Képletek és függvények

Nevek definiálása és használata képletekben

Nevek definiálása és használata képletekben

Nevek használatával sokkal érthetőbbé és kezelhetőbbé teheti a képleteket. Nevet adhat cellatartományoknak, függvényeknek, állandóknak vagy táblázatoknak. Miután megszokta, hogy a munkafüzetben neveket használ, ezeket egyszerűen frissítheti, vizsgálhatja és kezelheti.

Kapcsolódó műveletek

A nevek használatáról bővebben

A nevek szintaktikai szabályairól bővebben

Cella vagy cellatartomány nevének definiálása munkalapon

Név definiálása kijelölt cellák használatával

Név definiálása az Új név párbeszédpanelen

Nevek kezelése a Névkezelő párbeszédpanelen

Név módosítása

Egy vagy több név törlése

A nevek használatáról bővebben

A név jelentést hordozó hivatkozás, amely megkönnyíti egy, elsőre talán nehezen átlátható cellahivatkozás, állandó, képlet vagy tábla céljának megértését. Az alábbiakban egyszerű példákból láthatja, hogyan teszik a nevek egyértelműbbé a nevek az összefüggéseket.

Példa típusa

Név nélkül

Névvel

Hivatkozás

=SZUM(C20:C30)

=SZUM(ElsőNegyedéviEladások)

Állandó

=SZORZAT(A5;8,3)

=SZORZAT(Ár;áfa)

Képlet

=SZUM(FKERES(A1;B1:F20;5;HAMIS), -G5)

=SZUM(Készletszint;-Rendelés_összege)

Táblázat

C4:G36

=Csúcseladás06

Névtípusok

Többféle nevet hozhat létre és használhat.

Definiált név:    Cellát, cellatartományt, képletet vagy állandót azonosító név. Létrehozhat saját definiált neveket, illetve az Excel is létrehozhat létre definiált nevet, például nyomtatási terület beállításakor.

Táblanév    Excel-táblázat neve; a táblázat rekordokban (sorokban) és mezőkben (oszlopokban) tárolt, konkrét témával kapcsolatos adatok gyűjteménye. Excel-táblázat beszúrása esetén az Excel létrehozza a Tábla1, Tábla2 stb. alapértelmezett nevek egyikét. Ezeket módosíthatja, hogy érthetőbbé tegye. Az Excel-táblázatokról a Strukturált hivatkozások használata Excel-táblázatokban című témakörben olvashat bővebben.

A nevek hatóköre

Minden névnek van hatóköre, ez a név használatát korlátozhatja az aktuális munkalapra (ezt nevezzük helyi munkalap szintnek), vagy kiterjesztheti a teljes munkafüzetnek (általános munkafüzet szint). A hatókör azt a tartományt jelöli, amelyen belül a nevet önmagában, külön minősítés nélkül használhatjuk. Például:

 • Ha definiált egy nevet (például Költségvetés_PÉ08), és annak a hatóköre a Munka1 munkalap, akkor az Excel ezt a nevet csak a Munka1 munkalapon ismeri fel, a többi munkalapon nem.

  Ha egy helyi munkalap szintű nevet egy másik munkalapon szeretne használni, adja hozzá előtagként a munkalap nevét. Például:

  Munka1!Költségvetés_PÉ08

 • Ha definiált egy nevet (például Értékesítési_részleg_célok), amelynek a hatóköre a teljes munkafüzet, az Excel a munkafüzet minden munkalapján felismeri ezt a nevet, de más munkafüzetekben nem.

Minden névnek egyedinek kell lennie a saját hatókörében. Az Excel nem engedi, hogy olyan nevet hozzon létre, amely már létezik a hatókörében. Különböző hatókörökben azonban használhatja ugyanazt a nevet: egy adott munkafüzetben akár háromszor, a Munka1, a Munka2 és a Munka3 munkalapon is létrehozhatja ugyanazt a nevet (például: BruttóProfit). Noha a nevek megegyeznek, a saját hatókörükön belül mindegyik egyedi. Így például biztosíthatja azt, hogy egy BruttóProfit nevet használó képlet mindig ugyanazokra a cellákra hivatkozzon a helyi munkalapok szintjén.

