Táblázat létrehozása

Access-adatbázis létrehozásakor az adatokat táblákban tárolja, azaz sorokat és oszlopokat tartalmazó tematikus listákban. Létrehozhat például egy Partnerek táblát a nevek, címek és telefonszámok listájának tárolásához, valamint egy Termékek táblát a termékekkel kapcsolatos adatok tárolásához.

Ez a cikk ismerteti, hogy miként hozhat létre táblákat, hogyan vehet fel mezőket egy táblába, és hogyan adhatja meg egy tábla elsődleges kulcsát. Emellett bemutatja a mező- és táblatulajdonságok beállítását is.

Mivel egyéb adatbázis-objektumok erősen a tábláktól függnek, az adatbázisok tervezésekor először mindig létre kell hozni az összes táblát, majd után a többi objektumot. Mielőtt táblákat hozna létre, tekintse át, hogy milyen követelményeket támaszt velük szemben, és határozza meg, hogy milyen táblákra van szüksége. Az adatbázisok tervezésének alapelveiről Az adatbázisok tervezésének alapjai című cikkben tájékozódhat.

A cikk tartalma

Áttekintés

Új tábla létrehozása

Mező felvétele táblába

Tábla mentése

Áttekintés

A tábla egy adott témával, például alkalmazottakkal vagy termékekkel kapcsolatos adatok tárolásához használt adatbázis-objektum. A táblák rekordokból és mezőkből állnak.

Minden rekord a tábla témájának egy esetéről, például egy adott alkalmazottról tartalmaz adatokat. A rekordot gyakran sornak vagy példánynak is nevezik.

Minden mező a tábla témájának valamilyen jellemzőjét tárolja, amely lehet például vezetéknév vagy e-mail-cím. A mezőt gyakran oszlopnak vagy attribútumnak is nevezik.

A rekord gyakran mezőértékeket tartalmaz, például Contoso, Ltd. vagy valaki@example.com. A mezőértéket gyakran ténynek is nevezik.

A rekordok és mezők elrendezését megjelenítő Vevők tábla az Accessben

1. Rekord

2. Mező

3. Mezőérték

Az Access-adatbázis sok táblát tartalmazhat, és mindegyik különböző témával kapcsolatos adatokat tárol. Mindegyik tábla számos eltérő típusú adatot, például szöveget, számokat, dátumokat vagy hivatkozásokat tartalmazhat.

A táblák és mezők tulajdonságai

A táblák és mezők tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket a jellemzőik vagy a viselkedésük beállítására használhat.

Tábla és mező tulajdonságlapja
Megnyílik egy tábla Tervező nézetben.

1. Táblatulajdonságok

2. Mezőtulajdonságok

Az Access-adatbázisokban a táblatulajdonságok egy tábla attribútumai, amelyek hatással vannak a tábla egészének megjelenésére vagy viselkedésére. A táblatulajdonságok a tábla tulajdonságlapján, Tervező nézetben adhatók meg. Egy tábla Alapértelmezett nézet tulajdonságát beállítva például megadhatja, hogy a tábla hogyan jelenjen meg alapértelmezés szerint.

A mezőtulajdonság a tábla egy adott mezőjére vonatkozik, és a mező egyik jellemzőjét vagy a mező viselkedésének egy szempontját adja meg. Egyes mezőtulajdonságokat az Adatlap nézetben állíthat be. A Tervező nézetben a Mezőtulajdonságok panelt használva bármelyik mezőtulajdonságot beállíthatja.

Adattípusok

Minden mező rendelkezik adattípussal. Egy mező adattípusa jelzi, hogy a mező milyen típusú adatokat tárol, többek között nagy mennyiségű szöveget vagy csatolt fájlokat.

Adattípus beállítása

Az adattípus egy mezőtulajdonság, de az alábbiakban különbözik a többi mezőtulajdonságtól:

 • A mezők adattípusát nem a Mezőtulajdonságok panelen, hanem a tábla tervezőrácsában állítja be.

 • A mező egyéb tulajdonságait a mező adattípusa határozza meg.

 • A mező adattípusát a mező létrehozásakor kell megadni.

  Az Accessben úgy is létrehozhat új mezőt, hogy Adatlap nézetben adatokat ír be egy új oszlopba. Ha a mezőt úgy hozza létre, hogy adatokat ír be Adatlap nézetben, akkor az Access a beírt értékek alapján automatikusan adattípust rendel a mezőhöz. Ha a beírt adat más típust nem tesz szükségessé, az Access a Szöveg típust állítja be. Szükség esetén a menüszalagot használva módosíthatja az adattípust.

Példák az adattípus automatikus észlelésére

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy hogyan működik az adattípusok automatikus észlelése Adatlap nézetben.

Megadott érték

Az Access által létrehozott mező adattípusa

Jakab

Szöveg

http://www.contoso.com

Bármilyen érvényes internetprotokoll-előtag használható. Érvényes előtag például a http://, a https:// és a mailto:.

Hivatkozás

1

Szám, Hosszú egész

50 000

Szám, Hosszú egész

50 000,99

Szám, Dupla

50 000,389

Szám, Dupla

1967. 12.

