Szószedet az InfoPath alkalmazáshoz

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

A

B

C

D

E

F

G

H

E

J

K

L

M

N

O

P

KÉRDÉSEK

R

S

KÉTMINTÁS T

U

V

W

X

A

Vissza a lap tetejére

művelet

Szabály azon része, amely feltételekkel együtt alkalmazva automatikusan képes párbeszédpaneleket megjeleníteni, értékeket beállítani, adatokat lekérdezni és elküldeni, valamint űrlapokat megnyitni.

aktív mező

Az űrlap azon mezője, amelyben a kurzor található.

AciveX-vezérlő

Egyéni vezérlőelem. Az űrlaptervezők a Vezérlők munkaablakban vehetnek fel és távolíthatnak el ActiveX-vezérlőelemeket.

rendszergazda által jóváhagyott űrlapsablon

Böngészőkompatibilis űrlapsablon, amelyet egy rendszergazda töltött fel egy, az InfoPath űrlapszolgáltatásait futtató kiszolgálóra. Az ilyen űrlapsablonok kódot is tartalmazhatnak.

attribútummező

Az adatforrás olyan mezője, amely adatokat tartalmazhat, és amely nem elem, hanem attribútum. Az attribútummező nem tartalmazhat más mezőt.

B

Vissza a lap tetejére

kötés

Valamely vezérlőelem adatforrásmezőhöz vagy -csoporthoz kapcsolása, amelynek következményeként a vezérlőelembe bevitt adatokat a program menti. Ha a vezérlőelem kötetlen, akkor nincs mezőhöz vagy csoporthoz kapcsolva, így a vezérlőelembe bevitt adatokat nem menti a rendszer.

böngészőkompatibilis űrlapsablon

A Microsoft Office InfoPath programban egy adott kompatibilitási módban tervezett űrlapsablon. Egy böngészőkompatibilis űrlapsablon akkor lehet böngészőbarát, ha közzéteszik azt egy, az InfoPath űrlapszolgáltatásait futtató kiszolgálón.

böngészőbarát űrlapsablon

Olyan böngészőkompatibilis űrlapsablon, amelyet közzétettek egy, az InfoPath űrlapszolgáltatásait futtató kiszolgálón, és amelynek böngészőbarát volta arra szolgál, hogy a felhasználók az űrlapot megjeleníthessék és kitölthessék egy webböngészőben.

C

Vissza a lap tetejére

kabinetfájl (.cab)

Olyan fájlformátum, amely lehetővé teszi több fájl egyetlen fájlba való hatékony csomagolását tárolás vagy átvitel céljából. Az InfoPath .xsn kiterjesztéssel jelölt űrlapsablonfájljai voltaképpen .xsn kiterjesztésű kabinetfájlok.

egymásra épülő lista

Két vagy több, egymáshoz kapcsolódó lista, amelyekben érték választásakor a kapcsolódó listákban is módosulnak a választható listaelemek.

gyermekelem

Az XML-fastruktúrában a fölérendelt szülőelemben található alárendelt elem.

adatválaszték-csoport

Olyan vezérlőelem, amellyel a felhasználó az egymást kizáró lehetőségek közül választhat. Az adatválaszték-csoport alapértelmezés szerint két adatválasztékot tartalmaz, amelyek közül az egyik alapértelmezett választási lehetőségként jelenik meg az űrlapon.

adatválaszték

Más vezérlőelemeket tartalmazó vezérlőelem, amely az egymást kölcsönösen kizáró lehetőségek készletén belül adott választási lehetőséget jelöl. Űrlap kitöltésekor a felhasználók másik adatválasztékot is választhatnak az eredeti helyett.

COM

Lásd: a Component Object Model.

kombinált lista vezérlőelem

A beviteli mező és a lista szerepét kombináló vezérlőelem, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók szöveget írjanak a mezőbe vagy kiválasszanak egy elemet a listából.

