Relációs lekérdezéstervező (Power Pivot)

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Amikor a Power Pivot a Microsoft Excel 2013 programban használatával SQL Server-alapú relációs adatokat importál, a relációs lekérdezéstervezővel interaktívan építheti fel a lekérdezést. A relációs lekérdezéstervezővel létrehozhat olyan lekérdezést, amely meghatározza a Microsoft SQL Server és Microsoft Azure SQL rendszerű relációs adatbázisokból, illetve a Microsoft SQL Server párhuzamos adatraktárból lehívandó adatokat. Használja a grafikus lekérdezéstervezőt a metaadatok feltérképezéséhez, a lekérdezés interaktív létrehozásához, valamint a lekérdezés eredményeinek megtekintéséhez.  Más lehetőségként használja a szöveges lekérdezéstervezőt a grafikus lekérdezéstervezőben létrehozott lekérdezések megtekintéséhez, illetve lekérdezések módosításához. Meglévő lekérdezést is importálhat fájlból vagy jelentésből.

 1. Nyissa meg a Power Pivot-ablakot.

 2. Kattintson a Külső adatok beolvasása > Adatbázisból > Az SQL Server rendszerből parancsra.

 3. A Tábla importálása varázslóban adja meg a kiszolgáló nevét, a hitelesítő adatokat és az adatbázis nevét. Kattintson a Tovább gombra.

 4. Jelölje be Az importálandó adatokat megadó lekérdezés készítése választógombot. Kattintson a Tovább gombra.

 5. Tervezés elemre kattintva nyissa meg a relációs lekérdezéstervezőt.

Szükség esetén a szöveges lekérdezéstervezőben megírhatja a lekérdezést az SQL nyelv használatával. A szöveges lekérdezéstervezőre váltáshoz kattintson az eszköztár Szerkesztés szövegként elemére. Miután módosított egy lekérdezést a szöveges lekérdezéstervezővel, az adott lekérdezéshez a továbbiakban nem használhatja a grafikus lekérdezéstervezőt.

Megjegyzés: Az Oracle, az OLE DB, az ODBC és a Teradata típusú adatforrásokra vonatkozó lekérdezések megadásához kizárólag a szöveges lekérdezéstervező használható.

Tartalom

Grafikus lekérdezéstervező

A grafikus lekérdezéstervező segítségével áttekintheti az adatbázistáblákat és -nézeteket, valamint interaktív módon összeállíthatja az SQL SELECT utasítást, amely megadja az adatkészlethez beolvasandó adatok helyéül szolgáló adatbázistáblákat és -oszlopokat. Ön kiválasztja az adatkészletbe felvenni kívánt mezőket, és igény szerint meghatározza az adatkészletbe foglalt adatokat leszűkítő szűrőket. Meghatározhatja, hogy a szűrők paraméterekként legyenek felhasználva, és futási időben adhatja meg a paramétereket. Ha több táblát jelöl ki, a lekérdezéstervező leírja az egyes táblapárok között fennálló kapcsolatot.

A grafikus lekérdezéstervező három területre oszlik. Attól függően, hogy a lekérdezés táblákat/nézeteket vagy tárolt eljárásokat/táblázat értékű függvényeket használ, a lekérdezéstervező elrendezése módosul.

Megjegyzés: 

Az SQL Server párhuzamos adatraktár nem támogatja a tárolt eljárásokat vagy táblázat értékű függvényeket.

Az alábbi ábrán a táblákkal és nézetekkel használt grafikus lekérdezéstervező látható.

Relációs lekérdezéstervező

Az alábbi ábrán a tárolt eljárásokkal és táblázat értékű függvényekkel használt grafikus lekérdezéstervező látható.

rs_relational_graphical_SP

A következő táblázat az egyes ablaktáblák funkcióját ismerteti:

Ablaktábla

Függvény

Adatbázis nézete

A táblák, nézetek, tárolt eljárások és táblázat értékű függvények hierarchikus nézetét jeleníti meg, amelyben a rendezés alapja az adatbázis sémája.

