Szerkesztő – az írássegédje

A Szerkesztő megkeresi a dokumentumokban és az e-mailekben a helyesírási és a nyelvhelyességi hibákat, és a dokumentum tökéletesítését segítő tanácsokat ad.

A Szerkesztő felismeri a helyesírási hibákat, a nyelvhelyességi hibákat és a stiláris problémákat a Wordben és az Outlookban való gépelés közben. A Szerkesztő írás körben megjelöli a hibákat: piros hullámos vonallal a helyesírási hibákat, kék dupla aláhúzással a nyelvtani hibákat, sárga pontozott vonallal pedig azokat a helyeket, ahol az írás stílusával kapcsolatos javaslatai vannak.

Office 365-előfizetés szükséges ahhoz, hogy a Szerkesztő minden funkciója elérhető legyen.

A Szerkesztő Áttekintés panelje újdonság, egyelőre csak Office Insider-résztvevők számára érhető el.

A Szerkesztő megkeresi a helyesírási hibákat gépelés, illetve a dokumentum ellenőrzése közben, így Ön láthatja, hogy mely pontokon lehet szükség helyesírási korrekciókra a dokumentumban. Válassza a Szerkesztő panel Helyesírás típusú javításait, ha a dokumentum helyesírási hibáit szeretné kijavítani. Ha egy szó alá van húzva piros hullámos vonallal, kattintson rá a jobb gombbal, és javítsa ki a hibát valamelyik javaslatot kiválasztva.

Egy Word-dokumentumban talált helyesírási hiba képe

 • A helyesírási javaslatoknál láthatók az esetleges szinonimák is, így Ön a mondanivalójának leginkább megfelelő lehetőséget választhatja ki. 

 • A következő lehetőségek jelennek meg, ha a helyi menü nyilára kattint:

  1. Ha meg szeretné hallgatni az aktuális javaslatot, válassza a Felolvasás lehetőséget.

  2. Válassza Az összes cseréje lehetőséget, ha a dokumentumban a jelzett hiba összes előfordulását az aktuális javaslatra szeretné cserélni.

  3. Válassza a Hozzáadás az automatikus javításhoz lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a Szerkesztő mindig a javaslatra cserélje a talált szót. (Az Automatikus javítási beállítások párbeszédpanel a helyi menüből is megnyitható. A beállítások használatáról az Automatikus javítási beállítások választása című témakörben talál további információt.)

 • A szó alapértelmezett szótárba való felvételéhez (hogy a Szerkesztő a későbbiekben ne jelezze azt hibásként) válassza a Felvétel a szótárba gombot.

 • Ha ki szeretné hagyni a szót a dokumentumban vagy az e-mailben anélkül, hogy felvenné a helyesírási szótárba, válassza Az összes kihagyása lehetőséget.

 • Ha több információra kíváncsi, és meg szeretné jeleníteni a helyesírási hibák megoldására elérhető összes műveletet, a Részletek elemet választva nyissa meg a Szerkesztő panelt. A Szerkesztő panelen:

  1. Látható a nyelvtani hiba részletes magyarázata a Szerkesztő panel felső részén.

  2. A Hangszóró ikont választva felolvastathatja a nyelvtani hibát tartalmazó mondatot. Ha a Hangszóró ikon választása előtt kijelöl egy szövegrészt a szövegdobozban, akkor a program csak azt a részt olvassa fel.

  3. A panelen mindegyik javaslat osztott gombként látható. Az osztott gomb fő gombját választva felhasználhatja az adott javaslatot, és beszúrhatja a dokumentumba. Azt is megteheti, hogy az osztott gomb nyílgombját választva megnyit egy almenüt, amely a következő, a javaslaton végrehajtható további műveleteket tartalmazza. Hallhatja sorban a javaslatokat, ha a Felolvasás lehetőséget választja, és a betűzését is kérheti a Betűzés elemmel.

