Postaládák áttelepítése Office 365-ös bérlői fiókok között

Ebben a cikkben cégegyesítés esetén felhasználható útmutatást adunk a postaládáknak és a szolgáltatásbeállításoknak egy Office 365-bérlőről egy másik Office 365-bérlőre való áttelepítéséhez. Ha ötszáznál több felhasználót vagy nagy mennyiségű SharePoint-adatot kell áttelepíteni, érdemes egy Office 365-partner segítségét kérni.

A cikkben ismertetett eset két fiktív cégre épül (Contoso.com és Fabrikam.com). Mindkét cég két külön Office 365-bérlőt használ. A Contoso felvásárolta a Fabrikamot, így most áttelepíti a Fabrikam felhasználóit és adatait a contoso.com címen működő Office 365-bérlőre.

1. bérlő (célhely)

2. bérlő (forráshely)

Egyéni levelezési tartomány:   

contoso.com

fabrikam.com

Eredeti Office 365-tartomány:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Eset: áttelepítés más gyártó áttelepítési eszközével

Ebben az esetben azt feltételezzük, hogy a Fabrikam felhasználói, csoport- és egyéb objektumait manuálisan hozzák létre az Office 365-ben, parancsprogrammal importálják őket a portálra, vagy az Active Directory tartományi szolgáltatások konszolidációjával kerülnek át a Contoso Active Directory-adatbázisába.

Az áttelepítés befejezése után minden Fabrikam-fiók a Contoso.com webhely Office 365-bérlőjén fog működni, egyszerű felhasználónevükben pedig a @fabrikam.com tartománynév fog szerepelni. A felhasznált címzési sémát az egyszerűség és a rövidség kedvéért választottuk. Az egyéni követelmények fényében természetesen módosítható a séma.

A postaládaadatok áthelyezésének módja az egyik Office 365-ös bérlői fiókból a másikba

Tervezés: két héttel az áttelepítés előtt

Ha más gyártó áttelepítési eszközét választotta a felhasználók áttelepítéséhez, vásárolja meg a szükséges licenceket.

Ügyfélprogramokkal kapcsolatos szempontok   

Az Outlook 2010 és az Outlook 2013 használata esetén elegendő csak az outlookos felhasználói profilt törölni.

Ha az Outlook 2007-et vagy az Outlook 2010-et használja a cég, akkor az újraindításkor az Office automatikus észlelési funkciója elvégzi az ügyfélprogram konfigurálását, és újból létrehozza az OST-fájlt.

A Lync ügyfélprogram esetén az áttelepítés után fel kell venni a partnereket.

A bérlők előkészítése és a licencek beállítása   

A forráshelyként megadott bérlő a Fabrikam Office 365-bérlője: innen történik a felhasználók és az adatok áttelepítése. A célhelyként megadott bérlő a Contoso Office 365-bérlője: ez az áttelepítés célhelye.

 1. A célhely Office 365-bérlői fiókjában növelni kell a rendelkezésre álló licencek számát, hogy a forráshely bérlői fiókjából áttelepített összes postaládához legyen szabad licenc.

 2. Mind a forráshely, mind pedig a célhely bérlőjén létre kell hozni az áttelepítéshez használt rendszergazdai fiókot, amellyel elvégezhető a bérlők (Office 365 – Office 365) közötti áttelepítés. Átviteloptimalizálási célból egyes áttelepítési eszközök megkövetelik, hogy több rendszergazdai fiók működjön a forráshely bérlőjén.

Helyiségek, erőforrások, terjesztési csoportok és felhasználók objektumainak létrehozása a célhely bérlőjén   

A szükséges erőforrások létrehozása a célhely (Contoso) bérlőjén:

 1. Ha a Contoso Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) összetevőjéből az Azure AD Connect eszközzel történik az objektumok szinkronizálása, akkor a forráshely (Fabrikam) bérlői fiókjának AD DS összetevőjében tárolt objektumokat konszolidálással kell létrehozni a célhely (Contoso) bérlői fiókjának AD DS összetevőjében.

  1. Az Active Directory tartományi szolgáltatásokra épülő konszolidáció többféle AD DS-eszközzel is elvégezhető. Az áttelepítendő objektumok számától függően a konszolidáció több időt és alaposabb tervezést tehet szükségessé, ezért célszerű már az áttelepítést megelőzően elvégezni.

  2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a címtár-szinkronizálással az összes új felhasználó és csoport szinkronizálódott a célhely Contoso.com címen működő bérlőjére. Minden objektumnak felhasználónév@contoso.onmicrosoft.com formában kell megjelennie az új bérlőn, hiszen a Fabrikam tartomány még nem lett áttelepítve. A tartomány áttelepítése után a felhasználók és a csoportok elsődleges e-mail címe frissíthető a @fabrikam.com tartománynév használatára.

