Rejtett adatok és személyes információk eltávolítása a munkafüzetekből

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ha meg szeretné osztani egy Microsoft Excel-munkafüzet elektronikus másolatát, ajánlatos ellenőrizni, hogy a munkafüzet vagy a dokumentumtulajdonságok (leíró adat) nem tartalmaznak-e rejtett adatokat vagy személyes információkat. Mivel a rejtett információk olyan részleteket is felfedhetnek a szervezettel vagy magával a munkafüzettel kapcsolatban, amelyeket nem szeretne nyilvánossá tenni, így ajánlatos eltávolítani ezeket, mielőtt megosztaná a munkafüzetet másokkal.

Az Excelben a Dokumentumfelügyelő segítségével megkeresheti és eltávolíthatja a rejtett adatokat és a személyes információkat a munkafüzetekből.

Megjegyzés : Eltávolíthatja a rejtett adatok és személyes információk munkafüzetből, amelyet mások küldött. Jó helyen jár Ha a munkafüzetet a Közös munkafüzetmentését, nem távolítható el megjegyzések, széljegyzetek, dokumentumtulajdonságok és személyes információkat. Az információk eltávolítása a közös munkafüzet, első a másolás és a közös munkafüzet szolgáltatás kikapcsolásához.

Tartalom

Rejtett adatok és személyes információk megkeresése és eltávolítása

A rejtett adatok és a személyes információk típusai

A Dokumentumfelügyelő által megtalált és eltávolított információk

A Dokumentumfelügyelő által megtalált, de el nem távolított információk

Rejtett adatok és személyes információk megkeresése és eltávolítása

A Dokumentumfelügyelővel megkeresheti és eltávolíthatja a rejtett adatokat és a személyes információkat a munkafüzetekből. Mielőtt – például e-mail mellékletben – megoszt egy munkafüzetet, ajánlatos használni a Dokumentumfelügyelőt.

 1. Nyissa meg azt a munkafüzetet, amelyben meg szeretné találni a rejtett adatokat és személyes információkat.

 2. Az eredeti munkafüzet másolatának mentéséhez kattintson a Fájl > Mentés másként parancsra, majd adjon meg egy másik nevet a Fájlnév mezőben.

  Fontos : A Dokumentumfelügyelőt ajánlatos az eredeti munkafüzet egy másolatára alkalmazni, mivel a Dokumentumfelügyelő által eltávolított adatokat nem lehet mindig visszaállítani.

 3. Kattintson az eredeti munkafüzet másolatában a Fájl > Információ parancsra.

 4. Kattintson a Problémák ellenőrzése, majd a Dokumentum vizsgálata elemre.

 5. A Dokumentumfelügyelő párbeszédpanelen jelölje be a jelölőnégyzetét, a kívánt jelölőnégyzeteket listáját. Az egyes ellenőrök kapcsolatos további tudnivalókért lásd: az adatokat a Dokumentumfelügyelő által megtalált és eltávolított

 6. Kattintson a Vizsgálat gombra.

 7. Tekintse át a Dokumentumfelügyelő mezőben a vizsgálat eredményeit.

 8. Kattintson arra a Mindegyik eltávolítása gombra, amely az eltávolítani kívánt típusú vizsgálati eredmények mellett található.

  Fontos : 

  • Ha eltávolítja a rejtett tartalmat a munkafüzetből, lehet, hogy nem tudja visszaállítani a Visszavonás gombra kattintva.

  • Ha eltávolít olyan rejtett sorokat, oszlopokat vagy munkalapokat, amelyek tartalmaznak adatokat, akkor ez lehet, hogy módosítja egyes számítások vagy képletek eredményét. Ha nem tudja, milyen adatokat tartalmaznak a rejtett sorok, oszlopok vagy munkalapok, zárja be a Dokumentumfelügyelőt, szüntesse meg a sorok, oszlopok vagy munkalapok rejtett voltát, majd ellenőrizze a tartalmukat.

  • A Megjegyzések és széljegyzetek, Dokumentumtulajdonságok és személyes adatok és Élőfejek és élőlábak felügyelő nem használható megosztottként mentett munkafüzetben (Véleményezés > Munkafüzet megosztása). Ennek az az oka, hogy a megosztott munkafüzetek személyes adatokkal teszik lehetővé, hogy több személy együttműködve használja őket. Ezen adatok eltávolításához előbb készítsen másolatot a munkafüzetről, és kapcsolja ki abban a megosztást. A megosztás kikapcsolásához kattintson a Véleményezés > Munkafüzet megosztása gombra, majd törölje a jelet a Közös használat engedélyezése jelölőnégyzetből.

   Megjegyzés : A megosztás megszüntetése a Microsoft Excel Starter 2010 kiadásban nem érhető el. A megosztás megszüntetéséhez az Excel teljes verzióját kell használnia.

