Probléma meghatározása és megoldása a Solverrel

A Solver a Microsoft Excel egyik bővítménye, amellyel lehetőségelemzés végezhet. Segítségével egy adott cellában – az úgynevezett célértékcellában – lévő képlet optimális (minimális vagy maximális) értékét keresheti meg a megkötések vagy korlátozások fenntartásával a munkalapon szereplő többi képletcella értékeiben. Ehhez a Solver a cellák olyan, döntési változóknak vagy egyszerűen változócelláknak nevezett csoportját használja fel, amelyek a képletek kiszámításához használhatók a célérték- vagy a korlátozáscellában. A Solver úgy módosítja a döntési változócellák értékeit, hogy megfeleljenek a korlátozáscella megkötéseinek és a célértékcellához kívánt eredményt hozza létre.

A Solverrel tehát meghatározhatja adott cellaértékek maximumát és minimumát, miközben egy másik cella értékét módosítja. Megváltoztathatja például a projektben rendelkezésre álló hirdetési költségkeretet, és megnézheti, hogyan hat ez a projekt várható nyereségességére.

Megjegyzés : Az Excel 2007-es verziójánál régebbi Solver-verziókban a célértékcella „célcella”, a döntési változócella pedig „változó cella” vagy „módosuló cella” néven fordult elő. Számos fejlesztést kapott a Solver, az Excel 2010 bővítménye, így ha Ön az Excel 2007-et használja, az élmény némileg eltérő lehet.

Megjegyzés : 

Az alábbi példában a negyedéves reklámköltség hatással van az eladott egységek számára, közvetlenül meghatározza az árbevétel nagyságát, a kapcsolódó költségeket, valamint a haszon mértékét. A Solver addig módosítja a negyedéves reklámköltségeket (B5:C5 döntési változócellák) a 4000 Ft-os (F5 cella) korláton belül, amíg a teljes haszon (F7 célértékcella) el nem éri a lehető legmagasabb összeget. Mivel a negyedéves haszon nagyságát a program a változócellákban levő értékekből számítja ki, azok hatással vannak az F7-es célértékcellában a =SZUM(1. n. év nyereség:2. n. év nyereség) képlet eredményére.

Solver-kiértékelés előtt

1. Változócellák

2. Korlátozó cella

3. Célértékcella

A Solver futtatása után a következő eredményeket kapja:

Solver-kiértékelés után

 1. Az Adatok lap Elemzés csoportjában kattintson a Solver gombra.
  Az Excel menüszalagja

  Megjegyzés : Ha a Solver parancs vagy az Elemzés csoport nem érhető el, akkor aktiválnia kell a Solver bővítményt. Lásd A Solver bővítmény aktiválása című leírást.

  Kép az Excel 2010 + Solver párbeszédpanelről
 2. A Célérték beállítása mezőbe írja be a célértékcellára vonatkozó cellahivatkozás vagy név. A célértékcellának képletet kell tartalmaznia.

 3. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • Ha azt szeretné, hogy a célértékcella értéke a lehető legnagyobb legyen, jelölje be a Max választógombot.

  • Ha azt szeretné, hogy a célértékcella értéke a lehető legkisebb legyen, jelölje be a Min választógombot.

  • Ha azt szeretné, hogy a célértékcella értéke egy bizonyos szám legyen, jelölje be az Értéke választógombot, majd írja be az értéket a mezőbe.

  • A Változócellák módosításával mezőben adja meg az egyes döntési változócella-tartományok nevét vagy hivatkozását. A nem szomszédos hivatkozásokat vesszővel válassza el. A változócelláknak közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnia kell a célértékcellához. Legfeljebb 200 változócella adható meg.

 4. A Vonatkozó korlátozások mezőbe írja be az alkalmazni kívánt korlátozó feltételeket az alábbi műveletek végrehajtásával:

  1. A Solver paraméterei párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

  2. A Cellahivatkozás mezőbe írja be annak a cellatartománynak a hivatkozását vagy nevét, amelynek az értékét korlátozni szeretné.

