Több felhasználó hozzáadása egyszerre az Office 365-höz – rendszergazdai súgó

Mielőtt csapatának tagjai bejelentkezhetnének, és hozzáférhetnének az Office 365 szolgáltatásaihoz, például a levelezéshez vagy az Office-hoz, felhasználói fiókra van szükségük. Ha sok személyről van szó, fiókjaikat felveheti egyszerre egy Excel-számolótábla vagy más CSV formátumban mentett fájl segítségével. Nem tudja pontosan, hogy mi az a CSV formátum?

Több felhasználó hozzáadása számolótáblából

 1. Töltse le ezt a minta számolótáblát, és nyissa meg az Excelben.

  A felhasználók felvételéhez használt számolótáblában ugyanazoknak az oszlopfejléceknek kell lenniük, mint a mintában. Lennie kell benne egy értéknek a felhasználónév (például kevin@contoso.com) és a megjelenítendő név (például Katona Kevin) számára is. Ha a többi mezőt üresen szeretné hagyni, írjon be egy szóközt és egy vesszőt a mezőkbe az alábbi ábrán látható módon.

  A sample CVS file that has blank rows specified

  Ha különböző országokban dolgozó felhasználókat szeretne felvenni, minden országhoz külön számolótáblát kell létrehoznia. Az egyik számolótáblának például a magyarországi dolgozókat, a másiknak a szlovákiai dolgozókat kell tartalmaznia. Ennek az az oka, hogy az Office 365 szolgáltatásai régiónként eltérőek.

  Tipp:    Mielőtt nekilátna nagyobb számú felhasználó felvételének, célszerű gyakorolni a minta számolótáblával. Töltse ki például a minta számolótáblát néhány, mondjuk 5–10 felhasználója adataival, és mentse a fájlt új néven. Haladjon végig az eljárás lépésein, ellenőrizze az eredményt, majd törölje az új fiókokat, és kezdje elölről a folyamatot. Ezzel a módszerrel begyakorolhatja, hogy milyen adatokat kell megadnia. Olvassa el a Tippek a számolótábla formázásához című szakaszt is.

 2. Jelentkezzen be az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiók segítségével.

 3. Nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot.

 4. Minden felhasználóhoz, aki az Office 365 szolgáltatásait használni fogja, licencet kell rendelni. Mielőtt folytatná az eljárást, célszerű ellenőrizni, hogy elegendő licenc áll-e rendelkezésre a számolótáblában felsorolt összes felhasználónak. Válassza a Számlázás > Előfizetések fület, ha tudni szeretné, van-e elég licenc. Ha további licencekre van szüksége, válassza a Licencmennyiség módosítása elemet. A varázsló futtatásával kioszthatja a meglévő licenceket is, majd később további licenceket vásárolhat, és újrafuttathatja a varázslót.

 5. Nyissa meg a Felhasználók tömeges hozzáadása varázslót: válassza a Felhasználók > Aktív felhasználók fület. Válassza a  Az Office 365 több felhasználó felvételére szolgáló ikonja  ikont az alábbi ábrán látható módon.

  A Felhasználók szakasz az Office 365 Felügyeleti központban

  Megjelenik a Felhasználók tömeges hozzáadása varázsló, és végigvezeti Önt azokon a lépéseken, amelyekkel felhasználócsoportokat vehet fel az Office 365-be.

 6. Az 1. lépésben (CSV-fájl kijelölése) adja meg az importálni kívánt számolótáblát az alábbi ábrán látható módon.

  A Felhasználók tömeges hozzáadása varázsló 1. lépése – Fájl kijelölése

 7. A 2. lépésben (Ellenőrzés) a varázsló közli, hogy a számolótábla tartalma helyesen van-e formázva.

  A Felhasználók tömeges hozzáadása varázsló 2. lépése – Ellenőrzés

 8. A 3. lépésben (Beállítások) jelölje be az Engedélyezett választógombot, hogy a számolótáblában felsorolt felhasználók használhassák az Office 365 szolgáltatásait. Válassza ki az országot is, amelyben ezek a dolgozók az Office 365-öt használják. Ne feledje, ha szervezetének némely tagja más országban fogja használni az Office 365-öt, hozzon létre egy külön számolótáblát, írja be az adataikat, és a felvételükhöz futtassa újra a Felhasználók tömeges hozzáadása varázslót.

