Speciális beállítások

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Szerkesztés

A kijelölt cellák az ENTER lenyomása után áthelyezhetők:     Amikor lenyomja az ENTER billentyűt az aktuális cellában, akkor egy szomszédos cella válik az aktív cellává. Az Irány mezőben adhatja meg, melyik szomszédos cella legyen az aktív cella.

Irány:     Amikor lenyomja az ENTER billentyűt az aktuális cellában, akkor egy szomszédos cella válik az aktív cellává. Az Irány mezőben adhatja meg, melyik szomszédos cella legyen az aktív cella.

Tizedesjel automatikus beszúrása:     Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a számok alapértelmezés szerint tizedesvesszővel jelenjenek meg.

 • Száma:     A Száma mezőben megadott értékkel határozhatja meg, hová tegye automatikusan a Microsoft Office Excel a tizedesvesszőt a munkalapon állandóként beírt számokban. A tizedesvesszőt egy pozitív szám balra, míg egy negatív szám jobbra tolja el. Ha a Száma mezőt üresen hagyja vagy értékét nullára (0) állítja, a tizedesvesszőt kézzel kell megadnia a cellában. A beállítás felülírható, ha a cellában a szám beírásakor kiteszi a tizedesvesszőt.

A kitöltőjel használatának és a cellák egérrel húzásának engedélyezése:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a cellák és az adatok áthúzással is mozgathatóvá és másolhatóvá válnak. Ha bejelöli ezt a beállítást, a kitöltőjel húzásával adatokat másolhat, vagy egymás melletti cellákat adatsorokkal tölthet fel.

 • Felülírás előtt figyelmeztet:     Üzenetben figyelmeztet, ha adatokat tartalmazó cellákra próbál meg húzással cellákat helyezni.

Közvetlen szerkesztés engedélyezése a cellákban:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, nem csupán a szerkesztőlécen, de duplán a cellára kattintva magában a cellában is szerkesztheti a cella tartalmát.

Adattartomány végén a formázás és a képletek folytatása:     Automatikusan formázza a listába felvett új elemeket, hogy azok megfeleljenek a többi listaelem formátumának. A minden sorban ismétlődő képleteket is átmásolja. Csak azok a formátumok és képletek ismétlődnek, amelyek az új sor feletti öt sorból legalább háromban ismétlődnek.

Százalékká alakítás automatikusan:     Bejelölése esetén a program a százalék formátumú cellákba beírt 1-nél kisebb számokat megszorozza 100-zal. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, a program a Százalék formátumú cellákba beírt minden számot (az 1-nél nagyobbakat is) megszoroz 100-zal.

Cellaértékek automatikus kiegészítése:     A program beírás közben kiegészíti az adatoszlopok bejegyzéseit. Ha az első néhány betű megegyezik az adott oszlop egyik bejegyzésével, az Excel a hátralévő karaktereket automatikusan kitölti.

Nagyítás az IntelliMouse kerekével:     Ha rendelkezik Microsoft IntelliMouse egérrel, a munkalapon vagy a diagramlapon a kerékgombot görgetés helyett nagyításra állíthatja.

A felhasználó figyelmeztetése várhatóan sok időt igénybe vevő művelet esetén:     Akkor jelölje be, ha azt szeretné, hogy a program figyelmeztesse Önt, ha egy művelet sok cellát érint, és ezért lehet, hogy elvégzése hosszú ideig fog tartani.

 • Ha ennyi ezer cellát érint a művelet:     Itt adható meg az egy művelet során érintett cellák azon maximális száma, amely alatt a program még nem küld értesítést. Ha e maximális számnál több cella érintett, a program értesíteni fogja Önt.

 • A rendszerbeállítások szerint:     Az alapértelmezett tizedesjel és ezreselválasztó használata. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, akkor más elválasztók is megadhatók.

  • Tizedesjel:     Az alapértelmezett tizedesjel módosításához törölje a jelet A rendszerbeállítások szerint jelölőnégyzetből, jelölje ki az alapértelmezett elválasztót a Tizedesjel mezőben, majd írja be a használni kívánt elválasztót.

  • Ezreselválasztó:     Az alapértelmezett ezreselválasztó módosításához törölje a jelet A rendszerbeállítások szerint jelölőnégyzetből, jelölje ki az alapértelmezett elválasztót az Ezreselválasztó mezőben, majd írja be a használni kívánt elválasztót.