Component Object Model (COM)

A Microsoft által kifejlesztett, olyan szoftverösszetevők létrehozására szolgáló szabályrendszer, amelyek programokká kapcsolhatók össze vagy a Microsoft Windows operációs rendszerekben meglévő programokhoz további szolgáltatásokat adhatnak hozzá.

feltételes formázás

Vezérlőelem megjelenésének módosítása (beleértve a láthatóságot és az írási-olvasási állapotot) az űrlapon megadott értékek alapján.

egyéni vezérlő

Olyan űrlapösszetevő (például vezérlősablon vagy ActiveX-vezérlő), amely alapértelmezés szerint nem része az InfoPath alkalmazásnak. Az űrlaptervezők az egyéni vezérlőelemek hozzáadásához és eltávolításához a Vezérlők munkaablakot használhatják.

egyénileg telepített űrlap

Egyéni telepítőprogrammal telepített űrlap, amely általában hozzáférhet a számítógép fájljaihoz és beállításaihoz.

egyéni munkaablak

Olyan HTML-fájl, amelynek tartalma az űrlap melletti ablakban jelenik meg. Az egyéni munkaablakokban űrlapspecifikus parancsok és súgó található.

D

Vissza a lap tetejére

adatkapcsolat

Egy InfoPath-űrlap és egy külső adatforrás (például adatbázis, webszolgáltatás, SharePoint-alapú tár vagy XML-fájl) között fennálló kapcsolat. Az adatkapcsolatok adatok lekérdezésére és elküldésére szolgálnak.

adatkapcsolattár

Egy, a Microsoft Office SharePoint Server 2007 programot futtató webhelyen található dokumentumtár, amely univerzális (.udcx) és Office-alapú adatkapcsolatfájlokat (.odc) tartalmaz.

adatmező

Külső adatforrás lekérdezésének eredményét tartalmazó mező.

adatforrás

InfoPath-űrlap mezőinek és csoportjainak együttese, amely adatok definiálására és tárolására szolgál. Az űrlap vezérlőelemei az adatforrás mezőihez és csoportjaihoz kötődnek.

adattípus

A mezők által tárolható adatok fajtáit definiáló tulajdonság, például Szöveg, Rich Text, Egész szám, Decimális, Igaz/hamis, Hivatkozás, Dátum és idő, valamint Kép.

adatérvényesítés

Az adatok pontosságát ellenőrző folyamat; vezérlőelemekre alkalmazható szabálykészlet, amely meghatározza a felhasználók által megadható adatok típusát és tartományát.

alapértelmezett szerepkör

Adott felhasználói szerepkörhöz társított beállítás. A létező szerepkörhöz nem rendelt felhasználók automatikusan az alapértelmezettként definiált szerepkört kapják.

tervező mód

Az InfoPath program űrlapsablonok létrehozására és módosítására szolgáló tervezési környezete.

párbeszédpanel-értesítés

Adatok érvényesítésekor keletkező értesítés, amely érvénytelen adatok vezérlőelembe történő beírásakor egyéni hibaüzenetet tartalmazó párbeszédpanelen jelenik meg.

digitális aláírás

Elektronikus és titkosított, űrlap vagy űrlap egy szakaszának hitelesítésére szolgáló bélyegző. Az aláírás erősíti meg azt, hogy az űrlap vagy a szakasz az aláírótól származik, és nem módosult.

dokumentumtár

Olyan fájlgyűjteményt megosztó mappa, amelynek fájljai gyakran ugyanazt a sablont használják. A dokumentumtár minden fájlja felhasználó által definiált információval van társítva, amely a dokumentumtár tartalomlistájában tekinthető meg.

Document Object Model

A World Wide Web Consortium szabálygyűjteménye, amely a dinamikus HTML- és XML-dokumentumok szerkezetét írja le oly módon, hogy azok webböngészőn keresztül kezelhetők legyenek.

DOM

Lásd: a dokumentum objektummodell.

E

Vissza a lap tetejére

esemény

Egy adott objektum által felismerhető művelet, például kattintás az egérgombbal vagy egy billentyű megnyomása, amelyre válasz definiálható. Eseményt válthat ki például egy felhasználói művelet, egy Visual Basic-utasítás vagy az operációs rendszer.

eseménykezelő

InfoPath-űrlapsablonban található funkciókód, amely egy felhasználói műveletre vagy az XML-adatok módosítására válaszol.

kifejezésmező

Valamely űrlap azon vezérlőeleme, amely az adatokból egy XPath-kifejezés használatával számított vagy kikeresett adatokat csak olvasható formában jeleníti meg.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

A HTML nyelv kiterjesztésével és az XML-nek megfelelő átdolgozásával létrehozott leíró nyelv.

