Navigálás a PerformancePoint irányítópultjain és az adatok vizsgálata

A SharePoint-webhelyeken üzemeltetett PerformancePoint-irányítópultok több elemet is tartalmazhatnak: rendszerint (de nem minden esetben) megtalálható rajtuk egy scorecard, valamint néhány szűrő, diagram és táblázat. Minden scorecard és jelentés kijelzőként van jelen az irányítópulton. A felhasználók navigálhatnak a jelentésekben, de magán a kijelzőn is végrehajthatnak műveleteket. Az irányítópultok több lapból is állhatnak.

A lenti példában szereplő irányítópult egy szűrőt, lapokra mutató hivatkozásokat, egy scorecardot, egy analitikus sávdiagramot, egy KPI-részletek jelentést és egy kördiagramot foglal magában. Valamennyi scorecard és jelentés egy-egy saját menüvel rendelkező külön kijelző. Az egyes kijelzőkhöz tartozó vezérlőelemeket egy legördülőmenü-szimbólum ( Irányítópult webes vezérlőelemét jelző legördülőmenü-szimbólum ) jelzi az irányítópultlapon.

Bizonyos esetekben az adott kijelzőn végrehajtott műveletek hatással vannak egy másik kijelzőben látható eredményekre. A lenti példában a KPI-részletek jelentés eredményei az Értékesítési eredmény scorecard kiemelt (SZÁMÍTÓGÉPEK – cél eredmény) elemére vonatkoznak.

PerformancePoint-irányítópult, melyen egy scorecard és a vonatkozó KPI-részletek jelentés látható

Az irányítópult scorecardjaival és jelentéseivel egyszerűen megtekinthetők és megvizsgálhatók az adatok. A scorecardok, az analitikus diagramok és az analitikus táblázatok mögöttes és felsőbb szintű adatai egyaránt megjeleníthetők (így az adatok részletessége alacsonyabb vagy magasabb lehet), de mód van a jelentésekben tárolt adatok nézetének megadására is. Ez akkor hasznos, ha az irányítópulton pillanatnyilag láthatónál több információra van szükség. A jelentések külön ablakban is megnyithatók, és a PowerPoint vagy az Excel alkalmazásba exportálhatók.

Kapcsolódó műveletek

Navigálás az irányítópulton

Mozgás az irányítópulton

Scorecardok és jelentések interaktív alkalmazása

Váltás az irányítópult lapjai között

Scorecard vagy jelentés nézetének kiválasztása

A megjelenítendő adatok körének korlátozása szűrőkkel

Kijelző saját menüjének használata

Az irányítópulton megjelenő adatok vizsgálata

A jelentések helyi menüjének használata

Új böngészőablakban megnyitott diagram módosításainak visszavonása

A jelentésnézet alaphelyzetbe állítása

Videobemutató: PerformancePoint-alapú jelentésekben és scorecardokban tárolt adatok vizsgálata

Navigálás az irányítópulton

A PerformancePoint-irányítópultok valódi hatékonysága interaktivitásukban rejlik. Az irányítópulton történő navigálással és a scorecardok vagy a jelentések vizsgálatával nagy részletességgel feltérképezhető a szervezet teljesítménye.

Mozgás az irányítópulton

Jelölje ki az egérmutatóval a használni kívánt scorecardot vagy jelentést. Ha az irányítópultlap nagyobb a böngészőablaknál, a függőleges vagy a vízszintes görgetősávval húzhatja az irányítópultot feljebb, lejjebb, balra vagy jobbra. A jelentésekhez tartozó helyi menüt a jobb gombra kattintva jelenítheti meg. A lenti példa egy analitikus diagram helyi menüjét mutatja.

Egy PerformancePoint-sávdiagram helyi menüje

Scorecardok és jelentések interaktív alkalmazása

A legtöbb jelentés bizonyos fokig interaktív. Ha például egy kördiagram valamely részére kattint, egy új kördiagram nyílhat meg, amely részletesebb adatokkal szolgál arról a részről, amelyre kattintott. Ha egy olyan scorecard egyik cellájára kattint, amelyhez tartozik KPI-részletek jelentés, a KPI-részletek jelentés frissül, és csak a kijelölt cellára vonatkozó adatokat jeleníti meg. Az alábbi példában a KPI-részletek jelentés a SZÁMÍTÓGÉPEK kategória eredményeit mutatja, mert ez az elem van kijelölve a vonatkozó scorecardon).

