ORM diagram létrehozása

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

A Microsoft Office Visio ORM diagram sablonja az összes alakzatot tartalmazza, amely az Object Role Modeling (ORM - Objektumszerep-modellező) módszer segítségével történő üzleti szabályok megadásához és adatbázisok tervezéséhez szükséges. Az ORM egy szemantikai modellezési megközelítés, amely a világot az objektumok és az általuk betöltött szerep szemszögéből írja le.

Példa ORM diagramra

 1. A Fájl menüben mutasson az Új, majd a Szoftver és adatbázis pontra és válassza az ORM diagram parancsot.

  Tipp: Az ORM diagram létrehozása előtt az adatbázisban tárolni kívánt információk leírásával rendszerezze elképzeléseit. Egyszerű mondatokkal írja le, mely objektumok léteznek, hogyan azonosíthatók és milyen szerepet töltenek be.

 2. Adjon hozzá és nevezzen el egy objektumtípust (egyedet).

  1. Húzzon egy Egyed alakzatot (az objektumtípus jelölésére) az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

  2. Miközben az alakzat ki van jelölve, írja be az egyedtípus nevét.

  3. Nyomja meg az ENTER billentyűt, majd írja be az egyed hivatkozási módját zárójelek között.

 3. Adjon hozzá egy értéktípust és nevezze el azt.

  1. Húzzon egy Érték alakzatot az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

  2. Miközben az alakzat ki van jelölve, írja be az értéktípus nevét.

 4. Jelölje az altípust.

  1. Húzzon egy Altípus-összekötő alakzatot az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

  2. A csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X az altípus entitás alakzathoz való végpont Végpont: pluszjel zöld négyzetben különböző.

   A végpont piros színt vesz fel, jelezve, hogy az összekötő az alakzathoz van ragasztva. Az összeragasztott alakzatok az összeköttetés elszakítása nélkül mozgathatók.

  3. A kezdő pont Kezdőpont képe - zöld négyzet, belül x-szel (nyílhegy végét) a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X a szervezet adja a különböző.

 5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  1. Jelölje az objektumtípusok közötti kapcsolatot, szerepet és egyedkapcsolatot.

   1. Húzzon egy predikátumalakzatot (Unáris, Bináris, Függőleges bináris, Ternáris vagy Kvaternáris) az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

    Olyan predikátumalakzatot használjon, amely elegendő szerepnégyzetet tartalmaz ahhoz, hogy a kapcsolatban szereplő összes objektumtípust (egyedalakzatot) kapcsolhassa. Használjon például Ternáris alakzatot, ha három egyed közötti kapcsolat jelölésére van szükség.

   2. Húzzon egy Szerepösszekötő alakzatot az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

   3. A Szerepkörkezelés Connector -alakzatot, a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X egy objektumtípust (egyed alakzat), amelynek meg szeretné kapcsolat megadása a kezdőpont pont Kezdőpont képe - zöld négyzet, belül x-szel különböző.

    A kezdőpont piros színt vesz fel, jelezve, hogy az összekötő az alakzathoz van ragasztva. Az összeragasztott alakzatok az összeköttetés elszakítása nélkül mozgathatók.

   4. A megfelelő szerepkör mezőhöz a predikátumalakzat végpont Végpont: pluszjel zöld négyzetben a Szerepkörkezelés Connector alakzat kapcsolása (a lépés: 1).

   5. Kattintson duplán a predikátumalakzatra. Helyezze a beszúrási pontot ellipszisek (vagy helykitöltők) közé, majd írja be az egyedtípus által játszott szerep nevét.

   6. Ismételje meg a 2-5. lépést minden olyan egyed esetén, amelyhez kapcsolatot kíván definiálni.

  2. Egyed és érték közötti kapcsolat, szerep és hivatkozás jelölése

   1. Húzza a Szerepösszekötő alakzatot az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

   2. A Szerepkörkezelés Connector -alakzatot, a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X egy entitás típusa (egyed alakzat), amelynek meg szeretné kapcsolat megadása a kezdőpont pont Kezdőpont képe - zöld négyzet, belül x-szel különböző.

    A kezdőpont piros színt vesz fel, jelezve, hogy az összekötő az alakzathoz van ragasztva. Az összeragasztott alakzatok az összeköttetés elszakítása nélkül mozgathatók.

   3. Húzzon egy Bináris vagy Függőleges bináris alakzatot az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

   4. Végpont Végpont: pluszjel zöld négyzetben a bináris vagy Függőleges bináris alakzat végén a Szerepkörkezelés Connector alakzat kapcsolása.

   5. A szöveg szerkesztéséhez kattintson duplán a Bináris alakzatra. Helyezze a beszúrási pontot ellipszisek vagy helykitöltők közé, majd írja be az egyedtípus által játszott szerep nevét.

    Tipp: Ha egy Függőleges bináris alakzaton lévő ellipsziseket és neveket az alakzat másik oldalára kíván helyezni, kattintson jobb gombbal az alakzatra, mutasson az Alakzat pontra a helyi menüben, majd kattintson a Függőleges tükrözés parancsra.

 6. Jelenítsen meg egy beágyazott objektumot egy objektummá tett predikátum létrehozásával.

  1. Kattintson a Rajzeszközök gomb Gombkép a Rajzeszközök eszköztár megjelenítéséhez, és kattintson a Téglalap  Gombkép eszköz.

  2. Rajzoljon négyzetet azon predikátumalakzat (Unáris, Bináris, Függőleges bináris, Ternáris vagy Kvaternáris) köré, amelyet objektummá tett predikátumként kíván azonosítani.

