Táblázatok közötti kapcsolatok az adatmodellben

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.
Videó: Kapcsolatok a Power View nézetben és a PowerPivotban

Az adatelemzéseket hatékonyabbá teheti a különböző táblázatokban található adatok közötti kapcsolatok létrehozásával. A kapcsolat két adattáblázat egy-egy oszlopa között létrehozott csatlakozás. A kapcsolatok hasznosságának megértéséhez képzelje el, hogy vállalkozásában az ügyfelek megrendeléseire vonatkozó adatokat kell nyomon követnie. Megtehetné az is, hogy az összes adatot egy, az alábbihoz hasonló felépítési táblázatban követi nyomon:

Ügyfél-azonosító

Név

Levelezés

Kedvezmény

Rendelésazonosító

RendelésDátuma

Termék

Mennyiség

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

.05

256

2010-01-07

Compact Digital

11

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

.05

255

2010-01-03

SLR Camera

15

2

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

.10

254

2010-01-03

Budget Movie-Maker

27

Ez a megközelítés működőképes lehet, de nagyon sok felesleges adat tárolásával jár, például minden rendelésnél szerepel a vevő e-mail címe. Az adattárolás olcsó, de ügyelnie kell arra, hogy az adott vevőre vonatkozóan az összes sort frissítse, ha megváltozik a vevő e-mail címe. A probléma egyik megoldása, ha az adatokat több táblázatra osztja fel, és a táblázatok között kapcsolatokat ad meg. Ezt a megközelítést alkalmazzák a relációs adatbázisok, mint például az SQL Server. Az importált adatbázis például a rendelési adatokat akár három kapcsolódó táblában képezheti le:

Ügyfelek

[Ügyfél-azonosító]

Név

Levelezés

1

Ashton

chris.ashton@contoso.com

2

Jaworski

michal.jaworski@contoso.com

Ügyfélkedvezmények

[Ügyfél-azonosító]

Kedvezmény

1

,05

2

,10

Rendelések

[Ügyfél-azonosító]

Rendelésazonosító

RendelésDátuma

Termék

Mennyiség

1

256

2010-01-07

Compact Digital

11

1

255

2010-01-03

SLR Camera

15

2

254

2010-01-03

Budget Movie-Maker

27

Kapcsolatok léteznek egy explicit módon létrehozott adatmodellben, illetve egy olyan adatmodellben, amelyet az Excel hoz létre Ön helyett, amikor több táblát importál egyszerre. A Power Pivot modult is használhatja a modell létrehozására vagy kezelésére. További információ az Adatmodell létrehozása az Excel programban című témakörben olvasható.

Ha a Power Pivot modult használja táblák importálására ugyanabból az adatbázisból, akkor a Power Pivot a [szögletes zárójelek] között álló oszlopok alapján képes észlelni a táblák közötti kapcsolatokat, majd a háttérben összeállított adatmodellben reprodukálni ezeket a kapcsolatokat. További információt a cikk későbbi, Kapcsolatok automatikus észlelése és származtatása című szakaszában olvashat. Ha több forrásból importál táblákat, a kapcsolatokat létrehozhatja kézzel a következő témakörben leírtak szerint: Kapcsolat létrehozása két táblázat között.

Vissza a lap tetejére

Tartalom

Oszlopok és kulcsok

A kapcsolatok típusai

A kapcsolatok és a teljesítmény

Több kapcsolat a táblák között

A táblakapcsolatokra vonatkozó követelmények

Táblakapcsolatban nem támogatott elemek

Az összetett kulcsok és a keresési oszlopok

„Több a többhöz” kapcsolatok

Önillesztések és hurkok

Kapcsolatok automatikus észlelése és származtatása a PowerPivot programban

Elnevezett készletek automatikus észlelése

Kapcsolatok származtatása

Oszlopok és kulcsok

A kapcsolatok olyan oszlopokon alapulnak, amelyek mindegyik táblában ugyanazokat az adatokat tartalmazzák. A Customers (Ügyfelek) és az Orders (Rendelések) táblák például kapcsolódhatnak egymáshoz, mert mindkettő tartalmaz ügyfél-azonosítót tároló oszlopot. A példában az oszlopnevek azonosak, de ez nem követelmény. Egyikük lehetne CustomerID (Ügyfél-azonosító), míg a másik CustomerNumber (Ügyfélszám), mindaddig, amíg az Orders (Rendelések) tábla olyan azonosítót tartalmaz, amely a Customers (Ügyfelek) táblában is tárolva van.

