PowerPoint-bemutatók akadálymentesítése

PowerPoint-bemutatók akadálymentesítése

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Ez a cikk részletesen ismerteti, hogy miként teheti PowerPoint-bemutatóit akadálymentessé a fogyatékos felhasználók számára.

Egy „Az esemény előkészítése” című PowerPoint-dia, amely egy grafikus elemekből álló listát („Dátum beállítása”, „Helyszín biztosítása”, „Résztvevők meghívása”, „Frissítők beszerzése” és „Esemény utáni elintézendők”), valamint egy fényképet tartalmaz az étteremről

A PowerPoint-bemutatók általában sok vizuális elemet tartalmaznak, ezért a vak vagy gyengénlátó felhasználók könnyebben megérthetik őket, ha a diák létrehozásakor ügyel az akadálymentességre.

Windows: Ajánlott eljárások a PowerPoint-bemutatók akadálymentesítéséhez

Az alábbi táblázat fontos gyakorlati tanácsokkal szolgál azzal kapcsolatban, hogy miképpen készíthetők akadálymentes bemutatók a PowerPointban fogyatékos felhasználóknak.

Javítandók

Hogyan kereshető meg?

Miért javítandó?

A javítás módja

Adjon helyettesítő szöveget az összes vizuális elemhez.

Vizuális tartalom tartalmazza, képek, SmartArt-ábra képek, alakzatok, csoportok, diagramok, beágyazott objektumok, szabadkézi elemek és videók.

A helyettesítő szövegek megkereséséhez használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt.

A helyettesítő szöveg segítségével azok is megérthetik a képek és más vizuális elemek lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Kerülje a szöveg képeket a fontos információkat igényinek egyetlen szolgál. Ha egy képet a benne lévő szöveg kell használnia, ismételje meg a bemutatót a szöveg. A helyettesítő szöveg röviden ismertetik a képet, és a szöveg és a leképezés megléte említeni.

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 365-ben

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 2016-ban

Ügyeljen arra, hogy a diák tartalmát a kívánt sorrendben lehessen olvasni.

Az Akadálymentesség-ellenőrző segítségével megkeresheti azokat a diákat, amelyeknél problémák adódhatnak az olvasási sorrenddel.

Amikor egy felhasználó (aki lát) elolvas egy diát, általában a dián látható sorrendben olvassa el az elemeket, például a szöveget vagy a képet. Ezzel szemben a képernyőolvasók abban a sorrendben olvassák fel az elemeket, amilyen sorrendben felvették azokat a diára, ami eltérhet a megjelenési sorrendtől.

Az olvasási sorrend ellenőrzésével meggyőződhet arról, hogy mindenki abban a sorrendben olvassa a tartalmat, ahogyan azt szeretné.

A diatartalmak olvasási sorrendjének beállítása

Ha új diát hoz létre, használja a beépített diaterveket.

A PowerPoint beépített, bármelyik dián alkalmazható diaelrendezéseket tartalmaz. Ha új diával használja ezeket az elrendezéseket, akkor nincs más teendője ahhoz, hogy az olvasási sorrend mindenkinek megfeleljen.

Mindenkinek megfelelő olvasási sorrend kialakítása beépített diatervek használatával

Vegyen fel értelmes hivatkozásszövegeket és elemleírásokat.

Ha meg szeretné állapítani, hogy a hivatkozás szövege értelmezhető-e különálló információként, és pontos információt nyújt-e az olvasóknak a célról, nézze át a bemutató diáinak vizuális elemeit.

A képernyőolvasót használó felhasználók esetenként beolvassák a hivatkozását listáját. A hivatkozásoknak világos és pontos információkat kell közölniük a célról. Ahelyett például, hogy a Kattintson ide szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Tipp: Elemleírásokat is felvehet, amelyek akkor jelennek meg, amikor a kurzort a hivatkozást tartalmazó szövegek vagy képek fölé viszik.

Hivatkozásszövegek és elemleírások hozzáadása

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

Kattintson a Nézet fülre, és válassza a szürkeárnyalatos. A bemutató egyes oldalaihoz vizuálisan beolvasása színkódolást példányát.

A vak vagy gyengénlátó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Lássa el például aláhúzással a színnel kódolt hivatkozásszövegeket, hogy a színvak felhasználók is tudják, hogy a szöveg egy hivatkozás, akkor is, ha nem látják az adott színt. Címsorok esetében fontolja meg a félkövér formázás vagy nagyobb betűméret használatát.

Akadálymentes diaterv használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

Nincs elegendő színkontraszt megkereséséhez használja a Kisegítő lehetőségek ellenőrzése.

Is kereshet szöveget, amely nehezen olvasható, vagy a háttérben megkülönböztetése a számolótáblában.

Használjon erős kontrasztot a szöveg és a háttér között, hogy a gyengénlátók is jól láthassák és használhassák a tartalmat. Használjon sötét szöveget fehér vagy piszkosfehér háttérrel, vagy fordítva, fehér szöveget sötét háttéren.

A fehér és fekete sémák a színvak felhasználók számára is megkönnyítik a szöveg és az alakzatok megkülönböztetését.

Akadálymentes szövegszín használata

Az egyes diák ellátása egyedi címekkel

Ha meg szeretné keresni a címmel nem rendelkező diákat, használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt.

A vak vagy gyengén látó, illetve olvasási nehézségekkel küzdő felhasználók a diacímekre hagyatkoznak a navigáláskor. Ők például átnézéssel vagy egy képernyőolvasó használatával gyorsan áttekinthetik a diacímek listáját, és egyenesen a kívánt diára léphetnek.

Egyedi diacímek használata

Diacím elrejtése

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

Ha meg szeretne győződni arról, hogy a táblázatok nem tartalmaznak felosztott cellákat, beágyazott táblázatokat vagy teljesen üres sorokat vagy oszlopokat, használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A betűtípusokhoz vagy térközhöz kapcsolódó esetleges problémák megkereséséhez ellenőrizze, hogy a diákon nincsenek-e túlzsúfoltnak vagy olvashatatlannak tűnő területek.

A diszlexiával küzdők leírása szerint a szöveg „összefolyik” a szemük előtt, például az egyik szövegsor rácsúszik az alatta lévőre. Gyakran látják a szöveget összekeveredve vagy eltorzulva is.

A diszlexiás és a gyengén látó felhasználók számára csökkentse az olvasás jelentette megterhelést. Az ismerős sans serif (talpatlan) betűtípusok, például az Arial vagy a Calibri alkalmazása segíthet. Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát. A mondatok és a bekezdések között hagyjon elegendő térközt.

Akadálymentes diaterv használata

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

Tegye akadálymentessé a videókat a gyengénlátók és a hallássérültek számára.

Feliratok – általában a párbeszéd átírását (vagy fordítását) tartalmazzák.

Kódolt feliratok – általában leírják a képernyőn nem látható hangjelzéseket is, például zenét vagy hangeffektusokat.

Videó összefoglalása – a hangos leírás olyan kísérőszöveg, amely a videó főbb vizuális elemeit ismerteti. Ezeket a leírásokat a program párbeszédében a természetes szünetekbe szúrják be. A videó összefoglalása akadálymentesebbé teszi a videókat a vakok vagy hallássérültek számára.

Feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok használata videókban

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 365-ben

Az alábbi eljárások ismertetik, hogyan lehet a helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális Office 365PowerPoint bemutatókban:

Megjegyzés:  A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Tipp: Ha jó helyettesítő szöveget szeretne írni, ügyeljen arra, hogy a kép tartalmát és célját tömör és egyértelmű módon fejezze ki. A helyettesítő szöveg ne legyen egy vagy két rövid mondatnál hosszabb – legtöbbször néhány jól kiválasztott szó is elegendő. Ne ismételje meg a környező szöveges tartalmat helyettesítő szövegként, és ne használjon a képre utaló kifejezéseket, például „ábrája” vagy „képe”.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

PowerPoint nem hozza létre automatikusan grafikus képeknél, például a diagramok és ikonok helyettesítő szövegek. Ha szeretne hozzáadni, amelyek egy ikonra mutat, kép vagy más képre, amely nem egy fényképet, meg kell felvétele kézzel: a helyettesítő szövegek.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy képre.

 2. Válassza a Szerkesztés a helyettesítő szöveg.

  A PowerPoint Win32 helyettesítő szöveg szerkesztése menü a képekhez

  A Helyettesítő szöveg ablak megnyílik a dia jobb oldalán.

 3. 1-2 mondattal írja le a képet és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  Képek Word Win32 helyettesítő szöveg ablaktábla

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

  Tipp: Jelölje ki a Létrehozás számomra leírását a Microsoft cloud hajtott intelligens Services szolgáltatás hozzon létre egy leírást is. Ekkor egy kis időt, amely után megjelenik az eredményt, a szövegbeviteli mező. Ne feledje, hogy törli az esetleges megjegyzéseket, a Word szúr be, például "leírás hoz létre a magas biztonságos."

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz vagy SmartArt-ábrákhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy alakzatra vagy SmartArt-ábrára.

  Tipp: Kattintson a jobb gombbal a teljes alakzatot vagy SmartArt-ábrát övező kereten belül (és nem a részei egyikén belül) egy pontra.

 2. Válassza a Szerkesztés a helyettesítő szöveg.

  Az alakzatok PowerPoint Win32 helyettesítő szöveg szerkesztése menü

  A Helyettesítő szöveg ablak megnyílik a dia jobb oldalán.

 3. 1-2 mondattal írja le az alakzatot vagy a SmartArt-ábrát és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  Az alakzatok Word Win32 helyettesítő szöveg ablaktábla

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Helyettesítő szöveg hozzáadása diagramokhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy diagramra.

  Tipp: Kattintson a jobb gombbal a teljes alakzatot övező kereten belül (és nem a részei egyikén belül) egy pontra.

 2. Válassza a Szerkesztés a helyettesítő szöveg.

  Diagramok a PowerPoint Win32 helyettesítő szöveg szerkesztése menü

  A Helyettesítő szöveg ablak megnyílik a dia jobb oldalán.

 3. 1-2 mondattal írja le a diagramot és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  A diagramok Word Win32 helyettesítő szöveg ablaktábla

  Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

A fényképek automatikusan előállított helyettesítő szövegének ellenőrzése és módosítása

PowerPoint a PC-n Office 365 a helyettesítő szövegek fényképek automatikusan létrehozza a felhőben intelligens szolgáltatások használatával. Tekintse át, és szerkesztheti a automatikusan létrehozott helyettesítő szövegek.