Extensible Markup Language (XML)

Adatok leírására, rendszerezésére és cseréjére szolgáló szabványos nyelv. Az InfoPath alkalmazásban az űrlapsablonok XML technológiákon alapulnak, az űrlapadatok mentése és elküldése pedig XML formátumban történik.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

XML-szókészlet, amely XML-adatok más (például HTML) formátumba való átalakítására használatos egy, a megjelenítési szabályokat definiáló stíluslap használatával.

F

Vissza a lap tetejére

mező

Az adatforrás egy adatokat tartalmazó eleme vagy attribútuma. Az elemmező tartalmazhat attribútummezőket is. A vezérlőelemekbe írt adatok a mezőkben tárolódnak.

Fájlmelléklet vezérlőelem

Űrlapok kitöltésekor fájlok űrlaphoz adását lehetővé tevő vezérlőelem. Az űrlaptervező korlátozhatja a mellékelhető fájlok típusát.

szűrő

Adatok részhalmazának megjelenítéséhez az adatokra alkalmazott feltételek köre.

szűrőikon

Az űrlapon a szűrt adatok mellett megjelenő ikon.

űrlap

Az InfoPath program vezérlőelemeket tartalmazó dokumentuma, amelyben a felhasználók információt adnak meg. Az InfoPath űrlapjai szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, ilyenek például a Rich Text mezők, a dátumválasztók, a feltételes és ismétlődő szakaszok, az adatérvényesítés és a feltételes formázás.

űrlap-definíciós fájl (.xsf)

Egy .xsf kiterjesztésű XML-fájl, amely az űrlapon használt többi fájllal és összetevővel kapcsolatos információt tartalmazza. Ilyenek lehetnek például a felhasználói felület egyéni beállításai, XML-sémák, nézetek, üzleti logikával, eseményekkel és a telepítéssel kapcsolatos beállítások.

űrlapfájlok

Az InfoPath űrlapjainak alkalmazásához használt fájlok. A fájlok lehetnek .html, .xml, .xsd, .xslt típusú fájlok, parancsfájlok és egyéb, az űrlap használatához szükséges fájlok.

űrlaptár

Az azonos sablonra épülő űrlapok tárolására és megosztására szolgáló mappa. Az űrlaptárban található űrlapokhoz felhasználók által definiált információ is tartozik, amely megjelenik az űrlaptár tartalmának listázásakor.

űrlapsablon

Az InfoPath programban az adatok szerkezetét, űrlapon való megjelenését és viselkedését meghatározó fájl vagy fájlkészlet.

űrlapsablontár

Adott webhelycsoport legfelső szintjén lévő hely, amely a rendszergazda által aktivált űrlapsablonokat tartalmazza.

Képlet

Értékekből, csoportmezőkből, függvényekből és operátorokból álló XPath-kifejezés, amellyel matematikai értékek számíthatók ki, dátumok és időpontok jeleníthetők meg és mezőkre mutató hivatkozások hozhatók létre.

függvény

Beépített XPath-kifejezés, amely a számítás eredményétől függően értéket jelenít meg.

G

Vissza a lap tetejére

csoport

Az adatforrás mezőket és csoportokat tartalmazó eleme. A más vezérlőelemeket (például ismétlődő táblázatokat és ismétlődő szakaszokat) tartalmazó vezérlőelemek csoportokhoz kötődnek.

H

Vissza a lap tetejére

üzemeltetési környezet

Olyan webes vagy asztali (például Windows Forms-alapú) alkalmazás, amelybe egy InfoPath-űrlap van beágyazva.

hivatkozás

Színes aláhúzott szöveg vagy egy kép, amelyre kattintva egy fájlra, egy fájl adott helyére, egy weblapra vagy egy intraneten lévő lapra ugorhat. Hivatkozásra kattintva hírcsoportra, valamint Gopher-, Telnet- és FTP-helyekre is eljuthat.

I

Vissza a lap tetejére

Írásjegybevivő

Lásd: az Írásjegybevivő.