Kivágás, másolás és beillesztés

Beillesztési lehetőségek megjelenítése:     Bejelölése esetén az Excel automatikusan speciális beállításokat (például Csak a formátumot vagy Cellához csatolva) tartalmazó párbeszédpanelt jelenít meg cellák, sorok vagy oszlopok beillesztéskor.

Beszúrási lehetőségek megjelenítése:     Bejelölése esetén az Excel automatikusan speciális beállításokat (például Formátum, mint fent vagy Formázás törlése) tartalmazó párbeszédpanelt jelenít meg cellák, sorok vagy oszlopok beszúrásakor.

A beszúrt objektumok kivágása, másolása és rendezése szülőcelláikkal együtt:     Ha kivágást, másolást, szűrést vagy rendezést végez a munkalapon, ez a beállítás a grafikus objektumokat, gombokat, adatbeviteli mezőket, rajzobjektumokat és képeket együtt tartja a hozzájuk tartozó cellákkal.

Megjelenítés

A legutóbbi dokumentumok száma     Megjeleníti az utoljára használt munkafüzetek alatt a legutóbb megnyitott dokumentumok listájának Gombkép Microsoft Office gombra kattintva, hogy az adott munkafüzetek gyorsan megnyithatja. Adja meg a munkafüzeteket, amelyek a Legutóbbi dokumentumok listában lévő száma mezőben megjelenítendő számát. Adja meg, vagy jelölje ki a 0 és 50 közötti pozitív szám.

Vonalzó mértékegysége:     Itt választhatja ki a Lap elrendezése nézet vonalzóján megjeleníteni kívánt egységeket.

Az összes ablak megjelenítése a tálcán:      Több munkafüzet megjelenítése a Windows tálcán.

Szerkesztőléc megjelenítése:     Megjeleníti a szerkesztőlécet. A szerkesztőléc a munkalap tetején található.

Elemleírások függvényekhez:     Megjeleníti az automatikus képletkiegészítés bekapcsolt állapota esetén látható függvénylistában kijelölt függvények rövid magyarázatát.

Diagramelemek nevének megjelenítése rámutatáskor:     Kiírja a diagramelem nevét, ha az egérmutatót az elem fölé viszi.

Pont adatértékek rámutatáskor megjelenítése     Az egyik adatpontra értéket jeleníti meg, amikor az egérmutatót fölé.

Megjegyzéssel ellátott celláknál megjelenítendő:     Az alábbi lehetőségek egyikének kiválasztásával határozhatja meg a megjegyzések megjelenésének módját a munkalapon.

 • Nem láthatók a megjegyzések és jelölésük:     Elrejti a csatolt megjegyzésekkel rendelkező cellák megjegyzéseit és megjegyzésjelölőit.

 • Csak megjegyzésjelölők, a megjegyzések rámutatáskor:     Apró háromszöget jelenít meg a társított megjegyzésekkel rendelkező cellák jobb felső sarkában. A megjegyzések csak akkor jelennek meg, ha az egérmutatót egy megjegyzéssel rendelkező cella fölött tartja.

 • Megjegyzések és jelölésük:     Megjeleníti a megjegyzéssel rendelkező cellák megjegyzéseit és megjegyzésjelölőit (apró háromszög a cella jobb felső sarkában).

Beállítások megjelenítése ehhez a munkafüzethez

Beállítások megjelenítése ehhez a munkafüzethez:     A következőkben bemutatott beállítások a legördülő listában kiválasztott munkafüzetre lesznek érvényesek.

Vízszintes görgetősáv megjelenítése:     Megjeleníti a munkalap alján a vízszintes görgetősávot.

Függőleges görgetősáv megjelenítése:     A függőleges görgetősáv megjelenítése a munkalap jobb oldalán (balról jobbra író nyelv esetén) vagy bal oldalán (jobbról balra író nyelv használatakor).

Munkalapfülek megjelenítése:     Megjeleníti a lapfüleket, amelyekkel mozogni lehet a lapok között, és az egyes lapok kiválaszthatók. A lapfülek a munkalap ablakának alján jelennek meg.