A rendszer a felhasználó területi beállítása szerint ismeri fel a dátum- és időformátumokat.

Dátum/Idő

2016. december 31.

Dátum/Idő

10:50:23

Dátum/Idő

10:50

Dátum/Idő

17:50

Dátum/Idő

12,50 Ft

A rendszer a felhasználó területi beállítása szerint ismeri fel a pénznemszimbólumot.

Pénznem

21,75

Szám, Dupla

123,00%

Szám, Dupla

3,46E+03

Szám, Dupla

Táblakapcsolatok

Bár az egyes táblákban különböző témájú adatokat tárolnak, az Access-adatbázisok táblái egymással kapcsolatban lévő témákról tartalmaznak adatokat. Egy adatbázis tartalma lehet például az alábbi:

 • Vevők adatait tároló tábla, amely a cége ügyfeleit és azok címét tartalmazza

 • Az Ön által forgalmazott termékek listája, amely a termékek árát és képét is tartalmazza

 • A rendeléseket tartalmazó tábla, amelyben a vevők rendeléseit lehet nyomon követni

Mivel a különböző témákról eltérő táblákban tárol adatokat, valamilyen módon össze kell kapcsolnia az adatokat, hogy az eltérő táblák kapcsolódó adatait egyszerűen egyesíthesse. Az egyes táblákban tárolt adatokat kapcsolatok létrehozásával kötheti össze. A kapcsolat két tábla közötti logikai kötelék, amely a mindkét táblában meglévő közös mezőket adja meg.

Kulcsok

A táblakapcsolat részeit alkotó mezőket kulcsoknak nevezzük. A kulcs általában egy mezőből áll, de több mező is alkothatja. Kétféle kulcs létezik:

 • Elsődleges kulcs:    Egy táblának csak egyetlen elsődleges kulcsa lehet. Az elsődleges kulcs a táblában tárolt egyes rekordokat egyedileg azonosító egy vagy több mezőből áll. Gyakran egy egyedi azonosítószám (például egy termékazonosító, sorozatszám vagy kód) szolgál elsődleges kulcsként. Lehet például egy Vevők táblája, amelyben minden vevő egy egyedi ügyfél-azonosító számot kap. Ilyenkor a vevőazonosítókat tároló mező lehet a Vevők tábla elsődleges kulcsa. Amikor egy elsődleges kulcs több mezőt tartalmaz, általában már meglévő mezőkből áll, amelyek együtt egyedi értékeket biztosítanak. Használhatja például a vezetéknév, utónév és születési dátum kombinációját egy személyekről szóló tábla elsődleges kulcsaként.

 • Idegen kulcs:    Egy táblának több idegen kulcsa is lehet. Az idegen kulcs olyan értékeket tartalmaz, amelyek egy másik tábla elsődleges kulcsának felelnek meg. Lehet például egy Rendelések táblája, amelyben minden rendeléshez tartozik egy ügyfél-azonosító szám, amely az Ügyfelek tábla egy rekordjának felel meg. Ekkor az ügyfél-azonosító mező a Rendelések tábla idegen kulcsa.

A kulcsmezők közötti értékmegfelelések képezik a táblakapcsolatok alapját. A táblakapcsolatok segítségével egyesítheti a kapcsolódó táblákból származó adatokat. Tegyük fel, hogy van egy Ügyfelek és egy Rendelések táblája. Az Ügyfelek táblában mindegyik rekordot meghatározza az elsődleges kulcs, az ügyfél-azonosító.

Ha minden rendeléshez egy-egy ügyfelet kíván társítani, ehhez a Rendelések táblába fel kell vennie egy idegenkulcs-mezőt, amely megfelel az Ügyfelek tábla ügyfél-azonosító mezőjének, majd kapcsolatot kell létrehoznia a két kulcs között. Amikor a Rendelések táblába új rekordot vesz fel, az ügyfél-azonosító mezőben olyan értéket használ, amely az Ügyfelek táblából származik. Valahányszor meg szeretné tekinteni a rendeléshez tartozó ügyfél-információkat, ezzel a kapcsolattal határozza meg, hogy az Ügyfelek tábla egy adata a Rendelések tábla mely rekordjának felel meg.

A Kapcsolatok ablakban látható Access-táblakapcsolat
Táblakapcsolat megjelenítése a Kapcsolatok ablakban

1. Az elsődleges kulcsot a mező neve mellett látható kulcsjel azonosítja.

2. Idegen kulcs – figyelje meg, hogy a kulcsjel nem látható.

A kapcsolatok használatának előnyei

Ha az adatokat külön-külön, kapcsolódó táblákban tárolja, ez a következő előnyökkel jár:

 • Következetesség:    Mivel minden adatot csak egyszer rögzített egy táblában, emiatt kisebb az ellentmondás vagy következetlenség esélye. Az ügyfélneveket például csak egy példányban, az ügyfeleket tartalmazó táblában kell tárolni, nincs szükség arra, hogy a rendelések adatait tartalmazó táblában többször (esetleg hibásan) rögzítse azokat.