InfoPath-űrlapok mappája

Kapcsolódó InfoPath 2007-űrlapokat tároló mappa az Outlook 2007 programban. Az InfoPath-űrlapok mappájában oszlopok használatával több űrlap adatait csoportosíthatja, szűrheti és rendezheti.

kezdeményező szerepkör

Adott felhasználói szerepkörhöz társítható beállítás. Ha egy felhasználó új űrlapot nyit meg, automatikusan kezdeményező szerepkört kap, amely érvényteleníti a hozzá rendelt más szerepköröket.

Szabadkézi műveletek:

Táblaszámítógéphez használható tollal vagy egérrel írt vagy rajzolt elem.

szabadkézi üzemmód

Az űrlapok kitöltését szabadkézi eszközzel lehetővé tevő környezet. Táblaszámítógépek esetében az InfoPath automatikusan ebben az üzemmódban indul.

szabadkézi szövegmező

Az űrlapmezők digitális tollal történő kitöltésekor automatikusan megnyúló árnyékolt terület.

szabadkézi terület

Rich Text szövegmező azon területe, ahová digitális tollal lehet írni vagy rajzolni. Az InfoPath a szabadkézi területen elhelyezett kézírást és rajzokat szabadkézi elemekként menti.

beágyazott értesítés

Adat-ellenőrzési értesítés, amely szaggatott piros szegéllyel vagy piros csillaggal jelöli meg az érvénytelen vagy hiányos adatokat tartalmazó vezérlőelemeket. A vezérlőelemre a jobb gombbal kattintva a felhasználók egyéni hibaüzeneteket jeleníthetnek meg, vagy egy hivatkozásra kattintva további információhoz juthatnak.

írásjegybevivő

Olyan program, amely lehetővé teszi kelet-ázsiai (hagyományos kínai, egyszerűsített kínai, japán vagy koreai) szöveg begépelését azáltal, hogy a billentyűparancsokat összetett kelet-ázsiai karakterekké alakítja. Az írásjegybevivőt a billentyűzetkiosztás egy típusaként kezeli a rendszer.

Internet

Az egész világot átszövő, kisebb számítógép-hálózatok ezreiből és kereskedelmi, oktatási, kormányzati és személyes tulajdonú számítógépek millióiból álló hálózat.

intranet

Egy adott szervezeten belüli, internetes technológiákat, például HTTP vagy FTP protokollt használó hálózat. Hivatkozások használatával objektumok, dokumentumok, weblapok és az intranet más helyei érhetők el.

J

Vissza a lap tetejére

JScript

Értelmezőprogrammal futtatott, objektumalapú parancsnyelv, amely a C, a C++ és a Java nyelven alapszik. Az ECMA 262 nyelv Microsoft által megvalósított változata.

K

Vissza a lap tetejére

kulcsmező

Az adatforrás azon mezője, amely a főadatokhoz tartozó és a részletekhez tartozó vezérlőelemekben lévő kapcsolódó adatokat összeköti.

L

Vissza a lap tetejére

elrendezéstábla

Az űrlap tartalmának (például szövegének és vezérlőelemeinek) elrendezésére használt cellák gyűjteménye.

csatolt objektum

Egy forrásfájlban létrehozott és egy célfájlba beillesztett objektum, miközben a forrásfájl és a célfájl össze van kapcsolva. A forrásfájl frissítésekor a célfájlban lévő csatolt objektum is frissíthető.

listamező

Olyan vezérlőelem, amely lehetővé teszi, hogy több lehetőség közül válasszon a felhasználó. A listamező listaelemekből és egy címkéből áll, amely utóbbi nem feltétlenül szükséges.

lista vezérlőelem

Az űrlap egy vezérlőeleme, amely lehet listajeles, számozott vagy egyszerű lista. A felhasználó az e típusú vezérlőbe szöveget írhat be, amely szükség szerint ismétlődik.

M

Vissza a lap tetejére

Microsoft Developer Network (MSDN)

Microsoft-webhely (és előfizetéses szolgáltatás), amely a fejlesztőknek elérhetővé teszi a legújabb eszközöket, információt, kódmintákat és a Microsoft fejlesztési eszközökkel kapcsolatos oktatási anyagokat (http://msdn.microsoft.com).