  3. Jobb gombbal kattintson a négyzetre, mutasson az Alakzat pontra a helyi menüben, majd kattintson a Hátraküldés parancsra.

  4. Miközben a négyzet ki van jelölve, kattintson a Formátum menü Sarkok kerekítése parancsára, kattintson a felső sor harmadik elemére, majd az OK gombra.

 7. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  1. Kötelező szerepmegkötés jelzése

   1. Húzza a Kötelező szerep összekötője alakzatot az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

   2. A fekete, kör alakú Kezdőpont képe - zöld négyzet, belül x-szel a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X a kívánt objektumra (egyed alakzat) szeretne kezdőpontját különböző.

    A kezdőpont piros színt vesz fel, jelezve, hogy az összekötő az alakzathoz van ragasztva. Az összeragasztott alakzatok az összeköttetés elszakítása nélkül mozgathatók.

   3. Az a kötelezőségi végpont Végpont: pluszjel zöld négyzetben különböző. Szerepkörkezelés Connector alakzat predikátumalakzat (Unáris, bináris, Függőleges bináris, Ternárisvagy Kvaternáris).

  2. Egyediségi megkötés jelzése

   1. Húzza az Egyediségi megkötés alakzatot az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

   2. Helyezze az alakzatot közvetlenül a megkötni kívánt predikátumalakzat (Unáris, Bináris, Függőleges bináris, Ternáris vagy Kvaternáris) alá vagy fölé.

   3. Húzza a végpontok ( Kezdőpont képe - zöld négyzet, belül x-szel vagy Végpont: pluszjel zöld négyzetben ) közül, hogy a megfelelő szerepkört mezőben a predikátumalakzat keresztül nyújtása a nyílra.

  3. Gyakorisági megkötés jelzése

   1. Húzza a Gyakorisági megkötés alakzatot az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

   2. Helyezze az alakzatot a predikátumalakzatok (Unáris, Bináris, Függőleges bináris, Ternáris és Kvaternáris) közé a megkötni kívánt szerepekkel.

   3. Jelölje ki az alakzatot, és írja be a kívánt gyakoriságot.

  4. Beállított összehasonlító vagy egyenlőségi megkötés jelzése

   1. Húzza a Részhalmazmegkötés vagy Egyenlőségi megkötés alakzatot az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

   2. Helyezze az alakzatot a predikátumalakzatok (Unáris, Bináris, Függőleges bináris, Ternáris és Kvaternáris) közé a megkötni kívánt szerepekkel.

   3. A kezdő pont Kezdőpont képe - zöld négyzet, belül x-szel a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X a predikátumalakzat megfelelő szerepkört párbeszédpanel Alkészlet kényszer vagy Egyenlő kényszer alakzat kapcsolása.

    A kezdőpont piros színt vesz fel, jelezve, hogy az összekötő az alakzathoz van ragasztva. Az összeragasztott alakzatok az összeköttetés elszakítása nélkül mozgathatók.

   4. Az Alkészlet kényszer vagy Egyenlő kényszer alakzat a megfelelő szerepkört mezőre a többi predikátumalakzat végpont Végpont: pluszjel zöld négyzetben különböző.

  5. Gyűrűmegkötés jelzése

   1. Húzza a Gyűrűmegkötés alakzatot az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

   2. Helyezze az alakzatot a predikátumalakzatok (Unáris, Bináris, Függőleges bináris, Ternáris és Kvaternáris) közé a megkötni kívánt szerepekkel.

   3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

    • Ha a két szerepkörök egy hosszabb predikátumok része, kapcsolása az egyes végpont ( Kezdőpont képe - zöld négyzet, belül x-szel és Végpont: pluszjel zöld négyzetben ) az szerepkörök egyikét a predikátumalakzat Csengetés kényszer alakzat.

    • Ha a két szerep bináris predikátum, jelölje ki a Gyűrűmegkötés alakzatot, kattintson a Formátum menü Vonal elemére, a Minta listában kattintson a Nincs elemre, majd kattintson az OK gombra.

   4. Jobb gombbal kattintson a Gyűrűmegkötés alakzatra, majd kattintson a kívánt gyűrűmegkötés-típusra a helyi menüben.

  6. Külső megkötés jelzése

   1. Húzzon egy külső megkötés alakzatot (Külső gyakorisági megkötés, Külső elsődleges megkötés, Külső kötelezőségi megkötés vagy Külső egyediségi megkötés) az ORM diagram rajzsablonból a rajzlapra.

   2. Helyezze az alakzatot a megkötni kívánt szerepeket képviselő predikátumalakzatok közelébe.

   3. Az ORM diagram rajzsablonból húzza a Megkötés-összekötő alakzatot a rajzlapra.

   4. A kezdő pont Kezdőpont képe - zöld négyzet, belül x-szel a csatlakozási pont Csatlakozási pont: kék X a külső kényszer alakzatot a kényszer összekötő alakzat kapcsolása.

    A kezdőpont piros színt vesz fel, jelezve, hogy az összekötő az alakzathoz van ragasztva. Az összeragasztott alakzatok az összeköttetés elszakítása nélkül mozgathatók.

   5. Végpont Végpont: pluszjel zöld négyzetben a megfelelő szerepkört mezőre a predikátumalakzat (Unáris, bináris, Függőleges bináris, Ternárisvagy Kvaternáris), az kényszer összekötő alakzat kapcsolása.

   6. A külső megkötés alakzat (Külső gyakorisági megkötés, Külső elsődleges megkötés, Külső kötelezőségi megkötés és Külső egyediségi megkötés) gyakoriságának módosításához jelölje ki az alakzatot, és adja meg a kívánt gyakoriságot.

 8. Mentse a diagramot.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×