Oktatóanyag: Lenyűgöző Power View-jelentések létrehozása – 2. rész

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Absztrakt:    Az előző oktatóanyagban végén Létrehozása lenyűgöző Power View-jelentések - Part 1, az Excel-munkafüzet egy három Power View-jelentéseket és interaktív térkép, kör, köztük sok képi megjelenítések sáv- és oszlopdiagramok. Ebből az oktatóanyagból megismerheti, hogyan hozhat létre további interaktív a Power View nézetet tartalmazó jelentésekhez.

Amikor ezeket a jelentéseket közzéteszi és elérhetővé teszi a SharePoint-ban, a képi megjelenítések mindenki számára ugyanolyan interaktívak lesznek, mint ebben az oktatóanyagban.

Az oktatóanyag az alábbi részekből áll:

Többszörös diagramok létrehozása

Interaktív jelentések készítése kártyákkal és mozaikokkal

Pontdiagramok és buborékdiagramok létrehozása időalapú lejátszást használó képi megjelenítésekkel

Ellenőrzés és teszt

Az oktatóanyag végén található tesztet elvégezve ellenőrizheti, hogy mennyit tanult. Láthat egy listát is azokról a videókról, amelyek a Power View fogalmait és lehetőségeit működés közben mutatják be.

Ez a sorozat olimpiai érmeket, vendéglátó országokat és különféle olimpiai sporteseményeket leíró adatokat használ. A sorozatban az alábbi oktatóanyagok találhatók:

 1. Adatok importálása az Excel 2013-ba és adatmodell létrehozása

 2. Adatmodell-kapcsolatok bővítése az Excel 2013, a Power Pivot és a DAX használatával

 3. Térképalapú Power View-jelentések létrehozása

 4. Internetes adatok beépítése és Power View-jelentések alapértelmezéseinek beállítása

 5. Lenyűgöző Power View-jelentések létrehozása – 1. rész

 6. Lenyűgöző Power View-jelentések létrehozása – 2. rész

Azt javasoljuk, hogy sorban egymás után végezze el őket.

Ezek az oktatóanyagok az Excel 2013-at használják engedélyezett Power Pivot bővítménnyel. Az Excel 2013-ról az Első lépések az Excel 2013-ban című témakörben tudhat meg többet. A Power Pivot engedélyezéséről A Power Pivot bővítmény című témakörben tájékozódhat.

Többszörös diagramok létrehozása

Ebben a szakaszban folytatja az interaktív képi megjelenítések létrehozását a Power View bővítménnyel. Ez a szakasz különféle típusú többszörös diagramok létrehozását ismerteti. A többszörös diagramokat hálódiagramoknak is nevezik.

Interaktív létrehozása Függőleges Többszörös diagramok

A többszörös diagramok létrehozását egy másik diagrammal (például tortadiagrammal vagy vonaldiagrammal) kell kezdeni.

 1. Az Excelben jelölje ki a Sáv és oszlop munkalapot. Új Power View-jelentés létrehozásához válassza a POWER VIEW > Beszúrás > Power View gombot a menüszalagon. Ekkor létrejön egy üres Power View-jelentéslap. Nevezze át a jelentést Többszörösök névre. Ehhez kattintson a jobb gombbal alul a fülre, és válassza a megjelenő menü Átnevezés parancsát. Az átnevezéshez duplán is kattinthat a lapra.

 2. Bontsa ki a Medals (Érmek) táblát a Power View nézetbeli mezők területen, és jelölje ki a Gender (Nem), majd az Event (Versenyszám) mezőt. A MEZŐK területen válassza az Event mező melletti nyílgombot, majd a Darabszám (nem üres) elemet. A Power View által létrehozott táblázat az alábbi képen láthatóhoz hasonlóan néz ki.

  Táblázat képi megjelenítése a Power View használatával

 3. A menüszalagon válassza a TERVEZÉS > Megjelenítés váltása > Egyéb diagram > Torta parancsot. Jelentését az alábbi kép szemlélteti.