Egy PerformancePoint-scorecard és a vonatkozó KPI-részletek jelentés

Vissza a lap tetejére

Váltás az irányítópult lapjai között

Amennyiben irányítópultja több lapból áll, a lapok közötti váltáshoz kattintson az irányítópultlap tetején lévő laphivatkozásokra. A cikk elején lévő példában szereplő irányítópultnak három lapja van: Értékesítési eredmény, Értékesítési haszonkulcs és Legjobb boltok és termékek. A lapokra mutató hivatkozásokat az irányítópult legtetején, a pult neve mellett találja meg. Az aktuális lap neve normál szövegként, a többi lap neve pedig hivatkozásként látható.

Vissza a lap tetejére

Scorecard vagy jelentés nézetének kiválasztása

Az irányítópult összes legördülőmenü-szimbóluma Irányítópult webes vezérlőelemét jelző legördülőmenü-szimbólum azt jelzi, hogy egy menü vagy egy másik vezérlőelem (például szűrő) is elérhető.

A megjelenítendő adatok körének korlátozása szűrőkkel

Egy szűrőket tartalmazó irányítópult első megnyitásakor a megjelenő nézet a kezdeti szűrőbeállítások függvénye, ám szűrő-vezérlőelemekkel más nézet is kiválasztható. A lenti példa két szűrőt alkalmaz: egyet az időponthoz, egyet pedig a termékekhez. Az Idő szűrő a legördülő menü szimbólumára Irányítópult webes vezérlőelemét jelző legördülőmenü-szimbólum kattintva változtatható meg. Ez a művelet a szűrőhöz tartozó összes választható lehetőséget megjeleníti. Ha más időszakot választ, az irányítópulthoz kapcsolódó valamennyi jelentés frissül, és csak az adott év adatait fogja mutatni. A példában a kijelölt elem Az elmúlt év.

A nézet tovább is szűrhető, ha kiválasztja, hogy melyik termék érdekli, de össze is hasonlíthatja egy adott termék értékesítési mutatóit az összes többi termékével. Ebben a példában a Mind mellett a Számítógépek és a Fényképezőgépek és videokamerák szűrő is ki van választva. Ezen beállítások megadásával összehasonlítható a tavalyi számítógép-, fényképezőgép- és videokamera-értékesítés az összes termékre kiterjedő értékesítéssel.

Párbeszédpanel, melyen ki van jelölve a Mind, a Számítógépek és a Fényképezőgépek és videokamerák elem

Tipp:  Ha az összes termék adatait látni szeretné, válassza a Mind lehetőséget. Ha csak néhány termékre kíváncsi, törölje a jelet a Mind jelölőnégyzetből, és csak az Önt érdeklő terméket vagy termékeket jelölje ki.

Vissza a lap tetejére

Kijelző saját menüjének használata

Minden kijelzőnek saját menüje van. A kijelző felső sarkában lévő legördülőmenü-szimbólumra Irányítópult webes vezérlőelemét jelző legördülőmenü-szimbólum kattintva megjelenítheti a kijelzőhöz elérhető lehetőségeket. A lenti példában egy scorecardhoz használható vezérlőelemeket láthat: a scorecard megnyitható egy új ablakban, visszaállítható az eredeti nézete és (a jelentés típusától függően) exportálható is a PowerPoint vagy az Excel alkalmazásba. A megfelelő engedélyek birtokában a vezérlőelemekkel törölhető és módosítható is a scorecard, és a kapcsolatok is módosíthatók. A Megnyitás új ablakban vezérlőelem különösen hasznos, mert lehetővé teszi a jelentés elkülönült módosítását úgy, hogy az eredeti irányítópult-nézet ne változzon meg, és közben részletesebben legyen látható a jelentés.

Az alábbi példa egy scorecard kijelzőmenüjét szemlélteti.

Egy PerformancePoint-scorecard helyi menüje

Vissza a lap tetejére

Az irányítópulton megjelenő adatok vizsgálata

Az irányítópultok több scorecardot és egyéb jelentést tartalmazhatnak, az egyes jelentések hasznosítási módját pedig a jelentéstípus határozza meg. A különböző jelentéstípusokról A PerformancePoint-alapú jelentéstípusok ismertetése című témakör nyújt bővebb tájékoztatást.

