QuickStart útmutató: A DAX alapjai 30 percben

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ez a QuickStart útmutató olyan felhasználóknak szól, akik csak most ismerkednek az Excel programhoz készült Power Pivot modullal vagy az SQL Server Data Tools használatával készített, táblázatos modellt tartalmazó projektekkel. A célja az, hogy gyors és egyszerű bevezetést nyújtson az Adatelemzési kifejezések (Data Analysis Expressions – DAX) használatába, egyszerű adatmodellezési és elemzési feladatok megoldásához. Ez a témakör fogalmi jellegű információból épül fel, és emellett elvégezhető feladatok sorozatát, valamint a tanultak elsajátításának ellenőrzésére szolgáló kérdéssorokat is tartalmaz. A témakör elolvasása után már átlátja és megérti majd a DAX legalapvetőbb fogalmait.

Mi az a DAX?

A DAX rendszer olyan függvények, operátorok és állandók gyűjteménye, amelyekből képletek és kifejezések állíthatók össze, és amelyek egy vagy több értéket adnak vissza. Egyszerűbb megfogalmazásban: a DAX segítségével új információt hozhat létre a modellben már szereplő adatokból.

Miért olyan fontos a DAX?

Egyszerűen létrehozhat egy munkafüzetet, és importálhat bele adatokat. Létrehozhat kimutatásokat és kimutatásdiagramokat is a fontos információ megjelenítéséhez, a DAX képleteinek használata nélkül. De mi a helyzet, ha elemeznie kell a vállalat szempontjából létfontosságú értékesítési adatokat, számos termékkategóriára és eltérő dátumtartományokra vonatkozóan? Vagy egyesítenie kell a fontos készletadatokat különböző adatforrásokban levő táblákból? A DAX képletei mindezt lehetővé teszik, és sok egyéb fontos képességet is nyújtanak. A hatékony DAX-képletek létrehozásának elsajátításával a lehető legtöbb információt nyerheti ki az adatokból. És ha megvan a szükséges információ, elkezdheti megoldani a tényleges üzleti problémákat, amelyek befolyásolják a vállalat nyereségességét. Ez az üzleti intelligencia lényege, és a DAX segítséget nyújt e célok eléréséhez.

Előfeltételek

Esetleg ismeri már a képletek létrehozásának módját a Microsoft Excel programban. Ez az ismeret hasznos lesz a DAX megértéséhez, de ha semmilyen tapasztalata sincs az Excel-képletekkel, az itt bemutatott alapfogalmak révén akkor is hamarosan hozzáfoghat a DAX-képletek létrehozásához, illetve a valós életből vett, üzleti intelligenciával kapcsolatos problémák megoldásához.

Fogjuk fókusz konkrétan a számításokban használt DAX-képletek bemutatása. Ön már tudnia kell számított oszlopokban , mind a Mértékek (más néven számított mezők), az alapvető fogalmak mindkettő időrendi megkötésekről Power Pivot súgó. Akkor is ismernie kell a Power Pivot szerzői környezet és eszközökkel az Excelben.

Mintamunkafüzet

A DAX elsajátításának legjobb módja, ha létrehoz néhány egyszerű képletet, tényleges adatokon használja őket, és megnézi az eredményeket. A jelen témakör példái és feladatai a Contoso Sample DAX Formulas.xlsx munkafüzetet használják. A munkafüzet letölthető a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x40e webhelyről. Letöltése után nyissa meg a munkafüzetet, majd nyissa meg a Power Pivot ablakot.

Lássunk hozzá!

A DAX megismerése során három nagyon fontos alapfogalomra építjük a tanulást: szintaxis, függvények és környezet. Természetesen más fontos fogalmak is kapcsolódnak a DAX nyelvhez, de e három alapfogalom megértése megalapozza majd a DAX használatával kapcsolatos képességeinek fejlesztését.

Szintaxis

Saját képletek létrehozása előtt tekintsük át a DAX-képletek szintaxisát. A szintaxis határozza meg a képletet alkotó különböző elemeket, vagyis a képlet leírásának módját. Tekintsünk meg például egy egyszerű DAX-képletet, amely új adatokat (értékeket) hoz létre egy Margin (Haszonkulcs) nevű számított oszlop minden egyes sorában, a FactSales táblázatban (a képlet szövegének színei csak szemléltetési célokat szolgálnak):

Számított oszlop képlete

A képlet szintaxisa a következő elemekből áll:

 1. Az egyenlőségjel operátor (=) jelzi a képlet kezdetét, és a képlet kiszámításakor egy eredményt vagy értéket fog visszaadni. Mindegyik képlet, amely kiszámít egy értéket, egyenlőségjellel kezdődik.

