Navigálás a PerformancePoint irányítópultjain és az adatok vizsgálata

A SharePoint-webhelyeken üzemeltetett PerformancePoint-irányítópultok több elemet is tartalmazhatnak: rendszerint (de nem minden esetben) megtalálható rajtuk egy scorecard, valamint néhány szűrő, diagram és táblázat. Minden scorecard és jelentés kijelzőként van jelen az irányítópulton. A felhasználók navigálhatnak a jelentésekben, de magán a kijelzőn is végrehajthatnak műveleteket. Az irányítópultok több lapból is állhatnak.

A lenti példában szereplő irányítópult egy szűrőt, lapokra mutató hivatkozásokat, egy scorecardot, egy analitikus sávdiagramot, egy KPI-részletek jelentést és egy kördiagramot foglal magában. Valamennyi scorecard és jelentés egy-egy saját menüvel rendelkező külön kijelző. Az egyes kijelzőkhöz tartozó vezérlőelemeket egy legördülőmenü-szimbólum ( Irányítópult webes vezérlőelemét jelző legördülőmenü-szimbólum ) jelzi az irányítópultlapon.

Bizonyos esetekben az adott kijelzőn végrehajtott műveletek hatással vannak egy másik kijelzőben látható eredményekre. A lenti példában a KPI-részletek jelentés eredményei az Értékesítési eredmény scorecard kiemelt (SZÁMÍTÓGÉPEK – cél eredmény) elemére vonatkoznak.

PerformancePoint-irányítópult, melyen egy scorecard és a vonatkozó KPI-részletek jelentés látható

Az irányítópult scorecardjaival és jelentéseivel egyszerűen megtekinthetők és megvizsgálhatók az adatok. A scorecardok, az analitikus diagramok és az analitikus táblázatok mögöttes és felsőbb szintű adatai egyaránt megjeleníthetők (így az adatok részletessége alacsonyabb vagy magasabb lehet), de mód van a jelentésekben tárolt adatok nézetének megadására is. Ez akkor hasznos, ha az irányítópulton pillanatnyilag láthatónál több információra van szükség. A jelentések külön ablakban is megnyithatók, és a PowerPoint vagy az Excel alkalmazásba exportálhatók.

Kapcsolódó műveletek

Navigálás az irányítópulton

Mozgás az irányítópulton

Scorecardok és jelentések interaktív alkalmazása

Váltás az irányítópult lapjai között

Scorecard vagy jelentés nézetének kiválasztása

A megjelenítendő adatok körének korlátozása szűrőkkel

Kijelző saját menüjének használata

Az irányítópulton megjelenő adatok vizsgálata

A jelentések helyi menüjének használata

Új böngészőablakban megnyitott diagram módosításainak visszavonása

A jelentésnézet alaphelyzetbe állítása

Videobemutató: PerformancePoint-alapú jelentésekben és scorecardokban tárolt adatok vizsgálata

Navigálás az irányítópulton

A PerformancePoint-irányítópultok valódi hatékonysága interaktivitásukban rejlik. Az irányítópulton történő navigálással és a scorecardok vagy a jelentések vizsgálatával nagy részletességgel feltérképezhető a szervezet teljesítménye.

Mozgás az irányítópulton

Jelölje ki az egérmutatóval a használni kívánt scorecardot vagy jelentést. Ha az irányítópultlap nagyobb a böngészőablaknál, a függőleges vagy a vízszintes görgetősávval húzhatja az irányítópultot feljebb, lejjebb, balra vagy jobbra. A jelentésekhez tartozó helyi menüt a jobb gombra kattintva jelenítheti meg. A lenti példa egy analitikus diagram helyi menüjét mutatja.

Egy PerformancePoint-sávdiagram helyi menüje

Scorecardok és jelentések interaktív alkalmazása

A legtöbb jelentés bizonyos fokig interaktív. Ha például egy kördiagram valamely részére kattint, egy új kördiagram nyílhat meg, amely részletesebb adatokkal szolgál arról a részről, amelyre kattintott. Ha egy olyan scorecard egyik cellájára kattint, amelyhez tartozik KPI-részletek jelentés, a KPI-részletek jelentés frissül, és csak a kijelölt cellára vonatkozó adatokat jeleníti meg. Az alábbi példában a KPI-részletek jelentés a SZÁMÍTÓGÉPEK kategória eredményeit mutatja, mert ez az elem van kijelölve a vonatkozó scorecardon).

