Táblák – Bevezetés

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az adatok táblákban tárolt adatbázis használata esetén – tárgy alapú listákat tartalmazó rekordok rendezett adatok. Például előfordulhat, hogy hozzon létre egy partnerek táblázatot tárolására nevét, e-mail címek és telefonszámok listáját.

Ez a cikk áttekintést nyújt a Microsoft Access 2010táblázatok, és új vagy eltávolított táblázatszolgáltatások vezet be. Ez a cikk is bemutatja, hogyan hozhat létre egy táblázatot, mező hozzáadása táblához, hogyan kell beállítani a táblázat elsődleges kulcsés mező és a táblázat tulajdonságainak beállítása.

Az adatbázisok tervezését a táblák és a köztük lévő kapcsolatok megtervezésével érdemes kezdeni. A táblák létrehozása előtt célszerű alaposan megfontolni a különféle követelményeket, majd meghatározni, milyen táblákra lesz szükség. Az adatbázisok tervezéséről és létrehozásáról Az adatbázisok tervezésének alapjai című cikkben és a Lásd még szakaszban található hivatkozásokra kattintva olvashat bővebben.

Megjegyzés : Webes táblák esetén nem érhető el Tervező nézet, helyette az Adatlap nézet tervezési funkciói állnak rendelkezésre. A webes adatbázisok tervezéséről a Weben megosztandó adatbázis létrehozása című témakörben olvashat.

Tartalom

Áttekintés

Táblaspecifikációk

Az újdonságokat

Új tábla létrehozása:

Táblák elsődleges kulcsának beállítása

Tábla tulajdonságainak beállítása

Mező felvétele a táblákba

Számított mező készítése

Mező tulajdonságainak beállítása

Áttekintés

A tábla olyan adatbázis-objektum, amely egy adott témával kapcsolatos adatok tárolására használható (például az alkalmazottak vagy a termékek adatainak tárolására). A táblák rekordokból és mezőkből állnak.

Az egyes rekordok a tábla témájának egyetlen elemével kapcsolatos adatokat (például egy meghatározott alkalmazott adatait) tartalmazzák. A rekordot gyakran sornak vagy példánynak is nevezik.

Az egyes mezők a tábla témájának egyik aspektusával kapcsolatos adatokat tartalmazzák (például az utónevet vagy az e-mail címet). A mezőt gyakran oszlopnak vagy attribútumnak nevezik.

A rekordok mezőértékeket tartalmaznak, például: Contoso Kft. vagy valaki@example.com. A mezőértéket gyakran egyed-előfordulásnak is nevezik.

Az Access elrendezését mutató rekordok és a mezők a Vevők tábla

1. a rekord

2. a mező

3. a mező értékét.

Az adatbázis több táblát tartalmazhat, amelyek mind különböző dolgokról tartalmaznak adatokat. Minden tábla különböző adattípusú mezőkből állhat, ezek lehetnek például szöveg, szám, dátum és hivatkozás típusúak.

Külső adatok

A táblához számos külső adatforrást csatolhat, például másik adatbázist, szövegfájlt vagy Excel-munkafüzetet. Amikor külső adatokat csatol, az Access program a csatolásokat úgy használja, mint a táblákat. A külső adatforrástól és a csatolás létrehozásának módjától függően szerkesztheti az adatokat a csatolt táblában, és a csatolt táblákat érintő kapcsolatokat hozhat létre. A csatolás segítségével azonban nem módosíthatja a külső adatok elrendezését.

A táblák és mezők tulajdonságai

A tábláknak és mezőknek tulajdonságai vannak, ezek megadásával szabályozhatja jellemzőiket vagy viselkedésüket.

Tábla és mező tulajdonságlapja
Tervező nézetben megnyitott tábla

1. a táblázat tulajdonságai

2. Mezőtulajdonságok

Az Access-adatbázisban a táblatulajdonságok a tábla egészének megjelenését és működését érintő beállítások. A táblatulajdonságok a tábla tulajdonságlapján, Tervező nézetben állíthatók be. Egy tábla Alapértelmezett nézet tulajdonságának beállításával például megadhatja, hogy a tábla alapértelmezés szerint milyen nézetben jelenjen meg.

A Mezőtulajdonságok vonatkozik a táblázat adott mezőjébe, és egy tulajdonságokat a mező vagy a mezők viselkedését egy tulajdonsága határozza meg. Beállíthatja, hogy egyes mező tulajdonságai az Adatlap nézet. Is beállíthatja, hogy bármilyen mezőtulajdonságot Tervező nézetben a Mezőtulajdonságok ablaktáblában.

Adattípusok

Minden mezőnek jellemző adattípusa van. A mezők adattípusa jelzi az adott mezőben tárolt adatok fajtáját, amely lehet például nagy terjedelmű szöveg vagy csatolt fájl is.

Adattípus beállítása

Az adattípus mezőtulajdonság, bár az alábbiakban különbözik a mezőtulajdonságoktól:

 • Egy mező adattípusát a táblatervezőrácson kell megadni, nem pedig a Mezőtulajdonságok ablaktáblán.

 • A mező adattípusa meghatározza, hogy a mezőnek milyen más tulajdonságai lehetnek.

 • A mező adattípusát a mező létrehozásakor meg kell adni.

  Megjegyzés : Létrehozhat egy új mezőt az Access adatok beírásával, az új oszlop Adatlap nézetben. Az Adatlap nézet adatok beírásával hoz létre egy mezőt, amikor az Access automatikusan hozzárendel egy adattípust a mezőben megadott érték alapján. Ha nincs más típusú adatokat, a bemeneti implicit, Access adattípusát szöveg állítja be. Ha szükséges, módosíthatja az adattípus a menüszalagon az új Microsoft Office Fluent felhasználói felületrészét használatával.

Példák automatikus adattípus-felismerésre

A következő táblázat bemutatja, hogyan működik az automatikus adattípus-érzékelés Adatlap nézetben.

If you enter:

Office Access 2007 creates a field with a data type of:

János

Szöveg

http://www.contoso.com

Bármilyen érvényes internetprotokoll-előtag használható. Érvényes előtag például a http://, https:// és a mailto:.

Hyperlink

1

Number, Long Integer

50 000

Szám, Hosszú egész

50 000,99

Szám, Dupla

50000,389

Number, Double

12/67

The date and time formats recognized are those of your user locale.

Dátum/idő

2006. december 31.

Dátum/idő

10:50:23

Dátum/idő

10:50 de.

Dátum/idő

17:50:00

Dátum/idő

1250 Ft

A felhasználó helyi beállításainak megfelelő pénznemet ismeri fel.