 2. A hivatkozott [SalesAmount] oszlop tartalmazza azokat az értékeket, amelyekből ki szeretnénk vonni valamit. Egy képletben egy oszlophivatkozás mindig szögletes zárójelek [] között szerepel. Az Excel-képletektől eltérően, amelyek egy cellára hivatkoznak, a DAX-képletek mindig oszlopra hivatkoznak.

 3. A kivonás matematikai műveleti jele (-).

 4. A hivatkozott [TotalCost] oszlop tartalmazza azokat az értékeket, amelyeket ki szeretnénk vonni a [SalesAmount] oszlop értékeiből.

Amikor megpróbálja megérteni, hogyan lehet elolvasni egy DAX-képletet, gyakran célravezető olyan nyelven átgondolni az egyes elemeket, amelyen naponta gondolkozik és beszél. Ez a képlet például a következőképpen olvasható ki:

a a FactSales táblázatban a margin nevű számított oszlop minden egyes sorához kiszámításához (=) egy érték, hogy kivonjuk (-) a [ TotalCost ] oszlopban levő értéket a [ SalesAmount ] oszlopban.

Most tekintsünk át egy másik típusú képletet, amelyet egy mértéket használatban van:

Számított oszlop képlete

A képlet a következő szintaktikai elemekből áll:

 1. A mértékegység neve értékesítés összege. Képletek mértékekhez is elhelyezhet a mérték nevét, majd egy kettőspontot, a számítási képlet követ.

 2. Az egyenlőségjel operátor (=) jelzi a számítási képlet kezdetét. A képlet kiszámításakor egy eredményt fog visszaadni.

 3. A SUM függvény összeadja a [SalesAmount] oszlopban szereplő összes számot. A függvényekkel a későbbiekben ismerkedhet meg.

 4. Egy vagy több argumentum szerepel zárójelek () között. Mindegyik függvényhez legalább egy argumentum szükséges. Egy argumentum átad egy értéket egy függvénynek.

 5. A hivatkozott FactSales táblázat.

 6. A FactSales táblázaton belül hivatkozott [SalesAmount] oszlop. Ennek az argumentumnak köszönhetően a SUM függvény tudja, melyik oszlopra vonatkozóan kell SUM összegzést végeznie.

A képlet a következőképpen olvasható ki:

Esetében a Méretezőeszköz nevű értékesítés összege, ki kell számítani (=) értékeinek összege a a [ SalesAmount ] oszlopot az FactSales tábla.

Amikor elhelyezi értékeket húzza a Kimutatás mezőlista munkaablakban a zone, engedélyén számítja ki, és értékek minden cella a kimutatásban, például az Amerikai Egyesült Államokban mobiltelefonok adja eredményül.

Észreveheti, hogy ez a képlet némileg eltér a Margin számított oszlophoz használt képlettől. A legfontosabb, hogy felhasználtunk egy függvényt, a SUM függvényt. A függvények előre elkészített képletek, amelyek egyszerűbbé teszik a számokkal, dátumokkal, időpontokkal, szöveggel és egyéb adatokkal végzendő összetett számítások és egyéb műveletek elvégzését. A függvényekkel a későbbiekben ismerkedhet meg.

Nem kedvelik-e a margin nevű számított oszlop korábbi, megjelenik a [SalesAmount] oszlopban előtt volt a táblázat FactSales, ahol az a oszlop tartozik. Ezt nevezzük egy teljesen minősített oszlopnév abban, hogy az oszlop nevét a táblázat neve megelőzi tartalmazza. A táblázat neve szerepeltetni a képlet a táblázatból hivatkozott oszlopok nem szükséges. A hosszú, sok oszlopot rövidebb, könnyebben olvashatóvá hivatkozó képletek teheti. Azonban tanácsos mindig a táblázat neve szerepeltetni a mérték képletekkel, még ha ugyanabban a táblában.

Megjegyzés : Amennyiben a táblázatnév szóközöket, fenntartott kulcsszavakat vagy nem engedélyezett karaktereket tartalmaz, a táblázatnevet aposztrófok között kell megadni. A táblázatok nevét akkor is aposztrófok közé kell tenni, ha a név az ANSI alfanumerikus karakterek tartományán kívüli karaktert tartalmaz – attól függetlenül, hogy a területi beállítás támogatja-e a karakterkészlet használatát.

