Nézet létrehozása, módosítása és törlése

Nézetek segítségével a legfontosabb vagy az adott célnak legmegfelelőbb elemeket jelenítheti meg egy listában vagy tárban. Létrehozhat például olyan nézeteket, amelyek részlegenként eltérő fájlokat jelenítenek meg, vagy amelyekben csak bizonyos szerzők által készített fájlok láthatók. A nézetek azokban a listákban vagy tárakban használhatók, amelyekben létrehozta őket.

Minden listának vagy tárnak típusától és konfigurációjától függően van legalább egy nézete. A böngészőben a nézetek módosíthatók, és új nézetek hozhatók létre. Egy tevékenységlista például több nézetet tartalmazhat (Ma esedékes és Minden feladat), amelyeket módosíthat, például megváltoztathatja az elemek rendezési módját. Létrehozhat új nézeteket is, amelyekben például csak a befejezetlen tevékenységek láthatók.

A böngésző mellett a Microsoft SharePoint Designer 2010 használatával is létrehozhat testre szabott nézeteket, a Microsoft Access segítségével pedig űrlapokat és jelentéseket készíthet a lista alapján.

Tartalom

A nézet megtervezése

Első lépések

Nézettípusok

Nézetbeállítások

Nézet létrehozása

Nézet módosítása

Nézet törlése

A nézet megtervezése

Első lépések

Nézetek létrehozása előtt célszerű oszlopokat adni a listához vagy a tárhoz, mert így sokkal hatékonyabban rendezheti, csoportosíthatja és szűrheti az elemeket. Lehetséges például, hogy a különböző részlegek munkatársai csak a részlegükre vonatkozó dokumentumokat szeretnék látni a tárban, vagy az elemeket projektszám szerint szeretnék rendezni a listában.

Ha telefonról vagy más mobileszközről elérhető nézeteket szeretne létrehozni, figyelembe kell vennie az eszköz képességeit.

Vissza a lap tetejére

Nézettípusok

Nézetek létrehozásakor el kell döntenie, hogy mire alapuljon a nézet:

 • Egy előre definiált formátumra, például egy naptárra

 • Létező nézetre

 • A SharePoint Designer 2010 használatával létrehozott egyéni nézetre

 • A Microsoft Access segítségével létrehozott űrlapokra és jelentésekre

A választott lehetőség meghatározza a listában vagy tárban lévő adatokra vonatkozó követelményeket és az adatok megjelenési módját. Naptárnézet létrehozásához például a listában vagy tárban olyan oszlopoknak kell lenniük, amelyek a naptárelemek kezdő- és záróidőpontjaiként használhatók.

Megjegyzés    Létrehozása után a nézet formátuma nem módosítható, például egy naptárnézetet nem alakíthat át Gantt-nézetté.

Nem minden formátum használható az összes lista- és tártípushoz. Vannak például olyan nézetformátumok, amelyek csak vitafórumokhoz használhatók. Az alábbi formátumok közül lehet választani. Az adott webhelyen egyéni formátumok is rendelkezésre állhatnak.

 • Szokásos nézet:    Ebben a nézetben a lista vagy tár elemei soronként jelennek meg. A szokásos nézet a legtöbb listában és tárban az alapértelmezett nézet. Ezt számtalan módon, például oszlopok hozzáadásával vagy eltávolításával, testre szabhatja.

  Szokásos nézet

 • Szokásos nézet kibontott ismétlődő eseményekkel:    Ebben a nézetben a lista vagy tár elemei soronként jelennek meg. Akkor használja, ha egy ismétlődő esemény összes példányát meg szeretné tekinteni.

  Szokásos nézet ismétlődő találkozóval

 • Naptár:    Ebben a nézetben a tár vagy lista adatai falinaptárhoz hasonló módon jelennek meg. Megadhat napi, heti vagy havi nézetet ebben a formátumban. Akkor hasznos, ha a listában vagy a tárban lévő elemeket időrendben szeretné megtekinteni.

  A naptárnézetek követelményei eltérnek a többi formátuméitól.