Pénznem

21,75

Szám, Dupla

123,00%

Szám, Dupla

3,46E+03

Szám, Dupla

Táblakapcsolatok

Bár a táblákban különböző témájú adatokat tárolnak, az egy adatbázisban található táblák általában egymással kapcsolódó témákban tárolnak adatokat. Egy adatbázis tartalma például a következő lehet:

 • Vevők adatait tároló tábla, amely a cége ügyfeleit és azok címét tartalmazza

 • Az Ön által forgalmazott termékek listája, amely a termékek árát és képét is tartalmazza

 • A rendeléseket tartalmazó tábla, amelyben a vevők rendeléseit lehet nyomon követni

Mivel a különböző témákkal kapcsolatos adatokat különböző táblákban tárolja, az adatok összekapcsolásához szükség van valamilyen módszerre, amellyel a különálló táblák kapcsolódó adatait egyesítheti. A különböző táblákban szereplő adatok összekapcsolására relációkat (kapcsolatokat) hozhat létre. A kapcsolat két tábla logikai kapcsolódása, amely megadja, hogy a tábláknak milyen közös mezői vannak.

Kulcsok

A táblakapcsolat részeit alkotó mezőket kulcsoknak nevezzük. A kulcs általában egy mezőből áll, de több mező is alkothatja. Kétféle kulcs létezik:

 • Elsődleges kulcs    Táblázat beállíthatja, hogy csak egy elsődleges kulcsot. Elsődleges kulcs áll egy vagy több, a táblázat a rekordokat egyedileg azonosító mezőt. Gyakran van egy egyedi azonosító szám, például a Felhasználóazonosító száma, a soros szám vagy egy kódot, amely az elsődleges kulcs. Ha például lehet, hogy azok az ügyfelek nem egy egyedi ügyfél-azonosító Vevők tábla. Az ügyfél-azonosító mező értéke a Vevők tábla elsődleges kulcsa. Elsődleges kulcsot tartalmazó egynél több mező esetén ez általában tevődik össze, amelyek már meglévő mezők, együttesen, adja meg a egyedi értékeket. Vezetéknév Utónév és a születési dátum kombinációja használható például emberekről tábla elsődleges kulcsként.

 • Idegen kulcs    Egy tábla is egy vagy több idegen kulcsok. Idegen kulcs értékeit, amelyek megfelelnek a másik tábla elsődleges kulcsa értékek tartalmaz. Ha például lehet, hogy a rendeléseket tartalmazó tábla minden egyes rendelési tartalmaz egy ügyfél-azonosító, amely megfelel egy rekordot a Vevők táblában. Az ügyfél-azonosító mezőt az idegen kulcs a Rendelések tábla.

A kulcsmezők közötti értékmegfelelések képezik a táblakapcsolatok alapját. A táblakapcsolatok segítségével egyesítheti a kapcsolódó táblákból származó adatokat. Tegyük fel, hogy van egy Ügyfelek és egy Rendelések táblája. Az Ügyfelek táblában mindegyik rekordot meghatározza az elsődleges kulcs, az ügyfél-azonosító.

Ha minden rendeléshez egy-egy ügyfelet kíván társítani, ehhez a Rendelések táblába fel kell vennie egy idegenkulcs-mezőt, amely megfelel az Ügyfelek tábla ügyfél-azonosító mezőjének, majd kapcsolatot kell létrehoznia a két kulcs között. Amikor a Rendelések táblába új rekordot vesz fel, az ügyfél-azonosító mezőben olyan értéket használ, amely az Ügyfelek táblából származik. Valahányszor meg szeretné tekinteni a rendeléshez tartozó ügyfél-információkat, ezzel a kapcsolattal határozza meg, hogy az Ügyfelek tábla egy adata a Rendelések tábla mely rekordjának felel meg.

Az Access táblakapcsolat megjelenítése a kapcsolatok ablakban látható
Táblakapcsolat megjelenése a Kapcsolatok ablakban.

1. a elsődleges kulcs jelölt neve mellett található kulcs ikonra.

2. Idegen kulcs – figyelje meg, hogy a kulcsjel nem látható.

A kapcsolatok használatának előnyei

Ha az adatokat külön-külön, kapcsolódó táblákban tárolja, ez a következő előnyökkel jár:

 • Következetesség:    Mivel minden adatot csak egyszer rögzített egy táblában, emiatt kisebb az ellentmondás vagy következetlenség esélye. Az ügyfélneveket például csak egy példányban, az ügyfeleket tartalmazó táblában kell tárolni, nincs szükség arra, hogy a rendelések adatait tartalmazó táblában többször (esetleg hibásan) rögzítse azokat.

 • Hatékonyság:    Mivel az adatot csak egy helyen rögzíti, így kevesebb lemezterületre van szükség. A kisebb méretű táblákból továbbá az adatokat gyorsabban lehet kinyerni, mint nagyobb méretűekből. Végül, ha különböző témákkal kapcsolatos adatokat egyetlen táblában tárol, null értékeket (adat nélküli mezőket) és ismétlődéseket is létrehoz a táblákban, ezzel helyet pazarol és csökkenti a teljesítményt.

 • Áttekinthetőség:    Az adatbázisterv könnyebben érthető, ha a témákat megfelelő módon táblákra osztja.

Tipp : A táblákat mindig a kapcsolatokat szem előtt tartva tervezze meg. A Keresés varázsló segítségével létrehozhat egy idegenkulcs-mezőt, ha a kapcsolt elsődleges kulcsot tartalmazó tábla már létezik. A Keresés varázsló létrehozza a kapcsolatot.

Vissza a lap tetejére

Táblaspecifikációk

Access 2010, a táblázat munkalapjai gyakorlati:

Attribútum

Maximum

Karakterek száma a táblák nevében

64

Karakterek száma mező nevében

64

A tábla mezőinek száma

255 karakter

A megnyitott táblák száma

2048; a korlát az Access által megnyitott belső táblákat is tartalmazza

Táblaméret

2 gigabájt, mínusz a rendszerobjektumok számára szükséges hely

Karakterek száma a Szöveg mezőkben

255 karakter

Karakterek száma a Feljegyzés mezőkben

65 535, ha az adatokat a felhasználói felületen keresztül viszi be;
2 gigabájt a karakterek tárolására, ha az adatokat programozott úton viszi be

OLE-objektum típusú mező mérete

1 gigabájt

Indexek száma a táblákban

32

Az indexben lévő mezők száma

10

Karakterek száma az érvényesítési üzenetben

255 karakter

Karakterek száma az érvényességi szabályban

2 048

Karakterek száma a táblák vagy mezők leírásában

255 karakter

Karakterek száma rekordonként (a Feljegyzés és az OLE-objektum típusú mezők kivételével), ha a mező Unicode-tömörítés tulajdonságának értéke Igen

4 000

Karakterek száma a mezőtulajdonságokban

255 karakter

Vissza a lap tetejére

Újdonságok

Eltérések az Access 2007 verzióhoz képest

Táblázat létrehozása a Access 2010 a következő táblázat létrehozása az Access 2007 alkalmazásban nagyon hasonlít áll. A Access 2010 vannak azonban olyan néhány új funkciói táblák vonatkoznak:

 • Adatmakrók    Most már csatolhat makrók események táblázatokban, ezzel a funkcióval műveletek végrehajtása, valahányszor a rekord módosított, beszúrása vagy törlése. Ezek a makrók adatérvényesítés vagy számítást, például használható.

