SQL Server-adatbázisban tárolt adatok importálása vagy csatolása

SQL Server-adatbázisban tárolt adatok importálása vagy csatolása

Az SQL-adatbázis egy nagy teljesítményű, kulcsfontosságú alkalmazásokhoz használható felügyelt adatbázis, amelynek adatait csatolni és importálni lehet. További információt az SQL Server 2016 című témakörben talál.

 • Adatok csatolásakor az Access egy olyan kétirányú kapcsolatot hoz létre, amely szinkronizálja az adatmódosításokat az Access és az SQL-adatbázis között.

 • Adatok importálása esetén az Access az adatról egy egyszeri másolatot készít, így az adat módosításai nem lesznek szinkronizálva az Access és az SQL-adatbázis között.

Access-adatok csatlakoztatása SQL Server-adatokhoz

Előzetes tennivalók

A zökkenőmentes folyamat érdekében az adatok csatolása vagy importálása előtt végezze el az alábbi előkészületeket:

 • Keresse meg az SQL Server-adatbázis nevét és a csatlakozáshoz szükséges adatokat, és válassza ki a használni kívánt hitelesítési módszert (Windows vagy SQL Server). A hitelesítési módszerekről részletesen tájékozódhat a Csatlakozás a kiszolgálóhoz (adatbázis-vezérlő) és Az adatbázis biztonságossá tétele című témakörökben.

 • Keresse meg a csatolni vagy importálni kívánt táblákat vagy nézeteket és a csatolt táblákhoz tartozó egyedi mezőértékeket. Egyetlen művelettel több tábla vagy nézet is importálható.

 • Ügyeljen az egyes táblákban és nézetekben szereplő oszlopok számára. Az Access egy táblában nem támogat 255-néls több mezőt, ami azt eredményezi, hogy az Access csak az első 255 oszlopot fogja importálni. A probléma megoldásaként az SQL Server-adatbázisban létrehozhat egy olyan nézetet, amellyel elérhetőek a korlátot meghaladó számú oszlopok is.

 • Ügyeljen az importálandó adatok mennyiségére. Az Access-adatbázis maximális mérete 2 GB, amelyből még le kell vonni a rendszerobjektumok által igényelt helyet. Ha az SQL Server-adatbázis túl nagy táblákat tartalmaz, előfordulhat, hogy nem lehetséges mindegyiket importálni egyetlen Access-adatbázisba. Ilyen esetben fontolja meg az importálás helyett az adatok csatolását.

 • Az Access-adatbázis és a benne tárolt csatolási adatok biztonságának érdekében használjon megbízható helyet, és védje az Access-adatbázist jelszóval. Ez különösen akkor lehet fontos, ha az SQL Server-hez használt jelszót az Accessben menti.

 • Tervezze meg a kapcsolatok hozzáadását. Az importálás végeztével az Access nem hozza létre automatikusan a kapcsolódó táblák közötti kapcsolatokat. Az új és a meglévő táblák közötti kapcsolatok a Kapcsolatok ablak használatával manuálisan hozhatók létre. További információt a Mi az a Kapcsolatok ablak? és a Kapcsolat létrehozása, szerkesztése és törlése című témakörökben talál.

1. szakasz: Első lépések

 1. Válassza a Külső adatok > Új adatforrás > Adatbázisból > SQL Server rendszerből lehetőséget.

 2. A Külső adatok átvétele – ODBC-adatbázis párbeszédpanelen az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Adatok importálásához válassza a Forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban lehetőséget.

  • Adatok csatolásához válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget.

 3. Kattintson az OK gombra.

2. szakasz: DSN-fájl létrehozása vagy újbóli használata

Készíthet új DSN-fájlt, vagy már meglévőt is használhat. DSN-fájlt akkor használjon, ha a különféle csatolási és importálási műveletekhez ugyanazokat a csatolási adatokat szeretné használni, vagy ha azokat egy szintén DSN-fájlt használó alkalmazással szeretné megosztani. DSN-fájlt közvetlenül is létrehozhat az Adatkapcsolat-kezelő használatával. További információt az ODBC-adatforrások felügyelete című témakörben talál.

Noha továbbra is használhatóak az SQL ODBC-illesztő korábbi verziói, a 13.1-es verzió használatát javasoljuk, amely számos javítást tartalmaz, és az új SQL Server 2016-funkciókat is támogatja. További információt a SQL Serverhez készült Microsoft ODBC-illesztő Windowson című témakörben talál.

 1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha már létezik a használni kívánt DSN-fájl, válassza ki a listából.

   Adatforrás kiválasztása párbeszédpanel

   Attól függően, hogy melyik hitelesítési módszert választotta a csatlakozási adatoknál, szükség lehet a jelszó újbóli megadására.

  • Új DSN-fájl létrehozása:

   1. Kattintson az Új gombra.

    Új adatforrás létrehozása párbeszédpanel
   2. Válassza az ODBC Driver 13 for SQL Server, majd a Tovább lehetőséget.

   3. Adja meg a DSN-fájl nevét, majd ha a fájlt egy másik helyen szeretné létrehozni, kattintson a Tallózás lehetőségre.

 2. Kattintson a Tovább elemre, nézze át az összesítést, majd kattintson a Befejezés elemre.

3. szakasz: Az Új adatforrás létrehozása az SQL Serverhez varázsló használata

Az Új adatforrás létrehozása az SQL Serverhez varázslóban végezze el az alábbi műveleteket:

 1. Az első lapon adja meg az azonosító adatokat:

  • A Leírás mezőben adja meg a DSB-fájl dokumentációs adatait (nem kötelező).

  • A Kiszolgáló mezőben adja meg az SQL Server-adatbázis nevét. Le kattintson a Le nyílra.

 2. A második lapon válassza ki valamelyik hitelesítési módszert:

  • Integrált Windows-hitelesítéssel    Csatlakozás Windows-felhasználói fiókkal. Megadhat egy egyszerű szolgáltatásnevet (SPN) is (nem kötelező). További információt az Egyszerű szolgáltatásnevek (SPN-ek) az ügyfélcsatolásoknál (ODBC) című témakörben talál.

  • SQL Server-hitelesítéssel...    Csatlakozás az adatbázisban beállított hitelesítő adatokkal, a bejelentkezési azonosító és a jelszó megadásával.

 3. A harmadik és negyedik oldalon a csatolás testreszabását végezheti el. A beállítási lehetőségekről további információt talál az SQL Serverhez készült Microsoft ODBC-illesztő című témakörben.

 4. A megjelenő képernyőn a beállításokat kell megerősítenie. A kapcsolat megerősítéséhez válassza az Adatforrás tesztelése lehetőséget.

 5. Előfordulhat, hogy be kell jelentkeznie az adatbázisba. A Bejelentkezés az SQL Serverbe párbeszédpanelen adja meg a bejelentkezési azonosítót és a jelszót. Ha további beállításokat szeretne módosítani, azt a Beállítások lehetőség választásával teheti meg.

4. szakasz: Csatolni vagy importálni kívánt táblák kiválasztása

 1. A Táblák csatolása vagy az Objektumok importálása párbeszédpanel Táblák területén válassza ki az összes csatolni vagy importálni kívánt táblát vagy nézetet, majd kattintson az OK elemre.

  A csatolandó vagy importálandó táblák listája
 2. A csatolási műveletnél kiválaszthatja a Jelszó mentése lehetőséget is.

  Biztonság    Ha ezt a lehetőséget választja, a továbbiakban nem szükséges megadnia a hitelesítő adatokat minden alkalommal, amikor megnyitja az Accesst és adatokhoz fér hozzá. Így azonban a jelszó titkosítás nélkül lesz mentve az Access-adatbázisban, és ha valaki hozzáfér a forrástartalomhoz, akkor a felhasználónévhez és a jelszóhoz is hozzáférhet. Ha ezt a lehetőséget választja, javasoljuk, hogy az Access-adatbázist mindenképpen biztonságos helyen tárolja, és jelszót is hozzon létre az Access-adatbázis eléréséhez. További információt a Hogyan dönthető el, hogy megbízható-e az adatbázis és az Adatbázis titkosítása jelszó használatával című témakörökben talál.

5. szakasz: Specifikációk és feladatok létrehozása (csak importáláshoz)

 • A Külső adatok átvétele – ODBC-adatbázis párbeszédpanelen az importálási lépéseket specifikációként is elmentheti, és létrehozhat egy olyan Outlook-feladatot, amellyel automatizálható a rendszeres importálási feladat. További információt az Importálási vagy exportálási művelet mentése specifikációként című témakörben talál.