Megjegyzés: Ez a funkció csak azoknak az Office 365-előfizetőknek érhető el, akik csatlakoztak az Office Insider programhoz. Ha Ön Office 365-előfizető, gondoskodjon arról, hogy az Office legújabb verzióját használja.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy képre.

 2. Nyissa meg a Helyettesítő szöveg panelt a Helyettesítő szöveg szerkesztése paranccsal.

 3. A Helyettesítő szöveg ablaktáblában ellenőrizze a szövegmezőben lévő leírást.

 4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • A javasolt szöveg elfogadásához zárja be a Helyettesítő szöveg panelt, és lépjen vissza a PowerPoint-diára.

  • A javasolt helyettesítő szöveg módosításához írja be a kívánt szöveget a mezőbe. Amikor végzett, zárja be a Helyettesítő szöveg panelt, és lépjen vissza a PowerPoint-diára.

Ellenőrizze a vizuális díszítő

Ha a bemutató tartalmaz, amelyek a pusztán esztétikai célokból elhelyezett vizuális, megjelölheti őket ilyen anélkül, hogy a helyettesítő szöveget írni. Amikor a képernyőolvasó talál, például egy képet, akkor egyszerűen bejelenti látványos, így a felhasználó megtudhatja, hogy nem hiányoznak, azok minden információt.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy diagramot.

 2. Válassza a Szerkesztés a helyettesítő szöveg. A Helyettesítő szöveg ablak megnyílik a dia jobb oldalán.

 3. Jelölje be a dekoratív jelölőnégyzetet. A szövegbeviteli mező válik szürkén jelenik meg.

  A Word Win32 helyettesítő szöveg ablakban megjelenő dekoratív elemek

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 2016-ban

Az alábbi eljárások ismertetik, hogyan lehet a helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális Office 2016PowerPoint bemutatókban:

Megjegyzés: Azt javasoljuk, hogy csak a leírás mezőjébe írjon szöveget, a címet hagyja üresen, ugyanis a legnépszerűbb képernyőolvasók, például a Narrátor, így használhatók a legjobban. A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy hallássérült felhasználók számára.

A fényképek automatikusan előállított helyettesítő szövegének ellenőrzése és módosítása

A PC-n futó Office 365-ös PowerPoint felhőbeli intelligens szolgáltatások segítségével automatikusan létrehozza a fényképek helyettesítő szövegét. Az automatikusan előállított szöveget ellenőrizheti és módosíthatja.

Megjegyzés: Ez a funkció csak azoknak az Office 365-előfizetőknek érhető el, akik csatlakoztak az Office Insider programhoz. Ha Ön Office 365-előfizető, gondoskodjon arról, hogy az Office legújabb verzióját használja.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy képre.

 2. Nyissa meg a Helyettesítő szöveg panelt a Helyettesítő szöveg szerkesztése paranccsal.

 3. A Helyettesítő szöveg ablaktáblában ellenőrizze a szövegmezőben lévő leírást.

 4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • A javasolt szöveg elfogadásához zárja be a Helyettesítő szöveg panelt, és lépjen vissza a PowerPoint-diára.

  • A javasolt helyettesítő szöveg módosításához írja be a kívánt szöveget a mezőbe. Amikor végzett, zárja be a Helyettesítő szöveg panelt, és lépjen vissza a PowerPoint-diára.

Képernyőkép a kijelölt képet leíró Helyettesítő szöveg mezőket tartalmazó Kép formázása munkaablakról

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

PowerPoint nem hozza létre automatikusan grafikus képeknél, például a diagramok és ikonok helyettesítő szövegek. Ha szeretne egy ikon, képet vagy más képre, amely nem egy fényképet, meg kell felvétele kézzel: a helyettesítő szövegek.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy képre, és válassza a Méret és pozíció parancsot.

 2. Válassza a Kép formázása panel Helyettesítő szöveg elemét.

 3. A Leírás szövegmezőbe írja be a kép helyettesítő szövegét.

Helyettesítő szöveg hozzáadása SmartArt-ábrákhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy SmartArt-ábrára, és válassza a Méret és pozíció parancsot.

 2. Válassza az Alakzat formázása panel Helyettesítő szöveg elemét, és írja be a kép leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt SmartArt-ábrát leíró Helyettesítő szöveg mezőket tartalmazó Alakzat formázása munkaablakról

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

Vegyen fel helyettesítő szöveget az alakzatokra, így például a SmartArt-ábrákon belül található alakzatokra.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy alakzatra, és válassza a Méret és pozíció parancsot.

 2. Válassza az Alakzat formázása panel Helyettesítő szöveg elemét, és írja be az alakzat leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt alakzatot leíró Helyettesítő szöveg mezőket tartalmazó Alakzat formázása munkaablakról

Helyettesítő szöveg hozzáadása diagramokhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal a diagramra, majd válassza a Diagramterület formázása parancsot.

 2. Válassza a Diagramterület formázása panel Méret és tulajdonságok elemét.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg elemet, és írja be a diagram leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt diagramot leíró Helyettesítő szöveg mezőket tartalmazó Diagramterület formázása munkaablakról

Hivatkozások, szöveg és táblázatok akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti akadálymentessé a hivatkozásokat, a szöveget és a táblázatokat a PowerPoint-bemutatókban.

Hivatkozásszövegek és elemleírások hozzáadása

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást, majd kattintson a jobb gombbal.

 2. Válassza a Hivatkozás parancsot. A kijelölt szöveg megjelenik a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege.

 3. Szükség esetén módosítsa a hivatkozás szövegét.

 4. A Cím mezőbe írja be a hivatkozás leírásának címét.

 5. Válassza az Elemleírás gombot, majd írja be a kívánt elemleírást Az elemleírás szövege mezőbe.

  Tipp: Ha a hivatkozás céllapján lévő cím pontos összegzést nyújt a lap tartalmáról, használja azt a hivatkozás szövegeként. A következő hivatkozásszöveg például megegyezik a céllapon található címmel: Az Office Online sablonjai és témái.

 6. Léptesse életbe a változtatásokat az OK > OK gombbal.

Képernyőkép a Hivatkozás beszúrása párbeszédpanelről

Akadálymentes diaterv használata

A mellékelve elérhető sablonok használatával győződjön meg arról, hogy a diaterv, a színek, a kontraszt és a betűtípusok érhetők el az összes célközönségek. Is szolgálnak, hogy a képernyőolvasók könnyebben olvassa el a dia tartalma.

 1. Egy könnyen kezelhető sablon megkereséséhez válassza a fájl > Új.

 2. A Keresés Online sablonok és témák szövegmezőbe írja be az elérhető sablonok , és nyomja le az ENTER billentyűt.

 3. A keresési eredmények közt jelölje ki a megfelelő sablon.

 4. A sablon előnézeti ablakban válassza a létrehozásalehetőséget.

A sablonok nézet a PowerPoint for Windows.

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a Tervezés fület.

 3. Jelölje be a Táblázatstílusok beállításai csoportban látható Fejlécsor jelölőnégyzetet.

 4. Írja be a táblázatba az oszlopok fejlécét.

Képernyőkép a Táblázateszközök eszközcsoport Tervezés lapjának Táblázatstílusok beállításai csoportjában lévő Fejlécsor jelölőnégyzetről

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. Adja meg a kívánt formázási beállításokat a betűtípus, a betűméret, a betűstílus és a betűszín beállításait tartalmazó Betűtípus csoportban.

Képernyőkép a Kezdőlap lap Betűtípus csoportjáról

Akadálymentes szövegszín használata

Íme néhány megfontolandó tanács:

 • Az előre elkészített Office-témák valamelyikének használatával gondoskodhat róla, hogy a dia akadálymentes kialakítású legyen. Ehhez az Akadálymentes diaterv használata című rész szolgál útmutatással.

 • Az Akadálymentesség-ellenőrző segítségével elemezheti a bemutatót, és megkeresheti az elégtelen színkontrasztú elemeket. A következőkhöz képest vizsgálja a diák szövegének láthatóságát:

  • A lap színe

  • A cellák háttere

  • Kiemelések

  • A szövegdobozok kitöltése

  • Bekezdés árnyékolása

  • A SmartArt-ábrák kitöltése

  • Élőfejek és élőlábak

  • Hivatkozások

Diák akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti akadálymentessé a diákat a PowerPoint-bemutatókban.

Egyedi diacímek használata

 1. Ha a kijelölt dia összes helyőrzőjét vissza szeretné állítani, válassza a Kezdőlap lap Diák csoportjában az Alaphelyzet gombot.

 2. A dián írjon be egy egyedi és a diát jól jellemző címet.

Képernyőkép a Kezdőlap lap Diák csoportjának Visszaállítás parancsáról

Diacím elrejtése

Láthatatlanná teheti a címet a dián úgy, hogy a képernyőolvasók ennek ellenére felolvassák azt.

 1. A Kezdőlap lap Rajz csoportjában kattintson az Elrendezés gombra.

 2. Válassza az Elrendezés menü Kijelöléspanel parancsát.

 3. Keresse meg a Kijelölés panelen a Cím mezőt, majd kattintson a mellette lévő szem ikonra.

Képernyőkép a Cím helyőrző melletti szem ikont megjelenítő Kijelölés munkaablakról

A diatartalmak olvasási sorrendjének beállítása

A Kijelölés panelen beállíthatja, hogy milyen sorrendben olvassák fel a képernyőolvasók a dia tartalmát. A Kijelölés panelen fordított sorrendben állnak a dia objektumai. Amikor a képernyőolvasó felolvassa a dia tartalmát, fordított sorrendben halad a Kijelölés panel listájához képest.

 1. A Kezdőlap lap Rajz csoportjában kattintson az Elrendezés gombra.

 2. Válassza az Elrendezés menü Kijelöléspanel parancsát.

 3. Módosítsa az olvasási sorrendet a Kijelölés panelen valamelyik következő módszerrel:

  • Húzza az elemeket az új helyükre.

  • Jelölje ki a kívánt elemet, és válassza a felfelé mutató (Előbbre hozás) vagy a lefelé mutató (Hátrébb küldés) nyilat.