A relációs adatbázisokban többféle típusú kulcs szerepel, amelyek általában egyszerűen különleges tulajdonságokkal rendelkező oszlopok. Az egyes kulcsok szerepének megértése segíthet egy olyan, több táblázatot tartalmazó adatmodell kezelésében, amely adatokat szolgáltat kimutatásokhoz, kimutatásdiagramokhoz vagy Power View nézetet tartalmazó jelentésekhez.

A mostani célok szempontjából a következő kulcsok a legérdekesebbek:

 • Elsődleges kulcs: egyértelműen (egyedien) azonosítja egy tábla egyik sorát, ilyen például a CustomerID (Ügyfél-azonosító) oszlop a Customers (Ügyfelek) táblában.

 • Másodlagos kulcs (avagy keresési kulcs): egyedi, az elsődleges kulcstól eltérő oszlop. Például egy Employees (Alkalmazottak) tábla tárolhat egy alkalmazotti azonosítót és egy társadalombiztosítási számot, amelyek egyaránt egyedi azonosítók.

 • Külső kulcs: egy másik tábla egyedi értékeket tartalmazó oszlopára hivatkozó oszlop, ilyen például a CustomerID (Ügyfél-azonosító) oszlop az Orders (Rendelések) táblában, amely a Customers (Ügyfelek) tábla CustomerID oszlopára utal.

Az adatmodellekben az elsődleges vagy a másodlagos kulcs az úgynevezett kapcsolódó oszlop. Amennyiben egy táblázat elsődleges és másodlagos kulcsot is tartalmaz, bármelyik használható táblázatkapcsolat alapjául. A külső kulcs nevezhető forrásoszlopnak vagy egyszerűen csak oszlopnak. A példában kapcsolat lenne megadva az Orders (Rendelések) táblában szereplő CustomerID (Ügyfél-azonosító) oszlop (az oszlop) és a Customers (Ügyfelek) tábla CustomerID (Ügyfél-azonosító) oszlopa (a keresési oszlop) között. Amennyiben relációs adatbázisból importál adatokat, az Excel alapértelmezés szerint az egyik táblából kiválasztja a külső kulcsot, a másik táblából pedig a hozzá tartozó elsődleges kulcsot. Bármely olyan oszlop használható azonban keresési oszlopként, amely egyedi értékeket tartalmaz.

A kapcsolatok típusai

A Customers (Ügyfelek) és az Orders (Rendelések) közötti kapcsolat „egy a többhöz” kapcsolat. Mindegyik ügyfélnek több rendelése is lehet, de egy rendeléshez nem tartozhat több ügyfél. A kapcsolatok további típusait jelentik az „egy az egyhez” és a „több a többhöz” kapcsolatok. Az ügyfelekre vonatkozóan külön-külön az engedmény mértékét meghatározó CustomerDiscounts (Ügyfélengedmények) tábla „egy az egyhez” kapcsolatban van a Customers (Ügyfelek) táblával.

A következő táblázat a három tábla közötti kapcsolatokat ismerteti:

Kapcsolatok

Típus

Keresőoszlop

Oszlop

Customers-CustomerDiscounts

„egy az egyhez”

Customers.CustomerID

CustomerDiscounts.CustomerID

Customers-Orders

„egy a többhöz”

Customers.CustomerID

Orders.CustomerID

Megjegyzés:  A „több a többhöz” kapcsolatok adatmodellekben nem támogatottak. A „több a többhöz” típusú kapcsolatra példa a Products (Termékek) és a Customers (Ügyfelek) tábla közötti közvetlen kapcsolat, vagyis amikor egy ügyfél több terméket vásárolhat, míg ugyanazt a terméket több ügyfél is megvásárolhatja.

A kapcsolatok és a teljesítmény

Egy kapcsolat létrehozása után az Excel programnak általában újra kell számítania az újonnan létrehozott kapcsolatban szereplő táblázatok oszlopait használó összes képletet. Az adatmennyiségtől és a kapcsolatok bonyolultságától függően az adatok feldolgozása eltarthat egy ideig. További információ a Képletek újraszámítása című témakörben olvasható.

Több kapcsolat a táblázatok között

Egy adatmodellben több kapcsolat is lehetséges két táblázat között. Pontos számítások létrehozásához az Excel programnak egyik táblázatból a következőbe vezető egyetlen útvonalra van szüksége. Ezért egy-egy táblapár között egy időben csak az egyik kapcsolat aktív. A többi kapcsolat inaktív, de a képletekben és a lekérdezésekben megadhat inaktív kapcsolatot. Diagram nézetben az aktív kapcsolatot folytonos vonal, a többi inaktív kapcsolatot pedig szaggatott vonal jelöli. Például az AdventureWorksDW2012 adatbázisban a DimDate tábla tartalmaz egy DateKey nevű oszlopot, amely három különböző oszlophoz (OrderDate, DueDate és ShipDate) kapcsolódik a FactInternetSales táblában. Ha a DateKey és az OrderDate oszlop közötti kapcsolat aktív, akkor a képletekben ez lesz az alapértelmezett kapcsolat, amíg nem ad meg mást.