Eredmények

Az importálási művelet végén a Navigációs ablakban megjelennek az importált táblák ugyanazzal a névvel, mint amellyel SQL Server-táblaként vagy -nézeteknél szerepeltek, kiegészítve a tulajdonos nevével. Ha például az SQL-név dbo.Product, akkor az Access-beli név dbo_Product lesz. Ha a név már használatban van, az Access az új táblanévhez az „1” karaktert illeszti, például: dbo_Product1. Ha a dbo_Product1 szintén használatban van, az Access a dbo_Product2 nevet használja, és így tovább. A táblákat azonban át is nevezheti, ha leíróbb neveket szeretne használni.

Az importálási műveletnél az Access soha nem írja felül az adatbázis tábláit. Habár közvetlenül nem lehetséges SQL Server-adatokat meglévő táblához hozzáfűzni, létrehozható egy hozzáfűző lekérdezés, amellyel hasonló táblákból származó adatok importálása után lehet adatokat hozzáfűzni.

Ha a csatolási műveletnél az SQL Server-tábla oszlopai csak olvashatóak, akkor azok az Accessben is csak olvashatóak lesznek.

Tipp    A kapcsolati karakterláncot úgy jelenítheti meg, hogy a Navigációs ablakban az egérrel a táblára mutat.

Csatolt tábla tervének frissítése

Csatolt táblában nem adhatók hozzá, nem törölhetők és nem módosíthatók az oszlopok, és nem változtathatók meg az adattípusok sem. Ha tervezési módosításokat szeretne, azt az SQL Server-adatbázisban kell elvégeznie. Az Accessben a tervezési módosítások megjelenítéséhez frissítenie kell a csatolt táblákat:

 1. Válassza a Külső adatok > Csatolttábla-kezelő lehetőséget.

 2. Válassza ki az összes frissíteni kívánt csatolt táblát, majd válassza az OK, végül a Bezárás elemet.

Adattípusok összehasonlítása

Az Access adattípusai különböznek az SQL Server adattípusaitól. Például az SQL Server bit adattípusú oszlopa importálás vagy csatolás után az Accessben Igen/Nem adattípusként jelenik meg. Az alábbi táblázat az SQL Server és az Access adattípusait hasonlítja össze.

SQL Server-adattípus

Access-adattípus

Access-mezőméret

bigint

Nagy szám

Lásd: A Nagy szám adattípus használata

binary (mezőméret)

Bináris

Az SQL Server mezőméretével megegyező

bit

Igen/Nem

char (mezőméret), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

char (mezőméret), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

datetime

Dátum/Idő

decimal (pontosság, méret)

Szám

Decimális (az Access pontossági és méretbeli tulajdonságai megegyeznek az SQL Servernél használtakkal.)

float

Szám

Dupla

image

OLE-objektum

int

Szám

Hosszú egész

money

Pénznem

nchar (mezőméret), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

nchar (mezőméret), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

ntext

Feljegyzés

numeric (pontosság, méret)

Szám

Decimális (az Access pontossági és méretbeli tulajdonságai megegyeznek az SQL Servernél használtakkal.)

nvarchar (mezőméret), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

nvarchar (mezőméret), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

nvarchar(MAX)

Feljegyzés

real

Szám

Egyszeres

smalldatetime

Dátum/Idő

smallint

Szám

Egész

smallmoney

Pénznem

sql_variant

Szöveg

255

text

Feljegyzés

timestamp

Bináris

8

tinyint

Szám

Bájt

uniqueidentifier

Szám

Replikációs azonosító

varbinary

Bináris

Az SQL Server mezőméretével megegyező

varbinary (MAX)

OLE-objektum

varchar (mezőméret), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

varchar (mezőméret), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

varchar(MAX)

Feljegyzés

xml

Feljegyzés

Ha SQL Server kiszolgálón tárolt adatokkal szeretne dolgozni, akkor az egyik lehetőség az adatok csatolása, a másik az adatok importálása egy Access-adatbázisba. Ha az adatokat másokkal megosztva használja, akkor a csatolás a jobb megoldás, mivel így az adatok egy központi helyen vannak tárolva, ezáltal mindig a legfrissebb adatokat jelenítheti meg, bővítheti és szerkesztheti, valamint lekérdezéseket és jelentéseket futtathat rajtuk az Accessben.

Megjegyzés :  Ez a témakör nem vonatkozik az Access-alkalmazásokra, vagyis az Access használatával tervezett és online közzétett új típusú adatbázisokra. Ezekről az Access-alkalmazás létrehozása című témakörben olvashat bővebben.

1. lépés: A csatolás előkészítése

 1. Keresse meg a csatolni kívánt SQL Server-adatbázist. Ha szükséges, akkor forduljon az adatbázis rendszergazdájához a csatlakozással kapcsolatos információkért.

 2. Azonosítsa, hogy milyen táblákat és nézeteket fog csatolni az SQL-adatbázisban. Egyszerre több objektumot is csatolhat.

Tekintse át a forrásadatokat a következő szempontokat mérlegelve:

 • Az Accessben egy tábla legfeljebb 255 mezőből (oszlopból) állhat, így a csatolt tábla a csatolt objektumnak csak az első 255 mezőjét fogja tartalmazni.

 • Az SQL Server-tábla írásvédett oszlopai az Accessben is írásvédettek lesznek.

 1. A csatolt tábla új adatbázisban való létrehozásához kattintson a Fájl > Új > Üres asztali adatbázis elemre. Ha a csatolt táblákat meglévő Access-adatbázisban kívánja létrehozni, győződjön meg arról, hogy jogosult az adatok adatbázishoz való hozzáadására.

  Megjegyzés :  A meglévő Access-adatbázisban létrehozott tábláknak ugyanaz lesz a nevük, mint a forrásobjektumokban. Ha van már ilyen nevű másik táblája, akkor a program egy 1-est fűz az új csatolt tábla nevéhez, például a Névjegyek létezése esetén Névjegyek1 táblát, ha az is használatban van, akkor Névjegyek2 táblát stb. hoz létre.

2. lépés: Az adatok csatolása

Amikor az SQL Server-adatbázisban tárolt táblát vagy nézetet csatol, az Access létrehoz egy új táblát (csatolt táblát), amely a forrástábla felépítését és tartalmát tükrözi. Az adatok az SQL Serveren és az Access Adatlap vagy Űrlap nézetében is módosíthatók, a változások az SQL-adatbázisban és az Accessben is mindig érvényesülnek. A csatolt táblák szerkezeti módosításait, például az oszlopok eltávolítását vagy módosítását ugyanakkor mindig az SQL Serveren kell elvégezni, nem az Accessben.

 1. Nyissa meg az Access-céladatbázist.

 2. Kattintson a Külső adatok lap ODBC adatbázis gombjára.

 3. Válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával > OK lehetőséget, és kövesse a varázsló utasításait. Az Adatforrás párbeszédpanelen, ha a használni kívánt .dsn fájl már létezik, kattintson a fájlra a listában.

  Új .dsn fájl létrehozásához hajtsa végre az alábbi műveleteket:

  Kattintson az Adatforrás kiválasztása panel Új> SQL Server > Tovább parancsára.

  1. Adja meg a .dsn fájl nevét, vagy kattintson a Tallózás gombra.

   Megjegyzés : A .dsn fájl mentéséhez írási engedély szükséges a mappához.

  2. Kattintson a Tovább gombra, tekintse át az összegzett adatokat, majd kattintson a Befejezés gombra.

   Kövesse az Új SQL Server adatforrás létrehozása varázsló utasításait.

 4. Kattintson az OK gombra, a Táblák elem alatt kattintson az importálni kívánt táblákra és nézetekre, majd kattintson ismét az OK gombra.

Ha megjelenik az Egyedi rekordazonosító választása párbeszédpanel, az Access nem tudta meghatározni, hogy melyik mező vagy mezők azonosítják egyedileg a forrásadatok egyes sorait. Ebben az esetben jelöljön ki egy olyan mezőt vagy mezőkombinációt, amelynek mindegyik sorban egyedi az értéke. Ha bizonytalan, kérje az SQL Server adatbázis-rendszergazdájának segítségét.

A csatolási művelet befejeztével megjelenik az új csatolt tábla a navigációs ablakban.

