Táblázatviselkedési tulajdonságok konfigurálása Power View nézetet tartalmazó jelentésekhez

Ha Power View nézetet használ, a táblázatviselkedési tulajdonságok beállítása módosítja a részletsorok csoportosításának működését, és alapértelmezés szerint jobban elhelyezi az azonosító adatokat (például neveket, fényképek azonosítóját vagy emblémaképeket) mozaiktárolókban, kártyákon vagy diagramokon.

Megjegyzés:  A Sorazonosító tulajdonságot a többi tulajdonság előtt kell beállítania.

 1. Nyissa meg a Power Pivot modult. Útmutatásért lásd: A Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban beépülő modul elindítása.

 2. Kattintson az ablak alsó részén a kívánt táblázat lapfülére annak a táblázatnak a kiválasztásához, amelyhez konfigurálni szeretné a tulajdonságokat.

 3. Kattintson a Speciális > Táblázat viselkedése elemre.

 4. A Sorazonosító mezőben válassza ki a táblázat egyik olyan oszlopát, amely csak egyedi értékeket tartalmaz, és nem tartalmaz üres értéket. Először a sorazonosítót kell beállítani, csak azután lehet megadni a többi tulajdonságot.

 5. Az Egyedi sorok megtartása részben válassza ki azokat az oszlopokat, amelyeket akkor is egyediként kell kezelni, ha duplikátumot tartalmaznak (például alkalmazottak vezetékneve és utóneve, amikor két vagy több alkalmazott neve megegyezik).

 6. Az Alapértelmezett felirat megadja azt az oszlopot, amely a sor adatait képviselő megjelenítendő nevet tartalmazza (például az alkalmazott nevét egy alkalmazott rekordjában).

Egyes Power View nézetekben, mint amilyenek a kártyák, az alapértelmezett felirat nagyobb betűmérettel jelenik meg. Ha alapértelmezett képet is ad meg, akkor az alapértelmezett felirat az alapértelmezett kép alatt jelenik meg a mozaiktároló lapfüleiben.

 1. Az Alapértelmezett kép mezőben válassza ki azt az oszlopot, amely a sor adatait képviselő képet tartalmazza (például egy fénykép-azonosítót egy alkalmazott rekordjában).

A cikk tartalma

Miért érdemes beállítani a táblázatviselkedési tulajdonságokat?

Alapértelmezett mezők

A Sorazonosító tulajdonság

Az Egyedi sorok megtartása tulajdonság

Alapértelmezett címkék

Alapértelmezett képek

Optimalizálás adott elrendezésekhez

Hiányzó képek

Képek URL-címeit tartalmazó oszlopok jelzése

Bináris képeket tartalmazó oszlopok jelzése

Egy vagy több hiányzó sor a táblázatokban

Túlzsúfolt mátrixelrendezés

A tengelyen túl sok elemet és szintet megjelenítő diagram

További lépések

Lásd még

Miért érdemes beállítani a táblázatviselkedési tulajdonságokat?

A Power View automatikusan csoportosítja az elemeket a használt mezők és adatmegjelenítési formátum alapján. Legtöbb esetben az alapértelmezett csoportosítás nyújtja az optimális eredményt. Egyes táblázatoknál azonban, elsősorban a részletadatokat tartalmazó táblázatok esetén, az alapértelmezett csoportosítási viselkedés néha olyan sorokat is csoportosít, amelyeket nem kellene csoportba foglalni (ilyen helyzet állhat elő alkalmazottak vagy ügyfelek rekordjai esetén, amelyeket egyesével kellene felsorolni, különösképpen, ha két vagy több személynek megegyezik a vezeték- és az utóneve). Ilyen táblázatokra beállíthat olyan tulajdonságokat, amelyek hatására a sorok egyesével lesznek felsorolva, és nem lesznek csoportosítva.