 • Számítás módja: adattípus    Ez az új adattípus segítségével egy mezőt, amely a táblázatból más mezők számítás alapján. Például előfordulhat, hogy hozzon létre egy Line Total mezőt, amely a mennyiség mező és az Egységár mező szorzatát tartalmazza. Ezután ha frissíti a mennyiség és az Egységár mező, a Line Total automatikusan frissül.

 • Webes szolgáltatás kapcsolat    Nemcsak a külső adatforrásokhoz, például az Excel-munkafüzetek és a SharePoint-listák csatolásának, most csatlakozhat egy webszolgáltatási felületet biztosító webhelyek adatait. Például előfordulhat, hogy a webhely online kereskedelmi adatok csatolása, és hozza létre az a saját alkalmazások termékek megjelenítése, vagy a rendelések kezdeményezése.

 • Táblázat és az adatmodellek helyébe mezősablonok    Access 2007 alkalmazásban bevezetett táblasablonok és mezősablonok. Táblasablonok volt, akkor hozhat létre új táblákat, úgy, hogy kompatibilis-e beépített listákkal a Windows SharePoint Services beépített üres tábla:

  • Névjegyalbum

  • Feladatok

  • Ügykezelő adatbázis

  • Események

  • Eszközök

   A Access 2010használhat modellek Ha beépített kijelzők hozzáadása az adatbázishoz szeretne. Az adatmodellek is a táblázatok, és az adatbázis-objektumok, például a lekérdezések és űrlapok más fajták is használható.

   Megjegyzés : Ez a témakör nem foglalkozik a modellekkel. További információt a Lásd még című szakaszban találhat.

Eltérések az Access 2003 verzióhoz képest

 • Az adatmodellek felváltotta a tábla varázsló    Verzióiban az Access 2007-esnél régebbi a varázsló táblázat néhány kérdés megválaszolásával gyors létrehozásához használt. Az Access 2007 alkalmazásban a varázsló által tábla és mező sablonok le lett cserélve. Az adatmodellek Access 2010, tábla és mező sablonok cserélje le.

  Megjegyzés : Ez a témakör nem foglalkozik a modellekkel. További információt a Lásd még című szakaszban találhat.

 • Adatlap létrehozása     Most hozzon létre, és módosítsa a táblázatok és mezők az Adatlap nézetben.

Vissza a lap tetejére

Új tábla létrehozása

Ha olyan új adatforrása van, amely nem tartozik egyik meglévő táblához sem, hozzon létre új táblát.

Létrehozhat egy táblát: hozzon létre egy új adatbázist, a táblázat beszúrása egy meglévő adatbázisba vagy importálásával vagy táblázat összekapcsolása más adatforrásból – például a Microsoft Office Excel-munkafüzet, a Microsoft Office Word-dokumentum, szövegfájl, webszolgáltatás vagy egy másik adatbázist. Amikor egy új, üres adatbázist hoz létre, új, üres tábla rendszer automatikusan beilleszti azt. A mezők definiáló indításához a táblázatban majd adatokat adhat meg.

Kapcsolódó műveletek

Új tábla létrehozása új adatbázisban

Új tábla létrehozása meglévő adatbázisban

Új tábla létrehozása új adatbázisban

 1. A Fájl lapon kattintson az Új fülre, majd kattintson az Üres adatbázis gombra.

 2. A Fájlnév mezőbe írja be az új adatbázisfájl nevét.

 3. Ha az adatbázist más helyre szeretné menteni, kattintson a mappaikonra.

 4. Kattintson a Létrehozás gombra.

  Ekkor megnyílik az új adatbázis, létrejön egy Tábla1 nevű új tábla, és megnyílik Adatlap nézetben.

Új tábla létrehozása meglévő adatbázisban

 1. Kattintson a Fájl lap Megnyitás gombjára, és hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha a kívánt adatbázis a Legutóbbi adatbázisok listában szerepel, kattintson a listában a megfelelő adatbázisra.

   – vagy –

  • Ha az adatbázis nem szerepel a Legutóbbi adatbázisok listában, a Dokumentum megnyitása területen kattintson a kívánt lehetőségre.

 2. Jelölje ki a megnyitandó adatbázist a Megnyitás párbeszédpanelen, és kattintson a Megnyitás gombra.

 3. A Létrehozás lap Táblák csoportjában kattintson a Tábla gombra.

  Ekkor az adatbázisban egy új tábla jön létre, és megnyílik Adatlap nézetben.

Vissza a lap tetejére

Tábla létrehozása importálással vagy csatolással

Létrehozhat egy tábla importálásával vagy csatolásával máshol tárolt adatokhoz. Importálás, vagy egy Excel-munkalap, Windows SharePoint Services listáját, XML-fájlban, egy másik Access-adatbázist, a Microsoft Office Outlook-mappában és több adatainak csatolása.

Az adatok importálása során másolatot készít a külső adatokról az aktuális adatbázis új táblájában. A forrásadatokon végzett további módosítások nem befolyásolják az importált adatokat, és az importált adatok későbbi módosításai sem változtatják meg a forrásadatokat. Miután csatlakozott egy adatforráshoz, és importálta az adatokat, anélkül használhatja azokat, hogy a forráshoz kapcsolódna. Az importált táblák tervei módosíthatók.

Amikor adatokat csatol, csatolt táblát hoz létre az aktuális adatbázisban, amely máshol tárolt adatokhoz való közvetlen kapcsolatot valósít meg. Amikor a csatolt táblában módosítja az adatokat, azok a forrásban is módosulnak. Amikor a forrásadatok módosulnak, a módosítás látható a csatolt táblában is. Az adatforráshoz minden egyes alkalommal kapcsolódnia kell, amikor csatolt táblát használ. A csatolt tábla tervét nem lehet módosítani.

Megjegyzés : Csatolt táblák segítségével nem lehet az Excel-munkafüzetek adatait szerkeszteni. Megoldásként importálja az adatokat egy Access-adatbázisba, majd csatolja az adatbázist az Excel-adatokhoz. Az Excel-táblázatból Access-adatbázisba történő csatolással kapcsolatban további információt az Excel súgójában, valamint a Lásd még szakaszban szereplő hivatkozásokra kattintva találhat.

Új tábla létrehozása külső adatok importálásával vagy csatolásával

 1. A Külső adatok lap Importálás és exportálás csoportjában kattintson valamelyik elérhető adatforrásra.

 2. Kövesse a lépésenként megjelenő párbeszédpanelek utasításait.

  Az Access létrehoz egy új táblát és megjeleníti a navigációs ablakban.