  3. Válassza ki azt a relációt (<=, =, >=, int, bin vagy dif), amelynek teljesülnie kell a hivatkozott cella és a feltétel között. Ha az int lehetőségre kattint, akkor az egész szó jelenik meg a Korlátozó feltétel mezőben. Ha a bin lehetőséget jelöli ki, a bináris szó látható a Korlátozó feltétel mezőben. Ha a dif lehetőséget választja, a mindkülönböző feltétel olvasható a Korlátozó feltétel mezőben.

  4. Ha az <=, = vagy >= lehetőséget választja a Korlátozó feltétel mezőben szereplő feltételhez, írjon be egy számot, cellahivatkozást, nevet vagy képletet.

  5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • Ha elfogadja a korlátozó feltételt, és egy másikat is fel szeretne venni, kattintson a Hozzáadás gombra.

   • A korlátozó feltétel elfogadásához és a Solver Parameters párbeszédpanelre való visszatéréshez kattintson az OK gombra.
    Megjegyzés:    Az int, a bin és a dif reláció csak a döntési változócellák korlátozó feltételeinek megadásakor használható.

    A meglévő korlátozásokat az alábbi műveletekkel módosíthatja és törölheti:

  6. A Solver paraméterei párbeszédpanelen jelölje ki a módosítandó vagy törlendő feltételt.

  7. Kattintson a Módosítás gombra, majd végezze el a szükséges változtatásokat, vagy kattintson a Törlés gombra.

 5. Kattintson a Megoldás gombra, és hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

  • Ha azt szeretné, hogy a megoldás értékei megjelenjenek a munkalapon, akkor jelölje be A Solver eredményei párbeszédpanelen A Solver megoldásának megtartása választógombot.

  • Ha a Megoldás gombra kattintás előtt az eredeti adatokat vissza kívánja állítani, válassza az Eredeti értékek visszaállítása lehetőséget.

  • Az ESC billentyűt lenyomva félbeszakíthatja a megoldási folyamatot. Az Excel a döntési változócellákban talált legutolsó értékekkel számolja újra a munkalapot.

  • Ha jelentést szeretne készíteni a megoldás alapján, miután a Solver megoldást talált, a Jelentések mezőben válasszon ki egy jelentéstípust, majd kattintson az OK gombra. A jelentés a munkafüzet új lapján jön létre. Ha a Solver nem talál megoldást, csak egyes jelentések, illetve egy sem érhető el.

  • Ha menteni szeretné a döntési változócellák értékét később megjeleníthető esetként, A Solver eredményei párbeszédpanelen válassza az Eset mentése lehetőséget, majd írja be a kívánt nevet az Eset neve mezőbe.

 1. A probléma definiálása után kattintson a Solver paraméterek párbeszédpanelen a Beállítás gombra.

 2. A Beállítások párbeszédpanelen jelölje be a Közelítő lépések eredményének megjelenítése jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

 3. A Solver paraméterei párbeszédpanelen kattintson a Megoldás gombra.

 4. A Próbamegoldás megjelenítése párbeszédpanelen hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha a Leállítás gombra kattint, megszakítja a megoldási eljárást, és megjelenik a Solver eredmények párbeszédpanel.

  • Ha folytatni szeretné a megoldási eljárást, kattintson a Tovább gombra. Ekkor megjelenik a következő próbamegoldás.

 1. A Solver paraméterei párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra.

 2. Válassza ki vagy adja meg a párbeszédpanel Minden módszer, Nemlineáris ÁRG és Evolutív lapján található beállítások értékét.

 1. A Solver paraméterei párbeszédpanelen kattintson a Betöltés/mentés gombra.

 2. Adja meg a modellterület cellatartományát, majd kattintson a Betöltés vagy a Mentés gombra.

  Modell mentése esetén adja meg egy üres cellákból álló függőleges cellatartomány első cellájának hivatkozását, hogy a problémamodellt oda helyezze. Modell betöltése esetén a problémamodellt tartalmazó teljes cellatartomány hivatkozását adja meg.

