Több eredmény kiszámolása adattábla segítségével

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Adattábla cellatartomány, amelyben módosítsa az értékeket az egyes egyes celláinak és több különböző válasz érkezik, a probléma lyncen. Adattábla jó példa alkalmaz a részlet függvény a különböző kölcsön összegek és kamatlábak otthoni jelzáloghitel kölcsön elérhető összegét számítja ki. Tekintse át az eredményt megfelelő változása különböző értékek kísérletezzen valóban az Adatelemzésközös feladatot.

A Microsoft Excel az adattáblák Lehetőségelemzési eszközök néven ismert parancsok részeként. Ha össze, és elemzése az adattáblák, mivel vannak elfoglalva lehetőségelemzés.

Lehetőségelemzés megjelenítéséhez a fenti módosítások hogyan befolyásolják az így létrejövő képleteket a munkalap celláinak módosítása során a rendszer. Például is használhatja az adattáblát különböző a kamatláb és a szerződési időszak hossza kölcsön – potenciális havi fizetési összegek ki szeretné számítani.

Megjegyzés: Gyorsabb számítások adattáblák és a Visual Basic for Applications (VBA) végezheti el. További tudnivalókért lásd: Excel Lehetőségelemzési adattáblák: gyorsabb számítási VBA.

Lehetőségelemzés típusai   

Az Excelben Lehetőségelemzési eszközök három típusba sorolhatók: esetek adattáblákés Célérték keresése. Forgatókönyvek és adattáblák beviteli értékhalmazt használatával lehetséges eredmények számítja ki. Célérték keresése jelentősen, egyetlen eredményt használ, és esetleges bemeneti értékek, amelyek az adott eredményt szeretné számítja ki.

Az adattáblák az esetekhez hasonlóan segítenek a lehetséges eredmények áttekintésében. Az esetektől eltérően az adattáblák minden eredményt egyetlen táblában jelenítenek meg a munkalapon. Adattáblákkal egyetlen pillantásra áttekinthet egy sor lehetőséget. Mivel csak egy vagy két változóra koncentrál, az eredmények könnyen áttekinthetők és megoszthatók táblázatos formában.

Adattáblában nem szerepelhet két változónál több. Ha két változónál többet szeretne elemezni, eseteket kell használni. Bár az adattábla egy vagy két változóra korlátozódik (egyik a sorbeviteli cellához, a másik az oszlopbeviteli cellához), tetszőleges számú különböző változóértéket tartalmazhat. Egy esetnek legfeljebb 32 különböző értéke lehet, de tetszőleges számú eset hozható létre.

A cikk a lehetőségelemzés – bevezetéstovábbi.

Hozzon létre vagy egy- vagy kétváltozós adattáblákat változók és képletek kipróbálása szükséges számától függően.

Egyváltozós adattáblák:   

Egyváltozós adattábla használja, ha meg szeretné jeleníteni a különböző értékek egy változó egy vagy több képletek módosítja azokat a képletek eredményeinek. Például segítségével beírása egyváltozós adattáblába lásd: hogyan különböző kamatlábak havi törlesztőrészleteket befolyásolja a Részlet függvényhasználatával. A változók értékein egy sorban vagy oszlopban adja meg, és az eredmények megjelennek a szomszédos oszlop vagy sor.

Az alábbi példában a D2 cella tartalmazza a törlesztőrészlet képletét, =RÉSZLET(B3/12;B4;-B5), amely a B3 bemeneti cellára hivatkozik.

Egyváltozós adattábla

Kétváltozós adattáblák:   

Kétváltozós adattáblát akkor érdemes használnia, ha meg szeretné tudni, hogy két változó különböző értékei egyetlen képletben hogyan módosítják a képlet eredményét. Kétváltozós adattáblát használva például megállapíthatja, hogy a kamatlábak és a futamidők különböző kombinációi miként befolyásolják a havonta fizetendő részletet.

