Szószedet az Excel alkalmazáshoz

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

3D

A

B

C

D

E

F

G

H

E

J

L

M

N

O

P

KÉRDÉSEK

R

S

KÉTMINTÁS T

U

V

W

X

3D

Vissza a lap tetejére

háromdimenziós (3D) hivatkozás

Olyan tartományra mutató hivatkozás, amely egy munkafüzet több munkalapjára átnyúlik.

térhatású falak és padló

A térhatású diagramtípusokat határoló területek, amelyek a diagram térhatását biztosítják. A rajzterületen belül két fal és egy padló jelenik meg.

A

Vissza a lap tetejére

aktiválás

A diagramlap vagy a munkalap aktívvá tétele (kijelölése). Az aktív lap határozza meg, hogy mely fülek láthatók. Egy adott lap a hozzá tartozó fülre kattintva aktiválható a munkafüzetben.

aktív cella

Az a kijelölt cella, amelybe beíráskor az adatok kerülnek. Egyszerre csak egy cella lehet aktív. Az aktív cellát vastag szegély határolja.

aktív lap

A munkafüzet azon lapja, amelyen éppen a munka folyik. Az aktív lap neve félkövéren jelenik meg a hozzá tartozó fülön.

cím

Objektumok, dokumentumok, fájlok, lapok vagy más célhelyek elérési útja. A cím lehet URL-cím (webcím) vagy UNC típusú elérési út (hálózati cím), és tartalmazhat egy fájlon belül megadott helyet is, például a Word egy könyvjelzőjét vagy az Excel egy cellatartományát.

alternatív indítási mappa

Az XLStart mappát kiegészítő mappa, amely az Excel indításakor automatikusan megnyíló munkafüzeteket vagy egyéb fájlokat tárolja, továbbá az új munkafüzetek létrehozásakor elérhetővé tenni kívánt sablonokat tartalmazza.

alternatív indítási mappa

Az XLStart mappát kiegészítő mappa, amely az Excel indításakor automatikusan megnyíló munkafüzeteket vagy egyéb fájlokat tárolja, továbbá az új munkafüzetek létrehozásakor elérhetővé tenni kívánt sablonokat tartalmazza.

argumentum

Olyan érték, amelyet a függvények műveletek és számítások végrehajtásához használnak. A függvénnyel használt argumentumok típusa a függvénytől függ. Leggyakoribb argumentumok számok, szöveges értékek, cellahivatkozások és nevek.

array

Akkor használatos, amikor egy képletnek több eredményt kell visszaadnia, illetve ha a függvény sorokban vagy oszlopokban elrendezett argumentumokkal működik. A tömbtartomány olyan cellák tartománya, amelyeknek a képlete közös; a tömbállandó állandók olyan csoportja, amely a képletekben argumentumként használható.

tömbképlet

Olyan képlet, amely több műveletet hajt végre egy vagy több értékkészleten, majd egy vagy több eredményt ad vissza. A tömbképletek kapcsos zárójelek ( { } ) között találhatók, bevitelükhöz a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombináció használható.

kapcsolódó kimutatás

Az a kimutatás, amely a kimutatásdiagramhoz szolgáltatja a forrásadatokat. Új kimutatásdiagram létrehozásakor automatikusan készül egy hozzá kapcsolódó kimutatás is. Az egyiknek az elrendezését módosítva a másik is módosul.

automatikus formázás

Beépített cellaformátumok (például betűméret, mintázat és igazítás) gyűjteménye, amely egy adott adattartományra alkalmazható. Az Excel a kijelölt tartományban meghatározza az összesítő és a részletszinteket, majd a formátumokat ezeknek megfelelően alkalmazza.

tengely

A diagram rajzterületét határoló egyenes, amely a diagramelemek mérésére és összehasonlítására szolgál. Rendszerint az y tengely az adatokat tartalmazó függőleges tengely, az x tengely pedig a vízszintes, kategóriákat tartalmazó tengely.

B

Vissza a lap tetejére

alapcím

Az a relatív elérési út, amelyet hivatkozások létrehozásakor az Excel a cél elérési címéhez használ. Lehet internetes cím (URL), mappaelérési út a merevlemezen vagy hálózati mappaelérési út.

szegély

Munkalapcellák vagy objektumok, például diagramok, képek és szövegdobozok alkalmazhatók díszítő vonal. Szegélyek megkülönböztetni, kiemelése, vagy elemek csoportosítása.

C

Vissza a lap tetejére

számított oszlop

Az Excel-táblázat, számított oszlop egy egyetlen képletet használ, amely megadja minden egyes sorára. Azt, hogy a képlet azonnal terjeszteni azok a sorok további sorokat felvenni automatikusan kibővül.

számított mező (adatbázis)

Olyan mező a lekérdezés eredményhalmazában, amely egy kifejezés értékét jeleníti meg, nem pedig egy adatbázis adatait.

számított mező (kimutatás)

A kimutatás vagy kimutatásdiagram olyan mezője, amely egy felhasználó által megadott képletet tartalmaz. A számított mező a kimutatás többi mezőjének tartalmától függően kapja az értékét.

számított tétel

A kimutatás vagy kimutatásdiagram mezőjének olyan eleme, amely egy felhasználó által megadott képletet tartalmaz. A számított tételekkel a kimutatás vagy kimutatásdiagram ugyanazon mezőinek más tételeit felhasználva lehet számításokat végezni.

kategóriatengely

Az egyes adatpontok kategóriáját képviselő diagramtengely. Tetszőleges szöveges értékeket jeleníthet meg (például 1. n.év, 2. n.év és 3. n.év); léptékes számértékek ábrázolására nem alkalmas.

kategóriamező

Kimutatásdiagramok kategóriaterületén megjelenő mező. A kategóriamező elemei feliratként jelennek meg a kategóriatengelyen.

cella

Egy sor és oszlop egy munkalapot vagy egy táblázatban, amelyben információt megadni alkotta mező.

cellahivatkozás

A munkalapcella helyét kijelölő koordinátapár. A B oszlop és a 3. sor találkozásánál lévő cella hivatkozása például B3.

hitelesítésszolgáltató

Olyan kereskedelmi szervezet vagy vállalati csoport, amely makrók aláírására alkalmas eszközzel (például a Microsoft Certificate Server programmal) digitális tanúsítványokat állít elő a szoftverfejlesztők részére.

módosítási előzmények

A közös munkafüzetekben végzett módosításokról tárolt információk. Ezek tartalmazzák a módosítást végző felhasználó nevét, a módosítás dátumát és a módosított adatokat.

diagramterület

A teljes diagram összes elemével együtt.

diagramlap

A munkafüzet olyan lapja, amely csak diagramot tartalmaz. A diagramlap akkor hasznos, ha a felhasználó egy diagramot vagy kimutatásdiagramot a munkalap adataitól, illetve a kimutatástól elkülönítve szeretne megtekinteni.

oszlopmező

Oszlop szerepű mező a kimutatásban. Az oszlopmezőhöz tartozó elemek oszlopcímkékként jelennek meg.

oszlopfejléc

A mezőnevet tartalmazó árnyékolt terület az Adat ablaktábla oszlopainak tetején.

oszlopfejléc

Az egyes oszlopok tetején található szürke, betűvel vagy számmal jelzett terület. Az oszlopfejlécre kattintva kijelölhető az egész oszlop. Az oszlopfejléctől jobbra lévő vonalat az egérrel elhúzva növelhető vagy csökkenthető az oszlop szélessége.

