Több eredmény kiszámolása adattábla segítségével

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az adattábla olyan cellatartomány, amelyben bizonyos cellák értékeinek módosításával különböző válaszokat kereshet ugyanarra a problémára. Jó példa erre a RÉSZLET függvény használata különböző hitelösszegekkel és kamatlábakkal abból a célból, hogy meghatározzák egy lakásra vagy autóra felvehető és törleszthető kölcsön összegét. Ez a módszer, amelynek során változtatható értékekkel kísérletezve különböző eredményeket számítanak ki, az adatelemzésként ismert tudományág része.

Az adattáblák a „mi lenne, ha” típusú eszközöknek nevezett parancscsoportba tartoznak. Adattáblák használatakor „mi lenne, ha” elemzést végez.

A „mi lenne, ha” elemzés megvizsgálja, hogy a cellákban lévő értékek megváltoztatása hogyan hatna a képlet által meghatározott értékekre a munkalapon. Adattáblát használhat például a kamatláb és a futamidő változtatására egy kölcsön lehetséges havi részleteinek meghatározásához.

A „mi lenne, ha” elemzés típusai:    Az Excel alkalmazásban háromféle „mi lenne, ha” elemzőeszköz van: esetek, adattáblák és célértékkeresés. Az esetek és az adattáblák bemeneti adatkészletek használatával állapítják meg a lehetséges eredményeket. A célértékkeresés ezektől eltérően működik, mert az eredményből határozza meg az eredményt létrehozó lehetséges bemeneti értékeket.

Az adattáblák az esetekhez hasonlóan segítenek a lehetséges eredmények áttekintésében. Az esetektől eltérően az adattáblák minden eredményt egyetlen táblában jelenítenek meg a munkalapon. Adattáblákkal egyetlen pillantásra áttekinthet egy sor lehetőséget. Mivel csak egy vagy két változóra koncentrál, az eredmények könnyen áttekinthetők és megoszthatók táblázatos formában.

Adattáblában nem szerepelhet két változónál több. Ha két változónál többet szeretne elemezni, eseteket kell használni. Bár az adattábla egy vagy két változóra korlátozódik (egyik a sorbeviteli cellához, a másik az oszlopbeviteli cellához), tetszőleges számú különböző változóértéket tartalmazhat. Egy esetnek legfeljebb 32 különböző értéke lehet, de tetszőleges számú eset hozható létre.

Lehetőségelemzés tudni olvassa el a lehetőségelemzés – bevezetéscímű témakört.

Az adattáblák legfontosabb tudnivalói

A vizsgálni kívánt változók és képletek számától függően létrehozhat egy- vagy kétváltozós adattáblákat.

Egyváltozós adattáblák:    Egyváltozós adattábla használja, ha meg szeretné jeleníteni a különböző értékek egy változó egy vagy több képletek módosítja azokat a képletek eredményeinek. Például segítségével beírása egyváltozós adattáblába lásd: hogyan különböző kamatlábak havi törlesztőrészleteket befolyásolja a Részlet függvényhasználatával. A változók értékein egy sorban vagy oszlopban adja meg, és az eredmények megjelennek a szomszédos oszlop vagy sor.

Az alábbi példában a D2 cella tartalmazza a törlesztőrészlet képletét, =RÉSZLET(B3/12;B4;-B5), amely a B3 bemeneti cellára hivatkozik.

Egyváltozós adattábla

Kétváltozós adattáblák:    Kétváltozós adattáblát akkor használjon, ha meg szeretné nézni, hogy két változó különböző értékei egyetlen képletben hogyan módosítják a képlet eredményét. Kétváltozós adattáblát használva például megnézheti, hogy a kamatlábak és a futamidők különböző kombinációi hogyan befolyásolják a havonta fizetendő részletet.

Az alábbi példában a C2 cella tartalmazza a törlesztőrészlet képletét, =RÉSZLET(B3/12;B4;-B5), melynek két bemeneti cellája van, a B3 és a B4.