Tipp : A SharePoint-listákat a Létrehozás lap egy parancsával is importálhatja vagy csatolhatja.

Vissza a lap tetejére

Tábla létrehozása SharePoint-webhely használatával

Táblázat az adatbázist, amely importálja vagy egy SharePoint-lista mutató hivatkozásokat is létrehozhat. Előre definiált sablon használatával is létrehozhat egy új SharePoint-lista. Az előre definiált sablonok Access 2010 tartalmazza, névjegyek, feladatok, problémák és eseményeket.

 1. Kattintson a Létrehozás lap táblák csoportjában kattintson a SharePoint-listák.

 2. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • SharePoint-lista létrehozása sablon alapján

   1. Kattintson a Névjegyalbum, Feladatok, Problémák és Események menüpontok egyikére.

   2. Írja be a Lista létrehozása párbeszédpanelen annak a SharePoint-webhelynek az URL-címét, ahol létre szeretné hozni a listát.

   3. Adja meg az új lista nevét és leírását az Adja meg az új lista nevét és a Leírás mezőben.

   4. Ha létrehozás után meg szeretné nyitni a csatolt táblát, akkor jelölje be a Lista megnyitása befejezéskor jelölőnégyzetet (ez alapértelmezés szerint be van jelölve).

  • Új egyéni lista létrehozása

   1. Kattintson az Egyéni parancsra.

   2. Írja be a Lista létrehozása párbeszédpanelen annak a SharePoint-webhelynek az URL-címét, ahol létre szeretné hozni a listát.

   3. Adja meg az új lista nevét és leírását az Adja meg az új lista nevét és a Leírás mezőben.

   4. Ha létrehozás után meg szeretné nyitni a csatolt táblát, akkor jelölje be a Lista megnyitása befejezéskor jelölőnégyzetet (ez alapértelmezés szerint be van jelölve).

  • Létező lista adatainak importálása

   1. Kattintson a Létező SharePoint-lista elemre.

   2. Adja meg az importálandó adatokat tartalmazó SharePoint-webhely URL-címét a Külső adatok átvétele párbeszédpanelen.

   3. Jelölje be a Forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban választógombot, és kattintson a Tovább gombra.

   4. Jelölje be az összes importálni kívánt SharePoint-lista melletti jelölőnégyzetet.

  • Létező lista csatolása

   1. Kattintson a Létező SharePoint-lista elemre.

   2. Adja meg a csatolandó listát tartalmazó SharePoint-webhely URL-címét a Külső adatok átvétele - SharePoint-webhely párbeszédpanelen.

   3. Válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

   4. Jelölje be a csatolni kívánt SharePoint-listák melletti jelölőnégyzeteket.

Vissza a lap tetejére

Tábla létrehozása webszolgáltatással

Olyan táblát is létrehozhat az adatbázisban, amely egy webszolgáltatási felületet biztosító webhelyen található adatokhoz kapcsolódik.

Megjegyzés : A webszolgáltatással létrehozott táblák írásvédettek.

 1. A Külső adatok lap Importálás és csatolás csoportjában kattintson a Továbbiak gombra, és kattintson az Adatok szolgáltatáss gombra.

 2. Ha a használni kívánt kapcsolatot már telepítette, lépjen tovább az 5. pontra. Ellenkező esetben folytassa a következő lépéssel.

 3. Kattintson az Új kapcsolat telepítése gombra.

 4. Jelölje ki a használni kívánt kapcsolatfájlt, majd kattintson az OK gombra.

 5. A Hivatkozás létrehozása a webszolgáltatás adataira párbeszédpanelen nyissa meg a használni kívánt kapcsolatot.

 6. Jelölje ki azt a táblát, amelyhez kapcsolatot kíván létrehozni.

  Az Access a párbeszédpanel jobb oldalán jeleníti meg a mezőket.

 7. Igény szerint írja be a csatolt tábla nevét az Adja meg a hivatkozás nevét mezőbe. Az Access a navigációs ablakban ezen a néven jeleníti meg a csatolt táblát.

 8. Kattintson az OK gombra.

  Ekkor az Access létrehozza a csatolt táblát.

Vissza a lap tetejére

Táblák elsődleges kulcsának beállítása

Egy tábla elsődleges kulcsának megadásával az alábbi előnyökhöz juthat:

 • Az Access automatikusan létrehoz egy indexet az elsődleges kulcshoz, amely javítja az adatbázis teljesítményét.

 • Az Access ellenőrzi, hogy minden rekordnak van-e értéke az elsődlegeskulcs-mezőben.

 • Az Access ellenőrzi, hogy a kulcsmezőben szereplő minden érték egyedi-e. Az egyedi érték létfontosságú, mivel a rekordok egymástól való megkülönböztetésére nincs más megbízható mód.

Ha egy új táblát hoz létre Adatlap nézetben, az Access automatikusan létrehoz egy elsődleges kulcsot, Azonosító mezőnévvel és Számláló adattípussal.

Tervező nézetben módosíthatja vagy eltávolíthatja az elsődleges kulcsot, vagy beállíthat egy elsődleges kulcsot olyan táblákban, amelyekben az még nincs megadva.

Az elsődleges kulcsként használatos mező megadása

Előfordulhat, hogy az elsődleges kulcsként használni kívánt adatokat az adatbázis már tartalmazza: például az alkalmazottaknak már lehet azonosító számuk. Ha létrehoz egy táblát az alkalmazottakkal kapcsolatos információk nyomon követésére, dönthet úgy, hogy az alkalmazottak azonosítóját használja a tábla elsődleges kulcsaként. Az is lehet, hogy az alkalmazottak azonosítója csak a részleg azonosítójával együtt képez egyedi adatot, így a két mezőt együtt kell elsődleges kulcsként alkalmazni. Az elsődleges kulcsnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • Minden egyes rekordnak egyedi értéke van a mezőben vagy a mezőkombinációban.

 • A mező vagy mezők kombinációja értéke nem lehet üres vagy null – mindig van egy értéket.

 • Az értékek sosem változnak.

Ha nem áll rendelkezésre elsődleges kulcsként használható megfelelő adat, létrehozhat egy új mezőt, amelyet elsődleges kulcsként használ. Amikor elsődleges kulcs számára hoz létre egy új mezőt, a mező típusát állítsa Számláló adattípusra, így biztosan megfelel az előző listában megadott három feltételnek.

Az elsődleges kulcs beállítása és megváltoztatása

 1. Válassza ki azt a táblát, amelyben meg kívánja adni vagy meg kívánja változtatni az elsődleges kulcsot.

 2. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

 3. A tábla tervezőrácsán jelölje ki az elsődleges kulcsként használandó mezőt vagy mezőket.

  Jelöljön ki egy mezőt, kattintson a mező, amelyet a sorkijelölő .

  Ha több mezőt szeretne kijelölni, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és így kattintson az egyes mezők sorkijelölőjére.