Ugyanezt a nevet (BruttóProfit) definiálhatja az általános munkafüzet szintjén is, mert ebben a hatókörben is egyedi a név. Ebben az esetben azonban előfordulhat ütközés. Az ütközés feloldására az Excel alapesetben a munkafüzetben meghatározott nevet használja, mivel a helyi munkafüzet szint elsőbbséget élvez az általános munkafüzet szinttel szemben. Ha felül szeretné bírálni ezt a sorrendet, és a munkafüzet szintű nevet szeretné használni, megkülönböztetheti a munkafüzet nevének előtagként való hozzáfűzésével. Például:

Munkafüzetnév!BruttóProfit

A helyi munkafüzet szintjét a munkafüzet összes munkalapján felülbírálhatja. Ez alól kivétel az első, ez ugyanis névütközés esetén mindig a helyi nevet használja, és az nem bírálható felül.

Nevek definiálása és beírása

A nevek definiálásának módjai:

 • A szerkesztőléc Definiált nevek mezőjének használata:    Ez a módszer leginkább egy kijelölt tartomány munkafüzetszintű nevének létrehozására használható.

 • Név definiálása a kijelölt elemekből:    A megfelelő cellák munkalapon való kijelölésével egyszerűen létrehozhat neveket a meglévő sor- és oszlopfeliratokból.

 • Új név párbeszédpanel:    Ezt akkor célszerű használni, ha több lehetőséget kíván kihasználni a név létrehozásakor, például helyi munkalapszintű beállításokat szeretne megadni vagy megjegyzést szeretne fűzni a névhez.

Megjegyzés: Alapértelmezés szerint a nevek abszolút cellahivatkozást használnak.

Név megadásának lehetséges módjai:

 • Begépeléssel:    A név beírása például egy képlet argumentumaként.

 • Az automatikus képletkiegészítés használatával:    Az automatikus képletkiegészítés legördülő listájában automatikusan megjelennek az alkalmazható nevek.

 • Kiválasztás a Felhasználás képletben listából:    Kiválaszthat egy definiált nevet a Képletek lapon lévő Definiált nevek csoport Képlet eleme menügombjára kattintva elérhető listából.

Nevek vizsgálata

A munkafüzetekben létrehozhatja a definiált nevek listáját is. Keressen a munkalapon egy olyan területet, amelyen két üres oszlop található (a lista két oszlopból fog állni, az egyik a név, a másik a név leírása számára). Jelöljön ki egy cellát, amely a lista bal felső sarka lesz. A Képletek lap Definiált nevek csoportjában kattintson a Képlet eleme menügombra, kattintson a Beillesztés parancsra, majd a Nevek beillesztése párbeszédpanelen kattintson a Lista beillesztése elemre.

Vissza a lap tetejére

A nevek szintaktikai szabályairól bővebben

A következőkben a nevek létrehozásával és szerkesztésével kapcsolatos szintaktikai szabályokat ismertetjük.

 • Érvényes karakterek:    A név első karakterének betűnek, aláhúzásjelnek (_) vagy fordított törtjelnek (\) kell lennie. A további karakterek lehetnek betűk, számok, pontok és aláhúzásjelek.

  Tipp: A „C”, „c”, „R” és „r” betűt nem használhatja definiált névként, mert a Név vagy az Ugrás szövegmezőbe írva ez a négy betű az éppen kijelölt cella sorának vagy oszlopának kijelölésére szolgál.

 • Cellahivatkozások nem megengedettek:    A nevek nem lehetnek azonosak cellahivatkozásokkal (például Z$100 vagy R1C1).

 • Nem használhatók szóközök    A nevekben nem használhat szóközöket. Szavak elválasztására használjon aláhúzásjelet vagy pontot (például: Forgalmi_adó vagy Első.negyedév).

 • Név hossza:    Egy név legfeljebb 255 karakterből állhat.

 • Kis- és nagybetűk használata:    A nevek tartalmazhatnak nagy- és kisbetűket. A Microsoft Excel a nevekben nem tesz különbséget a nagy- és kisbetűk között. Ha például létrehozott egy Eladások nevet, majd ugyanabban a munkafüzetben létrehoz egy másik ELADÁSOK nevet, az Excel figyelmezteti rá, hogy használjon egyedi neveket.

Vissza a lap tetejére

Cella vagy cellatartomány nevének definiálása a munkalapon

 1. Jelölje ki az elnevezni kívánt cellát, cellatartományt vagy nem szomszédos cellákat.

 2. Kattintson a szerkesztőléc bal szélén a Név mezőre.

  Név mező

  Név mező

 3. Írja be azt a nevet, amellyel a kijelölt területre szeretne hivatkozni. A név legfeljebb 255 karakter hosszú lehet.

 4. Nyomja le az ENTER billentyűt.

Megjegyzés: A cellákat nem lehet elnevezni, ha közben módosítás alatt áll a tartalmuk.