Nagyon fontos, hogy a képletek szintaxisa helyes legyen. A legtöbb esetben a rendszer szintaktikai hibát jelez, ha a szintaxis helytelen. Más esetekben a szintaxis esetleg helyes, a visszaadott értékek mégsem felelnek meg a várakozásoknak. A Power Pivot (és az SQL Server Data Tools) tartalmazza az IntelliSense technológiát, amely segít a helyes elemek kiválasztásában, így biztosítja a szintaktikailag helyes képletek létrehozását.

Hozzon létre egy egyszerű képletet. E feladat elvégzésével még jobban megértheti a képletek szintaxisát, és tapasztalhatja, hogy az IntelliSense funkció hogyan segíti a munkáját a szerkesztőlécen.

Feladat: Egyszerű képlet létrehozása számított oszlophoz

 1. Ha még nem Power Pivot , az Excel-ablak, kattintson a Power Pivot menüszalagján kattintson a Power Pivot ablakban.

 2. A Power Pivot ablakban kattintson a FactSales táblázatra (lapfülre).

 3. Görgessen a jobb szélső oszlopra, majd kattintson az oszlopfejlécben levő Oszlop hozzáadása lehetőségre.

 4. Kattintson a modelltervező ablak tetején levő szerkesztőlécen belül.

  PowerPivot szerkesztőléc

  A kurzor ekkor a szerkesztőlécen villog. A szerkesztőléc az a hely, ahova beírhat egy képletet egy számított oszlophoz vagy számított mezőhöz.

  Tekintsük át a szerkesztőléc bal oldalán levő három gombot.

  Szerkesztőléc

  Amikor a kurzor aktív a szerkesztőlécen, ez a három gomb is aktívvá válik. A bal oldali X gomb egy Mégse gomb. Kattintson rá most. A kurzor már nem látható a szerkesztőlécen, és a Mégse gomb, illetve a pipával jelölt gomb sem látható. Kattintson ismét a szerkesztőlécen belül. Újból megjelenik a Mégse gomb és a pipával jelölt gomb. Ez azt jelenti, hogy elkezdheti beírni a képletet.

  A pipával jelölt gomb a Képlet ellenőrzése gomb. Addig nem tudjuk használni, amíg be nem írtunk egy képletet. Nemsokára visszatérünk rá.

  Kattintson az Fx gombra. Láthatja, hogy megjelenik egy új párbeszédpanel; a függvény beszúrása párbeszédpanel. A függvény beszúrása párbeszédpanel az első lépések a DAX-képlet beírása a legegyszerűbben. Hogy jegyezze fel függvény képletet hozzunk létre egy mértéket kicsit később, de most, akkor nem kell függvény felvétele a számított oszlop képletének. Jóváhagyást, és a függvény beszúrása párbeszédpanel bezárásához.

 5. A szerkesztőlécen írjon be egy egyenlőségjelet =, majd egy nyitó szögletes zárójelet [. Megjelenik egy kis ablak, amely a FactSales táblázat összes oszlopát tartalmazza. Ez az IntelliSense funkció működés közben.

  A számított oszlopok mindig az aktív táblázatban lesznek létrehozva, amelyben éppen dolgozik, ezért nem szükséges az oszlopnév előtt feltüntetni a táblázatnevet. Görgesse lefelé a listát, és kattintson duplán a [SalesQuantity] oszlopnévre. Azt is megteheti, hogy legörget a kívánt oszlopnévre, majd megnyomja a Tab billentyűt.

  A kurzor éppen most már jobb oldalán [SalesQuantity]aktív.

 6. Írjon be egy szóközt, majd írja be a kivonás műveleti jelét - (egy mínuszjelet), és végül írjon be még egy szóközt.

 7. Most írjon be egy másik nyitó szögletes zárójel [. Ebben az esetben válassza ki a [ReturnQuantity] oszlopot, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Ha hibaüzenet jelenik meg, gondosan tekintse át a szintaxist. Szükség esetén hasonlítsa össze a korábban bemutatott, a Margin számított oszlopban használt képlettel.

  Miután lenyomja az Enter billentyűt a képlet befejezéséhez, megjelenik a Számítás szó az állapotsorban a Power Pivot-ablak alján. A művelet hamar befejeződik annak ellenére, hogy több mint hárommillió sorban számított ki új értékeket.

