SzövegÁtvitele makróművelet

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

SzövegÁtvitele művelettel importálása és exportálása az aktuális Microsoft Office Access 2007adatbázis (.mdb vagy .accdb) vagy az Access projekt (.adp fájlokban) és a szövegfájl közötti szöveget. Szövegfájlban az adatokat az Access-adatbázisban is csatolható. Csatolt szövegfájl miközben továbbra is teljes hozzáférés az adatokhoz az szövegszerkesztő programban a szöveg mellé az Access-szel is megtekintheti. Is importálása, exportálása és táblázat vagy lista a HTML-fájl csatolása (* .html).

Megjegyzés: Ha egy szöveges vagy HTML-fájl adatait csatolja egy adatbázishoz, ez az adat az Access alkalmazásban csak olvasható lesz.

Megjegyzés: Ez a művelet nem engedélyezett, ha az adatbázis nem megbízható. A makrók engedélyezésére vonatkozó további információkat lásd e cikk Lásd még szakaszának hivatkozásai között.

Beállítás

A SzövegÁtvitele művelet argumentumai a következők:

Művelet argumentuma

Leírás

Átvitel típusa

A hívásátadási szeretné tenni típusát. Adatok importálása, adatok exportálása, vagy tagolt vagy rögzített szélességű szöveg vagy HTML-fájlokat adatainak csatolása. Adatok egy Microsoft Office Word 2007 körlevél adatfájlt, amely azután használhatja a Word körlevél funkcióval körlevelekben formalevelek és levélcímkék például létrehozása is exportálhatja.

Válasszon a Makrószerkesztő Argumentumok területén, az Átvitel típusa mezőben az Importálás – határolójelekkel, az Importálás – rögzített szélesség, a HTML importálása, az Exportálás – határolójelekkel, az Exportálás – rögzített szélesség, a HTML exportálása, a Word for Windows körlevél, a Csatolás – határolójelekkel, a Csatolás – rögzített szélesség és a HTML csatolása lehetőség közül. Az alapérték az Importálás – határolójelekkel.

Megjegyzés: Access projekt (.adp) esetében csak az Importálás - határolójelekkel, Importálás - rögzített szélesség, az Exportálás - határolójelekkel, az Exportálás - rögzített szélesség és a Word for Windows körlevél átviteltípus használható.

Specifikációnév

A beállítási lehetőség, amely azt határozza meg, hogyan szövegfájl importálása vagy csatolt specifikáció nevét. Rögzített szélességű szövegfájl meg kell megadhat argumentumot vagy használja a schema.ini fájlok kell tárolni az importált vagy csatolt szövegfájl ugyanabban a mappában.

Szövegfájl importálására vagy csatolására használható specifikáció létrehozása:

  1. A Külső adatok lap Importálás csoportjában kattintsunk a Szövegfájl gombra.

  2. A Külső adatok átvétele párbeszédpanelen adja meg a szöveges forrásfájl elérési útját a Fájlnév mezőben.

  3. Jelölje ki az adatok tárolásának módját (importálás, hozzáfűzés, csatolás), és kattintson az OK gombra.

  4. A Szövegimportáló varázsló párbeszédpanelen kattintson a Speciális gombra.

  5. Adja meg a specifikáció beállításait, majd kattintson a Mentés másként gombra.

  6. Adja meg a specifikáció nevét, majd kattintson az OK gombra.

  7. A meglévő specifikációkat a párbeszédpanel Specifikáció gombjára kattintva tudja kezelni.

  8. Az OK gombra kattintva bezárhatja a párbeszédpanelt.

Ezután a Specifikációnév argumentumban bármikor megadhatja ezt a specifikációnevet, ha ugyanilyen típusú szövegfájlt szeretne importálni vagy exportálni.

Határolt szövegfájlokat importálhat, exportálhat vagy csatolhat anélkül is, hogy ebben az argumentumban megadna egy specifikációnevet. Ebben az esetben az Access a varázsló párbeszédpanel alapértelmezett beállításait használja. Az Access a körlevélhez használható adatforrás-fájlok létrehozására egy előre meghatározott formátumot használ, így ilyen fájlok exportálása esetén nem kell specifikációnevet megadni. HTML fájlok importálása vagy exportálása esetén is használhat specifikációkat, de az ilyen fájlokra a specifikációnak csak az adattípusok formázására vonatkozó része érvényes.

Táblázat Név

Annak az Access-táblának a neve, amelybe szöveges adatokat importál, amelyből szöveges adatokat exportál, vagy amelyhez szöveges adatokat csatol. Adatokat exportálhat Access lekérdezés is. Ez kötelező argumentum.

Ha az Átvitel típusa mezőben az Importálás - határolójelekkel, az Exportálás - rögzített szélesség vagy a HTML importálása értéket választotta ki, és ha létezik a megadott tábla, az Access ehhez a táblához fűzi hozzá a szöveges adatokat. Ha nem létezik, az Access egy új táblát hoz létre a szöveges adatok tárolására.