összehasonlító feltételek

Adatok kereséséhez használt keresési feltételhalmaz. A feltétel lehet egy karaktersorozat, amelynek egyeznie kell (például „aszfaltkeverő üzemek”) vagy egy kifejezés (például „>300”).

összehasonlító operátor (műveleti jel)

Összehasonlító feltételekben használt jel két érték összehasonlítására. A következő hat operátor létezik: = (egyenlő), > (nagyobb, mint), < (kisebb, mint), >= (nagyobb vagy egyenlő), <= (kisebb vagy egyenlő) és <gt; (nem egyenlő).

feltételes formázás

Olyan formázás (például cellaárnyékolás vagy betűszín), amelyet az Excel automatikusan használ a cellákhoz, ha a megadott feltétel igaz.

összesítő tábla

A célterületen megjelenő összesített eredmények táblája. Az Excel úgy készíti el az összesítő táblát, hogy a kijelölt összesítő függvényt a megadott forrásterület eredményeire alkalmazza.

constant

Olyan érték, amely nem számítás eredménye. A 210 számérték és a „Negyedéves kereset” kifejezés például állandók. A kifejezések, illetve a kifejezésekből származó értékek nem állandók.

korlátozások

A Solver által megoldandó problémához megadott korlátozó feltételek. A megkötések vonatkozhatnak a változó cellákra, a célcellára, illetve a célcellához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó egyéb cellákra is.

másolási terület

Azok a cellák, amelyeket az adatok máshová való beillesztésekor a felhasználó a vágólapra másol. Másolás után mozgó keret jelenik meg a cellák körül, amely azt jelzi, hogy a vágólapra lettek másolva.

feltételek:

Olyan kritériumok, amelyek segítségével megszabható, hogy mely rekordok jelenjenek meg a lekérdezés eredményhalmazában. A következő kikötés például azokra a rekordokra érvényes, ahol a Megrendelés mennyisége mező értéke 30 000-nél nagyobb: Megrendelés mennyisége > 30000

Feltételek ablaktábla

A lekérdezés eredményhalmazában lévő rekordok szűrésére használt feltételeket megjelenítő terület.

aktuális terület

Az éppen kijelölt cellát vagy cellákat tartalmazó kitöltött cellatartomány. A terület minden irányban az első üres sorig vagy oszlopig terjed.

egyéni számítás

A kimutatás adatterületén kijelölt cellákban található értékek összesítésére szolgáló módszer, amely az adatterület más celláiban lévő értékeket is használ. Ha egy adatmezőben a felhasználó egyéni számítást szeretne végrehajtani, a Kimutatásmező párbeszédpanelen lévő Az adatok megjelenítése listát használhatja.

D

Vissza a lap tetejére

adatűrlap

Párbeszédpanel, amely egyszerre egy teljes rekordot jelenít meg. Az adatűrlap rekordok felvételére, módosítására, keresésére és törlésére használható.

adatfelirat

Olyan felirat, amely további információval szolgál egy adatlapcellából származó értéket vagy egyetlen adatpontot szimbolizáló adatjelölőről.

adatjelölő

Sáv, terület, pont, körcikk vagy más szimbólum, amely egy diagramban egyetlen adatpontot vagy adatlapcellából származó értéket jelöl. A diagramon az egymással összefüggő adatjelölők adatsort képeznek.

adatokat megjelenítő ablaktábla

A lekérdezés eredményhalmazát megjelenítő terület.

adatpontok

A diagramon ábrázolt egyedi értékek. Az egymáshoz kapcsolódó adatpontok adatsort alkotnak. Az adatpontokat sávok, oszlopok, vonalak, körcikkek, pontok vagy egyéb alakzatok jelképezhetik. Ezeket az alakzatokat adatjelölőknek nevezzük.

adatterület

Adatokat tartalmazó cellatartomány, amelyet üres cellák vagy az adatlap szélei határolnak.

adatsor

A diagram kapcsolódó adatpontjai, amelyek egy adatlap soraiból vagy oszlopaiból jöttek létre. Minden adatsornak saját színe vagy mintázata van. Egy diagramon belül egy vagy több adatsor ábrázolható. A kördiagramokon csak egyetlen adatsor van.

adatsor

A diagramon ábrázolt összefüggő adatpontok csoportja. A diagram adatsorai különböző, a diagram jelmagyarázatában ismertetett színekkel vagy mintázatokkal rendelkeznek. Egy diagramon egy vagy több adatsor ábrázolható. A kördiagramokon csak egyetlen adatsor van.

adatforrás

Adatbázishoz való kapcsolódáshoz használt tárolt forrásadatok. Az adatforrás tartalmazhatja az adatbázis-kiszolgáló nevét és helyét, az adatbázis-illesztő nevét és az adatbázisba való bejelentkezéshez szükséges adatokat.

adatforrás-illesztő

Adott adatbázishoz való kapcsolódásra szolgáló program. Minden adatbázis-kezelőhöz vagy adatkezelő rendszerhez más illesztőprogram szükséges.

adattábla

Olyan cellatartomány, amely megmutatja, hogy milyen eredményeket kapunk, ha egy vagy több képletbe különböző értékeket helyettesítünk be. Kétféle adattábla létezik: az egyváltozós és a kétváltozós tábla.

diagram adattáblája

Egyes diagramok alján megjeleníthető táblázat, amely a diagram létrehozásához használt számértékeket tartalmazza. Az adattábla általában a diagram vízszintes tengelyéhez kapcsolódik, és az osztásfeliratokat helyettesíti.

adatérvényesítés

Az Excel azon szolgáltatása, amelynek segítségével korlátozhatók a cellákba írható adatok, és a felhasználók üzenetben figyelmeztethetők a helyes adatbevitelre.

adatbázis

Adott tárgy alapján vagy adott céllal összegyűjtött adatok. Az adatbázison belül a különböző egységekhez tartozó adatok (például egy alkalmazott vagy egy megrendelés adatai) táblákba, rekordokba vagy mezőkbe rendezetten jelennek meg.