 2. Ha nem fog címtár-szinkronizálást használni, vagy ha a helyiségek, erőforrások, csoportok vagy felhasználók némelyikét az Office 365 felügyeleti központjában kezeli a forráshely bérlőjén, akkor ezeket az objektumokat a célhely bérlőjén kell létrehoznia. Az Office 365 felügyeleti központjában manuálisan vagy (nagyobb mennyiségű objektum importálásakor) tömeges hozzáadással, CSV-fájlon keresztül lehet létrehozni az objektumokat. Ezenkívül a Windows PowerShell is alkalmas objektumok létrehozására.

A végfelhasználók folyamatos tájékoztatása   

A munkahely vagy az intézmény végfelhasználóinak tájékoztatása az áttelepítésről:

 1. Dolgozzon ki egy tájékoztatási tervet, és kezdje meg a felhasználók tájékoztatását a közelgő áttelepítésről és szolgáltatásváltozásokról.

 2. Az áttelepítést követően valamennyi Outlook ügyfélprogramban üríteni kell a beceneveket tároló gyorsítótárt. A becenév és az automatikus kiegészítés szolgáltatások gyorsítótárainak visszaállítása az Outlook programban című témakör tartalmaz egy automatikus Fix it eszközt, amellyel a végfelhasználók elvégezhetik a szükséges lépéseket.

 3. Az áttelepítés utáni esetleges problémák megelőzése végett tájékoztassa a felhasználókat arról, hogy miként tudnak bejelentkezni az Outlook Web Appba az új bejelentkezési adataikkal.

Előkészítés és az áttelepítés előtti teendők: három nappal az áttelepítés előtt

A tartomány előkészítése   

Az alábbi lépések elvégzésével előkészítheti a tartományt az áttelepítésre.

 1. Indítsa el a tartományigazolási folyamatot a Fabrikam.com levelezési tartomány célhelyként megadott bérlőjén (Contoso).

 2. A contoso.com webhelyen, az Office 365 felügyeleti központjában vegye fel a Fabrikam.com tartományt, és hozza létre a DNS rendszerben az igazoláshoz szükséges TXT rekordokat.

  Megjegyzés: Az igazolás egyelőre sikertelen lesz, mert a tartomány még használatban van a másik bérlőn.

  Ezt a lépést azért célszerű most elvégezni, mert hamarabb megtörténhet a DNS-rekord propagálása, amely amúgy három napba is telhet. A végső igazolásra később kerül majd sor.

Az áttelepítés ütemezése   

Az áttelepítést a következő lépésekkel ütemezheti:

 1. Hozza létre az áttelepítendő felhasználói postaládák alaplistáját.

 2. Készítse el a postaláda-hozzárendeléshez szükséges CSV-fájlt a választott áttelepítési eszközhöz. Ezzel a hozzárendelési fájllal tudja majd hozzárendelni az áttelepítési eszköz a forráshelyen lévő postaládát a célhely bérlőjének postaládájához az áttelepítés során. A forráshelyi fiókok hozzárendeléséhez ajánlott az eredeti *.onmicrosoft.com tartományt használni, mert az egyéni levelezési tartomány folyamatosan más és más lesz.

CSV-fájl a postaládaadatok áttelepítéséhez az egyik Office 365-ös bérlői fiókból a másikba

Az MX rekordok élettartamának (TTL) tesztelése   

Következő lépésként ütemezni kell az élettartam tesztelését.

 1. Nyissa meg a DNS-t, és módosítsa az áttelepítendő elsődleges levelezési tartomány MX rekordjának TTL-értékét egy kis értékre (mondjuk 5 percre). Ha nem lehet ilyen rövid időt megadni TTL-értékként, jegyezze fel a legkisebb beírható értéket. Ha például a legkisebb megadható érték 4 óra, az MX rekordot az áttelepítés megkezdése előtt négy órával kell módosítani.

 2. Az Mx Lookup eszközzel ellenőrizheti az MX rekordok és a DNS módosításainak érvényességét.

A címtár-szinkronizálás letiltása a forráshely bérlőjén   

A forráshely bérlőjén, az Office 365 felügyeleti központjában tiltsa le a címtár-szinkronizálást. Mivel a folyamat egy napot vagy még többet is igénybe vehet, még az áttelepítés előtt el kell végezni. Miután megtörtént a letiltás a portálon, a forrás bérlőjének AD DS összetevőjét érintő módosítások nem fognak szinkronizálódni az Office 365-bérlőre. A felhasználók és a csoportok meglévő kiépítési folyamatát szükség szerint módosítani kell.