Az alábbi példában a C2 cella tartalmazza a törlesztőrészlet képletét, =RÉSZLET(B3/12;B4;-B5), melynek két bemeneti cellája van, a B3 és a B4.

Kétváltozós adattábla

Adattáblák átszámolása:   

A munkalap újraszámítása, amikor bármelyik adattáblák is újraszámolást – még akkor is, ha még nem az adatok nem változnak. Gyorsítása adattáblát tartalmazó munkalapon kiszámítása, módosíthatja a számítási beállítások, hogy a program automatikusan újraszámítja a munkalapon, de nem az adattáblák. További információért adattáblákat tartalmazó munkalapon a számítás gyorsításacímű.

Egyváltozós adattábla tartalmazzák az beviteli értékeit egyetlen oszlopban (oszlopirányú) vagy egy sorban (sorirányú). Bármely képlet beírása egyváltozós adattáblába csak egy beviteli cellakell hivatkozniuk.

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 1. Írja be a bemeneti cellának a helyettesíteni kívánt értékeket a listáját, vagy egy oszlopba, vagy egy sorban. Kilépés a néhány üres sorok és oszlopok mindkét oldalán az értékek.

 2. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha az adattábla, oszlopirányú (egy oszlopban azok a változók értékein), írja be a képletet a cellában egy sor a fenti és egy cellával jobbra lévő értékek oszlopába. A egyváltozós adattábla oszlopirányú, és a D2 cellában lévő képletet.

   Egyváltozós adattábla

   A különböző értékek hatása más képletek vizsgálni szeretné, ha további képletek cellák jobbra az első képlet megadása.

  • Ha az adattábla, sorirányú (a sorokban lévő azok a változók értékein), írja be a képletet a cellában az első érték és alatti sorában lévő értékeket egy cellával balra egy oszlopban.

   Ha meg szeretné vizsgálni más képletek hatása a különböző értékek, írja be a további képletek cellák alatti az első képlet.

 3. Jelölje be a képletek és a helyettesíteni kívánt értékeket tartalmazó cellatartományt. A fenti ábrán a tartománya C2:D5.

 4. Az adatok lapon kattintson a lehetőségelemzés > Adattábla (a Adateszközök vagy előrejelzési csoportban a Excel 2016).

 5. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha az adattábla oszlopirányú, a bemeneti cellára az Oszlopértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a cellahivatkozás . A fenti ábrán a bemeneti cellának a B3.

  • Ha az adattábla sorirányú, a bemeneti cellának a Sorértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a cellahivatkozását.

   Megjegyzés: Miután létrehozta a adattábla, érdemes lehet az Eredménycellák formátumának módosítása. Az ábrán az Eredménycellák pénznemként vannak formázva.

Az egyváltozós adattáblában használt képleteknek ugyanarra a bemeneti cellára kell hivatkozniuk.

Követendő lépések

 1. Hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:

  • Ha az adattábla oszlopirányú, írja be az új képletet egy üres cellát az adattábla felső sorában a meglévő képlettől jobbra.

  • Ha az adattábla sorirányú, írja be az új képletet egy üres cellába, a tábla első oszlopában a meglévő képleteket alatt.

 2. Jelölje ki azt a cellatartományt, amely az adattáblát és az új képletet tartalmazza.

 3. Az adatok lapon kattintson a Lehetőségelemzés > Adattábla (a Adateszközök vagy előrejelzési csoportban a Excel 2016).

 4. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Ha az adattábla oszlopirányú, a bemeneti cella az Oszlopértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a cellahivatkozását.

  • Ha az adattábla sorirányú, a bemeneti cellának a Sorértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a cellahivatkozását.

A kétváltozós adattábla olyan képletet használ, amely két bemenetiérték-listát tartalmaz. A képletnek két különböző bemeneti cellára kell hivatkoznia.

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 1. A munkalap egyik cellájába írjuk be azt a képletet, amely a két bemeneti cella behelyettesítendő értékeire hivatkozik.