Microsoft Script Editor (MSE)

Microsoft JScript- és Microsoft VBScript-alapú programok InfoPath-űrlapon történő létrehozására és szerkesztésére, valamint a velük kapcsolatos hibák keresésére használható környezet.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Az InfoPath-alapú űrlapsablonokban szereplő Visual Basic vagy C# kódok létrehozásához és szerkesztéséhez, valamint a velük kapcsolatos hibák kereséséhez használt, kezelt kódot tartalmazó fejlesztői környezet.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Windows operációs rendszereken futtatandó programok telepítőcsomagjainak létrehozására szolgáló eszköz.

MSDN

Lásd: Microsoft Developer Network.

MSE

Lásd: Microsoft Script Editor.

MSI

Lásd: Microsoft Windows Installer.

többválasztásos lista

Egy lehetőségeket tartalmazó listából legalább egy elem kiválasztását lehetővé tevő vezérlőelem. Az elemek jelölőnégyzetek bejelölésével vagy saját elemeknek a listára történő felvételével adhatók meg.

N

Vissza a lap tetejére

névtér

Elemnevek és kapcsolatok egyedi minősítésére szolgáló módszer, amely megakadályozza a különböző forrásokból származó azonos nevű elemek névütközését.

O

Vissza a lap tetejére

objektummodell

Objektumok és gyűjtemények hierarchikus tára, amely egy alkalmazás tartalmát és szolgáltatásait jeleníti meg. Az objektumokhoz és gyűjteményekhez tulajdonságok, metódusok és események tartoznak, amelyek egy alkalmazás kezelésére és az alkalmazással való kapcsolattartásra használhatók.

objektummodell-diagram

Egy adott objektummodellben található objektumok és gyűjtemények grafikus ábrázolása.

offline adatforrás

Az űrlapokat kapcsolat nélküli módban kitöltő felhasználók által elérhető másodlagos adatforrás. Aktív internetkapcsolat esetén az adatforrás adatainak tárolása a felhasználó számítógépén történik, hogy azok az űrlap offline állapota esetén is megjelenjenek a vezérlőelemekben.

operator

Egy kifejezésben végrehajtandó számítást maghatározó jel vagy szimbólum. Léteznek matematikai, összehasonlítási, logikai és hivatkozási műveleti jelek.

választható szakasz

Az űrlap más vezérlőelemeket tartalmazó vezérlőeleme, amely alapértelmezés szerint nem jelenik meg az űrlapon. Az űrlapok kitöltésekor a felhasználók beszúrhatnak és törölhetnek választható szakaszokat.

P

Vissza a lap tetejére

paraméter

Egy adott változóhoz egy művelet kezdetén vagy egy kifejezés programbeli értékelése előtt hozzárendelt érték. A paraméter lehet szöveg, szám vagy egy másik értékhez rendelt argumentum neve.

szülőelem

Az XML nyelvben olyan elem, amely gyermekelemmel (azaz alárendelt elemmel) rendelkezik.

PNG

Hordozható hálózati ábrákcímű témakör tartalmazza.

Portable Network Graphics (PNG)

Egyes webböngészők által támogatott grafikus fájlformátum. A Portable Network Graphics (PNG) formátum támogatja a változtatható képátlátszóságot és a képek kontrasztjának beállíthatóságát. A PNG-fájlok tömörített bitképek.

feldolgozási utasítások

XML-dokumentumok fejrészében tárolt információ. Az XML-elemző ezen adatokat átadja az XML-dokumentumot használó bármely alkalmazásnak.

tulajdonság

Egy vezérlőelem, mező vagy objektum elnevezett attribútuma, amely az objektum valamely jellemzőjének (például méret, szín vagy hely a képernyőn) beállítására használható, vagy az objektum viselkedésének egy formája (például az objektum rejtett-e vagy nem).

közzététel

Űrlapsablonok más személyeknek való elérhetővé tétele az InfoPath programban vagy egy böngészőprogramban történő kitöltés céljából. Űrlapsablont közzétehet például oly módon, hogy elküldi azt e-mailben, vagy egy SharePoint-alapú webhelyre, netán más megosztott helyre menti.