  • Ha OpenDocument-számolótábla (.ods) formátumban mentett munkafüzetekből kívánja eltávolítani a rejtett adatokat és személyes információkat, a Dokumentumfelügyelőt minden alkalommal futtatnia kell, amikor ebben a formátumban menti a munkafüzetet.

Vissza a lap tetejére

A rejtett adatok és a személyes információk típusai

Sokféle rejtett adatot és személyes információt lehet menteni az Excel-munkafüzetekbe. Elképzelhető, hogy az információk nem láthatók azonnal, amikor megnyitja a munkafüzetet az Excel alkalmazásban, de mások mégis láthatják vagy előkereshetik azokat.

Rejtett információk lehetnek például azok az adatok, amelyeket az Excel azért ad a munkafüzetekhez, hogy másokkal együtt tudjon dolgozni a munkafüzeten. Olyan információkról is lehet szó, amelyeket szándékosan rejtettként jelölt meg.

Az alábbiakban néhány olyan példát ismertetünk, melyek rejtett adatok és személyes információk forrásai lehetnek a munkafüzetekben:

 • Megjegyzések és széljegyzetek:     Ha másokkal együttműködve hozta létre a munkafüzetet, akkor a munkafüzet tartalmazhat megjegyzéseket és szabadkézi széljegyzeteket. Ezeknek az információknak az alapján mások is láthatják a munkafüzeten dolgozó személyek nevét, a bírálók megjegyzéseit és a munkafüzet módosításait.

 • Dokumentumtulajdonságok és személyes információk     Dokumentumtulajdonságok, más néven leíró adat, például a szerző, a tárgy és a cím a munkafüzet adatainak tartalmazza. Dokumentum tulajdonságai is tartalmaz, amely automatikusan kezeli az Office-programra – például a nevet, annak a személynek, aki legutóbb mentett egy munkafüzetet, a dokumentum létrehozásának dátuma és a dokumentum helye (az Excel 2013-at vagy újabb verzió). Ha korábban bizonyos szolgáltatások, a dokumentum is tartalmazhat további típusú személyes azonosításra alkalmas adatok (adat), például az e-mail fejlécek, a küldés ellenőrzésre információkat, a kísérőlevelek, a nyomtató tulajdonságai (például a nyomtató elérési utat és a biztonságos nyomtatási PIN kód) és a fájl elérési útja weblapok közléséhez szükséges.

 • Élőfejek és élőlábak:    A munkafüzetek az élőfejekben és az élőlábakban is tartalmazhatnak információt.

 • Rejtett sorok, oszlopok és munkalapok:    A munkafüzetek rejtett sorokat, oszlopokat, vagy akár egész munkalapokat is tartalmazhatnak. Ha egy rejtett sorokat, oszlopokat vagy munkalapokat tartalmazó munkafüzetet terjeszt, akkor mások megszüntethetik ezeknek a rejtett voltát, és megtekinthetik a bennük lévő adatokat.

 • Dokumentumkiszolgáló tulajdonságai:    Ha a munkafüzet egy dokumentumkezelő kiszolgálóra volt mentve, például egy dokumentum-munkaterületre vagy Microsoft Windows SharePoint Services-tárba, akkor további dokumentumtulajdonságokat vagy a kiszolgáló helyére vonatkozó egyéb információkat is tartalmazhat.

 • Egyéni XML-adatok:    A munkafüzetek tartalmazhatnak olyan egyéni XML-adatokat, amelyek nem láthatók magában a dokumentumban. A Dokumentumfelügyelő képes arra, hogy megkeresse és eltávolítsa ezeket az XML-adatokat.

 • Láthatatlan tartalom:    A munkafüzetek tartalmazhatnak olyan objektumokat, amelyek azért láthatatlanok, mert láthatatlanként vannak formázva.

 • Külső hivatkozások:    A munkafüzetek más munkafüzetek adataira mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak (külső hivatkozások). Az ilyen adatokat tartalmazó munkalapok nevét a rendszer menti a munkafüzetekkel együtt, de előfordulhat, hogy nem láthatók a munkalapok.

 • Beágyazott fájlok vagy dokumentumok:    A munkafüzetek olyan beágyazott fájlokat (például Office- vagy szöveges dokumentumokat) vagy beágyazott objektumokat (például diagramokat és/vagy egyenleteket) is tartalmazhatnak, amelyekben láthatatlan adatok találhatók.

 • Makrók vagy VBA-kód:    A munkafüzetek olyan makrókat, VBA-modulokat, COM- vagy ActiveX-vezérlőket, felhasználói űrlapokat vagy felhasználó által definiált függvényeket (UDF) is tartalmazhatnak, amelyekben rejtett adatok találhatók.