  Tipp : A munkafüzet mentésekor a munkalappal együtt mentheti A Solver paraméterei párbeszédpanel legutolsó beállításait. A munkafüzet minden lapja saját, a program által mentett beállításokkal rendelkezhet. Egy munkalapon több problémát is megadhat úgy, hogy a Betöltés/mentés gombra kattintva egyenként menti a problémákat.

A Solver paraméterei párbeszédpanelen az alábbi három algoritmus vagy megoldási módszer bármelyikét használhatja:

 • Nemlineáris ÁRG:    A sima nemlineáris problémákhoz használható.

 • Szimplex LP:    Lineáris problémákhoz használható.

 • Evolutív:    A nem sima problémákhoz használható.

Fontos : Először engedélyeznie kell a Solver bővítményt. További információt A Solver bővítmény betöltése című témakörben talál.

Az alábbi példában a negyedéves reklámköltség hatással van az eladott egységek számára, közvetlenül meghatározza az árbevétel nagyságát, a kapcsolódó költségeket, valamint a haszon mértékét. A Solver addig módosítja a negyedéves reklámköltségeket (B5:C5 döntési változócellák) a 20 000 Ft-os (D5 cella) korláton belül, amíg a teljes haszon (D7 célértékcella) el nem éri a lehető legmagasabb összeget. Mivel a negyedéves haszon nagyságát a program a változócellákban levő értékekből számítja ki, azok hatással vannak az D7-es célértékcellában a =SZUM(1. n. év nyereség:2. n. év nyereség) képlet eredményére.

Példa Solver-kiértékelésre

1. ábrafelirat Változócellák

2. ábrafelirat Korlátozó cella

3. ábrafelirat Célértékcella

A Solver futtatása után a következő eredményeket kapja:

Példa új értékekkel történő Solver-kiértékelésre

 1. A Mac Excel 2016-ban kattintson az Adatok > Solver lehetőségre.

  Solver

  Az Excel for Mac 2011-ben kattintson a Data (Adatok) lapra, majd az Analysis (Elemezés) területen válassza a Solver elemet.

  Adatok lap, Elemzés csoport, Solver bővítmény

 2. A Célérték beállítása mezőben adjon meg egy cellahivatkozást vagy -nevet a célértékcellához.

  Megjegyzés : A célértékcellának tartalmaznia kell egy képletet.

 3. Tegye a következők valamelyikét:

  Művelet

  Teendő

  A célértékcella beállítása a lehető legnagyobb értékre

  Jelölje be a Max választógombot.

  A célértékcella beállítása a lehető legkisebb értékre

  Jelölje be a Min választógombot.

  A célértékcella beállítása adott értékre

  Jelölje be az Értéke választógombot, majd adjon meg egy értéket a mezőben.

 4. A Változócellák módosításával mezőben adja meg az egyes döntési változócella-tartományok nevét vagy hivatkozását. A nem szomszédos hivatkozásokat vesszővel válassza el.

  A változócelláknak közvetlenül vagy közvetve kapcsolódniuk kell a célértékcellához. Legfeljebb 200 változócella adható meg.

 5. A Vonatkozó korlátozások mezőben adja meg az alkalmazni kívánt korlátozó feltételeket.

  Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. A Solver paraméterei párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

  2. A Cellahivatkozás mezőbe írja be annak a cellatartománynak a hivatkozását vagy nevét, amelynek az értékét korlátozni szeretné.

  3. A <= kapcsolat felugró menüjében válassza ki a hivatkozott cella és a korlátozó feltétel közti kapcsolatot. Ha a <=, az = vagy a >= lehetőséget választja, akkor a Korlátozó feltétel mezőbe írjon be egy számot, egy cellahivatkozást vagy -nevet vagy egy képletet.

   Megjegyzés : Az int, a bin és a dif összefüggést csak a döntési változócellák korlátozó feltételeinek megadásakor használhatja.

