Postai vonalkódok hozzáadása címkékhez vagy borítékokhoz a Publisher programban

Az Egyesült Államok Postai Szolgálata (USPS) kifejlesztette a Kézbesítési ponti vonalkód (DPBC) rendszert, amely az Egyesült államok több mint 100 millió egyedi kézbesítési pontjára menő levélküldemények válogatásának automatizálását segíti. Ha küldeményei borítékjához vagy címkéjéhez postai vonalkódokat ad hozzá, automatizálási engedményre lehet jogosult.

Address label with barcode

A cikk tartalma

A postai vonalkódok követelményei

Postai vonalkódok hozzáadása címzettlistához

Boríték vagy címke típusú kiadvány megnyitása vagy létrehozása

A vonalkódok hozzáadása a kiadványhoz körlevélfunkcióval

A borítékok vagy címkék előzetes megtekintése és nyomtatása

A postai vonalkódok követelményei

Csak akkor lehet postai vonalkódokat hozzáadni címkékhez vagy borítékokhoz, ha a számítógépen már van telepítve postai vonalkód-betűtípus. Számos vállalattól lehet beszerezni postai vonalkód-betűtípusokat. Ha vonalkód-betűtípusokat kínáló vállalatot keres, keressen a „barcode font” vagy „bar code font” kulcsszavakra az Office Online webhely Microsoft Office piactér honlapján, vagy használjon internetes keresőprogramot.

Gondosan olvassa el a megvásárolt vonalkód-betűtípushoz kapott dokumentációt. A dokumentációban pontosan benne kell lennie annak, hogy mely karaktereket és számokat kell beírni érvényes vonalkód létrehozásához, továbbá hogy melyik betűméretet kell használni az USPS követelményeinek teljesítéséhez, hogyan kell létrehozni a vonalkód elejét és végét közrefogó hosszú vonalakat stb.

Az USPS postai vonalkódokra vonatkozó irányelvei függenek a küldemény (levél, válaszlevél, folyóirat stb) típusától. Mindenképpen nézzen utána az adott használatra vonatkozó követelményeknek. A tömeges küldemények díjtételei megkövetelik bizonyos kezelési és feladási eljárások követését. Ezenfelül az USPS rendszeresen módosítja a postai vonalkódok számításának módját. Ezen okokból mindenképpen a helyi postahivatallal dolgozzon, és tanulmányozza át az Egyesült Államok Postai Szolgálatának vonalkódokat érintő aktuális adatait.

Vissza a lap tetejére

Postai vonalkódok hozzáadása címzettlistához

Vonalkódokat ugyanúgy kell hozzáadni címkékhez vagy borítékokhoz, mint ahogyan neveket és címeket: az adatforrás elkészítésével és a körlevélfunkció használatával.

Az adatforrás a Microsoft Office Publisher címzettlistája, a Microsoft Office Access adatbázistáblája, a Microsoft Office Excel munkalapja, a Microsoft Office Outlook névjegyalbuma, vagy egyéb, a címkéken vagy borítékokon egyesíteni kívánt neveket és címeket tároló strukturált fájl.

Az adatforrásban vonalkódoszlopot kell létrehozni. A vonalkódoszlop minden sorának tartalmaznia kell a vonalkódot közrefogó két hosszú oszlop postai vonalkód-betűtípusában nyomtatandó karakter- és számkombinációt, a ZIP+4 kódot, a kézbesítési pont kódját és a korrekciós karaktert.

Excel worksheet containing Barcode column

1. Az adatforrás minden oszlopa egy adatkategóriát képvisel. Az adott oszlop egyes soraiban tárolt adatokat úgy adhatja hozzá a nyomtatott címkékhez és borítékokhoz, hogy a kezdő címke vagy boríték jellegű kiadványba beszúr egy (adatmezőnek is nevezett) oszlophelyőrzőt.

2. Az ebben a cellában lévő karakterek és számok az ugyanabban a sorban lévő cím postai vonalkódját definiálják. Ebben a példában a zárójelek a vonalkódot közrefogó hosszú vonalakat képviselik. A postai vonalkód-betűtípussal kapott dokumentációban nézhet utána, hogy mely karaktereket kell használnia.