Egy PerformancePoint-scorecard és a vonatkozó KPI-részletek jelentés

Vissza a lap tetejére

Váltás az irányítópult lapjai között

Amennyiben irányítópultja több lapból áll, a lapok közötti váltáshoz kattintson az irányítópultlap tetején lévő laphivatkozásokra. A cikk elején lévő példában szereplő irányítópultnak három lapja van: Értékesítési eredmény, Értékesítési haszonkulcs és Legjobb boltok és termékek. A lapokra mutató hivatkozásokat az irányítópult legtetején, a pult neve mellett találja meg. Az aktuális lap neve normál szövegként, a többi lap neve pedig hivatkozásként látható.

Vissza a lap tetejére

Scorecard vagy jelentés nézetének kiválasztása

Az irányítópult összes legördülőmenü-szimbóluma Irányítópult webes vezérlőelemét jelző legördülőmenü-szimbólum azt jelzi, hogy egy menü vagy egy másik vezérlőelem (például szűrő) is elérhető.

A megjelenítendő adatok körének korlátozása szűrőkkel

Egy szűrőket tartalmazó irányítópult első megnyitásakor a megjelenő nézet a kezdeti szűrőbeállítások függvénye, ám szűrő-vezérlőelemekkel más nézet is kiválasztható. A lenti példa két szűrőt alkalmaz: egyet az időponthoz, egyet pedig a termékekhez. Az Idő szűrő a legördülő menü szimbólumára Irányítópult webes vezérlőelemét jelző legördülőmenü-szimbólum kattintva változtatható meg. Ez a művelet a szűrőhöz tartozó összes választható lehetőséget megjeleníti. Ha más időszakot választ, az irányítópulthoz kapcsolódó valamennyi jelentés frissül, és csak az adott év adatait fogja mutatni. A példában a kijelölt elem Az elmúlt év.

A nézet tovább is szűrhető, ha kiválasztja, hogy melyik termék érdekli, de össze is hasonlíthatja egy adott termék értékesítési mutatóit az összes többi termékével. Ebben a példában a Mind mellett a Számítógépek és a Fényképezőgépek és videokamerák szűrő is ki van választva. Ezen beállítások megadásával összehasonlítható a tavalyi számítógép-, fényképezőgép- és videokamera-értékesítés az összes termékre kiterjedő értékesítéssel.

Párbeszédpanel, melyen ki van jelölve a Mind, a Számítógépek és a Fényképezőgépek és videokamerák elem

Tipp:  Ha az összes termék adatait látni szeretné, válassza a Mind lehetőséget. Ha csak néhány termékre kíváncsi, törölje a jelet a Mind jelölőnégyzetből, és csak az Önt érdeklő terméket vagy termékeket jelölje ki.

Vissza a lap tetejére

Kijelző saját menüjének használata

Minden kijelzőnek saját menüje van. A kijelző felső sarkában lévő legördülőmenü-szimbólumra Irányítópult webes vezérlőelemét jelző legördülőmenü-szimbólum kattintva megjelenítheti a kijelzőhöz elérhető lehetőségeket. A lenti példában egy scorecardhoz használható vezérlőelemeket láthat: a scorecard megnyitható egy új ablakban, visszaállítható az eredeti nézete és (a jelentés típusától függően) exportálható is a PowerPoint vagy az Excel alkalmazásba. A megfelelő engedélyek birtokában a vezérlőelemekkel törölhető és módosítható is a scorecard, és a kapcsolatok is módosíthatók. A Megnyitás új ablakban vezérlőelem különösen hasznos, mert lehetővé teszi a jelentés elkülönült módosítását úgy, hogy az eredeti irányítópult-nézet ne változzon meg, és közben részletesebben legyen látható a jelentés.

Az alábbi példa egy scorecard kijelzőmenüjét szemlélteti.

Egy PerformancePoint-scorecard helyi menüje

Vissza a lap tetejére

Az irányítópulton megjelenő adatok vizsgálata

Az irányítópultok több scorecardot és egyéb jelentést tartalmazhatnak, az egyes jelentések hasznosítási módját pedig a jelentéstípus határozza meg. A különböző jelentéstípusokról A PerformancePoint-alapú jelentéstípusok ismertetése című témakör nyújt bővebb tájékoztatást.

