OneDrive Vállalati verziós webhelycsoportok listájának megjelenítése

Ez a cikk a rendszergazdának egy PowerShell-parancsprogramot biztosít, amellyel minden OneDrive Vállalati verziós webhely megjeleníthető a szervezetében.

1. lépés: A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj csatlakoztatása a szervezethez

2. lépés: Lista készítése az összes OneDrive Vállalati verziós webhelyről a Windows PowerShell segítségével

A parancsprogram használatával kapcsolatban a témakör végén a További információ című szakaszban talál tippeket.

Előzetes tennivalók

 • Telepítse a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéjat. További információt a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj-környezet beállítása a Windows PowerShell használatával című témakörben talál.

  Fontos: A felhasználók OneDrive Vállalati verziós webhelyéhez saját maguknak webhelycsoportgazdai engedélyt adó bérlői rendszergazdák megnyithatják a felhasználók OneDrive Vállalati verziós dokumentumtárait, és elvégezhetik ugyanazokat a feladatokat, mint a tulajdonos. Fontos szabályozni és felügyelni, hogy szervezetében ki kapott bérlői rendszergazdai engedélyt.

 • A PowerShell-parancsprogramhoz telepíteni kell a SharePoint ügyféloldali objektummodellt (CSOM). Ezt a következő sor jelzi: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • A jelen témakörben megadott minta PowerShell-parancsprogramokat a Microsoft egyetlen szokásos támogatási programja vagy szolgáltatása sem támogatja. A minta parancsprogramok adott állapotukban állnak rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül. A Microsoft továbbá elhárít mindennemű vélelmezett felelősséget, korlátozás nélkül ideértve a forgalmazhatóságot és adott célra való alkalmasságot szavatoló garanciát is. A minta parancsprogramok és a dokumentáció használatából vagy teljesítményéből eredő minden kockázatot Önnek kell vállalnia. A Microsoft, a szerzői vagy a parancsprogramok létrehozásában, gyártásában vagy szállításában részt vevő egyetlen másik fél sem vállal semmilyen esetben sem felelősséget a minta parancsprogramok használatából vagy a használatra való képesség hiányából eredő esetleges károkért (korlátozás nélkül ideértve az üzleti haszon elmaradásából, az üzlet meghiúsulásából, üzleti adatok elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből származó károkat), még abban az esetben sem, ha a Microsoftot tájékoztatták e károk bekövetkeztének lehetőségéről.

1. lépés: A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj csatlakoztatása a szervezethez

 1. A helyi számítógépen nyissa meg a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéjat, és futtassa az alábbi parancsot:

  $credentials = Get-Credential

  A Windows PowerShell – hitelesítő adatok kérése párbeszédpanelen írja be az Office 365-ös globális rendszergazdai fiókjának felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson az OK gombra.

 2. Futtassa az alábbi parancsot a rendszerhéj csatlakoztatásához a SharePoint Online-szervezethez:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. Ha szeretne megbizonyosodni arról, hogy kapcsolódik a SharePoint Online-szervezetéhez, futtassa a következő parancsot a szervezet gyökérwebhelyéhez való csatlakoztatáshoz:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

2. lépés: Lista készítése az összes OneDrive Vállalati verziós webhelyről a Windows PowerShell segítségével

Ebben a lépésben egy PowerShell-parancsprogramot futtatva létrehoz egy listát a szervezetében található összes OneDrive Vállalati verziós webhelyről. A listát szövegfájlba menti a rendszer.

 1. Mentse az alábbi szöveget egy szövegfájlba. Mentheti például egy GetOD4BSites.txt nevű fájlba.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Szerkessze az alábbi változókat a parancsfájl elején, és használja a szervezetére jellemző adatokat. Az alábbi példa feltételezi, hogy szervezete tartományneve contoso.com.

  • $AdminURI:   A SharePoint Online felügyeleti szolgáltatás URI-címét adja meg, például: https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount:   Egy globális rendszergazdai fiókot ad meg az Office 365-ös szervezetében, például: admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass:   A(z) $AdminAccount által megadott fiók jelszavát adja meg, például: "J$P1ter1".

  • $LogFile:   A létrehozott és szervezete összes OneDrive Vállalati verziós webhelyét tartalmazó szövegfájl teljes elérési útját adja meg. Ha például az asztalra szeretné menteni a fájlt, használja a következőt: 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

 3. A fájlnévkiterjesztés .ps1 kiterjesztésre módosításával mentse a szövegfájlt PowerShell-parancsfájlként. A GetOD4BSites.txt fájlt mentse például GetOD4BSites.ps1 fájlként.

 4. A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéjban nyissa meg az előző lépésben létrehozott parancsprogramot tartalmazó mappát, majd futtassa a parancsprogramot, például:

  .\GetOD4BSites.ps1

A parancsprogram sikeres befejeződése után a parancsprogram $LogFile változójában megadott helyen létrejön egy szövegfájl. A fájl a SharePoint Online-szervezetében lévő összes OneDrive Vállalati verziós webhely listáját tartalmazza. Az alábbi szöveg annak példája, hogy miként kell formázni a fájlban lévő webhelyek listáját. Szükség esetén eltávolíthat webhelyeket a listáról.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Vissza a lap tetejére

További információ

A OneDrive Vállalati verziós webhelyekhez a Get-SPOSite parancsmagot használva csatlakozhat, a Set-SPOSite parancsmag segítségével pedig módosíthatja a tulajdonjogot. Ha Ön a webhely tulajdonosa, a szokásos SharePoint ügyféloldali objektummodell (CSOM) segítségével további felügyeleti műveleteket végezhet el.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×