Kijelölt mezők

Megjeleníti az Adatbázis nézete ablaktáblában kijelölt elemek adatbázismező-nevét tartalmazó listát. Ezek a mezők adják majd az adatkészlet mezőgyűjteményét.

Függvényparaméterek

Megjeleníti az Adatbázis nézete ablaktáblában látható tárolt eljárások, illetve táblázat értékű függvények bemeneti paramétereinek listáját.

Kapcsolatok

Megjeleníti az Adatbázis nézete ablaktáblában levő táblák vagy nézetek kijelölt mezői alapján kikövetkeztetett vagy a kézzel létrehozott kapcsolatok listáját.

Alkalmazott szűrők

Megjeleníti az Adatbázis nézete ablaktáblában szereplő táblák vagy nézetek mezőinek és szűrési feltételeinek listáját.

Lekérdezés eredményei

Megjeleníti az automatikusan generált lekérdezéshez tartozó találatok mintaadatait.

Adatbázis nézete

Az Adatbázis nézete ablaktáblában láthatók azon adatbázis-objektumok metaadatai, amelyek megtekintésére jogosult. Ezt az adatforrással létesített kapcsolat és a hozzáférési adatok szabják meg. A hierarchikus nézetben az adatbázis-objektumok adatbázisséma szerint rendezve láthatók. Bontsa ki az egyes sémák csomópontját a táblák, nézetek, tárolt eljárások és táblázat értékű függvények megtekintéséhez. Bontsa ki a kívánt táblát vagy nézetet az oszlopok megjelenítéséhez.

Kijelölt mezők ablaktábla

A Kijelölt mezők ablaktábla megjeleníti az adatkészlet mezőit, valamint a lekérdezésbe felvenni kívánt csoportokat és összesítéseket.

A következő lehetőségek láthatók:

 • Kijelölt mezők   Megjeleníti az táblák vagy nézetek, tárolt eljárásokkal és táblázat értékű függvények bemeneti paramétereinek választott adatbázis mezőit. A mezők panelen megjelenő az adatkészlet mezőgyűjteményének válnak.

 • Használja a Jelentés adatai ablaktáblát egy adatkészlet mezőgyűjteményének megtekintéséhez.

 • Csoportosítás és összegzés Megjelenítése vagy elrejtése a csoportosítás felhasználása és összesíti a lekérdezésben. Miután hozzáadta a csoportosítás és összegzések kikapcsolta a csoportosítás és az összesített szolgáltatás, törlődnek. A szöveg (nincs), azt jelzi, hogy nincs csoportosítás és összegzések használják. Ha bekapcsolja a csoportosítás és az összesített szolgáltatás újra, vissza az előző csoportosítás és összegzések.

 • Mező törlése A kijelölt mező törlése.

Csoportosítás és összegzés

A nagy táblákat tartalmazó adatbázisok lekérdezése egyes esetekben olyan nagy számú adatsort ad vissza, ami már nehezen használható fel, és befolyásolja a hatalmas adatmennyiséget továbbító hálózat teljesítményét. Az adatsorok számának korlátozásához a lekérdezés tartalmazhat olyan SQL nyelvű összesítéseket, amelyek összegzik az adatokat az adatbázis-kiszolgálón.

Az összesítések az adatok összegzéseit adják vissza, és az adatok csoportosítása támogatja az összegzett adatokat megadó összesítést. Amikor összesítést használ a lekérdezésben, a lekérdezés automatikusan csoportosítja a visszaadott többi mezőt, és tartalmazza az SQL GROUP BY záradékot. Az adatok összesítés nélkül is összegezhetők, ha csak a Csoportosítási szempont lehetőséget választja a Csoportosítás és összesítés listáról. Az öösszesítések némelyike olyan lekérdezést tartalmaz, amely a DISTINCT kulcsszót is tartalmazza. A DISTINCT kulcsszó használatával kiküszöbölhetők az ismétlődő értékek.