3. Az egyes sorokban lévő adatok az egy címkén vagy borítékon megjelenő adatoknak felelnek meg.

Vonalkódok hozzáadása adatforráshoz

Ha még nincs adatforrásként használható címjegyzéke, létre kell hoznia egyet. A címjegyzékek létrehozásával kapcsolatban további információkat a Tippek a levelezési listákkal kapcsolatban című témakörben találhat.

Ha már van címjegyzéke, mindegyik rekordhoz hozzá kell adnia a vonalkódszámokat. Ezeket a számokat a körlevélhez használni tervezett adatforrásnak az oszlopába írhatja be.

Ha az adatforrást a Publisher programban hozta létre, a következő eljárással frissítheti az adatforrást. Ha az adatforrást az Access, Excel vagy más programban hozta létre, a legjobban ugyanabban a programban frissítheti az adatforrást, amelyben létrehozta. Az ezen programok bármelyikében létrehozott adatforrást akkor is szerkesztheti, miután kapcsolatot létesített a címzettlistával a leveleknek a Publisher programban végzett összefűzése során.

Az adatforrás frissítése

 1. A Publisher program Eszközök menüjében mutasson a Körlevélkészítés és katalógusegyesítés menüpontra, majd kattintson a Címlista szerkesztése parancsra.

 2. A Címlista megnyitása párbeszédpanelen jelölje ki az adatforrást, majd kattintson a Megnyitás parancsra.

 3. Az Adatforrás szerkesztése párbeszédpanelen kattintson az Oszlopok testreszabása parancsra.

 4. Az Oszlopok testreszabása párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás parancsra.

 5. A Mező hozzáadása párbeszédpanelen írja be a mező nevét (vagy az oszlop fejlécét) – például azt, hogy Vonalkód – és kattintson kétszer az OK gombra.

 6. Az Adatforrás szerkesztése párbeszédpanelen kattintson annak az új oszlopnak az első cellájára, ahova az adatokat be kívánja vinni.

 7. Írja be a vonalkódot, majd a Le nyílbillentyűt lenyomva lépjen az alatta lévő sorra.

 8. Ezt a műveletet ismételje mindaddig, amíg az összes használni kívánt vonalkódot be nem vitte a listába.

 9. Az OK gombra kattintva mentse és zárja be a fájlt.

  Megjegyzés : Ha azt kívánja, hogy a nyomtatott címkék vagy borítékok címeiben megjelenjenek az irányítószámok vagy egyéb postai kódok, még akkor is szükség van külön irányítószám-oszlopra, ha az adatforrásban van vonalkód-oszlop.

Vissza a lap tetejére

Boríték vagy címke jellegű kiadvány megnyitása vagy létrehozása

Az adatforrás kialakítása után megnyithatja a boríték vagy címke jellegű kiadványt. Ha rendelkezik olyan kiadvánnyal, amelyet a múltban használt már levelezés céljaira, nyissa meg azt. Ha azonban előzmények nélkül indul, nyisson meg egy, az azon borítékok vagy címkék méretének megfelelő kiadványt, amelyekre neveket, címeket és vonalkódokat kíván nyomtatni. Ha címkéket nyomtat, jegyezze fel a a vásárolt címkecsomaghoz társított termékszámot (például 5160 vagy L7163). A számra a megfelelő kiadvány megnyitásához lesz szükség.

Meglévő kiadvány megnyitása

 1. Indítsa el a Publisher alkalmazást.

 2. Válassza a Fájl menü Megnyitás parancsát.

 3. A Kiadvány megnyitása párbeszédpanelen keresse meg a kívánt boríték vagy címke jellegű kiadványt, majd kattintson a Megnyitás gombra.

Teljesen új borítékok létrehozása

 1. Indítsa el a Publisher alkalmazást.

 2. A Kiadványtípusok listában hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

  • Ha egyszerű, üres borítékkal indul, kattintson az Üresoldal-méretek elemre, majd a Borítékok parancsra.

  • Az előre megtervezett borítékkal való kezdéshez a Kiadványtípusok csoportban kattintson a Borítékok parancsra, és a kívánt módosítások végrehajtásával végezze el a kiadvány testreszabását.

   A Testreszabás alatt megadhatja a szín- és betűtípus-sémákat, továbbá a tervezéshez alkalmazandó üzleti adatokat.