 • Hatékonyság:    Mivel az adatot csak egy helyen rögzíti, így kevesebb lemezterületre van szükség. A kisebb méretű táblákból továbbá az adatokat gyorsabban lehet kinyerni, mint nagyobb méretűekből. Végül, ha különböző témákkal kapcsolatos adatokat egyetlen táblában tárol, null értékeket (adat nélküli mezőket) és ismétlődéseket is létrehoz a táblákban, ezzel helyet pazarol és csökkenti a teljesítményt.

 • Áttekinthetőség:    Az adatbázisterv könnyebben érthető, ha a témákat megfelelő módon táblákra osztja.

Tipp: Tervezze meg a táblákat a kapcsolatok figyelembevételével. A Keresés varázslóval létrehozhat idegenkulcsmezőket, ha a megfelelő elsődleges kulcsot tartalmazó tábla már létezik. A Keresés varázsló létrehozza a kapcsolatot.

Vissza a lap tetejére

Új tábla létrehozása

Az egyszerű adatbázisok (például partnerlisták) lehet, hogy csak egyetlen táblát tartalmaznak. Sok adatbázis azonban több táblát használ. Új adatbázis létrehozásakor létrehoz egy új fájlt a számítógépen, amely az adatbázis összes objektumának (a táblákat is beleértve) tárolójaként szolgál.

Táblát létrehozhat például új adatbázis létrehozásával, a tábla meglévő adatbázisba történő beszúrásával, vagy egy másik adatforrásból származó tábla importálásával vagy csatolásával – ami akár Microsoft Excel-munkafüzet, Microsoft Word-dokumentum, szövegfájl vagy egy másik adatbázis is lehet. Amikor új, üres adatbázist hoz létre, a program automatikusan beszúr egy új, üres táblát. Ezután elkezdheti a mezők megadását úgy, hogy adatokat ír be a táblába.

Kapcsolódó műveletek

Új tábla létrehozása új adatbázisban

Új tábla létrehozása meglévő adatbázisban

Tábla létrehozása importálással vagy csatolással

Tábla létrehozása SharePoint-webhely használatával

Tábla elsődleges kulcsának megadása

Táblatulajdonságok megadása

Új tábla létrehozása új adatbázisban

 1. Kattintson a Fájl > Új parancsra. Ha Access 2007-et használ, kattintson a Microsoft Office gombra, majd az Új parancsra.

 2. A Fájlnév mezőbe írja be az új adatbázisfájl nevét.

 3. Ha másik helyet szeretne keresni az adatbázis mentéséhez, kattintson a mappaikonra.

 4. Kattintson a Létrehozás gombra.

  Megnyílik az új adatbázis, létrejön egy Tábla1 nevű új tábla, és megnyílik Adatlap nézetben.

Új tábla létrehozása meglévő adatbázisban

 1. Kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra. Ha Access 2007-et használ, kattintson a Microsoft Office gombra, majd a Megnyitás parancsra.

 2. A Megnyitás párbeszédpanelen jelölje ki a megnyitni kívánt adatbázist, és kattintson a Megnyitás gombra.

 3. A Létrehozás lap Táblák csoportjában kattintson a Tábla gombra.

  A program beszúr egy új táblát az adatbázisba, és a tábla megnyílik Adatlap nézetben.

Tábla létrehozása importálással vagy csatolással

Új táblát létrehozhat máshol tárolt adatok importálásával vagy csatolásával is. Importálhatja vagy csatolhatja egy Excel-munkafüzet, SharePoint-lista, XML-fájl, másik Access-adatbázis, Microsoft Outlook-mappa és egyéb objektumtípusok adatait is.

Az adatok importálása során másolatot készít a külső adatokról az aktuális adatbázis új táblájában. A forrásadatokon végzett további módosítások nem befolyásolják az importált adatokat, és az importált adatok későbbi módosításai sem változtatják meg a forrásadatokat. Miután csatlakozott egy adatforráshoz, és importálta az adatokat, anélkül használhatja azokat, hogy a forráshoz kapcsolódna. Az importált táblák tervei módosíthatók.

Amikor adatokat csatol, csatolt táblát hoz létre az aktuális adatbázisban, amely máshol tárolt adatokhoz való közvetlen kapcsolatot valósít meg. Amikor a csatolt táblában módosítja az adatokat, azok a forrásban is módosulnak. Amikor a forrásadatok módosulnak, a módosítás látható a csatolt táblában is. Az adatforráshoz minden egyes alkalommal kapcsolódnia kell, amikor csatolt táblát használ. A csatolt tábla tervét nem lehet módosítani.

Megjegyzés: Csatolt tábla használatával nem lehet Excel-munkafüzetek adatait szerkeszteni. Ha erre van szüksége, akkor importálja a forrásadatokat egy Access-adatbázisba, majd hozzon létre kapcsolatot az adatbázissal az Excelből.

Új tábla létrehozása külső adatok importálásával vagy csatolásával

 1. Kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra. Ha Access 2007-et használ, kattintson a Microsoft Office gombra, majd a Megnyitás parancsra.

 2. A Megnyitás párbeszédpanelen jelölje ki és nyissa meg az adatbázist, amelyben új táblát szeretne létrehozni.

 3. A Külső adatok lap Importálás és exportálás csoportjában kattintson valamelyik elérhető adatforrásra. Ha Access 2007-et használ, az adatforrások az Importálás csoportban találhatók.

