SzámolótáblaImportálásaExportálása makróművelet

A SzámolótáblaImportálásaExportálása makróművelettel adatokat importálhat vagy exportálhat az aktuális Access-adatbázis (.mdb vagy .accdb) és egy számolótáblafájl között. Az Excel-számolótáblákban lévő adatokat az aktuális Access-adatbázishoz is csatolhatja. A csatolt számolótáblákkal megtekintheti a számolótábla adatait az Access-szel, miközben továbbra is teljes hozzáférést biztosíthat az adatokhoz az Excel táblázatkezelő programból. Egy Lotus 1-2-3 formátumú számolótáblafájlhoz is csatolhat adatokat, de ezek az adatok az Accessben is írásvédettek lesznek.

Megjegyzés: Az Access 2010-től kezdődően a TáblázatÁtvitele makróművelet neve SzámolótáblaImportálásaExportálása lett.

Megjegyzés: Ez a művelet nem használható, ha az adatbázis nem megbízható.

Beállítás

A SzámolótáblaImportálásaExportálása makróművelet argumentumai a következők.

Művelet argumentuma

Leírás

Átvitel típusa

A végrehajtani kívánt átvitel típusa. Válassza az Importálás, az Exportálás vagy a Csatolás elemet a makrótervező ablak Argumentumok csoportjának Átvitel típusa listájában. Az alapértelmezett érték az Importálás.

Megjegyzés: A Csatolás átviteli típus Access-projektek (.adp) esetén nem támogatott.

Táblázat típusa

Annak a számolótáblának a típusa, amelyből importálni, illetve amelybe exportálni vagy csatolni szeretne. A listában számos táblázattípus közül választhat. Az alapértelmezett érték az Excel-munkafüzet.

Megjegyzés: Lotus .WK4 típusú fájlokból importálásra, illetve azokhoz való csatolásra (írásvédetten) lehetősége van, azonban nem exportálhat Access-adatokat ebbe a számolótábla-formátumba. Az Access továbbá nem támogatja többé a Lotus .WKS formátumú vagy az Excel 2.0-s verziójában létrehozott számolótáblák importálását, exportálását vagy csatolását ezzel a művelettel. Ha egy, az Excel 2.0-s verziójában létrehozott vagy Lotus .WKS formátumú számolótábla adataiból szeretne importálni, illetve csatolást szeretne végezni azokba, alakítsa át a számolótábla-adatokat az Excel későbbi verziójában érvényes vagy Lotus 1-2-3 formátumba, mielőtt az Accessbe importálná vagy csatolná az adatokat.

Táblanév

Annak az Access-táblának a neve, amelybe importálni vagy csatolni, illetve amelyből exportálni szeretné a táblázatadatokat. Annak az Accessbeli választó lekérdezésnek a nevét is beírhatja, amelyből exportálni szeretné az adatokat. Ez egy kötelező argumentum.

Ha az Átvitel típusa argumentumban az Importálás lehetőséget választja, akkor az Access hozzáfűzi a táblázatadatokat ehhez a táblához, ha a tábla már létezik. Ellenkező esetben az Access egy új táblát hoz létre, amely tartalmazza a számolótábla nevét.

Az Accessben egy SQL-utasítást használva megadhatja azokat az adatokat, amelyeket exportálni szeretne a SzámolótáblaImportálásaExportálása makróművelet használatakor. Az SQL-művelet használata helyett először létre kell hoznia egy lekérdezést, majd meg kell adnia a lekérdezés nevét a Táblanév argumentumban.

Fájlnév

Annak a számolótáblafájlnak a neve, amelyből importálni, illetve amelybe exportálni vagy csatolni szeretne. A teljes elérési utat adja meg. Ez egy kötelező argumentum.

Az Access egy új számolótáblát hoz létre, amikor Ön adatokat exportál az Accessből. Ha a fájlnév megegyezik a meglévő számolótábla nevével, az Access lecseréli a meglévő számolótáblát, hacsak Ön nem az Excel 5.0-s vagy újabb verziójában létrehozott munkafüzetbe exportál. Ebben az esetben az Access az exportált adatokat a munkafüzet következő elérhető új munkalapjára másolja.