  Naptárnézet

 • Adatlap:    Ebben a nézetben a lista- és tárelemek rács formátumban jelennek meg, akárcsak egy számolótáblában. Akkor hasznos, ha egyidejűleg sok elemet kell szerkesztenie a listában vagy a tárban, illetve ha az adatokat táblázat- vagy adatbázis-kezelő programba szeretné exportálni. Az adatlapnézethez egy SharePoint 2010 alkalmazással kompatibilis vezérlő vagy program szükséges (például a Microsoft Office 2010 szoftvercsomag és az ActiveX-vezérlő támogatása).

  Adatlapnézet

 • Gantt:    Ez a nézet a lista- és tárelemeket folyamatjelző sávokként jeleníti meg. A projektkezelésben hasznos, például az egymást átfedő tevékenységek megjelenítésére és az általános folyamat szemléltetésére.

  Gantt nézet

A nézetek létrehozásához használható egyéb lehetőségek:

 • Meglévő nézet:     Ha egy meglévő nézet majdnem olyan, mint amilyet létre szeretne hozni, időt takaríthat meg, ha az új nézethez kiindulási pontként ezt a létező nézetet használja.

  Kiindulás meglévő nézetből

 • Access nézet:    Ezt a lehetőséget választva a Microsoft Access segítségével hozhat létre listán vagy táron alapuló űrlapokat és jelentéseket.

  Nézet létrehozása a Microsoft Access programmal

 • Egyéni nézet a SharePoint Designer eszközben:    Ezt a lehetőséget választva a Microsoft SharePoint Designer 2010 szolgáltatásaival hozhat létre egyéni nézeteket a listához vagy a tárhoz (a programban például módosíthatja az oszlopszélességet).

  Nézet létrehozása a SharePoint Designer 2010 eszközben

Vissza a lap tetejére

Nézetbeállítások

A nézeteknek számos olyan beállítása van, amely megkönnyíti az adatok megtalálását a listában vagy a tárban. Az alábbiakban a SharePoint-nézetek beállításait soroljuk fel. Nem minden beállítás használható az összes nézettípushoz. A naptárnézet beállításai különböznek a többi nézetéitől.

Fontos    Egy nézetben legfeljebb ötezer elem jeleníthető meg. Ezek számát szűrőkkel és elemkorlátozó beállításokkal kezelheti.

 • Alapértelmezett nézet:    Minden listához és tárhoz tartozik egy alapértelmezett nézet. Ezt bármilyen nyilvános nézetre lecserélheti, személyes nézetet azonban nem használhat helyette. Ha az alapértelmezett nézetet törölni szeretné, előbb egy másik nyilvános nézetet alapértelmezetté kell tennie.

  Megjegyzés    Ha nem találja a Kijelölés alapértelmezett nézetként beállítást a nézet-létrehozási vagy nézetszerkesztési lapokon, akkor nem rendelkezik engedéllyel nyilvános nézetek létrehozására, vagy az adott nézet személyes nézet. Nyilvános nézet létrehozásához legalább engedélyek engedéllyel kell rendelkeznie, ehhez pedig az alapértelmezett Tervező csoport tagjának kell lennie a webhelyen.

 • Személyes és nyilvános nézetek:    Egy-egy nézet létrehozásakor megadhatja, hogy személyes vagy nyilvános legyen-e. A személyes nézetet csak Ön láthatja, amikor megtekint egy listát vagy tárat. A nyilvános nézet bárki számára elérhető.

  Nyilvános nézetet nem alakíthat személyes nézetté vagy fordítva. Nyilvános nézetet egyaránt használhat személyes és nyilvános nézetek kiindulópontjául. Személyes nézetet csak személyes nézetek kiindulópontjául használhat.

  Ha nézetet szeretne létrehozni, és a Nézet létrehozása gomb le van tiltva, akkor nincs megfelelő engedélye nyilvános és személyes nézetek létrehozására. Ha a Nyilvános nézet létrehozása beállítás le van tiltva, akkor nincs megfelelő engedélye nyilvános nézetek létrehozására. Személyes nézetek létrehozásához közreműködői engedéllyel kell rendelkeznie az adott listához vagy tárhoz, például az alapértelmezett Webhelynév tagja csoport tagjának kell lennie. Nyilvános nézetek létrehozásához tervezői engedéllyel kell rendelkeznie a listához vagy tárhoz, például az alapértelmezett Tervező SharePoint-csoport tagjának kell lennie a webhelyen.