Képernyőkép a dián található objektumokat fordított sorrendben felsoroló Kijelölés munkaablakról

Mindenkinek megfelelő olvasási sorrend kialakítása beépített diatervek használatával

PowerPoint rendelkezik beépített diaterv tartalmazó helyőrzők szöveg, videókat, képek és sok másra. Is tartalmazhatnak, a formázás, például a színek, betűtípusok és effektusok. Győződjön meg arról, hogy a diák érhetők el, a beépített elrendezések úgy, hogy az olvasási sorrend azonos a személyeket, akik megtekinthetik és például képernyőolvasók technológiát használó személyek készültek.

 1. Kattintson a Nézet lap Normál gombjára.

 2. A Miniatűrök ablaktáblában keresse meg azt a helyet, ahol az új diát fel szeretné venni. Kattintson a jobb gombbal, és válassza az Új dia parancsot. Kattintással jelölje ki az új diát.

 3. Váltson a Tervezés lapra, bontsa ki a Témák gyűjteményt, majd jelölje ki a kívánt diaelrendezést. A PowerPoint automatikusan alkalmazza ezt az elrendezést az új dián.

 4. Ugorjon az új diára, és vegye fel a kívánt címet és tartalmat.

Feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok használata videókban

A PowerPoint 2016 támogatja a több hangsávval rendelkező videók lejátszását. Emellett támogatja a videofájlokba ágyazott feliratokat és kódolt feliratokat is. 

Jelenleg csak PowerPoint a Windows támogatja a beszúrási és lejátszásának minőségét kódolt feliratok, amelyeket a videóban külön fájlokat. Kódolt feliratok PowerPoint (például Mac PowerPoint vagy a mobil kiadás) lezárt minden más kiadásához kell kódolni be a videó előtt PowerPointvaló beszúrása.

A használható videó- és feliratformátumok az operációs rendszertől függenek. Minden operációs rendszerben rendelkezésre állnak a feliratok és kódolt feliratok megjelenítésének módosítására szolgáló beállítások. 

A Médiafájlok tömörítése vagy a Médiakompatibilitás optimalizálása funkció használata esetén a rendszer nem őrzi meg a feliratokat, a kódolt feliratokat és az alternatív hangsávokat. Amikor videóként menti a bemutatót, a videóba beágyazott feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok nem szerepelnek a mentett videóban.

A kijelölt videón a Médiafájl mentése másként parancs használata esetén a videóba beágyazott feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok megőrződnek a mentett videofájlban. 

A következőkre ügyeljen, ha akadálymentesíteni szeretné a videót tartalmazó PowerPoint-bemutatókat:

 • Ha szükséges, a videók rendelkezzenek a videók összefoglalását tartalmazó hangsávokkal a vakok vagy gyengénlátók számára.

 • A párbeszédet tartalmazó videók is tartalmazzanak támogatott formátumú feliratokat vagy kódolt feliratokat a siket vagy hallássérült felhasználók számára.

Lásd még

Az Akadálymentesség-ellenőrzőhöz rendelt szabályok

Word-dokumentumok akadálymentesítése

Excel-számolótáblák akadálymentesítése

Outlookbeli e-mailek akadálymentesítése

Mac: Ajánlott eljárások a PowerPoint-bemutatók akadálymentesítéséhez

Az alábbi táblázat fontos gyakorlati tanácsokkal szolgál azzal kapcsolatban, hogy miképpen készíthetők akadálymentes bemutatók a PowerPointban fogyatékos felhasználóknak.

Javítandók

Hogyan kereshető meg?

Miért javítandó?

A javítás módja

Adjon helyettesítő szöveget az összes vizuális elemhez.

A vizuális tartalmak közé tartoznak a képek, a SmartArt-ábrák, az alakzatok, a beágyazott objektumok, a szabadkézi elemek és a videók.

A helyettesítő szövegek megkereséséhez használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt.

A helyettesítő szöveg segítségével azok is megérthetik a képek és más vizuális elemek lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Kerülje a szöveg képeket a fontos információkat igényinek egyetlen szolgál. Ha egy képet a benne lévő szöveg kell használnia, ismételje meg a bemutatót a szöveg. A helyettesítő szöveg röviden ismertetik a képet, és a szöveg és a leképezés megléte említeni.

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 365-ben

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 2016-ban

Ügyeljen arra, hogy a diák tartalmát a kívánt sorrendben lehessen olvasni.

Az Akadálymentesség-ellenőrző segítségével megkeresheti azokat a diákat, amelyeknél problémák adódhatnak az olvasási sorrenddel.

Amikor egy felhasználó (aki lát) elolvas egy diát, általában a dián látható sorrendben olvassa el az elemeket, például a szöveget vagy a képet. Ezzel szemben a képernyőolvasók abban a sorrendben olvassák fel az elemeket, amilyen sorrendben felvették azokat a diára, ami eltérhet a megjelenési sorrendtől.

Az olvasási sorrend ellenőrzésével meggyőződhet arról, hogy mindenki abban a sorrendben olvassa a tartalmat, ahogyan azt szeretné.

A diatartalmak olvasási sorrendjének beállítása

Ha új diát hoz létre, használja a beépített diaterveket.

A PowerPoint beépített, bármelyik dián alkalmazható diaelrendezéseket tartalmaz. Ha új diával használja ezeket az elrendezéseket, akkor nincs más teendője ahhoz, hogy az olvasási sorrend mindenkinek megfeleljen.

Mindenkinek megfelelő olvasási sorrend kialakítása beépített diatervek használatával

Vegyen fel értelmes hivatkozásszövegeket és elemleírásokat.

Ha meg szeretné állapítani, hogy a hivatkozás szövege értelmezhető-e különálló információként, és pontos információt nyújt-e az olvasóknak a célról, nézze át a bemutató diáinak vizuális elemeit.

A képernyőolvasót használó felhasználók esetenként beolvassák a hivatkozását listáját. A hivatkozásoknak világos és pontos információkat kell közölniük a célról. Ahelyett például, hogy a Kattintson ide szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Tipp: Elemleírásokat is felvehet, amelyek akkor jelennek meg, amikor a kurzort a hivatkozást tartalmazó szövegek vagy képek fölé viszik.

Hivatkozásszövegek és elemleírások hozzáadása

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A színnel kódolt elemek megkereséséhez nézze át a vizuális elemeket a bemutatóban.

A vak vagy gyengén látó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Lássa el például aláhúzással a színnel kódolt hivatkozásszövegeket, hogy a színvak felhasználók is tudják, hogy a szöveg egy hivatkozás, akkor is, ha nem látják az adott színt. Címsorok esetében fontolja meg a félkövér formázás vagy nagyobb betűméret használatát.

Akadálymentes diaterv használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

Nincs elegendő színkontraszt megkereséséhez használja a Kisegítő lehetőségek ellenőrzése.

Is kereshet szöveget, amely nehezen olvasható, vagy a háttérben megkülönböztetése a számolótáblában.

Használjon erős kontrasztot a szöveg és a háttér között, hogy a gyengénlátók is jól láthassák és használhassák a tartalmat. Használjon sötét szöveget fehér vagy piszkosfehér háttérrel, vagy fordítva, fehér szöveget sötét háttéren.

A fehér és fekete sémák a színvak felhasználók számára is megkönnyítik a szöveg és az alakzatok megkülönböztetését.

Akadálymentes diaterv használata

Az egyes diák ellátása egyedi címekkel

Ha meg szeretné keresni a címmel nem rendelkező diákat, használja az Akadálymentesség-ellenőrzőt.

A vak vagy gyengén látó, illetve olvasási nehézségekkel küzdő felhasználók a diacímekre hagyatkoznak a navigáláskor. Ők például átnézéssel vagy egy képernyőolvasó használatával gyorsan áttekinthetik a diacímek listáját, és egyenesen a kívánt diára léphetnek.

Egyedi diacímek használata

Diacím elrejtése

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

Győződjön meg arról, hogy a táblák felosztott cellákkal, egyesített cellákat, beágyazott táblázatok, vagy teljesen üres sorok vagy oszlopok nem tartalmaznak, használja a Kisegítő lehetőségek ellenőrzése.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A betűtípusokhoz vagy térközhöz kapcsolódó esetleges problémák megkereséséhez ellenőrizze, hogy a diákon nincsenek-e túlzsúfoltnak vagy olvashatatlannak tűnő területek.

A diszlexiával küzdők leírása szerint a szöveg „összefolyik” a szemük előtt, például az egyik szövegsor rácsúszik az alatta lévőre. Gyakran látják a szöveget összekeveredve vagy eltorzulva is.

A diszlexiás és a gyengén látó felhasználók számára csökkentse az olvasás jelentette megterhelést. Az ismerős sans serif (talpatlan) betűtípusok, például az Arial vagy a Calibri alkalmazása segíthet. Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát. A mondatok és a bekezdések között hagyjon elegendő térközt.

Akadálymentes diaterv használata

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

Tegye akadálymentessé a videókat a gyengénlátók és a hallássérültek számára.

Feliratok – általában a párbeszéd átírását (vagy fordítását) tartalmazzák.

Kódolt feliratok – általában leírják a képernyőn nem látható hangjelzéseket is, például zenét vagy hangeffektusokat.

Videó összefoglalása – a hangos leírás olyan kísérőszöveg, amely a videó főbb vizuális elemeit ismerteti. Ezeket a leírásokat a program párbeszédében a természetes szünetekbe szúrják be. A videó összefoglalása akadálymentesebbé teszi a videókat a vakok vagy hallássérültek számára.

Feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok használata videókban

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 365-ben

Az alábbi eljárások ismertetik, hogyan lehet a helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális Office 365PowerPoint bemutatókban:

Megjegyzések: 

 • A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

 • Ha engedélyezni szeretné a jobb gombbal való kattintást a Macen, ellenőrizze, hogy a Rendszerbeállítások között be van-e jelölve a Másodlagos kattintás lehetőség.

