Munkalapcellák automatikus kitöltése adatokkal

Munkalapcellák automatikus kitöltése adatokkal

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Az automatikus kitöltés funkció sok esetben feleslegessé teszi az adatok kézi bevitelét a munkalapokra. Ezzel a funkcióval főleg olyan adatok adhatók meg, amelyek valamilyen mintát követnek, vagy más cellák adatain alapulnak.

Ez a cikk nem részletezi, hogy miként írhat be kézzel adatokat a munkalapokra vagy párhuzamosan egyszerre több munkalapra. Az adatok kézi bevitelével kapcsolatos további tudnivalók az Adatok kézi bevitele a munkalapra című témakörben olvashatók.

Az oszlopban már szereplő értékek automatikus ismétlése

Ha egy cellába beírt első pár karakter megegyezik az adott oszlop valamelyik bejegyzésének kezdetével, akkor az Excel automatikusan beírja a bejegyzés többi karakterét. Az Excel csak azokat a bejegyzéseket egészíti ki automatikusan, amelyek szövegből vagy szöveg és szám kombinációjából állnak. A csak számokból, dátumból vagy időpontból álló bejegyzések nincsenek automatikusan kiegészítve.

Ha az Excel kiegészítette az elkezdett bejegyzést, az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • A javasolt bejegyzés elfogadásához nyomja le az Enter billentyűt.

  A kiegészített bejegyzésben pontosan ugyanott vannak kis- és nagybetűk, mint az eredeti bejegyzésben.

 • Az automatikusan beírt karakterek felülírásához folytassa a beírást.

 • Az automatikusan beírt karakterek törléséhez nyomja le a Backspace billentyűt.

Megjegyzés: 

 • Az Excel csak akkor egészíti ki a bejegyzést, ha a kurzor a cella tartalmának végén áll.

 • Az Excel az aktív cella oszlopában meglévő bejegyzésekből állítja az automatikusan kiegészíthető bejegyzések listáját. Azok a bejegyzések, amelyek egy soron belül ismétlődnek, nem kerülnek bele ebbe a listába.

Cellaértékek automatikus kiegészítésének be- és kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy az Excel automatikusan kiegészítse a cellaértékeket, akkor kikapcsolhatja ezt a szolgáltatást.

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a Szerkesztés területen a cellaértékek automatikus kiegészítésének bekapcsolásához jelölje be, illetve a kikapcsolásához törölje a jelet a Cellaértékek automatikus kiegészítése jelölőnégyzetből.

A szomszédos cellák kitöltése a kitöltőjellel

A cellákat gyorsan kitöltheti többféle adatsorral úgy, hogy az első pár cella kijelölése után lehúzza a kitöltőjel Kitöltőjel . A kitöltőjel használatához ki kell jelölnie a további cellák kitöltését meghatározó cellákat, majd végig kell húznia a kitöltőjelet a kitölteni kívánt cellákon.

A kitöltőjel alapértelmezés szerint megjelenik, de elrejthető, illetve ha rejtve van, akkor megjeleníthető.

A kitöltőjel húzása után megjelenik az Automatikus kitöltési lehetőségek gomb. Ha nem szeretné, hogy a program a kitöltőjel húzásakor mindig megjelenítse az Automatikus kitöltési lehetőségek gombot, akkor kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ugyanígy ha az Automatikus kitöltési lehetőségek gomb nem jelenik meg a kitöltőjel húzásakor, akkor bekapcsolhatja a funkciót.

A kitöltőjel megjelenítése és elrejtése

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a Szerkesztés területen jelölje be vagy törölje a jelet A kitöltőjel használatának és a cellák egérrel húzásának engedélyezése jelölőnégyzetből attól függően, hogy meg szeretné-e jeleníteni vagy el szeretné-e rejteni a kitöltőjelet.

 3. Ha a kitöltőjel használatakor el szeretné kerülni a meglévő adatok felülírását, akkor győződjön meg róla, hogy be van jelölve a Felülírás előtt figyelmeztet jelölőnégyzet. Ha nem szeretné, hogy megjelenjen a nem üres cellák felülírására figyelmeztető üzenet, akkor törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből.