Az SQL Server-objektum legfrissebb szerkezetének alkalmazása

A csatolt táblák és forrásobjektumok megnyitásakor mindig a legfrissebb adatok jelennek meg. Ha viszont az SQL Server-objektum szerkezete módosul, az ilyen változások megjelenítéséhez frissítenie kell a csatolt táblákat.

 1. Kattintson a jobb gombbal a táblára a navigációs ablakban, majd kattintson a helyi menü Csatolttábla-kezelő parancsára.

 2. Jelölje be a frissíteni kívánt csatolt táblákhoz tartozó jelölőnégyzetet, vagy az összes csatolt tábla kijelöléséhez kattintson Az összes kijelölése elemre.

 3. Kattintson az OK > Bezárás gombra.

Megjegyzés : Az Access és az SQL Server adattípusai eltérnek, ezért az Access mindegyik oszlophoz a neki leginkább megfelelő adattípust csatolja. Az Accessben a társított adattípusok megtekinthetők, de nem módosíthatók.

További tudnivalókért olvassa el az asztali Access-adatbázisok megosztási lehetőségeit bemutató témakört.

Vissza a lap tetejére

Ha az Ön részlege vagy munkacsoportja Microsoft SQL Serveren tárolja az adatokat, előfordulhat, hogy SQL Server-adatokkal kell dolgoznia az Accessben.

SQL Server-objektumokból (táblákból vagy nézetekből) kétféleképpen hozhat át adatokat az Access alkalmazásba – importálással és csatolással. A két folyamat között az alábbi különbségek fedezhetők fel:

 • Az adatok importálásakor az Access létrehoz egy másolatot az SQL Server-adatokról. Az Access-adatbázisban végrehajtott módosítások így nem érvényesülnek az SQL Server-adatbázisban. Hasonlóképpen az SQL Server-táblában vagy -nézetben elvégzett változtatások sem lépnek érvénybe az Accessben.

 • Amikor SQL Server-adatokhoz kapcsolódik, közvetlenül kapcsolódik a forrásadatokhoz, így minden változtatás, amelyet a kapcsolódás után eszközöl az Accessben, érvénybe lép az SQL Serveren is, és fordítva.

Ez a cikk arról szól, hogyan importálhatók SQL Server-adatok, és hogyan kapcsolódhat hozzájuk.

Döntse el, hogy importálni vagy kapcsolódni szeretne

Ilyen esetekben célszerű importálni az adatokat

Jellemzően ezen okokból importálhat SQL Server-adatokat Access-adatbázisba:

 • Ha SQL Server-adatokat szeretne véglegesen áthelyezni egy Access-adatbázisba, mert már nincs szüksége rájuk az SQL Server-adatbázisban. Miután importálta az adatokat az Access alkalmazásba, törölheti őket az SQL Server-adatbázisból.

 • Az Ön részlege vagy munkacsoportja Access alkalmazást használ, de időnként egy SQL Server-adatbázishoz fordul további adatokért, amelyeket egyesíteni kell az Access-adatbázisok valamelyikével.

Mivel az SQL Server-adatokat importálva létrehozza a másolatukat az Access-adatbázisban, ezért az importálási folyamat során meg kell adni a másolni kívánt táblákat vagy nézeteket.

Ilyen esetekben célszerű kapcsolódni az adatokhoz

Jellemzően ezen okokból kapcsolódhat SQL Server-adatokhoz:

 • Közvetlenül szeretne kapcsolódni a forrásadatokhoz, hogy mind az SQL Server-, mind az Access-adatbázisban megtekinthesse és szerkeszthesse az legfrissebb információkat.

 • Az SQL Server-adatbázis sok nagy táblát tartalmaz, és nem lehetséges mindegyiket importálni egyetlen .accdb fájlba. Az Access-adatbázis maximális mérete 2 GB, amelyből még le kell vonni a rendszerobjektumok által igényelt helyet.

 • Lekérdezéseket szeretne futtatni és jelentéseket létrehozni az SQL Server-adatok alapján anélkül, hogy másolatot készítene az adatokról, az SQL Serverhez való kapcsolódást fontolgatja.

 • A részleg vagy munkacsoport az Access segítségével készíti jelentéseit és lekérdezéseit, és az SQL Servert használja adattárolásra. Az egyes csapatok SQL Server-táblákat és nézeteket hozhatnak létre központosított tároláshoz, de az adatokat gyakran át kell adni asztali programokba, amelyben összesíthetők és jelentés készíthető belőlük. Ilyenkor azért a csatolás a megfelelő választás, mert ez az SQL Server- és az Access-adatbázis felhasználóinak is lehetővé teszi, hogy adatokat rögzítsenek és módosítsanak, és így mindig mindenki a legújabb adatokkal dolgozhat.

 • Ön olyan Access-felhasználó, aki mostanában kezdte használni az SQL Servert. Több adatbázisát is áttelepítette az SQL Serverbe, és ezeknek az adatbázisoknak a táblái túlnyomórészt csatolt táblák. Mostantól Access-táblák létrehozása helyett SQL Server-táblákat és -listákat fog létrehozni, amelyekhez majd Access-adatbázisokból csatlakozik.

 • Már eddig is az SQL Serverben tárolta adatait, de az Access programban is a legújabb adatokkal szeretne Accessben létrehozott lekérdezéseket futtatni és jelentéseket nyomtatni.

Vissza a lap tetejére

Adatok importálása az SQL Serverből

Felkészülés importálásra

Az importálási művelet során az Access létrehoz egy táblát, majd az adatokat az SQL Server-adatbázisból a táblába másolja. Az importálási művelet végén kiválaszthatja azt az importálási művelet részleteit specifikációként mentheti.

Megjegyzés : Az importspecifikációval könnyen megismételheti az importálási műveletet anélkül, hogy újra meg kellene adnia a beállításokat az importálási varázslóban.

 1. Keresse meg az importálni kívánt adatokat tartalmazó SQL Server-adatbázist. A kapcsolódási adatokat az adatbázis rendszergazdájától kérheti.

 2. Határozza meg a csatolni vagy importálni kívánt táblákat vagy nézeteket. Egyetlen importálási művelettel több objektumot is importálhat.

 3. Tekintse át a forrásadatokat a következő szempontokat mérlegelve:

  • Az Access egy táblában nem támogat 255-nél több mezőt, ami azt eredményezi, hogy az Access csak az első 255 oszlopot fogja importálni.

  • Az Access-adatbázis maximális mérete 2 GB, amelyből még le kell vonni a rendszerobjektumok által igényelt helyet. Ha az SQL Server-adatbázis sok nagy táblát tartalmaz, előfordulhat, hogy nem lehetséges mindegyiket egyetlen .accdb fájlba importálni. Ilyen esetben fontolja meg az adatok csatolását.

  • Az Access nem hozza létre automatikusan a csatolt táblák közötti kapcsolatokat az importálási művelet végén. A különféle új és meglévő táblák között Önnek kell kézzel létrehoznia a kapcsolatokat a Kapcsolatok ablak beállításaival. A Kapcsolatok ablakot így nyithatja meg:

   • Kattintson a Fájl lapra, majd az Információ lapon a Kapcsolatok elemre.

 4. Határozza meg azt az Access-adatbázist, amelybe importálni szeretné az SQL Server-adatokat.

  Győződjön meg róla, hogy megvannak a szükséges engedélyei ahhoz, hogy adatokat adjon az Access-adatbázishoz. Ha nem valamelyik meglévő adatbázisban szeretné tárolni az adatokat, akkor hozzon létre egy üres adatbázist a Fájl fülre, majd az Új lapon az Üres adatbázis gombra kattintva.

 5. Tekintse át az esetleges táblákat az Access-adatbázisban.

  Az importálási művelet az SQL Server-objektummal megegyező nevű táblát hoz létre. Ha ez a név már használatban van, akkor az Access egy egyest („1") fűz az új tábla nevéhez – a tábla például Névjegyek1 lesz. (Ha a Névjegyek1 név is használatban van már, akkor az Access Névjegyek2 nevű táblát hoz létre és így tovább.)

  Megjegyzés : Az Access az importálás során soha nem ír felül táblát, és nincs lehetőség arra sem, hogy az SQL Server-adatokat egy meglévő táblához fűzze hozzá.

Az adatok importálása

 1. Nyissa meg a céladatbázist.

  A Külső adatok lap Importálás és csatolás csoportjában kattintson az ODBC-adatbázis gombra.

 2. Jelölje be a Forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban választógombot, és kattintson az OK gombra.

 3. Az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelen – ha már létezik a használni kívánt .dsn fájl – kattintson a fájlra a listában.