 4. Kattintson a Tervezés lap Eszközök csoportjának Elsődleges kulcs gombjára.

  A Tervezés lap Eszközök csoportja

  Az elsődleges kulcsként megadott mező vagy mezők bal oldalán megjelenik egy kulcsjel.

Az elsődleges kulcs eltávolítása

 1. Válassza ki azt a táblát, amelyből el szeretné távolítani az elsődleges kulcsot.

 2. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

 3. Kattintson az aktuális elsődleges kulcs a sorkijelölő . Ha az elsődleges kulcs több mezőből áll, tartsa lenyomva a CTRL Billentyűt, és kattintson az egyes mezők sorkijelölőjére.

 4. Kattintson a Tervezés lap Eszközök csoportjának Elsődleges kulcs gombjára.

  A Tervezés lap Eszközök csoportja

  Láthatja, hogy a korábban elsődleges kulcsként megadott mező vagy mezők kulcsjele eltűnt.

Megjegyzés : Ha egy új táblát elsődleges kulcs beállítása nélkül ment, az Access megkérdezi, hogy létrehozzon-e egy új mezőt az elsődleges kulcs számára. Ha az Igen gombra kattint, az Access létrehoz egy Számláló típusú mezőt, amely egyedi értékkel lát el minden rekordot. Ha a tábla már tartalmaz egy Számláló típusú mezőt, az Access azt fogja használni elsődleges kulcsként. Ha a Nem gombra kattint, az Access nem vesz fel újabb mezőt, és nem hoz létre elsődleges kulcsot.

Vissza a lap tetejére

Tábla tulajdonságainak beállítása

Teljes táblára vagy teljes rekordra vonatkozó tulajdonságokat állíthat be.

 1. Jelölje ki azt a táblát, amelynek tulajdonságait meg szeretné adni.

 2. A Kezdőlap lap Nézetek csoportjában kattintson a Nézet gombra, majd kattintson a Tervező nézet gombra.

 3. Kattintson a Tervezés lap Megjelenítés/elrejtés csoportjának Tulajdonságlap gombjára.

  Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Tervezés lap az Access alkalmazásban

  Ekkor megjelenik a tábla tulajdonságlapja.

 4. A tulajdonságlapon kattintson az Általános fülre.

 5. Kattintson a megadni kívánt tulajdonság bal oldalán lévő mezőbe, majd írja be a tulajdonság értékét.

  Rendelkezésre álló táblatulajdonságok

  Táblatulajdonság

  Felhasználási köre

  Nézetek megjelenítése a SharePoint-webhelyen

  Megadhatja, hogy a táblanézetek a SharePoint-webhelyen is megjeleníthetők legyenek.

  Megjegyzés : A beállítás hatása az Összes nézet megjelenítése a SharePoint-webhelyen adatbázis-tulajdonság értékétől függ.

  További információt a Lásd még című szakaszban találhat.

  Segédadatlap kibontva

  A tábla megnyitásakor a program kibontja az összes segédadatlapot.

  Segédadatlap magassága

  Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha a segédadatlap-ablakban az összes sort meg szeretné jeleníteni, a tulajdonság értékét hagyja 0" értéken.

  • Ha meg szeretné adni a segédadatlap magasságát, hüvelykben adja meg a szükséges értéket.

  Tájolás

  Az ablak tájolását állítja be annak megfelelően, hogy az ön által használt nyelvben balról jobbra vagy jobbról balra olvasnak.

  Leírás

  A tábla leírása. Ez a szöveg a tábla elemleírásaként jelenik meg.

  Alapértelmezett nézet

  A tábla megnyitásakor használni kívánt alapértelmezett nézet; értéke lehet Adatlap, Kimutatás vagy Kimutatásdiagram.

  Érvényességi szabály:

  Megadhat egy kifejezést, amelynek rekordok hozzáadásakor vagy módosításakor teljesülnie kell.

  Érvényesítő szöveg

  Arra az esetre megjelenítendő üzenet megadása, ha egy rekord sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

  Szűrés

  Az itt megadott feltételnek megfelelő sorok jelennek meg Adatlap nézetben.

  Rendezés

  Itt kijelölhet egy vagy több mezőt, amely a tábla alapértelmezett rendezési szempontja lesz Adatlap nézetben.

  Segédadatlap neve

  Ez a tulajdonság adja meg, hogy megjelenjen-e egy segédadatlap Adatlap nézetben, és ha igen, melyik tábla vagy lekérdezés legyen a segédadatlap sorforrása.

  Gyermekmező csatolása

  A segédadatlap táblájának vagy lekérdezésének azon mezői, amelyek megegyeznek a tábla Főmező csatolása tulajdonságában megadott értékkel.

  Főmező csatolása

  A tábla azon mezői, amelyek megegyeznek a tábla Gyermekmező csatolása tulajdonságában megadott értékkel.

  Szűrés betöltéskor

  Ha az értéke Igen, az alkalmazás automatikusan alkalmazza a Szűrés tulajdonságban meghatározott szűrési szempontokat, amikor megnyitja a táblát Adatlap nézetben.

  Rendezési szempont betöltéskor

  Ha az értéke Igen, az alkalmazás automatikusan alkalmazza a Rendezés tulajdonságban meghatározott rendezési szempontokat, amikor megnyitja a táblát Adatlap nézetben.

  Tipp : Ahhoz, hogy nagyobb hely adja meg, vagy a tulajdonságmezőben beállításainak módosítása, nyomja le a SHIFT + F2 billentyűkombinációt, ha a Nagyítás mezőben. Ha szeretne segíteni a összeállítása és kifejezéshez állít be az Érvényességi szabály tulajdonságban, kattintson a A csapatépítő gomb mellett a Kifejezésszerkesztő megjelenítése az érvényességi szabály tulajdonságmezőre.

 6. A módosítások mentéséhez nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

Vissza a lap tetejére

Mező felvétele a táblákba

Minden egyes adatot, amelyet követni szeretne, egy mezőben tárol. A Partnerek táblában például létrehozhat egy Vezetéknév, Utónév, Telefonszám és Cím mezőt. A Termékek táblában létrehozhat egy Terméknév, Termékazonosító és Ár mezőt.

Mielőtt mezőket hozna létre, bontsa adatait a legkisebb használható részekre. A későbbiekben sokkal könnyebb az adatokat egyesíteni, mint szétválasztani. Teljes név mező helyett inkább hozzon létre Vezetéknév és Utónév mezőt. Ezután egyszerűen kereshet vezetéknév, utónév vagy mindkettő szerint. Ha egy bizonyos adatról jelentést szeretne, illetve rendezést, keresést vagy számítást szeretne végezni azon, az adatot különálló mezőben helyezze el. Az adatbázis tervezésével és a mezők létrehozásával kapcsolatban további információkat a Lásd még szakaszban találhat.