DDE-párbeszéd

Együttműködés két olyan alkalmazás között, amely dinamikus adatcsere (dynamic data exchange, DDE) útján kommunikál és cserél adatokat egymással.

alapértelmezés szerinti indító-munkafüzet

Az Excel megnyitásakor megjelenő új, még nem mentett munkafüzet. Az alapértelmezés szerinti indító-munkafüzet csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó még nem helyezett más munkafüzetet az XLStart mappába.

alapértelmezett munkafüzetsablon

A Munkafüzet.xlt nevű sablon, amelyet a felhasználó azért készít, hogy módosítsa az új, üres munkafüzetek létrehozásához használt alapértelmezés szerinti beállításokat. Az Excel ezt a sablont használja az indításakor automatikusan megnyitott üres munkafüzethez, illetve a sablon megadása nélkül létrehozott munkafüzetekhez.

alapértelmezett munkalapsablon

A Munkalap.xlt nevű sablon, amelyet a felhasználó az új, üres munkalap létrehozásához használt alapértelmezés szerinti beállítások módosításához készít. Ha a munkafüzethez új munkalapot ad, az Excel ezt a sablont használja az üres munkalap létrehozásához.

utódcellák

Más cellára hivatkozó képletet tartalmazó cellák. Ha a D10 cella például az =B5 képletet tartalmazza, akkor a D10 cella a B5 cella utódja.

célterület

Az összesített adatok tárolására kijelölt cellatartomány. A célterület a forrásadatokat tartalmazó munkalapon vagy másik munkalapon is kijelölhető. Egy munkalap csak egy összesítést tartalmazhat.

részletadatok

Automatikus részösszegeknél és munkalaptagolásokban az olyan részletsorok vagy részletoszlopok, amelyek összegét az összesített adatok adják. A részletadatok általában szomszédosak az összesített adatokkal, és azok felett vagy tőlük balra helyezkednek el.

esésvonalak

Sor- és területdiagramokon azok a vonalak, amelyek az adatponttól a kategóriatengelyig (x) húzódnak. Ezek a területdiagramok esetében hasznosak, ahol láthatóvá teszik, hol végződik az egyik adatjelölő, és hol kezdődik a másik.

legördülő lista

Menüben, eszköztáron vagy párbeszédpanelen lévő vezérlőelem, amely a lista melletti nyílra kattintva megjeleníti a választható elemeket.

adatmező

A forrásként használt lista, tábla vagy adatbázis azon mezője, amely a kimutatásban vagy kimutatásdiagramban összesíteni kívánt adatokat tartalmazza. Az adatmezők általában numerikus adatokat (például statisztikai vagy forgalmi adatokat) tartalmaznak.

adatterület

A kimutatás összesített adatokat tartalmazó része. Az adatterület celláiban lévő értékek a forrásrekordokból vagy forrássorokból származó adatok összesítésének felelnek meg.

E

Vissza a lap tetejére

beágyazott diagram

Külön munkalap helyett az adatokat tartalmazó munkalapra helyezett diagram. A beágyazott diagram akkor előnyös, amikor a felhasználó egy diagramot vagy kimutatásdiagramot a forrásadatokkal vagy a munkalap más információival együtt szeretne látni.

hibasávok

Statisztikai vagy tudományos adatokban a lehetséges hiba vagy bizonytalanság mértékét mutatják az egyes adatjelölőkhöz viszonyítva.

Excel-bővítmények

Telepíthető összetevők, amelyek parancsokkal és függvényekkel bővítik az Excel szolgáltatásait. Ezek a bővítmények kizárólag az Excelhez készültek. Az Excel alkalmazáshoz vagy az Office csomaghoz készült más bővítmények COM-bővítmények.

Excel-táblázat

Korábban Excel-lista. A munkalapon lévő adatok rendszerezéséhez készíthető, formázható és bővíthető táblázat.

expression

Operátorok (műveleti jelek), mezőnevek, függvények, literális értékek és állandók együttese, amelynek kiértékelése egyetlen értéket ad vissza eredményül. A kifejezések feltételeket (például Megrendelés mennyisége > 10000) tartalmazhatnak, vagy mezőértékeken hajthatnak végre számítási műveleteket (például Ár*Mennyiség).

külső adatok

A Query programtól, illetve az indításához használt környezettől különálló adatbázisban (például Access-, dBASE- vagy SQL Server-adatbázisban) tárolt adatok.

külső adatok

Olyan adatok, amelyeket nem az Excel tárol. Ezek lehetnek az Access, a dBASE vagy az SQL Server programmal létrehozott, illetve webkiszolgálókon tárolt adatbázisok.

külső adattartomány

Munkalapra beillesztett, de nem az Excel programból, hanem például adatbázisból vagy szöveges fájlból származó adattartomány. Adatai az Excel programban más adatokhoz hasonlóan formázhatók és számításokban felhasználhatók.

külső hivatkozás

Hivatkozás egy másik Excel-munkafüzet munkalapján lévő cellára vagy tartományra, illetve egy másik munkafüzetben lévő definiált névre.

F

Vissza a lap tetejére

mező (adatbázis)

A táblákban tárolt adatok egy adott kategóriája, például a vezetéknév vagy a megrendelt mennyiség. Amikor a Query az adatok ablaktáblájában megjelenít egy eredményhalmazt, a mező oszlopként jelenik meg.

mező (kimutatás)

Kimutatásokban vagy kimutatásdiagramokban lévő adatkategória, amely a forrásadatok egy mezőjéből származik. A kimutatásokban sor-, oszlop, oldal- és adatmezők szerepelnek, míg a kimutatásdiagramok sorozat-, kategória-, oldal- és adatmezőkkel rendelkeznek.

kitöltőjel

A kijelölés jobb alsó sarkában lévő fekete négyzet. A kitöltőjelre mutatva az egérmutató fekete szálkeresztre változik.

szűrő

Lehetővé teszi a listák azon sorainak kizárólagos megjelenítését, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek. Az AutoSzűrő parancs használatával azon sorok jeleníthetők meg, amelyek megfelelnek egy vagy több meghatározott értéknek, számított értéknek vagy feltételnek.

betűtípus

Az összes számokat, szimbólumok és nagybetűkből alkalmazott grafikus tervező. Írja be vagy a betűtípus is nevezik. Arial és Courier új ábrázolnak betűtípusokat. Betűtípusok különböző méretű, általában származnak, például a 10 pontot, és a különböző stílusokra, például félkövér.