  Új .dsn fájlt kell létrehoznom

  Megjegyzés : Az eljárás lépései a számítógépre telepített szoftverek függvényében némileg eltérőek lehetnek.

  1. Az Új elemre kattintva új adatforrásnevet (DSN) hozhat létre.

   Az Új adatforrás létrehozása varázsló elindul.

  2. A varázslóban válassza az SQL Server lehetőséget az illesztőprogramok listájában, majd kattintson a Tovább gombra.

  3. Adja meg a .dsn fájl nevét, majd ha a fájlt egy másik helyre szeretné menteni, kattintson a Tallózás lehetőségre.

   Megjegyzés : A .dsn fájl mentéséhez írási engedély szükséges a mappához.

  4. Kattintson a Tovább elemre, nézze át az összesítést, majd a Befejezés elemre kattintva zárja le a varázslót.

   Megjelenik Az Új adatforrás létrehozása az SQL Serverhez párbeszédpanel.

  5. Adja meg az adatforrás leírását a Leírás mezőben. Ez a lépés nem kötelező.

  6. A Melyik SQL Server kiszolgálóhoz kíván kapcsolódni szakasz Kiszolgáló mezőjében gépelje be vagy válassza ki a kapcsolni kívánt SQL Server-kiszolgáló nevét, majd a Tovább gombra kattintva lépjen tovább.

  7. Előfordulhat, hogy az SQL Server-adatbázis adminisztrátorától kell információt beszereznie, például arra vonatkozóan, hogy Microsoft Windows NT-hitelesítést vagy SQL Server-hitelesítést használjon. A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

  8. Ha egy adott adatbázishoz szeretne csatlakozni, ügyeljen arra, hogy Az alapértelmezés szerinti adatbázis jelölőnégyzet be legyen jelölve. Ezután válassza ki a használni kívánt adatbázist, majd kattintson a Tovább gombra.

  9. Kattintson a Befejezés gombra.

  10. Tekintse át az összegzett adatokat, majd kattintson az Adatforrás tesztje elemre.

  11. Ellenőrizze az eredményeket, és az OK gombra kattintva zárja be a párbeszédpanelt.

   Ha a tesztelés sikeres volt, akkor kattintson ismét az OK gombra, vagy a Mégse gombra kattintva módosítsa a beállításokat.

 4. Az OK gombra kattintva zárja be az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelt.

  Az Access megjeleníti az Objektumok importálása párbeszédpanelt.

 5. A Táblák elem alatt kattintson az importálni kívánt táblákra és nézetekre, majd kattintson ismét az OK gombra.

 6. Ha megjelenik az Egyedi rekordazonosító választása párbeszédpanel, az Access nem tudta meghatározni, hogy melyik mező vagy mezők azonosítják egyedileg az adott objektumok egyes sorait. Ebben az esetben jelöljön ki egy olyan mezőt vagy mezőkombinációt, amelynek mindegyik sorban egyedi az értéke, majd kattintson az OK gombra. Ha bizonytalan, kérje az SQL Server adatbázis-rendszergazdájának segítségét.

  Az Access importálja az adatokat. Ha később megismételné az importálási műveletet, akkor az importálási lépéseket specifikációként mentve bármikor könnyedén újrafuttathatja őket. A feladat létrehozásához telepíteni kell a Microsoft Office Outlook alkalmazást a számítógépre.

 7. Kattintson a Bezárás elemre az Importálási lépések mentése területen a Külső adatok felvétele - ODBC-adatbázis párbeszédpanelben. Az Access befejezi az importálást, és a Navigációs ablakban megjeleníti az új táblát vagy táblákat.

Ha az importálást későbbi felhasználás miatt feladatként mentené, folytassa a következő szakasszal.

Vissza a lap tetejére

Az importálási beállítások mentése és felhasználása

Megjegyzés : Feladat létrehozásához telepítve kell hogy legyen a Microsoft Office Outlook.

 1. A Külső adatok átvétele – ODBC-adatbázis párbeszédpanel Importálási lépések mentése területén jelölje be az Importálási lépések mentése jelölőnégyzetet. Ekkor több új vezérlőelem jelenik meg.

 2. A Mentés másként mezőben adja meg az importspecifikáció nevét.

 3. Adja meg a leírást a Leírás mezőben. Ez a lépés nem kötelező.

 4. Ha a műveletet rendszeres időközönként (például hetente vagy havonta) végre szeretné hajtani, akkor jelölje be az Outlook-feladat létrehozása jelölőnégyzetet. Ezzel létrehoz egy olyan feladatot a Microsoft Outlook 2010-ben, amely lehetővé teszi a specifikáció futtatását.

 5. Kattintson az Importálás mentése parancsra.

Ha nincs telepítve az Outlook, az Access hibaüzenetet jelenít meg, amikor az Importálás mentése elemre kattint.

Megjegyzés : Ha az Outlook 2010 nincs megfelelően konfigurálva, elindul a Microsoft Outlook 2010 indítási varázslója. Az utasításokat követve állítsa be az Outlookot.

Másik lehetőségként létrehozhat egy Outlook-feladatot. Ha rendszeresen futtatni szeretné az importálási műveletet, érdemes lehet feladatot létrehoznia az Outlookban. Ha azonban nem hoz létre feladatot, az Access akkor is menti a specifikációt.

Outlook-feladat létrehozása

Ha bejelölte az Outlook-feladat létrehozása jelölőnégyzetet, akkor az Access elindítja az Office Outlook 2010-et, és megjeleníti az új feladatot. A feladat konfigurálásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Megjegyzés : Ha nincs telepítve az Outlook, az Access egy hibaüzenetet jelenít meg. Ha nincs megfelelően konfigurálva az Outlook, az Outlook konfigurációs varázslója indul el. Konfigurálja az Outlook programot a varázsló útmutatása szerint.

 1. Ellenőrizze és módosítsa a feladat beállításait (például a Kezdés dátuma, a Határidő és az Emlékeztető beállítást).

  Ha ismétlődővé szeretné tenni az importálási feladatot, kattintson az Ismétlődés elemre, és adja meg a szükséges adatokat.

 2. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Mentett feladat futtatása

 1. Az Outlook navigációs ablakában kattintson a Feladatok gombra, majd kattintson duplán a futtatni kívánt feladatra.

 2. A Feladat lap Microsoft Access csoportjában kattintson az Importálás futtatása gombra.

 3. Váltson vissza az Access-ablakra, és majd az F5 billentyűt lenyomva frissítse a Navigációs ablakot.

 4. Dupla kattintással nyissa meg az importált táblát Adatlap nézetben.

 5. Győződjön meg arról, hogy minden mező és rekord importálása sikeres volt, és hogy nincsenek hibák.

 6. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a táblára, és a helyi menüben válassza a Tervező nézet parancsot. Tekintse át a mezők adattípusát más tulajdonságait.

Vissza a lap tetejére

Az SQL Server adatainak csatolása

Mivel az adatok táblában vannak tárolva, ezért amikor SQL Server-adatbázis táblájához vagy nézetéhez kapcsolódik, az Access létrehoz egy új táblát (kapcsolt táblát), amely a forrásobjektum tartalmi struktúráját veszi át. Az adatokat az SQL Serverben vagy az Access Adatlap vagy Űrlap nézetében módosíthatja. Ha módosítja az adatokat az egyik helyen, a változások a másikban is érvénybe lépnek. Ha azonban szerkezeti változásokat szeretne elérni, például oszlopot törölni vagy módosítani, azt csak az SQL Server-adatbázisból teheti meg, vagy olyan Access-projektből, amely kapcsolódik hozzá. Az Accessben dolgozva nem vehet fel, nem törölhet és nem módosíthat mezőket a csatolt táblákban.

Felkészülés a csatolásra

 1. Keresse meg a csatolni kívánt adatokat tartalmazó SQL Server-adatbázist. Ha szükséges, akkor forduljon az adatbázis rendszergazdájához a csatlakozással kapcsolatos információkért.

 2. Határozza meg a táblákat és nézeteket, amelyekhez csatolni szeretne. Több objektumhoz is csatlakozhat egyetlen csatolási művelettel.

 3. Tekintse át a forrásadatokat a következő szempontokat mérlegelve:

  • Az Accessben egy tábla legfeljebb 255 mezőből állhat, így a csatolt tábla a csatolt objektumnak csak az első 255 mezőjét fogja tartalmazni.

  • Az SQL Server-objektum írásvédett oszlopai az Accessben is írásvédettek lesznek.