L

Vissza a lap tetejére

lekérdezésmező

Olyan mező, amely tartalmazhat lekérdezésben használt értéket.

várakoztatás

Eszközfarm, szolgáltatás vagy űrlapsablon fokozatos kapcsolat nélküli állapotba helyezése az új felhasználói munkamenetkérések elutasításával, és a meglévő munkamenetek befejeződésének megvárásával.

R

Vissza a lap tetejére

rekurzív szakasz

Más vezérlőelemeket tartalmazó, saját magába helyezhető és beágyazott viszonyítási mezőkhöz kötött vezérlőelem.

viszonyítási mező

Másik mezővel annak érdekében társított mező, hogy tulajdonságaik mindig megegyezzenek. Az egyik mező tulajdonságainak módosításakor a másik mező tulajdonságai automatikusan frissülnek.

viszonyítási csoport

Másik csoporttal annak érdekében társított csoport, hogy tulajdonságaik, valamint a csoportokban lévő mezők és csoportok tulajdonságai mindig megegyezzenek. Az egyik csoport tulajdonságainak módosításakor a másik csoport tulajdonságai automatikusan frissülnek.

ismétlődő mező

Az adatforrás olyan mezője, amely többször is előfordulhat. A listajeles, a számozott és az egyszerű lista, illetve az ismétlődő szakasz és az ismétlődő táblázat ismétlődő mezőkhöz köthető.

ismétlődő csoport

Az adatforrás olyan csoportja, amely többször is előfordulhat. Az ismétlődő szakasz és az ismétlődő táblázat ismétlődő csoportokhoz köthető.

ismétlődő szakasz

Az űrlap más vezérlőelemeket tartalmazó vezérlőeleme, amely szükség szerint ismétlődhet. A felhasználók az űrlapok kitöltésekor több szakaszt is beszúrhatnak.

ismétlődő táblázat

Az űrlap más, táblázatos formátumú vezérlőelemeket tartalmazó vezérlőeleme, amely szükség szerint ismétlődhet. A felhasználók az űrlapok kitöltésekor több sort is beszúrhatnak.

erőforrásfájl

Az InfoPath programtól eltérő programmal létrehozott (például .html, .xml vagy .xsd kiterjesztésű) fájl, amelyet az űrlap működésének támogatása céljából adtak az űrlapsablonhoz.

S

Vissza a lap tetejére

görgethető terület

Más vezérlőelemeket tartalmazó és függőleges, valamint vízszintes görgetősávokat megjeleníteni képes vezérlőelem, amely pusztán elrendezési célokat szolgál, így nem kötődik az adatforrás egyik mezőjéhez és csoportjához sem.

másodlagos adatforrás

Olyan XML-adatfájl, adatbázis vagy webszolgáltatás, amelyet az űrlap listabejegyzésekhez vagy parancsfájlműveletekhez használ.

billentyűparancs

Menüben lévő parancs végrehajtására szolgáló funkcióbillentyű vagy billentyűkombináció, például F5 vagy CTRL+A. A hívóbetű ezzel szemben olyan billentyűkombináció (például ALT+F), amely a fókuszt (kurzort) egy menüre, parancsra vagy vezérlőelemre helyezi.

helyi menü

Egy adott elemhez tartozó parancsokat tartalmazó menü. A helyi menü megjelenítéséhez az egér jobb gombjával kattintson az elemre, vagy nyomja le a SHIFT+F10 billentyűkombinációt.

webhelycsoport

Azonos tulajdonossal és felügyeleti beállításokkal rendelkező webhelyek összessége egy adott virtuális kiszolgálón. Minden webhelycsoport egy legfelső színtű webhelyből és legalább egy alwebhelyből áll.

T

Vissza a lap tetejére

vezérlősablon

Testreszabott vezérlőelem-készlet, amely menthető, így több űrlapsablonban ismételten felhasználható. A vezérlősablon általában vezérlőelemekből és egy adatforrásból áll, továbbá tartalmazhat adatkapcsolatokat, adatérvényesítést és szabályokat is.

szövegmező

Olyan vezérlőelem, amelybe a felhasználók szöveget vihetnek be. A Rich Text típusú mezők formázható szöveg beírását is lehetővé teszik.

F

Vissza a lap tetejére

URL-cím

Az interneten vagy intraneten lévő objektumok, dokumentumok, webhelyek vagy más célok protokollját (például HTTP vagy FTP) és helyét meghatározó cím (például http://www.microsoft.com/).

