TRANSZPONÁLÁS függvény

Időnként előfordulhat, hogy át kell váltania vagy el kell forgatnia a cellák egy részét. Ezt megteheti másolás, beillesztés és a Transzponálás funkció használatával. De ha így tesz, azzal duplikálja az adatokat. Ha szeretné ezt elkerülni, beírhat helyette egy TRANSZPONÁLÁS függvényt használó képletet. Az alábbi képen például a =TRANSZPONÁLÁS(A1:B4) képlet kiolvassa az A1:B4 tartományban lévő cellákat, és vízszintesen rendezi el őket.

Eredeti cellák fent, TRANSZPONÁLÁS függvényt használó cellák lent

A TRANSZPONÁLÁS függvény használatának kulcsa: Ügyeljen rá, hogy a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt nyomja le a képlet beírása után. Ha még nem írt be ilyen típusú képletet, az alábbi lépések végigvezetik a folyamaton.

1. lépés: Üres cellák kijelölése

Jelöljön ki néhány üres cellát. Ügyeljen rá, hogy a transzponálandó cellák számával megegyező számú cellát jelöljön ki, és hogy a kijelölés eltérő tájolású legyen. Az alábbi képen például 8 cellát láthat, melyek függőlegesen helyezkednek el:

Cellák az A1:B4 tartományban

Ezért nyolc vízszintesen elhelyezkedő cellát kell kijelölnünk, a következőhöz hasonlóan:

Kijelölt cellák az A6:D7 tartományban

Ide kerülnek majd az új, transzponált cellák.

2. lépés: Az =TRANSZPONÁLÁS( képlet beírása

Miközben az üres cellák továbbra is ki vannak jelölve, írja be a következőt: =TRANSZPONÁLÁS(

Az Excel ekkor a következőhöz hasonlóan fog kinézni:

=TRANSZPONÁLÁS(

Láthatja, hogy a nyolc cella továbbra is ki van jelölve, jóllehet elkezdtük beírni a képletet.

3. lépés: Az eredeti cellák tartományának beírása

Ezután írja be a transzponálni kívánt cellák tartományát. A példában az A1:B4 cellatartományt szeretnénk transzponálni. A képlet ez esetben a következő: =TRANSZPONÁLÁS(A1:B4)de ne nyomja még le az ENTER billentyűt! Ha beírta a képletet, folytassa a következő lépéssel.

Az Excel ekkor a következőhöz hasonlóan fog kinézni:

=TRANSZPONÁLÁS(A1:B4)

4. lépés: CTRL+SHIFT+ENTER lenyomása

Most nyomja le a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt. Hogy ez mire jó? A TRANSZPONÁLÁS függvény csak tömbképletekben használható, és ez a tömbképletek bevitelének módja. A tömbképlet röviden egy olyan képlet, amelyet egynél több cellára alkalmaz a program. Mivel egynél több cellát jelölt ki az 1. lépésben, a képlet egynél több cellára lesz alkalmazva. A CTRL+SHIFT+ENTER lenyomása után a következő eredményt látjuk:

Az A1:B4 cellákat az A6:D7 cellákba transzponáló képlet eredménye

Tippek

Technikai részletek

A TRANSZPONÁLÁS függvény függőleges cellatartományokat vízszintessé, vízszintes cellatartományokat függőlegessé alakít. A TRANSZPONÁLÁS függvényt tömbképlet kell megadni olyan tartományban, amelynek ugyanannyi sora és oszlopa van, mint a forrástartomány. A TRANSZPONÁLÁS függvénnyel válthatja egy tömb vagy tartomány függőleges és vízszintes tájolását egy munkalapon.

Szintaxis

TRANSZPONÁLÁS(tömb)

A TRANSZPONÁLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentum foglalja magában:

  • tömb:    Megadása kötelező. A munkalap transzponálandó tömbje vagy cellatartománya. Tömb transzponáltjának előállítása úgy történik, hogy a tömb első sora lesz az új tömb első oszlopa, a második sora az új tömb második oszlopa és így tovább. Ha nem tudja, hogyan tud tömbképletet beírni, lásd: Tömbképlet beírása.

Lásd még

Adatok transzponálása (elforgatása) sorokból oszlopokba és fordítva

Tömbképlet beírása

Cellaadatok elforgatása és igazítása

Útmutatások és példák tömbképletek használatához

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×