  Tortadiagram a Power View-ban

 4. Úgy gondolja, érdekes lenne megnézni a versenyszámok számát nemekre bontva az idő függvényében. Ezen információ megtekintésének egyik módja a többszörös diagramok használata. Húzza a Medal táblából az Év mezőt a FÜGGŐLEGES TÖBBSZÖRÖSÖK mezőre. Ahhoz, hogy több diagram jelenhessen meg, távolítsa el a jelmagyarázatot. Ehhez válassza az ELRENDEZÉS > Jelmagyarázat > Nincs parancsot a menüszalagon.

 5. Módosítsa az elrendezést úgy, hogy a többszörös diagram rácsa hat diagramnyi szélességű és hat diagramnyi magasságú legyen. Jelölje ki a diagramot, és válassza az ELRENDEZÉS > Rács magassága > 6, majd az ELRENDEZÉS > Rács szélessége > 6 lehetőséget. A képernyő megjelenése az alábbihoz hasonló.

  Többszörös tortadiagram a Power View-ban

 6. A többszörös diagramtípus is interaktív. Ha a mutatót valamelyik tortadiagram fölé viszi, megjelennek annak a szeletnek az adatai. Ha egy körszeletre kattint a rácsban, akkor a kijelölt adat kiemelve jelenik meg a többszörös diagram minden részdiagramján. Az alábbi képen 1952-höz a sárga szelet (nők) van kijelölve, és az összes többi sárga szelet is kiemelve látható. Ha több diagram érhető el, mint amennyit a Power View egy képernyőn meg tud jeleníteni, a képi megjelenítés jobb szélén egy görgetősáv látható.

  több diagram használata a Power View-ban

Interaktív vízszintes többszörös diagramok létrehozása

A vízszintes diagramok hasonlóan működnek a függőleges többszörös diagramokhoz.

 1. Függőleges többszörös diagramjait módosítani szeretné vízszintes többszörösökre. Ehhez húzza az Év mezőt a FÜGGŐLEGES TÖBBSZÖRÖSÖK területről a VÍZSZINTES TÖBBSZÖRÖSÖK területre a következő képen látható módon.


  a Power View képi megjelenítésének módosítása a Power View nézetbeli mezők területen

 2. A jelentés Power View-beli képi megjelenítése Vízszintes többszörösök diagramra vált. Figyelje meg a következő képen látható görgetősávot.

  vízszintes többszörösök a Power View-ban

Többszörös vonaldiagramok létrehozása

Vonaldiagramokból is egyszerűen hozható létre többszörös diagram. Az alábbi lépések elvégzésével létrehozhat többszörös vonaldiagramokat az egyes évek éremszáma alapján.

 1. Hozzon létre egy új Power View-munkalapot, és adja neki a Többszörös vonaldiagram nevet. A Power View nézetbeli mezők területen a Medals táblából jelölje ki a Medal Count (Érmek száma) és az Év mezőt. Váltsa a képi megjelenítést vonaldiagramra a TERVEZÉS > Egyéb diagram > Vonal elemet választva. Ezután húzza az Év mezőt a TENGELY területre. Diagramját az alábbi kép szemlélteti.
  Vonaldiagram a Power View-ban

 2. Most nézzük a téli érmeket. A Szűrők ablakban kattintson a DIAGRAM fülre, és húzza a Season (Évszak) mezőt a Medals táblából a Szűrők ablakba. Válassza a Winter elemet a következő képen látható módon.

  diagram szűrése a Power View-ban

 3. A többszörös vonaldiagram létrehozásához húzza a NOC_CountryRegion mezőt a Medals táblából a FÜGGŐLEGES TÖBBSZÖRÖSÖK területre. Jelentését az alábbi kép szemlélteti.
  többszörös vonaldiagramok Power View-ban

 4. A több diagramot elrendezheti különböző mezők alapján növekvő vagy csökkenő sorrendbe a képi megjelenítés bal felső sarkában lévő lehetőségekre kattintva.