  A Felhasználók tömeges hozzáadása varázsló 3. lépése – Beállítások

 9. A Licencek hozzárendelése lapon látható, hogy hány licenc áll rendelkezésre.

  A Felhasználók tömeges hozzáadása varázsló 4. lépése – Licencek

  Kattinthat ugyan a További licencek vásárlása hivatkozásra, de ezzel elhagyja a varázslót, és az Office 365 felügyeleti portáljának Számlázás lapjára kerül. Miután megvásárolta a szükséges licenceket, várjon néhány percet, hogy a rendelését feldolgozzuk, majd indítsa el elölről a Felhasználók tömeges hozzáadása varázslót.

  Ha nem vásárol további licenceket, akkor nem jön létre fiók a számolótáblában felsorolt összes felhasználó számára.

  Az alábbi példában nem vásárolunk további licenceket, és folytatjuk a Felhasználók tömeges hozzáadása varázslót.

 10. Az 5. lépésben (Eredmények küldése) írja be azon személyek e-mail címét, akiknek a számolótáblában szereplő összes Office 365-ös felhasználónevet és ideiglenes jelszót el szeretné küldeni e-mailben.

  A Felhasználók tömeges hozzáadása varázsló 5. lépése – Eredmény küldése

  A rendszer az alábbi e-mailt küldte az Eredmények küldése című 5. lépésben megadott összes e-mail címre. Az e-mail közli, hogy mely fiókok jöttek létre. Figyelje meg, hogy néhány felhasználó számára nem jött létre fiók, mert nem volt elegendő licenc.

  Minta e-mail felhasználói hitelesítő adatokkal

  Később vásárolhat további licenceket, és ugyanezzel a számolótáblával újrafuttathatja a Felhasználók tömeges hozzáadása varázslót. A varázsló átugorja azokat a felhasználókat, akiknek már létrejött a fiókjuk; az eredményről szóló jelentésben látható, hogy ezek „ismétlődő felhasználónevek”, ami azt jelenti, hogy ugyanezekkel az információkkal valakinek már van fiókja.

 11. A Felhasználók tömeges hozzáadása varázsló utolsó lapján a felhasználónevek és a hozzájuk tartozó ideiglenes jelszavak láthatók, mint az alábbi ábrán.

  A Felhasználók tömeges hozzáadása varázsló 6. lépése – Eredmény

 12. Miután a felhasználókat felvette az Office 365-be, közölnie kell velük az Office 365-ös fiókadataikat. A szokásos módon tájékoztassa őket az új jelszavukról, és irányítsa őket az Office 365 Oktatóközpontjába. Az Oktatóközpontban található rövid útmutatókkal mindenki gyorsan használatba veheti a szolgáltatásait.

Következő lépések

 1. (Tetszőleges) Rendeljen néhány felhasználóhoz rendszergazdai szerepkört. Miután fiókokat hozott létre a felhasználóknak, szervezete méretétől függően célszerű lehet több személyhez is rendszergazdai szerepkört rendelni, hogy rendszergazdai műveleteket végezhessenek, például alaphelyzetbe állíthassanak felhasználói jelszavakat, és licenceket oszthassanak ki.

 2. (Tetszőleges) Telepítse át a levelezést az Office 365-be. Az e-maileket, a névjegyeket és a naptár-információkat más fiókokból a felhasználók Office 365-ös vállalati fiókjaiba másolhatja vagy importálhatja. Ez egy nehéz lépés.

További információ

Nem tudja pontosan, hogy mi az a CSV formátum?

A CSV formátumú fájl olyan fájl, amely vesszőkkel tagolt értékeket tartalmaz. Ilyen fájlt bármilyen szövegszerkesztővel vagy táblázatkezelő programmal (például az Excellel) létrehozhat és szerkeszthet.

Kiindulásként letöltheti ezt a minta CSV-fájlt. Vigyázzon arra, hogy az Office 365 az első sorban oszlopfejléceket vár, ezért ne cserélje le őket másra.

Mentse a fájlt új néven, és állítsa be a CSV formátumot.