Megjegyzés: Ne módosítsa az alapértelmezett viselkedést olyan táblázatok esetén, amelyeket keresőtáblázatként használ (például egy dátumtáblázat, egy termékkategória-táblázat vagy a részlegek táblázata, ahol a táblázat viszonylag kis számú sorból és oszlopból áll), illetve összesítő táblázatok esetén, amelyek csak összesítve lényeges sorokat tartalmaznak (például népszámlálási adatokat nem, életkor vagy földrajzi hely szerint összesítve). Keresőtáblázatok és összesítő táblázatok esetén az alapértelmezett csoportosítási viselkedés vezet a legjobb eredményre.

Vissza a lap tetejére

Alapértelmezett mezők

Beállíthatja, hogy mely mezők kerüljenek be automatikusan a Power View nézetbe, amikor valaki a táblázat nevére kattint a Power View mezőlistájában. Egy táblázat számos mezőt tartalmazhat, de néhányat közülük valószínűleg gyakrabban használnak.

 1. A Power Pivot ablakban kattintson a Speciális > Alapértelmezett mezőkészlet gombra.

 2. Válasszon egy mezőt A táblázatban levő mezők listából, majd kattintson a Hozzáadás lehetőségre.

 3. A mező ekkor az Alapértelmezett mezők, sorrendben listába kerül.

 4. Miután kiválasztotta az összes kívánt mezőt, megváltoztathatja megjelenítésük sorrendjét. Jelöljön ki egy mezőt, majd kattintson a Fel vagy a Le gombra.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

A Sorazonosító tulajdonság

A sorazonosító egy olyan oszlopot ad meg a táblázaton belül, amely csak egyedi értékeket tartalmaz, és nem tartalmaz üres értéket. A Sorazonosító tulajdonság a csoportosítás működésének megváltoztatására szolgál, hogy a csoportosítás ne a sor mezőösszetételén alapuljon, hanem egy rögzített oszlopon, amely mindig felhasználható a sorok egyedi azonosítására, az adott jelentéselrendezésben felhasznált mezőktől függetlenül.

E tulajdonság beállítása módosítja az alapértelmezett csoportosítási viselkedést a nézetben szereplő oszlopokon alapuló dinamikus csoportosításról egy rögzített csoportosítási viselkedésre, amely a sorazonosító alapján végez összesítést. Az alapértelmezett csoportosítási viselkedés megváltoztatása olyan jelentéselrendezéseknél lényeges, például mátrixos jelentéseknél, amelyek normális esetben a sorban szereplő mindegyik oszlop szerint csoportosítanak (vagy jelenítenek meg részösszegeket).

A sorazonosító beállításával elérhetővé válik az Egyedi sorok megtartása tulajdonság, az Alapértelmezett felirat tulajdonság és az Alapértelmezett kép tulajdonság, amelyek mindegyike befolyásolja a mezők viselkedését Power View nézetben.

A Sorazonosító tulajdonság önmagában, önálló tulajdonságként is használható a következőkhöz:

 • Bináris kép használata jelentésben: A sorok egyediségével kapcsolatos bizonytalanság kiküszöbölésével a Power View meg tudja határozni, hogyan rendeljen alapértelmezett képet és alapértelmezett feliratot egy adott sorhoz.

 • Nem kívánt részösszegek eltávolítása mátrixos jelentésből: A mezőszintű alapértelmezett csoportosítás mindegyik mezőhöz létrehoz egy részösszeget. Ha csak egyetlen, a sor szintjén kiszámított részösszeget kíván megjeleníteni, a Sorazonosító beállításával elérheti ezt az eredményt.

A Sorazonosító tulajdonság nem állítható be dátumtáblázatként megjelölt táblázatokra. Dátumtáblázatok esetén a sorazonosító beállítása a táblázat megjelölésekor történik. További információ: Megjelölés dátumtáblázatként párbeszédpanel

Vissza a lap tetejére

Az Egyedi sorok megtartása tulajdonság

Ez a tulajdonság lehetővé teszi azoknak az oszlopoknak a megadását, amelyek azonosításra alkalmas adatot (például egy alkalmazott nevét vagy egy termékkódot) tartalmaznak az egyes sorok egymástól való megkülönböztetésére. Olyan esetekben, amikor több sor azonosnak tűnik (például két egyező nevű alkalmazott), az ebben a tulajdonságban megadott oszlopok ismétlődnek a jelentés táblázatában.