Szomszédos cellák kitöltése a kitöltőjel húzásával

 1. Jelölje ki azokat a cellákat, amelyek a szomszédos cellák kitöltéséhez használandó adatokat tartalmazzák.

 2. Tartsa nyomva az egérgombot a kitöltőjelen, és húzza végig a kitöltendő cellákon.

 3. Ha módosítani szeretné a kijelölt cellák kitöltésének módját, akkor kattintson az Automatikus kitöltési lehetőségek Gombkép gombra, majd kattintson a kívánt lehetőségre.

  A Kitöltés csak a formátummal lehetőséget választva például csak a cellaformátumokkal tölti ki a kijelölést, a Kitöltés a formátum nélkül lehetőséggel pedig csak a tartalommal.

Megjegyzés: Ha a kitöltőjelet a kijelölésen belül felfelé vagy balra húzza, és a kitöltésen belül, a kijelölés első oszlopát vagy a legfelső sorát túl nem lépve elengedi, akkor az Excel törli a kijelölésen belüli adatokat. Az egérgomb felengedése előtt ki kell húznia a kitöltőjelet a kijelölt területen kívülre.

Az automatikus kitöltési lehetőségek gomb be- és kikapcsolása

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a Kivágás, másolás és beillesztés csoportban jelölje be A Beillesztés beállításai gomb megjelenítése tartalom beillesztésekor jelölőnégyzetet a funkció bekapcsolásához, vagy törölje a jelet a kikapcsolásához.

Szomszédos cellák kitöltése a Kitöltés paranccsal

Az aktív cella vagy a kijelölt cellatartomány a Kitöltés parancs segítségével is kitölthető a szomszédos cella vagy tartomány tartalmával.

 1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha az aktív cellát egy szomszédos cella tartalmával szeretne kitölteni, akkor jelöljön ki egy üres cellát az adatot tartalmazó cella felett vagy alatt, illetve tőle jobbra vagy balra.

  • Ha több egymás melletti cellát szeretne kitölteni, akkor jelölje ki azt a cellát, amelynek tartalmával ki szeretné tölteni a cellákat, és azokat a cellákat is, amelyeket ki szeretne tölteni az adott tartalommal.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjának Kitöltés gombjára, majd kattintson a Fel, Jobbra, Lefelé vagy Balra lehetőségre.

Az Excel menüszalagja

Billentyűparancs:    Egy cellát billentyűparanccsal is kitölthet a szomszédos cella tartalmával: a fenti cella tartalmának használatához nyomja le a Ctrl+D, a balra eső cella tartalmának használatához pedig a Ctrl+R billentyűkombinációt.

Szomszédos cellák kitöltése képletekkel

 1. Jelölje ki azt a cellát, amelynek képletét a szomszédos cellákba szeretné másolni.

 2. Kattintson a kitöltőjel Kitöltőjel re, és húzza végig a kitöltendő cellákon.

 3. Ha meg szeretné választani a kijelölt cellák kitöltésének módját, akkor kattintson az Automatikus kitöltési lehetőségek Gombkép gombra, majd kattintson a kívánt lehetőségre.

  Megjegyzés: Ha nincs engedélyezve a munkafüzet automatikus újraszámítása, akkor a program nem számítja újra a képletek értékét a cellák kitöltésekor. A munkafüzet számítási beállításainak ellenőrzéséhez tegye a következőket:

 4. Kattintson a Fájl fülre.

 5. Az Excel területén kattintson a Beállítások, majd a Képletek kategóriára.

 6. A Számítási beállítások csoportban vizsgálja meg a Munkafüzet kiszámítása terület beállításait.

  • Automatikus:    A program automatikusan újraszámítja a képleteket.

  • Adattáblák kivételével automatikus:    A program csak azokat a képleteket számítja újra automatikusan, amelyek nem egy adattábla részei.

  • Csak kérésre:    A program soha nem számítja újra automatikusan a képleteket.

  • Munkafüzet értékeinek újraszámítása mentés előtt:    Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Munkafüzet kiszámítása csoportban a Csak kérésre választógomb van bejelölve. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a program a munkafüzet mentésekor, de csak akkor automatikusan újraszámítja a képleteket. Fontos, hogy a munkafüzet mentését számos egyéb művelet, többek között a Küldés parancs is kiválthatja.

