SQLAdatbázisÁtvitele makróművelet

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Access projekt a SQLAdatbázisÁtvitele művelettel át a Microsoft SQL Server 7.0-s vagy újabb adatbázis egy másik SQL Server 7.0 vagy újabb adatbázis. További tájékoztatást az adatbázis átvitele az SQL Server dokumentációjában olvasható.

Megjegyzés: Ez a művelet nem engedélyezett, ha az adatbázis nem megbízható. A makrók engedélyezésére vonatkozó további információkat lásd e cikk Lásd még szakaszának hivatkozásai között.

Beállítás

Az SQLAdatbázisÁtvitele művelet argumentumai a következők:

Művelet argumentuma

Leírás

Kiszolgáló

Annak az SQL Server 7.0 vagy újabb adatbázis-kiszolgálónak a neve, amelyre az adatbázist másolni kívánja.

Adatbázis

A célkiszolgálón létrehozni kívánt új adatbázis neve.

Megbízható kapcsolat használata

Ez az argumentum adja meg, hogy van-e megbízható kapcsolat az SQL Server kiszolgálóval. Ha az Igen értéket adja meg, van megbízható kapcsolat, így nincs szükség a Bejelentkezési név és a Jelszó argumentumra. Ha a Nem értéket adja meg, szükség lesz a Bejelentkezési név és a Jelszó argumentumra. Az alapérték az Igen.

Megbízható kapcsolat használata esetén az SQL Server és a Windows operációs rendszer adatvédelme egyesíthető, így egyetlen bejelentkezéssel léphet be a hálózatba és az adatbázisba.

Bejelentkezési név

A célkiszolgálón használni kívánt bejelentkezési név.

Jelszó

A Bejelentkezési név argumentumhoz tartozó jelszó. Ezt a jelszót az Access-projekt szöveges formában tárolja, de az adatbázis-átvitel során rejtve marad.

Adatok átvitele

Ez az argumentum határozza meg, hogy az adatbázis átvitele során az adatokat is át kívánja-e másolni. Ha az értéke Igen, a művelet minden tábla összes adatát átmásolja, az adatszerkezetekkel, kiterjesztett tulajdonságokkal és adatbázis-objektumokkal együtt. Ha az argumentum értéke Nem, a művelet nem viszi át a táblák adatait. Csak a táblák struktúráját és kiterjesztett tulajdonságait hozza létre a célkiszolgálón, az egyéb adatbázis-objektumokkal együtt (az adatbázisábrákat kivéve). Az alapérték az Igen.

Megjegyzés

Az adatbázis átvitele közben nem hajthat végre más műveleteket.

Az SQLAdatbázisÁtvitele művelet alapértelmezés szerint átmásolja az adatokat, adatdefiníciókat, adatbázis-objektumokat, valamint a kiterjesztett tulajdonságokat is, köztük az alapértékeket, a szöveges korlátozásokat és a keresőértékeket.

Az adatbázis átvitelének követelményei

  • A műveletet csak olyan felhasználó hajthatja végre, aki a célkiszolgálón a sysadmin szerep tagja (a forráskiszolgálón ez nem szükséges feltétel).

  • Az Access-projekttel használt aktuális SQL-kiszolgálónak és a célkiszolgálónak is SQL Server 7.0 vagy újabb verziójúnak kell lennie.

Megjegyzés: Az adatbázis átvitele művelet nem viszi át a csatolt kiszolgálókat.

Ha az SQLAdatbázisÁtvitele műveletet egy Visual Basic for Applications (VBA) nyelvű modulban szeretné használni, alkalmazza a DoCmd objektum TransferSQLDatabase metódusát.

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×