Interaktív jelentések készítése kártyákkal és mozaikokkal

A kártyák és a mozaikok a táblákat pillanatfelvételek sorozatává konvertálják, és kártyaformátumban, kartotéklapszerűen jelenítik meg. A következő lépésekben kártyákkal fogja képileg megjeleníteni a különféle sportokban kiosztott érmek számát, majd finomítani fogja ezt a képi megjelenítést az eredmények mozaikszerű elrendezésével az Edition (Megrendezés) mező alapján.

Kártyás megjelenítések létrehozása

 1. Hozzon létre egy új Power View-munkalapot Kártyák névvel. A Power View nézetbeli mezők területen a Disciplines (Szakágak) táblából jelölje ki a Discipline (Szakág) mezőt. A Medals táblából jelölje ki a Különböző elemek száma beállítást az Edition, Medal Count és NOC_CountryRegion mezőkhöz. A Power View nézetbeli mezők terület MEZŐK csoportjában kattintson a NOC_CountryRegion mező melletti nyílra, és válassza a Darabszám (eltérők) beállítást.

 2. A menüszalagon válassza a TERVEZÉS > Megjelenítés váltása > Táblázat > Kártya beállítást. A táblázat a következő képhez hasonlóan néz ki.
  kártyás megjelenítés a Power View-ban

 3. Miközben a kártyás megjelenítés ki van választva, jelölje ki a DiscImage (Lemezkép) mezőt a DiscImage táblából. Megjelenhet egy biztonsági figyelmeztetés, amelyben egy gombra kell kattintani a tartalom engedélyezéséhez, hogy megjelenjenek a képek, ahogy a következő képen látható.

  Figyelmeztetés külső adatkapcsolatokra az Excelben

 4. A MEZŐK területen rendezze a következő sorrendbe a mezőket: DiscImage, Discipline, Medal Count, Elemszám – NOC_CountryRegion és Különböző elemek száma – Edition. A kártyák a következő képen láthatóhoz hasonlóan néznek ki.
  Kártyás megjelenítés átrendezett mezőkkel

Mozaikok használata kártyás Megjelenítésekhez

 1. A kártyák egyszerűen áttekinthetők az érmek kiosztásának éve alapján. A Power View nézetbeli mezők területen a Medals táblából húzza az Év mezőt a MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA területre. A képi megjelenítés most az alábbi képhez hasonló.
  a Power View MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA szolgáltatásának használata

 2. Most a kártyák év szerint vannak mozaikokra bontva, de valami más is történt. A MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA mező tárolóvá vált, amely csak ekkor az előző lépésben létrehozott kártyákat tartalmazza. A tároló azonban bővíthető, így a MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA szolgáltatással interaktív jelentések készíthetők, amelyek egységesítik az adatok megjelenését.

 3. Kattintson a kártyák képi megjelenítése melletti területre, de még a MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA tárolón belülre. A Power View nézetbeli mezők ablak megváltozik annak megfelelően, hogy továbbra is a MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA tárolóban van, de a kártyák képi megjelenítésén kívülre lépett. Az alábbi képen látható, hogy ez hogyan néz ki a Power View nézetbeli mezők ablakban.
  a MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA tároló egy Power View-jelentésben

 4. A Power View nézetbeli mezők területen válassza AZ ÖSSZES elemet az összes elérhető tábla megjelenítéséhez. A Hosts táblából jelölje ki a City, Season, NOC_CountryRegion és FlagURL mezőket. Ezután a menüszalagon válassza a TERVEZÉS > Megjelenítés váltása > Táblázat > Kártya beállítást. Azt szeretné, hogy a létrehozott táblázat jobban kitöltse a rendelkezésre álló jelentésterületet, ezért úgy dönt, hogy módosítja a kártyás megjelenítés típusát. Válassza a TERVEZÉS > Beállítások > Kártya stílus > Képfelirat parancsot. Így már jobb. A jelentés most az alábbi képhez hasonló.
  új képi megjelenítés hozzáadása a MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA tárolóhoz a Power View-ban