 3. Kattintson a Létrehozás gombra.

Teljesen új címkék létrehozása

Sok kiadvány kialakítható úgy, hogy nyomtatása egy adott gyártó címketermékeire történjék. Tervezhet címkéket például a Publisher program valamelyik tervének használatával, majd a kiadványt nyomtathatja egy bizonyos gyártó (például Avery, NCR vagy Printec) címkepapírjára.

 1. Indítsa el a Publisher alkalmazást.

 2. A Kiadványtípusok listában kattintson az Üresoldal-méretek elemre, majd a Levélcímkék, az Adathordozó-címkék vagy az Egyéb címkék kategóriára.

  A Testreszabás csoportban megadhatja a tervre vonatkozó szín- és betűtípus-sémákat, valamint üzleti adatokat.

 3. Keresse meg a címkék gyártójának a nevét, és bontsa ki a listát.

 4. Görgetéssel tekintse át a címkekiadványokat, kattintson a címkecsomagnak megfelelő termékszámra vagy -méretre, majd kattintson a Létrehozás gombra.

  Tipp : Ha nem talál a csomagon lévővel pontosan megegyező kiadványszámot, vizsgálja meg a csomagot és a címkékkel érkezett adatokat. Lehetséges, hogy olyan egyéb termékszámok is szerepelnek a Publisher listájában, amelyeknél a címkeméret és -elrendezés azonos a csomagban lévő címkékével. Az Avery 8163-as jelűekre nyomtatáshoz például az Avery 8463-as, 8663-as, 15163-as vagy 18163-as jelűeket is választhatja a Publisher programban.

Vissza a lap tetejére

A vonalkódok hozzáadása a kiadványhoz a körlevélfunkcióval

Címke vagy boríték jellegű kiadvány megnyitása után azt adatforráshoz csatlakoztathatja, amely egy a hozzáadni kívánt neveket, címeket és vonalkódokat tartalmazó fájl. A kapcsolat létrehozása után helyőrzőket (egyesítési mezőket) adhat az induló kiadványhoz annak megjelölésére, hogy hol jelenjen meg a cím és a vonalkód a nyomtatott címkéken vagy borítékokon.

Megjegyzés : Ha a kiadvány oldalaival képeket szeretne egyesíteni, – például mert céglogót akar beiktatni – az adatforrásnak az egyesíteni kívánt képfájlok neveit vagy elérési út kell tartalmaznia. Maguk a képek ne szerepeljenek az adatforrásban.

Csatlakoztatás az adatforráshoz

 1. Az Eszközök menüben mutasson a Levelek és katalógusok pontra és kattintson a Körlevél parancsra.

 2. A Körlevél munkaablakban a Címzettek listájának létrehozása területen kattintson a Létező listából elemre, majd a Tovább: Címzettlista létrehozása vagy meglévő lista csatlakoztatása parancsra.

 3. Az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen kattintson a vonalkódokat tartalmazó adatforrásra.

  A Microsoft Publisher alapértelmezés szerint az Adatforrások mappában tárolja az adatforrásokat. Az is előfordulhat, hogy tallózással kell megkeresnie az adatforrást.

 4. Kattintson a Megnyitás gombra.

  A kijelölt adatforrás típusától függően további, adatokat kérő párbeszédpanelek is megjelenhetnek. Ha például az adatforrás egy olyan Microsoft Office Excel munkafüzet, amelyben az adatok több munkalapon találhatók, ki kell jelölnie a kívánt adatokat tartalmazó lapot, majd az OK gombra kell kattintania.

 5. A Körlevél címzettjei párbeszédpanel lehetőséget nyújt az adatfájl bejegyzéseinek szűkítésére vagy rendezésére. Lehet például, hogy csak egy bizonyos városban lévő ügyfelek számára kíván leveleket küldeni. Ha nem kívánja szűkíteni vagy rendezni az adatokat, kattintson az OK gombra. Ha az adatokat rendezni vagy számukat szűkíteni szeretné, az OK gombra kattintás előtt hajtson végre az alábbi lépések közül néhányat vagy mindent.

  • Ha egy adott sorban lévő adatokra nincs szüksége a címkén vagy borítékon, a sor elején lévő jelölőnégyzet bejelölésének törlésével szüntesse meg a sor kijelölt állapotát.