A mezők létrehozása után megadhatja a mezőtulajdonságokat is, így szabályozhatja a mezők megjelenését vagy viselkedését.

Mező hozzáadása adatok beírásával

Ha új táblát hoz létre, vagy egy már meglévő táblát nyit meg Adatlap nézetben, úgy vehet fel új mezőt a táblába, ha az adatlap Új mező hozzáadása oszlopába adatokat ír.

Adatlap az Accessben, az új mező felvétele oszloppal

1. Írjon be adatokat az Új mező felvétele oszloppal.

 1. Nyissa meg a táblát, vagy hozzon létre egyet Adatlap nézetben.

  A táblák készítéséről további tudnivalókat olvashat az Új tábla létrehozása szakaszban.

 2. Az Új mező hozzáadása oszlopba írja be a létrehozandó mező nevét.

  Kifejező nevet adjon a mezőnek, így könnyen felismerheti azt.

 3. Írjon be adatokat az új mezőbe.

Vissza a lap tetejére

Számított mező készítése

Számított mezőt Tervező nézetben hozhat létre.

 1. Nyissa meg azt a táblát Tervező nézetben, amelyben számított mezőt kíván létrehozni.

 2. A táblatervező rács első üres sorában a Mezőnév alatti mezőbe írja be a számított mező nevét.

 3. Az Adattípus területen válassza a Számított lehetőséget.

  Ekkor megnyílik a Kifejezésszerkesztő.

 4. A Kifejezésszerkesztőben írja be az elvégzendő számítást. Ha például a táblában van egy Mező1 és Mező2 nevű mező, és egy olyan számított mezőt (Mező3) szeretne létrehozni, amelynek értéke a Mező1 és a Mező2 értékének hányadosa, a Kifejezésszerkesztőbe írja be: [Mező1]/[Mező2].

  A kifejezésekről A kifejezések – bevezetés című cikkben talál további tudnivalókat.

 5. Ha végzett a számítás beírásával, kattintson az OK gombra.

  Tipp : Célszerű lehet Adatlap nézetre váltani, és ellenőrizni, hogy a számított mező a kívánt módon működik-e.

Vissza a lap tetejére

Mező tulajdonságainak beállítása

A mezők létrehozását követően megadhatja a mezőtulajdonságokat, így szabályozhatja megjelenésüket vagy viselkedésüket.

A mezőtulajdonságok megadásával például a következőkre nyílik lehetősége:

 • Szabályozhatja az adatok megjelenését.

 • Megelőzheti a helytelen adatbevitelt.

 • Alapértelmezett értéket adhat a mezőnek.

 • Gyorsíthatja a mezőben végzett keresést és rendezést.

Néhány elérhető mezőtulajdonságot Adatlap nézetben is beállíthat. Az összes mezőtulajdonság eléréséhez és beállításához azonban Tervező nézet használata szükséges.

Mezőtulajdonságok beállítása Adatlap nézetben

Adatlap nézetben átnevezheti a mezőt, módosíthatja annak adattípusát, módosíthatja a Formátum tulajdonságot, valamint módosíthat néhány egyéb mezőtulajdonságot is.

Tábla megnyitása Adatlap nézetben

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a megnyitni kívánt táblára.

 2. A helyi menüben válassza az Adatlap nézet parancsot.

Mező átnevezése

Amikor új mezőt vesz fel Adatlap nézetben, az Access automatikusan általános nevet ad a mezőnek. Az Access az első új mezőnek a Mező1 nevet, a másodiknak a Mező2 nevet adja, és így tovább. Alapértelmezés szerint a mező nevét a címkében használja, amikor a mezőt megjeleníti, például egy adatlap oszlopfejlécében. Ha a mezőknek kifejező nevet ad, ezzel megkönnyíti használatukat, amikor rekordokat tekint át vagy szerkeszti azokat.

 1. Kattintson a jobb gombbal az átnevezni kívánt mező (például a Mező1 mező) fejlécére.

 2. A helyi menüben válassza az Oszlop átnevezése parancsot.

 3. Írja be az új nevet a mező fejlécébe.

  A mezőnevek legfeljebb 64 karaktert (számokat és betűket) tartalmazhatnak, a szóközöket is beleszámítva.

Mező adattípusának módosítása

Ha a mezőt úgy hozza létre, hogy adatokat ír be Adatlap nézetben, az Access a beírt értékek alapján rendel adattípust a mezőhöz. Ha például a 2006/1/1 adatot írja be, az Access a beírt információt felismeri dátumként, és a mező adattípusát Dátum/Idő típusra állítja. Ha az Access nem tudja megállapítani az adattípust, automatikusan Szöveg típusra állítja.

A mező adattípusa meghatározza, hogy milyen további tulajdonságokat adhat meg. Hiperhivatkozás vagy Emlékeztető típusú mező esetén például csak a Csak hozzáfűzés tulajdonságot állíthatja be.

Előfordulhat, hogy egy mező adattípusát egyénileg kívánja módosítani. Tegyük fel például, hogy a szobák számozása dátumra hasonlít, például 10/2001 formájú. Ha Adatlap nézetben egy új mezőbe a 10/2001 értéket írja, az automatikus adattípus-felismerés a mezőben Dátum/Idő típusú adatot állít be. Mivel a szobaszámok nem dátumok, hanem címkék, Szöveg típust kell alkalmaznia. A mező adattípusának módosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 1. Kattintson az Adatlap fülre.

 2. Az Adattípus lista Adattípus és formázás csoportjában válassza ki a megfelelő adattípust.

  Access menüszalag képe az adattípus és formázás csoportja

  Rendelkezésre álló adattípusok

  Adattípus

  Tárolt értékek

  Méret

  Szöveg

  Betűk és számok

  Szövegekhez vagy a számításokban nem használt számokhoz (például egy termékazonosítóhoz) használatható. A szövegként tárolt numerikus értékek logikusabb módon rendezhetők és szűrhetők, de számításokban való használatuk bonyolult.

  Legfeljebb 255 karakter terjedelmű.

  Feljegyzés

  Alfanumerikus karakterek (255 karakternél hosszabb) vagy Rich Text formázást használó szöveg.

  Szöveg, amely több mint 255 karakternél hosszabb, vagy a rich text formázást használó szöveg használatát. Jegyzetek, hosszabb leírások, és a bekezdések text formázás alkalmazása, a félkövér vagy dőlt, példák jó hol feljegyzés típusú mező használhatók.

  Legfeljebb 1 gigabájtnyi karakter, illetve 2 gigabájt tárhely (2 bájt karakterenként), amelyből egyszerre 65 535 karakter jeleníthető meg egyszerre.

  Szám

  Számértékek (Egész vagy tört értékek).

  Számításokban alkalmazott számokhoz használatos, kivéve a pénznemeket (melyekhez a Pénznem adattípus használható).

  1, 2, 4 vagy 8 bájt, illetve 16 bájt replikációs azonosító esetén

  Dátum/idő

  Dátumok és időpontok.