Kétváltozós adattábla

Adattábla számítások    Adattáblák újraszámítása, amikor a munkalap újraszámításakor, még akkor is, ha nem módosultak Gyorsítása adattáblát tartalmazó munkalapon kiszámítása, módosíthatja a számítási beállítások, hogy a program automatikusan újraszámítja a munkalapon, de nem az adattáblák. A adattáblákat tartalmazó munkalapon a számítás gyorsításaszakaszban olvashat.

Egyváltozós adattábla készítése

Az egyváltozós adattábla bemeneti értékei egy oszlopban (oszlopirányú) vagy egy sorban (sorirányú) helyezkednek el. Az egyváltozós adattábla képletei csak egy beviteli cella hivatkozhatnak.

 1. Írja be a bemeneti cellába behelyettesíteni kívánt értékek listáját egy sorba vagy egy oszlopba. Hagyjon üresen néhány sort és oszlopot az értékek mindkét oldalán.

 2. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha az adattábla oszlopirányú (egy oszlopban azok a változók értékein), írja be a képletet a cellában egy sor a fenti és egy cellával jobbra lévő értékek oszlopában. Az egyváltozós táblázat ábra – áttekintés című szakaszban leírt oszlopirányú, és a D2 cellában lévő képletet.
   a különböző értékek hatása más képletek vizsgálni szeretné, ha írja be a további képletek cellában az első képlettől jobbra.

  • Ha az adattábla sorirányú (a változóértékek egy sorban vannak), a képletet írja az első értéktől egy cellával balra az értéksor alá.
   Ha meg szeretné vizsgálni többféle érték hatását más képletekre, a további képleteket írja az első képlet alatti cellákba.

 3. Jelölje ki a képleteket és a helyettesíteni kívánt értékeket tartalmazó cellatartományt. Az előző Áttekintés szakasz ábrája alapján ez a tartomány a C2:D5.

 4. Az adatok lap Adateszközök csoportjának vagy előrejelzési csoport ( Excel 2016) kattintson a Lehetőségelemzésgombra, és kattintson az Adattáblaparancsra.

 5. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha az adattábla oszlopirányú, a bemeneti cellahivatkozás írja az Oszlopértékek bemeneti cellája mezőbe.

  • Ha az adattábla sor irányú, a bemeneti cella hivatkozását írja a Sorértékek bemeneti cellája mezőbe.

   Megjegyzés: Az adattábla létrehozása után módosíthatja az eredménycellák formátumát. Az ábrán az eredménycellák pénznemként vannak formázva.

Képlet beírása egyváltozós adattáblába

Az egyváltozós adattáblában használt képleteknek ugyanarra a bemeneti cellára kell hivatkozniuk.

 1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha az adattábla oszlopirányú (a változóértékek egy oszlopban vannak), az új képletet írja egy meglévő képlettől jobbra lévő üres cellába, az adattábla felső sorába.

  • Ha az adattábla sorirányú (a változóértékek egy sorban vannak), az új képletet írja egy meglévő képlet alatt lévő üres cellába, az adattábla első sorába.

 2. Jelölje ki azt a cellatartományt, amely az adattáblát és az új képletet tartalmazza.

 3. Az adatok lap Adateszközök csoportjának vagy előrejelzési csoport ( Excel 2016) kattintson a Lehetőségelemzésgombra, és kattintson az Adattáblaparancsra.

 4. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha az adattábla oszlopirányú, a bemeneti cella hivatkozását írja az Oszlopértékek bemeneti cellája mezőbe.

  • Ha az adattábla sor irányú, a bemeneti cella hivatkozását írja a Sorértékek bemeneti cellája mezőbe.

Kétváltozós adattábla készítése

A kétváltozós adattábla olyan képletet használ, amely két bemenetiérték-listát tartalmaz. A képletnek két különböző bemeneti cellára kell hivatkoznia.