  Kép az Access-menüszalagról

 4. Kövesse a lépésenként megjelenő párbeszédpanelek utasításait.

  Az Access létrehoz egy új táblát és megjeleníti a navigációs ablakban.

A Létrehozás lapon található egyik paranccsal importálhat vagy csatolhat SharePoint-listát is.

Vissza a lap tetejére

Tábla létrehozása SharePoint-webhely használatával

Létrehozhat olyan táblát az adatbázisban, amely egy SharePoint-listából importálja vagy csatolja az adatokat. Az előre definiált sablonok segítségével új SharePoint-listákat is létrehozhat. Az Access előre megadott sablonjai közé tartozik a Névjegyek, a Feladatok, a Problémák és az Események.

 1. Kattintson a Fájl > Megnyitás parancsra. Ha Access 2007-et használ, kattintson a Microsoft Office gombra, majd a Megnyitás parancsra.

 2. A Megnyitás párbeszédpanelen jelölje ki az adatbázist, amelyben új táblát szeretne létrehozni, és kattintson a Megnyitás gombra.

 3. A Létrehozás lap Táblák csoportjában kattintson a SharePoint-listák elemre.

 4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • SharePoint-lista létrehozása sablon alapján

   1. Kattintson a Névjegyek, a Feladatok, a Problémák vagy az Események elemre.

   2. Lista létrehozása párbeszédpanelen írja be annak a SharePoint-webhelynek az URL-címét, ahol létre szeretné hozni a listát.

   3. Adja meg az új lista nevét és leírását az Adja meg az új lista nevét és a Leírás mezőben.

   4. Ha létrehozás után meg szeretné nyitni a csatolt táblát, akkor jelölje be a Lista megnyitása befejezéskor jelölőnégyzetet (ez alapértelmezés szerint be van jelölve).

  • Új egyéni lista létrehozása

   1. Kattintson az Egyéni pontra.

   2. Lista létrehozása párbeszédpanelen írja be annak a SharePoint-webhelynek az URL-címét, ahol létre szeretné hozni a listát.

   3. Adja meg az új lista nevét és leírását az Adja meg az új lista nevét és a Leírás mezőben.

   4. Ha létrehozás után meg szeretné nyitni a csatolt táblát, akkor jelölje be a Lista megnyitása befejezéskor jelölőnégyzetet (ez alapértelmezés szerint be van jelölve).

  • Létező lista adatainak importálása

   1. Kattintson a Létező SharePoint-lista elemre.

   2. Adja meg az importálandó adatokat tartalmazó SharePoint-webhely URL-címét a Külső adatok átvétele párbeszédpanelen.

   3. Jelölje be a Forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban választógombot, és kattintson a Tovább gombra.

   4. Jelölje be az összes importálni kívánt SharePoint-lista melletti jelölőnégyzetet.

  • Létező lista csatolása

   1. Kattintson a Létező SharePoint-lista elemre.

   2. Adja meg a csatolandó listát tartalmazó SharePoint-webhely URL-címét a Külső adatok átvétele - SharePoint-webhely párbeszédpanelen.

   3. Válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

   4. Jelölje be a csatolni kívánt SharePoint-listák melletti jelölőnégyzeteket.

Vissza a lap tetejére

Tábla elsődleges kulcsának megadása

Ha semmilyen ok nem szól ellene, meg kell adnia a tábla elsődleges kulcsát. Az Access automatikusan létrehoz egy indexet az elsődleges kulcshoz, amely segíthet az adatbázis teljesítményének javításában. Az Access ellenőrzi, hogy minden rekordhoz tartozik-e érték az elsődleges kulcsmezőben, és hogy az érték mindig egyedi-e. Az egyedi értékek nagyon fontosak, mivel egyébként nem lehet biztonságosan megkülönböztetni egy adott sort a többi sortól.

Amikor új táblát hoz létre Adatlap nézetben, az Access automatikusan létrehoz egy elsődleges kulcsot, Azonosító mezőnévvel és Számláló adattípussal.

Tervező nézetben módosíthatja vagy eltávolíthatja az elsődleges kulcsot, illetve megadhatja az elsődleges kulcsot az olyan táblákhoz, amelyek még nem rendelkeznek vele.

Elsődleges kulcsként használandó mezők meghatározása

Időnként már lehetnek olyan adatai, amelyeket elsődleges kulcsként szeretne használni. Az alkalmazottaihoz például tartozhatnak meglévő azonosítószámok. Ha az alkalmazottak adatainak nyomon követéséhez hoz létre egy táblát, a tábla elsődleges kulcsaként használhatja a meglévő alkalmazotti azonosítókat. Előfordulhat azonban, hogy az alkalmazotti azonosító csak a részlegazonosítóval együtt egyedi, ezért elsődleges kulcsként mindkét mezőt kell használnia. Az elsődleges kulcsnak az alábbi jellemzőkkel kell rendelkeznie:

 • Minden rekord egyedi értékkel rendelkezik a mezőhöz vagy a mezők kombinációjához.

 • A mező vagy a mezők kombinációja soha nem üres vagy null – mindig tartalmaz értéket.

 • Az értékek nem változnak.