A jelentések helyi menüjének használata

Az irányítópultok valamennyi jelentése saját vezérlőelem-készlettel bír, és a legtöbb vezérlőelem elérhető a jobb gombbal kattintva megjeleníthető helyi menüből. A jobb gombbal egy analitikus diagramra vagy analitikus táblázatra kattintva például választhatja a helyi menü Jelentés típusa lehetőségét, és kiválaszthat egy másik jelentéstípust. Módosíthatja a formázást, de akár a megjelenő adatokat is szűrheti. A különféle (például a lenti vonaldiagramon lévő) adatpontokra vagy egy analitikus diagram különálló sávjaira kattintva részletesebben jelenítheti meg az elérhető adatokat. Egy adott kördiagram valamely részét választva részletesebb vagy más típusú adatokat jeleníthet meg. A jelentést az egérmutatóval körbejárva kiderítheti, hogy mely elemek interaktívak. Ha az egérmutató alakja megváltozik, az alatta lévő elem kattintással aktiválható.

Vonaldiagram megjelenített összegző adatai

Kattintson a jobb gombbal a diagram egyik értékére, majd válassza a Lehatolás ide lehetőséget. A program betölti a megvizsgálható dimenziók listáját.

Egy PerformancePoint-vonaldiagram Lehatolás ide menüje

A scorecardok is nagymértékben interaktívak. Ha például a jobb gombbal kattint a scorecard különböző részein, a scorecard beállításától függően az alábbi tevékenységeket végezheti el:

  • Részletesség növelése vagy csökkentése az adatok magasabb vagy alacsonyabb részletezettségi szinten történő megtekintéséhez

  • Adatok szűrése:

  • Adott kategóriák tíz legjobb eredményének megjelenítése (például csatornák szerinti értékesítések)

  • Adatok értékének elemzése felbontásfában

A lenti példa a scorecardra a jobb gombbal kattintva megjelenő helyi menüt mutatja.

Egy PerformancePoint-scorecard helyi menüje

Megjegyzés:  Ha kibont, majd összecsuk több sort vagy oszlopot egy scorecardban, időnként előfordulhat, hogy a kibontás és összecsukás funkció nem a vártnak megfelelően működik. Ilyen esetben a Kijelzők menü használatával frissítse a scorecardot az eredeti megjelenítés visszaállításához.

Vissza a lap tetejére

Új böngészőablakban megnyitott diagram módosításainak visszavonása

A nézet legutóbbi módosításának visszavonásához kattintson a böngészőablak Vissza gombjára. Ismételje ezt addig, amíg el nem jut a kívánt nézethez. Ez a művelet akkor hasznos, ha több változtatást is végrehajtott a nézeten, de nem szeretné visszaállítani a diagram alapértelmezett nézetét.

Tipp:  Ha nem használható a Vissza gomb, a jelentés az alapértelmezett jelentésnézetben van.

Vissza a lap tetejére

A jelentésnézet alaphelyzetbe állítása

Az eredeti jelentésnézet a következő módszerek valamelyikével állítható vissza:

  • Ha a jelentés annak eredeti helyén jelenik meg az irányítópulton:   Nyissa meg a kijelzőmenüt, és válassza a Nézet alaphelyzetbe állítása lehetőséget.

  • Ha a jelentés új böngészőablakban jelenik meg:   Kattintson az új böngészőablak Frissítés gombjára (vagy nyomja meg az F5 billentyűt). Ez a művelet visszaállítja az analitikus diagram irányítópulton látszó alapértelmezett nézetét, és az új böngészőablak méretének megfelelően át is méretezi a diagramot.

Vissza a lap tetejére

Videobemutató: PerformancePoint-alapú jelentésekben és scorecardokban tárolt adatok vizsgálata

Ez a videó azt mutatja be, hogyan elemezhetők a PerformancePoint-alapú jelentések és scorecardok adatai, hogyan lehet lehatolni az adatokig, és hogyan lehet őket szűrni. A videó a jelen cikk tartalmát összegzi és ismétli át.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.
Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×