A Szerkesztő megkeresi a nyelvhelyességi hibákat gépelés, illetve a teljes dokumentum (F7 billentyűvel elindítható) ellenőrzése közben, így Ön láthatja, hogy mely pontokon lehet szükség nyelvhelyességi korrekciókra a dokumentumban. Válassza a Szerkesztő panel Nyelvhelyesség típusú javításait, ha ki szeretné javítani a dokumentum nyelvhelyességi hibáit. Ahol kék dupla aláhúzás látható, a jobb gombbal a szóra vagy a kifejezésre kattintva további információhoz juthat.

Nyelvhelyességi hiba

 • A nyelvhelyességi javaslatokhoz rövid leírás tartozik. Ez segít abban, hogy tájékozott döntést hozhasson a hiba megoldásáról. 

 • A következő lehetőségek jelennek meg, ha a helyi menü nyilára kattint:

  1. Válassza a Felolvasás lehetőséget, ha meg szeretné hallgatni a kijelölt javaslatot.

  2. Ha nem kívánja módosítani a szót vagy a kifejezést, válassza az Átugrás lehetőséget. Ezzel a következő hibára lép.

  3. Ha az E probléma keresésének mellőzése lehetőséget választja, akkor erre az alkalomra az egész dokumentumban figyelmen kívül hagyja ezt a hibát.

  4. Ha meg szeretné tekinteni a nyelvtani hiba részletesebb magyarázatát és az írási példákat, válassza a Részletek elemet a Szerkesztő panel megnyitásához. A Szerkesztő panelen:

   • Látható a nyelvtani hiba részletes magyarázata a panel felső részén.

   • A Hangszóró ikont választva felolvastathatja a nyelvtani hibát tartalmazó mondatot. Ha a Hangszóró ikon választása előtt kijelöl egy szövegrészt a szövegdobozban, akkor a program csak azt a részt olvassa fel.

   • A panelen mindegyik javaslat osztott gombként látható. Az osztott gomb fő gombját választva felhasználhatja az adott javaslatot, és beszúrhatja a dokumentumba. Azt is megteheti, hogy az osztott gomb nyílgombját választva megnyit egy almenüt, amely a következő, a javaslaton végrehajtható további műveleteket tartalmazza. Hallhatja sorban a javaslatokat, ha a Felolvasás lehetőséget választja, és a betűzését is kérheti a Betűzés elemmel.

A Szerkesztő megkeresi a stílus és a megfogalmazás magas szintű normáiba ütköző helyeket, majd aranyszínű szaggatott vonallal aláhúzza a problematikus szót vagy kifejezést. Kattintson a jobb gombbal az aláhúzott szóra vagy kifejezésre, és fontolja meg valamelyik javaslatot helyette. A teljes dokumentum (F7 billentyűvel elindítható) ellenőrzése közben egyszerre kaphat áttekintést minden olyan stílusbeli finomításról, amelyet esetleg el kell végeznie a dokumentumon.

Megjegyzés: A sárga pontozott vonallal történő aláhúzás egyelőre csak angol és spanyol nyelven érhető el.

Stílushiba képe

A stiláris javaslatokhoz rövid leírás tartozik. Ez segít abban, hogy tájékozott döntést hozhasson a hiba megoldásáról. 

A Szerkesztő a következőket ellenőrzi:

 • Complex words (Bonyolult szavak)*

 • Contractions (Rövidítések)*

 • Clichés (Közhelyek)*

 • Informal Language (Baráti nyelvezet)*

 • Double Negation (Dupla tagadás)*

 • Jargon (Szakzsargon)*

 • Nominalizations (Képzett főnevek)*

 • Passive voice (Szenvedő igealak)*

 • Passive voice with Unknown Actor (Szenvedő igealak ismeretlen alannyal) [Nincs javaslat]*

 • Wordiness (Terjengős stílus)

 • Words in split infinitives* (more than one) (Szó beékelése a „to” és a főnévi igenév közé)