Ha nincsenek elsődleges kulcsként használható megfelelő adatok, létrehozhat egy elsődleges kulcsként használható új mezőt. Amikor elsődleges kulcsként használandó új mezőt hoz létre, a mező adattípusát Számláló típusra állítva biztosítsa, hogy az megfeleljen az előző lista három jellemzőjének.

Az elsődleges kulcs megadása vagy módosítása

 1. Jelölje ki azt a táblát, amelynek az elsődleges kulcsát meg szeretné adni vagy módosítani kívánja.

 2. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet lehetőségre.

 3. A tábla tervezőrácsában jelölje ki azt a mezőt vagy mezőket, amelyeket elsődleges kulcsként szeretne megadni.

  Ha egyetlen mezőt szeretne kijelölni, akkor kattintson a kívánt mező sorkijelölőjére.

  Ha több mezőt szeretne kijelölni, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és így kattintson az egyes mezők sorkijelölőjére.

 4. Kattintson a Tervezés lap Eszközök csoportjának Elsődleges kulcs gombjára.

  A Tervezés lap Eszközök csoportja

  Az elsődleges kulcsként megadott mező vagy mezők bal oldalán megjelenik egy kulcsjel.

Az elsődleges kulcs eltávolítása

 1. Jelölje ki azt a táblát, amelynek az elsődleges kulcsát el szeretné távolítani.

 2. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet lehetőségre.

 3. Kattintson az aktuális elsődleges kulcs sorkijelölőjére. Ha az elsődleges kulcs több mezőből áll, a CTRL billentyűt lenyomva kattintson az egyes mezők sorkijelölőjére.

 4. Kattintson a Tervezés lap Eszközök csoportjának Elsődleges kulcs gombjára.

  A Tervezés lap Eszközök csoportja

  Láthatja, hogy a korábban elsődleges kulcsként megadott mező vagy mezők kulcsjele eltűnt.

Megjegyzés: Amikor elsődleges kulcs megadása nélkül ment egy új táblát, az Access kéri, hogy hozzon létre egy új mezőt az elsődleges kulcshoz. Ha az Igen lehetőségre kattint, az Access létrehoz egy azonosító mezőt, amely a Számláló adattípust használja az egyes rekordok egyedi értékének megadásához. Ha a táblája már tartalmaz egy Számláló mezőt, az Access azt használja elsődleges kulcsként. Ha a Nem lehetőségre kattint, az Access nem vesz fel mezőt, és nem ad meg elsődleges kulcsot.

Vissza a lap tetejére

Táblatulajdonságok megadása

A tulajdonságmezők megadása mellett teljes táblára vagy teljes rekordokra vonatkozó tulajdonságokat is beállíthat.

 1. Jelölje ki azt a táblát, amelynek tulajdonságait meg szeretné adni.

 2. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

 3. A Tervezés lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Tulajdonságlap gombra.

  Csoport megjelenítése/elrejtése az Access Tervezés lapján

  Megjelenik a tábla tulajdonságlapja.

 4. A tulajdonságlapon kattintson az Általános fülre.

 5. Kattintson a megadni kívánt tulajdonság bal oldalán lévő mezőre, majd adja meg a tulajdonság beállítását.

  Rendelkezésre álló táblatulajdonságok

  Táblatulajdonság

  Művelet

  Nézetek megjelenítése a SharePoint-webhelyen

  Megadhatja, hogy a táblanézetek a SharePoint-webhelyen is megjeleníthetők legyenek.

  Megjegyzés: A beállítás hatása az Összes nézet megjelenítése a SharePoint-webhelyen adatbázis-tulajdonság értékétől függ.

  Segédadatlap kibontva

  A tábla megnyitásakor a program kibontja az összes segédadatlapot.

  Segédadatlap magassága

  Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha a segédadatlap-ablakban az összes sort meg szeretné jeleníteni, a tulajdonság értékét hagyja 0" értéken.

  • Ha meg szeretné adni a segédadatlap magasságát, hüvelykben adja meg a szükséges értéket.

  Tájolás

  A nézet tájolását állítja be annak megfelelően, hogy az Ön által használt nyelvben balról jobbra vagy jobbról balra olvasnak.

  Leírás

  A tábla leírása. Ez a szöveg a tábla elemleírásaként jelenik meg.

  Alapértelmezett nézet

  A tábla megnyitásakor használni kívánt alapértelmezett nézet; értéke lehet Adatlap, Kimutatás vagy Kimutatásdiagram. Fontos megjegyeznünk, hogy a kimutatás és a kimutatásdiagram lehetőséget az Access 2013-tól kezdve eltávolítottuk az Accessből.

  Érvényességi szabály

  Megadhat egy kifejezést, amelynek a rekordok hozzáadásakor vagy módosításakor teljesülnie kell.

  Érvényesítési szöveg

  Arra az esetre megjelenítendő üzenet megadása, ha egy rekord sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

  Szűrés

  Az itt megadott feltételnek megfelelő sorok jelennek meg Adatlap nézetben.

  Rendezés

  Itt kijelölhet egy vagy több mezőt, amely a tábla alapértelmezett rendezési szempontja lesz Adatlap nézetben.