  • Ha a sorokat valamelyik oszlop értékei alapján növekvő vagy csökkenő sorrendbe szeretné rendezni, kattintson a megfelelő oszlopfejlécre.

  • Ha a sorok számát egy adott feltétel szerint szűrni szeretné, kattintson az oszlopfejlécen lévő nyílra.

   Megjegyzés : Ha az Outlook névjegyalbumfájlját használta adatforrásként, és valamelyik felhasználói mezőben tárolta a vonalkódokat (például Felhasználói mező 1), akkor sokat kell jobbra görgetnie a Körlevél címzettjei párbeszédpanelen a mező megjelenéséig. A párbeszédpanelen a mező pozícióját a mező oszlopfejét balra vagy jobbra húzva módosíthatja.

 6. Az OK gombra kattintva visszatérhet a Körlevél munkaablakba.

Helyőrzők hozzáadása és formázása

Az adatmezőknek is nevezett helyőrzők az adatforrásból származó oszlopfejeknek felelnek meg. Vonalkód-adatmező elhelyezésével címke vagy boríték jellegű kiadványban azt jelzi a felhasználó, hogy hol szeretné megjeleníteni a vonalkód oszlopából az adatokat a nyomtatott példányokon. A mezőket úgy formázhatja, hogy a nyomtatott címkéken vagy borítékokon az adatok úgy nézzenek ki, ahogyan kívánja. Úgy kell formáznia a vonalkód-mezőt, hogy a mező adatai postai vonalkód-betűtípussal kerüljenek nyomtatásra.

Helyőrzők hozzáadása és formázása borítékokon

 1. Ha üzletiadat-készletet hozott létre, azt a program válaszcímként szúrja be. Ha nem hozott létre ilyen készletet, és ha nem olyan borítékokra nyomtat, amelyekre már nyomtatva van a válaszcím, vagy ha üresoldal-mérettel kezdte a boríték jellegű kiadvány létrehozását, adja hozzá a válaszcímet.

  • Ha a válaszcímnek van mintaszövege, kattintson rá, majd írja be a válaszcímet.

  • Ha nincs válaszcím-szövegdoboz, akkor az Objektumok eszköztáron kattintson a Szövegdoboz Gombkép gombra. A borítékon az egérkurzor átlós húzásával hozzon létre szövegdobozt a válaszcím számára, majd írja be a válaszcímet.

 2. Most pedig hajtsa végre a cím és a vonalkód mezőinek hozzáadását.

  • Ha van mintaszöveg a levelezési cím számára a borítékon, térjen át a következő lépésre.

  • Ha nincs szövegdoboz a levelezési cím számára, akkor az Objektumok eszköztáron kattintson a Szövegdoboz Gombkép gombra. A borítékon az egérkurzor átlós húzásával hozzon létre szövegdobozt a levelezési cím számára.

 3. Az Objektumok eszköztáron kattintson ismét a Szövegdoboz Gombkép gombra. A borítékon a levelezési cím szövegdoboza felett az egérkurzor átlós húzásával hozzon létre egy másik szövegdobozt a vonalkód számára. A szövegdobozt az USPS vonalkód-irányelveiben előírt elválasztósávval rajzolja meg. A vonalkódnak például legalább 0,04 hüvelyk távolságra kell lennie a levelezési cím szövegdobozának a tetejétől, a vonalkód szövegdobozának az aljától, és a boríték szélétől. A szövegdoboz hossza majdnem 3 hüvelyk kell legyen, hogy teljesen elférjen benne a nyomtatott vonalkód.

  Megjegyzés : Mindenképp nézzen utána az USPS irányelveiben a boríték egyéb elemeitől elválasztó sáv mérésével kapcsolatban.

 4. Kattintson a levélcím szövegdobozába.

 5. A Körlevél munkaablak További elemek csoportjában kattintson a Címterület elemre.

 6. A Címterület beszúrása párbeszédpanelen válassza meg a címzettek neveinek formátumát, majd kattintson a Mezők egyeztetése gombra.

 7. A Mezők egyeztetése párbeszédpanelen győződjön meg arról, hogy a címekben használt, a bal oldalon listázott mindegyik címösszetevő párosítva van-e a jobb oldali adatforrás egy oszlopával. Kattintson az OK gombra, majd ismét az OK gombra.