 8. Kattintson a jobb oldali egérgombbal az oszlop fejlécére, és adja az oszlopnak a NetSales nevet.

Elkészült! Ezzel létrehozott egy egyszerű, de nagyon hatékony DAX-képletet. A NetSales képlet a FactSales táblázat minden egyes sorához kiszámít egy értéket oly módon, hogy kivonja a [ReturnQuantity] oszlopban levő értéket a [SalesQuantity] oszlopban levő értékből. Figyelje meg az előbbi mondatban a „minden egyes sorához” kifejezést. Ez a DAX egy másik nagyon fontos alapfogalmára, a sorkörnyezetre utal. A sorkörnyezettel a későbbiekben ismerkedhet meg.

Tipp : 

Az adattípus az argumentumokat használja a valami igazán fontos operátor a DAX-képlet beírásakor megértéséhez. Ha például írja be a következő képletet mintha = 1 és 2, a visszaadott érték a következő lesz: "12" szöveges értéket. Ennek az oka az és (&) operátorral Szövegösszefűző szolgál. DAX értelmezi ezt a képletet olvasható: eredmény kiszámolása szakértőjévé válhat szövegként 1 értéket, és adja hozzá a 2 értéket szövegként. Most, ha beírja a = 1 + 2, DAX szól ez a képlet: eredmény kiszámolása véve numerikus értéke 1, és a 2 számérték fel. A eredménye "3" számértéket természetesen. A DAX eredő értékeket attól függően, hogy az operátor, a képlet a argumentumban használt oszlopok adattípusát nem alapján számítja ki. A DAX rendszer adattípusai nagyon fontos, de ezt a rövid útmutató hatókörén kívüli. Adattípusok és a DAX-képletekben operátorok kapcsolatos további információért lásd: a DAX részletes ismertetése (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769 & clcid = 0x409) könyvek online.

Lássunk egy másik. Ebben az esetben létrehoz egy mértéket a következő képlet beírásával, és az IntelliSense használatával. Ne aggódjon túl sok esetén nem megértette a képletet. A fontos tudnivaló a Itt megtudhatja, hogyan hozhat létre több elemet a helyes szintaxis együttes alkalmazásával képlet.

Feladat: Mérték képlet létrehozása

 1. Kattintson bármelyik üres cellába a FactSales táblázat számítási területén. Ez az üres cellákból álló terület közvetlenül a táblázat alatt látható a Power Pivot ablakban.

A PowerPivot ablak Számítási területe

 1. A szerkesztőlécen írja be az Előző negyedévi értékesítések nevet.

 2. Írjon be egy egyenlőségjelet = a számítási képlet elkezdéséhez.

 3. Írja be a kezdő CAL betűket, majd kattintson duplán a használni kívánt függvényre. Ebben a képletben a CALCULATE függvényt szeretné használni.

 4. Írjon be egy nyitó zárójelet ( a CALCULATE függvénynek átadandó argumentumok beírásának megkezdéséhez.

  Észreveheti, hogy a nyitó zárójel beírása után az IntelliSense funkció megjeleníti a CALCULATE függvényhez szükséges argumentumokat. Az argumentumokról kicsit később beszélünk.

 5. Írja be a FactSales táblázat első néhány betűjét, és kattintson a legördülő lista duplán a FactSales[Értékesítés].

 6. Írjon be egy vesszőt (,) az első szűrő megadásához, írja be a PRE betűket, majd kattintson duplán a PREVIOUSQUARTER függvényre.

  A PREVIOUSQUARTER függvény kiválasztása után megjelenik egy újabb nyitó zárójel, ami azt jelzi, hogy egy újabb argumentum szükséges, ezúttal a PREVIOUSQUARTER függvényhez.

 7. Írja be a kezdő Dim betűket, és kattintson duplán a DimDate[Dátumkulcs].

 8. Két záró zárójel )) beírásával zárja be a PREVIOUSQUARTER függvénynek átadott argumentumot és a CALCULATE függvénynek átadott argumentumot is.

  A képletnek a következőhöz hasonlóan kell megjelennie:

  Előző negyedévi értékesítések:=CALCULATE(FactSales[Sales], PREVIOUSQUARTER(DimDate[DateKey]))

 9. A képlet ellenőrzéséhez kattintson a szerkesztőlécen látható Képlet ellenőrzése gombra. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze a szintaxis minden elemét.

Elvégzett! Újonnan létrehozott egy mértéket a DAX és az, amely nem egy egyszerű használ. Ezt a képletet fog mire az összes értékesítés az előző negyedév, attól függően, hogy a kimutatás vagy kimutatásdiagram alkalmazott szűrők kiszámítása.