  4. Tegye a következők valamelyikét:

  Művelet

  Teendő

  A korlátozó feltétel elfogadása és egy másik hozzáadása

  Kattintson a Hozzáadás gombra.

  A korlátozó feltétel elfogadása, és visszatérés A Solver paraméterei párbeszédpanelre

  Kattintson az OK gombra.

 6. Kattintson a Megoldás gombra, és hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

  Művelet

  Teendő

  A megoldás értékeinek megjelenítése a munkalapon

  A Solver eredményei párbeszédpanelen kattintson A Solver megoldásának megtartása lehetőségre.

  Az eredeti adatok visszaállítása

  Kattintson az Eredeti értékek visszaállítása lehetőségre.

Megjegyzések: 

 1. Az ESC billentyűt lenyomva félbeszakíthatja a megoldási folyamatot. Az Excel a módosuló cellákban talált legutolsó értékekkel számolja újra a munkalapot.

 2. Ha jelentést szeretne készíteni a megoldás alapján, miután a Solver megoldást talált, a Jelentések mezőben válasszon ki egy jelentéstípust, és kattintson az OK gombra. A jelentés a munkafüzet új lapján jön létre. Ha a Solver nem talál megoldást, nem készíthető jelentés.

 3. Ha menteni szeretné a módosuló cellák értékét később megjeleníthető esetként, A Solver eredményei párbeszédpanelen válassza az Eset mentése lehetőséget, majd írja be a kívánt nevet az Eset neve mezőbe.

 1. A Mac Excel 2016-ban kattintson az Adatok > Solver lehetőségre.

  Solver

  Az Excel for Mac 2011-ben kattintson a Data (Adatok) lapra, majd az Analysis (Elemezés) területen válassza a Solver elemet.

  Adatok lap, Elemzés csoport, Solver bővítmény

 2. A probléma definiálása után A Solver paraméterei párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra.

 3. Az egyes próbamegoldások értékeinek megjelenítéséhez jelölje be a Közelítő lépések eredményének megjelenítése jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

 4. A Solver paraméterei párbeszédpanelen kattintson a Megoldás gombra.

 5. A Próbamegoldás megjelenítése párbeszédpanelen hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  Művelet

  Teendő

  A megoldási folyamat leállítása, és A Solver eredményei párbeszédpanel megnyitása

  Kattintson a Leállítás gombra.

  A megoldási folyamat folytatása, és a következő próbamegoldás megjelenítése

  Kattintson a Folytatás gombra.

 1. A Mac Excel 2016-ban kattintson az Adatok > Solver lehetőségre.

  Solver

  Az Excel for Mac 2011-ben kattintson a Data (Adatok) lapra, majd az Analysis (Elemezés) területen válassza a Solver elemet.

  Adatok lap, Elemzés csoport, Solver bővítmény

 2. Kattintson a Beállítások gombra, majd a Beállítások vagy a Solver Options (A Solver beállításai) párbeszédpanelen jelöljön be legalább egyet az alábbi jelölőnégyzetek közül:

  Művelet

  Teendő

  A megoldás idejének és a közelítő lépések számának beállítása

  A Minden módszer lap Megoldási korlátok területén írja be a Maximális idő (másodperc) mezőbe a megoldási időre szánt másodpercek számát. Ezután adja meg a közelítő lépések maximálisan engedélyezett számát a Közelítő lépések mezőben.

  Megjegyzés : Ha a megoldási folyamat azelőtt eléri a beállított maximális időt vagy közelítőlépés-számot, hogy a Solver megtalálná a megoldást, akkor megnyílik a Próbamegoldás megjelenítése párbeszédpanel.

  A pontosság mértékének beállítása

  A Minden módszer lapon a Korlátozó feltétel pontossága mezőben adja meg a pontosság kívánt mértékét. Minél kisebb a beállított szám, annál nagyobb a pontosság mértéke.