képlet

Egy adott cellában lévő értékek, cellahivatkozások, nevek, függvények vagy operátorok (műveleti jelek) sorozata, amelyek együttesen új értéket hoznak létre. A képletek mindig egyenlőségjellel (=) kezdődnek.

szerkesztőléc

Az Excel ablakának felső részén lévő sáv, amelybe cella- vagy diagramértékek, illetve képletek írhatók be vagy szerkeszthetők. Az aktív cellában tárolt állandót vagy képletet jeleníti meg.

képletszerkesztő

Képletek összeállítását és szerkesztését segítő, a függvényekről, illetve azok argumentumairól információt nyújtó eszköz.

függvény (Microsoft Query)

Számítás eredményeként létrejött értéket visszaadó kifejezés. A Query feltételezi, hogy az adatforrások támogatják az ÁTLAG, a DARAB, a MAX, a MIN és a SZUM függvényt. Előfordulhat, hogy egyes adatforrások nem támogatják az összes függvényt, de az is lehetséges, hogy további függvényeket is támogatnak.

függvény (Office Excel)

Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket ad vissza. A függvények segítségével a munkalapon lévő képletek egyszerűsíthetők és rövidíthetők, főként azok, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.

G

Vissza a lap tetejére

célérték keresése

Adott cella értékének megkeresése egy másik cella értékének módosításával. Célérték keresésekor az Excel addig változtatja a megadott cella értékét, amíg az utódcellájában lévő képlet a kívánt értéket nem adja vissza.

rács

Objektumok igazítása az használt metsző sorok csoportja.

diagramok rácsvonalai

Diagramra illeszthető vonalak, amelyek egyszerűbbé teszik az adatok megtekintését és kiértékelését. A tengely osztásjeleitől kiindulva végighúzódnak a rajzterületen.

csoport

Tagolásban, illetve kimutatásban egy vagy több részletsor vagy részletoszlop, amelyek egy föléjük rendelt összesítő sorral vagy oszloppal szomszédosak, illetve azok alatt helyezkednek el.

H

Vissza a lap tetejére

különbségvonalak

Kétdimenziós diagramokon azok a vonalak, amelyek az egyes kategóriákban a legmagasabb értéktől a legalacsonyabb értékig húzódnak. A különbségvonalakat gyakran használják tőzsdei diagramokban.

Előzmények lap

Különálló munkalap, amely a közös munkafüzet korrektúráit tartalmazza, beleértve a módosító nevét, a módosítás dátumát és helyét, a törölt vagy cserélt adatokat, valamint az ütközések feloldásának módját.

I

Vissza a lap tetejére

identifier

Kifejezésekben használt mezőnév. A „Megrendelt mennyiség” azonosító például a megrendelt árumennyiséget tartalmazó mező azonosítója (mezőneve). Az azonosító helyett kifejezést (például Ár*Mennyiség) is lehet használni.

implicit metszet

Egyetlen cella helyett cellatartományra való hivatkozás, amelynek hatására az egyes cellák értékeit a program különálló cellaként számolja ki. Ha például a C10 cella az =B5:B15*5 képletet tartalmazza, az Excel a B10 cella értékét megszorozza 5-tel, mert a B10 és a C10 cella ugyanabban a sorban van.

indexelés

Olyan adatbáziselem, amely felgyorsítja az adatok keresését. Ha egy tábla rendelkezik indexszel, akkor a benne lévő adatok az indexben is megkereshetők.

belső illesztés

A Query olyan alapértelmezett illesztése két tábla között, amelyben csak az illesztett mezőkben azonos értékkel bíró rekordok kerülnek kiválasztásra. A két tábla egymásnak megfelelő rekordjai kombináltan, egy rekordként jelennek meg az eredményhalmazban.

beviteli cella

Az a cella, amelyben adattáblából származó bemeneti értékeket lehet helyettesíteni. A munkalap bármely cellája használható beviteli cellaként. Nem szükségszerű, hogy a beviteli cella az adattábla részét képezze, de az adattábla képleteinek a beviteli cellára kell hivatkozniuk.

beszúrási sor

Excel-táblázatokban adatbevitelt megkönnyítő speciális sor. A beszúrási sort csillag jelöli.

Internet Explorer

Webböngésző, amely a HTML-fájlokat weblapként formázza és jeleníti meg a felhasználók számára. Az Internet Explorer letölthető a Microsoft webhelyéről (http://www.microsoft.com).

elem

A kimutatások vagy kimutatásdiagramok valamely mezőjének alkategóriája. A „Hónap” mező elemei lehetnek például „január”, „február” stb.

ismétlés

A munkalap ismételt újraszámolása mindaddig, amíg egy megadott numerikus feltétel nem teljesül.

J

Vissza a lap tetejére

csatlakozás

Több tábla közötti kapcsolat, amelynek hatására az összefüggő mezők illeszkedő rekordjai kombinálva, egy rekordként jelennek meg. A nem illeszkedő mezőket a program az illesztés típusától függően megjelenítheti vagy elrejtheti.

illesztővonal

A Query programban két tábla mezőit összekötő vonal, amely leírja az adatok kapcsolódási módját. Az illesztés típusa jelzi, hogy a lekérdezés eredményhalmazát mely rekordok alkotják.

illesztővonal

A Query programban két tábla mezőit összekötő vonal, amely leírja az adatok kapcsolódási módját. Az illesztés típusa jelzi, hogy a lekérdezés eredményhalmazát mely rekordok alkotják.

Sorkizárás

Térköz vízszintesen, hogy a szöveg igazítása egyenletesen a bal és jobb margóhoz mentén. Mindkét oldalon szövegigazítás hoz létre egy finom él.

L

Vissza a lap tetejére

jelmagyarázat

Olyan mező, amely a diagram adatsoraihoz vagy kategóriáihoz rendelt mintázatok és színek jelentését ismerteti.

jelmagyarázat-jelek

A jelmagyarázat részeként megjelenő azon szimbólumok, amelyek a diagram adatsoraihoz (kategóriáihoz) rendelt mintázatokat és színeket mutatják. A jelmagyarázatjel a magyarázat előtt (attól balra) helyezkedik el. A jel formázása a hozzá tartozó adatjelölőt is formázza.

zárolt mező vagy rekord

A Query programban az a rekord, mező vagy más adatbázis-objektum, amely megtekinthető, de nem módosítható.