Megismerkedett a DAX-képletek számos fontos jellemzőjével. Először is, ez a képlet két függvényt tartalmazott. Figyelje meg, hogy a PREVIOUSQUARTER függvény be van ágyazva egy, a CALCULATE függvénynek átadott argumentumként. A DAX-képletek legfeljebb 64 beágyazott függvényt tartalmazhatnak. Nem valószínű azonban, hogy egy képlet valaha is ilyen sok beágyazott függvényt fog tartalmazni. Egy ilyen képlet létrehozása és a benne való hibakeresés nagyon nehézkes lenne, és valószínűleg a képlet végrehajtása sem lenne túl gyors.

Ebben a képletben szűrőket is használt. A szűrők leszűkítik a kiszámított elemek körét. Ebben az esetben egy szűrőt adott meg argumentumként, amely azonban egy másik függvény. A szűrőkkel a későbbiekben ismerkedhet meg.

Végezetül a CALCULATE függvényt használta. Ez a DAX egyik leghatékonyabb függvénye. Ahogy adatmodelleket készít majd, és egyre összetettebb képleteket hoz létre, minden bizonnyal számos alkalommal használja majd ezt a függvényt. A CALCULATE függvény ismertetése túlmutat a jelen QuickStart útmutató keretein, de ahogy egyre mélyebben megismeri a DAX lehetőségeit, különösen figyeljen erre a függvényre.

Megjegyzés : Általában az időbeli intelligenciát nyújtó függvények DAX-képletekben való felhasználásához meg kell adnia egy egyedi dátumoszlopot a Megjelölés dátumtáblázatként párbeszédpanelen. A Contoso DAX Formula Samples.xlsx munkafüzetben a DimDate táblázat DateKey oszlopa van kiválasztva egyedi dátumoszlopként.

Bővített tananyag

Előfordulhat, hogy kérő: "Mi az a legegyszerűbb DAX-képlet lehet hozhat létre?" Valóban, a válasz "képlet nem kell". És ez pontosan mire képes egy mértéket a szabványos összesítő függvény segítségével. Szinte bármilyen adatmodell szűrésére és az összesített adatok kiszámítása igényeknek megfelelően. Például a SZUM függvény az értékesítés összege intézkedés a korábban használt a egy adott oszlopban szereplő számok összeadása. A DAX más függvényekkel összesített értékek is tartalmaz. Képletek használata a szabványos összesítéseket az AutoSzum funkció használatával automatikusan hozhat létre.

Feladat a bővített Tananyaghoz: Mérték képlet létrehozása az AutoSzum funkció használatával

 1. Görgessen a FactSales táblázat ReturnQuantity oszlopára, majd a teljes oszlop kijelöléséhez kattintson az oszlopfejlécre.

 2. A Kezdőlap lapon kattintson a menüszalagon a Kezdőlapszámítások csoportjában kattintson az AutoSzum gombra.

Az AutoSzum gomb a PowerPivot ablakban

 1. Kattintson a látható AutoSzum elem melletti lefelé mutató nyílra, és kattintson az átlag (értesítés a más szabványos összesítési működik, akkor használható, is).
  Azonnal jön létre egy új mérték átlagos a ReturnQuantity neve: követi a képlet = AVERAGE([ReturnQuantity]).

Ez igen egyszerű volt, ugye? Természetesen nem minden létrehozott képlet lesz ilyen egyszerű. De az AutoSzum funkció használatával gyorsan és egyszerűen létrehozhat szabványos összesítést alkalmazó képleteket.

A fentiek alapján biztosan megértette a DAX-képletekben használt szintaxis elemeit. Megismerkedhetett néhány hasznos funkcióval is, például az IntelliSense és az AutoSzum funkcióval, amelyek segítségével gyorsan, egyszerűen létrehozhat pontos képleteket. Természetesen még rengeteget tanulhat a szintaxisról. További információért tekintse át A DAX részletes ismertetése című témakört és az SQL online könyveket.

Gyors kérdéssor a szintaxisról

 1. Mire szolgál ez a gomb a szerkesztőlécen?
  Függvény gomb

 2. Mi veszi mindig körül az oszlopok nevét egy DAX-képletben?

 3. Hogyan szeretne, írja be a következő képlet:
  a a DimProduct tábla minden egyes sorához a UnitMargin számított oszlopot, hogy kivonjuk adott érték kiszámítása a Egységár oszlopban levő értéket a UnitPrice oszlop?

A válaszok a témakör végén találhatók.

Függvények

A függvények olyan előre definiált képletek, amelyek adott értékek – úgynevezett argumentumok – alapján végeznek számításokat, adott sorrendben vagy szerkezetben. Az argumentumok lehetnek más függvények, más képletek, oszlophivatkozások, számok, szövegek, logikai értékek, mint például az IGAZ és a HAMIS, illetve állandók.