Áttelepítés: teendők az áttelepítés napján

Ezeket a lépéseket az áttelepítés napján kell elvégezni.

Az MX rekord módosítása és a beérkező levélforgalom leállítása   

Változtassa meg az elsődleges MX rekord értékét Office 365 értékről egy nem létező tartományt (például: fiktiv.example.com) jelző értékre. Az új levelek kézbesítését megkísérlő internetes levelezőkiszolgálók egy napig várólistára helyezik a leveleket, és megpróbálják újból kézbesíteni azokat. Ezt a módszert használva a kézbesítést végző kiszolgáló beállításaitól függően lesznek olyan e-mailek, amelyekre válaszul sikertelen kézbesítésről értesítő jelentést küld a program. Ha ez problémát jelent, használjon MX rekordokat helyettesítő szolgáltatást. Számos gyártó kínál olyan szolgáltatásokat, amelyek napokig vagy hetekig is a várólistán tudják tartani az e-maileket. Az áttelepítés befejezése után ezek a szolgáltatások már az új Office 365-bérlőre kézbesítik majd a várólistán tartott leveleket.

Tipp: Ha rövid (például ötperces) TTL-értéket állított be, ezt a lépést tanácsos a munkanap végén elvégezni, hogy kisebb legyen a fennakadás. Hosszabb TTL-érték esetén jóval előbb kell módosítani az MX rekordot, hogy eltelhessen a megadott időtartam. Amennyiben például este hatkor tervezi megkezdeni az áttelepítést, és négyórás TTL-érték van beállítva, akkor délután kettő óra előtt módosítani kell a TTL-értéket.

Szükség esetén ellenőrizze az MX rekordok és a DNS módosításainak érvényességét. Ehhez az Nslookup parancssori eszközt vagy más szolgáltatásokat (így az MxToolbox szolgáltatást) is használhatja.

A forráshely bérlőjének előkészítése   

Mielőtt áttelepíthetné a tartományt a célhely bérlőjére, el kell távolítania az elsődleges levelezési tartományt (fabrikam.com) a forráshely bérlőjének összes objektumából.

 1. Ha a tartományban nyilvános SharePoint Online-webhely is működik, akkor a tartomány eltávolítása előtt először vissza kell állítania a webhely URL-címét az eredeti tartományéra.

 2. Távolítsa el a forráshely bérlőjén regisztrált felhasználók Lync-licenceit a Lync felügyeleti portálján. Ezzel egyúttal a Lync Fabrikam.com webhelyhez rendelt SIP-címét is törli.

 3. Állítsa át az Office 365 szolgáltatást futtató forráshely postaládáinak alapértelmezett e-mail-címeit az eredeti tartománynak (fabrikam.onmicrosoft.com) megfelelően.

 4. Állítsa át a terjesztési listák, a helyiségek és az erőforrások alapértelmezett e-mail címeit a forráshely bérlőjén az eredeti tartománynak (fabrikam.onmicrosoft.com) megfelelően.

 5. Távolítsa el az összes másodlagos e-mail-címet (proxycímet) a még mindig a @fabrikam.com tartományt használó felhasználói objektumokból.

 6. Állítsa át a forráshely bérlőjének alapértelmezett tartományát a fabrikam.onmicrosoft.com útválasztási tartományra (ehhez kattintson a felügyeleti portál jobb felső sarkában a cége nevére).

 7. A Windows PowerShell Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com parancsával olvassa be azon objektumok listáját, amelyek még mindig használják a tartományt, így akadályozva az eltávolítást.

 8. A Hibaüzenet jelenik meg a tartomány Office 365-ből való eltávolításakor című cikk részletesen ismerteti a tartományok eltávolításával összefüggő gyakori problémákat.

A célhely bérlőjének előkészítése   

Végezze el a Fabrikam.com tartomány igazolásának lépéseit a contoso.com címen található bérlőn. Nem kizárt, hogy a tartomány régi bérlőről történő eltávolítása után egy órát is várnia kell.

 1. Választható lehetőség: igény esetén konfigurálhatja az automatikus észlelés CNAME rekordját (belső és külső adatok).

 2. Ha az AD FS összetevőt használja, konfigurálja az új tartományt a célhely bérlői fiókjában az AD FS-nek megfelelően.

 3. Kezdje meg a postaládák aktiválását a contoso.com címen működő bérlőn, majd rendeljen licencet az összes új felhasználói fiókhoz.