Tipp: Ha jó helyettesítő szöveget szeretne írni, ügyeljen arra, hogy a kép tartalmát és célját tömör és egyértelmű módon fejezze ki. A helyettesítő szöveg ne legyen egy vagy két rövid mondatnál hosszabb – legtöbbször néhány jól kiválasztott szó is elegendő. Ne ismételje meg a környező szöveges tartalmat helyettesítő szövegként, és ne használjon a képre utaló kifejezéseket, például „ábrája” vagy „képe”.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

PowerPoint nem hozza létre automatikusan képek helyettesítő szövegei. Ha szeretne hozzáadni, amelyek egy ikonra mutat, kép vagy más képre, amely nem egy fényképet, meg kell felvétele kézzel: a helyettesítő szövegek.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy képre.

 2. Válassza a Szerkesztés... a helyettesítő szöveg. A Helyettesítő szöveg ablak megnyílik a dia jobb oldalán.

  Képek helyettesítő szöveg lehetőség kiválasztva helyi menüjének.
 3. 1-2 mondattal írja le a képet és a környezetét valakinek, aki nem látja.

Helyettesítő szöveg ablaktábla képek használata a PowerPoint for Mac, az Office 365-ben.

Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz vagy SmartArt-ábrákhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy alakzatra vagy SmartArt-ábrára.

  Tipp: Kattintson a jobb gombbal a teljes alakzatot vagy SmartArt-ábrát övező kereten belül (és nem a részei egyikén belül) egy pontra.

 2. Válassza a Szerkesztés... a helyettesítő szöveg. A Helyettesítő szöveg ablak megnyílik a dia jobb oldalán.

  Helyi menü az alakzatok a helyettesítő szöveg lehetőség kiválasztva.
 3. 1-2 mondattal írja le az alakzatot vagy a SmartArt-ábrát és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  Helyettesítő szöveg ablakban az alakzatok, a PowerPoint for Mac, az Office 365-ben

Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Helyettesítő szöveg hozzáadása diagramokhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy diagramra.

  Tipp: Kattintson a jobb gombbal a teljes alakzatot övező kereten belül (és nem a részei egyikén belül) egy pontra.

 2. Válassza a Szerkesztés... a helyettesítő szöveg. A Helyettesítő szöveg ablak megnyílik a dia jobb oldalán.

  Helyi menü esetén a helyettesítő szöveg lehetőség kiválasztva.
 3. 1-2 mondattal írja le a diagramot és a környezetét valakinek, aki nem látja.

  Helyettesítő szöveg ablaktábla diagramok a Powerpoint for Mac, az Office 365-ben.

Tipp: A beírt szó helyesírás-ellenőrzéséhez és javításához egyszerűen kattintson a jobb gombbal a szóra, és válasszon a javasolt alternatívák közül.

Ellenőrizze a vizuális díszítő

Ha a bemutató tartalmaz, amelyek a pusztán esztétikai célokból elhelyezett vizuális, megjelölheti őket ilyen anélkül, hogy a helyettesítő szöveget írni. Amikor a képernyőolvasó talál, például egy képet, akkor egyszerűen bejelenti látványos, így a felhasználó megtudhatja, hogy nem hiányoznak, azok minden információt.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy diagramot.

 2. Válassza a Szerkesztés... a helyettesítő szöveg. A Helyettesítő szöveg ablak megnyílik a dia jobb oldalán.

 3. Jelölje be a Megjelölés dátumtáblázatként díszítő jelölőnégyzetet. A szövegbeviteli mező válik szürkén jelenik meg.

  Helyettesítő szöveg díszítő kép a PowerPoint for Mac, az Office 365-ben.

Helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális elemekhez Office 2016-ban

Az alábbi eljárások ismertetik, hogyan lehet a helyettesítő szöveg hozzáadása a vizuális Office 2016PowerPoint bemutatókban:

Megjegyzés:  A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Ha a képekre felvesz helyettesítő szöveget, a képernyőolvasók a szöveg felolvasásával le tudják írni a képet azoknak a felhasználóknak, akik nem látják.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy képre.

 2. Válassza a Kép formázása parancsot.

 3. Válassza az Alakzat formázása panel Méret és tulajdonság elemét.

 4. Válassza a Helyettesítő szöveg elemet, majd írja be a kép leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt képet leíró Helyettesítő szöveg mezőket tartalmazó Kép formázása munkaablakról

Helyettesítő szöveg hozzáadása SmartArt-ábrákhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy SmartArt-ábrára.

 2. Válassza a SmartArt-ábra formázása, majd az Alakzat beállításai lehetőséget.

 3. Válassza az Alakzat formázása panel Méret és tulajdonságok elemét.

 4. Válassza a Helyettesítő szöveg elemet, majd írja be a SmartArt-ábra leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt SmartArt-ábrát leíró Helyettesítő szöveg mezőket tartalmazó Alakzat formázása munkaablakról

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

Az alábbi lépéseket követve vegyen fel helyettesítő szöveget az alakzatokra, így például a SmartArt-ábrákon belül található alakzatokra.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy alakzatra.

 2. Válassza az Alakzat formázása parancsot.

 3. Válassza az Alakzat formázása panel Méret és tulajdonságok elemét.

 4. Válassza a Helyettesítő szöveg elemet, majd írja be az alakzat leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt alakzatot leíró Helyettesítő szöveg mezőket tartalmazó Alakzat formázása munkaablakról

Helyettesítő szöveg hozzáadása diagramokhoz

 1. Kattintson a jobb gombbal egy diagramra.

 2. Válassza a Diagramterület formázása parancsot.

 3. Válassza a Diagramterület formázása panel Diagram beállításai területének Méret és tulajdonságok elemét.

 4. Válassza a Helyettesítő szöveg elemet, majd írja be a diagram leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Képernyőkép a kijelölt diagramot leíró Helyettesítő szöveg mezőket tartalmazó Diagramterület formázása munkaablakról

Hivatkozások, szöveg és táblázatok akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti akadálymentessé a hivatkozásokat, a szöveget és a táblázatokat a PowerPoint-bemutatókban.

Hivatkozásszövegek és elemleírások hozzáadása

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást, majd kattintson a jobb gombbal.

 2. Válassza a Hivatkozás parancsot. A kijelölt szöveg megjelenik a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege.

 3. Szükség esetén módosítsa a hivatkozás szövegét.

 4. A Cím mezőbe írja be a hivatkozás céljának címét.

 5. Válassza az Elemleírás gombot, majd írja be a kívánt elemleírást Az elemleírás szövege mezőbe.

  Tipp: Ha a hivatkozás céllapján lévő cím pontos összegzést nyújt a lap tartalmáról, használja azt a hivatkozás szövegeként. A következő hivatkozásszöveg például megegyezik a céllapon található címmel: Az Office Online sablonjai és témái.

 6. Léptesse életbe a változtatásokat az OK > OK gombbal.

Képernyőkép a Hivatkozás beszúrása párbeszédpanelről

Akadálymentes diaterv használata

A mellékelve elérhető sablonok használatával győződjön meg arról, hogy a diaterv, a színek, a kontraszt és a betűtípusok érhetők el az összes célközönségek. Is szolgálnak, hogy a képernyőolvasók könnyebben olvassa el a dia tartalma.

 1. Egy könnyen kezelhető sablon megkereséséhez válassza a fájl > Új sablon alapján.

 2. A szöveg minden sablonok keresése mezőbe írja be az elérhető sablonok , és nyomja le a Return.

 3. A keresési eredmények közt jelölje ki a megfelelő sablon.

Sablonok lap a PowerPoint for Mac

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. A Táblázateszközök eszközcsoport Tervezés lapján jelölje be a Fejlécsor jelölőnégyzetet.

 3. Írja be az oszlopfejléceket.

Képernyőkép a Táblázateszközök eszközcsoport Tervezés lapján lévő Fejlécsor jelölőnégyzetről

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. Módosítsa a szöveg formátumát a betűtípus, a méret, a stílus és a szín beállításaival.

Képernyőkép a Kezdőlap lap Betűtípus csoportjáról

Listajeles lista létrehozása

 1. Helyezze a kurzort a dia egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. Válassza a Felsorolás gombot.

 4. Írja be a listába a felsorolás elemeinek szövegét.

Képernyőkép a Felsorolás gombon lévő nyilat választva elérhetővé váló listajelstílusokról

Rendezett lista létrehozása

 1. Helyezze a kurzort a dia egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. Kattintson a Számozás gombra.

 4. Írja be a listába a számozott elemeik szövegét.

Képernyőkép a Számozás gombon lévő nyilat választva elérhetővé váló számozási stílusokról

Diák akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti akadálymentessé a diákat a PowerPoint-bemutatókban.

Egyedi diacímek használata

 1. Ha a kijelölt dia összes helyőrzőjét vissza szeretné állítani, válassza a Kezdőlap lapon az Alaphelyzet gombot.

 2. A dián írjon be egy egyedi és a diát jól jellemző címet.

Képernyőkép a Kezdőlap lap Diák csoportjának Visszaállítás parancsáról

Diacím elrejtése

Láthatatlanná teheti a címet a dián úgy, hogy a képernyőolvasók ennek ellenére felolvassák azt.

 1. Válassza a Kezdőlap lap Elrendezés gombját.

 2. Válassza az Elrendezés menü Kijelöléspanel parancsát.

 3. Keresse meg a Kijelölés panelen a Cím mezőt, majd kattintson a mellette lévő szem ikonra.

Képernyőkép a Cím helyőrző melletti szem ikont megjelenítő Kijelölés munkaablakról

A diatartalmak olvasási sorrendjének beállítása

A Kijelölés panelen beállíthatja, hogy milyen sorrendben olvassák fel a képernyőolvasók a dia tartalmát. A Kijelölés panelen fordított sorrendben állnak a dia objektumai. Amikor a képernyőolvasó felolvassa a dia tartalmát, fordított sorrendben halad a Kijelölés panel listájához képest.

 1. Válassza a Kezdőlap lap Elrendezés gombját.

 2. Válassza az Elrendezés menü Kijelöléspanel parancsát.

 3. Módosítsa az olvasási sorrendet a Kijelölés panelen az elemeket a kívánt helyre húzva.

Képernyőkép a dián található objektumokat fordított sorrendben felsoroló Kijelölés munkaablakról

Mindenkinek megfelelő olvasási sorrend kialakítása beépített diatervek használatával

PowerPoint rendelkezik beépített diaterv tartalmazó helyőrzők szöveg, videókat, képek és sok másra. Is tartalmazhatnak, a formázás, például a színek, betűtípusok és effektusok. Győződjön meg arról, hogy a diák érhetők el, a beépített elrendezések úgy, hogy az olvasási sorrend azonos a személyeket, akik megtekinthetik és például képernyőolvasók technológiát használó személyek készültek.