Dátumok csoportosítása az AutoSzűrő menüben:     Dátumszűrő alkalmazása esetén átválthatja a dátumok hierarchikus elrendezését nem hierarchikus listára az AutoSzűrő menü alján található dátumlistában. Így például kiszűrheti csak a kétjegyű évszámokat, ha manuálisan kiválasztja őket a nem hierarchikus listából.

Objektumoknál megjelenítendő:     Az alábbi beállítások egyikének kiválasztásával a munkafüzet grafikus objektumai jeleníthetők meg, illetve rejthetők el.

 • Mind:     Megjeleníti az összes grafikus objektumot, gombot, szövegmezőt, rajzobjektumot és képet.

 • Semmi (objektumok elrejtése):     Elrejti az összes grafikus objektumot, gombot, szövegmezőt, rajzobjektumot és képet. Az Excel nem nyomtatja ki a rejtett objektumokat.

Beállítások megjelenítése ehhez a munkalaphoz:

Beállítások megjelenítése ehhez a munkalaphoz:    A következőkben bemutatott beállítások a legördülő listában kiválasztott munkalapra lesznek érvényesek.

Sor- és oszlopazonosítók megjelenítése:     Megjeleníti a sorazonosítókat a munkalap bal szélén (balról jobbra író nyelv esetén) vagy jobb szélén (jobbról balra író nyelv használatakor).

Számított eredmények helyett képletek megjelenítése a cellákban:     A képletek végeredménye helyett magukat a képleteket jeleníti meg a cellákban.

Oldaltörések megjelenítése:     Megjeleníti az Excel által automatikusan beállított oldaltöréseket.

Nulla megjelenítése a nulla értékű cellákban:     Megjeleníti a zérus értéket tartalmazó cellákban a nulla számjegyet.

Tagoló szimbólumok megjelenítése tagolás alkalmazása esetén:     Megjeleníti a tagoló szimbólumokat. Az Excel csak akkor fogja a tagoló szimbólumokat megjeleníteni, ha a munkalap tartalmaz tagolást.

Rácsvonalak megjelenítése:     Megjeleníti a cellák rácsvonalait. A rácsvonalak kinyomtatásához be kell jelölni a Lap elrendezése lap Munkalap-beállítások csoportjában, a Rácsvonalak területen látható Nyomtatásban jelölőnégyzetet.

 • Rácsvonal színe:     A rácsvonalak színének beállítása. Ha az Automatikus lehetőséget választja, akkor a program a Windows Vezérlőpultján megadott szövegszínt veszi alapul.

Képletek

Több szálon történő számítás engedélyezése:     Ez az – alapértelmezés szerint bejelölt – beállítás engedélyezi a gyors számításokat a számítógép összes processzora vagy a manuálisan megadott számú processzor használatával.

Számítási szálak száma:     Itt megadható a képletek kiszámítására használt processzorok száma.

 • E számítógép összes processzorát használja fel:     Ezen – alapértelmezett – beállítás megadása esetén a program a számítógép összes processzorát használni fogja.

 • Kérésre:     Itt adható meg a használni kívánt processzorok száma. 1 és 1024 közötti pozitív számot kell megadni a Kérésre mezőben.

E munkafüzet számításakor:

E munkafüzet számításakor:    A következőkben bemutatott beállítások a legördülő listában kiválasztott munkafüzetre lesznek érvényesek.

Más dokumentumokra mutató hivatkozások frissítése:     Kiszámolja és frissíti a más alkalmazásokra mutató hivatkozásokat tartalmazó képleteket.

Megjelenés szerinti pontosság beállítása:     A cellákban tárolt értékeket teljes pontosságúról (15 számjegy) végérvényesen a képernyőn megjelenő formátumúra (tizedesjegyeket is beleértve) módosítja.

1904-es dátumrendszer használata:     A dátumok kiszámolásának alapjául szolgáló kezdőértéket 1900. január 1-jéről 1904. január 2-re állítja.

Külső csatolási értékek mentése:     A program menti a munkalaphoz csatolt külső dokumentumokban tárolt értékek másolatát. Ha egy külső dokumentum nagy terjedelmű tartományaihoz kapcsolt munkalap megnyitása szokatlanul nagy lemezterületet és időt vesz igénybe, akkor csökkentheti a munkalap megnyitásához szükséges lemezterületet és időt, ha törli a jelet a Külső csatolási értékeket ment jelölőnégyzetből.