  Megjelenik egy «Címterület» mező a boríték jellegű kiadványban.

 8. Kattintson a vonalkód szövegdoboz belsejébe. A Körlevél munkaablakban A kiadvány előkészítése csoportban a lista vonalkód adatmezőjére kattintva adja hozzá a «Vonalkód» mezőt a boríték jellegű kiadványhoz.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Megjegyzés : Ha Outlook-névjegyalbum fájlból egyesít vonalkódokat, a vonalkódokat tartalmazó mező neve valószínűleg Felhasználói mező 1, Felhasználói mező 2, Felhasználói mező 3 vagy Felhasználói mező 4.

 9. Jelölje ki az éppen hozzáadott «Vonalkód» vagy «Felhasználói mező» mezőt a hegyes zárójelekkel (« ») együtt.

 10. Kattintson a Formátum menü Betűtípus parancsára.

 11. A Betűtípus párbeszédpanelen a Betűtípus csoportban válassza ki a postai vonalkód-betűtípust. A Méret csoportban jelölje ki azt a betűméretet, amely a betűtípus dokumentációja szerint megfelel az USPS követelményeknek.

 12. Kattintson az OK gombra.

  A «Vonalkód» vagy «Felhasználói mező» mező mérete és megjelenése módosulhat.

  Megjegyzés : Módosíthatja a levelezési cím szövegének betűtípusát, méretét, színét és más jellemzőit is. Egyszerűen csak jelölje ki a «Címterület» mezőt a hegyes zárójelekkel (« ») együtt, és alkalmazza a kívánt formázást.

Címkék helyőrzőinek hozzáadása és formázása

 1. Végezze el a cím és a vonalkód mezőinek hozzáadását a következő módszerek valamelyikével:

  • Ha a címkén van mintaszöveg, kattintson rá. Vigye az egérmutatót a szövegdoboz tetején lévő világos kör fölé. Húzza az egérmutatót lefelé úgy, hogy a szövegdoboz mérete körülbelül az eredeti méret kétharmadára vagy felére csökkenjen. A szövegdobozon kívülre kattintva szüntesse meg a szövegdoboz kijelölését.

  • Ha nincs mintaszöveg a címkén, akkor az Objektumok eszköztáron kattintson a Szövegdoboz Gombkép gombra. A címkén átlósan húzva az egérmutatót hozza létre a levelezési szövegdobozt; ez utóbbi magassága legyen körülbelül a címke magasságának kétharmada, és hossza majdnem egyezzen meg a címke teljes hosszával; mindkét végén körülbelül 0,25 hüvelykkel rövidebb lehet. Mindenképpen hagyjon közelítőleg 0,125 hüvelyknyi közt a címke aljánál is.

 2. Kattintson az Objektumok eszköztár Szövegdoboz Gombkép gombjára.

 3. Az egérmutatót átlósan húzva hozzon létre vonalkód-szövegdobozt a címke üres felső területén. Az új szövegdoboz legyen ugyanolyan hosszú, mint a címkén lévő másik szövegdoboz, és hagyjon legalább 0,04 hüvelyk közt a szövegdoboz és a címke teteje között, továbbá a vonalkód-szövegdoboz alja és az alatta lévő szövegdoboz között.

 4. Kattintson a címkén a levelezési cím szövegdobozának belsejébe. A Körlevél munkaablak További elemek csoportjában kattintson a Címterület elemre.

 5. A Címterület beszúrása párbeszédpanelen válassza meg a címzettek neveinek formátumát, majd kattintson a Mezők egyeztetése elemre.

 6. A Mezők egyeztetése párbeszédpanelen vizsgálja meg, hogy a címekben használt, a bal oldalon listázott mindegyik címösszetevő párosítva van-e a jobb oldali adatfájl egy oszlopával. Kattintson az OK gombra, majd ismét az OK gombra.

  Megjelenik egy «Címterület» mező a címke jellegű kiadványon.

 7. Kattintson a vonalkód-szövegdoboz belsejébe. A Körlevél munkaablakban A kiadvány előkészítése csoportban a lista vonalkód adatmezőjére kattintva adja hozzá a «Vonalkód» mezőt a boríték jellegű kiadványhoz.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Megjegyzés : Ha Outlook-névjegyalbum fájlból olvaszt be vonalkódokat, a vonalkódokat tartalmazó mező neve valószínűleg Felhasználói mező 1, Felhasználói mező 2, Felhasználói mező 3 vagy Felhasználói mező 4.