   Megjegyzések: 

   • Az aktív cella a Kitöltés paranccsal (Kezdőlap lap, Szerkesztés csoport) is kitölthető a szomszédos cellában szereplő képlettel. A képlet alatt lévő cellába a Ctrl+D billentyűkombinációval, míg a tőle balra lévő cellába a Ctrl+R billentyűkombinációval is beírható a képlet.

   • A képlet alatti cellákat úgy is kitöltheti automatikusan, hogy a képletet tartalmazó cellában duplán a kitöltőjelre kattint. Ha például az A1:A15 és a B1:B15 tartomány számokat tartalmaz, és a C1 cellába beírja az =A1+B1 képletet, akkor a C1 cellában a kitöltőjelre duplán kattintva kitölti a képlettel a C2:C15 tartományt.

Kitöltés szám-, dátum- és egyéb beépített adatsorok elemeivel

A kitöltőjellel és a Kitöltés paranccsal gyorsan kitöltheti a cellákat számok és dátumok sorozatával, illetve beépített adatsorokkal, például a hét napjaival, munkanapokkal vagy hónapokkal.

Cellák kitöltése adatsorral a kitöltőjel segítségével

 1. Jelölje ki a kitölteni kívánt tartomány első celláját.

 2. Írja be a számsorozat kezdő értékét.

 3. Írjon be egy értéket a következő cellába, amellyel meghatározza a sorozat mintáját.

  Ha például az 1, 2, 3, 4, 5... sorszámokat szeretné használni, az első cellába írja az 1, a másodikba a 2 értéket. Ha a 2, 4, 6, 8... számsorozatot szeretné előállítani, akkor írja be a 2 és a 4 értéket. Ha a 2, 2, 2, 2... adatsort szeretné előállítani, akkor hagyja üresen a második cellát.

 4. Jelölje ki a kezdő értékeket tartalmazó cellákat.

 5. Kattintson a kitöltőjelre Kitöltőjel , és húzza végig a kitöltendő tartományon.

  A növekvő sorrendű sorszámozáshoz lefelé vagy jobbra, míg a csökkenő sorszámozáshoz felfelé vagy balra húzza a kitöltőjelet.

  Megjegyzés: 

 6. Ha a kitöltőjelet a jobb gombbal húzza végig a kitöltendő tartományon, akkor a gomb felengedésekor a helyi menü megfelelő parancsai közül kiválaszthatja, hogy milyen típusú adatsorral szeretné kitölteni a tartományt. Ha például a kezdő érték a JAN-2007 dátum, akkor a Kitöltés hónapokkal parancsot választva a FEB-2007, MAR-2007 stb. adatsorral töltheti ki a tartományt, míg a Kitöltés évekkel paranccsal a JAN-2007, JAN-2008 stb. adatsort állíthatja elő.

 7. Ha a kijelölés számokat tartalmaz, akkor meghatározhatja, hogy milyen típusú adatsort hozzon létre a program.

 8. Az adatsorral való automatikus kitöltés megakadályozásához tartsa nyomva a Ctrl billentyűt, miközben két vagy több kijelölt cella kitöltőjelét húzza. Ebben az esetben az Excel nem adatsorokat hoz létre, hanem a kijelölt értékeket másolja a szomszédos cellákba.

Cellák kitöltése adatsorral a Kitöltés parancs segítségével

 1. Jelölje ki a kitölteni kívánt tartomány első celláját.

 2. Írja be az adatsor kezdő értékét.

 3. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd válassza az Adatsor parancsot.

  Az Excel menüszalagja

 4. Válasszon a Típus csoport alábbi lehetőségei közül:

  • Lineáris:    Úgy állít elő adatsort, hogy mindig a Lépésköz mezőben megadott értékkel növeli a következő cella értékét.

  • Exponenciális:    Úgy állít elő adatsort, hogy mindig a Lépésköz mezőben megadott értékkel szorozza a következő cella értékét.

  • Dátum:    Olyan adatsort állít elő, amelyben a dátumok a Lépésköz mezőben megadott értékből és a Dátumegység területen kiválasztott dátumegységből meghatározott értékkel nőnek.

  • Autokitöltés:    Ugyanazt az adatsort hozza létre, amelyet a kitöltőjel húzásával állítana elő.