A jelentések helyi menüjének használata

Az irányítópultok valamennyi jelentése saját vezérlőelem-készlettel bír, és a legtöbb vezérlőelem elérhető a jobb gombbal kattintva megjeleníthető helyi menüből. A jobb gombbal egy analitikus diagramra vagy analitikus táblázatra kattintva például választhatja a helyi menü Jelentés típusa lehetőségét, és kiválaszthat egy másik jelentéstípust. Módosíthatja a formázást, de akár a megjelenő adatokat is szűrheti. A különféle (például a lenti vonaldiagramon lévő) adatpontokra vagy egy analitikus diagram különálló sávjaira kattintva részletesebben jelenítheti meg az elérhető adatokat. Egy adott kördiagram valamely részét választva részletesebb vagy más típusú adatokat jeleníthet meg. A jelentést az egérmutatóval körbejárva kiderítheti, hogy mely elemek interaktívak. Ha az egérmutató alakja megváltozik, az alatta lévő elem kattintással aktiválható.

Vonaldiagram megjelenített összegző adatai

Kattintson a jobb gombbal a diagram egyik értékére, majd válassza a Lehatolás ide lehetőséget. A program betölti a megvizsgálható dimenziók listáját.

Egy PerformancePoint-vonaldiagram Lehatolás ide menüje

A scorecardok is nagymértékben interaktívak. Ha például a jobb gombbal kattint a scorecard különböző részein, a scorecard beállításától függően az alábbi tevékenységeket végezheti el:

  • Részletesség növelése vagy csökkentése az adatok magasabb vagy alacsonyabb részletezettségi szinten történő megtekintéséhez

  • Adatok szűrése:

  • Adott kategóriák tíz legjobb eredményének megjelenítése (például csatornák szerinti értékesítések)

  • Adatok értékének elemzése felbontásfában

A lenti példa a scorecardra a jobb gombbal kattintva megjelenő helyi menüt mutatja.

Egy PerformancePoint-scorecard helyi menüje

Megjegyzés:  Ha kibont, majd összecsuk több sort vagy oszlopot egy scorecardban, időnként előfordulhat, hogy a kibontás és összecsukás funkció nem a vártnak megfelelően működik. Ilyen esetben a Kijelzők menü használatával frissítse a scorecardot az eredeti megjelenítés visszaállításához.

Vissza a lap tetejére

Új böngészőablakban megnyitott diagram módosításainak visszavonása

A nézet legutóbbi módosításának visszavonásához kattintson a böngészőablak Vissza gombjára. Ismételje ezt addig, amíg el nem jut a kívánt nézethez. Ez a művelet akkor hasznos, ha több változtatást is végrehajtott a nézeten, de nem szeretné visszaállítani a diagram alapértelmezett nézetét.

Tipp:  Ha nem használható a Vissza gomb, a jelentés az alapértelmezett jelentésnézetben van.

Vissza a lap tetejére

A jelentésnézet alaphelyzetbe állítása

Az eredeti jelentésnézet a következő módszerek valamelyikével állítható vissza:

  • Ha a jelentés annak eredeti helyén jelenik meg az irányítópulton:   Nyissa meg a kijelzőmenüt, és válassza a Nézet alaphelyzetbe állítása lehetőséget.

  • Ha a jelentés új böngészőablakban jelenik meg:   Kattintson az új böngészőablak Frissítés gombjára (vagy nyomja meg az F5 billentyűt). Ez a művelet visszaállítja az analitikus diagram irányítópulton látszó alapértelmezett nézetét, és az új böngészőablak méretének megfelelően át is méretezi a diagramot.

Vissza a lap tetejére

Videobemutató: PerformancePoint-alapú jelentésekben és scorecardokban tárolt adatok vizsgálata

Ez a videó azt mutatja be, hogyan elemezhetők a PerformancePoint-alapú jelentések és scorecardok adatai, hogyan lehet lehatolni az adatokig, és hogyan lehet őket szűrni. A videó a jelen cikk tartalmát összegzi és ismétli át.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.
Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×