M

Vissza a lap tetejére

megfeleltetett tartomány

XML-lista olyan tartománya, amely egy XML-megfeleltetés valamely eleméhez van kapcsolva.

mátrix

Téglalap alakban elhelyezkedő értékek tömbje, illetve olyan cellatartomány, amely más tömbökkel vagy tartományokkal van összekapcsolva, és több összeget vagy szorzatot ad vissza. Az Excel rendelkezik néhány előre definiált mátrixfüggvénnyel, amely összeget vagy mátrixszorzatot eredményez.

egyesített cella

Két vagy több kijelölt cella egyesítésével létrehozott cella. Az egyesített cella hivatkozása az eredetileg kijelölt tartomány bal felső cellája.

Microsoft Excel-vezérlő

Az ActiveX-vezérlőkön kívül bármely más belső Excel-vezérlő.

Microsoft Visual Basic súgója

Az Excel programban a Visual Basic súgója a Fejlesztőeszközök lap Kód csoportjának Visual Basic gombjára kattintva, majd a Súgó menü Microsoft Visual Basic súgója parancsát választva érhető el.

mozgóátlag

Egy adatsor részeiből kiszámolt átlagok sorozata. Diagramoknál a mozgóátlag kiegyenlíti az adatértékek ingadozását, így egyértelműbben mutatja a trendet.

mozgó keret

Olyan animált szegély, amely a kivágott vagy másolt munkalaptartomány körül jelenik meg. A mozgó keret az ESC billentyű lenyomásával eltávolítható.

többszintű kategóriacímke

Olyan kategóriafeliratok egy diagramon belül, amelyek (a táblák adatai alapján) automatikusan megjelennek az adott hierarchia több sorában. A Termék fejléc például megjelenhet a Sajt, az Alma és a Körte fejlécű sor fölött is.

N

Vissza a lap tetejére

nevezze el a mappát,

Olyan szó vagy karakterlánc, amely egy cellát, cellatartományt, képletet vagy állandó értéket jelöl. A nehezen megjegyezhető tartománymeghatározások (például Eladások!C20:C30) helyett könnyen érthető neveket célszerű használni (például Termékek).

Név mező

A szerkesztőléc bal oldalán lévő mező, amely a kijelölt cellát, diagramelemet vagy rajzobjektumot azonosítja. Adott cella vagy tartomány elnevezéséhez a felhasználó a Név mezőbe írhatja a kívánt nevet, és az ENTER billentyű lenyomásával véglegesítheti azt. A korábban elnevezett cellák a Név listában megkereshetők és kijelölhetők.

nem szomszédos kijelölés

Két vagy több, egymást nem érintő cellából vagy cellatartományból álló kijelölés. Amikor a felhasználó egy diagramon nem szomszédos kijelölést kíván ábrázolni, ügyelnie kell arra, hogy az egyesített kijelölések téglalap alakot alkossanak.

nem OLAP-forrásadatok

Kimutatások vagy kimutatásdiagramok olyan alapadatai, amelyek nem OLAP (On-Line Analytical Processing) típusú adatbázisból származnak. Ezek a források lehetnek relációs adatbázisok, Excel-munkalapokon lévő táblázatok és szöveges fájlokat tartalmazó adatbázisok is.

O

Vissza a lap tetejére

ObjectLink

OLE-adatformátum, amely egy csatolt objektumot ír le, és megadja annak osztályát, dokumentumnevét és objektumnevét. Minden adatelem nullára végződő karakterlánc.

kapcsolat nélküli kockafájl

Merevlemezen vagy hálózati megosztáson létrehozott fájl, amely kimutatásokhoz vagy kimutatásdiagramokhoz használt OLAP-forrásadatokat tartalmaz. A kapcsolat nélküli kockafájlok lehetővé teszik, hogy a felhasználó a munkát az OLAP-kiszolgálóhoz való kapcsolódás nélkül is folytassa.

OLAP

Olyan adatbázis-technológia, amelyet tranzakciók végrehajtása helyett lekérdezések és kimutatások használatára optimalizáltak. Az OLAP-adatok szervezettsége hierarchikus, tárolásuk pedig kockákban történik, nem táblákban.

OLAP-szolgáltató

Olyan szoftveregyüttes, amely hozzáférést biztosít egy adott típusú OLAP-adatbázishoz. Tartalmazhat adatforrás-illesztőt és más olyan ügyfélszoftvert is, amely az adatbázishoz való csatlakozáshoz szükséges.

operandus

A képletekben lévő operátor (műveleti jel) egyik oldalán lévő elem. Az Excel programban az operandusok lehetnek értékek, cellahivatkozások, nevek, feliratok és függvények.

operator

Egy kifejezésben végrehajtandó számítást maghatározó jel vagy szimbólum. Léteznek matematikai, összehasonlítási, logikai és hivatkozási műveleti jelek.

külső illesztés

Olyan illesztés a Query programban, amelyben az egy táblából származó rekordok mindegyike ki van jelölve, még ha nincsenek is másik táblából származó, nekik megfelelő rekordok. Az egymásnak megfelelő rekordok kombináltan, egy rekordként jelennek meg. A másik táblában illeszkedő rekorddal nem rendelkező rekordok üres rekordként mutatkoznak.

külső illesztés

Olyan illesztés, amelyben az egy táblából származó rekordok mindegyike ki van jelölve, még ha nincsenek is másik táblából származó, nekik megfelelő rekordok. Az egymásnak megfelelő rekordok kombináltan, egy rekordként jelennek meg. A másik táblában illeszkedő rekorddal nem rendelkező rekordok üres rekordként mutatkoznak.

tagolás

Olyan munkalapadatok, amelyekben a részletadatok sorai vagy oszlopai úgy vannak csoportosítva, hogy azokból összesítő jelentést lehessen készíteni. A tagolás az egész munkalapot vagy egy kijelölt részét összesíti.

vázlatadatok

Munkalapvázlatban lévő adatok. A vázlatadatok között megtalálhatók mind a vázlat összegző, mind a részleteket megjelenítő sorai, illetve oszlopai is.

tagoló szimbólumok

Olyan szimbólumok, amelyeket a tagolt munkalap nézetének módosítására lehet használni. Az adatok részletességi szintje a pluszjelre, illetve a mínuszjelre kattintva vagy az 1-től 4-ig terjedő számok egyikét kijelölve adhatók meg.

OwnerLink

OLE-adatformátum, amely beágyazott objektumot ír le, és megadja annak osztályát, dokumentumnevét és objektumnevét. Minden adatelem nullára végződő karakterlánc.

