Számok formázása százalékként

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Ez a cikk bemutatja, hogy miként lehet számokat százalékértékként megjeleníteni az Excelben, és bemutat néhány munkalapokon használható százalékszámítási alapműveletet is.

Tartalom

Százalékértékek kezelése az Excelben

Számok megjelenítése százalékértékként

Tippek a százalékértékek megjelenítéséhez

Százalékszámítási példák

1. példa: Szám növelése vagy csökkentése adott százalékkal

2. példa: Százalékértéken alapuló összeg kiszámítása

3. példa: Százalékérték kiszámítása két összeg alapján

4. példa: Másik összegen és százalékértéken alapuló összeg kiszámítása

5. példa: Két szám közötti különbség kiszámítása, majd megjelenítése százalékértékként

Százalékértékek kezelése az Excelben

Noha a számok százalékértékként való formázása nem túl bonyolult feladat, a formázás alkalmazása után kapott eredmények már eltérőek lehetnek attól függően, hogy a számok már léteznek-e a munkafüzetben.

 • Számokat tartalmazó cellák formázása:    Ha a munkafüzetben már létező számokra alkalmazza a Százalék formátumot, az Excel százzal megszorozva százalékértékké alakítja a számokat. Ha az egyik cellában például a 10 érték áll, az Excel megszorozza azt százzal, így a Százalék formátum alkalmazása után az eredmény 1000,00% lesz. Ez nem biztos, hogy az, amit várt, ezért a százalékértékek pontos megjelenítéséhez a számok Százalék formátumúvá alakítása előtt győződjön meg arról, hogy valóban százalékként vannak kiszámítva, illetve hogy decimális formátumúak. Az Excel az összeg/teljes összeg = százalékérték egyenlettel számítja ki a százalékértékeket. Ha valamely cella például a =10/100 képletet tartalmazza, a számítás eredménye 0,1 lesz. Ha ezután Százalék formátumúvá teszi a 0,1 értéket, a szám már helyesen fog megjelenni a 10% alakban. A Százalékszámítási példák című részben részletesebben is olvashat a százalékértékek kiszámításáról.

 • Üres cellák formázása:    Amennyiben cellákra alkalmazza a Százalék formátumot, majd számokat ír az így formázott cellákba, a program működése eltér a fentiektől. 1 és annál nagyobb érték esetén az Excel a számot alapértelmezés szerint százalékértékké alakítja, az 1 alatti számoknál pedig százzal történő szorzást alkalmaz. Ha beírja például a 10 vagy a 0,1 értéket, az eredmény mindkét esetben 10,00% lesz. (Ha nem szeretné megjeleníteni a tizedesvessző utáni két nullát, a következő eljárásban említett módon el is rejtheti azokat.)

Vissza a lap tetejére

Számok megjelenítése százalékértékként

Ha gyorsan szeretné Százalék formátumúvá alakítani a kijelölt cellákat, kattintson a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Százalék Gombkép gombra, vagy nyomja le a Ctrl+Shift+% billentyűkombinációt. Ha további formátumbeállítási lehetőségekre van szüksége, vagy módosítani szeretné a kijelölt adatok egyéb formázási tulajdonságait, akkor tegye a következőket.

 1. Jelölje ki a formázni kívánt cellákat.

  Cellák, tartományok, sorok vagy oszlopok kijelölése

  Kijelölés

  Művelet

  Egyetlen cella

  Kattintson a cellára, vagy lépjen a cellára a nyílbillentyűk segítségével

  Cellatartomány

  Kattintson a tartomány első cellájára, majd húzza az utolsó cellához, vagy a Shift billentyűt lenyomva tartva bővítse a kijelölést a nyílbillentyűk lenyomásával.

  Elég az is, ha kijelöli a tartomány első celláját, majd egyszer lenyomja az F8 billentyűt; ezután ugyanúgy bővítheti a kijelölést a nyílbillentyűkkel. A kijelölés bővítésének leállításához nyomja le újra az F8 billentyűt.

  Nagy cellatartomány

  Kattintson a tartomány első cellájára, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson a tartomány utolsó cellájára. Az utolsó cella görgetéssel tehető láthatóvá.

  Munkalap valamennyi cellája

  Kattintson Az összes kijelölése gombra.

  Az összes kijelölése gomb

  Az egész munkalapot a Ctrl+A billentyűkombináció lenyomásával is kijelölheti.

  Megjegyzés: Ha a munkalap adatokat tartalmaz, a Ctrl+A billentyűkombináció első lenyomásával az aktuális adatterületet jelöli ki. Az egész munkalapot a Ctrl+A billentyűkombináció második lenyomásával jelölheti ki.

  Nem szomszédos cellák vagy cellatartományok

  Jelölje ki az első cellát vagy cellatartományt, majd a Ctrl billentyűt lenyomva tartva jelölje ki a többi cellát vagy cellatartományt.