 5. Figyelje meg, hogy amikor másik évet választ a MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA tároló tetején lévő mozaikokból, az előbb létrehozott képfeliratkártya szintén szinkronizálva lesz a kijelöléssel. Ennek oka, hogy mindként kártyás megjelenítés a létrehozott MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA tárolón belül található. Amikor görgeti a MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA tároló kijelölését, és kiválasztja például a 2002-es évet, a jelentés a következőképpen fog kinézni.

  MOZAIKOK használata a Power View-ban

 6. Módosíthatja azt is, hogy a Power View hogyan bontja mozaikokra az adatokat. A menüszalagon válassza a TERVEZÉS > Mozaikok > Mozaik típusa > Mozaikfolyam parancsot. A mozaikok megjelenítése módosul, és a Power View a tároló aljára helyezi a mozaikokat, ahogy az alábbi képen látható.
  MOZAIKFOLYAM használata a Power View-ban

Amikor ezeket a jelentéseket közzéteszi és elérhetővé teszi a SharePoint-ban, a képi megjelenítések mindenki számára ugyanolyan interaktívak lesznek.

Pontdiagramok és buborékdiagramok létrehozása időalapú lejátszást használó képi megjelenítésekkel

Létrehozhat olyan interaktív diagramokat is, amelyek megjelenítik az időbeli változásokat. Ebben a részben pontdiagramokat és buborékdiagramokat hoz létre, amelyekkel az olimpiai adatok megjelenítését érdekessé teszi a Power View-jelentéseket megtekintők számára.

Pontdiagram és buborékdiagram létrehozása

 1. Új Power View-jelentés létrehozásához kattintson a POWER VIEW > Beszúrás > Power View gombra a menüszalagon. Nevezze át a jelentést Buborékok névre. A Medals táblából jelölje ki a Medal Count és a NOC CountryRegion mezőt. A MEZŐK területen kattintson a NOC_CountryRegion mező melletti nyílra, és válassza a Darabszám (eltérők) beállítást, hogy az ország- vagy régiókódok számát, ne magukat a kódokat kapja meg. Az Events táblából jelölje ki a Sport mezőt.

 2. Ha pontdiagramra szeretné módosítani a megjelenítést, válassza a TERVEZÉS > Megjelenítés váltása > Egyéb diagram > Pont parancsot. Jelentését az alábbi kép szemlélteti.

  pontdiagram a Power View-ban

 3. Ezután húzza a versenyszámot az Events táblából a Power View nézetbeli mezők MÉRET területére. A jelentése sokkal érdekesebbé válik, ahogy az alábbi képen látható.

  MÉRET használata egy Power View-buborékdiagramhoz

 4. A pontdiagram most már buborékdiagram, és a buborék mérete az egyes sportokban kiosztott érmek számától függ.

 5. A buborékdiagram is interaktív. Ha a Rowing (Evezés) buborékra viszi a mutatót, a Power View további adatokat jelenít meg a sportról, ahogy az alábbi képen látható.

  mutatás a Power View-beli buborékdiagramra további adatokért

Időalapú lejátszást használó képi megjelenítések létrehozása

Sok képi megjelenítés időben zajló eseményeken alapul. Az olimpiai adatokban érdekes azt látni, hogy az évek során hogyan alakult az érmek száma. A következő lépésekből megtanulhat olyan képi megjelenítést létrehozni, amely lejátszást vagy animálást végez időbeli adatok alapján.