Általános tudnivalók

Hangjelzés:     Lejátssza a Microsoft Office-programeseményekhez rendelt hangokat (például megnyitás, mentés, fájlnyomtatás és hibaüzenetek megjelenítése alkalmával). A különböző eseményekhez rendelt hangok a Windows Vezérlőpulton változtathatók meg. A Microsoft Windows rendszerben kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult parancsra. Windows Vista rendszerben kattintson a Hardver és hang, majd a Hang hivatkozásra, végül a Hangok fülre. Egy adott eseményhez tartozó hang módosításához kattintson a programeseményre a listában, és válassza ki a lejátszandó hangot. Windows XP rendszerben kattintson a Hangok, beszéd és audioeszközök hivatkozásra, A hangséma módosítása hivatkozásra, majd a Hangok fülre. Ha valamely Office-alkalmazásban bejelöli a Hangvisszajelzés jelölőnégyzetet, vagy törli abból a jelölést, a művelet az Office összes programjára hatással lesz. A számítógép a legtöbb hangot csak hangkártya megléte esetén tudja lejátszani.

Visszajelzés animációval:     Cellák, sorok vagy oszlopok beszúrásakor és törlésekor megjeleníti a munkalapon történő mozgatásokat és változtatásokat. Az animálás egyes rendszereken csökkentheti a videoteljesítményt.

Az egyéb DDE-alapú alkalmazások mellőzése:     Megakadályozza a dinamikus adatcserét (DDE) más alkalmazásokkal.

Automatikus csatolás frissítésére rákérdez:     A csatolt elemek automatikus frissítése előtt minden alkalommal jóváhagyást kérő üzenetet jelenít meg.

Bővítmények felhasználói felületi hibáinak megjelenítése:     Megjeleníti a telepített és használatban lévő bővítmények felhasználói felületén található hibákat.

Tartalom méretezése A4 vagy 216x279,4 mm méretű papírlap használatára:     Egyes országokban és területeken a Letter a szabványos papírméret, máshol pedig az A4. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az Excel automatikusan módosítsa a dokumentum formátumát más ország vagy terület szabványos papírméretére (például Letter), így azok a saját országában vagy területén használt papírméreten (például A4) is helyesen jelennek meg. Ez a beállítás csak a nyomtatásra van hatással, a dokumentum formázására nem.

Indításkor minden fájl betöltése e könyvtárból:     Indításkor a Microsoft Excel automatikusan megnyitja a fájlokat az e szövegmezőben megadott mappából. A mezőben a mappa teljes elérési útját meg kell adni.

Webes beállítások:      Beállítja, hogyan jelenjenek meg és hogyan viselkedjenek az Excel adatai, ha webböngészőben nézik őket.

Szolgáltatásbeállítások:     Megadhatja a felhasználói visszajelzések és a dokumentumkezelés beállításait.

Lotus-kompatibilitás

Microsoft Office Excel menühívója:     Az a billentyű, amellyel a Microsoft Office Fluent felhasználói felület részét képező menüszalag parancsai elérhetők.

Alternatív irányítóbillentyűk:     A munkalapon való helyváltoztatáshoz, a képletek és címkék beviteléhez, valamint egyéb műveletek végrehajtásához aktiválja az alternatív billentyűket.

Lotus-kompatibilitási beállítások ehhez

Lotus-kompatibilitási beállítások ehhez:     A következőkben bemutatott beállítások a legördülő listában kiválasztott munkalapra lesznek érvényesek.

Másodlagos kiértékelési mód:     A program adatvesztés és -változtatás nélkül nyitja meg a Lotus 1-2-3-fájlokat. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a Microsoft Excel a szöveges karakterláncokat 0-nak, a logikai kifejezéseket 0-nak vagy 1-nek tekinti, az adatbázis-feltételeket pedig a Lotus 1-2-3 szabályai szerint értékeli ki.

Másodlagos képletbeviteli mód:     A Lotus 1-2-3 program 2.2-es verziójának szintaxisa szerint bevitt képleteket az Excel szintaxisára konvertálja, és az Excelben megadott nevek hasonlóan fognak viselkedni, mint a Lotus 1-2-3 programban megadott nevek.

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×