Ha az Excel 5.0-s vagy újabb verziójában létrehozott számolótáblából végzi az importálást, illetve abba hajt végre csatolást, a Tartomány argumentum használatával megadhat egy adott munkalapot.

Mezőnevekkel

Azt adja meg, hogy a számolótábla első sora tartalmazza a mezőneveket. Ha az Igen lehetőséget választja, az Access az ebben a sorban szereplő neveket mezőnevekként használja az Access-táblában, amikor Ön importálja vagy csatolja a számolótábla-adatokat. Ha a Nem lehetőséget választja, az Access az első sort szokásos adatsorként kezeli. Az alapértelmezett érték a Nem.

Amikor egy Access-táblát vagy választó lekérdezést exportál egy számolótáblába, a mezőneveket a program beszúrja a számolótábla első sorába függetlenül attól, hogy Ön milyen értéket választott az argumentumhoz.

Tartomány

Az importálandó vagy csatolandó cellák tartománya. Ha a teljes számolótáblát szeretné importálni vagy csatolni, hagyja üresen ezt az argumentumot. Beírhatja a számolótábla egy tartományának a nevét, vagy megadhatja az importálni vagy csatolni kívánt cellatartományt, például A1:E25 (vegye figyelembe, hogy az A1..E25 szintaxis nem működik az Access 97-es vagy újabb verzióiban). Ha egy, az Excel 5.0-s vagy újabb verziójában létrehozott számolótáblából végzi az importálást, illetve abba hajt végre csatolást, a tartomány előtt elhelyezheti a munkafüzet nevét és egy felkiáltójelet (például Költségvetés!A1:C7).

Megjegyzés: Ha egy számolótábla végzi az exportálást, üresen kell hagynia ezt az argumentumot. Ha megad egy tartományt, az exportálás meghiúsul.

Megjegyzések

Az Access választó lekérdezéseinek adatait számolótáblákba exportálhatja. Az Access exportálja a lekérdezés eredménykészletét, és egyszerű táblázatként kezeli azt.

A meglévő Access-táblákhoz fűzött számolótábla-adatoknak kompatibilisnek kell lenniük a tábla szerkezetével.

  • A számolótábla minden egyes mezőjének azonos adattípusúnak kell lennie a tábla megfelelő mezőivel.

  • A mezőknek ugyanabban a sorrendben kell lenniük (kivéve akkor, ha a Mezőnevekkel argumentumot Igen értékre állítja, amely esetben a számolótábla mezőneveinek meg kell egyeznie a táblában szereplő mezőnevekkel).

Ez a makróművelet ahhoz hasonló, mint amikor a Külső adatok fülre kattint, majd az Excel elemet választja az Importálás vagy az Exportálás csoportban. Ezekkel a parancsokkal kiválaszthat egy adatforrást (például Access, illetve adatbázistípus, számolótábla vagy szövegfájl). Számolótábla választása esetén megjelenik egy sor párbeszédpanel, vagy futni kezd egy Access-varázsló, amelyben megadhatja a számolótábla nevét és más beállításokat. A SzámolótáblaImportálásaExportálása makróművelet argumentumai tükrözik az e párbeszédpaneleken vagy a varázslókban megadott beállításokat.

Megjegyzés: A csatolt számolótáblák lekérdezése vagy szűrése esetén a lekérdezés vagy szűrés megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

Ha egy olyan Excel-számolótáblába végez csatolást, amely Szerkesztő módban van megnyitva, az Access mindaddig felfüggeszti a csatolás végrehajtását, amíg az Excel-számolótábla ki nem lép a Szerkesztő módból; ilyenkor nincs időtúllépés.

Ha egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban futtatná a SzámolótáblaImportálásaExportálása műveletet, akkor a DoCmd objektum TáblázatÁtvitele metódusát használja.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×