A jelentésbe felvett oszlopoktól függően esetleg azt láthatja, hogy a program azonosként kezel több sort, mert az egyes sorokban szereplő értékek megegyeznek (például két Jon Yang nevű ügyfél). Ez azért fordulhat elő, mert a sorok megkülönböztetésére alkalmas egyéb oszlopok (például a második utónév, a cím vagy a születési dátum) nem szerepelnek a jelentésnézetben. Ilyen helyzetben a program az alapértelmezett viselkedés szerint egy sorba összecsukja az egyező sorokat, és a számított értékeket egy nagyobb eredménybe összesíti az egyesített sorokból.

Az Egyedi sorok megtartása tulajdonság beállításával kijelölhet egy vagy több olyan oszlopot, amelyek sorainak mindig ismétlődniük kell, még duplikált példányok előfordulása esetén is, ha felveszik az adott sort a jelentésnézetbe. A sorhoz tartozó számított értékek ezek után az egyes önálló sorok alapján jelennek meg, nem egyetlen sorban egyesítve.

Megjegyzés:  A végfelhasználó által kiválasztott oszlopok befolyásolhatják a csoportosítást, ami pedig módosítja a kifejezések kiszámításához használt szűrési környezetet, ezért a jelentések tervezőinek nagyon kell ügyelniük arra, hogy a helyes eredményeket visszaadó mértékeket hozzanak létre.

Vissza a lap tetejére

Alapértelmezett címkék

Ez a tulajdonság megad egy feliratot, amely jól látható módon megjelenik egy kártyán vagy diagramon az alapértelmezett képpel együtt egy mozaikos jelentés navigációs sávján. Alapértelmezett képpel való használat esetén az alapértelmezett felirat a kép alatt jelenik meg. Alapértelmezett felirat kiválasztásakor azt az oszlopot válassza, amely a legtöbb információt nyújtja a sorról (például egy nevet).

Egy mozaiktároló lapfülsoros elrendezésében, amikor a navigációs sáv felül keresztben helyezkedik el, az alapértelmezett felirat egy kép alatt látható, amelyet az Alapértelmezett kép tulajdonság definiál. Ha például alkalmazottak listájával dolgozik, elhelyezheti az alkalmazottak adatait mozaikokon, képük azonosítóját használva alapértelmezett képként, és az alkalmazott nevét használva alapértelmezett feliratként. Az alapértelmezett felirat oszlopa mindig megjelenik a kép alatt egy mozaiktároló navigációs lapfülein, akkor is, ha nem jelöli ki explicit módon a jelentés mezőlistáján.

Egy mozaiktároló borítós elrendezésében, amikor a navigációs sáv keresztben helyezkedik el a mozaikok alján, az alapértelmezett kép az alapértelmezett felirat nélkül jelenik meg.

Kártyás elrendezésben az alapértelmezett felirat nagyobb betűmérettel az egyes kártyák tetején levő címterületen jelenik meg. Ha például alkalmazottak listájával dolgozik, elhelyezheti az alkalmazottak adatait kártyákon, igazolványképüket használva alapértelmezett képként, és az alkalmazott nevét használva alapértelmezett feliratként.

Vissza a lap tetejére

Alapértelmezett képek

Ez a tulajdonság megad egy képet, amely alapértelmezés szerint egy mozaikos jelentés navigációs lapfülein jelenik meg, illetve jól látható módon az alapértelmezett felirat alatt egy kártya bal oldalán. Alapértelmezett képnek vizuális tartalmat célszerű választani. Például egy fénykép-azonosítót az alkalmazottak táblázatában, egy ügyfél emblémáját az ügyfelek táblázatában, illetve egy ország/régió alakját egy földrajzi adatokat tartalmazó táblázatban.

Megjegyzés:  A képek forrása lehet egy webkiszolgálón tárolt képfájlra mutató URL-cím, illetve egy munkafüzetbe beágyazott képi adatok. Ha a kép URL-címmel van megadva, akkor ne felejtse el beállítani, hogy az oszlop kép típusú legyen, hogy a Power View beolvassa a képet, és ne szöveges adatként jelenítse meg az URL-címet a jelentésben.