 • Oszlopok:    Oszlopok használatával egyetlen pillantással áttekintheti a listában vagy tárban lévő elemek adatait, nem kell külön megnyitni az elemeket a részletek megjelenítéséhez. Az oszlopokat más nézetfunkciókkal, például szűrőkkel társítva a megjelenített adatokat azokra korlátozhatja, amelyek a munkához szükségesek. Ez akkor rendkívül hasznos, ha a lista vagy tár sok elemet tartalmaz.

 • Gantt-oszlopok:    Ebben a csoportban kijelölheti a Gantt-nézetben megjelenítendő oszlopokat. A Cím szövegmező, valamint a Kezdés dátuma és a Határidő dátummező kötelező. Ha egy oszlopot (például a Cím oszlopot) választva a legördülő menüben nem jelenik meg semmi, létre kell hoznia egy oszlopot a nézet támogatásához.

 • Rendezés:    Ebben a csoportban rendezheti a nézetben megjelenő oszlopokat. Legfeljebb két feltételt használhat, például egy tevékenységlista elemeit előbb prioritás, majd határidő szerint rendezheti.

 • Szűrés:    Ebben a csoportban beállíthat olyan nézetet, amely a lista vagy tár elemeinek csak egy részhalmazát jeleníti meg az oszlopokban lévő adatokra szűrve. A nézet például korlátozódhat a tár azon dokumentumaira, amelyek az adott projekthez kapcsolódnak.

 • Szövegközti szerkesztés:    Ebben a csoportban lehetővé teheti a lista vagy tár elemeinek szerkesztését a nézetben anélkül, hogy azokat egyenként meg kellene nyitni. Ez a beállítás rengeteg időt megtakaríthat, ha sok elemet kell módosítani. Fájlokra nem vonatkozik. A fájlokat szerkesztésre mindig a megfelelő alkalmazásban, például a Microsoft Word programban kell megnyitni.

 • Táblázatos nézet:    Ebben a csoportban a lista vagy tár minden eleméhez jelölőnégyzetet állíthat be, így a felhasználók kötegelt műveletekhez több elemet is kijelölhetnek. Ez a beállítás rengeteg időt megtakaríthat, ha sok elemet kell módosítani. A felhasználó például több dokumentumot is kijelölhet, majd kivehet egyszerre.

 • Csoportosítás:    Ebben a csoportban a lista vagy tár elemeit az oszlopokban lévő adatok szerint csoportosíthatja. A tevékenységlista elemeit például prioritás, majd készültségi állapotuk szerint csoportosíthatja.

 • Összesítés:    Ebben a csoportban megadható a nézet oszlopainak összesítése (például darabszám, átlag, maximum, minimum). Ha például egy dokumentumtár Cím oszlopához megadja a Szám beállítást, a nézet megjeleníti, hogy hány dokumentum található benne, illetve csoportjaiban.

  Az összesítéshez használható oszlopok és a bennük rendelkezésre álló lehetőségek attól függnek, hogy milyen típusú az oszlop (például szám), illetve a lista vagy a tár, amelyhez a nézetet létrehozza.

 • Stílus:    Ebben a csoportban megadhatja a nézet stílusát (például hírlevél). Nem minden stílus használható az összes típushoz.

  • Egyszerű táblázat:    Az elemeket sorokban jeleníti meg.

   Szokásos nézet

  • Keretezett:    A lista elemeit a névjegykártyához hasonló elrendezésben jeleníti meg. Csak listákhoz használható.

   Keretezett stílusú nézet

  • Keretezett, nincs felirat:    Hasonló a Keretezett stílushoz, de az oszlopfeliratok nem látszanak. Csak listákhoz használható.

  • Alapértelmezett:    Az alapértelmezett nézet a lista vagy tár típusától és konfigurációjától függően más és más lehet.

  • Dokumentum adatai:    A tárban lévő fájlokat a névjegykártyához hasonló elrendezésben jeleníti meg. Ez a stílus a legtöbb tárhoz használható, de listákhoz nem.

   Dokumentum adatai stílusú nézet

  • Hírlevél:    Az elemeket sorokban jeleníti meg a sorok közötti vonalakkal együtt.

