RANG.EGY függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel RANG.EGY függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Kiszámítja, hogy egy szám nagysága alapján hányadik egy számsorozatban. Ha több érték sorszáma azonos, ezek közül az elsőt adja vissza.

Ha a listát sorba rendezné, akkor a szám rangsorban elfoglalt helyét a szám pozíciója adná meg.

Szintaxis

RANG.EGY(szám;hiv;[sorrend])

A RANG.EGY függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Szám:     Megadása kötelező. Az a szám, amelyről meg kell állapítani, hogy hányadik.

 • Hiv:     Megadása kötelező. Egy számsorozatot tartalmazó tömb vagy egy számsorozatra mutató hivatkozás. A Hiv argumentumban előforduló nem numerikus értékeket a függvény figyelmen kívül hagyja.

 • Sorrend:     Megadása nem kötelező. A számok sorba rendezését meghatározó számérték.

Megjegyzések

 • Ha a Sorrend értéke 0, vagy nem adja meg, akkor az Excel úgy rangsorolja a Számot, mintha a Hiv csökkenő sorrendű lista lenne.

 • Ha a Sorrend nullától különböző érték, akkor az Excel úgy rangsorolja a Számot, mintha a Hiv növekvő sorrendű lista lenne.

 • A RANG.EGY az azonos rangú számokat kétszer veszi figyelembe. A többször előforduló számok viszont hatással vannak az ezután következő számok rangjára. Ha például egy egész számokat tartalmazó, növekvő sorrendben lévő listán a 10 kétszer fordul elő, és a 10 „sorszáma” 5, akkor a 11 „sorszáma” 7 lesz (6-os sorszámú szám pedig nem lesz).

 • Előfordulhat, hogy olyan sorrendet kíván használni, amely figyelembe veszi az azonos értékeket. Az előző példa szerint a 10 javított „sorszáma” ekkor 5,5 lehet. Ez úgy érhető el, hogy a RANG.EGY által visszaadott értékhez hozzáadja a következő korrekciós tényezőt. A korrekciós tényező jól működik csökkenő sorrend (sorrend = 0 vagy nem adja meg) és növekvő sorrend (sorrend = nullától különböző szám) esetében is.

  A korrekciós tényező az azonos értékeket figyelembe vevő sorszámozás esetén = [DARAB(hiv) + 1 - RANG.EGY(szám;hiv;0) - RANG.EGY(szám;hiv;1)]/2.

  A munkafüzet alábbi példájában RANG.EGY(A3;A2:A6;1) = 3. A korrekciós tényező (5 + 1 - 2 - 3)/2 = 0,5, és a javított sorszám, amely figyelembe veszi az ismétlődést, 3 + 0,5 = 3,5. Ha egy szám csak egyszer fordul elő a hiv sorozatban, akkor a korrekciós tényező 0, mivel a RANG.EGY függvényt nem kell ismétlődés miatt módosítani.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

7

3,5

3,5

1

2

Képlet

Leírás

Eredmény

=RANG.EGY(A2;A2:A6;1)

A 7 rangja az A2:A6 tartományban található listában. Mivel a Sorrend argumentum (1) nem nulla, a lista rendezése a legkisebbtől a legnagyobbig történik.

5

=RANG.EGY(A6;A2:A6)

A 2 rangja ugyanabban a listában. Mivel a Sorrend argumentum hiányzik, a lista rendezése alapértelmezés szerint a legnagyobbtól a legkisebbig történik.

4

=RANG.EGY(A3;A2:A6;1)

A 3,5 rangja ugyanabban a listában.

3

Hatókör: Excel 2016 Preview, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Támogatási információk

Nyelv módosítása