  • Az Accessben nem lehet majd oszlopokat felvenni, törölni vagy módosítani a csatolt táblában.

 4. Azonosítsa az Access-adatbázist, amelyben létre szeretné hozni a csatolt táblákat. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik az adatok felvételéhez szükséges jogosultságokkal. Ha az adatokat nem a meglévő adatbázisok egyikében szeretné tárolni, hozzon létre új, üres adatbázist: kattintson a Fájl lapra, majd az Új lapon az Üres adatbázis elemre.

 5. Tekintse át az Access-adatbázis tábláit. SQL Server-táblák vagy -nézetek csatolásakor az Access a forrásobjektuméval megegyező nevű csatolt táblát hoz létre. Ha az adott név már használatban van, akkor a program egy egyest („1”) fűz az új csatolt tábla nevéhez – a tábla például Névjegyek1 lesz. (Ha a Névjegyek1 név is használatban van már, akkor az Access Névjegyek2 nevű táblát hoz létre és így tovább.)

 6. Ha csatlakozni szeretne az adatokhoz, nyissa meg a céladatbázist.

 7. A Külső adatok lap Importálás és csatolás csoportjában kattintson az ODBC-adatbázis gombra.

 8. Válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

 9. Az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelen válassza ki használni kívánt .dsn fájlt, vagy az Új elemre kattintva hozzon létre új adatforrásnevet (DSN).

 10. Az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelen – ha már létezik a használni kívánt .dsn fájl – kattintson a fájlra a listában.

  Új .dsn fájlt kell létrehoznom

  Megjegyzés : Az eljárás lépései a számítógépre telepített szoftverek függvényében némileg eltérőek lehetnek.

  1. Az Új elemre kattintva új adatforrásnevet (DSN) hozhat létre.

   Az Új adatforrás létrehozása varázsló elindul.

  2. A varázslóban válassza az SQL Server lehetőséget az illesztőprogramok listájában, majd kattintson a Tovább gombra.

  3. Adja meg a .dsn fájl nevét, majd ha a fájlt egy másik helyre szeretné menteni, kattintson a Tallózás lehetőségre.

   Megjegyzés : A .dsn fájl mentéséhez írási engedély szükséges a mappához.

  4. Kattintson a Tovább elemre, nézze át az összesítést, majd a Befejezés elemre kattintva zárja le az Új adatforrás létrehozása varázslót.

   Elindul az Új adatforrás létrehozása az SQL Serverhez varázsló.

  5. A varázslóban adja meg az adatforrás leírását a Leírás mezőben. Ez a lépés nem kötelező.

  6. A Melyik SQL Server kiszolgálóhoz kíván kapcsolódni szakasz Kiszolgáló mezőjében gépelje be vagy válassza ki a kapcsolni kívánt SQL Server alapú számítógép nevét, majd a Tovább gombra kattintva lépjen tovább.

  7. A varázsló ezen pontján előfordulhat, hogy az SQL Server-adatbázis adminisztrátorától kell információt beszereznie, például arra vonatkozóan, hogy Windows NT-hitelesítést vagy SQL Server-hitelesítést használjon. A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

  8. A varázsló következő lapján további információra lehet szükség az SQL Server-adatbázis rendszergazdájától. Ha egy adott adatbázishoz szeretne csatlakozni, győződjön meg arról, hogy Az alapértelmezés szerinti adatbázis jelölőnégyzet be van jelölve, majd válassza ki a használni kívánt SQL Server-adatbázist, végül kattintson a Tovább gombra.

  9. Kattintson a Befejezés gombra. Tekintse át az összegzett adatokat, majd kattintson az Adatforrás tesztje elemre.

  10. Ellenőrizze az eredményeket, és az OK gombra kattintva zárja be az SQL Server - ODBC adatforrás tesztje párbeszédpanelt.

   Ha a tesztelés sikeres, akkor az OK gombra kattintva fejezze be a varázslót, vagy a Mégse gombra kattintva térjen vissza a varázslóba, és módosítsa a beállításokat.

 11. Kattintson az OK gombra.

  Az Access ekkor megjeleníti a Tábla csatolása párbeszédpanelt.

 12. A Táblák elem alatt kattintson az importálni kívánt táblákra és nézetekre, majd kattintson ismét az OK gombra.

  1. Ha megjelenik az Egyedi rekordazonosító választása párbeszédpanel, az Access nem tudta meghatározni, hogy melyik mező vagy mezők azonosítják egyedileg a forrásadatok egyes sorait. Ebben az esetben jelöljön ki egy olyan mezőt vagy mezőkombinációt, amelynek mindegyik sorban egyedi az értéke, majd kattintson az OK gombra. Ha bizonytalan, kérje az SQL Server adatbázis-rendszergazdájának segítségét.

Az Access befejezi a csatolást, és a Navigációs ablakban megjeleníti az új csatolt táblát vagy táblákat.

Fontos : Minden alkalommal, amikor megnyit egy csatolt táblát vagy a forrásobjektumot, megjelennek benne a legújabb adatok. Egy SQL Server-objektumban végrehajtott szerkezeti módosítások azonban nem jelennek meg automatikusan a csatolt táblában.

A legújabb SQL Server-objektum szerkezetét alkalmazva frissítse a csatolt táblát.

 1. Kattintson a jobb gombbal a táblára a navigációs ablakban, majd kattintson a helyi menü Csatolttábla-kezelő parancsára.

 2. Jelölje be a frissíteni kívánt csatolt táblákhoz tartozó jelölőnégyzetet, vagy az összes csatolt tábla kijelöléséhez kattintson Az összes kijelölése elemre.

 3. Kattintson az OK gombra.

  Ha a frissítés sikeres, az Access üzenetben értesíti. Ellenkező esetben az Access egy hibaüzenetet jelenít meg.

 4. A Bezárás elemre kattintva zárja be a Csatolttábla-kezelőt.

Vissza a lap tetejére

SQL Server-adattípusok megjelenése az Accessben

Mivel az Access és az SQL Server adattípusai eltérőek, ezért az Access megkeresi az egyes importált vagy csatolt SQL Server-táblák vagy nézetek oszlopainak legmegfelelőbb adattípust. Például az SQL Server bit adattípusú oszlopa importálás vagy csatolás után az Accessben Igen/Nem adattípusként jelenik meg. Egy másik példa: míg az nvarchar(255) (vagy kisebb) adattípusú SQL Server-oszlop importálás vagy csatolás után Szöveg adattípusú lesz, addig az nvarchar(256) (vagy nagyobb) adattípusúak Feljegyzés mezőbe kerülnek az Accessben. Az importálási vagy csatolási művelet befejezése után nyissa meg a táblát Tervezés nézetben, és ellenőrizze, milyen adattípusokat rendelt az Access az egyes mezőkhöz. Importált táblák mezőinek adattípusa módosítható. A csatolt tábláké azonban nem, kivéve az SQL Server-adatbázisban vagy az ahhoz kapcsolódó Access-projektben.

Az alábbi táblázat felsorolja a főbb SQL Server-adattípusokat. A második és harmadik oszlopban láthatja, hogyan értelmezi őket az Access.

SQL Server-adattípus

Access-adattípus

Access-mezőméret

bigint

Szöveg

255

bináris( mezőméret )

Bináris

Az SQL Server mezőméretével megegyező

bit

Igen/Nem

char( mezőméret ), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

char( mezőméret ), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

datetime

Dátum/Idő

decimal( pontosság , méret )

Szám

Decimális (az Access pontossági ésméretbeli tulajdonságai megegyeznek az SQL Servernél használtakkal.)

float

Szám

Dupla

Kép

OLE-objektum

int

Szám

Hosszú egész

money

Pénznem

nchar( mezőméret ), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

nchar( mezőméret ), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

ntext

Feljegyzés

numeric( pontosság , méret )

Szám

Decimális (az Access pontossági ésméretbeli tulajdonságai megegyeznek az SQL Servernél használtakkal.)

nvarchar( mezőméret ), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

nvarchar( mezőméret ), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

nvarchar(MAX)

Feljegyzés

real

Szám

Egyszeres

smalldatetime

Dátum/Idő

smallint

Szám

Egész

smallmoney

Pénznem

sql_variant

Szöveg

255

text

Feljegyzés

timestamp

Bináris

8

tinyint

Szám

Bájt

uniqueidentifier

Szám

Replikációs azonosító

varbinary

Bináris

Az SQL Server mezőméretével megegyező

varbinary(MAX)

OLE-objektum

varchar( mezőméret ), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

varchar( mezőméret), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

varchar(MAX)

Feljegyzés

xml

Feljegyzés

Vissza a lap tetejére

Ha az Ön részlege vagy munkacsoportja a Microsoft SQL Serverben tárolja az adatokat, előfordulhat, hogy SQL Server-adatokkal kell dolgoznia a Microsoft Office Access 2007-ben.