 • Gyorsítótárazott adatokat tartalmazó elemek:    A munkafüzetek kimutatásokhoz, kimutatásdiagramokhoz, szeletelőkhöz, idősorokhoz és adatkockaképletekhez kapcsolódó láthatatlan, gyorsítótárazott adatokat is tartalmazhatnak.

 • Excel-felmérések:    A munkafüzetek Excel-felmérések olyan rejtett kérdéseit is tartalmazhatják, melyeket az Excel Online alkalmazásba történő bevitelt követően a munkafüzettel együtt mentettek, de ott nem láthatóak.

 • Esetvizsgálói esetek:    A munkafüzetek Esetvizsgálóval létrehozott eseteket is tartalmazhatnak. Ezek az esetek gyorsítótárban tárolt vagy rejtett adatokat is tartalmazhatnak.

 • Szűrők:    A munkafüzetek olyan aktív AutoSzűrőket vagy táblázatszűrőket is tartalmazhatnak, amelyek következtében a gyorsítótárban tárolt vagy rejtett adatokat a munkafüzettel együtt menti a rendszer.

 • Rejtett nevek:    A munkafüzetek a rejtett adatok forrásainak számító rejtett neveket is tartalmazhatnak.

A Dokumentumfelügyelő által megtalált és eltávolított információk

Az Excelben a Dokumentumfelügyelő megjeleníti azokat az elemeket, amelyekkel megkereshetőek és eltávolíthatóak a munkafüzetekben található Excel-specifikus rejtett adatok és személyes információk. Az alábbi táblázat bemutatja azokat a különféle rejtett adatokat és személyes információkat, amelyeket a Dokumentumfelügyelővel megkereshet és eltávolíthat a munkafüzetekből.

Megjegyzések: 

 • A táblázatban felsorolt Excel-funkciók nem mindegyikét támogatja a Microsoft Excel Starter 2010. Az Excel Starter alkalmazásban elérhető funkciókról az Excel Starter támogatott funkciói részben olvashat bővebben.

 • Ha a szervezet felügyelőmodulok hozzáadásával testre szabta a Dokumentumfelügyelőt, előfordulhat, hogy további típusú információkat is megtekinthet.

Érintett elemek:

A Dokumentumfelügyelő által megtalált és eltávolított információk:

Megjegyzések és széljegyzetek

 • Megjegyzések

 • Szabadkézi széljegyzetek

Megjegyzés : Az Excel Starter 2010 alkalmazásban a Dokumentumfelügyelő csak a széljegyzeteket távolítja el.

Dokumentumtulajdonságok és személyes adatok

 • Dokumentumtulajdonságok, beleértve a Dokumentumtulajdonságok párbeszédpanel Adatlap, Statisztika és Egyéni lapját

 • (Az Excel 2013-at vagy újabb verzió) Dokumentum helyének, amikor a elemre kattintva Az összes eltávolítása, a meglévő helyét fog kiüríteni a fájlból. A dokumentum helye nem hozzáadott való mentése, amíg be nem zárja az Excel 2013 közben a fájlra vagy újabb verzió, és újra megnyitja a fájlt.

 • E-mail fejlécek

 • Kísérőlevelek

 • Véleményezési információk

 • Dokumentumkiszolgáló tulajdonságai

 • Dokumentumkezelési házirend adatai

 • Tartalomtípus adatai

 • Felhasználónév

 • Nyomtatók elérési útja

 • Megjegyzések az esetekkel kapcsolatban

 • Weblapok közléséhez szükséges elérési útvonalak

 • Megjegyzések a definiált nevekkel és a táblázatnevekkel kapcsolatban

 • Külső inaktív adatkapcsolatok

Élőfejek és élőlábak

 • Információk a munkafüzetek élőfejében

 • Információk a munkafüzetek élőlábában

Rejtett sorok és oszlopok

 • Rejtett sorok

 • Rejtett, adatokat tartalmazó oszlopok

  Megjegyzések: 

  • Ha a munkafüzetben vannak olyan rejtett oszlopok, amelyek nem tartalmaznak adatokat, és adatokat tartalmazó oszlopok között találhatók, akkor ezeket a rejtett üres oszlopokat meg lehet találni és el lehet távolítani.

  • Ha a munkafüzetben lévő sorok vagy oszlopok tartalmaznak adatokat, akkor az eltávolításuk lehet, hogy módosítja egyes számítások vagy képletek eredményét. Ha nem tudja, milyen adatokat tartalmaznak a rejtett sorok vagy oszlopok, zárja be a Dokumentumfelügyelőt, szüntesse meg a sorok vagy oszlopok rejtett voltát, majd ellenőrizze a tartalmukat.

  • A Dokumentumfelügyelő nem észleli a rejtett oszlopokban található alakzatokat, diagramokat, vezérlőket, Microsoft ActiveX-objektumokat és -vezérlőket, képeket és SmartArt-ábrákat.