   Hírlevél stílusú nézet

  • Hírlevél, sorok nélkül:    Az elemeket váltakozó árnyalatú sorokban jeleníti meg a sorok közötti vonalak nélkül.

   Hírlevél, sorok nélkül stílusú nézet

  • Képtár adatai:    A képtárban lévő képek miniatűrjeit jeleníti meg.

   Képtár adatai stílusú nézet

  • Betekintő ablaktábla: Az elemek nevét a lap bal oldalán jeleníti meg. Az elemek nevére mutatva a nézethez megadott oszlopok a lap jobb oldalán jelennek meg.

   Betekintő ablaktábla stílusú nézet

  • Árnyalt:    Az elemeket váltakozó árnyalatú sorokban jeleníti meg.

   Árnyalt stílusú nézet

 • Mappák:    Az Elemek megjelenítése mappákban választógombot bejelölve az elemekkel együtt megjelenítheti a lista vagy tár mappáit a nézetben. Az összes elem megjelenítése mappák nélkül választógombot bejelölve csak a lista vagy a tár elemeit jelenítheti meg (időrendi nézet). Bizonyos esetekben azt is megadhatja, hogy a létrehozni kívánt nézet az összes mappára, csak a legfelső szintű mappára vagy megadott tartalomtípus mappákra vonatkozzon.

 • Maximális elemszám:    Megadhatja, hogy egyidejűleg (egy kötegben) hány elem jelenjen meg a nézetben, vagy összesen hány elem jelenhet meg benne. Minél több elem tartozik egy kötegbe, annál tovább tart a nézet betöltődése a böngészőbe.

 • Mobil:    Megadhatja, hogy a nézet mobileszközökhöz készült, hogy mobileszközökhöz ez az alapértelmezett nézet, és meghatározhatja, hogy hány elem jelenhet meg a nézet Listanézet kijelzőjében. Ez a beállítás nem érhető el minden listához vagy tárhoz. A nézetnek nyilvánosnak kell lennie.

Vissza a lap tetejére

Nézet létrehozása

Lista vagy tár megtekintésekor ideiglenesen rendezheti vagy szűrheti a tartalmat az oszlopnév melletti nyílra kattintva. Ez akkor hasznos, ha csak időnként szeretné ebben a formában megjeleníteni a listát vagy a tárat, ugyanis ezt a műveletet minden alkalommal el kell végeznie, ha az elemeket szűrni vagy rendezni szeretné.

Lista rendezése

Ha egy lista vagy tár adatait várhatóan gyakrabban fogja megtekinteni egy adott módon, létrehozhat nézetet. Az új nézet a lista vagy tár Nézet menüjében jelenik meg.

Lista vagy tár nézetei

Nézet létrehozása:

 1. A Fontos rovatok sávon kattintson arra a listára vagy tárra, amelyhez új nézetet szeretne létrehozni.

  Ha a lista vagy tár neve nem látható a Fontos rovatok sávon, kattintson a Webhelyműveletek gombra, majd a Teljes webhelytartalom megjelenítése parancsra, és kattintson a kívánt lista vagy tár nevére.

 2. A menüszalagon kattintson a Lista vagy a Tár fülre, majd a Nézet létrehozása gombra.

  Nézet létrehozása

  Megjegyzés    Ha a Nézet létrehozása gomb le van tiltva, akkor lehetséges, hogy nincs engedélye személyes vagy nyilvános nézetek létrehozására. A személyes és a nyilvános nézetekről további információt a jelen cikk Nézetbeállítások című szakaszában találhat.

 3. Kattintson a létrehozni kívánt típusra (például a Szokásos nézet típus hivatkozására) vagy egy már meglevő nézetre.

 4. A Nézet neve mezőbe írjon be egy nevet. Ha ezt a nézetet szeretné a lista vagy tár alapértelmezett nézeteként beállítani, jelölje be a Kijelölés alapértelmezett nézetként jelölőnégyzetet. Egy lista vagy tár alapértelmezett nézeteként csak nyilvános nézetet lehet beállítani.

 5. A Célközönség csoportban, a Nézet célközönsége felirat alatt jelölje be a Személyes nézet létrehozása vagy a Nyilvános nézet létrehozása választógombot.

