Seek függvény

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Megjegyzés: A témakörben ismertetett függvény, metódus, objektum vagy tulajdonság le van tiltva, ha a Microsoft Jet Expression Service korlátozott engedélyekkel rendelkező üzemmódban fut, mivel ez megakadályozza az esetleg nem biztonságos kifejezések kiszűrését. A korlátozott engedélyekkel rendelkező üzemmódról többet tudhat meg, ha a súgóban rákeres a „korlátozott engedélyek” kifejezésre.

Az Open utasítással megnyitott fájl belül az aktuális olvasási/írási pozíció tartalmazó hosszú adattípust ad eredményül.

Szintaxis

Seek ( filenumber )

A szükséges filenumberargumentum egy érvényes fájlszámtartalmazó egész szám.

Megjegyzések

Seek 1 és 2 147 483 647 között értéket ad vissza (egyenértékű a 2 ^ 31-1), végpontokat is beleértve.

A következő az eredményül adott értékek a minden fájl elérési módját ismerteti.

Mód

Visszatérési érték

Véletlen

A következő rekord és olvasható száma

Bináris,
kimeneti
hozzáfűző,
beviteli

Byte pozíció, amelynél a következő művelet történik. Az első bájt fájlban munkahelyen 1, a második bájt jön létre a pozíció 2, és így tovább.


Példa

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Ebben a példában a Seek függvény lépjen vissza az aktuális fájl helyét. A példa feltételezi, hogy TESTFILE a felhasználó által definiált típus Recordrekordokat tartalmazó fájlt.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

A fájlok véletlen módban nyitja meg a Keresés következő rekord számát adja vissza.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

A véletlen mód-től különböző módokban megnyitott fájlok Seek , amelyen a következő művelet esedékes bájt pozícióját adja vissza. Tegyük fel, TESTFILE néhány sornyi szöveget tartalmazó fájlt.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×