Vissza a lap tetejére

Név definiálása kijelölt cellák használatával

Meglévő sor- és oszlopfeliratokat is átalakíthat nevekké.

 1. Jelölje ki az elnevezni kívánt tartományt (a kijelölésben szerepeljen a névként használni kívánt sor- vagy oszlopfelirat is).

 2. A Képletek lap Definiált nevek csoportjában kattintson a Létrehozás kijelölésből gombra.

  Az Excel menüszalagja

 3. A Nevek létrehozása a kijelölt elemekből párbeszédpanelen a Felső sorból, a Bal oszlopból, az Alsó sorból vagy a Jobb oszlopból jelölőnégyzet bejelölésével adja meg a címkéket tartalmazó cellák helyét. Az eljárással létrehozott név csak az értékeket tartalmazó cellákra hivatkozik, és kihagyja a létező sor- és oszlopfeliratokat.

Vissza a lap tetejére

Név definiálása az Új név párbeszédpanelen

 1. A Képletek lap Definiált nevek csoportjában kattintson a Név megadása gombra.

  Az Excel menüszalagja

 2. Írja be az Új név párbeszédpanel Név mezőjébe a hivatkozásnak adni kívánt nevet.

  Megjegyzés: A név legfeljebb 255 karakter hosszú lehet.

 3. A név hatókörének megadásához a Hatókör legördülő listában válassza a Munkafüzet beállítást, vagy valamelyik munkalap nevét.

 4. Ha kívánja, a névhez a Megjegyzés mezőben megjegyzést is fűzhet, amely legfeljebb 255 karakter hosszúságú lehet.

 5. A Hivatkozás mezőben választhat az alábbiak közül:

  • Cellahivatkozás megadásához írja be a cellahivatkozást.

   Tipp: Alapértelmezés szerint itt a kijelölt terület hivatkozása látható. Ha más cellahivatkozásokat szeretne megadni argumentumként, a párbeszédpanel átmeneti eltüntetéséhez kattintson a párbeszédpanelt bezáró Gombkép gombra. Jelölje ki a munkalapon a cellákat, és kattintson a párbeszédpanelt megnyitó Gombkép gombra.

  • Állandó beírásához írja be az = jelet (egyenlőségjel), majd az állandó értékét.

  • Képlet megadásához írja be az = jelet, majd a képletet.

 6. A művelet befejezéséhez és a munkalapra való visszatéréshez kattintson az OK gombra.

Tipp: Ha az Új név párbeszédpanel nem elég széles vagy hosszú, fogja meg, és húzza odébb az alján lévő fogópontot.

Vissza a lap tetejére

Nevek kezelése a Névkezelő párbeszédpanelen

A Névkezelő párbeszédpanel segítségével műveleteket végezhet egy munkafüzet összes definiált és táblázatnevével. Így például megtalálhatja a hibákat tartalmazó neveket, megerősítheti egy név értékét és hivatkozását, megtekintheti és szerkesztheti a megjegyzéseket, vagy meghatározhatja egy név hatókörét. Ezenkívül rendezheti és szűrheti a nevek listáját, és egyetlen helyről, könnyen vehet fel, módosíthat és törölhet neveket.

A Névkezelő párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Képletek lap Definiált nevek csoportjában található Névkezelő gombra.

Az Excel menüszalagja

Nevek megtekintése

A Névkezelő párbeszédpanel az alábbi információkat jeleníti meg az egyes nevekről egy listában:

Oszlop:

Jelentése:

Név és ikon

A következők egyike:

 • Definiált név, amelyet egy „definiált név” ikon jelez Definiált név ikon

 • Táblázatnév, amelyet egy „táblázatnév” ikon jelez Táblázatnév ikon

Érték

A név aktuális értéke, például egy képlet eredménye, szövegkonstans, cellatartomány, értéktömb vagy egy helyőrző, ha a képletet nem lehet kiértékelni. Az alábbiakban néhány jellemző példa látható:

 • "az én szövegkonstansom"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #HIV!

 • {...}

Hivatkozás

A név által jelölt hivatkozás. Az alábbiakban néhány jellemző példa látható:

 • =Munka1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SZUM(Munka1!A1,Munka2!B2)

Hatókör

 • Ha a név hatóköre helyi munkalap szintű, egy munkalap neve

 • Ha a hatókör általános munkafüzet szintű, a „Munkafüzet” szöveg látható

Megjegyzés

További információ a névről, legfeljebb 255 karakter terjedelemben

 • Ez az érték 2007. május 2-án lejár

 • Tilos törölni! Kritikus név!