Vissza a lap tetejére

Optimalizálás adott elrendezésekhez

Ez a szakasz ismerteti a táblázatviselkedési tulajdonságok beállításának hatását adott adatmegjelenítési formátumok és az adatok jellege szempontjából nézve. Ha például egy mátrixos jelentés elrendezésének finomhangolását végzi, az itt ismertetett információ alapján megértheti, hogyan javítható a mátrix megjelenése a modellben szereplő táblázatviselkedési tulajdonságok használatával.

Hiányzó képek

A modellben beállított tulajdonságok határozzák meg, hogy a képek képi tartalomként vagy szöveges értékként jelennek meg a jelentésben. A következő példában a képek hiányoznak a jelentésből. Ahol a képnek meg kellene jelennie, a képfájl helyét megadó URL-cím látható. Ez azért történik így, mert a modellben szereplő szöveget a program szövegként értelmezi a jelentésben. E viselkedésmód megváltoztatásához beállíthat megfelelő tulajdonságokat a kép URL-címét tartalmazó oszlopra. A tulajdonság arra utasítja a Power View nézetet, hogy az oszlopban szereplő értéket URL-címként használja, és ne szövegként jelenítse meg.

Jelentéstulajdonság

Képek URL-címeit tartalmazó oszlopok jelzése

 • A PowerPivot ablak Speciális lapjának Jelentéskészítési tulajdonságok részén ellenőrizze, hogy az Adatkategória beállítás a Kép URL-címe (Javasolt) értékre van-e állítva.

 • Ha nem, akkor válassza az Adatkategória > További kategóriák> Kép URL-címe elemet.

Bináris képeket tartalmazó oszlopok jelzése

 • A PowerPivot ablak; Speciális lapjának Jelentéskészítési tulajdonságok részén válassza a Táblázat viselkedése lehetőséget.

 • A Sorazonosító beállításban válasszon egy egyedi értékeket tartalmazó oszlopot.

Egy vagy több hiányzó sor a táblázatokban

Néha az alapértelmezett csoportosítási viselkedés olyan eredményre vezet, amely pont az ellenkezője a tervezettnek: a modellben szereplő részletsorok nem jelennek meg a jelentésben. A Power View alapértelmezés szerint a nézetbe felvett oszlopok alapján végzi a csoportosítást. Ha felveszi az Country name (Országnév) oszlopot a jelentésbe, mindegyik ország/régió csak egyszer jelenik majd meg a nézetben még akkor is, ha az alapul szolgáló táblázat több ezer olyan sort tartalmaz, amelyben az egyes országok neve ismétlődik. Ebben az esetben az alapértelmezett csoportosítási viselkedés a helyes eredményt nyújtja.

Gondoljon azonban végig egy másik példát, amikor szeretné megjeleníteni egy sor több ismétlődő példányát, mert az alapul szolgáló sorok valójában különböző entitásokra vonatkozó adatokat tartalmaznak. Ebben a példában tételezzük fel, hogy két Jon Yang nevű ügyfele van. Az alapértelmezett csoportosítási viselkedés használata esetén Jon Yang csak egy példányban jelenne meg a jelentésben. Emellett az Éves bevétel mérték a két ügyfélre vonatkozó értékek összegét mutatná, hiszen csak egy példányban jelenik meg a listán. Ilyen esetben, amikor az azonos nevű ügyfelek valójában különböző személyek, az alapértelmezett csoportosítási viselkedés helytelen eredményt ad.

Egyedi értékeket tartalmazó jelentés

Az alapértelmezett csoportosítási viselkedés megváltoztatásához állítsa be a Sorazonosító és az Egyedi sorok megtartása tulajdonságot. Az Egyedi sorok megtartása tulajdonságnál válassza ki az Utónév oszlopot, hogy ez az érték akkor is megismétlődjön egy sorban, ha már egy másik sorban is szerepel. A tulajdonságok módosítása és a munkafüzet újbóli közzététele után létrehozhatja ugyanazt a jelentést, amelyben most már mindkét Jon Yang nevű ügyfél szerepel, mindegyik a hozzá tartozó Éves bevétel értékkel.