  A konvergencia mértékének beállítása

  A Nemlineáris ÁRG vagy az Evolutív lapon a Konvergencia mezőben adja meg az utolsó öt közelítő lépés során engedélyezni kívánt relatív változások számát. Ha a Solver eléri ezt a számot, megoldást ad. Minél kisebb számot ad meg, annál kevesebb relatív változás lesz engedélyezve.

 3. Kattintson az OK gombra.

 4. A Solver paraméterei párbeszédpanelen kattintson a Megoldás vagy a Bezárás gombra.

 1. A Mac Excel 2016-ban kattintson az Adatok > Solver lehetőségre.

  Solver

  Az Excel for Mac 2011-ben kattintson a Data (Adatok) lapra, majd az Analysis (Elemezés) területen válassza a Solver elemet.

  Adatok lap, Elemzés csoport, Solver bővítmény

 2. Kattintson a Betöltés/Mentés gombra, adja meg a modellterület cellatartományát, majd kattintson a Mentés vagy a Betöltés lehetőségre.

  Modell mentése esetén adja meg egy üres cellákból álló függőleges cellatartomány első cellájának hivatkozását, hogy a problémamodellt oda helyezze. Modell betöltése esetén a problémamodellt tartalmazó teljes cellatartomány hivatkozását adja meg.

  Tipp : A munkafüzet mentésekor a munkalappal együtt mentheti A Solver paraméterei párbeszédpanel legutolsó beállításait. A munkafüzet minden lapja saját, a program által mentett beállításokkal rendelkezhet. Egy munkalapon több problémát is megadhat úgy, hogy a Betöltés/mentés gombra kattintva egyenként menti a problémákat.

 1. A Mac Excel 2016-ban kattintson az Adatok > Solver lehetőségre.

  Solver

  Az Excel for Mac 2011-ben kattintson a Data (Adatok) lapra, majd az Analysis (Elemezés) területen válassza a Solver elemet.

  Adatok lap, Elemzés csoport, Solver bővítmény

 2. A Válasszon egy megoldási módszert mezőben válasszon az alábbi beállítások közül:

Megoldási módszer

Leírás

Nemlineáris ÁRG

A legtöbb Excel-függvényt (kivéve HA, a VÁLASZT, a KERES és egyéb lépcsős függvényt) használó modell esetében ez az alapértelmezett beállítás.

Szimplex LP

Ezt a módszert a lineáris programozási problémák esetében érdemes választani. A változócelláktól függő képletekben a modellnek a SZUM és a SOROZATÖSSZEG függvényt, illetve a következő karaktereket érdemes használnia: + - *

Evolutív

Ezt a generatív algoritmusokon alapuló módszert akkor érdemes választani, ha a modell a HA, a VÁLASZT vagy a KERES függvényt használja olyan argumentumokkal, melyek a változócelláktól függenek.

Megjegyzés : A Solver programkódjának egy részére vonatkozóan a szerzői jogok tulajdonosa a Frontline Systems, Inc. 1990-2010. A jogok egy másik részének tulajdonosa az Optimal Methods, Inc. 1989.

További segítség a Solver használatához

Solverrel kapcsolatos részletes segítséget ezen elérhetőségeken kérhet:

Frontline Systems, Inc.
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Webhely: http://www.solver.com
E-mail-cím: info@solver.com
Solver Súgó: www.solver.com.

A Solver programkódjának egy részére vonatkozóan a szerzői jogok tulajdonosa a Frontline Systems, Inc. 1990-2009. A jogok egy másik részének tulajdonosa az Optimal Methods, Inc. 1989.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Lásd még

Tőkeköltségvetés a Solverrel

Pénzügyi tervezés a Solverrel

Az optimális termékválogatás meghatározása a Solverrel

Lehetőségelemzés a Solver eszközzel

Bevezetés a lehetőségelemzésbe

A képletek áttekintése az Excelben

Hibás képletek kiküszöbölése

Képletek gyakori hibáinak kijavítása hibaellenőrzéssel

A Windows Excel 2016 billentyűparancsai

A Mac Excel 2016 billentyűparancsai

Az Excel függvényeinek betűrendes listája

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×