  A következő példában – amelyben a képlet kezdő értékeket megadott B3, a B4 és a B5, írja be a képlet =PMT(B3/12,B4,-B5) a C2 cellában.

 2. A bemeneti értékek egyik felsorolását írja a képlet alá ugyanebbe az oszlopba.

  Ebben az esetben a különböző kamatlábak a C3, a C4 és a C5 cellában szerepelnek.

 3. Írja be a második listát ugyanebben a sorban a képlettől – pedig tőle jobbra.

  A D2 és az E2 cella a kölcsön hónapban megadott futamidejét tartalmazza.

 4. Jelölje ki a képletet tartalmazó cellatartományt (C2), az értékek sorát és oszlopát (C3:C5 és D2:E2) és azokat a cellákat, amelyekben a számított értékeket meg szeretné jeleníteni (D3:E5).

  Az alábbi példában a C2:E5 tartomány van kijelölve.

 5. Az adatok lap Adateszközök csoportjának vagy előrejelzési csoport ( Excel 2016), kattintson a lehetőségelemzés > Adattábla (a Adateszközök vagy előrejelzési csoportban a Excel 2016).

 6. A Sorértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a bemeneti értékek sorában a hivatkozását, a bemeneti cellára.
  A Sorértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a B4 cellára .

 7. Az Oszlopértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a bemeneti értékek oszlopban a hivatkozását, a bemeneti cellára.
  Az Oszlopértékek bemeneti cellája mezőbe írja be a B3 .

 8. Kattintson az OK gombra.

Kétváltozós adattábla példája

Kétváltozós adattábla kamatlábak szerint megnövelt különböző kombinációk megjelenítheti és kifejezések kölcsön havi törlesztőrészleteket hatással vannak. Az alábbi ábrán a C2 cella tartalmazza törlesztőrészlet-számító képletet =PMT(B3/12,B4,-B5), amely a két bemeneti cella, a B3 és a B4 használja.

Kétváltozós adattábla

Számítási beállítás beállításakor nem adatok átszámolása fordulhat elő, ha az újraszámítást befejeződött, a teljes munkafüzetet meg. Manuális újraszámolásához a adattábla, jelölje ki a képleteket, és nyomja le az F9 billentyűt.

Hajtsa végre ezeket a lépéseket követve számítási teljesítmény javítása:

 1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A Excel 2007kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , az Excel beállításaigombra, és válassza a képletek kategóriát.

  • Az összes többi verzióban kattintson a fájl > Beállítások > képletek.

 2. Jelölje be a Számítási beállítások szakasz Munkafüzet kiszámítása csoportjában az Adattáblákat kivéve automatikusan választógombot.

  Tipp: Tetszés szerint a képletek lapon kattintson a nyílra a Számítási beállítások, majd Az automatikus adattáblákat kivéve elemet választja (a Számítás csoport).

Ha meghatározott céljai vannak, vagy nagyobb változóhalmazokat használna, akkor néhány további Excel-eszközzel lehetőségelemzést végezhet.

Célérték keresése

Ha tudja a számíthat, a képlet eredményét, de nem tudja pontosan milyen bemeneti érték a képletet kell, hogy eredményét, használja a célérték keresése szolgáltatást. A témakör Használata eredményhez tartozó bemeneti értékek keresése a célérték keresése.

Excel Solver

Az Excel a Solver bővítmény segítségével az optimális értékének keresése a bemeneti változót csoportja. A Solver működik-e a Cellacsoport (döntés változók, vagy egyszerűen változócellák neve) az a cél- és cellákban lévő képletek használhatók. A Solver megadja az értékeket a döntési változócellák felel meg a kényszer cellák vonatkozó korlátok, és azt szeretné, hogy a célértékcella az eredményt. Ez a cikk további információ: meghatározás probléma és megoldása a Solverrel.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×