 1. Kattintson a Nézet lap Normál gombjára.

 2. Keresse meg azt a helyet a Miniatűrök panelen, ahová fel szeretné venni az új diát, majd kattintson a jobb gombbal.

 3. Válassza az Új dia elemet, majd jelölje ki a beszúrt diát.

 4. Váltson a Tervezés lapra, bontsa ki a témák gyűjteményét, majd jelölje ki a kívánt diaelrendezést. A PowerPoint automatikusan alkalmazza ezt az elrendezést az új dián.

 5. Ugorjon az új diára, és vegye fel a kívánt címet és tartalmat.

Feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok használata videókban

A PowerPoint 2016 támogatja a több hangsávval rendelkező videók lejátszását. Emellett támogatja a videofájlokba ágyazott feliratokat és kódolt feliratokat is. 

A feliratokat és a kódolt feliratokat a PowerPointba való beszúrás előtt be kell ágyazni a videóba. A PowerPoint nem támogatja a videofájltól eltérő fájlban tárolt feliratokat és kódolt feliratokat.

A használható videó- és feliratformátumok az operációs rendszertől függenek. Minden operációs rendszerben rendelkezésre állnak a feliratok és kódolt feliratok megjelenítésének módosítására szolgáló beállítások. 

A Médiafájlok tömörítése vagy a Médiakompatibilitás optimalizálása funkció használata esetén a rendszer nem őrzi meg a feliratokat, a kódolt feliratokat és az alternatív hangsávokat. Amikor videóként menti a bemutatót, a videóba beágyazott feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok nem szerepelnek a mentett videóban.

A kijelölt videón a Médiafájl mentése másként parancs használata esetén a videóba beágyazott feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok megőrződnek a mentett videofájlban. 

A következőkre ügyeljen, ha akadálymentesíteni szeretné a videót tartalmazó PowerPoint-bemutatókat:

 • Ha szükséges, a videók rendelkezzenek a videók összefoglalását tartalmazó hangsávokkal a vakok vagy gyengénlátók számára.

 • A párbeszédet tartalmazó videók is tartalmazzanak támogatott formátumú feliratokat vagy kódolt feliratokat a siket vagy hallássérült felhasználók számára.

Lásd még

Az Akadálymentesség-ellenőrzőhöz rendelt szabályok

Word-dokumentumok akadálymentesítése

Excel-számolótáblák akadálymentesítése

Outlookbeli e-mailek akadálymentesítése

iOS: Ajánlott eljárások a PowerPoint-bemutatók akadálymentesítéséhez

Az alábbi táblázat fontos gyakorlati tanácsokkal szolgál azzal kapcsolatban, hogy miképpen készíthetők akadálymentes bemutatók a PowerPointban fogyatékos felhasználóknak.

Javítandók

Miért javítandó?

A javítás módja

Lássa el az összes vizuális elemet és táblázatot helyettesítő szöveggel.

A vizuális tartalmak közé tartoznak a képek, az alakzatok, a beágyazott objektumok, a szabadkézi elemek és a videók.

A helyettesítő szöveg segítségével azok is megérthetik a képek és más vizuális elemek lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Kerülje a szöveg képeket a fontos információkat igényinek egyetlen szolgál. Ha egy képet a benne lévő szöveg kell használnia, ismételje meg a bemutatót a szöveg. A helyettesítő szöveg röviden ismertetik a képet, és a szöveg és a leképezés megléte említeni.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez, táblázatokhoz és alakzatokhoz

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A vak vagy gyengénlátó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Lássa el például aláhúzással a színnel kódolt hivatkozásszövegeket, hogy a színvak felhasználók is tudják, hogy a szöveg egy hivatkozás, akkor is, ha nem látják az adott színt. Címsorok esetében fontolja meg a félkövér formázás vagy nagyobb betűméret használatát.

Akadálymentes diaterv használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A bemutatók szövegének Kontrasztos módban is olvashatónak kell lennie, hogy mindenki, beleértve a csökkent látóképességű felhasználókat, jól láthassa őket.

Használjon például élénk színeket vagy kontrasztos (a színkör ellentétes oldalán lévő színekből álló) színsémákat. A fehér és fekete sémák egyszerűbbé teszik a szöveg és az alakzatok megkülönböztetését a színvak felhasználók számára.

Akadálymentes diaterv használata

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A diszlexiával küzdők leírása szerint a szöveg „összefolyik” a szemük előtt, például az egyik szövegsor rácsúszik az alatta lévőre. Gyakran látják a szöveget összekeveredve vagy eltorzulva is.

A diszlexiás és a gyengén látó felhasználók számára csökkentse az olvasás jelentette megterhelést. Az ismerős sans serif (talpatlan) betűtípusok, például az Arial vagy a Calibri alkalmazása segíthet. Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát. A mondatok és a bekezdések között hagyjon elegendő térközt.

Akadálymentes diaterv használata

Szöveg formázása a kisegítő lehetőségek szempontjából

Tegye akadálymentessé a videókat a gyengénlátók és a hallássérültek számára.

Feliratok – általában a párbeszéd átírását (vagy fordítását) tartalmazzák.

Kódolt feliratok – általában leírják a képernyőn nem látható hangjelzéseket is, például zenét vagy hangeffektusokat.

Videó összefoglalása – a hangos leírás olyan kísérőszöveg, amely a videó főbb vizuális elemeit ismerteti. Ezeket a leírásokat a program párbeszédében a természetes szünetekbe szúrják be. A videó összefoglalása akadálymentesebbé teszi a videókat a vakok vagy hallássérültek számára.

Feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok használata videókban

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez, táblázatokhoz és alakzatokhoz

Ha helyettesítő szöveget ad meg a képekhez, a táblázatokhoz, az alakzatokhoz és más képi elemekhez, a képernyőolvasók a szöveg felolvasásával le tudják írni a képet azoknak, akik nem látják.

 1. Jelölje ki az elemet, például egy képet.

 2. Nyissa meg az ehhez kapcsolódó lapot (például a Kép lapot). Ehhez koppintson a Menüszalag megjelenítése Szerkesztés ikon gombra.

 3. Koppintson a Helyettesítő szöveg lehetőségre, és írja be az elem leírását. Írja le például a kép tartalmát.

Akadálymentes diaterv használata

A tájékoztató diát témák segítségével győződjön meg arról, hogy a dia megjelenésének is elérhető. A témák a legtöbb elérhető színek, kontrasztjának és betűtípusok készültek. Is szolgálnak, hogy a képernyőolvasók könnyebben olvassa el a dia tartalma.

 1. Jelöljön ki egy diát.

 2. Nyissa meg a Kezdőlap lapot a Menüszalag megjelenítése Szerkesztés ikon gombra koppintva.

 3. Koppintson a Kezdőlap > Tervezés elemre.

 4. Koppintson a Témák elemre, és válassza ki a kívánt témát.

A Témák parancs, amelyen az Ion lehetőség van kiválasztva

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. Nyissa meg a Táblázat lapot a Menüszalag megjelenítése Szerkesztés ikon gombra koppintva.

 3. Koppintson a Stílusbeállítások elemre, és jelölje be a Fejlécsor elemet.

 4. Írja be a táblázatba az oszlopok fejlécét.

A Stílusbeállítások parancs, a bejelölt Fejlécsor jelölőnégyzettel

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. Nyissa meg a Kezdőlap lapot a Menüszalag megjelenítése Szerkesztés ikon gombra koppintva.

 3. Adja meg a szöveg formázási beállításait a Kezdőlap lapon.

A Kezdőlap lap a betűstílus beállításaival

Feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok használata videókban

A PowerPoint 2016 támogatja a több hangsávval rendelkező videók lejátszását. Emellett támogatja a videofájlokba ágyazott feliratokat és kódolt feliratokat is. 

A feliratokat és a kódolt feliratokat a PowerPointba való beszúrás előtt be kell ágyazni a videóba. A PowerPoint nem támogatja a videofájltól eltérő fájlban tárolt feliratokat és kódolt feliratokat.

A használható videó- és feliratformátumok az operációs rendszertől függenek. Minden operációs rendszerben rendelkezésre állnak a feliratok és kódolt feliratok megjelenítésének módosítására szolgáló beállítások. 

A Médiafájlok tömörítése vagy a Médiakompatibilitás optimalizálása funkció használata esetén a rendszer nem őrzi meg a feliratokat, a kódolt feliratokat és az alternatív hangsávokat. Amikor videóként menti a bemutatót, a videóba beágyazott feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok nem szerepelnek a mentett videóban.

A kijelölt videón a Médiafájl mentése másként parancs használata esetén a videóba beágyazott feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok megőrződnek a mentett videofájlban. 

A következőkre ügyeljen, ha akadálymentesíteni szeretné a videót tartalmazó PowerPoint-bemutatókat:

 • Ha szükséges, a videók rendelkezzenek a videók összefoglalását tartalmazó hangsávokkal a vakok vagy gyengénlátók számára.

 • A párbeszédet tartalmazó videók is tartalmazzanak támogatott formátumú feliratokat vagy kódolt feliratokat a siket vagy hallássérült felhasználók számára.

Lásd még

Az Akadálymentesség-ellenőrzőhöz rendelt szabályok

Word-dokumentumok akadálymentesítése

Excel-számolótáblák akadálymentesítése

Outlookban írt e-mailek akadálymentesítése

Android: Ajánlott eljárások a PowerPoint-bemutatók akadálymentesítéséhez

Az alábbi táblázat fontos gyakorlati tanácsokkal szolgál azzal kapcsolatban, hogy miképpen készíthetők akadálymentes bemutatók a PowerPointban fogyatékos felhasználóknak.

Javítandók

Miért javítandó?

A javítás módja

Lássa el az összes képet, alakzatot és táblázatot helyettesítő szöveggel.