  Megjegyzés    Ha a Nyilvános nézet létrehozása választógomb le van tiltva, akkor lehetséges, hogy nincs engedélye arra, hogy a listához vagy tárhoz nyilvános nézetet hozzon létre.

 6. Az Oszlopok csoportban jelölje ki azokat az oszlopokat, amelyeket a nézetben meg szeretne jeleníteni, és törölje a jelet azon oszlopok mellől, amelyeket nem szeretne megjeleníteni. Az oszlopok mellett látható legördülő listákban adja meg az oszlopok sorrendjét a nézetben.

 7. Adja meg a nézet további beállításait például a Rendezés és a Szűrés csoportban, majd kattintson az OK gombra. A nézetbeállításokról a jelen cikk Nézetbeállítások című szakaszában olvashat részletesen.

Vissza a lap tetejére

Nézet módosítása

Az alábbi lépéseket követve módosíthatja a nézetet, például alapértelmezett nézetté alakíthatja, oszlopokat vehet fel, és módosíthatja az elemek rendezési sorrendjét.

 1. A Fontos rovatok sávon kattintson a módosítani kívánt nézetet tartalmazó lista vagy tár nevére.

  Ha a lista vagy tár neve nem látható a Fontos rovatok sávon, kattintson a Webhelyműveletek gombra, majd a Teljes webhelytartalom megjelenítése parancsra, és kattintson a kívánt lista vagy tár nevére.

 2. Kattintson a menüszalag Lista vagy Tár fülére.

 3. Az Aktuális nézet legördülő listából válassza ki a módosítani kívánt nézetet.

  Lista vagy tár nézetei

 4. Kattintson a Nézet módosítása legördülő listára.

  Ha a nézet módosításakor használni szeretné a SharePoint Designer speciális szerkesztési szolgáltatásait, mutasson a Nézet módosítása gombra, kattintson a lefelé mutató nyílra, és válassza a Módosítás a SharePoint Designer eszközben (haladó felhasználóknak) parancsot. A parancs használatához a SharePoint Designer 2010 alkalmazásnak telepítve kell lennie a helyi számítógépen. Ha a parancsra kattint és az alkalmazás nincs telepítve, a rendszer kéri a telepítését. A SharePoint Designer 2010 ingyen letölthető.

  Nézet módosítása

  Megjegyzés    Ha a Nézet módosítása gomb le van tiltva, Ön valószínűleg nem rendelkezik engedéllyel az aktuális nézet megváltoztatására. A személyes nézeteket azonban módosíthatja. A nyilvános nézeteket csak akkor szerkesztheti, ha a listához vagy tárhoz tervezői engedéllyel rendelkezik.

Vissza a lap tetejére

Nézet törlése

Lista vagy tár nézetének törléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Megjegyzés    Ha a Törlés gomb nem látható, akkor valószínűleg az aktuális nézet a lista vagy tár alapértelmezett nézete. Törléséhez előbb egy másik nézetet alapértelmezetté kell beállítania. A nézetek módosításáról további információt a jelen cikk Nézet módosítása című szakaszában találhat.

 1. A Fontos rovatok sávon kattintson a törölni kívánt nézetet tartalmazó lista vagy tár nevére.

  Ha a lista vagy tár neve nem látható a Fontos rovatok sávon, kattintson a Webhelyműveletek gombra, majd a Teljes webhelytartalom megjelenítése parancsra, és kattintson a kívánt lista vagy tár nevére.

 2. Kattintson a menüszalag Lista vagy Tár fülére.

 3. Az Aktuális nézet legördülő listából válassza ki a törölni kívánt nézetet.

  Lista vagy tár nézetei

 4. Kattintson a Nézet módosítása gombra.

  Nézet módosítása

  Megjegyzés    Ha a Nézet módosítása gomb le van tiltva, Ön nem rendelkezik engedéllyel az aktuális nézet megváltoztatására. A személyes nézeteket azonban módosíthatja. A nyilvános nézeteket csak akkor szerkesztheti, ha a listához vagy tárhoz tervezői engedéllyel rendelkezik.

 1. A nézet felső részén kattintson a Törlés gombra.

 2. Amikor a rendszer kéri, kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Hatókör: SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Támogatási információk

Nyelv módosítása