Ha nem ismeri az SQL Servert, de szeretné megismerni, látogasson el a Microsoft SQL Server weboldalára. Kövesse a cikk Lásd még szakaszában szereplő hivatkozást.

SQL Server-objektumokból (táblákból vagy nézetekből) kétféleképpen hozhat át adatokat az Office Access 2007 alkalmazásba – importálással és csatolással. Ha importálja az adatokat, azzal az Access-adatbázisba másolja őket. Az Accessben az importálás után végrehajtott módosítások nem jelennek meg az SQL Server-adatbázisban. Hasonlóképpen az SQL Server-táblában vagy -nézetben elvégzett változtatások sem lépnek érvénybe az Access-táblában. Ha azonban csatolja az SQL Server-adatokat, azok az SQL Server-számítógépen maradnak, és az Accessnek megmarad velük a kapcsolata. Az adatok módosítása az Accessben hatással lesz az SQL Serverben lévő adatokra is, és az SQL Server-adatbázisban végrehajtott módosítások is érvénybe lépnek az Accessben lévő csatolt táblában.

Ez a cikk az SQL Server-adatok Access 2007-be történő importálásának és csatolásának lépéseit is leírja.

SQL Server-adatok importálása

Ha importálja az SQL Server-adatokat, azzal másolatot készít róluk az Access-adatbázisban. Az importálási művelet során megadhatja a másolni kívánt táblákat és nézeteket.

Az importálási művelet során az Access létrehoz egy táblát, majd az adatokat az SQL Server-adatbázisból a táblába másolja. Táblákra és adatbázisok felépítésére vonatkozó további információkra mutató hivatkozásokat a Lásd még szakaszban talál.

Az importálási művelet végén dönthet úgy, hogy specifikációként menti az importálási műveletet. Az importspecifikáció segítségével később megismételheti a műveletet anélkül, hogy minden alkalommal végig kellene mennie a Importálás varázsló lépésein.

SQL Server-táblák Accessbe való importálásának tipikus esetei

Jellemzően ezen okokból importálhat SQL Server-adatokat Access-adatbázisba:

 • SQL Server-adatokat szeretne véglegesen áthelyezni egy Access-adatbázisba, mert már nincs szüksége rájuk az SQL Server-adatbázisban. Importálhatja az adatokat az Access alkalmazásba, majd törölheti őket az SQL Server-adatbázisból.

 • Az Ön részlege vagy munkacsoportja Access alkalmazást használ, de időnként egy SQL Server-adatbázishoz fordul további adatokért, amelyeket egyesíteni kell az Access-adatbázisok valamelyikével.

Az alábbi lépésekből megtudhatja, hogyan importálhatók SQL Server-adatok Access-adatbázisba.

Felkészülés az importálási műveletre

 1. Keresse meg a másolni kívánt adatokat tartalmazó SQL Server-adatbázist. A kapcsolódási adatokat az adatbázis rendszergazdájától kérheti.

 2. Határozza meg az Access-adatbázisba másolni kívánt táblákat vagy nézeteket. Egyetlen importálási művelettel több objektumot is importálhat.

 3. Tekintse át a forrásadatokat a következő szempontokat mérlegelve:

  • Az Access egy táblában nem támogat 255-nél több mezőt, ami azt eredményezi, hogy az Access csak az első 255 oszlopot fogja importálni.

  • Az Access-adatbázis maximális mérete 2 GB, amelyből még le kell vonni a rendszerobjektumok által igényelt helyet. Ha az SQL Server-adatbázis sok nagy táblát tartalmaz, előfordulhat, hogy nem lehetséges mindegyiket egyetlen .accdb fájlba importálni. Ilyen esetben fontolja meg az adatok csatolását.

  • Az Access nem hozza létre automatikusan a csatolt táblák közötti kapcsolatokat az importálási művelet végén. A különféle új és meglévő táblák között Önnek kell kézzel létrehoznia a kapcsolatokat a Kapcsolatok lap beállításaival. A Kapcsolatok lapot így nyithatja meg:
   Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra. Gombkép

 4. Határozza meg azt az Access-adatbázist, amelybe importálni szeretné az SQL Server-adatokat.

  Győződjön meg róla, hogy megvannak a szükséges engedélyei ahhoz, hogy adatokat adjon az Access-adatbázishoz. Ha nem valamelyik meglévő adatbázisban szeretné tárolni az adatokat, akkor hozzon létre egy üres adatbázist a Microsoft Office gombra Gombkép , majd az Új parancsra kattintva.

 5. Tekintse át az esetleges táblákat az Access-adatbázisban.

  Az importálási művelet az SQL Server-objektummal megegyező nevű táblát hoz létre. Ha ez a név már használatban van, akkor az Access egy egyest („1") fűz az új tábla nevéhez – a tábla például Névjegyek1 lesz. (Ha a Névjegyek1 név is használatban van már, akkor az Access Névjegyek2 nevű táblát hoz létre és így tovább.)

  Megjegyzés : Az Access az importálás során soha nem ír felül táblát, és nincs lehetőség arra sem, hogy az SQL Server-adatokat egy meglévő táblához fűzze hozzá.

Az adatok importálása

 1. Nyissa meg a céladatbázist.

  A Külső adatok lap Importálás csoportjában kattintson az Egyebek gombra.

 2. Kattintson az ODBC-adatbázis Gombkép elemre.

 3. Jelölje be a Forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban választógombot, és kattintson az OK gombra.

 4. Az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelen – ha már létezik a használni kívánt .dsn fájl – kattintson a fájlra a listában.

  Új .dsn fájlt kell létrehoznom

  Megjegyzés : Az eljárás lépései a számítógépre telepített szoftverek függvényében némileg eltérőek lehetnek.

  1. Az Új elemre kattintva új adatforrásnevet (DSN) hozhat létre.
   Az Új adatforrás létrehozása varázsló elindul.

  2. A varázslóban válassza az SQL Server lehetőséget az illesztőprogramok listájában, majd kattintson a Tovább gombra.

  3. Adja meg a .dsn fájl nevét, majd ha a fájlt egy másik helyre szeretné menteni, kattintson a Tallózás lehetőségre.

   Megjegyzés : A .dsn fájl mentéséhez írási engedély szükséges a mappához.

  4. Kattintson a Tovább elemre, nézze át az összesítést, majd a Befejezés elemre kattintva zárja le a varázslót.
   Elindul az Új adatforrás létrehozása az SQL Serverhez varázsló.

  5. A varázslóban adja meg az adatforrás leírását a Leírás mezőben. Ez a lépés nem kötelező.

  6. A Melyik SQL Server kiszolgálóhoz kíván kapcsolódni szakasz Kiszolgáló mezőjében gépelje be vagy válassza ki a kapcsolni kívánt SQL Server-kiszolgáló nevét, majd a Tovább gombra kattintva lépjen tovább.

  7. A varázsló ezen pontján előfordulhat, hogy az SQL Server-adatbázis adminisztrátorától kell információt beszereznie, például arra vonatkozóan, hogy Microsoft Windows NT-hitelesítést vagy SQL Server-hitelesítést használjon. A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

  8. A varázsló következő lapján a folytatás előtt további információra lehet szükség az SQL Server-adatbázis rendszergazdájától. Ha egy adott adatbázishoz szeretne csatlakozni, ügyeljen arra, hogy Az alapértelmezés szerinti adatbázis jelölőnégyzet be legyen jelölve. Ezután válassza ki a használni kívánt adatbázist, majd kattintson a Tovább gombra.

  9. Kattintson a Befejezés gombra. Tekintse át az összegzett adatokat, majd kattintson az Adatforrás tesztje elemre.

  10. Ellenőrizze az eredményeket, és az OK gombra kattintva zárja be az SQL Server - ODBC adatforrás tesztje párbeszédpanelt.

   Ha a tesztelés sikeres, akkor az OK gombra kattintva fejezze be a varázslót, vagy a Mégse gombra kattintva térjen vissza a varázslóba, és módosítsa a beállításokat.

 5. Az OK gombra kattintva zárja be az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelt.

  Az Access megjeleníti az Objektumok importálása párbeszédpanelt.