P

Vissza a lap tetejére

oldaltörés

Osztásjel, amely a munkalapot a nyomtatáshoz különálló oldalakra bontja. Az Excel a papírméret, a margóbeállítás, a nagyítási beállítások és a felhasználó által beszúrt kézi oldaltörések alapján automatikus oldaltöréseket hoz létre.

oldaltörés megtekintése

Ebben a munkalapnézetben a munkalap nyomtatandó területét és az oldaltörések elhelyezkedését lehet megtekinteni. A nyomtatandó terület fehér színű, az automatikus oldaltöréseket szaggatott vonal, a kézi oldaltöréseket pedig folytonos vonal jelöli.

paraméter

Az Excel alkalmazásban paraméterek felvételével, módosításával vagy eltávolításával megadhatók azok a cellák, amelyek az Excel-szolgáltatások látható munkalapadataiban szerkeszthetők. A munkafüzet mentésekor a módosítások automatikusan megjelennek a kiszolgálón.

paraméteres lekérdezés

Olyan lekérdezéstípus, amely futtatáskor bekéri az eredményhalmaz rekordjainak kiválasztásához feltételként (kritériumként) használandó értékeket, így ugyanazzal a lekérdezéssel különböző eredményhalmazok jeleníthetők meg eredményül.

jelszó

A munkalapok és munkafüzetek védelmének egyik módja. A munkalap vagy munkafüzet elemeinek jelszavas védelme esetén a jelszót meg kell jegyezni, nélküle ugyanis nem oldható fel a védelem. Érdemes nehezen feltörhető jelszót használni, amelyben kis- és nagybetű, szám és szimbólum egyaránt szerepel. A gyenge jelszavak nem vegyítik ezeket az elemeket. Erős jelszó például az Y6dh!et5, gyenge jelszó az Otthon27. Olyan erős jelszavakat célszerű használni, amelyek lejegyzés nélkül is észben tarthatók.

beillesztési terület

Az a terület, amelyre a kivágással vagy másolással az Office-vágólapra helyezett adatok be lesznek illesztve.

kimutatásterület

Az a munkalapterület, amelyre a kimutatás vagy kimutatásdiagram mezői az elrendezés módosítása végett húzhatók. Új kimutatás esetén szaggatott kék szegély jelöli a kimutatásterületet.

kimutatásdiagram kategóriamezője

A kimutatásdiagramon kategóriaként használt mező. A diagramon a kategóriák általában az x tengelyen, azaz a vízszintes tengelyen jelennek meg.

kimutatásdiagram

Az adatok interaktív elemzését lehetővé tevő diagram, például egy kimutatás. A felhasználó módosíthatja az adatok nézeteit, többféle részletességi szintet adhat meg, és a mezők áthelyezésével, illetve a mezőkben lévő elemek elrejtésével és megjelenítésével átszervezheti a diagram elrendezését.

kimutatásdiagram adatsormezője

A kimutatásdiagramon adatsorként használt mező. Az adatsorok megnevezése a diagram jelmagyarázatában található.

kimutatásadatok

A kimutatás azon összesített adatai, amelyek a forrásként használt lista vagy táblázat adatmezőiből számolhatók ki.

végösszeg a kimutatásban

A kimutatásban egy sor vagy egy oszlop cellaértékeinek összege. Az Excel a végösszeget megjelenítő sorok vagy oszlopok értékeit ugyanazzal az összesítő függvénnyel számolja ki, mint amely a kimutatás adatterületén meg van adva.

kimutatástáblázat

Microsoft Office-webösszetevő, amelynek használatával az Excel kimutatásaihoz hasonló adatstruktúra hozható létre. A kimutatástáblázat böngészőprogramban tekinthető meg, és az Excel kimutatásaihoz hasonlóan módosítható az elrendezése.

kimutatás

Interaktív, kereszttáblás Excel-jelentés, amely számos forrásból (az Excel számára külsőnek számító adatforrásokból is) összegzi és elemzi az adatokat, például az adatbázisrekordokat.

kimutatás

Interaktív, kereszttáblás Excel-jelentés, amely számos forrásból (az Excel számára külsőnek számító adatforrásokból is) összegzi és elemzi az adatokat, például az adatbázisrekordokat.

kimutatás részösszege

Olyan sor vagy oszlop, amely a kimutatás egy mezőjében összegző függvényt használ a részletelemek összegének megjelenítéséhez.

rajzterület

Kétdimenziós diagramok esetében a tengelyek által határolt terület az adatsorokat is beleértve. Háromdimenziós diagramokon a tengelyek által határolt terület az adatsorokkal, a kategórianevekkel, a pipával jelölt címkékkel és a tengelycímekkel együtt.

pont

Mértékegység, 1 pont egyenlő a hüvelyk 1/72-ed részével.

elődcellák

Azok a cellák, amelyekre más cella képlete hivatkozik. Ha a D10 cella például az =B5 képletet tartalmazza, akkor a B5 cella a D10 cella elődje.

elsődleges kulcs

Egy vagy több olyan mező, amely egyedien azonosítja a tábla egyes rekordjait. Ahogy a rendszámtábla egyértelműen azonosít egy autót, az elsődleges kulcs is egyértelműen azonosít egy rekordot.

nyomtatási terület

Egy vagy több nyomtatni kívánt cellatartomány, amelynek kijelölésével megakadályozható az egész munkalap nyomtatása. Ha a munkalapon nyomtatási terület van megadva, akkor csak ez a terület kerül kinyomtatásra.

nyomtatási címek

Egy kinyomtatott munkafüzet valamennyi munkalapjának tetején vagy bal oldalán megjelenő sor- vagy oszlopfeliratok.

tulajdonságmezők

OLAP-kockában lévő elemekhez (tagokhoz) rendelt független attribútumok. Ha a kiszolgálókockában lévő Város elemekhez például Terület és Népesség attribútum tartozik, a kimutatásban megjeleníthető az egyes városok területe és népessége.

védelem

A munkalap vagy munkafüzet védelmével megakadályozható, hogy más felhasználók megtekintsék vagy módosítsák a munkafüzet vagy a munkalap adott elemeit.

jelentésszűrő

Egy mezőt a kimutatás vagy kimutatásdiagram adatainak egy részét szűréséhez használt további elrendezés és elemzéshez egy lappá jelentést. Minden elem összefoglalását jelentésszűrő megjelenítése, vagy egy elem egyszerre megjeleníteni, amely kiszűri valamennyi elem esetében az adatok.

L

Vissza a lap tetejére

query

A Query és az Access programban használt eljárás, amellyel az adatbázisban tárolt adatok közül kikereshetők az adott feltételeknek megfelelő rekordok.

lekérdezési csatorna

A Query program DDE-párbeszédjében lekérdezési csatorna használható a célalkalmazás és egy adott lekérdezés (például a Lekérdezés1) között. A lekérdezési csatornák használatához előbb egy rendszercsatorna használatával meg kell nyitni a lekérdezési ablakot.

lekérdezésterv

A lekérdezést tartalmazó ablak összes eleme, például a táblák, a feltételek (kritériumok), a mezők sorrendje és más elemek. A terv az Automatikus lekérdezés állapotát is tartalmazza, valamint megadja, hogy szerkeszthetők-e a forrásadatok.