  Dátum és időpont értékek tárolására. Minden tárolt értéknek van egy dátum- és egy idő komponense.

  8 bájt.

  Pénznem

  Pénzügyi értékek.

  Pénzügyi értékek (pénznem) tárolására.

  8 bájt.

  Számláló

  Rekord hozzáadásakor az Access által automatikusan beszúrt egyedi numerikus érték.

  Egyedi értékek elsődleges kulcsként használt generálni használható. Ne feledje, hogy Számláló típusú mezők értékeit is kell egymás után vagy egy megadott értékkel nő, vagy véletlenszerűen rendelt.

  4 bájt, vagy ha replikációs azonosítóként használja, 16 bájt.

  Igen/Nem

  Logikai értékek (igen/nem).

  A következő három formátum egyike használható: Igen/nem, Igaz/hamis vagy Be/Ki.

  1 bit (8 bit = 1 bájt).

  OLE objektum

  OLE-objektumok vagy egyéb bináris adatok.

  Más Microsoft Windows programokban létrehozott OLE-objektumok.

  Legfeljebb 1 gigabájt.

  Melléklet

  Képek, bináris fájlok, Office-fájlok.

  Digitális képek és bármilyen bináris fájlok tárolására elsődlegesen használandó adattípus.

  Tömörített mellékletek esetében 2 gigabájt. Nem tömörített mellékleteknél mintegy 700 kilobájt, a tömöríthetőség függvényében.

  Hiperhivatkozás

  Hivatkozások.

  Hivatkozások segítségével egy kattintással elérhet weblapokat egy URL, vagy fájlokat az UNC formátum segítségével. Ezenkívül hivatkozhat egy adatbázisban tárolt Access objektumra is.

  Legfeljebb 1 gigabájtnyi karakter, illetve 2 gigabájt tárhely (2 bájt karakterenként), amelyből egyszerre 65 535 karakter jeleníthető meg egyszerre.

  Keresés varázsló

  Valójában nem adattípus, hanem a Keresés varázsló indítására szolgál.

  A Keresés varázsló indítására használható. Segítségével olyan mezőt hozhat létre, amely beviteli listával keres meg egy értéket egy másik táblában, lekérdezésben vagy értéklistában.

  Tábla vagy lekérdezés alapú: A kötött oszlop mérete.

  Érték alapú: Az értéket tároló Szöveg típusú mező mérete.

  Megjegyzés : Az Access-adatbázisfájlok maximális mérete 2 gigabájt.

  Az adattípusokkal kapcsolatos tippek

  • Szöveg vagy Szám típusú mezők létrehozásakor az adatbázis teljesítményének optimalizálása érdekében válassza a leginkább megfelelő Mezőméret tulajdonságot. Ha például irányítószámokat szeretne tárolni (amelyek hossza már ismert), mezőméretként adja meg az ismert hosszúságot. A mezőméret beállításához adjon meg egy értéket a Mezőméret tulajdonságmezőben. További tudnivalókat a További mezőtulajdonságok beállítása című részben talál.

  • Ha egy számot nem kíván matematikai számításokban felhasználni (ilyenek a telefonszámok és a cikkszámok), célszerű a számot Szöveg típusú adatként tárolni Szám adattípus helyett. A szövegként tárolt numerikus értékek logikusabb módon rendezhetők és szűrhetők.

A mező formátumának módosítása

Az adattípus meghatározásán felül előfordulhat, hogy az Access az új mező Formátum tulajdonságát is beállítja attól függően, hogy milyen adat került a mezőbe. Ha például „10:50 de” formában ad meg egy időpontot, az Access az adattípust Dátum/Idő típusra állítja, míg a Formátum tulajdonságnak Közepes idő értéket ad. Ha egyénileg szeretné módosítani egy mező Formátum tulajdonságát, tegye a következőket:

 1. Kattintson a menüszalag Adatlap lapjára.

 2. A Formátum listában az Adattípus és formázás csoportban adja meg a kívánt formátumot.

  Megjegyzés : Lehetséges, hogy a Formátum lista nem érhető el egyes mezők esetében (például a Szöveg típusú mezőben) – ez a mező adattípusától függ.

További mezőtulajdonságok beállítása

 1. Adatlap nézetben kattintson a beállítani kívánt tulajdonság mezőjére.

 2. Az Adatlap lap Adattípus és formázás csoportjában válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

  Access menüszalag képe az adattípus és formázás csoportja

Vissza a lap tetejére

A mezőtulajdonságok beállítása Tervező nézetben

Tervező nézetben egy tábla bármely mezőtulajdonságát módosíthatja. Tervező nézetben a mező adattípusát a tábla tervezőrácsában állíthatja be, a többi tulajdonságot pedig a Mezőtulajdonságok ablakban.

Tábla megnyitása Tervező nézetben

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a táblára.

 2. A helyi menüben kattintson a Tervező nézet parancsra.

Mező adattípusának módosítása

 1. A tábla tervezőrácsában keresse meg azt a mezőt, amelynek adattípusát meg szeretné adni.

 2. Az Adattípus oszlopban válasszon egy adattípust.

  Rendelkezésre álló adattípusok

  Adattípus

  Tárolt értékek

  Méret

  Szöveg

  Betűk és számok

  Szövegekhez vagy a számításokban nem használt számokhoz (például egy termékazonosítóhoz) használatható. A szövegként tárolt numerikus értékek logikusabb módon rendezhetők és szűrhetők, de számításokban való használatuk bonyolult.

  Legfeljebb 255 karakter terjedelmű.

  Feljegyzés

  Alfanumerikus karakterek (255 karakternél hosszabb) vagy Rich Text formázást használó szöveg.

  Szöveg, amely több mint 255 karakternél hosszabb, vagy a rich text formázást használó szöveg használatát. Jegyzetek, hosszabb leírások, és a bekezdéseket, amelyek a szöveg formázása, a félkövér vagy dőlt, példák jó hol feljegyzés típusú mező használhatók.

  Legfeljebb 1 gigabájtnyi karakter, illetve 2 gigabájt tárhely (2 bájt karakterenként), amelyből egyszerre 65 535 karakter jeleníthető meg egyszerre.

  Szám

  Számértékek (Egész vagy tört értékek).

  Számításokban alkalmazott számokhoz használatos, kivéve a pénznemeket (melyekhez a Pénznem adattípus használható).

  1, 2, 4 vagy 8 bájt, illetve 16 bájt replikációs azonosító esetén

  Dátum/idő

  Dátumok és időpontok.

  Dátum és időpont értékek tárolására. Minden tárolt értéknek van egy dátum- és egy idő komponense.

  8 bájt.

  Pénznem

  Pénzügyi értékek.

  Pénzügyi értékek (pénznem) tárolására.

  8 bájt.

  Számláló

  Rekord hozzáadásakor az Access által automatikusan beszúrt egyedi numerikus érték.