A Microsoft SQL Server a Transact-SQL nyelvet, a Microsoft SQL Server párhuzamos adatraktár pedig az SQL nyelvet használja. Az SQL nyelv mindkét változata támogatja a lekérdezéstervező által biztosított záradékot, kulcsszót és összesítéseket.

Az alábbi táblázat az összesítések felsorolását és rövid ismertetését tartalmazza.

Összesítés

Leírás

Átlag

Egy csoportban levő értékek átlagát adja vissza. Az SQL AVG összegzést valósítja meg.

Count

Egy csoportban levő elemek számát adja eredményül. Az SQL COUNT összegzést valósítja meg.

Nagy darabszám

Egy csoportban levő elemek számát adja eredményül. Az SQL COUNT_BIG összegzést valósítja meg. A COUNT és a COUNT_BIG között az a különbség, hogy a COUNT_BIG összegzés mindig bigint adattípusú értéket ad vissza.

Min

Egy csoportban található minimális értéket adja eredményül. Az SQL MIN összegzést valósítja meg.

Max

Egy csoportban található maximális értéket adja eredményül. Az SQL MAX összegzést valósítja meg.

Szórás

Egy csoportban levő összes érték statisztikai szórását adja eredményül. Az SQL STDEV összegzést valósítja meg.

SzórásP

Egy kifejezésben megadott csoport összes értékéből álló sokaság statisztikai szórását adja eredményül. Az SQL STDEVP összegzést valósítja meg.

Összeg

Egy csoportban levő összes érték összegét adja eredményül. Az SQL SUM összegzést valósítja meg.

Var

Egy csoportban levő összes érték statisztikai varianciáját adja eredményül. Az SQL VAR összegzést valósítja meg.

VarP

Egy csoport összes értékéből álló sokaság statisztikai varianciáját adja eredményül. Az SQL VARP összegzést valósítja meg.

Eltérők átlaga

Eltérő értékekből számított átlagot ad eredményül. Az AVG összegzés és a DISTINCT kulcsszó kombinációját valósítja meg.

Eltérők darabszáma

Eltérő értékekből számított darabszámot ad eredményül. A COUNT összegzés és a DISTINCT kulcsszó kombinációját valósítja meg.

Eltérők nagy darabszáma

Egy csoportban levő egyedi elemek számát adja vissza. A COUNT_BIG összegzés és a DISTINCT kulcsszó kombinációját valósítja meg.

Eltérők szórása

Egyedi értékek statisztikai szórását adja eredményül. Az STDEV összegzés és a DISTINCT kulcsszó kombinációját valósítja meg.

Eltérők SzórásP értéke

Egyedi értékek statisztikai szórását adja eredményül. Az STDEVP összegzés és a DISTINCT kulcsszó kombinációját valósítja meg.

Eltérők összege

Eltérő értékek összegét adja eredményül. A SUM összegzés és a DISTINCT kulcsszó kombinációját valósítja meg.

Eltérők varianciája

Egyedi értékek statisztikai varianciáját adja eredményül. A VAR összegzés és a DISTINCT kulcsszó kombinációját valósítja meg.

Eltérők VarP értéke

Egyedi értékek statisztikai varianciáját adja eredményül. A VARP összegzés és a DISTINCT kulcsszó kombinációját valósítja meg.

Függvényparaméterek ablaktábla

A Függvényparaméterek ablaktáblában a tárolt eljárás vagy táblaértéket használó függvény paraméterei szerepelnek. A következő oszlopok láthatók:

 • Paraméterek neve Megjeleníti a tárolt eljárás, illetve táblázat értékű függvény által meghatározott paraméter neve.

 • Érték   Egy érték, használja a paraméter jeleníthet meg a lekérdezés eredménye ablaktábla tervezéskor adatok beolvasásához a lekérdezés futtatásakor. Ez az érték nem használatos futásidőben.