R

Vissza a lap tetejére

tartomány:

Két vagy több cella egy lapon. Az adott tartományban lehetnek szomszédos és nem szomszédos cellák is.

írásvédett

Beállítás, amely lehetővé teszi a fájlok másolását és olvasását, módosításukat és mentésüket azonban nem.

rekord

Adathalmaz egy adott személyről, helyről, eseményről vagy tárgyról. Amikor a Query az adatokat megjelenítő ablaktáblában eredményhalmazt jelenít meg, a rekordokat a sorok jelképezik.

frissítés (külső adattartomány)

Adatok megújítása külső adatforrásból. Minden egyes adatfrissítéskor az adatbázisban tárolt adatok legújabb változata jelenik meg, beleértve az adatok időközbeni módosításait is.

frissítés (kimutatás)

A kimutatás vagy kimutatásdiagram tartalmának megújítása a módosított forrásadatokkal. Ha a kimutatás külső adatokon alapul, akkor a frissítés újrafuttatja a lekérdezéseket az új vagy módosított adatok beolvasása érdekében.

regresszióanalízis

Előrejelzésre használt statisztikai elemzőmódszer. A regresszióanalízis a változók közötti összefüggést becsüli meg, így egy adott változó értéke egy vagy több másik változó értékéből megjósolható.

relatív hivatkozás

Valamely cella képletben megadott relatív helyzete a képletet tartalmazó cellához viszonyítva. A képlet másolásakor a hivatkozás automatikusan megváltozik. A relatív hivatkozás formája: A1.

külső hivatkozás

Hivatkozás más programból származó dokumentumban tárolt adatokra.

jelentéssablon (vagy kimutatássablon)

Olyan Excel-sablon (.xlt fájl), amely egy vagy több, külső adatokon alapuló lekérdezést, illetve kimutatást tartalmaz. A jelentéssablon mentésekor az Excel menti a lekérdezés definícióját, de nem tárolja a sablonban lévő lekérdezett adatokat.

eredménykészlet

Lekérdezés eredményeképpen létrejött rekordhalmaz. A lekérdezés eredményhalmaza megtekinthető a Query programban, vagy további elemzés céljából átvihető egy Excel-munkalapra.

sorfejléc

Az egyes soroktól balra található szürke, számozott terület. A sorfejlécre kattintva az egész sor kijelölhető. A sorfejléc alatti vonalat az egérrel elhúzva a sor magassága növelhető vagy csökkenthető.

sorcímke

Sor szerepű mező a kimutatásban.

R-négyzet értéke

0 és 1 közötti szám, amely azt mutatja meg, hogy a trendvonal becsült értékei milyen közel állnak a valós adatokhoz. A trendvonal akkor a legmegbízhatóbb, amikor a hozzá tartozó R-négyzet értéke 1 vagy ahhoz nagyon közeli érték. Determinációs együtthatónak is nevezik.

S

Vissza a lap tetejére

eset

A munkalapmodellbe behelyettesíthető bemeneti értékek névvel ellátott halmaza.

görgető üzemmód (scroll lock)

Ha a görgető üzemmód be van kapcsolva, akkor a nyílbillentyűkkel nem másik cellára lehet lépni, hanem az aktív lapot lehet görgetni. A görgető üzemmód a SCROLL LOCK billentyű lenyomásával kapcsolható be és ki.

szakasz

Munkalap, nézet és eset tetszőleges kombinációja, amely kimutatások készítésekor adható meg. A kimutatás több szakaszt is tartalmazhat.

kijelölés

Egy cella vagy cellatartomány kiemelése a munkalapon. A soron következő parancs vagy művelet a kijelölt cellákra lesz hatással.

Az összes kijelölése gomb

A sor- és oszlopfejlécek találkozásánál, a munkalap bal felső sarkában lévő szürke téglalap. Erre a gombra kattintva az adatlap összes cellája kijelölhető.

adatsortengely

Valódi térhatású diagramokban a mélységi dimenziót jelképező diagramtengely. Az adatsorokat tetszőleges szöveges értékekként jeleníti meg; léptékes számértékek ábrázolására nem alkalmas.

adatsormező

Kimutatásdiagramok adatsorterületén megjelenített mező. Az adatsormező elemei a jelmagyarázatban vannak felsorolva, és az egyes adatsorok neveit adják.

adatsorvonalak

A kétdimenziós halmozott sáv- és oszlopdiagramok azon vonalai, amelyek az egyes adatsorokban összekötik az adatjelölőket, hogy kiemeljék az adatsorok közötti mérési különbségeket.

közös munkafüzet

A munkafüzet közös használatának engedélyezése lehetővé teszi, hogy a munkafüzetet a hálózaton egyidejűleg több felhasználó is megtekinthesse és módosíthassa. Minden felhasználó, aki menti a munkafüzetet, a többi felhasználó módosításait is látja.

egy hozzárendeléssel rendelkező cella

Olyan cella, amely egy XML-megfeleltetés nem ismétlődő eleméhez van csatolva.

sort order

Az adatok egy lehetséges elrendezése értékük vagy adattípusuk alapján. Az adatok betűrend, számérték vagy dátum szerint rendezhetők. A rendezési sorrend lehet növekvő (1–9, A–Zs) vagy csökkenő (9–1, Zs–A).

forrásterületek

Azok a cellatartományok, amelyeket a felhasználó a megadott célterületen összesít. A forrásterületek egy munkafüzet bármely munkalapján, más nyitott vagy nem nyitott munkafüzetben, illetve Lotus 1-2-3 munkalapon helyezkedhetnek el.

forrásadatok

Kimutatások vagy kimutatásdiagramok létrehozásához használt lista vagy táblázat. A forrásadatok származhatnak Excel-táblázatból, illetve -tartományból, külső adatbázisból vagy kockából, valamint másik kimutatásból is.

SQL

Adatok kinyerésére, frissítésére és kezelésére használt programnyelv. Lekérdezések létrehozásakor a Query program SQL nyelvet használ a megfelelő SQL SELECT utasítás felépítéséhez. Az SQL nyelvet ismerők megtekinthetik és módosíthatják is az SQL SELECT utasítást.

normál betűtípus

A munkalapok alapértelmezés szerinti betűtípusa. A normál betűtípus határozza meg a Normál cellastílus alapértelmezés szerinti betűtípusát.