 • Az ISO-tanúsítvány vizsgaszámai alapján

 • A Névkezelő párbeszédpanelt nem használhatja egy cella tartalmának módosítása közben.

 • A Névkezelő párbeszédpanel nem jeleníti meg a Visual Basic for Applications- (VBA-) programokban definiált neveket, valamint a rejtett neveket (a rejtett nevek olyan nevek, amelyek Látható tulajdonsága „Hamis” értékre van állítva).

Oszlopok átméretezése:

 • Ha azt szeretné, hogy egy oszlop automatikusan a leghosszabb megjelenített adat szélességét vegye fel, kattintson duplán az oszlopfejléc jobb szélére.

Nevek rendezése

 • Ha a névlistát betűrendbe vagy fordított betűrendbe szeretné rendezni, kattintson az oszlop fejlécére.

Nevek szűrése

A Szűrő legördülő listában található parancsokkal gyorsan megjelenítheti a nevek egy részhalmazát. Egy parancsra kattintva engedélyezheti vagy letilthatja a hozzátartozó szűrőműveletet, így könnyen kombinálhatja a különböző szűrőműveleteket a kívánt eredmény elérése érdekében.

A szűrésre az alábbi parancsokat használhatja:

Parancs

Rendeltetés

Munkalapszintű nevek

Csak azokat a neveket jeleníti meg, amelyeknek a hatóköre a helyi munkalapra terjed ki

Munkafüzetszintű nevek

Csak azokat a neveket jeleníti meg,amelyeknek a hatóköre az egész munkafüzetre kiterjed

Hibás nevek

Csak a hibát (mint például #HIV, #ÉRTÉK vagy #NÉV) tartalmazó értékeket jeleníti meg

Hibátlan nevek

Csak a hibát nem tartalmazó értékű neveket jeleníti meg

Definiált nevek

Csak azokat a neveket jeleníti meg, amelyeket Ön vagy az Excel nevezett el (például egy nyomtatási terület)

Táblázatnevek

Csak a táblázatneveket jeleníti meg

Vissza a lap tetejére

Név módosítása

Ha módosítunk egy definiált nevet vagy egy táblázatnevet, az adott munkafüzetben a névre mutató összes hivatkozás is módosul.

 1. A Képletek lap Definiált nevek csoportjában kattintson a Névkezelő gombra.

  Az Excel menüszalagja

 2. A Névkezelő párbeszédpanelen kattintson a módosítani kívánt névre, majd a Szerkesztés gombra.

  Tipp: A szerkesztést elindíthatja úgy is, hogy duplán kattint a névre.

 3. A Név szerkesztése párbeszédpanel Név mezőjében adja meg a hivatkozás új nevét.

 4. Módosítsa a hivatkozást a Hivatkozás mezőben, majd kattintson az OK gombra.

 5. A Névkezelő párbeszédpanelen, a Hivatkozás mezőben módosítsa a név által hivatkozott cellát, képletet vagy konstanst.

  • A nemkívánatos vagy véletlen módosítások visszavonásához kattintson a Mégse Mégse gomb gombra, vagy nyomja le az ESC billentyűt.

  • A módosítások mentéséhez kattintson a Jóváhagyás Enter billentyű gombra, vagy nyomja le az ENTER billentyűt.

A Bezárás gomb csak a Névkezelő párbeszédpanelt zárja be. A már elvégzett módosítások esetében ez nem szükséges.

Vissza a lap tetejére

Egy vagy több név törlése

 1. A Képletek lap Definiált nevek csoportjában kattintson a Névkezelő gombra.

  Az Excel menüszalagja

 2. A Névkezelő párbeszédpanelen kattintson a módosítani kívánt névre.

 3. Az alábbi módon választhat ki egynél több nevet:

  • Egy név kijelöléséhez kattintson a névre.

  • Ha több nevet egy összefüggő csoportként szeretne kijelölni, kattintás után a kurzor húzásával jelölje ki a neveket, vagy tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és úgy kattintson az egyes nevekre.

  • Ha több nevet nem összefüggő csoportként kíván kijelölni, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és úgy kattintson az egyes nevekre.

 4. Kattintson a Törlés gombra. Használhatja a DELETE billentyűt is.

 5. Az OK gombra kattintva erősítse meg a törlést.

A Bezárás gomb csak a Névkezelő párbeszédpanelt zárja be. A már elvégzett módosítások esetében ez nem szükséges.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×