  Segédadatlap neve

  Ez a tulajdonság adja meg, hogy megjelenjen-e egy segédadatlap Adatlap nézetben, és ha igen, melyik tábla vagy lekérdezés legyen a segédadatlap sorforrása.

  Almező csatolása

  A segédadatlap táblájának vagy lekérdezésének azon mezői, amelyek megegyeznek a tábla Főmező csatolása tulajdonságában megadott értékkel.

  Főmező csatolása

  A tábla azon mezői, amelyek megegyeznek a tábla Almező csatolása tulajdonságában megadott értékkel.

  Szűrés betöltéskor

  Ha az értéke Igen, az alkalmazás automatikusan alkalmazza a Szűrés tulajdonságban meghatározott szűrési szempontokat, amikor megnyitja a táblát Adatlap nézetben.

  Rendezési szempont betöltéskor

  Ha az értéke Igen, az alkalmazás automatikusan alkalmazza a Rendezés tulajdonságban meghatározott rendezési szempontokat, amikor megnyitja a táblát Adatlap nézetben.

  Tipp: Ha több helyre van szüksége egy tulajdonságmező értékének beírásához vagy szerkesztéséhez, a SHIFT+F2 billentyűkombinációt lenyomva megjelenítheti a Nagyítás ablakot. Ha az Érvényességi szabály mezőben szerkeszt egy kifejezést, és segítségre van szüksége, kattintson az Érvényességi szabály tulajdonságmező melletti Szerkesztő gomb gombra a Kifejezésszerkesztő megjelenítéséhez.

 6. A módosítások mentéséhez nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

A szakasz tetejére

Vissza a lap tetejére

Mező felvétele táblába

Minden egyes adatot, amelyet követni szeretne, egy mezőben tárol. A Partnerek táblában például létrehozhat egy Vezetéknév, Utónév, Telefonszám és Cím mezőt. A Termékek táblában létrehozhat egy Terméknév, Termékazonosító és Ár mezőt.

Mielőtt mezőket hozna létre, bontsa adatait a legkisebb használható részekre. A későbbiekben sokkal könnyebb az adatokat egyesíteni, mint szétválasztani. Teljes név mező helyett inkább hozzon létre Vezetéknév és Utónév mezőt. Ezután egyszerűen kereshet vezetéknév, utónév vagy mindkettő szerint. Ha egy bizonyos adatról jelentést szeretne készíteni, illetve rendezést, keresést vagy számítást szeretne végezni rajta, az adatot különálló mezőben helyezze el.

A mezők létrehozása után megadhatja a mezőtulajdonságokat is, így szabályozhatja a mezők megjelenését vagy viselkedését.

Kapcsolódó műveletek

Mező hozzáadása adatok beírásával

Ha új táblát hoz létre, vagy egy már meglévő táblát nyit meg Adatlap nézetben, úgy vehet fel új mezőt a táblába, ha az adatlap Új mező felvétele oszlopába adatokat ír.

Adatlap az Accessben az Új mező hozzáadása oszloppal

1. Adja meg az adatokat az Új mező felvétele oszlopban.

 1. Ha táblát szeretne létrehozni vagy megnyitni Adatlap nézetben, kattintson a kívánt táblára a jobb gombbal a navigációs ablakban, majd a helyi menüben kattintson az Adatlap nézet parancsra.

 2. Az Új mező felvétele oszlopban adja meg a létrehozni kívánt mező nevét.

  Használjon kifejező nevet, hogy a mező egyszerűen azonosítható legyen.

 3. Írja be az adatokat az új mezőbe.

Mező felvétele mezősablon használatával

Időnként egyszerűbb az igényeinek megfelelő mezők előre definiált listájából választani, mint manuálisan létrehozni egy mezőt. Az Access 2010, 2013 vagy 2016 alkalmazásban a További mezők listát használhatja, míg az Access 2007-ben a Mezősablonok munkaablakban választhat a mezősablonok listából. A mezősablon a mezőt leíró jellemzők és tulajdonságok előre megadott készlete. A mezősablon definíciója tartalmaz egy mezőnevet, egy adattípust, a mező Formátum tulajdonságának beállítását és egyéb mezőtulajdonságokat.

Access 2010, 2013 vagy 2016 használata esetén kövesse az alábbi lépéseket.

 1. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson az Adatlap nézet gombra.

 2. A Mezők lap Hozzáadás és törlés csoportjában kattintson a További mezők menügombra.

  A menüszalag Mezők lapján található Hozzáadás és törlés csoport képe.

 3. Az új oszlop beszúrásához válasszon egy mezőt a További mezők listában. Az Access a mezőt az oszlop jobb oldalára helyezi, ahol a kurzor éppen található. Ha a Gyors kezdés címsor alatt kiválasztja az egyik mezőbeállítást (például Cím), az Access a cím különféle részeinek az elhelyezéséhez több mezőt hoz létre a táblában.

Ha Access 2007-et használ, kövesse az alábbi lépéseket.

 1. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson az Adatlap nézet gombra.

 2. Az Adatlap lap Mezők és oszlopok csoportjában kattintson az Új mező gombra.

  Kép az Access-menüszalagról

 3. Jelöljön ki legalább egy mezőt a Mezősablonok panelen, majd húzza őket a táblába, ahová be szeretné szúrni az új oszlopot.