An image of how to save a file in Excel in CSV format

Amikor menti a fájlt, valószínűleg megjelenik egy üzenet, amely szerint a munkafüzet bizonyos funkciói elvesznek, ha a fájlt CSV formátumba menti. Ez nem hiba. A folytatáshoz kattintson az Igen gombra.

A picture of the prompt you might get from Excel asking if you really want to save the file as a CSV format

Tippek a CSV-fájl formázásához

 • Muszáj ugyanazokat az oszlopfejléceket használnom, mint amelyek a minta CSV-fájlban vannak? Igen. A minta CSV-fájlban az első sor oszlopfejléceket tartalmaz. Ezeket az oszlopfejléceket kötelező használni. Minden felhasználó számára, akit fel szeretne venni az Office 365-be, hozzon létre egy-egy sort az oszlopfejléc alatt. Ha új oszlopfejlécet vesz fel, vagy egy oszlopfejlécet módosít, illetve töröl, az Office 365 nem biztos, hogy létre tudja hozni a felhasználókat a fájl információi alapján.

 • Mi a teendő, ha nem áll rendelkezésemre az egyes felhasználókhoz szükséges összes információ?A felhasználónév és a megjelenítendő név kötelező, ezek nélkül nem adható hozzá új felhasználó. Ha a többi adat némelyike, például a faxszám nem áll rendelkezésére, egy szóközzel és egy vesszővel jelezheti, hogy a mezőnek üresnek kell maradnia.

 • Milyen kicsi vagy nagy lehet a CSV-fájl? A CSV-fájlnak legalább két sorból kell állnia. Az egyik az oszlopfejléc (a felhasználói adatokra vonatkozó oszlopcímkék), a másik a felhasználó adatait tartalmazza. A fájlban legfeljebb 251 sor lehet. Ha 250-nél több felhasználót kell importálnia, létrehozhat több CSV-fájlt is.

 • Milyen nyelvek használhatók? A CSV-fájl létrehozásakor bármilyen nyelven és karakterekkel megadhatja a felhasználói adatok oszlopcímkéit, de fontos a címkék mintabeli sorrendjének a megtartása. Ezt követően bármilyen nyelven és bármilyen karakterekkel megadhatja a mezőértékeket, a fájlt pedig Unicode és UTF-8 formátumban is mentheti.

 • Mit kell tennem, ha különböző országokban vagy régiókban lévő felhasználókat veszek fel? Minden országhoz vagy régióhoz hozzon létre egy külön számolótáblát. Mindegyik számolótáblával végig kell járnia a Felhasználók tömeges hozzáadása varázsló lépéseit, és a fájlban lévő felhasználókat egy-egy helyre kell feltöltenie.

 • Korlátozott a használható karakterek száma? Az alábbi táblázatban láthatók a felhasználói adatok oszlopcímkéi és karaktereik maximális száma a minta CSV-fájlban.

Felhasználói adatok oszlopcímkéje 

Maximális karakterszám

Felhasználónév (kötelező) 

79 a kukac karakterrel (@) együtt, a következő formátumban: név@tartomány.<kiterjesztés>. A felhasználóalias nem lehet hosszabb 30 karakternél, a tartománynév pedig 48 karakternél.

Vezetéknév

64

Utónév

64

Megjelenítendő név (kötelező)

256

Beosztás

64

Részleg

64

Iroda száma

128

Irodai telefon

64

Mobiltelefon

64

Fax

64

Cím

1023

Város

128

Megye

128

Irányítószám

40

Ország vagy régió

128

Problémák megoldása

 • Gondosan ellenőrizze, hogy megfelelő-e a fájl formázása. Vizsgálja meg, hogy az oszlopfejlécek megegyeznek-e a mintafájlban lévő fejlécekkel. Ügyeljen arra, hogy betartsa a karakterszámra vonatkozó szabályokat, és hogy minden mező vesszővel legyen elválasztva.

 • Ha nem látja azonnal az új felhasználókat az Office 365-ben, várjon pár percet. Eltarthat egy kis ideig, amíg a módosítások az Office 365 összes szolgáltatásában érvénybe lépnek.

Hatókör: Office 365 AdminHasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Támogatási információk

Nyelv módosítása