Kapcsolatok ablaktábla

A Kapcsolatok ablaktáblában az illesztési kapcsolatok láthatók. A kapcsolatokat a rendszer észlelheti automatikusan az adatbázis metaadataiból beolvasott külső kulcsos kapcsolatok alapján, de a kapcsolatok kézzel is létrehozhatók.

A következő lehetőségek láthatók:

 • Automatikus észlelése. Megjelenítése vagy elrejtése a auto-detect funkciót, amely automatikusan létrehozza a táblák közötti kapcsolatokat. Ha automatikusan észleli, hogy be van kapcsolva, a Lekérdezéstervező hoz létre kapcsolatok a táblázatokban; idegen kulcsok egyéb esetben a kapcsolatok manuálisan kell létrehoznia. Automatikus automatikusan észleli az adatbázis nézete ablaktáblában válassza a táblák, amikor megkísérli kapcsolatokat hozhat létre. Ha bekapcsolja az automatikus észlelése után a kézzel létrehozott illesztések, ezeket az illesztés elvesznek.

  Fontos: Az SQL Server párhuzamos adatraktárral való használata esetén az illesztések létrehozásához szükséges metaadatok nem állnak rendelkezésre, így a kapcsolatok nem hozhatók létre automatikusan. Ha a lekérdezés SQL Server párhuzamos adatraktárból olvas be adatokat, az összes táblaillesztést kézzel kell létrehozni.

 • Kapcsolat hozzáadása. Kapcsolat hozzáadása a kapcsolat listához.

  Ha be van kapcsolva az automatikus észlelés, akkor a lekérdezéstervező automatikusan felveszi a Kapcsolat listára azokat a táblákat, amelyek oszlopait felhasználják a lekérdezésben. Amikor az automatikus észlelés felismeri, hogy két tábla kapcsolódik, felveszi az egyik táblát a Bal oldali tábla oszlopba, a másik táblát pedig a Jobb oldali tábla oszlopba, és létrehoz közöttük egy belső illesztést. Mindegyik kapcsolat egy JOIN záradékot hoz létre a lekérdezésben. Ha a táblák nem kapcsolódnak egymáshoz, akkor mindegyik a Bal oldali tábla oszlopban szerepel, és az Illesztés típusa oszlop azt jelzi, hogy a táblák nem kapcsolódnak más táblákhoz. Amikor be van kapcsolva az automatikus észlelés, nem vehetők fel kapcsolatok kézzel olyan táblák között, amelyekről az automatikus észlelés azt állapította meg, hogy nem kapcsolódnak.

  Ha az automatikus észlelés ki van kapcsolva, felvehet kapcsolatokat a táblák között, és módosíthatja azokat. Kattintson a Mezők szerkesztése lehetőségre a táblák illesztéséhez használandó mezők megadásához.

  A kapcsolatok olyan sorrendben jelennek meg a Kapcsolat listán, amilyen sorrendben a rendszer elvégzi majd az illesztéseket a lekérdezésben. A kapcsolatok sorrendjének módosításához feljebb és lejjebb helyezheti a kapcsolatokat a listán.

  Ha több kapcsolatot használ egy lekérdezésben, akkor az első kapcsolat kivételével mindegyik kapcsolatban szereplő egyik táblára hivatkozni kell a következő kapcsolatokban.

  Ha egy kapcsolat mindkét táblájára hivatkoznak egy előző kapcsolatból, akkor a kapcsolat nem hoz létre külön JOIN záradékot, hanem egy illesztési feltételt ad hozzá az előző kapcsolat által létrehozott JOIN záradékhoz. Az illesztés típusát a rendszer az előző kapcsolatból állapítja meg, amely ugyanazokra a táblákra hivatkozott.