Mezőtulajdonságok beállítása

A mezők létrehozását követően megadhatja a mezőtulajdonságokat, így szabályozhatja megjelenésüket vagy viselkedésüket.

A mezőtulajdonságok megadásával például a következőkre nyílik lehetősége:

 • Szabályozhatja az adatok megjelenését.

 • Megelőzheti a helytelen adatbevitelt.

 • Alapértelmezett értéket adhat a mezőnek.

 • Gyorsíthatja a mezőben végzett keresést és rendezést.

Néhány elérhető mezőtulajdonságot Adatlap nézetben is beállíthat. Az összes mezőtulajdonság eléréséhez és beállításához azonban Tervező nézet használata szükséges.

Mezőtulajdonságok beállítása Adatlap nézetben

Adatlap nézetben átnevezheti a mezőt, módosíthatja az adattípusát, módosíthatja a Formátum tulajdonságot, valamint módosíthat néhány egyéb mezőtulajdonságot is.

Tábla megnyitása Adatlap nézetben

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a megnyitni kívánt táblára.

 2. A helyi menüben kattintson az Adatlap nézet parancsra.

Mező átnevezése

Amikor új mezőt vesz fel Adatlap nézetben, az Access automatikusan ad egy általános nevet a mezőnek. Az első új mezőt Mező1, a másodikat Mező2 néven nevezi el és így tovább. Alapértelmezés szerint ez a mezőnév jelenik meg a címkében, például egy adatlap oszlopfejlécében, amikor a program megjeleníti a mezőt. Ha a mezőknek kifejező nevet ad, azzal megkönnyíti a használatukat a rekordok áttekintésekor vagy szerkesztésekor.

 1. Kattintson a jobb gombbal az átnevezni kívánt mező (például a Mező1 mező) fejlécére.

 2. A helyi menüben válassza a Mező átnevezése parancsot. Ha Access 2007-et használ, a helyi menüben kattintson az Oszlop átnevezése parancsra.

 3. Írja be az új nevet a mező fejlécébe.

  A mezőnevek legfeljebb 64 karaktert (számokat és betűket) tartalmazhatnak, a szóközöket is beleszámítva.

Mező adattípusának módosítása

Ha a mezőt úgy hozza létre, hogy adatokat ír be Adatlap nézetben, az Access a beírt értékek alapján határozza meg a mező megfelelő adattípusát. Ha például a 2017/1/1 adatot írja be, az Access a beírt információt felismeri dátumként, és a mező adattípusát Dátum/Idő típusra állítja. Ha az Access nem tudja megállapítani az adattípust, automatikusan Szöveg típusra állítja (Access 2016 használata esetén Rövid szöveg típusra).

A mező adattípusa meghatározza, hogy milyen további tulajdonságokat adhat meg. Hiperhivatkozás vagy Emlékeztető típusú mező esetén például kizárólag a Csak hozzáfűzés tulajdonságot állíthatja be (Access 2016 használata esetén Hosszú szöveg típusra).

Előfordulhat, hogy egy mező adattípusát manuálisan kívánja módosítani. Tegyük fel például, hogy a szobák számozása dátumra hasonlít, például 2017/10 formájú. Ha Adatlap nézetben egy új mezőbe a 2017/10 értéket írja, az automatikus adattípus-felismerés a mezőben Dátum/Idő típusú adatot állít be. Mivel a szobaszámok nem dátumok, hanem címkék, Szöveg típust kell alkalmaznia. A mező adattípusának módosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 1. A menüszalagon kattintson a Mezők fülre. Ha Access 2007-et használ, kattintson az Adatlap fülre.

 2. Az Adattípus lista Formázás csoportjában válassza ki a megfelelő adattípust. Ha Access 2007-et használ, az Adattípus lista Adattípus és formázás csoportjában válassza ki a megfelelő adattípust.

  Milyen adattípusok állnak rendelkezésre?

  Az Access-adatbázisokban rendelkezésre álló adattípusok teljes listája az Asztali Access-adatbázisok adattípusai című cikkben található.

  Megjegyzés: Az Access-adatbázisfájlok maximális mérete 2 gigabájt.

  Adattípusokkal kapcsolatos tippek

  • Amikor Szöveg vagy Szám mezőt hoz létre, a teljesítmény optimalizálásához a legalkalmasabb mezőméretet kell használni. Ha például kiszámítható hosszúságú irányítószámokat fog tárolni, ezt a hosszúságot célszerű megadnia a mező méreteként. A mező méretének megadásához adjon meg egy értéket a Mezőméret tulajdonságmezőben. További információt a További mezőtulajdonságok beállítása című szakaszban talál.

  • Telefonszámok, cikkszámok és egyéb olyan számok esetén, amelyeket nem kíván matematikai számításokhoz használni, a Szám adattípus helyett válassza a Szöveg adattípust. A szövegként tárolt numerikus értékek sokkal logikusabban rendezhetők és szűrhetők.