URL-cím

Egységes erőforrás-megnevezéslátható.

felhasználói űrlapsablon

Olyan böngészőbarát űrlapsablon, amelyet az InfoPath alkalmazásból közzétettek, és amely esetében nincs szükség arra, hogy egy rendszergazda töltse fel azt egy, az InfoPath Forms Services szolgáltatást futtató kiszolgálóra.

felhasználói szerepkör

Beosztás vagy más feltétel alapján űrlaphasználókhoz rendelhető beépített kategória. A szerepkörök használatával általában egy adott űrlap különböző testreszabott verzióit jelenítheti meg különböző típusú felhasználóknak.

N

Vissza a lap tetejére

érvényes

Megállapodás szerinti parancs- vagy szabványkészlet értelmében hibátlan vagy elfogadható. Egy űrlapon megadott adatok érvényesek például, ha megfelelnek az űrlap adatérvényesítési szabályainak.

érvényes XML

Olyan szabályos XML-dokumentum, amely megfelel az adott (rendszerint XML-sémában definiált) megkötéseknek.

VBScript

Lásd: a Visual Basic Scripting Edition.

nézet

Űrlaphoz tartozó megjelenítési beállítás, amely az űrlapsablonnal együtt menthető, és az űrlap kitöltésekor az űrlap adataira alkalmazható. A felhasználók nézetváltással megszabhatják az űrlapon látható adatok mennyiségét.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Értelmezőprogrammal futtatott, objektumalapú parancsnyelv, amely a Microsoft Visual Basic programnyelv része.

VSTA

Lásd: Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Vissza a lap tetejére

Webböngésző

Olyan szoftver, amely a HTML-fájlokat weblapként formázza és jeleníti meg a felhasználók képernyőjén. A webböngészők (például a Windows Internet Explorer) hivatkozások követésére, fájlok küldésére és weblapokba ágyazott hang-, illetve videofájlok lejátszására alkalmasak.

helyesen formázott XML

Az XML-dokumentumokkal szemben támasztott minimális feltételeknek megfelelő XML-dokumentum.

munkafolyamat

Elemek vagy dokumentumok bizonyos műveletsorrendből vagy feladatokból következő automatizált áthelyezése. A munkafolyamatok az üzleti folyamatok, például dokumentum-jóváhagyás vagy -ellenőrzés egységes kezelésére szolgálnak.

X

Vissza a lap tetejére

XHTML

Extensible Hypertext Markup Languagelátható.

XML:

Extensible Markup Languagelátható.

XML-attribútum

A név-érték karakterláncok egy egyenlőségjelet, és egy címkézett elemek szerepelnek, amely módosítja az elem szolgáltatásait. Az összes XML attribútum értékei karakterláncok az idézőjelek között.

XML-adatok

XML formátumban mentett adatok. Az InfoPath-űrlapokat XML-adatfájlokként menti a program.

XML-elem

Kezdőcímkéből, zárócímkéből és a kettő között szereplő információból álló XML-struktúra. Az elemek attribútumokkal rendelkezhetnek és más elemeket is tartalmazhatnak.

XML Path Language (XPath)

Az XML-dokumentumok részeinek címzésére szolgáló nyelv. Az XPath nyelv a karakterláncok, számok és logikai változók kezelésével kapcsolatos alapvető szolgáltatásokat is tartalmazza.

XML-séma

Az XML-dokumentumok struktúráját meghatározó, XML nyelven írt formális specifikáció. Elemneveket és összetett adattípusokat határoz meg, megadja, hogy mely elemek jelenhetnek meg egymással kombinálva, illetve az egyes elemek mely attribútumai érhetők el.

XML-sablonfájl

Az űrlap mezőiben az űrlap kitöltése előtt megjelenő mintaadatokat tartalmazó XML-fájl.

XPath

XML Path Languagelátható.

XSL

Extensible Stylesheet Languagelátható.

XSL átalakító (XSLT)

XML-dokumentumok más típusú (például HTML- vagy XML-) dokumentumokká való átalakítására szolgáló nyelv. Kialakítása szerint az XSL részét képezi.

XSLT

XSL átalakítólátható.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×