Vissza a lap tetejére

A táblázatkapcsolatokra vonatkozó követelmények

Akkor hozható létre kapcsolat, ha teljesülnek az alábbi követelmények:

Feltétel

Leírás

Egyedi azonosító mindegyik táblázathoz

Minden táblázatnak rendelkeznie kell egy oszloppal, amely egyedileg azonosítja a táblázat egyes sorait. Ezt az oszlopot gyakran elsődleges kulcsnak hívják.

Egyedi keresési oszlopok

A keresési oszlopban szereplő adatértékeknek egyedieknek kell lenniük. Más megfogalmazásban: az oszlop nem tartalmazhat ismétlődő értékeket. Az adatmodellekben a null értékek és az üres karakterláncok egyenértékűek az üres értékkel, amely egy önálló adatérték. Ez azt jelenti, hogy a keresési oszlop nem tartalmazhat több null értéket.

Kompatibilis adattípusok

A forrásoszlop és a keresési oszlop adattípusainak kompatibilisnek kell lenniük egymással. Az adattípusok részletes ismertetése Az adatmodellekben támogatott adattípusok című témakörben olvasható.

Táblázatkapcsolatban nem támogatott elemek

Egy adatmodellben nem hozható létre táblázatkapcsolat, ha a kulcs összetett kulcs. Emellett kizárólag „egy az egyhez” és „egy a többhöz” kapcsolat hozható létre. A többi kapcsolattípus nem támogatott.

Az összetett kulcsok és a keresési oszlopok

Az összetett kulcs egynél több oszlopból álló kulcs. Az adatmodellekben nem használhatók összetett kulcsok; egy táblázatnak pontosan egy olyan oszloppal kell rendelkeznie, amely egyedileg azonosítja a táblázat minden egyes sorát. Ha olyan táblákat próbál importálni, amelyek összetett kulcson alapuló létező kapcsolattal rendelkeznek, a Power Pivot modul Tábla importálása varázslója figyelmen kívül hagyja ezt a kapcsolatot, mert az nem hozható létre a modellben.

Ha két tábla között kézzel kíván kapcsolatot létrehozni, és több oszlop határozza meg az elsődleges és a külső kulcsokat, a kapcsolat létrehozása előtt az értékek egyesítésével egyetlen kulcsoszlopot kell létrehoznia. Ezt megteheti még az adatok importálása előtt, illetve oly módon, hogy a Power Pivot beépülő modul használatával létrehoz egy számított oszlopot az adatmodellben.

„Több a többhöz” kapcsolatok

Az adatmodellekben nem szerepelhetnek „több a többhöz” kapcsolatok. Amodellben nem vehet fel kapcsolótáblákat . DAX-függvényekkel azonban lehetséges a „több a többhöz” kapcsolatok modellezése.

Önillesztések és hurkok

Az önillesztés nem engedélyezett az adatmodellekben. Az önillesztés egy rekurzív kapcsolat egy tábla és saját maga között. Az önillesztések gyakran a szülő-gyermek hierarchiák meghatározásához kerülnek felhasználásra. Például az alkalmazottakat tartalmazó tábla önillesztésével olyan hierarchia hozható létre, amely mutatja a vállalkozás vezetési struktúráját.

Az Excel nem engedélyezi a kapcsolati hurkok létrehozását a munkafüzetekben. Más szóval a következő kapcsolatkészlet tiltott.

 • 1. tábla, „a” oszlop   –   2. tábla, „f” oszlop

 • 2. tábla, „f” oszlop   –   3. tábla, „n” oszlop

 • 3. tábla, „n” oszlop   –   1. tábla, „a” oszlop

Ha olyan kapcsolatot próbál létrehozni, amely hurkot eredményezne, a program hibát jelez.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolatok automatikus észlelése és származtatása a Power Pivot modulban

Az adatoknak a Power Pivot modullal történő importálása egyebek között azzal az előnnyel jár, hogy a Power Pivot néha képes észlelni a kapcsolatokat, és új kapcsolatokat hozhat létre az Excelben létrehozott adatmodellben.

Amikor több táblát importál, a   automatikusan észleli a táblák közötti meglévő kapcsolatokat. Kimutatás létrehozásakor pedig a Power PivotPower Pivot elemzi a táblázatokban található adatokat. Észleli azokat a lehetséges kapcsolatokat, amelyek nincsenek meghatározva, valamint javaslatot tesz az ezekben a kapcsolatokban használható, megfelelő oszlopokra.