A helyettesítő szövegek segítségével azok is megérthetik a képek és alakzatok lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Kerülje a szöveg képeket a fontos információkat igényinek egyetlen szolgál. Ha egy képet a benne lévő szöveg kell használnia, ismételje meg a bemutatót a szöveg. Helyettesítő szöveg röviden ismertetik a képet, és a szöveg és a leképezés megléte említeni.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A vak vagy gyengénlátó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Lássa el például aláhúzással a színnel kódolt hivatkozásszövegeket, hogy a színvak felhasználók is tudják, hogy a szöveg egy hivatkozás, akkor is, ha nem látják az adott színt. Címsorok esetében fontolja meg a félkövér formázás vagy nagyobb betűméret használatát.

Akadálymentes diaterv használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A bemutatók szövegének Kontrasztos módban is olvashatónak kell lennie, hogy mindenki, beleértve a csökkent látóképességű felhasználókat, jól láthassa őket.

Használjon például élénk színeket vagy kontrasztos (a színkör ellentétes oldalán lévő színekből álló) színsémákat. A fehér és fekete sémák egyszerűbbé teszik a szöveg és az alakzatok megkülönböztetését a színvak felhasználók számára.

Akadálymentes diaterv használata

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A diszlexiával küzdők leírása szerint a szöveg „összefolyik” a szemük előtt, például az egyik szövegsor rácsúszik az alatta lévőre. Gyakran látják a szöveget összekeveredve vagy eltorzulva is.

A diszlexiás és a gyengén látó felhasználók számára csökkentse az olvasás jelentette megterhelést. Az ismerős sans serif (talpatlan) betűtípusok, például az Arial vagy a Calibri alkalmazása segíthet. Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát. A mondatok és a bekezdések között hagyjon elegendő térközt.

Akadálymentes diaterv használata

Szöveg formázása a kisegítő lehetőségek szempontjából

Tegye akadálymentessé a videókat a gyengénlátók és a hallássérültek számára.

Feliratok – általában a párbeszéd átírását (vagy fordítását) tartalmazzák.

Kódolt feliratok – általában leírják a képernyőn nem látható hangjelzéseket is, például zenét vagy hangeffektusokat.

Videó összefoglalása – a hangos leírás olyan kísérőszöveg, amely a videó főbb vizuális elemeit ismerteti. Ezeket a leírásokat a program párbeszédében a természetes szünetekbe szúrják be. A videó összefoglalása akadálymentesebbé teszi a videókat a vakok vagy hallássérültek számára.

Feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok használata videókban

Helyettesítő szöveg hozzáadása vizuális elemekhez és táblázatokhoz

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a PowerPointban a bemutatókban szereplő vizuális elemekhez és táblázatokhoz.

Megjegyzés:  A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Helyettesítő szöveg hozzáadása a képekhez, például a képek és a képernyőképek, hogy a képernyőolvasók elolvashatja a felhasználók, akik nem látják a képet a képet leíró szöveget.

 1. Jelöljön ki egy képet.

 2. Nyissa meg a Kép lapot a Parancsok megjelenítése Szerkesztés ikon gombra koppintva.

 3. Görgessen le a Helyettesítő szöveg elemig, és koppintson rá.

 4. Írja be a kép leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

A Helyettesítő szöveg parancs a Kép lapon

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

 1. Jelöljön ki egy alakzatot.

 2. Nyissa meg az Alakzat lapot a Parancsok megjelenítése Szerkesztés ikon gombra koppintva.

 3. Görgessen le a Helyettesítő szöveg elemig, és koppintson rá.

 4. Írja be az alakzat leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

A Helyettesítő szöveg parancs az Alakzat lapon

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

 1. Koppintson a táblázatban egy tetszőleges pontra.

 2. Nyissa meg a Táblázat lapot a Parancsok megjelenítése Szerkesztés ikon gombra koppintva.

 3. Görgessen le a Helyettesítő szöveg elemig, és koppintson rá.

 4. Írja be a táblázat leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

A Helyettesítő szöveg parancs a Táblázat lapon

Akadálymentes diaterv használata

A tájékoztató diát témák segítségével győződjön meg arról, hogy a dia megjelenésének is elérhető. A témák a legtöbb elérhető színek, kontrasztjának és betűtípusok készültek. Is szolgálnak, hogy a képernyőolvasók könnyebben olvassa el a dia tartalma.

 1. Jelöljön ki egy diát.

 2. Nyissa meg a Kezdőlap lapot a Parancsok megjelenítése Szerkesztés ikon gombra koppintva.

 3. Koppintson a Kezdőlap > Tervezés elemre.

 4. Koppintson a Témák elemre, és válassza ki a kívánt témát.

A témabeállításokat megjelenítő Témák parancs

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. Nyissa meg a Táblázat lapot a Parancsok megjelenítése Szerkesztés ikon gombra koppintva.

 3. Koppintson a Stílusbeállítások elemre, és jelölje be a Fejlécsor elemet.

  Tipp: Ha már ki van választva ez a beállítás, akkor szürkén látható.

 4. Írja be a táblázatba az oszlopok fejlécét.

A Stílusbeállítások parancs, a bejelölt Fejlécsor jelölőnégyzettel

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. Nyissa meg a Kezdőlap lapot a Parancsok megjelenítése Szerkesztés ikon gombra koppintva.

 3. Adja meg a szöveg formázási beállításait a Kezdőlap lapon.

A Kezdőlap lap a betűstílus beállításaival

Feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok használata videókban

A PowerPoint 2016 támogatja a több hangsávval rendelkező videók lejátszását. Emellett támogatja a videofájlokba ágyazott feliratokat és kódolt feliratokat is. 

A feliratokat és a kódolt feliratokat a PowerPointba való beszúrás előtt be kell ágyazni a videóba. A PowerPoint nem támogatja a videofájltól eltérő fájlban tárolt feliratokat és kódolt feliratokat.

A feliratok és kódolt feliratok támogatott videoformátumai a használt operációs rendszertől függnek. Minden operációs rendszerben rendelkezésre állnak a feliratok és kódolt feliratok megjelenítésének módosítására szolgáló beállítások. 

A Médiafájlok tömörítése vagy a Médiakompatibilitás optimalizálása funkció használata esetén a rendszer nem őrzi meg a feliratokat, a kódolt feliratokat és az alternatív hangsávokat. Amikor videóként menti a bemutatót, a videóba beágyazott feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok nem szerepelnek a mentett videóban.

A kijelölt videón a Médiafájl mentése másként parancs használata esetén a videóba beágyazott feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok megőrződnek a mentett videofájlban. 

A következőkre kell ügyelnie, ha akadálymentes PowerPoint-bemutatókat szeretne készíteni:

 • Ha szükséges, a videók rendelkezzenek a videók összefoglalását tartalmazó hangsávokkal a vakok vagy gyengénlátók számára.

 • A párbeszédet tartalmazó videók is tartalmazzanak támogatott formátumú feliratokat vagy kódolt feliratokat a siket vagy hallássérült felhasználók számára.

Lásd még

Az Akadálymentesség-ellenőrzőhöz rendelt szabályok

Word-dokumentumok akadálymentesítése

Excel-számolótáblák akadálymentesítése

Outlookbeli e-mailek akadálymentesítése

A Windows 10-alkalmazás: gyakorlati tanácsok, hogy könnyen kezelhető PowerPoint-bemutatók

Az alábbi táblázat fontos gyakorlati tanácsokkal szolgál azzal kapcsolatban, hogy miképpen készíthetők akadálymentes bemutatók a PowerPointban fogyatékos felhasználóknak.

Javítandók

Miért javítandó?

A javítás módja

Lássa el az összes képet, alakzatot és táblázatot helyettesítő szöveggel.

A helyettesítő szövegek segítségével azok is megérthetik a képek és alakzatok lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Kerülje a szöveg képeket a fontos információkat igényinek egyetlen szolgál. Ha egy képet a benne lévő szöveg kell használnia, ismételje meg a bemutatót a szöveg. Helyettesítő szöveg röviden ismertetik a képet, és a szöveg és a leképezés megléte említeni.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A vak vagy gyengénlátó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Lássa el például aláhúzással a színnel kódolt hivatkozásszövegeket, hogy a színvak felhasználók is tudják, hogy a szöveg egy hivatkozás, akkor is, ha nem látják az adott színt. Címsorok esetében fontolja meg a félkövér formázás vagy nagyobb betűméret használatát.

Akadálymentes diaterv használata

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A bemutatók szövegének Kontrasztos módban is olvashatónak kell lennie, hogy mindenki, beleértve a csökkent látóképességű felhasználókat, jól láthassa őket.

Használjon például élénk színeket vagy kontrasztos (a színkör ellentétes oldalán lévő színekből álló) színsémákat. A fehér és fekete sémák egyszerűbbé teszik a szöveg és az alakzatok megkülönböztetését a színvak felhasználók számára.

Akadálymentes diaterv használata

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres cellái is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A diszlexiával küzdők leírása szerint a szöveg „összefolyik” a szemük előtt, például az egyik szövegsor rácsúszik az alatta lévőre. Gyakran látják a szöveget összekeveredve vagy eltorzulva is.

A diszlexiás és a gyengén látó felhasználók számára csökkentse az olvasás jelentette megterhelést. Az ismerős sans serif (talpatlan) betűtípusok, például az Arial vagy a Calibri alkalmazása segíthet. Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát. A mondatok és a bekezdések között hagyjon elegendő térközt.

Akadálymentes diaterv használata

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

Tegye akadálymentessé a videókat a gyengénlátók és a hallássérültek számára.

Feliratok – általában a párbeszéd átírását (vagy fordítását) tartalmazzák.

Kódolt feliratok – általában leírják a képernyőn nem látható hangjelzéseket is, például zenét vagy hangeffektusokat.

Videó összefoglalása – a hangos leírás olyan kísérőszöveg, amely a videó főbb vizuális elemeit ismerteti. Ezeket a leírásokat a program párbeszédében a természetes szünetekbe szúrják be. A videó összefoglalása akadálymentesebbé teszi a videókat a vakok vagy hallássérültek számára.

Feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok használata videókban

Helyettesítő szöveg hozzáadása vizuális elemekhez és táblázatokhoz

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a PowerPointban a bemutatókban szereplő vizuális elemekhez és táblázatokhoz.

Megjegyzés:  A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Helyettesítő szöveg hozzáadása a képekhez, például a képek és a képernyőképek, hogy a képernyőolvasók elolvashatja a felhasználók, akik nem látják a képet a képet leíró szöveget.

