Szószedet a Power Query szoftverhez

Összesítés

Bármely, társított táblát tartalmazó oszlop adatait összesítheti, és ezzel megjelenítheti egy csoportművelet, például az Összeg, Darabszám, Átlag, Minimum és Maximum művelet eredményét.

Hozzáfűzés

Két táblalekérdezés vízszintes összekapcsolása, mely egy új, mindkét lekérdezés sorait tartalmazó lekérdezést hoz létre.

Cella

Egy sor és egy oszlop kereszteződésénél elhelyezkedő érték.

Oszlop

Adott típusú egyedi adatértékek listája, vízszintesen elrendezve a táblában. A táblaoszlopok egyedi oszlopnévvel rendelkeznek, meghatározott adattípusúak, és definiálják az adatsorok struktúráját.

Kombinálás

Több adatforrás adatainak kombinálása, mely két módszer szerint lehetséges: ez az egyesítés és a hozzáfűzés.

Parancssáv

A Power Query parancssávja a szerkesztőablak alján található, zöld színű terület. Itt gyakori műveleteket hajthat végre, például frissítheti az előnézetet, módosíthatja a beállításokat, illetve mentheti és bezárhatja a szerkesztőt (a Kész gombra kattintva).

Csatlakozás

Különböző típusú adatforrásokhoz csatlakozhat adattábla lekéréséhez.

Helyi menük

A Power Query szoftver szerkesztési előnézetét használva új lekérdezési lépéseket definiálhat. Ezeknek a műveleteknek a többsége a helyi menüből érhető el, mely az előnézet összes eleméhez rendelkezésre áll, és az eredmény típusa szerint változik.

Kibontás

A társított táblákat tartalmazó oszlopokat kibővítve megjelenítheti a kapcsolódó adatokat. Kibonthatja a kapcsolódó táblából az összes oszlopértéket vagy csak a meghatározott oszlopértékeket.

Szűrés

A táblák szűrésével csökkentheti a lekérdezés eredményeinek a méretét, hiszen kizárhat sorokat és oszlopokat méret, érték vagy feltétel alapján.

Képlet

A Power Query-képletekkel különféle műveletek, például adatbeszerzési és -átalakítási műveletek végezhetők. Minden képlet egyenlőségjellel kezdődik, és a Power Query képletnyelve szerint írandó.

Szerkesztőléc

A Power Queryben a szerkesztőléc segítségével írhat és szerkeszthet képleteket. A szerkesztőléc alapértelmezés szerint rejtett, és a „Szerkesztő beállításai” menü „Szerkesztőléc megjelenítése/elrejtése” parancsával jeleníthető meg.

Fejlécsor

Egy táblasor, amely a tábla oszlopainak a nevét vagy az azonosítóját tartalmazza.

Egyesítés

Két lekérdezés (tábla) függőleges összekapcsolása, mely egy olyan új lekérdezést hoz létre, amely tartalmazza az első lekérdezés összes sorát, illetve tartalmaz egy további oszlopot is a második lekérdezés egyező soraival. Az egyesítés egy felhasználó által megadott egyeztetési feltétel szerint zajlik. Ez a feltétel megadja, hogy mely oszlopnak vagy oszlopoknak kell egyeznie a két táblában.

Kezelő ablak

A strukturált adatforrások tallózásával megtalálhatja a lekérdezni kívánt adatforrást.

Minta

A Power Query Minta funkciója megjeleníti a szerkesztőben az egyes lekérdezéslépések eredményét. A lekérdezés mintájánál elérhető menü műveleteivel lehetősége van új lekérdezéslépéseket hozzáadni.

Lekérdezés

A lekérdezés a Power Query legfontosabb funkciója: segítségével összeállíthat egy adatbeszerzési, adatszűrési és adatátalakítási lépésekből álló parancskészletet az egyéni adatelemzési szükségleteinek megfelelően. A lekérdezés egy lépéssorozat futtatásával adatokat importál az adatforrásból az elsődleges táblába, illetve egy társított táblába is, ha vannak igényelt és rendelkezésre álló kapcsolódó adatok.

