ORDER BY záradék

Az ORDER BY záradék az Accessben a lekérdezések eredményül kapott rekordjait adott mező vagy mezők szerint rendezi növekvő vagy csökkenő sorrendben.

Szintaxis

SELECT mezőlista
FROM tábla
WHERE kiválasztási feltételek
[ORDER BY mező1 [ASC | DESC ][, field2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

Egy ORDER BY záradékot tartalmazó SELECT utasítás a következő részekből áll:

Rész

Leírás

mezőlista

A visszaadandó mező vagy mezők neve az esetleges aliasokkal, összesítő SQL-függvényekkel, kiválasztási predikátumokkal (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW vagy TOP), valamint a SELECT utasítás egyéb paramétereivel együtt.

tábla

Annak a táblának a neve, amelyből a rekordokat lekérdezi.

kiválasztási feltételek

Kiválasztási feltételek. Ha az utasítás tartalmaz WHERE záradékot, akkor a Microsoft Access adatbázismotorja a WHERE feltételeknek a rekordokra történő alkalmazása után rendezi az értékeket.

mező1, mező2

Azoknak a mezőknek a neve, amelyekben rendezni kell a rekordokat.

Megjegyzések

Az ORDER BY záradék használata nem kötelező. Ha azonban az adatokat rendezett sorrendben szeretné megjeleníteni, akkor használnia kell az ORDER BY záradékot.

Az alapértelmezett rendezési sorrend a növekvő (A-tól Z-ig, 0-tól 9-ig). A következő példákban az alkalmazottak nevét tartalmazó lista a vezetéknév szerint van sorrendbe rendezve:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

Csökkenő (Z-től A-ig, 9-től 0-ig) sorrendbe való rendezéshez vegye fel a DESC foglalt kulcsszót minden olyan mező végére, amelyet csökkenő sorrendbe szeretne rendezni. A következő példában a kijelölt bérek csökkenő sorrendbe vannak rendezve:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Ha egy Feljegyzés vagy OLE-objektum adattípust tartalmazó mezőt ad meg az ORDER BY záradékban, hiba történik. A Microsoft Access adatbázismotorja nem rendezi az ilyen típusú mezőket.

Az ORDER BY záradék általában az utolsó elem az SQL-utasításokban.

Az ORDER BY záradékban további mezőket is szerepeltethet. A rekordok rendezése elsőként az ORDER BY záradék után szereplő első mező alapján történik. Ezután pedig az adott mezőben azonos értékekkel rendelkező rekordok a felsorolásban másodikként szereplő érték szerint lesznek rendezve, és így tovább.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×