 1. Az előző lépésekben létrehozott pontdiagramon figyelje meg a LEJÁTSZÁSI TENGELY területet a Power View nézetbeli mezők részen, ahogy az alábbi képen is látható.

  a Power View LEJÁTSZÁSI tengelye

 2. A Medals táblából húzza a Year mezőt a LEJÁTSZÁSI TENGELY területre. És most jön a lényeg. A pontdiagram alján megjelenik egy tengely, mellette egy LEJÁTSZÁS ikonnal, ahogy az alábbi képen látható. Nyomja meg a lejátszás gombot.

  Lejátszás gomb Power View-jelentésben

 3. Figyelje, ahogy a buborékok mozognak, nőnek és összemennek, miközben az évek telnek a Lejátszás tengelyen. Ki is emelhet egy adott buborékot, amely esetünkben egy bizonyos sport, hogy jobban láthassa, hogyan változik a Lejátszás tengely függvényében. Egy vonal követi az útját, vizuálisan kiemelve és rögzítve az adatpontokat, ahogy haladunk előre a tengelyen.

 4. Jelölje ki az Aquatics (Vízi sportok) buborékot, és kattintson a Lejátszás gombra. Az Aquatics elem kiemelve látható, és a jelentés jobb felső részén egy vízjel jelöli az évet (a LEJÁTSZÁS tengelyt), miközben a LEJÁTSZÁS tengely előrehalad. A végén a vízi sportok által megtett útvonal kiemelve látható a megjelenítésben, a többi sport pedig halványabb. A következő képen a jelentés látható, amikor a Lejátszás tengely végigért.

  időalapú buborékos megjelenítések a Power View-ban

 5. Több sportot is kijelölhet, ha a CTRL billentyűt nyomva tartja kijelölés közben. Próbálja ki. A következő képernyőn három sport van kijelölve: Wrestling (Birkózás), Athletics (Atlétika) és Aquatics.

  több buborék kijelölése a lejátszást használó Power View-jelentésekben

 6. A pontdiagramokat is ugyanúgy szűrheti, mint bármely más képi megjelenítést. Sok szín van jelen, mert az adatokban sokféle sport szerepel. A Medals táblából húzza a Season mezőt a Power View nézetbeli mezők terület SZÍN részére. Most csak két színt használunk, évszakonként (tél és nyár) egyet. Ez az alábbi képernyőn látható, de ahhoz, hogy igazán lássa a hatását, nézze meg az oktatóanyag végén lévő videót.

  szeletelők használata a lejátszást használó Power View-jelentésekben

A Power View-ban sokféle érdekes és figyelemfelkeltő jelentést készíthet. Minden képi megjelenítés egyedi betekintést nyújt az adatokba. A még hatásosabb jelentések létrehozásához kombinálhat többféle képi megjelenítést egyetlen jelentéslapon, életre keltve az adatokat.

Ellenőrzés és teszt

A tanultak áttekintése

Ebben az oktatóanyagban azt tanulta meg, hogy hogyan hozhat létre többszörös diagramot, vonaldiagramot, buborékdiagramot és pontdiagramot. Azt is megtudhatta, hogyan bonthatja mozaikokra a jelentését, és hogyan hozhat létre olyan tárolót, amelyben sok jelentést elhelyezhet.

Ez az oktatóanyag a Power View-jelentések készítésével foglalkozó sorozat befejező része.

Videók az olimpiai adatokból

Néha jó működés közben látni a műveleteket. Ebben a szakaszban olyan videók hivatkozásait láthatja, amelyek az olimpiai adatok alapján készültek. A videók hasonlók az oktatóanyagokhoz, de bizonyos munkafüzetek, Power Pivot-képek vagy Power View-munkalapok kissé eltérhetnek.

