Power View – tervezési tippek

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Ez a témakör olyan tippeket tartalmaz a Power View nézetnek az Excelben és a SharePointban való használatához, amelyek segítik az interaktív adatnézetek létrehozását az Excel-munkafüzetekben levő adatmodellekből, illetve az SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services (SSAS) példányain rendszerbe állított táblázatos modellekből.

Tartalom

Power View-jelentés létrehozása

Az Excel programban elindított Power View nézet

SharePoint-alapú Power View

Power View-jelentés igazítása az ablak méretéhez

Miért jelennek meg szürkén a diagram ikonjai?

Mit jelentenek a mezőlistán látható ikonok?

Mezők a mezőket tartalmazó szakaszban

Táblázatnevek

Sorfeliratmezők

Elrendezési szakasz

Power View-jelentés megtekintése a SharePointban olvasási és teljes képernyős módban

Egymást átfedő és egymás területén belül ábrázolt elemek egymás felett

Adatábrázolás kibontása

Adatábrázolás átméretezése

Visszavonás.

Nem jeleníthetők meg az adatok, mert bizonyos szorosan összetartozó mezők eltérő tengelyeken vannak

1. megoldás: A mező eltávolítása

2. megoldás: Másik mezőpéldány létrehozása az adatmodellben

Lásd még

Power View-jelentés létrehozása

Power View az Excelben

A Microsoft Excel 2013 Power View nézetének elindítása egyszerű.

Kattintson az Excelben a Beszúrás lap > Power View lehetőségre.

További tudnivalók a Power View az Excel 2013 programban kezdve.

SharePoint-alapú Power View

Nyissa meg a Power View nézetet egy Excel-fájlban (XLSX), illetve egy megosztott adatforrást (RSDS) vagy egy BISM-kapcsolatot (BISM) megadó fájlban lévő adatmodellből a SharePoint Server 2013-ban.

Az adatmodellek lehet a Power Pivot-dokumentumtárvagy egy szabványos SharePoint Server 2013-dokumentumtárban. A Power View tervezési környezetet megnyílik, és a melyikébe szeretné helyezni a képi megtekintéséhez.

További tájékoztatást a Power View nézetet tartalmazó jelentések létrehozása, mentése, exportálása és nyomtatása című témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

Power View-jelentés igazítása az ablak méretéhez

A Power View-jelentés munkalapja az Excelben (és a SharePointban) rögzített méretű – hasonlóan egy Microsoft Office PowerPoint-diához, de eltérően más Excel-munkafüzetektől.

Power View nézet átméretezése

Alapértelmezés szerint a munkalap kitölti az ablakot, és további ablaktáblák megnyitásakor átméreteződik. Ha például megjeleníti a Szűrők területet, a munkalap összezsugorodik, hogy elférjen az ablak maradék területén. Ezt a működést kikapcsolhatja.

Ha nem szeretné, hogy a munkalap átméreteződjön és kitöltse az ablakban rendelkezésre álló helyet, kapcsolja ki a Méretezés az ablakhoz gombot.

Ezután görgetéssel tekintheti meg a munkalap különböző részeit.

Vissza a lap tetejére

Miért jelennek meg szürkén a diagram ikonjai?

Amikor egy elem le van tiltva a menüszalagon (szürke színű), akkor az adott művelet nem érhető el a munkalapon vagy a nézetben kijelölt objektumhoz. Ha például egy táblázat nem tartalmaz összesített értéket, például összeget vagy átlagot, akkor nem alakítható diagrammá, így az összes diagramtípus ikonja le lesz tiltva a Tervezés lapon.

Vegyen fel egy numerikus mezőt a táblázatba.

Erre a hivatkozásra kattintva további információt találhat az összegek átlaggá vagy más összesített értékekké alakításáról a Power View nézetben

Vissza a lap tetejére

Mit jelentenek a mezőlistán látható ikonok?

A nézet jobb oldalán látható ablaktábla a mezőlista.

A felső részen látható, mezőket tartalmazó szakasz mutatja a Power View-jelentés alapjául szolgáló adatmodellben levő táblázatokat és mezőket. Ezeket a mezőket helyezheti el a jelentésben.

Az alsó rész az elrendezési szakasz. Itt a nézetben kijelölt adatábrázolásra vonatkozó mezőelrendezési beállítások láthatók.

Mezők a mezőket tartalmazó szakaszban

Kattintson egy mezőre, ezzel felveszi azt a nézetbe. Ha ki van jelölve egy adatábrázolás a nézetben, akkor az új mező ahhoz az adatábrázoláshoz lesz hozzáadva. Ha nincs, akkor az új mező új adatábrázolást hoz létre a nézetben.

Vagy az egérrel húzzon egy mezőt a nézetre. Létrehozhat új táblázatot, vagy felveheti a mezőt egy létező táblázatba.

Táblázatnevek

A mezőlista mezőket tartalmazó szakaszában bontsa ki táblázatnevet az adott táblázatban található mezők megtekintéséhez.