 • Gender-Specific Language (Nemeket megkülönböztető nyelvezet)*

 • Words Expressing Uncertainty (Bizonytalanságot kifejező szavak)*

 • Slang (Szleng)*

 • Oxford Comma (Oxford-vessző)*

 • Punctuation Required with Quotes (Írásjelek és idézőjelek kombinációja)*

 • Spaces Between Sentences (Mondatok közötti szóközök)*

Fontos: A Nyelvi ellenőrzés csoportot megkeresve és az Ellenőrzési szempont legördülő listában a Grammar & more (Nyelvhelyesség és egyebek) lehetőséget választva engedélyezze a stílusbeállításokat. Lásd alább A Szerkesztő nyelvi ellenőrzési beállításainak módosítása című szakaszt.

 • A helyi menüben mindegyik stiláris javaslat egy-egy osztott gombként jelenik meg. Az osztott gomb fő gombját választva kiválaszthatja az adott javaslatot, és beszúrhatja a dokumentumba. Azt is megteheti, hogy az osztott gomb nyílgombját választva megnyit egy almenüt, amely a következő, a javaslaton végrehajtható további műveleteket tartalmazza:

  1. Válassza a Felolvasás lehetőséget, ha meg szeretné hallgatni a kijelölt javaslatot.

  2. Ha nem kívánja módosítani stiláris problémát, válassza az Átugrás lehetőséget. Ezzel a következő hibára lép.

  3. Ha az E probléma keresésének mellőzése lehetőséget választja, akkor erre az alkalomra az egész dokumentumban figyelmen kívül hagyja ezt a hibát.

 • Ha meg szeretné tekinteni a stiláris probléma részletesebb magyarázatát és az írási példákat, válassza a Részletek elemet a Szerkesztő panel megnyitásához. A Szerkesztő panelen:

  1. Látható a stiláris javaslat részletes magyarázata a panel felső részén.

  2. A Hangszóró ikont választva felolvastathatja a stiláris javaslatot tartalmazó mondatot. Ha a Hangszóró ikon választása előtt kijelöl egy szövegrészt a szövegdobozban, akkor a program csak azt a részt olvassa fel.

  3. A panelen mindegyik stiláris javaslat osztott gombként látható. Az osztott gomb fő gombját választva kiválaszthatja az adott javaslatot, és beszúrhatja a dokumentumba. Azt is megteheti, hogy az osztott gomb nyílgombját választva megnyit egy almenüt, amely a következő, a javaslaton végrehajtható további műveleteket tartalmazza:

  4. A javaslatokat felolvastathatja (a Felolvasás lehetőséget választva), illetve betűzve is meghallgathatja (a Betűzés lehetőséget választva).

A stiláris hibákról és javaslatokról a Nyelvtani és írásstílus-beállítások meghatározása című témakörben olvashat részletesen.

Az egész dokumentum ellenőrzése a Szerkesztő áttekintésével

A Szerkesztő áttekintése csoportokra bontva mutatja meg, hogy milyen hibák találhatók a dokumentumban, és felkínálja a lehetőséget az Ön számára legfontosabb hibák kijavítására.

 1. A Wordben az F7 billentyű lenyomásával, illetve a Véleményezés lap Helyesírás gombjával ellenőrizheti az egész dokumentumot.

  A Véleményezés lap Helyesírás parancsa
 2. A Szerkesztő panel áttekintést ad a dokumentumban talált hibák számáról és fajtájáról (helyesírási, nyelvhelyességi és stiláris).

  Az ellenőrzés során talált hibák áttekintése
 3. Ha csak az egyik kategória hibáit szeretné kijavítani a dokumentumban, kattintson arra a kategóriára.

Láthatja a helyesírási hibákat, a nyelvhelyességi hibákat és a stílusproblémákat a Word 2016-ban és az Outlook 2016-ban való gépelés közben. A Szerkesztő írás közben megjelöli a hibákat: piros hullámos vonallal a helyírási hibákat, kék dupla aláhúzással a nyelvtani hibákat, illetve a stiláris hibákat.