  Az első cellát vagy cellatartományt kijelölve, majd a Shift+F8 billentyűkombinációt lenyomva további nem szomszédos cellákkal és cellatartományokkal bővíthető a kijelölés. Ha már nem szeretne további cellákat vagy cellatartományokat kijelölni, nyomja le újra a Shift+F8 billentyűkombinációt.

  Megjegyzés: Nem szomszédos cellák és cellatartományok kijelölését csak az egész kijelölés megszüntetésével lehet megszüntetni.

  Egész sor vagy oszlop

  Kattintson a sor- vagy oszlopfejlécre.

  A sorazonosítót és az oszlopazonosítót megjelenítő munkalap

  1. Sorfejléc

  2. Oszlopazonosító

  Egy sor vagy oszlop celláit úgy is kijelölheti, ha az első cella kijelölését követően lenyomja a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű (Jobbra vagy Balra nyílbillentyű a sorok, Fel vagy Le nyílbillentyű az oszlopok esetében) billentyűkombinációt.

  Megjegyzés: Ha a sorban vagy oszlopban található adat, a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű kombináció az utolsóként használt celláig jelöli ki a sort vagy oszlopot. Az egész sor vagy oszlop a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű kombináció ismételt lenyomásával jelölhető ki.

  Szomszédos sorok vagy oszlopok

  Húzza a mutatót a sorok vagy oszlopok azonosítói fölött. Esetleg jelölje ki az első sort vagy oszlopot, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva jelölje ki az utolsó sort vagy oszlopot.

  Nem szomszédos sorok vagy oszlopok

  Kattintson a kijelölés első sorának vagy oszlopának sor- vagy oszlopazonosítójára, ezután a Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson további oszlopok vagy sorok azonosítójára a kijelölés bővítéséhez.

  Egy sor vagy oszlop első vagy utolsó cellája

  Jelöljön ki egy cellát a sorban vagy oszlopban, majd nyomja le a megfelelő Ctrl+Nyílbillentyű kombinációt (sorok esetén a Jobbra vagy Balra nyílbillentyűt, oszlopok esetén a Fel vagy Le nyílbillentyűt).

  Egy munkalap vagy Microsoft Office Excel-táblázat első vagy utolsó cellája

  A munkalap vagy az Excel-lista első cellájának kijelöléséhez nyomja le a Ctrl+Home billentyűkombinációt.

  A munkalap vagy az Excel-lista utolsó cellájának kijelöléséhez nyomja le a Ctrl+End billentyűkombinációt.

  A munkalap utolsó használt cellájáig (jobb-alsó sarok)

  Jelölje ki az első cellát, majd nyomja le a Ctrl+Shift+End billentyűkombinációt, ha a kijelölést ki szeretné terjeszteni a munkalap utolsó még használt (a jobb alsó sarokban lévő) cellájáig.

  A munkalap első cellájáig

  Jelölje ki az első cellát, majd nyomja le a Ctrl+Shift+Home billentyűkombinációt, ha a kijelölés ki szeretné terjeszteni a munkalap elejéig.

  A jelenleg kijelöltnél több vagy kevesebb cella

  A Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson az új kijelölésben szerepeltetni kívánt utolsó cellára. Az aktív cella és a kijelölt cella által meghatározott négyszögletű tartomány lesz az új kijelölés.

  A cellák kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a munkalap bármely cellájára.

 2. Jelenítse meg a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Szám melletti ikonra kattintva a Cellák formázása párbeszédpanelt.

  Párbeszédpanel-megnyitó ikon a Szám csoportban

 3. A Cellák formázása párbeszédpanel Kategória listájában kattintson a Százalék kategóriára.

  A Cellák formázása párbeszédpanel Százalék kategóriája

 4. A Tizedesjegyek mezőbe írja be a megjeleníteni kívánt tizedesjegyek számát. Ha a 10,00% érték helyett például a 10% értéket szeretné megjeleníteni, írja be a 0 értéket a Tizedesjegyek mezőbe.

Vissza a lap tetejére

Tippek a százalékértékek megjelenítéséhez

 • A kijelölt cellák számformátumának törléséhez kattintson a Kategória lista Általános elemére. Az Általános formátummal formázott cellákra nem vonatkozik meghatározott számformátum.

 • Ha a negatív százalékértékeket kiemelve (például piros színnel) szeretné megjeleníteni, hozzon létre egyéni számformátumot a Cellák formázása párbeszédpanel Szám lapjának Egyéni kategóriájában. A formátum legyen a 0,00%;[Piros]-0,00% alakban írva. Miután alkalmazta ezt az egyéni formátumot a cellákra, a pozitív százalékértékek az alapértelmezett szövegszínnel, a negatív százalékértékek viszont pirossal szedve jelennek meg. A pontosvessző utáni rész jelzi a negatív értékekre alkalmazott formátumot.

  Egyéni számformátum

  Hasonlóképpen, megjelenítéséhez negatív százalékértékek zárójelben, ehhez hasonló egyéni formátum létrehozása: 0.00%_);(0.00%). Egyéni formátumok létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a létrehozása és egyéni számformátumok törlésecímű témakört.