 6. A Táblák elem alatt kattintson az importálni kívánt táblákra és nézetekre, majd kattintson ismét az OK gombra.

 7. Ha megjelenik az Egyedi rekordazonosító választása párbeszédpanel, az Access nem tudta meghatározni, hogy melyik mező vagy mezők azonosítják egyedileg az adott objektumok egyes sorait. Ebben az esetben jelöljön ki egy olyan mezőt vagy mezőkombinációt, amelynek mindegyik sorban egyedi az értéke, majd kattintson az OK gombra. Ha bizonytalan, kérje az SQL Server adatbázis-rendszergazdájának segítségét.

Az Access importálja az adatokat. Ha később megismételné az importálási műveletet, akkor az importálási lépéseket specifikációként mentve bármikor könnyedén újrafuttathatja őket. A jelen cikk következő szakaszában leírtak alapján végezze el a feladatot. Ha nem szeretné menteni az importspecifikáció részleteit, kattintson Külső adatok átvétele – ODBC-adatbázis párbeszédpanel Importálási lépések mentése szakaszának Bezárás elemére. Az Access befejezi az importálást, és a Navigációs ablakban megjeleníti az új táblát vagy táblákat.

Az importálási lépések mentése specifikációként

 1. A Külső adatok átvétele – ODBC-adatbázis párbeszédpanel Importálási lépések mentése területén jelölje be az Importálási lépések mentése jelölőnégyzetet.

  Ekkor több új vezérlőelem jelenik meg.

 2. A Mentés másként mezőben adja meg az importspecifikáció nevét.

 3. Adja meg a leírást a Leírás mezőben. Ez a lépés nem kötelező.

 4. Ha a műveletet rendszeres időközönként (például hetente vagy havonta) végre szeretné hajtani, akkor jelölje be az Outlook-feladat létrehozása jelölőnégyzetet. Ezzel létrehoz egy olyan feladatot a Microsoft Office Outlook 2007-ban, amely lehetővé teszi a specifikáció futtatását.

 5. Kattintson az Importálás mentése parancsra.

Az Outlook-feladat beállítása

Ha az előző eljárásban bejelölte az Outlook-feladat létrehozása jelölőnégyzetet, akkor az Access elindítja az Office Outlook 2007-et, és megjeleníti az új feladatot. A feladat konfigurálásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Megjegyzés : Ha nincs telepítve az Outlook, az Access egy hibaüzenetet jelenít meg. Ha nincs megfelelően konfigurálva az Outlook, az Outlook konfigurációs varázslója indul el. Konfigurálja az Outlook programot a varázsló útmutatása szerint.

 1. Ellenőrizze és módosítsa a feladat beállításait az Outlook-feladat ablakában (például a Határidő és az Emlékeztető beállítást).

  Ha ismétlődővé szeretné tenni a feladatot, kattintson az Ismétlődés gombra, és adja meg a beállításokat.

  Ezen az ábrán a feladatütemező látható gyakori beállításokkal.

  Az Outlook feladatütemezője

  További információt Outlook-feladatok ütemezéséről az Importálási vagy exportálási művelet ütemezése című témakörben talál.

 2. Ha befejezte az Outlook-feladat beállítását, a Feladat lap Műveletek csoportjában kattintson a Mentés és bezárás elemre.

Mentett feladat futtatása

 1. Az Outlook navigációs ablakában kattintson a Feladatok gombra, majd kattintson duplán a futtatni kívánt feladatra.

 2. A Feladat lap Microsoft Office Access csoportjában kattintson az Importálás futtatása Gombkép gombra.

 3. Váltson vissza az Access-ablakra, és majd az F5 billentyűt lenyomva frissítse a Navigációs ablakot.

 4. Dupla kattintással nyissa meg az importált táblát Adatlap nézetben.

 5. Győződjön meg arról, hogy minden mező és rekord importálása sikeres volt, és hogy nincsenek hibák.

 6. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a táblára, és a helyi menüben válassza a Tervező nézet parancsot. Tekintse át a mezők adattípusát más tulajdonságait.

Vissza a lap tetejére

Az SQL Server adatainak csatolása

Csatolás segítségével anélkül kapcsolódhat adatokhoz, hogy importálná őket, így mind az SQL Server-adatbázisban, mind az Access adatbázisban megtekintheti és szerkesztheti a legfrissebb adatokat anélkül, hogy létrehozná és tárolná az adatok másolatát az Accessben. Ha az SQL Server-adatokat nem szeretné az Access-adatbázisba másolni, de ezen adatok alapján szeretne lekérdezéseket futtatni és jelentéseket létrehozni, akkor importálás helyett inkább csatolnia kell az adatokat.

Amikor SQL Server-adatbázis táblájához vagy nézetéhez kapcsolódik, az Access létrehoz egy új táblát (kapcsolt táblát), amely a forrásobjektum tartalmi struktúráját veszi át. Az adatokat az SQL Serverben vagy az Access Adatlap vagy Űrlap nézetében módosíthatja. Ha módosítja az adatokat az egyik helyen, a változások a másikban is érvénybe lépnek. Ha azonban szerkezeti változásokat szeretne elérni, például oszlopot törölni vagy módosítani, azt csak az SQL Server-adatbázisból teheti meg, vagy olyan Access-projektből, amely kapcsolódik hozzá. Az Accessben dolgozva nem vehet fel, nem törölhet és nem módosíthat mezőket a csatolt táblákban.

Ha az SQL Server-adatbázis nagy mennyiségű adatot tartalmaz, akkor érdemes az importálás helyett a csatolást választania, mivel az Access-adatbázisok maximális mérete 2 GB (mínusz a rendszerobjektumok számára szükséges terület). Ha sok nagy táblát vagy nézetet importál, azzal hamar túllépheti ez a korlátot, míg ugyanezen adatok csatolása egy Access-adatbázisba elhanyagolható tárterületet vesz igénybe.

SQL Server-adatok csatolásának tipikus esetei

SQL Server-táblákat vagy nézeteket jellemzően ilyen okokból szokás Access-adatbázisokhoz csatolni:

 • A részleg vagy munkacsoport az Access segítségével készíti jelentéseit és lekérdezéseit, és az SQL Servert használja adattárolásra. Az egyes csapatok SQL Server-táblákat és nézeteket hozhatnak létre központosított tároláshoz, de az adatokat gyakran át kell adni asztali programokba, amelyben összesíthetők és jelentés készíthető belőlük. Ilyenkor azért a csatolás a megfelelő választás, mert ez az SQL Server- és az Access-adatbázis felhasználóinak is lehetővé teszi, hogy adatokat rögzítsenek és módosítsanak, és így mindig mindenki a legújabb adatokkal dolgozhat.

 • Ön olyan Access-felhasználó, aki mostanában kezdte használni az SQL Servert. Több adatbázisát is áttelepítette az SQL Serverbe, és ezeknek az adatbázisoknak a táblái túlnyomórészt csatolt táblák. Mostantól Access-táblák létrehozása helyett SQL Server-táblákat és -listákat fog létrehozni, amelyekhez majd Access-adatbázisokból csatlakozik.

 • Már eddig is az SQL Serverben tárolta adatait, de az Access programban is a legújabb adatokkal szeretne Accessben létrehozott lekérdezéseket futtatni és jelentéseket nyomtatni.

Felkészülés SQL Server-tábla csatolására

 1. Keresse meg a csatolni kívánt adatokat tartalmazó SQL Server-adatbázist. Ha szükséges, akkor forduljon az adatbázis rendszergazdájához a csatlakozással kapcsolatos információkért.

 2. Határozza meg a táblákat és nézeteket, amelyekhez csatolni szeretne. Több objektumhoz is csatlakozhat egyetlen csatolási művelettel.

 3. Tekintse át a forrásadatokat a következő szempontokat mérlegelve:

  • Az Accessben egy tábla legfeljebb 255 mezőből állhat, így a csatolt tábla a csatolt objektumnak csak az első 255 mezőjét fogja tartalmazni.

  • Az SQL Server-objektum írásvédett oszlopai az Accessben is írásvédettek lesznek.

  • Az Accessben nem lehet majd oszlopokat felvenni, törölni vagy módosítani a csatolt táblában.

 4. Azonosítsa az Access-adatbázist, amelyben létre szeretné hozni a csatolt táblákat. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik az adatok felvételéhez szükséges jogosultságokkal. Ha az adatokat nem a meglévő adatbázisok egyikében szeretné tárolni, hozzon létre új, üres adatbázist az alábbi paranccsal:

  Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd az Új parancsra.