A Szerkesztő a beíráskor jelzi a helyesírási hibákat. Ha egy szó alatt piros hullámos vonal látható, kattintson a jobb gombbal a szóra, és a hiba kijavításához válassza ki az egyik javaslatot.

Helyesírási hiba helyi menüje
 • A helyesírási javaslatoknál láthatók az esetleges szinonimák is, így Ön a mondanivalójának leginkább megfelelő lehetőséget választhatja ki. 

 • A következő lehetőségek jelennek meg, ha a helyi menü nyilára kattint:

  1. Ha meg szeretné hallgatni az aktuális javaslatot, válassza a Felolvasás lehetőséget.

  2. Válassza a Hozzáadás az automatikus javításhoz lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a Szerkesztő mindig a javaslatra cserélje a talált szót. (Az Automatikus javítási beállítások párbeszédpanel a helyi menüből is megnyitható. A beállítások használatáról az Automatikus javítási beállítások választása című témakörben talál további információt.)

 • A szó alapértelmezett szótárba való felvételéhez (hogy a Szerkesztő a későbbiekben ne jelezze azt hibásként) válassza a Felvétel a szótárba gombot.

 • Ha ki szeretné hagyni a szót a dokumentumban vagy az e-mailben anélkül, hogy felvenné a helyesírási szótárba, válassza Az összes kihagyása lehetőséget.

 • Ha több információra kíváncsi, és meg szeretné jeleníteni a helyesírási hibák megoldására elérhető összes műveletet, a Részletek elemet választva nyissa meg a Szerkesztő panelt.

  Megjegyzés: A Szerkesztő panel csak a Wordben érhető el.

A Szerkesztő megkeresi a nyelvhelyességi hibákat gépelés, illetve a teljes dokumentum (F7 billentyűvel elindítható) ellenőrzése közben, így Ön láthatja, hogy mely pontokon lehet szükség nyelvhelyességi korrekciókra a dokumentumban.

Nyelvhelyességi hiba helyi menüje

 • A nyelvtani javaslatokhoz rövid leírások tartoznak, amelyek a helyi menüben jelennek meg közvetlenül a javaslatok fölött. Ezek segítenek abban, hogy tájékozott döntést hozhasson a hiba megoldásáról.

 • A következő lehetőségek jelennek meg, ha a helyi menü nyilára kattint:

  1. Válassza a Felolvasás lehetőséget, ha meg szeretné hallgatni a kijelölt javaslatot.

  2. Ha nem kívánja módosítani a szót vagy a kifejezést, válassza az Átugrás lehetőséget. Ezzel a következő hibára lép.

  3. Ha meg szeretné tekinteni a nyelvtani hiba részletesebb magyarázatát és az írási példákat, válassza a Részletek elemet a Szerkesztő panel megnyitásához.

   Megjegyzés: A Szerkesztő panel csak a Wordben érhető el.

Lásd még

A helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrző kézi futtatása

 • A helyesírás-ellenőrző 89 nyelvhez érhető el.

 • A környezetfüggő helyesírás 7 nyelvhez áll rendelkezésre (angol, spanyol, francia, német, brazíliai portugál, olasz, norvég).

 • A nyelvhelyesség-ellenőrzés 22 nyelvhez érhető el (a fenti 7 nyelv, valamint orosz, japán, holland, dán, finn, svéd, portugál [európai], lengyel, arab, cseh, török, koreai, kínai [egyszerűsített], kínai [hagyományos], magyar).

 • Az írássegéd (sárga pontozott vonal) jelenleg csak angol és spanyol nyelven érhető el.

A Wordben a nyelvi ellenőrzési beállítások a Nyelvtani beállítások párbeszédpanelen adhatók meg. Különféle nyelvtani és stílusbeállítások közül választhat attól függően, hogy mely beállítások a legmegfelelőbbek a dokumentumához.