 • Mezők szerkesztésének. Ekkor megnyílik a Kapcsolódó mezők szerkesztése párbeszédpanel, ahol hozzáadása és módosítása a táblák közötti kapcsolatok. A mezők azt választotta, a bal és jobb oldali táblázatokban csatlakozni szeretne. Bekapcsolódhat a bal oldali tábla és a jobb oldali tábla kapcsolat több illesztési feltételeket adhat meg több mezőt. A két mezőt, amely a csatlakozás a bal és jobb oldali tábla nem kell lehet ugyanaz a neve. Az illesztett mezők adattípusának kompatibilis adattípusok kell rendelkeznie.

 • Kapcsolat törlése. Törli a kijelölt kapcsolatot.

 • Fel és lejjebb. Mozgás a kapcsolatok, felfelé vagy lefelé a kapcsolat listában. A sorozat, a lekérdezés elhelyezett kapcsolatok hatással lehet a lekérdezés eredményét. A kapcsolatok kerülnek a lekérdezést abban a sorrendben jelennek meg a kapcsolatok listájában.

A következő oszlopok láthatók:

 • Táblázat balra   Részére join-kapcsolatban az első tábla neve.

 • Illesztés típusa   Csatlakozás SQL utasítás használt típusa az automatikusan generált lekérdezéshez jeleníti meg. Alapértelmezés szerint idegen kulcs korlátozás lép fel, ha INNER JOIN használják. Más illesztések típusai a LEFT JOIN és RIGHT JOIN lehet. Ha az alábbi illesztés típusát a egyike sem vonatkozik, a az Illesztés típusát oszlop Unrelatedjeleníti meg. Nincs CROSS JOIN illesztések létrehozott nem kapcsolódó táblák; Ehelyett kézzel kell létrehozni a kapcsolatok oszlopok összefűzésével a bal és jobb oldali táblában található.

 • Jobb oldali tábla A join-kapcsolatban a második tábla nevét jeleníti meg.

 • Csatlakozás mezők Az illesztett mezők, pár sorolja fel, ha a kapcsolat több illesztés feltételt az illesztett mezők pár (,) elválasztva egymástól.

Alkalmazott szűrők ablaktábla

Az Alkalmazott szűrők ablaktáblában szerepelnek azok a feltételek, amelyek alapján a rendszer futás közben korlátozza a bekért adatsorokat. Az ebben az ablaktáblában megadott feltételeket a program egy SQL WHERE záradék létrehozásához használja. A paraméterbeállítás kiválasztásakor a program automatikusan létrehoz egy paramétert.

A következő oszlopok láthatók:

 • A mező neve Megjeleníti a mezőnek a feltétel alkalmazása nevét.

 • Műveleti jel   Megjeleníti a a szűrőkifejezésben használandó műveletet.

 • Érték   A szűrőkifejezésben használandó értéket jeleníti meg.

 • Paraméter   Megjeleníti a lekérdezési paraméter hozzáadásának a lekérdezésre.

Lekérdezés eredményei ablaktábla

A Lekérdezés eredményei ablaktáblán annak az automatikusan generált lekérdezésnek az eredményei láthatók, amelyet a többi ablaktáblán megadott kijelölések szabnak meg. Az eredménykészlet oszlopai a Kiválasztott mezők ablaktáblában megadott mezők, a soradatok mennyiségét pedig az Alkalmazott szűrők ablaktáblában megadott szűrők határozzák meg.

Ezek az adatok a lekérdezés futtatásakor az adatforrásból származó értékeket reprezentálják.

Az eredményhalmaz elemeinek rendezési sorrendjét az szabja meg, hogy milyen sorrendben történt beolvasásuk az adatforrásról. A rendezési sorrendet meg lehet változtatni közvetlenül a lekérdezési szöveg módosításával.

Grafikus lekérdezéstervező eszköztár

A grafikus lekérdezéstervező eszköztárában a következő gombok állnak rendelkezésre a lekérdezések megadásának és az eredmények megjelenítésének egyszerűbbé tétele érdekében.

Gomb

Leírás

Szerkesztés szövegként

Váltson át kíván a szöveges lekérdezéstervezőre az automatikusan generált lekérdezés megtekintéséhez, illetve a lekérdezés módosításához.