Adja meg az adatok exportálása a SzövegÁtvitele művelet használatakor SQL-utasítás nem használható. SQL-utasítás helyett először a lekérdezés létrehozása és adja meg a lekérdezés nevét a Táblázat neve argumentumban.

Fájlnév

Annak a külső szöveges fájlnak a neve, amelyből importálni szeretne, amelybe exportálni szeretne, vagy amelyből csatolni szeretne adatokat. Adja meg a teljes elérési utat. Ez kötelező argumentum.

Ha Access adatbázisból exportál adatokat, az Access létrehoz egy új szövegfájlt. Ha a fájl neve megegyezik egy már meglévő szövegfájléval, az Access felülírja a létező szövegfájlt.

Ha egy HTML-fájlból egy bizonyos táblázatot vagy listát szeretne importálni, használja a HTML táblaneve argumentumot.

Mezőnevekkel

Megadja, hogy a szövegfájl első sora a mezők nevét tartalmazza-e. Ha az Igen értéket választja, az Access a szövegfájl adatainak importálásakor vagy csatolásakor az első sorban szereplő neveket használja mezőnevekként. Ha a Nem értéket választja, az Access az első sort egyszerű adatsorként kezeli. Az alapérték a Nem.

Az Access figyelmen kívül hagyja ezt az argumentumot Word for Windows körlevélhez szolgáló adatforrás-fájl exportálása esetén, mivel itt az első sornak tartalmaznia kell a mezőneveket.

Ha Access-táblát vagy választó lekérdezés exportál határolt vagy rögzített szélességű szöveges fájlba, és az argumentum értéke Igen, az Access a tábla vagy a választó lekérdezés mezőneveit elhelyezi a szövegfájl első sorában.

Ha rögzített szélességű szövegfájlt importál vagy csatol, és a mezőnek az Igen értéket adja, a mezőneveket tartalmazó első sorban mindenképp használni kell az importálási/exportálási specifikációban megadott mezőhatárolót. Ha rögzített szélességű szövegfájlba exportál, és a mezőnek az Igen értéket adja, az Access elhelyezi a mezőneveket a szövegfájl első sorában, a megadott határolóval elválasztva.

HTML-tábla neve

A HTML-fájlban található, importálni vagy csatolni kívánt táblázat vagy lista neve. Ha az Átvitel típusa argumentum értéke nem HTML importálása vagy HTML csatolása, ennek az argumentumnak nincs jelentősége. Ha ezt az argumentumot üresen hagyja, az Access a HTML-fájlban található első táblázatot vagy listát importálja vagy csatolja.

A HTML fájlban található tábla vagy lista nevét a <CAPTION> címke által megadott szöveg határozza meg, ha van ilyen. Ha nincs <CAPTION> címke, akkor a <TITLE> címke által megadott szöveg határozza meg a nevet. Ha több tábla vagy lista neve ugyanaz, az Access úgy különbözteti meg őket, hogy minden nevet egy számmal egészít ki, például Alkalmazottak1 és Alkalmazottak2.

Kódlap

A kódlap használni kívánt karakterkészlet neve.

Megjegyzés

Access választó lekérdezések adatait is exportálhatja szövegfájlokba. Az Access ilyenkor a lekérdezés eredménykészlet exportálja, táblaként kezelve azt.

Ha egy létező Access táblához fűzi hozzá egy szövegfájl adatait, az adatoknak kompatibiliseknek kell lenniük a tábla struktúrájával.

  • A szöveg minden mezője a megfelelő mezőben, a táblázatban azonos adattípusúnak kell lennie.

  • A mezők sorrendjének meg kell egyezniük (kivéve, ha a Mezőnevekkel argumentumot Igen értékre állította, ebben az esetben a szöveg mezőneveinek meg kell egyezniük a tábla mezőneveivel).

A művelet hatása ugyanaz, mint ha a Külső adatok lap Importálás vagy Exportáláscsoportjában található Szövegfájl gombra kattintana. A SzövegÁtvitele művelet argumentumai megfelelnek a Szövegfájl parancs által elindítható varázsló beállításainak.

Tipp

Az importálási/exportálási specifikációk szövegfájlok importálásához, exportálásához vagy csatolásához szükséges információkat tárolnak. A mentett specifikációk segítségével egymáshoz hasonló szövegfájlok importálását, exportálását vagy csatolását lehet elvégezni. Ha például egy mainframe számítógéptől hetente kap eladási adatokat szövegfájlban, létrehozhat és menthet egy specifikációt az ilyen típusú adatok számára, majd ezt a specifikációt bármikor felhasználhatja, amikor a kapott adatokat hozzáadja az Access adatbázishoz.

Megjegyzés: Ha egy csatolt szövegfájlt lekérdez vagy szűr, a kis- és nagybetűket megkülönböztető.

Ha a SzövegÁtvitele műveletet egy Visual Basic for Applications (VBA) nyelvű modulban szeretné használni, alkalmazza a DoCmd objektum TransferText metódusát.

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×