Ha magára a táblázatnévre kattint, a Power View funkció felveszi a táblázat alapértelmezett mezőit a nézetbe. Az alapértelmezett mezők a jelentés alapjául szolgáló adatmodellben vannak definiálva.

Sorfeliratmezők

∑ Az összesítések a táblázatokban Szigma (∑) szimbólummal jelölt mezők. Egy összesítés olyan numerikus érték, amely valaminek a méretét, mennyiségét, mértékét, fontosságát vagy kiterjedését mutatja. Az összesítések a jelentés alapjául szolgáló adatmodellben vannak definiálva. Diagramos adatábrázolás létrehozásához legalább egy összesítés szükséges.

További információ: Táblázatviselkedési tulajdonságok konfigurálása Power View nézetet tartalmazó jelentésekhez.

Egy nem összesített mező is használható összesítésként. Ha például van egy Terméknév mező, felveheti azt a táblázatba, és beállíthatja Darabszámra. További információ: Összeg átalakítása átlaggá vagy más összesítéssé Power View nézetben

A Power View Számológép ikonja Számított mezők egy táblázatban A Power View Számológép ikonja Számológép szimbólum jelöli. Számított mértékek előfordul, hogy ezek az úgynevezett. Minden számított mező amelynek saját képletét a DAX használatával létrehozott. Összesítés nem módosítható, például ha összeg, csak lehet összeg.

Olvasson bővebben az adatábrázolások Power View nézetben való létrehozásáról.

Vissza a lap tetejére

Elrendezési szakasz

Az elrendezési szakaszban látható elemek attól függően változnak, hogy milyen típusú adatábrázolást választott ki a nézetben. Ha például egy diagramot jelölt ki, akkor az Érték, a Tengely és az Adatsorozat mezőben láthatók táblázatmezők. Az alábbiakban felsorolunk néhány, az elrendezési szakaszban elvégezhető műveletet:

Az egérrel áthúzhat mezőket a mezőlista mezőket tartalmazó szakaszából az elrendezési szakasz mezőire. Ezzel felveszi a mezőket a nézetben kijelölt adatábrázolásba.

Törölhet mezőket az elrendezési szakaszból, ettől a mezők nem törlődnek a modellből.

Módosíthat egy összesítést az elrendezési szakaszban. Alapértelmezés szerint a legtöbb összesítés összegzést használ. Lehetősége van véglegesen megváltoztatni az alapértelmezett összesítési beállítást a Power Pivotban, vagy pedig az Értékek területen egy mezőnév melletti nyílra kattintva, majd az Átlag, Minimum, Maximum vagy Darabszám lehetőségek egyikét választva csak az adott alkalommal módosítania azt.

Egy nem összesített mezőt átalakíthat összesítéssé. További információ: Összeg átalakítása átlaggá vagy más összesítéssé Power View nézetben

Mozaiktároló létrehozása. Például a diagram kiválasztása után, létrehozhat csempék húzásával mező mozaikot mezőben. További tudnivalókért lásd: mozaikok a Power View nézetben.

Létrehozhat többszörösöket az adott mezőt a vízszintes vagy függőleges többszörösök mezőire húzza az elrendezési szakaszban. További információ: Többszörösök megjelenítése a Power View használatával.

Vissza a lap tetejére

Power View-jelentés megtekintése a SharePointban olvasási és teljes képernyős módban

Olvasási módban a jelentés a teljes böngészőablakot kitölti. Teljes képernyős módban a jelentés a teljes képernyőt kitölti, ahogy a neve is sugallja, ez a mód hasonlít egy PowerPoint programbeli diavetítéshez. Ezt a módot célszerű használni a Power View nézet segítségével tartott bemutatókhoz.

Kattintson a Kezdőlap lapon látható Olvasási mód vagy Teljes képernyős elemre.

A menüszalag és a mezőlista mindkét módban el van rejtve, így sokkal több hely marad a nézetben levő adatábrázolások számára. A Szűrők terület megőrzi a tervezési módban beállított állapotát. Ha látható volt tervezési módban, akkor olvasási vagy teljes képernyős módban is látható marad.

Olvasási és teljes képernyős módban a nyílbillentyűkkel vagy a bal alsó sarokban látható nézetválasztó ikonnal válthat a jelentésben levő nézetek között. Ugyanúgy interaktív módon használhatja a jelentésben szereplő adatábrázolásokat, mint tervezési módban.

A jelentést azonban nem szerkesztheti olvasási módban és teljes képernyős módban, például nem helyezhet át, nem méretezhet át és nem törölhet adatábrázolásokat, illetve nem másolhat, nem rendezhet át és nem törölhet nézeteket.

Az ESC billentyű megnyomásával kiléphet a teljes képernyős módból, és visszatérhet a legutóbb használt módba, akár tervezési, akár olvasási mód volt az.

Vissza a lap tetejére

Egymást átfedő és egymás területén belül ábrázolt elemek egymás felett

A nézetben levő elemek átfedhetik egymást, vagy teljesen el is takarhatják egymást. Például megjeleníthet egy kisebb diagramot egy nagyobb diagram területén belül. A tervezési lehetőségek rugalmassága érdekében az objektumok előrébb vagy teljesen az előtérbe hozhatók, illetve hátrébb vagy teljesen a háttérbe küldhetők.