 8. Jelölje ki az éppen hozzáadott «Vonalkód» vagy «Felhasználói mező» mezőt a hegyes zárójelekkel (« ») együtt.

 9. Kattintson a Formátum menü Betűtípus parancsára.

 10. A Betűtípus párbeszédpanel Betűtípus csoportjában válassza a postai vonalkód-betűtípust. A Méret csoportban válassza ki azt a betűméretet, amely a betűtípus dokumentációja szerint megfelel az USPS követelményeknek. Kattintson az OK gombra.

  A «Vonalkód» vagy «Felhasználói mező» mérete és megjelenése módosulhat.

  Megjegyzés : Módosíthatja a levelezési cím szövegének betűtípusát, méretét, színét és más jellemzőit is. Egyszerűen csak jelölje ki a «Címterület» mezőt, és alkalmazza a kívánt formázást.

Vissza a lap tetejére

A borítékok vagy címkék előzetes megtekintése és nyomtatása

Most már beolvaszthatja az adatokat az adatfájlból a kiadványba, és az egyesítéshez kiválasztott adatok minden sorához új címkét vagy borítékot hozhat létre. A kiadványok előzetes megtekintésekor azonosíthatja mindazon problémákat, amelyeket a nyomtatás előtt ki kell küszöbölni.

A címek és a vonalkódok előzetes megtekintése

 1. A navigációs gombokra kattintva a bejegyzéseket sorban megtekintheti, Előre gomb Vissza gomb és láthatja, hogy az egyes bejegyzések hogyan fognak megjelenni az egyesített kiadványban.

  Itt látható, hogy hogyan nézhet ki egy egyesített kiadvány:

  Preview of label with barcode

 2. Ha lát problémákat, akkor most azokat orvosolni tudja. Példák azokra a problémákra, amelyekkel szembekerülhet:

 3. Ha elégedett az előnézetekkel, kattintson a munkaablak alján a Tovább: Egyesített kiadványok létrehozása elemre.

A vonalkód egy része hiányzik

Lehet, hogy a vonalkód szövegdoboza túl rövid ahhoz, hogy a teljes vonalkód megjelenhessen. Kattintson a szövegdoboz körüli szegélyre, majd húzza a fehér fogópontot addig, amíg a szövegdoboz fel nem veszi a helyes méretet.

A címek nem jelennek meg helyesen

Lehet, hogy a címek nem jelennek meg helyesen. A Sorozatlevél munkaablakban kattintson a Címterület hivatkozásra. Vigye az egérmutatót a Címterületet tartalmazó szövegdoboz bal felső sarkára, kattintson az Adatmező legördülő menüre Merge Field options , majd kattintson a Címterület módosítása parancsra. A Címterület módosítása párbeszédpanelen kattintson a Mezők egyeztetése elemre. A Mezők egyeztetése párbeszédpanelen győződjön meg róla, hogy a címekben használt, a bal oldalon listázott mindegyik címösszetevő párosítva van-e a jobb oldali adatforrás egy oszlopával. Kattintson az OK gombra, majd kattintson ismét az OK gombra.

A szöveg formázása nem mutat jól

Lehet, hogy célszerű módosítani a betűtípust vagy a betűméretet és -színt a címterületen. Jelölje ki a «Címterület» mezőt a hegyes zárójelekkel (« ») együtt. A Formátum menüben kattintson a Betűtípus gombra, ezzel megnyitja a Betűtípus párbeszédablakot, majd hajtsa végre a kívánt módosításokat.

Az egyesített kiadvány nyomtatása

Most már készen áll a nyomtatásra. Ha a címeket és a vonalkódokat borítékokra nyomtatja, akkor a kiadványokat különálló lapokként nyomtatja. Ha a címeket és a vonalkódokat címkékre nyomtatja, akkor a címek egy tartományát és a hozzájuk társított vonalkódokat nyomtathatja címkékből összetevődő lapra, vagy nyomtathat több példányt ugyanabból a címből és a hozzá társított vonalkódokból az adott lap minden címkéjére..

A címek és a vonalkódok nyomtatása borítékokra

Miután létrehozta a borítékot, és kiválasztotta a kívánt oldalméretet, készen áll a boríték nyomtatására.