 1. A munkalap egyik cellájába írjuk be azt a képletet, amely a két bemeneti cella behelyettesítendő értékeire hivatkozik.

  Az alábbi példában a képlet kezdő értékei a B3, B4 és B5 cellában szerepelnek, a =RÉSZLET(B3/12;B4;-B5) képlet pedig a C2 cellában.

 2. A bemeneti értékek egyik készletét írjuk a képlet alá ugyanebbe az oszlopba.

  Ebben az esetben a különböző kamatlábak a C3, a C4 és a C5 cellában szerepelnek.

 3. Töltse ki a második listát ugyanebben a sorban a képlettől jobbra.

  A D2 és az E2 cella a kölcsön hónapban megadott futamidejét tartalmazza.

 4. Jelölje ki a képletet tartalmazó cellatartományt (C2), az értékek sorát és oszlopát (C3:C5 és D2:E2) és azokat a cellákat, amelyekben a számított értékeket meg szeretné jeleníteni (D3:E5).

  Az alábbi példában a C2:E5 tartomány van kijelölve.

 5. Az adatok lap Adateszközök csoportjának vagy előrejelzési csoport ( Excel 2016) kattintson a Lehetőségelemzésgombra, és kattintson az Adattáblaparancsra.

 6. A Sorértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a bemeneti értékek a sor a hivatkozását, a bemeneti cellára.
  A Sorértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a B4 cellára .

 7. Az Oszlopértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a bemeneti értékek oszlopban a hivatkozását, a bemeneti cellára.
  Az Oszlopértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a B3 .

 8. Kattintson az OK gombra.

Példa:    A kétváltozós adattábla megmutatja, hogy miként befolyásolják a különböző kamatlábak és futamidők a jelzálogtörlesztést. A következő ábrán a C2 cella tartalmazza a törlesztőrészlet képletét =RÉSZLET(B3/12;B4;-B5), amelynek két bemeneti cellája van, a B3 és a B4.

Kétváltozós adattábla

A számítás felgyorsítása adattáblákat tartalmazó munkalapon

 1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A Excel 2007kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , az Excel beállításaigombra, és válassza a képletek kategóriát.

  • Az összes többi verzióban kattintson a fájl > Beállítások > képletek.

 2. Jelölje be a Számítási beállítások szakasz Munkafüzet kiszámítása csoportjában az Adattáblákat kivéve automatikusan választógombot.

  Tipp: Ezt úgy is beállíthatja, ha a Képletek lap Számítás csoportjában a Számolási beállítások melletti nyílra kattint, majd kiválasztja az Automatikus, az adattáblákat kivéve elemet.

Megjegyzés: Ha ezt a számítási lehetőséget választja, az alkalmazás a munkafüzet hátralevő részének újraszámításakor az adattáblákat kihagyja. Az adattáblák kézi újraszámításához jelölje ki a képleteket, és nyomja le az F9 billentyűt.

Következő téma

Ha meghatározott céljai vannak, vagy nagyobb változóhalmazokat használna, akkor néhány további Excel-eszközzel lehetőségelemzést végezhet.

Célérték keresése

Ha tudja, hogy az eredmény adnia a képletnek, de nem biztos abban, hogy milyen bemeneti érték szükséges, hogy az eredményt kapja, használja a célérték keresése szolgáltatását. A témakör Használata eredményhez tartozó bemeneti értékek keresése a célérték keresése.

Excel Solver

Az Excel a Solver bővítmény segítségével optimális értékének változót száma alapján. A Solver működik-e a Cellacsoport (döntés változók, vagy egyszerűen változócellák nevezik), amely a képletek, a cél- és cellában használt. A Solver megadja az értékeket a döntési változócellák felel meg a kényszer cellák korlátai, és azt szeretné, hogy a célértékcella az eredményt. A témakör meghatározás probléma és megoldása a Solverrel.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×