Megjelenítési sorrend elrendezése a Power View nézetben

Jelöljön ki egy adatábrázolást a tervezési területen.

A Tervezés lapon használja az alábbi parancsokat:

Előbbre hozás

Előrehozás

Hátrébb küldés

Hátraküldés

Tipp:  Ha az egyik adatábrázolás takarja egy másiknak a jobb felső sarkát, nem könnyű a hátul lévő adatábrázolás szűrő vagy „Kiugró” ikonjára kattintani. A szűréshez hozza előre a kérdéses adatábrázolást, majd küldje hátrébb.

Ha egy megtelt nézetbe további adatábrázolást vesz fel, azt a Power View a nézetben lévő elemek fölött helyezi el.

Vissza a lap tetejére

Adatábrázolás kibontása

A képi megjelenítések van-e a jobb felső sarokban a A Power View előugrási gombja előugró"gomb. Amikor kattint, a Megjelenítés kattintva bontsa ki a teljes Power View nézet kitöltéséhez jelenik meg, vagy ha Ön az olvasási vagy teljes képernyős módban, töltse ki a teljes módot. Csak az ideiglenes. A jelentés a többi underneath továbbra is, és ha ismét a gombra az előugró ikonra, a megjelenítést a helyre, a jelentés ad eredményül.

Megjegyzés: Csempék nem jelenik meg a előugró gomb.

Adatábrázolás átméretezése

Az adatábrázolások új mezők felvételekor automatikusan módosítják a méretüket. Mindazonáltal kézzel is átméretezhetők.

  1. Jelölje ki a kívánt megjelenítő elemet.

  2. Mutasson az egérrel az adatábrázolás egyik méretezőpontjára (a méretezőpontok akkor jelennek meg, ha az egérrel a szürke szaggatott szegély egyik oldalának közepére mutat). Az egérmutató ekkor kétirányú nyíllá változik Kéthegyű nyíl alakú méretezőkurzor a Power View nézetben .

  3. Húzza addig a kétirányú nyilat, hogy az adatábrázolás elnyerje a kívánt méretet.

Megjegyzés: Miután manuálisan átméretezte a megjelenítést, az már nem fog automatikusan átméreteződni az új mezők befogadásához. Ehelyett görgetősávok jelennek meg, hogy görgethesse a tartalmat. Az automatikus méretezéshez való visszatéréshez kattintson duplán a méretező fogópontokra.

Visszavonás

A Power View nézetben való tervezés egyik nagy előnye, hogy szinte bármilyen művelet visszavonható. Így sokkal szabadabban kísérletezhet és tanulhat, hiszen ha nem tetszik az eredmény, egyszerűen visszavonhatja a műveletet. Több lépés is visszavonható az elvégzésüknek megfelelő sorrendben.

Power View – Visszavonás/mégis

Megjegyzés:  Az Excelben a Power View nézetet tartalmazó lapoknak is saját Visszavonás és Mégis gombjuk van. Ezek nagy, előre és hátra mutató nyílként jelennek meg a Power View lapon.

Nem jeleníthetők meg az adatok, mert bizonyos szorosan összetartozó mezők eltérő tengelyeken vannak

Az ezt a problémát jelző üzenet akkor jelenik meg a Power View-ban, ha egy adatábrázolás ugyanazt a mezőt több területen is tartalmazza – például a tengelyen és a jelmagyarázatban is.

Ha a SharePointban (RDLX-fájlokban) hoz létre Power View-jelentéseket egy többdimenziós SQL Server Analysis Services-modell segítségével, abban az esetben akkor is megjelenhet ez az üzenet, ha különböző, de „szorosan összetartozó” (azonos kulcsmezőt használó) mezők vannak az ábrázolásban. Ez a korlátozás a többdimenziós modellek támogatásának biztosítása miatt van érvényben

1. megoldás: A mező eltávolítása

Távolítsa el a mezőt egy kivételével az összes területről. Ha például egy oszlopdiagram tengelyén és jelmagyarázatában is szerepel ugyanaz a mező, akkor távolítsa el a jelmagyarázatból, és csak a tengelyen hagyja meg.

2. megoldás: Másik mezőpéldány létrehozása az adatmodellben

Ha rendelkezik hozzáféréssel a Power View-jelentés adatmodelljéhez, hozzon létre másolatot a mezőről. Tegyük fel például, hogy van egy oszlopdiagramja, amelyben az „OrszágRégió” mező a tengelyen és a jelmagyarázatban is megtalálható. Az adatmodellben hozzon létre egy számított oszlopot az =[OrszágRégió] képlettel, és adja neki az „OrszágRégió2” nevet. Ezután a Power View-ban húzza az OrszágRégió mezőt a tengelyre, az OrszágRégió2 mezőt pedig a jelmagyarázatra.

Lásd még

Power View és Power Pivot: videók

Oktatóanyag: Adatok importálása az Excel és adatmodell létrehozása

Power View: Az adatok felkutatása, megjelenítése és bemutatása

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×