Az észlelési algoritmus az oszlopok értékeire és metaadataira vonatkozó statisztikai adatok használatával állapít meg feltételezéseket a kapcsolatok valószínűségére vonatkozóan.

 • Az összes kapcsolódó oszlopban található adatoknak kompatibilisnek kell lenniük egymással. Az automatikus észlelésnél csak az egész szám és a szöveges adattípusok támogatottak. Az adattípusok részletes ismertetését lásd: Az adatmodellekben támogatott adattípusok.

 • Egy kapcsolat sikeres észleléséhez az szükséges, hogy a keresési oszlopban található egyedi kulcsok száma nagyobb legyen a „több” oldalon álló táblázat értékeinek számánál. Más szóval, a kapcsolat „több” oldalán álló kulcsoszlopnak nem szabad olyan értéket tartalmaznia, amely nem szerepel a keresési tábla kulcsoszlopában. Tegyük fel például, hogy van egy, a termékeket azonosítójukkal együtt tartalmazó tábla (a keresési tábla), valamint egy értékesítési tábla, amely felsorolja az értékesítési forgalmat minden egyes termékhez (a kapcsolat „több” oldala). Ha az értékesítési rekordok egy olyan termék azonosítóját is tartalmazzák, amelynek megfelelő azonosító nem található a termékek táblájában, akkor a kapcsolat nem hozható létre automatikusan, de kézzel esetleg létrehozhatja. Ahhoz, hogy az Excel észlelje a kapcsolatot, először frissítenie kell a termékek keresési tábláját, hogy az tartalmazza a hiányzó termékek azonosítóját.

 • Ügyeljen arra, hogy a kapcsolat „több” oldalán álló kulcsoszlop neve hasonlítson a keresési táblában levő kulcsoszlop nevére. A neveknek nem feltétlenül kell pontosan megegyezniük. Üzleti környezetben például gyakran előfordul, hogy számos, kicsit eltérő nevű oszlop létezik, amely tulajdonképpen ugyanazokat az adatokat tartalmazza: Alk. az., AlkalmazottAZ, Alkalmazott AZ, ALK_AZ stb. Az algoritmus észleli a hasonló neveket, és nagyobb valószínűséget rendel azokhoz az oszlopokhoz, amelyeknek neve hasonló vagy pontosan megegyező. Ezért egy kapcsolat létrehozási valószínűségének növelése érdekében megpróbálhatja átnevezni az importálandó adatokban levő oszlopokat a meglévő táblákban szereplő oszlopokéhoz hasonló névre. Ha az Excel több lehetséges kapcsolatot észlel, nem hoz létre kapcsolatot.

Ez a tájékoztatás segíthet annak megértésében, hogy miért nem észlel a program minden kapcsolatot, illetve hogy a metaadatok – például a mezőnév és az adattípusok – megváltoztatása hogyan javíthatja a kapcsolatok automatikus észlelésének hatékonyságát. További ismertetést a következő témakörben talál: Kapcsolatok hibaelhárítása.

Elnevezett készletek automatikus észlelése

A program nem észleli automatikusan az elnevezett készletek és egy kimutatásban szereplő kapcsolódó mezők közötti kapcsolatokat. Ezek a kapcsolatok manuálisan állíthatók fel. Ha az automatikus kapcsolatészlelést szeretné használni, távolítsa el az elnevezett készleteket, és vegye fel az elnevezett készlet egyes mezőit közvetlenül a kimutatásba.

Kapcsolatok származtatása

Bizonyos esetekben a táblák közötti kapcsolatok automatikusan láncolódnak. Ez azt jelenti, hogy ha például létrehoz egy kapcsolatot az alábbi első két táblakészlet között, a másik két tábla között a program feltételezi a kapcsolat meglétét, és automatikusan létrejön egy kapcsolat.

 • Products (Termékek) és Category (Kategória) – manuálisan létrehozva

 • Category (Kategória) és SubCategory (Alkategória) – manuálisan létrehozva

 • Products (Termékek) és SubCategory (Alkategória) – következtetett kapcsolat

A kapcsolatok automatikus láncolásához a kapcsolatoknak a fentieknek megfelelően egy irányba kell haladniuk. Amennyiben a kiinduló kapcsolatok például a Sales (Értékesítés) és a Products (Termékek), illetve a Sales (Értékesítés) és a Customers (Ügyfelek) táblák között voltak, a rendszer nem származtat kapcsolatot. Ennek az az oka, hogy a Products (Termékek) és a Customers (Ügyfelek) táblák között „több a többhöz” típusú kapcsolat van.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×