NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény

Ez a témakör a Microsoft Excel NEGBINOM.ELOSZLÁSfüggvény képletszintaxisát és használatát mutatja be.

Leírás

A negatív binomiális eloszlás értékét adja vissza, annak a valószínűségét, hogy a megadott valószínűség argumentum valószínűségével kudarc_szám számú sikertelen kísérlete lesz a sikeres-edik sikeres kísérletig.

Ez a függvény hasonló a binomiális eloszláshoz, a különbség annyi, hogy itt a sikeres kísérletek száma rögzített, míg a kísérletek száma változó. A kísérletek ennél a függvénynél is függetlenek egymástól.

Tegyük fel például, hogy 10 kiváló reflexekkel rendelkező személyre van szüksége, és tudja, hogy annak valószínűsége, hogy egy ilyen tulajdonsággal bíró személyt talál, 0,3. A NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény segítségével kiszámíthatja, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy adott számú alkalmatlan személyt vizsgál meg, amíg a 10 megfelelőt megtalálja.

Szintaxis

NEGBINOM.ELOSZLÁS(kudarc_szám;sikeresek;valószínűség,eloszlásfv)

A NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Kudarc_szám:     Megadása kötelező. A kudarcok száma.

 • Sikeresek:     Megadása kötelező. A siker küszöbértéke.

 • Valószínűség:     Megadása kötelező. A siker valószínűsége.

 • Eloszlásfv:     Megadása kötelező. Logikai érték, amely a függvény fajtáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor a NEGBINOM.ELOSZLÁS az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha értéke HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

 • A program a kudarc_szám és a sikeresek argumentumnál csak az egészérték részt veszi figyelembe.

 • Ha bármelyik argumentum értéke nem szám, akkor a NEGBINOM.ELOSZLÁS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.

 • Ha valószínűség < 0 vagy valószínűség > 1, akkor a NEGBINOM.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.

 • Ha kudarc_szám < 0 vagy sikeresek < 1, akkor a NEGBINOM.ELOSZLÁS a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.

 • A negatív binomiális eloszlás kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:

  Képlet

  ahol:

  x a kudarc_szám, r a sikeresek, míg p a valószínűség argumentummal egyenlő.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

Leírás

10

A kudarcok száma

5

A siker küszöbértéke

0,25

A siker valószínűsége

Képlet

Leírás

Eredmény

=NEGBINOM.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;IGAZ)

A negatív binomiális eloszlás eloszlásfüggvényének értéke a fenti adatokra

0,3135141

=NEGBINOM.ELOSZLÁS(A2;A3;A4;HAMIS)

A negatív binomiális eloszlás sűrűségfüggvényének értéke a fenti adatokra

0,0550487

Hatókör: Excel 2016, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Nyelv módosítása