A mező formátumának módosítása

Az adattípus meghatározásán felül előfordulhat, hogy az Access az új mező Formátum tulajdonságát is beállítja attól függően, hogy milyen adat került a mezőbe. Ha például „10:50 de” formában ad meg egy időpontot, az Access az adattípust Dátum/Idő típusra állítja, míg a Formátum tulajdonságnak Közepes idő értéket ad. Ha egyénileg szeretné módosítani egy mező Formátum tulajdonságát, tegye a következőket:

 1. A menüszalagon kattintson a Mezők fülre. Ha Access 2007-et használ, kattintson az Adatlap fülre.

 2. A Formátum listában a Formázás csoportban adja meg a kívánt formátumot. Ha Access 2007-et használ, a Formátum listában az Adattípus és formázás csoportban adja meg a kívánt formátumot.

  Megjegyzés: Lehetséges, hogy a Formátum lista nem érhető el egyes mezők esetében (például a Szöveg típusú mezőben) – ez a mező adattípusától függ.

További mezőtulajdonságok beállítása

 1. Adatlap nézetben kattintson a beállítani kívánt tulajdonság mezőjére.

 2. Access 2010, 2013 vagy 2016 használata esetén a Mezők lapon a Tulajdonságok, a Formázás vagy a Mező érvényesítése csoportban válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

 3. Ha Access 2007-et használ, az Adatlap lap Adattípus és formázás csoportjában válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

Mezőtulajdonságok beállítása Tervező nézetben

Miközben Tervező nézetben használ egy táblát, bármilyen mezőtulajdonságot megadhat. Tervező nézetben a tábla tervezőrácsában állíthatja be a mezők adattípusát, a Mezőtulajdonságok panelen pedig a többi tulajdonságot.

Tábla megnyitása Tervező nézetben

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a táblára.

 2. A helyi menüben kattintson a Tervező nézet parancsra.

Mező adattípusának módosítása

 1. A tervezőrácson jelölje ki azt a mezőt, amelynek a méretét módosítani szeretné.

 2. Az Adattípus oszlopban válasszon egy adattípust a listából.

  Milyen adattípusok állnak rendelkezésre?

  Az Access-adatbázisokban rendelkezésre álló adattípusok teljes listája az Asztali Access-adatbázisok adattípusai című cikkben található.

  Megjegyzés: Az Access-adatbázisfájlok maximális mérete 2 gigabájt.

  Adattípusokkal kapcsolatos tippek

  • Telefonszámok, cikkszámok és egyéb olyan számok esetén, amelyeket nem kíván matematikai számításokhoz használni, a Szám adattípus helyett válassza a Szöveg adattípust. A szövegként tárolt numerikus értékek sokkal logikusabban rendezhetők és szűrhetők, a számításokban azonban nem egyszerű a használatuk.

  • A Szöveg és a Szám adattípus esetén pontosabban megadhatja a mező méretét vagy az adattípust, ha a Mezőméret tulajdonságmezőben megad egy értéket.

További mezőtulajdonságok beállítása

 1. A tervezőrácson jelölje ki azt a mezőt, amelynek a tulajdonságait módosítani szeretné. Az Access a mező tulajdonságait a Mezőtulajdonságok panelen jeleníti meg.

  A beállítható tulajdonságokat a mező adattípusa határozza meg.

 2. A Mezőtulajdonságok panelen adja meg az egyes tulajdonságok beállításait, vagy nyomja le az F6 billentyűt, és a nyílbillentyűkkel jelöljön ki egy tulajdonságot.

  Milyen mezőtulajdonságok állnak rendelkezésre?

  Az Access-adatbázisokban rendelkezésre álló adattípusok teljes listája az Adattípusok és mezőtulajdonságok – Bevezetés című cikkben található.

  Megjegyzés: Nem minden tulajdonság áll rendelkezésre minden mezőhöz. A mező adattípusa határozza meg, hogy mely tulajdonságokkal rendelkezik.

 3. Ha a tulajdonságmezőben nagyobb helyet szeretne biztosítani a tulajdonságbeállítás megadásához vagy szerkesztéséhez, a SHIFT+F2 billentyűkombinációt lenyomva jelenítse meg a Nagyítás mezőt.

  Tipp: Ha beviteli maszkot vagy érvényességi kifejezést ad meg, és segítségre van szüksége a felépítésében, a megfelelő szerkesztő megjelenítéséhez kattintson a tulajdonságmező melletti Szerkesztő gomb ikonra.

 4. A módosítások mentéséhez nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

Tábla mentése

Miután létrehozott vagy módosított egy táblát, menteni kell a tervét. Ha első alkalommal menti a táblát, olyan nevet válasszon, amely jól tükrözi a tábla adatait. Legfeljebb 64 alfanumerikus karaktert használhat, a szóközöket is beleértve. Adhatja például a Vevők, az Alkatrészek leltára vagy a Termékek nevet a tábláknak.

Tipp: Érdemes lehet az adatbázisok témáit mindig ugyanazon logika szerint elneveznie.

 1. Access 2010, 2013 vagy 2016 használata esetén kattintson a Fájl > Mentés parancsra, vagy nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

 2. Ha Access 2007-et használ, kattintson a Microsoft Office gombra, majd a Mentés parancsra, vagy nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

 3. Ha első alkalommal menti a táblát, írja be a nevét, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×