Megjegyzés: A szerkesztő nyelvi ellenőrzője alapértelmezés szerint a Grammar & more funkció használatára van beállítva, és a Wordiness (Terjengős stílus), illetve a Nominalizations (Képzett főnevek) ellenőrzési beállítás be van jelölve.

 1. A nyelvi ellenőrzés beállításainak megnyitásához válassza a Fájl > Beállítások > Nyelvi ellenőrzés kategóriát.

 2. A Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés a Word programban csoportban kattintson a Beállítások gombra.

  A Nyelvtani beállítások párbeszédpanel Ellenőrzési szempont listájában két lehetőség közül választhat: Nyelvtan vagy Grammar & more (Nyelvhelyesség és egyebek). Szabadon választhat a két lehetőség között attól függően, hogy mely beállításokat szeretné használni.

 3. A stílusbeállítások használatához válassza a Grammar & more lehetőséget.

  Görgessen le az összes elérhető beállítás megtekintéséhez, és kapcsolja be vagy ki a szabályokat attól függően, hogy szeretné-e belefoglalni őket a nyelvhelyesség-ellenőrzésbe. A beállításokon végzett módosítások nem csak az éppen használt dokumentumra, hanem valamennyi szerkesztett dokumentumra és elemre érvényesek.

  Tipp: Ha vissza szeretné állítani a szerkesztő alapértelmezett ellenőrzési beállításait, válassza az Alaphelyzet gombot.

Az Outlookban a Szerkesztő az e-mail beírásakor megjelölheti a szavakat vagy kifejezéseket, amelyekben nyelvtani vagy stílushibákat talált, és javaslatokat ad a hiba kijavításához. A Szerkesztő nyelvi ellenőrző szolgáltatásainak használatához:

 1. Írjon vagy nyisson meg egy e-mailt.

 2. Válassza a Fájl fület, majd a Beállítások lehetőséget.

 3. Válassza a Levelek kategóriát, és kattintson a Szerkesztő beállításai gombra.

 4. Válassza a Nyelvi ellenőrzés kategóriát.

 5. A Helyesírás-ellenőrzés Outlook alkalmazásbeli beállításai csoportban végezze el az alábbiakat:

  • Jelölje be a Nyelvhelyességi hibák megjelölése beíráskor jelölőnégyzetet. Ez a beíráskor megjelöli a nyelvtani (kék) és a stílussal kapcsolatos (arany színű) hibákat.

  • Válassza a Beállítások lehetőséget.

   A Nyelvtani beállítások párbeszédpanel Ellenőrzési szempont listájában két lehetőség közül választhat: Nyelvtan vagy Grammar & more (Nyelvhelyesség és egyebek). Szabadon választhat a két lehetőség között attól függően, hogy mely beállításokat szeretné használni.

  • A stílusbeállítások használatához válassza a Grammar & more lehetőséget.

   Görgessen le az összes elérhető beállítás megtekintéséhez, és kapcsolja be vagy ki a szabályokat attól függően, hogy szeretné-e belefoglalni őket a nyelvhelyesség-ellenőrzésbe. A beállításokon végzett módosítások nem csak az éppen használt dokumentumra, hanem valamennyi szerkesztett dokumentumra és elemre érvényesek.

   Tipp: Ha vissza szeretné állítani a szerkesztő alapértelmezett ellenőrzési beállításait, válassza az Alaphelyzet gombot.

 6. Válassza az OK gombot.

Billentyűparancsok

A dokumentumon belül az Alt+aláhúzott betű billentyűparanccsal jelölheti ki a listában szereplő parancsot.

A Szerkesztő panelen belül csak az aláhúzott betűnek megfelelő billentyűt kell lenyomnia a parancs kiválasztásához.

Lásd még

Nyelvtani és írásstílus-beállítások meghatározása az Office 2016-ban

Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés az Office 2010-es és újabb verzióiban

Nyelvtani és stílusbeállítások meghatározása az Office 2013-as és korábbi verzióiban

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×