  • Rejtett sorokat vagy oszlopokat rejtett nem törlődnek, ha a táblázat fejléc, a lista fejléc vagy a kimutatás részét képezik. A sorok és oszlopok felfedni.

Rejtett munkalapok

 • Rejtett munkalapok

  Megjegyzés : Ha a munkafüzetben lévő munkalapok tartalmaznak adatokat, akkor az eltávolításuk lehet, hogy módosítja egyes számítások vagy képletek eredményét. Ha nem tudja, milyen adatokat tartalmaznak a rejtett munkalapok, zárja be a Dokumentumfelügyelőt, szüntesse meg a munkalapok rejtett voltát, majd ellenőrizze a tartalmukat.

Egyéni XML-adatok

 • Olyan egyéni XML-adatok, amelyek tárolva lehetnek egy munkafüzetben

Láthatatlan tartalom

 • Olyan objektumok, amelyek azért nem láthatók, mert láthatatlanként vannak formázva

  Megjegyzés : A Dokumentumfelügyelő nem észleli azokat az objektumokat, amelyeket más objektumok elfednek.

A Dokumentumfelügyelő által megtalált, de el nem távolított információk

A Dokumentumfelügyelő a következő, adott esetben a munkafüzetben nem látható adatokat is tartalmazó elemeket észleli. Ezeket az elemeket nem távolítja el, mivel ellenkező esetben nem biztos, hogy megfelelően működne a munkafüzet. Külön-külön megvizsgálhatja a felügyelő által talált elemeket, és eldöntheti, hogy manuálisan kívánja-e azokat eltávolítani, vagy esetleg egy rejtett adatokat nem tartalmazó elemre, például egy statikus képre szeretné-e azokat kicserélni.

Érintett elemek:

A Dokumentumfelügyelő által megtalált elemek:

Külső hivatkozások

Más munkafüzetekben található adatokra mutató hivatkozások. Olyan munkalapnevek, melyek a munkafüzettel együtt mentett, de ott meg nem tekinthető adatokat tartalmaznak. Külső hivatkozások, az alábbi elemekben használt külső hivatkozásokat is ideértve:

 • Munkalapcellák

 • Nevek

 • Objektumok, például szövegdobozok vagy alakzatok

 • Diagramcímek

 • Diagramadatsorok

Beágyazott fájlok és objektumok

Beágyazott fájlok (például Office- vagy szöveges dokumentumok) vagy beágyazott objektumok (például diagramok vagy egyenletek), amelyek a munkafüzetben nem látható adatokat tartalmazhatnak. Íme néhány példa az objektumok típusaira:

 • Bitképes képobjektumok

 • Microsoft Equation 3.0-objektumok

 • Microsoft Graph diagram objektumok

 • Microsoft PowerPoint-bemutató objektumok

 • Microsoft Visio-rajz objektumok

 • Microsoft Word-dokumentum objektumok

 • OpenDocument-szöveg objektumok

Makrók vagy VBA-kód

Makrók vagy VBA-elemek, melyek rejtett adatokat tartalmazhatnak a munkafüzetben. Idetartozik többek között:

 • Makrók, beleértve az Excel 4.0-makrólapokat (XLM)

 • VBA-modulok

 • COM- vagy ActiveX-vezérlők

 • Felhasználói űrlapok, többek között az Excel 5.0-űrlapok

 • Felhasználó által definiált függvények (UDF)

Gyorsítótárban tárolt adatokat tartalmazó, üzleti intelligenciával kapcsolatos funkciók

Üzleti intelligenciával kapcsolatos funkciók, melyek a munkafüzettel együtt mentett, adott esetben láthatatlan, gyorsítótáras adatokat tartalmazhatnak. A Dokumentumfelügyelő az alábbi, esetleg PivotCache, SlicerCache vagy kockaképlet-gyorsítótáras adatokat tartalmazó elemeket ellenőrzi:

 • Kimutatások és kimutatásdiagramok

 • Szeletelők és idősorok

 • Adatkockaképletek

Excel-felmérések

Excel-felmérésekben szereplő kérdések, melyeket az Excel Online alkalmazásban hoztak létre és a munkafüzettel együtt mentettek, anélkül hogy ott megtekinthetőek lennének.

Esetvizsgálói esetek

Az Esetvizsgálóval létrehozott olyan esetek, amelyek következtében a gyorsítótárban tárolt vagy rejtett adatok mentése a munkafüzettel együtt történik.

Szűrők

Olyan szűrők, amelyek következtében gyorsítótárban tárolt vagy rejtett adatok találhatóak a munkafüzetben. A Dokumentumfelügyelő az adatok vonatkozásában alkalmazott AutoSzűrőket és táblázatszűrőket is megvizsgálja.

Rejtett nevek

Olyan rejtett nevek, amelyek rejtett adatokat tartalmazhatnak a munkafüzetben.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×