Power Pivot videók:

 • Alapértelmezett mezők beállítása

 • Oszlopok és táblázatok elrejtése

 • Leírások hozzáadása oszlopokhoz és táblázatokhoz

 • Kapcsolatok

 • Összefoglalás

Power View-videók:

 • Az első lépések az Excel 2013 Power View nézetében

 • Buborék- és pontdiagramok

 • Kártyák

 • Lehatolás alkalmi hierarchiában

 • Lehatolás a modellben lévő hierarchiában

 • Szűrők

 • Hierarchiák

 • Kiemelés

 • Térképek

 • Térképek: Nem egyértelmű térképadatok javítása

 • Mátrix

 • Többszörös diagramok

 • Tortadiagramok

 • Adatmodell adatainak frissítése

 • Szeletelők

 • Rendezés:

 • Mozaikok

Köszönjük! Remélem, tetszett ez a bemutatósorozat, és hasznát veszi saját Power View-jelentéseinek elkészítésekor. A Power View segítségével érdekes, lebilincselő és interaktív jelentéseket készíthet, és a SharePoint üzletiintelligencia-portálján megoszthatja azokat.

A sorozat oktatóanyagai

Az alábbi hivatkozásokkal elérheti a sorozat összes oktatóanyagát:

 1. Adatok importálása az Excel 2013-ba és adatmodell létrehozása

 2. Adatmodell-kapcsolatok bővítése az Excel 2013, a Power Pivot és a DAX használatával

 3. Térképalapú Power View-jelentések létrehozása

 4. Internetes adatok beépítése és Power View-jelentések alapértelmezéseinek beállítása

 5. Lenyűgöző Power View-jelentések létrehozása – 1. rész

 6. Lenyűgöző Power View-jelentések létrehozása – 2. rész

TESZT

Szeretné ellenőrizni, hogy mennyire emlékszik a tanultakra? Itt a lehetőség. A következő teszt az oktatóanyagban megismert funkciókra, képességekre és követelményekre vonatkozik. A válaszokat a lap alján találja. Sok sikert!

1. kérdés: Mi a többszörös diagramok másik elnevezése?

A: Gördülő diagramok

B: Rekorddiagramok

C: Hálódiagramok

D: Lapdiagramok

2. kérdés: A Power View nézetbeli mezők terület mely részén lehet létrehozni tárolót, amelyben több képi megjelenítés helyezhető el?

A: Az OSZLOPOK területen

B: Az ÖSSZEFOGLALÁS területen

C: A MOZAIKOKRA BONTÁS ALAPJA területen.

D: A TÁROLÓ területen

3. kérdés: Ha animált megjelenítést szeretne létrehozni egy mező (például egy dátummező) alapján, a Power View nézetbeli mezők mely területét kell használnia?

A: A LEJÁTSZÁSI TENGELY területet

B: A VÍZSZINTES TÖBBSZÖRÖSÖK területet

C: Az ANIMÁCIÓ területet

D: Ilyen klassz megjelenítést nem is lehet készíteni.

4. kérdés: Mi történik a többszörös diagramokon, ha több tortadiagram van, mint amennyi egy képernyőn elfér?

A: A Power View automatikusan elkezdi görgetni a tortadiagramokat.

B: A Power View görgetősávot jelenít meg, amellyel a többi tortadiagramra görgethet.

C: A Power View csak annyi tortadiagramról készít jelentést, amennyi egy képernyőn elfér.

D: A Power View automatikusan egy képernyőre helyezi az összes tortadiagramot, függetlenül attól, hány van belőlük.

Válaszok a tesztkérdésekre

 1. A helyes válasz: C

 2. A helyes válasz: C

 3. A helyes válasz: A

 4. A helyes válasz: B

Megjegyzések: Az oktatóanyag-sorozatban felhasznált adatok és képek forrása:

 • Olimpiai adatkészlet: Guardian News & Media Ltd.

 • Zászlóképek: CIA Factbook (cia.gov)

 • Népességadatok: Világbank (worldbank.org)

 • Olimpiai sportágak piktogramjai: Thadius856 és Parutakupiu

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×