Importálás

Meglévő lekérdezés importálása fájlból vagy jelentésből. Az .sql és az .rdl fájltípus támogatott.

Lekérdezés futtatása

Futtassa a lekérdezést. A Lekérdezés eredményei ablaktáblában megjelenik az eredményhalmaz.

Vissza a lap tetejére

Az automatikusan generált lekérdezések megismerése

Ha kijelöl táblákat és oszlopokat vagy tárolt eljárásokat és nézeteket az Adatbázis nézet ablaktáblában, a lekérdezéstervező beolvassa az alapként szolgáló elsődleges kulcs és külső kulcs kapcsolatát az adatbázissémából. Ezen kapcsolatok elemzésével a lekérdezéstervező észleli a kapcsolatokat két tábla között, és illesztéseket vesz fel a lekérdezésbe. Csoportosítás és összesítések hozzáadásával módosíthatja a lekérdezést, továbbá felvehet vagy módosíthat kapcsolatokat, és beállíthat szűrőket. Ha meg szeretné tekinteni a lekérdezés szövegét, amely mutatja az adatok beolvasásához használandó oszlopokat, a táblák közötti illesztéseket, valamint az esetleges csoportokat és összesítéseket, kattintson a Szerkesztés szövegként gombra.

Vissza a lap tetejére

Szöveges alapú lekérdezéstervező

A szöveges alapú lekérdezéstervező segítségével az adatforrás által támogatott lekérdezési nyelven adhat meg lekérdezést, futtathatja a lekérdezést, és már a tervezéskor megtekintheti az eredményeket. Megadhat több SQL utasítást, lekérdezést vagy parancsszintaxist az egyéni adatfeldolgozási kiterjesztésekhez, valamint kifejezésként megadott lekérdezéseket is.

Mivel a szöveges alapú lekérdezéstervező nem dolgozza fel a lekérdezést, tetszőleges lekérdezésszintaxis használható. Ez alapértelmezés szerinti lekérdezéstervező számos adatforrástípus esetén.

A szöveges alapú lekérdezéstervező egy eszköztárat és a következő két ablaktáblát jeleníti meg:

 • Lekérdezés   A lekérdezés szövegét, a táblázat neve vagy a tárolt eljárás nevét a lekérdezés típusától függően jeleníti meg. Az összes típusú adatforrásokra vonatkozó nem lekérdezés diagramtípusokat érhetők el. Ha például táblanév támogatott csak OLE DB adatforrástípus.

 • Eredmény   A tervezéskor futtatott lekérdezés eredményeit jeleníti meg.

A szöveges alapú lekérdezéstervező eszköztára

A szöveges alapú lekérdezéstervező egyetlen eszköztárat tartalmaz az összes parancstípushoz. A következő táblázat az eszköztár gombjait és ezek funkcióját ismerteti.

Gomb

Leírás

Szerkesztés szövegként

Váltás a szöveges alapú lekérdezéstervező és a grafikus lekérdezéstervező között. Nem minden adatforrástípus támogatja a grafikus lekérdezéstervezőket.

Importálás

Meglévő lekérdezés importálása fájlból vagy jelentésből. Csak az .sql és az .rdl fájltípus használható.

Relációs lekérdezéstervező ikon

A lekérdezés futtatása és az eredményhalmaz megjelenítése az Eredmény ablaktáblában.

Parancs típusa

A Szöveg, a StoredProcedure vagy a TableDirect választható. Ha a tárolt eljárás paramétereket tartalmaz, a Lekérdezésparaméterek megadása párbeszédpanel jelenik meg, amikor az eszköztáron a Futtatás gombra kattint, és szükség szerint megadhatja az értékeket.

Megjegyzés: Ha a tárolt eljárás egynél több eredményhalmazt ad vissza, csak az első eredményhalmazt használja a rendszer az adatkészlet feltöltéséhez.

Megjegyzés:  A TableDirect csak OLE DB adatforrástípus esetén támogatott.