  Egyedi értékek elsődleges kulcsként használt generálni használható. Ne feledje, hogy Számláló típusú mezők értékeit is kell egymás után vagy egy megadott értékkel nő, vagy véletlenszerűen rendelt.

  4 bájt, vagy ha replikációs azonosítóként használja, 16 bájt.

  Igen/Nem

  Logikai értékek (igen/nem).

  A következő három formátum egyike használható: Igen/nem, Igaz/hamis vagy Be/Ki.

  1 bit (8 bit = 1 bájt).

  OLE objektum

  OLE-objektumok vagy egyéb bináris adatok.

  Más Microsoft Windows programokban létrehozott OLE-objektumok.

  Legfeljebb 1 gigabájt.

  Melléklet

  Képek, bináris fájlok, Office-fájlok.

  Digitális képek és bármilyen bináris fájlok tárolására elsődlegesen használandó adattípus.

  Tömörített mellékletek esetében 2 gigabájt. Nem tömörített mellékleteknél mintegy 700 kilobájt, a tömöríthetőség függvényében.

  Hiperhivatkozás

  Hivatkozások.

  Hivatkozások segítségével egy kattintással elérhet weblapokat egy URL, vagy fájlokat az UNC formátum segítségével. Ezenkívül hivatkozhat egy adatbázisban tárolt Access objektumra is.

  Legfeljebb 1 gigabájtnyi karakter, illetve 2 gigabájt tárhely (2 bájt karakterenként), amelyből egyszerre 65 535 karakter jeleníthető meg egyszerre.

  Keresés varázsló

  Valójában nem adattípus, hanem a Keresés varázsló indítására szolgál.

  A Keresés varázsló indítására használható. Segítségével olyan mezőt hozhat létre, amely beviteli listával keres meg egy értéket egy másik táblában, lekérdezésben vagy értéklistában.

  Tábla vagy lekérdezés alapú: A kötött oszlop mérete.

  Érték alapú: Az értéket tároló Szöveg típusú mező mérete.

  Megjegyzés : Az Access-adatbázisfájlok maximális mérete 2 gigabájt.

  Az adattípusokkal kapcsolatos tippek

  • Ha egy számot nem kíván matematikai számításokban felhasználni (ilyenek a telefonszámok és a cikkszámok), célszerű a számot Szöveg típusú adatként tárolni Szám adattípus helyett. A szövegként tárolt numerikus értékek logikusabb módon rendezhetők és szűrhetők, de számításokban való használatuk bonyolult.

  • A Mezőméret tulajdonságmező beállításával pontosabban meghatározhatja a Szöveg és a Szám típusú mezők méretét, illetve a tárolt adatok típusát.

További mezőtulajdonságok beállítása

 1. A táblatervező rácson jelölje ki azt a mezőt, amelynek tulajdonságait meg szeretné adni. Az Access a kijelölt mező tulajdonságait a Mezőtulajdonságok ablaktáblán jeleníti meg.

  A beállítható tulajdonságok a mező adattípusától függenek.

 2. A Mezőtulajdonságok ablaktáblán adja meg a kívánt beállításokat a megfelelő tulajdonságokhoz, vagy nyomja le az F6 billentyűt, és a nyílbillentyűkkel válasszon egy tulajdonságot.

  Milyen mezőtulajdonságok állnak rendelkezésére?

  Megjegyzés : Nem minden tulajdonság érhető el minden egyes mezőben. A mező adattípusa meghatározza annak tulajdonságait.

  Mezőtulajdonság

  Leírás

  Mező mérete

  Egy Szöveg, Szám vagy Számláló típusú adat maximális mérete.

  Tipp : Az optimális teljesítmény érdekében mindig a lehető legkisebb értékre állítsa a Mezőméret tulajdonságot.

  Formátum

  A mező alapértelmezett megjelenített vagy nyomtatott megjelenésének beállítása.

  Tizedeshelyek

  Megadja, hogy hány tizedeshelyet használjon a számok megjelenítésekor.

  Új értékek

  Megadhatja, hogy a Számláló mezőt az alkalmazás automatikusan növelje új rekord hozzáadásakor, vagy véletlenszerű értéket adjon neki.

  Beviteli maszk

  Karakterek megjelenítése az adatbevitel irányításához. A beviteli maszk létrehozásával és használatával kapcsolatos további információk a Lásd még szakaszban találhatók.

  Cím

  Az űrlapok, jelentések és lekérdezések alapértelmezett címkéje.

  Alapérték

  Automatikusan felvesz egy értéket a mezőbe, ha új rekordokat vesz fel az adatbázisba.

  Érvényességi szabály:

  Egy kifejezés, amelynek Igaz értékűnek kell lennie a mező értékének megváltoztathatásához.

  Érvényesítő szöveg

  Arra az esetre megjelenítendő üzenet megadása, ha egy érték sérti az Érvényességi szabály tulajdonságban található kifejezést.

  Kötelező

  Kötelezővé teszi adat megadását a mezőben.

  Nulla hosszúság engedélyezése

  Nulla hosszúságú karakterlánc ("") beírásának engedélyezése (az Igen értékre állítással) Szöveg vagy Feljegyzés mezőben.

  Indexelt

  Meggyorsítja az adatok elérését ebben a mezőben egy index létrehozásával és használatával.

  Unicode-tömörítés

  Tömöríti a mezőben tárolt szöveget, ha az kisebb mennyiségű (kevesebb, mint 4096 karakter).

  IME mód

  A karakterátalakítás szabályozása a Windows kelet-ázsiai változatában.

  IME mondatmód

  A mondatátalakítás szabályozása a Windows kelet-ázsiai változatában.

  Műveletcímke

  Az adott mezőhöz műveletcímkét társít.

  Csak hozzáfűzés

  Nyomon követi a mezőértékek előzményeit (ha a tulajdonság értéke Igen).

  Szövegformátum

  Ha a Rich Text értéket választja, HTML formátumban tárolja a szöveget és lehetővé teszi a szövegformázást. Ha az Egyszerű szöveg értéket választja, csak a szöveget tárolja, formázás nélkül.

  Szövegigazítás

  A szöveg alapértelmezett igazítását határozza meg a vezérlőelemben.

 3. Ha több helyre van szüksége egy tulajdonságmező értékének beírásához vagy szerkesztéséhez, a SHIFT+F2 billentyűkombinációt lenyomva megjelenítheti a Nagyítás ablakot.

  Tipp : Ha nem ad meg a beviteli maszk vagy érvényességi kifejezést, és szeretne segíteni a összeállítása, kattintson a A csapatépítő gomb megjelenítéséhez a megfelelő szerkesztő tulajdonságmező mellett.

 4. A módosítások mentéséhez nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

Az adattípusokról és mezőtulajdonságokról további információt a Lásd még szakasz hivatkozásaira kattintva kaphat.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×