 5. Tekintse át az Access-adatbázis tábláit. SQL Server-táblák vagy -nézetek csatolásakor az Access a forrásobjektuméval megegyező nevű csatolt táblát hoz létre. Ha az adott név már használatban van, akkor a program egy egyest („1”) fűz az új csatolt tábla nevéhez – a tábla például Névjegyek1 lesz. (Ha a Névjegyek1 név is használatban van már, akkor az Access Névjegyek2 nevű táblát hoz létre és így tovább.)

Az adatok csatolása

 1. Nyissa meg a céladatbázist.

 2. A Külső adatok lap Importálás csoportjában kattintson az Egyebek gombra.

 3. Kattintson az ODBC-adatbázis elemre.

 4. Válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

 5. Az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelen válassza ki használni kívánt .dsn fájlt, vagy az Új elemre kattintva hozzon létre új adatforrásnevet (DSN).

 6. Az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelen – ha már létezik a használni kívánt .dsn fájl – kattintson a fájlra a listában.

  Új .dsn fájlt kell létrehoznom

  Megjegyzés : Az eljárás lépései a számítógépre telepített szoftverek függvényében némileg eltérőek lehetnek.

  1. Az Új elemre kattintva új adatforrásnevet (DSN) hozhat létre.
   Az Új adatforrás létrehozása varázsló elindul.

  2. A varázslóban válassza az SQL Server lehetőséget az illesztőprogramok listájában, majd kattintson a Tovább gombra.

  3. Adja meg a .dsn fájl nevét, majd ha a fájlt egy másik helyre szeretné menteni, kattintson a Tallózás lehetőségre.

   Megjegyzés : A .dsn fájl mentéséhez írási engedély szükséges a mappához.

  4. Kattintson a Tovább elemre, nézze át az összesítést, majd a Befejezés elemre kattintva zárja le az Új adatforrás létrehozása varázslót.
   Elindul az Új adatforrás létrehozása az SQL Serverhez varázsló.

  5. A varázslóban adja meg az adatforrás leírását a Leírás mezőben. Ez a lépés nem kötelező.

  6. A Melyik SQL Server kiszolgálóhoz kíván kapcsolódni szakasz Kiszolgáló mezőjében gépelje be vagy válassza ki a kapcsolni kívánt SQL Server alapú számítógép nevét, majd a Tovább gombra kattintva lépjen tovább.

  7. A varázsló ezen pontján előfordulhat, hogy az SQL Server-adatbázis adminisztrátorától kell információt beszereznie, például arra vonatkozóan, hogy Windows NT-hitelesítést vagy SQL Server-hitelesítést használjon. A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.

  8. A varázsló következő lapján további információra lehet szükség az SQL Server-adatbázis rendszergazdájától. Ha egy adott adatbázishoz szeretne csatlakozni, győződjön meg arról, hogy Az alapértelmezés szerinti adatbázis jelölőnégyzet be van jelölve, majd válassza ki a használni kívánt SQL Server-adatbázist, végül kattintson a Tovább gombra.

  9. Kattintson a Befejezés gombra. Tekintse át az összegzett adatokat, majd kattintson az Adatforrás tesztje elemre.

  10. Ellenőrizze az eredményeket, és az OK gombra kattintva zárja be az SQL Server - ODBC adatforrás tesztje párbeszédpanelt.

   Ha a tesztelés sikeres, akkor az OK gombra kattintva fejezze be a varázslót, vagy a Mégse gombra kattintva térjen vissza a varázslóba, és módosítsa a beállításokat.

 7. Kattintson az OK gombra.
  Az Access ekkor megjeleníti a Tábla csatolása párbeszédpanelt.

 8. A Táblák elem alatt kattintson az importálni kívánt táblákra és nézetekre, majd kattintson ismét az OK gombra.

 9. Ha megjelenik az Egyedi rekordazonosító választása párbeszédpanel, az Access nem tudta meghatározni, hogy melyik mező vagy mezők azonosítják egyedileg a forrásadatok egyes sorait. Ebben az esetben jelöljön ki egy olyan mezőt vagy mezőkombinációt, amelynek mindegyik sorban egyedi az értéke, majd kattintson az OK gombra. Ha bizonytalan, kérje az SQL Server adatbázis-rendszergazdájának segítségét.

Az Access befejezi a csatolást, és a Navigációs ablakban megjeleníti az új csatolt táblát vagy táblákat.

Fontos : Minden alkalommal, amikor megnyit egy csatolt táblát vagy a forrásobjektumot, megjelennek benne a legújabb adatok. Egy SQL Server-objektumban végrehajtott szerkezeti módosítások azonban nem jelennek meg automatikusan a csatolt táblában.


A legújabb SQL Server-objektum szerkezetét alkalmazva így frissítse a csatolt táblát:

 1. Kattintson a jobb gombbal a táblára a navigációs ablakban, majd kattintson a helyi menü Csatolttábla-kezelő parancsára.

 2. Jelölje be a frissíteni kívánt csatolt táblákhoz tartozó jelölőnégyzetet, vagy az összes csatolt tábla kijelöléséhez kattintson Az összes kijelölése elemre.

 3. Kattintson az OK gombra.

  Ha a frissítés sikeres, az Access üzenetben értesíti. Ellenkező esetben az Access egy hibaüzenetet jelenít meg.

 4. A Bezárás elemre kattintva zárja be a Csatolttábla-kezelőt.

Vissza a lap tetejére

Megtudhatja, hogyan értelmezi az Access a SQL Server-adattípusokat

Mivel az Access és az SQL Server adattípusai eltérőek, ezért az Access megkeresi az egyes importált vagy csatolt SQL Server-táblák vagy nézetek oszlopainak legmegfelelőbb adattípust. Például az SQL Server bit adattípusú oszlopa importálás vagy csatolás után az Accessben Igen/Nem adattípusként jelenik meg. Egy másik példa: míg az nvarchar(255) (vagy kisebb) adattípusú SQL Server-oszlop importálás vagy csatolás után az Accessben Szöveg adattípusú lesz, addig az nvarchar(256) (vagy nagyobb) adattípusúak Feljegyzés mezőbe kerülnek az Accessben. Az importálási vagy csatolási művelet befejezése után nyissa meg a táblát Tervezés nézetben, és ellenőrizze, milyen adattípusokat rendelt az Access az egyes mezőkhöz. Az importált táblák mezőinek adattípusát módosíthatja, a csatolt táblákét azonban nem, kivéve az SQL Server-adatbázisban vagy az ahhoz kapcsolódó Access-projektben.

Az alábbi táblázat felsorolja a főbb SQL Server-adattípusokat. A második és harmadik oszlopban láthatja, hogyan értelmezi őket az Access.

SQL Server-adattípus

Access-adattípus

Access-mezőméret

bigint

Szöveg

255

bináris( mezőméret )

Bináris

Az SQL Server mezőméretével megegyező

bit

Igen/Nem

char( mezőméret ), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

char( mezőméret ), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

datetime

Dátum/Idő

decimal( pontosság , méret )

Szám

Decimális (az Access pontossági ésméretbeli tulajdonságai megegyeznek az SQL Servernél használtakkal.)

float

Szám

Dupla

Kép

OLE-objektum

int

Szám

Hosszú egész

money

Pénznem

nchar ( mezőméret ), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

nchar ( mezőméret ), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Feljegyzés

ntext

Feljegyzés

numeric( pontosság , méret )

Szám

Decimális (az Access pontossági ésméretbeli tulajdonságai megegyeznek az SQL Servernél használtakkal.)

nvarchar ( mezőméret ), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

nvarchar ( mezőméret ), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

nvarchar (MAX)

Feljegyzés

real

Szám

Egyszeres

smalldatetime

Dátum/Idő

smallint

Szám

Egész

smallmoney

Pénznem

sql_variant

Szöveg

255

text

Feljegyzés

timestamp

Bináris

8

tinyint

Szám

Bájt

uniqueidentifier

Szám

Replikációs azonosító

varbinary

Bináris

Az SQL Server mezőméretével megegyező

varbinary (MAX)

OLE-objektum

varchar ( mezőméret ), ahol a mezőméret legfeljebb 255

Szöveg

Az SQL Server mezőméretével megegyező

varchar ( mezőméret), ahol a mezőméret nagyobb mint 255

Feljegyzés

varchar (MAX)

Feljegyzés

xml

Feljegyzés

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×