Properties tulajdonság

Érvényesség

AccessObject objektum

Control objektum

Label objektum

Page objektum

SubForm objektum

BoundObjectFrame objektum

CurrentProject objektum

Line objektum

PageBreak objektum

TabControl gyűjtemény

CheckBox objektum

CustomControl objektum

ListBox objektum

Rectangle objektum

TextBox objektum

CodeProject objektum

Form objektum

ObjectFrame objektum

Report objektum

ToggleButton objektum

ComboBox objektum

GroupLevel objektum

OptionButton objektum

Section objektum

CommandButton objektum

Image objektum

OptionGroup objektum

SmartTag objektum

A Properties tulajdonság jellemzői az AccessObject, a CodeProject és a CurrentProject objektum esetében

Visszaadja egy AccessObject, CurrentProject vagy CodeProject objektum AccessObjectProperties gyűjteményének hivatkozását.

kifejezés.Properties

A kifejezés megadása kötelező. A kifejezésnek a fenti objektumok egyikét kell visszaadnia.

Megjegyzések

Az AccessObjectProperties gyűjteményobjektum az AccessObject, CurrentProject vagy CodeProject objektumhoz tartozó összes tulajdonság gyűjteménye. A gyűjteményben lévő egyes tagokra a tagobjektum indexével vagy a tagobjektum nevét tartalmazó karakterlánc-kifejezés használatával hivatkozhat. A gyűjtemény első tagobjektumának indexe 0, a gyűjteményben lévő tagok száma pedig az AccessObjectProperties gyűjtemény Count tulajdonsága mínusz 1.

A Properties tulajdonsággal nem tud tulajdonságokat visszaadatni olyan AccessObject objektumból, amely egy CurrentData objektumból elért gyűjtemény tagja.

A Properties tulajdonság jellemzői a SmartTag objektum esetében

Visszaad egy SmartTagProperties gyűjteményt, mely egy adott intelligens címke tulajdonságainak gyűjteménye.

kifejezés.Properties()

A kifejezés megadása kötelező. A kifejezésnek egy SmartTag objektumot kell visszaadnia.

A Properties tulajdonság jellemzői az Érvényesség listában szereplő minden más objektum esetében

Visszaadja egy vezérlő Properties gyűjteményobjektumának hivatkozását.

kifejezés.Properties

A kifejezés megadása kötelező. A kifejezésnek az Érvényesség listában szereplő objektumok egyikét kell visszaadnia.

Megjegyzések

A Properties gyűjteményobjektum a vezérlőhöz tartozó összes tulajdonság gyűjteménye. A gyűjteményben lévő egyes tagokra a tagobjektum indexével vagy a tagobjektum nevét tartalmazó karakterlánc-kifejezés használatával hivatkozhat. A gyűjtemény első tagobjektumának indexe 0, a gyűjteményben lévő tagok száma pedig a Properties gyűjtemény Count tulajdonsága mínusz 1.

Példa

Az alábbi eljárás a Properties tulajdonság használatával kiírja a vezérlőkhöz tartozó összes tulajdonságot egy űrlap Hibakeresés ablakába. A kód futtatásához helyezzen el egy „cmdListProperties” nevű parancsgombot egy űrlapon, és másolja az alábbi kódot az űrlap deklarációs szakaszába. A parancsgombra kattintva a kód kiírja a tulajdonságok listáját a Hibakeresés ablakba.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×