Parancstípus: szöveg

Amikor SQL Server-adatkészletet hoz létre, alapértelmezés szerint a relációs lekérdezéstervező nyílik meg. Ha át kíván váltani a szöveges lekérdezéstervezőre, kattintson az eszköztáron levő Szerkesztés szövegként váltógombra. A szöveges alapú lekérdezéstervező két ablaktáblát jeleníti meg: a Lekérdezés és az Eredmény ablaktáblát. A következő ábrán ezek láthatók.

Relációs lekérdezéstervező

A következő táblázat az egyes ablaktáblák funkcióját ismerteti:

Ablaktábla

Függvény

Lekérdezés

Az SQL-lekérdezés szövegét jeleníti meg. Ebben az ablaktáblában SQL-lekérdezést írhat be vagy szerkeszthet.

Eredmény

A lekérdezés eredményét jeleníti meg. A lekérdezés futtatásához kattintson a jobb oldali egérgombbal bármelyik ablaktáblára, és válassza a Futtatás menüpontot, vagy kattintson az eszköztáron a Futtatás gombra.

Példa

A következő lekérdezés a nevek listáját adja vissza a(z) ContactType táblából.

Jelölje ki a ContactType neve

Amikor az eszköztáron a Futtatás gombra kattint, lefut a Lekérdezés ablaktáblában levő parancs, és az eredmények (a nevek listája) megjelennek az Eredmény ablaktáblában.

Parancstípus: StoredProcedure

Ha a Parancs típusa: StoredProcedure lehetőséget választja, a szöveges alapú lekérdezéstervező két ablaktáblát jelenít meg: a Lekérdezés és az Eredmény ablaktáblát. Adja meg a tárolt eljárás nevét a Lekérdezés ablaktáblában, majd kattintson az eszköztáron a Futtatás gombra. Ha a tárolt eljárás paramétereket használ, megnyílik a Lekérdezésparaméterek megadása párbeszédpanel. Adja meg a tárolt eljárás paraméterértékeit.

Az alábbi ábra a Lekérdezés és az Eredmény ablaktáblát mutatja egy tárolt eljárás futtatásakor. Ebben az esetben a bemeneti paraméterek állandó értékek.

Relációs lekérdezéstervező

A következő táblázat az egyes ablaktáblák funkcióját ismerteti:

Ablaktábla

Függvény

Lekérdezés

Megjeleníti a tárolt eljárás nevét és az esetleges bemeneti paramétereket.

Eredmény

A lekérdezés eredményét jeleníti meg. A lekérdezés futtatásához kattintson a jobb oldali egérgombbal bármelyik ablaktáblára, és válassza a Futtatás menüpontot, vagy kattintson az eszköztáron a Futtatás gombra.

Példa

A következő lekérdezés az uspGetWhereUsedProductID tárolt eljárást hívja meg. Ha a tárolt eljárás tartalmaz bemeneti paramétereket, azoknak értéket kell adnia a lekérdezés futtatásakor.

uspGetWhereUsedProductID

Kattintson a Futtatás (!) gombra. A következő táblázat egy példát mutat be az uspGetWhereUsedProductID paraméterek használatára, amelyekhez értékeket ad meg a Lekérdezésparaméterek megadása párbeszédpanelen.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Parancstípus: TableDirect

Ha a Parancs típusa: TableDirect lehetőséget választja, a szöveges alapú lekérdezéstervező két ablaktáblát jeleníti meg: a Lekérdezés és az Eredmény ablaktáblát. Amikor megad egy táblát, és a Futtatás gombra kattint, az adott tábla összes oszlopát visszaadja a lekérdezés.

Példa

OLE DB adatforrástípus esetén az alábbi adatkészlet-lekérdezés a(z) ContactType tábla összes partnertípusának az eredménykészletét adja vissza.

ContactType

Amikor megadja a ContactType táblanevet, az egyenértékű SELECT SQL-utasítás létrehozásával * át a(z) ContactType.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×