A DAX a következő kategóriákba tartozó függvényeket tartalmaz: Dátum- és időfüggvények, Információs, Logikai, Matematikai, Statisztikai, Szövegkezelő, valamint Időbeliintelligencia-függvények. Ha ismeri az Excel képleteiben felhasználható függvényeket, akkor a DAX számos függvénye hasonlónak tűnhet majd. A DAX függvényei azonban eltérőek a következő szempontokból:

 • A DAX-függvények minden esetben teljes oszlopra vagy teljes táblázatra hivatkoznak. Ha csak egy táblázat vagy oszlop meghatározott értékeit kívánja használni, szűrőket is felvehet a képletbe.

 • Ha soronként kell testre szabnia a számításokat, a DAX tartalmaz olyan függvényeket, amelyek segítségével az aktuális sor értéke vagy egy kapcsolódó érték használható argumentumként a környezettől függő számítások elvégzésére. A környezettel a későbbiekben ismerkedhet meg.

 • A DAX számos olyan függvényt is tartalmaz, amely nem egy értéket, hanem egy táblázatot ad vissza. A táblázat nem jelenik meg, más függvények bemeneteként szolgál. Például beolvashat egy táblázatot, és megszámlálhatja a benne szereplő eltérő értékeket, vagy kiszámíthat dinamikus összegzéseket szűrt táblázatok vagy oszlopok alapján.

 • A DAX különböző időbeli intelligenciával kapcsolatos függvényt is tartalmaz. E függvények lehetővé teszik dátumtartományok definiálását és kijelölését, illetve dinamikus számítások elvégzését e tartományok alapján. Összehasonlíthatók például párhuzamos időszakok összesített adatai.

Néha nem egyszerű eldönteni, milyen függvényeket célszerű használni egy képletben. A Power Pivot és az SQL Server Data Tools részét képező táblázatosmodell-tervező is tartalmazza a Függvény beszúrása funkciót, ez megjelenít egy párbeszédpanelt, amely segít a függvények kategória szerinti kiválasztásában, és rövid leírást is nyújt mindegyik függvényről.

Függvény beszúrása

Hozzon létre egy új képletet, amely tartalmaz egy, a Függvény beszúrása funkcióval kiválasztott függvényt:

Feladat: Függvény felvétele képletbe a Függvény beszúrása funkció használatával

 1. Görgessen a FactSales táblázat jobb szélső oszlopára, majd kattintson az oszlopfejlécben levő Oszlop hozzáadása lehetőségre.

 2. A szerkesztőlécen írjon be egy egyenlőségjelet (=).

 3. Kattintson a Függvény beszúrása gombra. Függvény beszúrása Ekkor megnyílik a Függvény beszúrása párbeszédpanel.

 4. A Függvény beszúrása párbeszédpanelen kattintson a Válasszon ki egy kategóriát listára. Alapértelmezés szerint Az összes elem van kijelölve, és alább látható Az összes kategóriába tartozó összes függvény. Ez rengeteg függvény, tehát célszerű szűrni a függvényeket, hogy egyszerűbben megtalálhassa a keresett függvényt.

 5. Ezzel a képlettel olyan adatokat kíván visszaadni, amelyek már léteznek egy másik táblázatban. Ehhez egy, a Szűrő kategóriába tartozó függvényt használ majd. Kattintson tehát a Szűrő kategóriára, majd görgesse lefelé a Válasszon ki egy függvényt listát, és kattintson duplán a RELATED függvényre. Kattintson az OK gombra a Függvény beszúrása párbeszédpanel bezárásához.

 6. Az IntelliSense funkció használatával keresse meg és válassza ki a DimChannel[ChannelName] oszlopot.

 7. Zárja be a képletet, és nyomja meg az Enter billentyűt.

 8. Miután lenyomja az Enter billentyűt a képlet befejezéséhez, megjelenik a Számítás szó az állapotsorban a Power Pivot ablak alján. Azt láthatja, hogy létrehozott egy új oszlopot a FactSales táblázatban a DimChannel táblázatból származó csatornaadatokkal.