 1. Jelöljön ki egy képet.

 2. Koppintson a helyettesítő szöveg gombra az eszköztáron. Helyettesítő szöveg gomb a Windows Phone PowerPoint Mobile.

 3. Írja be a kép leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Helyettesítő szöveg párbeszédpanel, a PowerPoint Mobile Windows rendszerű telefonok képek.

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz

 1. Jelöljön ki egy alakzatot.

 2. Koppintson a helyettesítő szöveg gombra az eszköztáron. Helyettesítő szöveg gomb a Windows Phone PowerPoint Mobile.

 3. Írja be az alakzat leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Helyettesítő szöveg párbeszédpanel, a PowerPoint Mobile Windows rendszerű telefonok alakzatok.

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

 1. Koppintson a táblázatban egy tetszőleges pontra.

 2. Koppintson a helyettesítő szöveg gombra az eszköztáron. Helyettesítő szöveg gomb a Windows Phone PowerPoint Mobile.

 3. Írja be a táblázat leírását.

  Tipp: Az első sorban szerepeltesse a legfontosabb információkat, és fogalmazzon a lehető legtömörebben.

Helyettesítő szöveg párbeszédpanel, a PowerPoint Mobile Windows rendszerű telefonok táblák.

Akadálymentes diaterv használata

A tájékoztató diát témák segítségével győződjön meg arról, hogy a dia megjelenésének is elérhető. A témák a legtöbb elérhető színek, kontrasztjának és betűtípusok készültek. Is szolgálnak, hogy a képernyőolvasók könnyebben olvassa el a dia tartalma.

 1. Jelöljön ki egy diát.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson a további beállítások gombra. A PowerPoint Mobile Windows rendszerű telefonok további beállítások gombra.

 3. Koppintson a Kezdőlap > Tervezés elemre.

 4. Koppintson a Témák elemre, és válassza ki a kívánt témát.

A PowerPoint Mobile a Windows Phone-eszközök menü témák.

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. Nyissa meg a táblázat lapfülére, koppintson a további beállítások gombra. A PowerPoint Mobile Windows rendszerű telefonok további beállítások gombra.

 3. Koppintson a Stílusbeállítások elemre, és jelölje be a Fejlécsor elemet.

  Tipp: Ha már ki van választva ez a beállítás, akkor szürkén látható.

 4. Írja be a táblázatba az oszlopok fejlécét.

Táblázat stílusok menüje a Windows rendszerű telefonok PowerPoint Mobile.

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. A Kezdőlap lap megnyitásához koppintson a további beállítások gombra. A PowerPoint Mobile Windows rendszerű telefonok további beállítások gombra.

 3. Adja meg a szöveg formázási beállításait a Kezdőlap lapon.

Szöveg formázása beállítások a PowerPoint Mobile Windows rendszerű telefonok.

Feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok használata videókban

A PowerPoint 2016 támogatja a több hangsávval rendelkező videók lejátszását. Emellett támogatja a videofájlokba ágyazott feliratokat és kódolt feliratokat is. 

A feliratokat és a kódolt feliratokat a PowerPointba való beszúrás előtt be kell ágyazni a videóba. A PowerPoint nem támogatja a videofájltól eltérő fájlban tárolt feliratokat és kódolt feliratokat.

A feliratok és kódolt feliratok támogatott videoformátumai a használt operációs rendszertől függnek. Minden operációs rendszerben rendelkezésre állnak a feliratok és kódolt feliratok megjelenítésének módosítására szolgáló beállítások. 

A Médiafájlok tömörítése vagy a Médiakompatibilitás optimalizálása funkció használata esetén a rendszer nem őrzi meg a feliratokat, a kódolt feliratokat és az alternatív hangsávokat. Amikor videóként menti a bemutatót, a videóba beágyazott feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok nem szerepelnek a mentett videóban.

A kijelölt videón a Médiafájl mentése másként parancs használata esetén a videóba beágyazott feliratok, kódolt feliratok és alternatív hangsávok megőrződnek a mentett videofájlban. 

A következőkre kell ügyelnie, ha akadálymentes PowerPoint-bemutatókat szeretne készíteni:

 • Ha szükséges, a videók rendelkezzenek a videók összefoglalását tartalmazó hangsávokkal a vakok vagy gyengénlátók számára.

 • A párbeszédet tartalmazó videók is tartalmazzanak támogatott formátumú feliratokat vagy kódolt feliratokat a siket vagy hallássérült felhasználók számára.

Lásd még

Az Akadálymentesség-ellenőrzőhöz rendelt szabályok

Word-dokumentumok akadálymentesítése

Outlookban írt e-mailek akadálymentesítése

A OneNote-jegyzetfüzetek akadálymentesítése

Office Online: Ajánlott eljárások a PowerPoint Online-ban készített bemutatók akadálymentesítéséhez

Az alábbi táblázat fontos gyakorlati tanácsokkal szolgál azzal kapcsolatban, hogy miképpen készíthetők akadálymentes bemutatók a PowerPoint Onlineban fogyatékos felhasználóknak.

Javítandók

Hogyan kereshető meg?

Miért javítandó?

A javítás módja

Lássa el az összes vizuális elemet és táblázatot helyettesítő szöveggel.

Vizuális tartalom képek SmartArt-ábra képek, alakzatok, csoportok, beágyazott objektumok és videókat tartalmaz.

A hiányzó helyettesítő szövegek megkereséséhez használja a PowerPoint Online Akadálymentesség-ellenőrzőjét.

A helyettesítő szöveg segítségével azok is megérthetik a képek és más vizuális elemek lényegét, akik nem látják a képernyőt.

Kerülje a szöveg képeket a fontos információkat igényinek egyetlen szolgál. Ha egy képet a benne lévő szöveg kell használnia, ismételje meg a bemutatót a szöveg. A helyettesítő szöveg röviden ismertetik a képet, és a szöveg és a leképezés megléte említeni.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

Helyettesítő szöveg hozzáadása SmartArt-ábrákhoz

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz vagy beágyazott videókhoz

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

Jól érthető szöveg megadása hivatkozásokhoz

Ha meg szeretné állapítani, hogy a hivatkozás szövege értelmezhető-e különálló információként, és pontos információt nyújt-e az olvasóknak a célról, nézze át a bemutató diáinak vizuális elemeit.

A képernyőolvasót használó felhasználók esetenként beolvassák a hivatkozását listáját. A hivatkozásoknak világos és pontos információkat kell közölniük a célról. Ahelyett például, hogy a Kattintson ide szöveget használná a hivatkozáshoz, szerepeltesse a céllap teljes címét.

Hivatkozás szövegének megadása

Hivatkozás szövegének módosítása

Gondoskodjon arról, hogy ne a szín legyen az egyetlen információhordozó.

A színnel kódolt elemek megkereséséhez nézze át a vizuális elemeket a bemutatóban.

A vak vagy gyengén látó, illetve színvak felhasználók ez esetben figyelmen kívül hagyhatják a színekkel közölt jelentést.

Lássa el például aláhúzással a színnel kódolt hivatkozásszövegeket, hogy a színvak felhasználók is tudják, hogy a szöveg egy hivatkozás, akkor is, ha nem látják az adott színt. Címsorok esetében fontolja meg a félkövér formázás vagy nagyobb betűméret használatát.

A fontos adatokra bekarikázással vagy animáció segítségével hívja fel a figyelmet ahelyett, hogy lézermutatót vagy színezést használna.

Használjon alakzatokat, ha színek állapot jelölésére szolgálnak. Szúrja be például a pipa jelet, ha a zöld szín jelöli a „megfelelőt”, és nagy X betűt, ha a piros jelöli a „nem sikerült” állapotot.

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

Használjon megfelelő kontrasztot a szöveghez és a háttérszínekhez.

A nem megfelelő színkontrasztok megkereséséhez ellenőrizze, hogy vannak-e a dián nehezen olvasható vagy a háttértől nehezen megkülönböztethető szövegek.

A bemutatókban lévő szöveg kell olvasható, hogy mindenki, beleértve a csökkent látóképességű, láthatja is.

Használjon például élénk színeket vagy kontrasztos (a színkör ellentétes oldalán lévő színekből álló) színsémákat. A fehér és fekete sémák egyszerűbbé teszik a szöveg és az alakzatok megkülönböztetését a színvak felhasználók számára.

Kerülje a narancssárga, piros és zöld színek használatát a sablonban és a szövegekben.

A diagramokban színek helyett mintákkal emelje ki a fontosabb részleteket.

Akadálymentes diaterv használata

Minden diát lásson el egyedi címmel.

A cím nélküli diák megkereséséhez használja a PowerPoint Online Akadálymentesség-ellenőrzőjét.

A képernyőolvasókat és egyéb kisegítő technológiát használó személyek a dia szövegét, az alakzatokat és a tartalmat adott sorrendben visszaolvasva hallják. Ez az oka, hogy célszerű diaelrendezéseket használni a PowerPoint Online-ban, ami biztosítja, hogy a képernyőolvasók logikus sorrendben olvassák fel a tartalmat.

A vak vagy gyengén látó, illetve olvasási nehézségekkel küzdő felhasználók a diacímekre hagyatkoznak a navigáláskor. Ők például átnézéssel vagy egy képernyőolvasó használatával gyorsan áttekinthetik a diacímek listáját, és egyenesen a kívánt diára léphetnek.

Logikus olvasási irány alkalmazása

Egyedi diacímek használata

Egyszerű táblázatszerkezetet használjon, és adja meg az oszlopfejléc adatait.

A PowerPoint Online-ban az Akadálymentesség-ellenőrző használatával győződjön meg arról, hogy a táblázatok nem tartalmaznak felosztott cellákat, egyesített cellákat, beágyazott táblázatokat, illetve teljesen üres sorokat vagy oszlopokat.

A képernyőolvasók a cellákat számolva követik nyomon, hogy éppen hol tartanak a táblázatban. Ha egy táblázat be van ágyazva egy másik táblázatba, illetve ha egyesített vagy felosztott cellákat használ, a képernyőolvasó eltéveszti a számolást, és azon a ponton túl nem képes hasznos információt adni. A táblázat üres sorai és oszlopai is megtéveszthetik a képernyőolvasók felhasználóit, mert azt gondolhatják, hogy a táblázatban nincs több tartalom.

A képernyőolvasók a fejléc-információkat a sorok és oszlopok azonosítására is használják.