 • A munkafüzetben található negatív százalékértékek megjelenítésének testreszabásához a Kezdőlap lap Stílusok csoportjának Feltételes formázás gombjára kattintva feltételes formázást is használhat. A feltételes formázást definiáló szabályt a következő példában látotthoz hasonlóan kell létrehozni. Az itt bemutatott szabály arra utasítja az Excelt, hogy alkalmazzon formázást (piros szövegszínt) a nullánál kisebb értéket tartalmazó cellákra. A feltételes formázásról a Feltételes formázás megadása, módosítása, keresése vagy törlése című témakör ír részletesen.

  A nullánál kisebb számokat pirossal megjelenítő feltételes formázási szabály

Vissza a lap tetejére

Százalékszámítási példák

Ebben a részben néhány egyszerű százalékszámítási példát talál.

1. példa: Szám növelése vagy csökkentése adott százalékkal

Eset:    Ha például hetente átlagosan 10 000 Ft-ot költ élelmiszerre, és szeretné 25%-kal csökkenteni heti élelmiszerkiadásait, mennyi pénzből kell gazdálkodnia? Ha pedig 25%-kal több pénzt szeretne élelmiszer-vásárlásra félretenni, mi lesz az új heti kerete?

Tegyük fel, hogy a B2 cellában lévő összeget költi élelmiszerre, a C2 cellában látható összeg pedig az a százalékérték, amennyivel csökkenteni szeretné az elköltött összeget. Ebben az esetben az eredményt a D2 cellába írt =B2*(1-C2) képlet adja meg:

Százalékszámítási mintaképlet

Ebben a képletben az 1 érték jelöli a 100%-ot. Ha egy adott százalékkal növelni szeretné az összeget, írja be a D2 cellába az =B2*(1+C2) képletet:

Százalékszámítási mintaképlet

Vissza a lap tetejére

2. példa: Százalékértéken alapuló összeg kiszámítása

Eset:    Ha például 80 000 Ft-ért vásárol egy számítógépet, és a forgalmi adó 8,9%, akkor mennyi lesz a forgalmi adó összege? Ez esetben 80 000 Ft 8,9%-át kell kiszámítani.

Ha a B2 cellában az ár, a C2 cellában pedig a forgalmi adó mértéke áll, írja be a D2 cellába az =B2*C2 képletet:

Százalékszámítási mintaképlet

A képlet megszorozza a 80 000 Ft-ot 0,089-del (a százalékérték decimális alakjával), így az eredmény a fizetendő forgalmi adó lesz.

Vissza a lap tetejére

3. példa: Százalékérték kiszámítása két összeg alapján

Eset:    Hogyan tudhatja meg például, hogy az 50 pontos teszten elért 42 pontja hány százalékos eredménynek felel meg?

Tegyük fel, hogy a B2 cellában lévő szám a helyesen megválaszolt kérdések száma, a C2 cellában lévő pedig az elérhető maximális pontszám. Az eredmény kiszámításához az =B2/C2 képletet kell beírni a D2 cellába.

Százalékszámítási mintaképlet

A helyes válaszok megállapításához a képlet elosztja a negyvenkettőt ötvennel. (A példában nem jelennek meg tizedeshelyek a százalékértékben.)

Vissza a lap tetejére

4. példa: Másik összegen és százalékértéken alapuló összeg kiszámítása

Eset:    Ha például egy ing 25%-kal leszállított akciós ára 1500 forint, akkor hogyan számítható ki az eredeti ár? E példában azt a számot kell megkeresni, amelynek 1500 a 75%-a.

Ha a B2 cellában az akciós ár szerepel, a C2 cellában pedig a decimális 0,75 érték (a 100% csökkentve a 25% engedménnyel), az eredeti ár kiszámításához írja be a D2 cellába az =B2/C2 képletet:

Százalékszámítási mintaképlet

Az eredeti ár kiszámításához a képlet az akciós árat elosztja a fizetett kedvezményes ár százalékértékével.

Vissza a lap tetejére

5. példa: Két szám közötti különbség kiszámítása, majd megjelenítése százalékértékként

Eset:    Ha novemberben például 234 200 Ft, decemberben pedig 250 000 Ft volt a bevétele, százalékban kifejezve vajon mennyivel nőtt a bevétel egy hónap alatt? A különbség kiszámításához a kivonásjelet (-) és osztásjelet (/) kell használnia egy képletben.

Ha a B2 cellában a novemberi bevétel, a C2 cellában pedig a decemberi bevétel szerepel, akkor a D2 cellába írt =(C2-B2)/(B2) képlettel kiszámítható a különbség:

Százalékszámítási mintaképlet

Ez a képlet a százalékos változás megállapítása érdekében elosztja a második és az első szám közötti különbséget az első szám értékével. (Az itt bemutatott példában a különbség két tizedesjegyes százalékértékként jelenik meg.)

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×