 4. Állítsa be a Fabrikam.com levelezési tartományt az új felhasználók elsődleges címtartományaként. Ezt megteheti úgy, hogy a portál licenc nélküli felhasználói közül kijelöl vagy szerkeszt néhányat, vagy futtathatja a Windows PowerShell megfelelő parancsát.

 5. Ha nem használja a jelszókivonat-szinkronizálási funkciót, az átmenő hitelesítést vagy az AD FS szolgáltatást, állítsa be a célhely (Contoso) bérlőjén az összes postaláda jelszavát. Amennyiben nem közös jelszót használ, küldje el a felhasználóknak az új jelszavukat.

 6. Miután a postaládák rendben megkapták a licencüket és aktiválva lettek, állítsa át a levéltovábbítási beállításokat úgy, hogy a Fabrikam MX rekordja a célhely (Contoso) bérlőjének Office 365-rekordjára mutasson. Mihelyst eltelik az MX rekord TTL-értéke, a levelek már az új és üres postaládákba továbbítódnak. Ha MX rekordokat helyettesítő szolgáltatást használ, elküldheti az e-maileket az új postaládákba.

 7. Teszteléssel győződjön meg arról, hogy a célhely bérlőjének új postaládái rendben fogadják és küldik a leveleket.

 8. Ha igénybe veszi az Exchange Online Védelmi szolgáltatást, több más mellett létre kell hoznia a célhely bérlőjén a forráshely bérlőjén korábban már használt átviteli szabályokat, összekötőket, engedélyezési listákat és tiltólistákat.

Az áttelepítés megkezdése   

A lehető legrövidebb leállás és a felhasználók minél kisebb mérvű zavarása érdekében határozza meg, hogy melyik áttelepítési módszer a legmegfelelőbb.

 • Áttelepítés ötszáz felhasználóig: Telepítse át a célhely bérlőjének postaládáiba a levelezéshez, a naptárhoz és a partnerekhez tartozó adatokat. Lehetőség szerint csak egy adott időszak (például az elmúlt fél év) leveleit telepítse át.

 • Ötszáznál több felhasználó áttelepítése: Több lépcsőben végezze el az áttelepítést. Az első napon a felhasználók partner- és naptáradatain felül csak egyheti levelezést telepítsen át, az elkövetkező napokban vagy hetekben pedig telepítse át a postaládákba a régebbi leveleket is.

Indítsa el a levelek áttelepítését a más gyártótól származó áttelepítési eszközzel.

 1. Kísérje figyelemmel az áttelepítési folyamatot a gyártótól kapott eszközökkel. Az áttelepítés közben rendszeres időközönként értesítse a felügyeletért és az áttelepítésért felelős csoportot a folyamat állapotáról.

 2. Miután végzett a teljes áttelepítéssel, szükség esetén további áttelepítéseket is beiktathat.

Az áttelepítés befejeződése után az Outlook 2007 és az Outlook 2010 minden felhasználó postaládáját maradéktalanul szinkronizálja. Az egyes postaládákba áttelepített adatok mennyiségétől függően ennek jelentős lehet a sávszélességigénye. Az Outlook 2013 alapértelmezés szerint csak egyévnyi adatot ment a gyorsítótárba. Ez a beállítás módosítható úgy, hogy több vagy kevesebb legyen a mentett adatmennyiség (például csak háromhavi), így kisebb sávszélesség is elegendő.

Áttelepítés utáni teendők: a szükségtelen adatok törlése   

Előfordulhat, hogy az áttelepített e-mailek megválaszolásakor kézbesíthetetlenséget jelző üzenet érkezik a felhasználóknak. Ügyeljen arra, hogy ürítse az Outlook beceneveket tároló gyorsítótárát. A becenév és az automatikus kiegészítés szolgáltatások gyorsítótárainak visszaállítása az Outlook programban című témakörben megtalálja a szükséges tudnivalókat. Megteheti azt is, hogy beállítja a már nem használt régi tartománynevet x.500-as proxycímként minden felhasználóhoz.

Mintaként használható Windows PowerShell-parancsprogramok

Az alábbiakban feltüntetett Windows PowerShell-parancsprogramok alapján elkészítheti saját parancsprogramjait.

Példa az Office 365-jelszavak tömeges átállításához

 1. Hozzon létre egy password.csv nevű CSV-fájlt.

 2. Szúrja be a fájlba az upn és a newpassword nevű oszlopot (például: valaki@contoso.com,Jelszo1).

 3. Futtassa az alábbi Windows PowerShell-parancsot:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Adott proxycímű Office 365-fiókok CSV-fájlba másolása

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Helyiség-postaládák tömeges létrehozása az Office 365-ben

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Postaládák másodlagos e-mail címének eltávolítása

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×