 1. A Sorozatlevél munkaablakban kattintson a Nyomtatás elemre, majd a Kiadvány- és papírbeállítások fülre.

 2. Ellenőrizze a Minta ablak tartalmát. Ha nem tudja biztosan, hogyan kell betölteni a borítékot, kattintson a Papír behelyezési módjának jelzése választógombra, majd a Nyissa meg a Boríték beállításai párbeszédpanelt gombra.

 3. A Boríték beállításai párbeszédpanelen a vastag kék keretes ábra mutatja a nyomtatóhoz ajánlott beállítást.
  Borítékbeállítási ábra

  Megjegyzés : A tálcák és a beállítások száma a használt nyomtató gyártójától, típusától és modelljétől függően változik.

 4. Kattintson az OK, majd a Nyomtatás gombra.

 5. A Fájl menüben a Mentés parancsra kattintva mentse a kiadványt.

  Megjegyzés : Vegye tekintetbe, hogy amit ment, az nem a nyomtatott borítékok készlete, hanem az adatforráshoz és a helyőrző mezőkhöz kapcsolt kiadvány. A kiadvány mentése révén gyorsan létrehozhat egy másik borítékkészletet, ha szüksége van rá. A kiadvány megtartja a kapcsolatot azzal az adatforrással, amelyikkel a felhasználó összekapcsolta, így tehát előre lehet ugrani a következő lépésre, ami a nyomtatási kép megtekintése.

A címek és vonalkódok nyomtatása címkékre

 1. A Fájl menüben kattintson a Nyomtatóbeállítás parancsra.

 2. A Nyomtatóbeállítás párbeszédpanelen hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

  • Ha úgy kívánja kialakítani a címkéket, hogy nyomtatáskor a lap minden címkéjére különböző cím kerüljön a címhez társított vonalkóddal, a Nyomtatási beállítások csoportban kattintson a Laponként több oldal lehetőségre, majd az OK gombra.

  • Ha úgy kívánja kialakítani a címkéket, hogy nyomtatáskor a lap minden címkéjére ugyanazon cím kerüljön a címhez társított vonalkóddal, a Nyomtatási beállítások csoportban kattintson a Laponként több példány lehetőségre, majd az OK gombra.

 3. Gyorsnézetben tekintse meg a nyomtatás eredményét, és győződjön meg róla, hogy a címke adatai megfelelő helyen vannak-e a címkéket hordozó lapon. A Sorozatlevél munkaablakban az Egyesített kiadványok létrehozása csoportban kattintson a Nyomtatási kép lehetőségre. Ha szükséges, végezzen módosításokat, hogy a címkék és a vonalkódok megfelelően helyezkedjenek el a címkéken.

  Hogyan?

  1. A Bezárás gombra kattintva zárja be a Nyomtatási kép ablakot.

  2. Kattintson a Fájl menü Oldalbeállítás parancsára.

  3. Az Oldalbeállítás párbeszédpanelen kattintson a Speciális fülre. Végezze el a margók és térközök szükséges módosításait az Egyéni oldalméret párbeszédpanelen, majd kattintson kétszer az OK gombra.

  4. A Körlevél munkaablakban az Egyesített kiadványok létrehozása csoportban kattintson ismét a Nyomtatási kép lehetőségre, és ellenőrizze a beállításokat.

 4. A Bezárás gombra kattintva zárja be a Nyomtatási kép ablakot

 5. A Körlevél munkaablakban az Egyesített kiadványok létrehozása csoportban kattintson a Nyomtatás lehetőségre. Válassza ki a kívánt nyomtatási beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

 6. A Fájl menüben a Mentés parancsra kattintva mentse a kiadványt.

  Megjegyzés : Vegye tekintetbe, hogy amit ment, az nem a nyomtatott borítékok készlete, hanem az adatforráshoz és a helyőrző mezőkhöz kapcsolt kiadvány. A kiadvány mentése révén gyorsan létrehozhat egy másik borítékkészletet, ha szüksége van rá. A kiadvány megtartja a kapcsolatot azzal az adatforrással, amelyikkel a felhasználó összekapcsolta, így tehát előre lehet ugrani a következő lépésre, ami a nyomtatási kép megtekintése.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×