 9. Nevezze át az oszlopot a Csatorna névre.

  A képletnek a következőképpen kell megjelennie: =RELATED(DimChannel[ChannelName])

A fentiekben megismerkedhetett a DAX egy másik nagyon fontos függvényével, a RELATED függvénnyel. A RELATED függvény visszaad értékeket egy másik táblázatból. A RELATED függvény akkor használható, ha van kapcsolat az aktuális táblázat (amelyben jelenleg dolgozik) és azon táblázat között, amely a beolvasni kívánt értékeket tartalmazza. A RELATED függvény rengeteg lehetőséget nyújt. Ebben a konkrét esetben szerepeltetheti az értékesítési csatornát a FactSales táblázatban minden egyes értékesítésnél. Elrejtheti a DimChannel táblázatot a kimutatás mezőlistájáról, így egyszerűbb az azon való navigálás, és csak a legfontosabb információ látszik, amelyre valóban szüksége van. A korábban bemutatott CALCULATE függvényhez hasonlóan a RELATED függvény is nagyon fontos, és minden bizonnyal rengeteg alkalommal használja majd.

Amint látja, a DAX függvényei segítségével igazán hatékony képletek készíthetők. Itt csak érintettük a függvényekkel kapcsolatos alapismeretek felszínét. Ahogy egyre magabiztosabban használja majd a DAX képességeit, számos különböző függvény használatával készít majd képleteket. A DAX függvényeivel kapcsolatos részletes tudnivalók egyik legjobb gyűjteménye a következő témakör: Adatelemzési kifejezések (DAX) részletes ismertetése.

Gyors kérdéssor a függvényekről

 1. Mire hivatkozik egy függvény minden esetben?

 2. Egy képlet tartalmazhat több függvényt?

 3. Milyen kategóriába tartozó függvényt használna két szöveges karakterlánc egyetlen karakterláncba való összefűzésére?

A válaszok a témakör végén találhatók.

Környezet

A környezet a DAX egyik legfontosabb alapfogalma, amelyet meg kell ismerni. A DAX rendszerben kétféle környezettípus létezik: sorkörnyezet és szűrőkörnyezet. Először tekintsük át, mi az a sorkörnyezet.

Sorkörnyezet

A sorkörnyezetet legegyszerűbben úgy lehet elképzelni, mint „az aktuális sort”. Például emlékezzen vissza a Margin számított oszlopra, amelyet a szintaxis ismertetésénél használtunk. A =[SalesAmount] - [TotalCost] képlet kiszámít egy értéket a Margin oszlopban a táblázat minden egyes sorára. Az egyes sorok értéke az ugyanabban a sorban a két másik oszlopban – a [SalesAmount] és a [TotalCost] oszlopban – levő értékek alapján lesz kiszámítva. A DAX azért tudja kiszámítani a Margin oszlop értékét mindegyik sorban, mert ismeri a környezetet. Mindegyik sorban veszi a [TotalCost] oszlop értékét, és levonja azt a [SalesAmount] oszlop értékéből.

Az alább látható kijelölt cellában az aktuális sor 49,54 Ft értéke úgy lett kiszámítva, hogy a program kivonta a [TotalCost] oszlopban szereplő 51,54 Ft értéket a [SalesAmount] oszlopban szereplő 101,08 Ft értékből.

Sorkörnyezet a PowerPivot programban

Sorkörnyezet csak számított oszlopok nem érvényes. Sorkörnyezet is érvényes, ha a képlet által alkalmazott szűrők azonosítása egy táblázat egyetlen sor függvényt tartalmaz. A függvény a egy eredményhalmaz, amelyen a táblázat minden egyes sorára szűrés sorkörnyezet eleve érvényesek lesznek. Sorkörnyezet a következő típusú leggyakrabban a mértékek vonatkozik.

Szűrőkörnyezet

A szűrőkörnyezetet egy kicsit nehezebb megérteni, mint a sorkörnyezetet. A szűrőkörnyezetet a legegyszerűbben úgy képzelheti el, mint egy számításban alkalmazott egy vagy több szűrőt, amely meghatározza az eredményt vagy az értéket.

A szűrőkörnyezet nem a sorkörnyezet helyett, hanem a sorkörnyezett mellett létezik és jut szerephez. Például egy számításban szereplő értékek körének további korlátozásához alkalmazhat egy szűrőkörnyezetet, amely egyrészt megadja a sorkörnyezetet, de emellett megad egy meghatározott értéket (szűrőt) is az aktuális sorkörnyezetben.

A szűrőkörnyezet legegyszerűbben kimutatásokban tekinthető át. Amikor például felveszi a TotalCost mezőt az Értékek területre, majd a Year és a Region mezőt a Sorok vagy az Oszlopok közé, tulajdonképpen definiál egy szűrőkörnyezetet, amely a megadott év és régió alapján kiválasztja az adatok részhalmazát.