összesített adatok

Automatikus részösszegek és munkalaptagolások esetén azok a sorok és oszlopok, amelyek részletadatokat összegeznek. Az összesített adatok általában szomszédosak a részletadatokkal, és azok alatt helyezkednek el.

összegző függvény

Számolási eljárás, amely a kimutatások vagy az összesítések forrásadatait egyesíti, illetve listák és adatbázisok esetén automatikus részösszegeket szúr be. Összegző függvény például a SZUM, a DARAB és az ÁTLAG.

rendszercsatorna

Alkalmazások közötti DDE-párbeszédben használt csatorna, amelynek segítségével a rendszerről (többek között az aktuális kapcsolatokról, a megnyitott lekérdezésekről és a célalkalmazás állapotáról) lehet információkat kapni.

T

Vissza a lap tetejére

táblaablak

A lekérdezési ablak azon területe, amely megjeleníti a lekérdezés tábláit. Mindegyik tábla olyan mezőket tartalmaz, amelyekből adatok nyerhetők.

sablon

Egy, a felhasználó által készített munkafüzet, amely kiindulási pontként használható más, hasonló munkafüzetek létrehozásához. Sablonokat munkafüzetekhez és munkalapokhoz egyaránt létre lehet hozni. A munkafüzetek alapértelmezett sablonja a Munkafüzet.xlt, a munkalapok alapértelmezett sablonja pedig a Munkalap.xlt fájl.

szövegmező

Munkalapon vagy diagramon lévő téglalap alakú elem, amelybe szöveget lehet írni.

osztásjelek és osztásfeliratok

Az osztásjelek a tengelyt a vonalzó beosztásához hasonlóan metsző rövid vonalak. Az osztásfeliratok a diagram értékeinek, kategóriáinak vagy adatsorainak azonosítására szolgálnak.

címek a diagramban

Leíró szöveg, amely automatikusan a megfelelő tengelyhez igazodik vagy a diagram tetején, középen jelenik meg.

összegsor

Az Excel-táblázatok olyan speciális sora, amely a számadatokkal való munkát megkönnyítő függvényeket tartalmaz.

összesítő függvények

A Query öt számítási típusának (összegzés, átlagszámítás, darabszám, minimum- és maximumérték) egyike.

jelölőnyilak

Azok a nyilak, amelyek az aktív cella és a hozzá kapcsolt cellák közötti kapcsolatot mutatják. A jelölőnyilak kékek, ha egy másik cellának adatot szolgáltató cellára mutatnak, és pirosak, ha a cella hibaértéket (például #ZÉRÓOSZTÓ!) tartalmaz.

trendvonal

Adatsorok trendjeinek grafikus megjelenítésére használt vonalak (egy emelkedő vonal például növekvő értékeket jelöl). A trendvonalakat az előrejelzési problémák tanulmányozásánál, az úgynevezett regresszióanalízisnél használjuk.

trendvonal felirata

A trendvonalhoz illeszthető (de el is hagyható) szöveg, amely a regressziós egyenletet, az R-négyzet értékét vagy mindkettőt tartalmazza. A trendvonal felirata formázható és áthelyezhető, de mérete nem módosítható.

F

Vissza a lap tetejére

pozitív és negatív eltérés

Két vagy több adatsorral rendelkező grafikonokon azok az oszlopok, amelyek az első és az utolsó adatsor adatpontjai közötti különbséget jelzik.

N

Vissza a lap tetejére

érték:

A szöveg, dátum, szám vagy logikai befejezte a keresést, illetve szűrés meg kell felelnie a mező feltétel bevitele. A Szerző mezőbe a feltétel < b > egyenlő < /b > például egy érték, például < b > János < /b >, befejezésének kell tartalmaznia.

értéktengely

A diagramok azon tengelye, amely léptékkel ellátott számértékeket jelenít meg.

csúcspontok

Fekete, négyzet alakú, mozgatható pontok egyes alakzatok (például szabadkézi sokszögek, firkák és görbék) vonalainak vagy görbéinek végein és metszéspontjain, amelyek az alakzatok pontjainak szerkesztésekor jelennek meg.

csúcspontok

Fekete, négyzet alakú, mozgatható pontok egyes alakzatok (például szabadkézi sokszögek, firkák és görbék) vonalainak vagy görbéinek végein és metszéspontjain.

nézet

Megjelenítési és nyomtatási beállítások egy csoportja, amelyet a felhasználó elnevezhet, és egy munkafüzetre alkalmazhat. Ugyanannak a munkafüzetnek több különböző nézetét is elkészítheti anélkül, hogy a munkafüzetet több példányban mentené.

W

Vissza a lap tetejére

webes lekérdezés

Az intraneten vagy az interneten tárolt adatok lekérésére szolgáló lekérdezés.

lehetőségelemzés

Olyan eljárás, amellyel megvizsgálható, hogy a cellákban lévő értékek megváltoztatása hogyan hatna a képlet által meghatározott értékekre a munkalapon. Egy amortizációs táblában a kamatláb módosítása a kifizetések összegének meghatározásához például egyfajta lehetőségelemzés.

munkafüzet

Az Excel programban létrehozott számolótábla programfájl. A munkafüzet tartalmaz-munkalapok sorok és oszlopok, amelyben rögzítheti és adatok kiszámítása.

munkalap

Az Excel elsődleges dokumentuma, amely adatok tárolására és kezelésére használható. Számolótáblának is nevezik. A munkalap sorokba és oszlopokba rendezett cellákból áll, és mindig egy munkafüzet része.

munkaterületfájl

Olyan fájl, amelybe az éppen megnyitott munkafüzetek adatai menthetők, hogy később ugyanazokkal az ablakméretekkel, nyomtatási területekkel és nagyítási, illetve megjelenítési beállításokkal könnyen folytatható legyen a munka. A munkaterületfájl magukat a munkafüzeteket nem tartalmazza.

web

Hivatkozásokkal egymáshoz kapcsolódó és valamely hálózaton, a vállalati intraneten vagy az interneten található munkafüzetek és más Office-dokumentumok gyűjteményeiben való keresést lehetővé tevő rendszer. Webböngésző használata esetén a web szövegek, képek, hangok és digitális filmek gyűjteményeként jelenik meg.

Sortörés

A szöveg, sortörést szöveget automatikusan elérje a margó vagy objektumot, és továbbra is a szöveget egy új sorba.

X

Vissza a lap tetejére

XML:

Extensible Markup Language (XML): Sűrített űrlap a normál általános Markup Language (SGML), amely lehetővé teszi, hogy a fejlesztők egyéni címkéket tartalmazó rendszerezése és információk bemutatásának rugalmasság hozzanak létre.

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×