Lekérdezésszerkesztő

A lekérdezésszerkesztő segítségével adatátalakítási műveleteket definiálhat és hajthat végre az adatforrások adatain, illetve navigálhat ezek között a műveletek között. A szerkesztő egy adatforrás-navigációs ablaktáblából, egy szerkesztőlécből, egy lekérdezésmintából, illetve egy lépéseket tartalmazó ablaktáblából áll. A szerkesztőben rendelkezésre álló műveletek többségét helyi menükben érheti el.

Rekord

A rekord a megnevezett értékek, más néven oszlopok, egy sorozata.

Frissítés

A lekérdezés frissítésével a legfrissebb adatokat importálhatja egy táblába anélkül, hogy újra létrehozná a lekérdezést. A frissítés során a program ismét futtatja a lekérdezést alkotó lépéseket.

Sor

A tábla egy strukturált adatértéke. A táblasorok adatstruktúráját az egyes oszlopok határozzák meg.

Keresőmező

Egy szövegmező, melybe keresési feltételeket beírva táblalistát kérdezhet le.

Keresési folyamatjelző

Forgó pontokból álló jelző, mely a keresőmező alatt látható a keresési kérelem futtatása során.

Keresési eredmény előnézete

A keresési eredményhez tartozó táblaadatok legfelső sorainak előnézete.

Keresési eredmény

A keresési kifejezéseknek megfelelő táblák listája. Az eredmény táblaadatokat is tartalmaz, ilyen például a név, a szerző, a dátum és a leírás.

Keresési eredmény lapjai

10-nél több táblaelem esetén több lapra osztva jelenik meg a keresési eredmény. A felhasználók a következő és az előző lapra léphetnek, illetve a szomszédos lapokat is elérhetik a jelenlegi laptól +/- 5 lap távolságig.

Keresési javaslatok

Javasolt keresési feltételek, melyek akkor jelennek meg, amikor a keresőmezőbe ír.

Keresés ablaktábla

Egy ablaktábla, mellyel nyilvános adatokat kereshet a Wikipédián.

Rendezés

A lekérdezés eredményében a táblasorokat különböző kritériumok, például egy vagy több oszlop szöveges vagy numerikus értéke szerint, illetve növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheti.

Lépés

A lépések adatbeszerzési és -átalakítási feladatok; ilyen feladatok alkotják a lekérdezéseket. A szerkesztő segítségével törölheti és módosíthatja a lépéseket, illetve új lépést adhat hozzá.

Lépések ablaktábla

A Power Query-lépéseket a kapcsolódó Beállítások nézetben szerkesztheti. A Beállítások nézet egy párbeszédpanel megnyitásával jeleníthető meg, például a „Csoportosítási szempont” vagy az „Egyéni oszlop beszúrása” parancs segítségével. Minden egyes lépéshez tartozik egy fogaskerékikonnal jelölt „Beállítások szerkesztése” beállítás, mellyel szerkesztheti az adott lekérdezéslépést.

Tábla

Csak olvasható adatértékek gyűjteménye, melyeket a program egy adatforrásból importál, és vízszintesen elnevezett oszlopok, illetve függőleges sorok egy modellje szerint rendszerez. A cella a sorok és az oszlopok találkozásának egysége. Egy tábla több adatforrásból is tartalmazhat struktúraadatokat, ideértve például a webhelytáblákat, az Excel-munkafüzeteket, az SQL-adatbázisokat, a SharePoint-listákat és a Microsoft Azure Piactéri adatokat.

Átalakítás

A többféle adatforrásból származó adatokat a lekérdezéslépések gyarapításával, eltávolításával vagy szerkesztésével az adatelemzési igényeknek megfelelően alakíthatja.

Típus

Oszloptípus, mely egy specifikus adattípust jelöl. Minden érték rendelkezik valamilyen adattípussal, mely lehet egy adott értéktípus, például szám, szöveg, logikai vagy dátumidő, illetve lehet egy komplexebb adatstruktúra is, például függvény, lista vagy rekord. A táblaoszlopok adattípusát a helyi menüben elérhető Formátum módosítása paranccsal módosíthatja. Komplex típust is definiálhat a helyi menü Képletek megtekintése parancsával. Az adattípusok, illetve az adattípusok sorozata korlátozhatja, hogy mely képletek használhatók egy adott művelethez. Szorzást például csak Szám típusú oszlopokon végezhet.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×