Miért van olyan fontos a DAX a szűrőkörnyezet? Mivel a szűrőkörnyezet legegyszerűbben alkalmazható kimutatásban oszlop és a Sorcímkék és a szeletelők hozzáadásával, miközben szűrőkörnyezet is alkalmazhatja a DAX-képletekben használata a függvények, például szűrő megadásával kapcsolódó, a szűrő, a CALCULATE, kapcsolatok és más mértékek és oszlopok segítségével. Ha például tekintse meg a következő képletet a egy mértéket StoreSales nevű:

Képlet

Ez a képlet jól láthatóan összetettebb az eddig látott képleteknél. A képlet jobb megértéséhez azonban darabokra bonthatjuk, ahogy a korábbi képletekkel is tettük.

A képlet a következő szintaktikai elemekből áll:

 1. A mérték StoreSales nevét egy kettőspont követ:.

 2. Az egyenlőségjel operátor (=) jelzi a képlet kezdetét.

 3. A CALCULATE függvény kiértékel egy kifejezést argumentumként, a megadott szűrőkkel módosított környezetben.

 4. Egy vagy több argumentum szerepel zárójelek () között.

 5. Egy mértéket [Sales] a táblázatból másként kifejezést. Az értékesítési mérték mellett a képletet: = SUM(FactSales[SalesAmount]).

 6. Vessző (,) választja el az egyes szűrőket.

 7. A hivatkozott oszlop és egy adott érték, a DimChannel[ChannelName] =”Store”, szűrőként működnek.

Ez a képlet biztosítja csak értékesítési értékeket, a forgalmi mértéke szűrőként, által meghatározott számítása csak a sorok a DimChannel [ChannelName] oszlopban a "Store", szűrőként értéket.

El tudja képzelni, hogy a szűrőkörnyezet definiálásának lehetősége egy képleten belül milyen hatalmas és hatékony képességet jelent. A szűrőkörnyezet alkalmazására csak egy példa volt egy kapcsolódó táblázat valamely meghatározott értékére való hivatkozás lehetősége. Ne aggódjon, ha most még nem teljesen érti a környezet fogalmát. Ahogy létrehozza majd saját képleteit, egyre jobban megérti, mi az a környezet, és miért oly fontos a DAX szempontjából.

Gyors kérdéssor a környezetről

 1. Mi a környezet két típusa?

 2. Mi az a szűrőkörnyezet?

 3. Mi az a sorkörnyezet?

A válaszok a témakör végén találhatók.

Összegzés

Most, hogy a DAX rendszerben már egy egyszerű a legfontosabb fogalmak megértéséhez, megkezdheti a létrehozott számított oszlopokat és mértékeket a DAX-képletekben. DAX valóban lehet kissé körlevelekben ismerje meg, de sok erőforrást elérhető vannak. Után néhány időpontok – Ez a témakör olvasása, és saját képleteit, néhány kísérletezést, más DAX fogalmak kapcsolatos további és képleteket, amelyek segíthetnek a saját üzleti problémák megoldásában. DAX-erőforrások áll rendelkezésre, nyissa meg a Power Pivot súgó, SQL Server Online könyvek, tanulmányok és blogok a Microsoft és a vezető BI szakemberek számára. A DAX-Erőforrásközpont központ Wikijére (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/dax-resource-center.aspx) egy remek kiindulási. Az adatelemzési kifejezések (DAX) hivatkozást is remek erőforrás. Ügyeljen arra, hogy mentse a Kedvencek között.

A DAX és a BI táblázatos modell áttekintő tanulmánya, amely letölthető a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x40e webhelyről, részletesebben elmélyül az itt említett alapfogalmak ismertetésében, és számos további fogalmat és képletet is bemutat. Ez a tanulmány ugyanazt a Contoso DAX Sample Formulas.xlsx munkafüzetet használja, amelyet már Ön is megismert.

Válaszok a gyors kérdéssorokra

Szintaxis:

 1. Megnyitja a Függvény beszúrása párbeszédpanelt.

 2. Szögletes zárójelek [].

 3. =[UnitPrice] - [UnitCost]

Függvények:

 1. Egy táblázat és egy oszlop.

 2. Igen. A képletek legfeljebb 64 beágyazott függvényt tartalmazhatnak.

 3. Szövegkezelő függvények

Környezet:

 1. Sorkörnyezet és szűrőkörnyezet.

 2. Egy számításban szereplő egy vagy több szűrő, amely egyetlen értéket határoz meg.

 3. Az aktuális sor.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×