Egyesített értékeket tartalmazó jelentés

Túlzsúfolt mátrixelrendezés

Amikor mátrixban jelenít meg egy részlettáblázatot, az alapértelmezett csoportosítás mindegyik oszlophoz összesített értékeket jelenít meg. A céltól függően elképzelhető, hogy ez több összesítés, mint amennyit szeretne. E viselkedés megváltoztatásához beállíthatja a Sorazonosító tulajdonságot. Más tulajdonságot nem is kell beállítani, a sorazonosító beállítása elegendő ahhoz, hogy úgy módosítsa a csoportosítást, hogy az egyes sorokra vonatkozóan az egyedi sorazonosítójuk alapján legyen kiszámítva az összegzés.

Hasonlítsa össze az alábbi, a módosítás előtt és után készült képeket, amelyek e tulajdonság beállításának hatását mutatják egy mátrixos elrendezésnél.

Módosítás előtt: Alapértelmezett csoportosítás a mátrixban szereplő mezők alapján

Jelentéstulajdonság

Módosítás után: Csoportosítás a sorazonosító alapján

Jelentéstulajdonság

A tengelyen túl sok elemet és szintet megjelenítő diagram

A részletadatokat megjelenítő diagramos jelentéseknél a sorazonosítót célszerű tengelyként használni. Sorazonosító nélkül a tengely meghatározatlan, és a legjobb becslésen alapuló elrendezést eredményez, amely esetleg nem értelmezhető. E viselkedés megváltoztatásához beállíthatja a Sorazonosító tulajdonságot. Más tulajdonságot nem is kell beállítani, a sorazonosító beállítása elegendő ahhoz, hogy úgy módosítsa a csoportosítást, hogy az egyes sorokra vonatkozóan az egyedi sorazonosítójuk alapján legyen kiszámítva az összegzés.

Hasonlítsa össze az alábbi, a módosítás előtt és után készült képeket, amelyek e tulajdonság beállításának hatását mutatják egy diagramos elrendezésnél. Mindkét kép ugyanazt a jelentést ábrázolja, azonos mezőkkel és megjelenítéssel. Csak annyi a különbség, hogy az alsó kép azt követően mutatja be a jelentést, hogy be lett állítva a Sorazonosító tulajdonság az Elemek táblázatra.

Módosítás előtt: Alapértelmezett csoportosítás a diagramban szereplő mezők alapján

Jelentéstulajdonság

Módosítás után: Csoportosítás a sorazonosító alapján (a sorazonosító lesz a tengely)

Jelentéstulajdonság

Vissza a lap tetejére

További lépések

Miután kiértékelte a modellben szereplő táblázatokat, és beállította a táblázatviselkedési tulajdonságokat azoknál a táblázatoknál, amelyek mindig egyedi elemként megjelenítendő részletsorokat tartalmaznak, további tulajdonságok és beállítások használatával tovább optimalizálhatja a modellt. További információ a Power View használatáról: Oktatóprogram: Az adatmodell optimalizálása Power View nézetet tartalmazó jelentések készítéséhez

Megjegyzések:  Videó szerzői jogi adatai:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • A zászlóképek a CIA Factbook (cia.gov) tulajdonai

 • A népesedési adatokat a UNData (data.un.org ) bocsátotta rendelkezésünkre a Microsoft Azure Piactéren.

 • Az olimpiai sportok piktogramjai, amelyek Thadius856 és Parutakupiu tulajdonai, a Wikimedia Commons licenc szerint (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) kerülnek terjesztésre

Vissza a lap tetejére

Lásd még

A PowerPivot jelentéskészítési tulajdonságai a Power View-hoz

PowerPivot: Hatékony adatelemzés és adatmodellezés az Excelben

Oktatóprogram: Kimutatásadatok elemzése adatmodellel az Excel 2013-ban

Videók: Power View és PowerPivot

Power View: Adatok feltárása, ábrázolása és bemutatása

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×