Táblázatfejlécek használata

Használjon nagyobb (legalább 18 pontos), talpatlan (sans serif) betűtípusokat, és hagyjon elegendő üres területet.

A betűtípusokhoz vagy térközhöz kapcsolódó esetleges problémák megkereséséhez ellenőrizze, hogy a diákon nincsenek-e túlzsúfoltnak vagy olvashatatlannak tűnő területek.

A diszlexiával küzdők leírása szerint a szöveg „összefolyik” a szemük előtt, például az egyik szövegsor rácsúszik az alatta lévőre. Gyakran látják a szöveget összekeveredve vagy eltorzulva is.

A diszlexiás és a gyengén látó felhasználók számára csökkentse az olvasás jelentette megterhelést. Az ismerős sans serif (talpatlan) betűtípusok, például az Arial vagy a Calibri alkalmazása segíthet. Kerülje a nagybetűk kizárólagos, illetve a dőlt vagy aláhúzott formázás túlzott használatát. A mondatok és a bekezdések között hagyjon elegendő térközt.

Akadálymentes diaterv használata

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez és táblázatokhoz

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként adhat hozzá helyettesítő szöveget a PowerPoint Onlineban a bemutatókban szereplő képekhez és táblázatokhoz.

Megjegyzés: Azt javasoljuk, hogy csak a leírás mezőjébe helyezzen el szöveget, a címet hagyja üresen. Ezzel gondoskodhat arról, hogy a legjobb élményt nyújtsa a legnépszerűbb képernyőolvasók, például a Narrátor használata esetén. A hang- és videótartalmak esetében a helyettesítő szöveg hozzáadásán kívül feliratozást is használhat a siket vagy halláskorlátozott felhasználók számára.

Helyettesítő szöveg hozzáadása képekhez

 1. Jelöljön ki egy képet.

 2. Válassza a Képeszközök lap Formátum elemét.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg elemet, majd írja be a kép leírását.

Képernyőkép a Helyettesítő szöveg párbeszédpanelről a Cím és a Leírás mezővel

Helyettesítő szöveg hozzáadása SmartArt-ábrákhoz

 1. Jelöljön ki egy SmartArt-ábrát.

 2. Válassza a SmartArt-eszközök lap Tervezés elemét.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg elemet, majd írja be a SmartArt-ábra leírását.

Képernyőkép a SmartArt-eszközök Tervezés lapjáról, melyen a kurzor a Helyettesítő szöveg lehetőségre mutat.

Helyettesítő szöveg hozzáadása alakzatokhoz vagy beágyazott videókhoz

 1. Jelölje ki az alakzatot vagy a videót.

 2. Válassza a Rajzeszközök lap Formátum elemét.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg elemet, majd írja be az alakzat leírását.

Képernyőkép a Rajzeszközök Formátum lapjáról, melyen a kurzor a Helyettesítő szöveg lehetőségre mutat.

Helyettesítő szöveg hozzáadása táblázatokhoz

 1. Vigye a kurzort a táblázat egy cellájába.

 2. Válassza a Táblázateszközök lap Formátum elemét.

 3. Válassza a Helyettesítő szöveg elemet, majd írja be a táblázat leírását.

Képernyőkép a Táblázateszközök Elrendezés lapjáról, melyen a kurzor a Helyettesítő szöveg lehetőségre mutat.

Hivatkozások és táblázatok akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti akadálymentessé a hivatkozásokat és a táblázatokat a PowerPoint Online-bemutatókban.

Hivatkozás szövegének megadása

 1. Jelölje ki azt a szövegrészt, amelyhez hozzá szeretné adni a hivatkozást, majd kattintson a jobb gombbal és válassza a Hivatkozás elemet.

  A kijelölt szöveg megjelenik a Megjelenítendő szöveg mezőben. Ez a hivatkozás szövege.

  Tipp: Ha a hivatkozás céllapján lévő cím pontos összegzést nyújt a lap tartalmáról, használja azt a hivatkozás szövegeként. A következő hivatkozásszöveg például megegyezik a céllapon található címmel: Az Office Online sablonjai és témái.

 2. A Cím mezőbe írja be vagy illessze be a cél URL-címét.

 3. Nyissa meg a Beszúrás lapot.

Képernyőkép a Hivatkozás párbeszédpanelről, amelyben megadhatja a megjelenítendő szöveget és a hivatkozások URL-címét.

Hivatkozás szövegének módosítása

 1. Jelölje ki a hivatkozás szövegét, majd kattintson a jobb gombbal és válassza a Hivatkozás szerkesztése elemre.

 2. A Megjelenő szöveg mezőben módosítsa a hivatkozáshoz megjeleníteni kívánt szöveget.

 3. Kattintson az OK gombra.

Táblázatfejlécek használata

 1. Helyezze a kurzort a táblázat egy tetszőleges pontjára.

 2. Válassza a Táblázateszközök lap Tervezés elemét.

 3. Jelölje be a Fejlécsor beállítást, majd írja be az oszlopok fejlécét a táblázatba.

Képernyőkép a Táblázateszközök eszközcsoport Tervezés lapjának Táblázatstílusok beállításai csoportjáról, amelyben a Fejlécsor lehetőség ki van választva.

Diák akadálymentesítése

A következő eljárások azt mutatják be, hogy miként teheti akadálymentessé a diákat a PowerPoint Online-bemutatókban.

Akadálymentes diaterv használata

Egy része elérhető témák és sablonok használatával győződjön meg arról, hogy a diaterv, a színek, a kontraszt és a betűtípusok érhetők el az összes célközönségek. Is szolgálnak, hogy a képernyőolvasók könnyebben olvassa el a dia tartalma.

 1. A böngészőben nyissa meg az Office.com-on, jelentkezzen be a fiókjába, és nyissa meg a PowerPoint Online.

 2. Válassza a PowerPoint kezdőlap, További témák.

 3. Téma kiválasztása lapon görgessen le a lap alján, és jelölje ki az összes témák feltárása.

 4. Keresés a Microsoft Office-sablonok mezőbe írja be a "elérhető sablonok", és nyomja le az ENTER billentyűt.

 5. A keresési eredmények közt jelölje ki a megfelelő sablon.

 6. A sablon előnézeti ablakban válassza a Szerkesztés böngészőben.

Üdvözli a sablonok nézet a PowerPoint Online alkalmazásban.

Logikus olvasási sorrend alkalmazása

Ha a diák olyan objektumokat tartalmaznak, amelyek nem képezik diasablon részét, logikus sorrendbe kell őket rendeznie. Az objektumok felolvasása a létrehozásuk sorrendjében történik, ez pedig megnehezítheti az értelmezést képernyőolvasó használata esetén.

Egyszerűbb az asztali PowerPointban tesztelni az olvasási sorrendet, mert a Kijelölés panelen más sorrendbe állíthatja az objektumokat. A PowerPoint Online-ban azonban csak másolhatja és beillesztheti az objektumokat, ha módosítani szeretné a sorrendjüket a diákon.

A diákon lévő objektumok sorrendjének ellenőrzéséhez jelölje ki az első objektumot, majd a Tab billentyűt lenyomva haladjon objektumról objektumra.

Szöveg formázása akadálymentesítés céljából

 1. Jelölje ki a szöveget.

 2. Válassza a Kezdőlap fület.

 3. Adja meg a formázási beállításokat a Betűtípus csoportban.

A Betűtípus csoport a PowerPoint Online-ban

A diák egyedi elnevezése

 1. Jelöljön ki egy cím nélküli diát.

 2. A Kezdőlap lapon válassza az Elrendezés gombot.

 3. A Dia elrendezése párbeszédpanelen jelöljön ki egy címhelyőrzőket tartalmazó diaelrendezést, majd válassza az Elrendezés módosítása lehetőséget. A program ekkor alkalmazza az új elrendezést a diákra.

 4. A cím helyőrzőjébe írjon be egy egyedi nevet.

Megjegyzés: Az akadálymentességet szolgáló címnek nem feltétlenül kell láthatónak lennie. A képernyőolvasókat használók például akkor is hallják egy dia címét, ha nem látható. A PowerPoint 2016 asztali verziójában a Kijelölés panelen kapcsolhatja ki és be a címek és egyéb objektumok láthatóságát a diákon.

Képernyőkép a Kezdőlap lapról, melyen a kurzor a Diák csoport Elrendezés lehetőségére mutat.

Az Akadálymentesség-ellenőrző használata a PowerPoint Online-ban

 1. Válassza a Véleményezés fület.

 2. Válassza az Akadálymentesség-ellenőrző lehetőséget.

  Képernyőkép a Véleményezés lapról, amelyen a kurzor A kisegítő lehetőségek ellenőrzése beállításra mutat

 3. A Kisegítő lehetőségek ellenőrzése munkaablak az eredmények áttekintése. Eredmények kategóriába alapján súlyosságát a hibát talál, az alábbi képlettel történik:

  • Hibák: A hibák közé sorolt problémák olyan tartalmat jelölnek, amelyek nehezen vagy egyáltalán nem érthetők a fogyatékos felhasználók számára.

  • Figyelmeztetések: A figyelmeztetések sok esetben olyan tartalmat jeleznek, amelyek értelmezése nehézséget jelent a fogyatékos felhasználók számára.

  • Tippek: A tippek révén tudhatja, hogy bár a tartalom érthető a fogyatékos felhasználók számára, máshogyan rendszerezve azonban jobban használható lenne.

 4. Javítsa ki a hibákat.

Megjegyzés: A kisegítő lehetőségek ellenőrzője megvizsgálja a bemutató összes problémákhoz kijavíthatók a böngészőben. A teljes ellenőrzése a bemutató megnyitása az asztali alkalmazásban és az asztali kisegítő lehetőségek ellenőrzőjének használata for Windows vagy Mac.

Lásd még

Az Akadálymentesség-ellenőrzőhöz rendelt szabályok

Word-dokumentumok akadálymentesítése

Excel-számolótáblák akadálymentesítése

Outlookban írt e-mailek akadálymentesítése

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékos, vagy az akadálymentességi lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, technikai segítségért keresse fel a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyet. A fogyatékosokat támogató Answer Desk akadálymentességi módszerekben képzett ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Kérjük, látogasson el a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyre, ahol megtalálhatja az Ön régiójának ügyfélszolgálati elérhetőségeit.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×