 5. Az adatsor mintájának meghatározásához adja meg a kívánt értékeket a Lépésköz és a Végérték mezőben.

A kitöltés során választható adatsorok

Adatsorokkal való kitöltés során a választási lehetőségek az alábbi táblázatban látható elemekkel bővülnek. A táblázatban vesszők választják el az elemeket, amelyek a munkalap egymás utáni celláiba kerülnek.

Kezdő kijelölés

További adatsorok

1, 2, 3

4, 5, 6...

9:00

10:00, 11:00, 12:00...

H

K, Sze, Cs...

hétfő

kedd, szerda, csütörtök...

jan.

feb., már., ápr...

jan., ápr.

júl., okt., jan...

2007. január, 2007. április

2007. július, 2007. október, 2008. január...

január 15, április 15

július 15, október 15...

2007, 2008

2009, 2010, 2011...

január 1, március 1

május 1, július 1, szeptember 1...

3. negyedév

4. negyedév, 1. negyedév, 2. negyedév...

szöveg1, szövegA

szöveg2, szövegA, szöveg3, szövegA...

1. időszak

2. időszak, 3. időszak...

1. termék

2. termék, 3. termék...

Adatok kitöltése egyéni kitöltési adatsorokkal

Egyéni kitöltési adatsorok megadásával megkönnyítheti meghatározott adatsorok (például névlisták és értékesítési régiók) bevitelét. Az egyéni kitöltési adatsorok létrehozhatók a munkalap meglévő elemeinek listájából, de beírható egyből a megfelelő lista is. A beépített kitöltési adatsorok (például a hónapok és napok kitöltési adatsorai) nem szerkeszthetők és törölhetők, az egyéni kitöltési adatsorok azonban igen.

Megjegyzés: Az egyéni listák csak szöveget vagy számokat és szöveget vegyesen tartalmazhatnak.

Meglévő elemlistán alapuló egyéni kitöltési adatsor használata

 1. Jelölje ki a munkalapon azokat a listaelemeket, amelyeket kitöltési adatsorként szeretne használni.

 2. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 3. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a kattintson az Általános rész Egyéni listák szerkesztése gombjára.

 4. Ellenőrizze, hogy megjelentek-e a kijelölt listaelemek cellahivatkozásai a Mely cellákból legyen a lista mezőben, majd kattintson a Beolvasás gombra.

  A program felveszi a kijelölt listaelemeket az Egyéni listák mezőbe.

 5. Kétszer kattintson az OK gombra.

 6. Kattintson a munkalap valamelyik cellájába, és írja be az egyéni listának azt az elemét, amellyel kezdeni szeretné a listát.

 7. Kattintson a kitöltőjel Kitöltőjel re, és húzza végig a kitöltendő cellákon.

Új elemlistán alapuló egyéni kitöltési adatsor használata

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a kattintson az Általános rész Egyéni listák szerkesztése gombjára.

 3. Kattintson az Egyéni listák mező ÚJ LISTA elemére, majd az első elemmel kezdve írja be a listalemeket a Listaelemek mezőbe.

 4. Mindegyik listaelem után nyomja le az Enter billentyűt.

 5. Ha a lista kész, akkor kattintson a Hozzáadás, majd kétszer az OK gombra.

 6. Kattintson a munkalap valamelyik cellájába, és írja be az egyéni listának azt az elemét, amellyel kezdeni szeretné a listát.

 7. Húzza végig a kitöltőjelet Kitöltőjel a kitöltendő cellákon.

Egyéni kitöltési adatsor szerkesztése és törlése

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a kattintson az Általános rész Egyéni listák szerkesztése gombjára.

 3. Válassza ki az Egyéni listák mezőben a szerkeszteni vagy törölni kívánt listát, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • A kitöltési adatsor szerkesztéséhez végezze el a kívánt módosításokat a Listaelemek mezőben, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

  • A kitöltési adatsor törléséhez kattintson a Törlés gombra.

Ez a cikk nem részletezi, hogy miként írhat be kézzel adatokat a munkalapokra vagy párhuzamosan egyszerre több munkalapra. Az adatok kézi bevitelével kapcsolatos további tudnivalók az Adatok kézi bevitele a munkalapra című témakörben olvashatók.

Az oszlopban már szereplő értékek automatikus ismétlése

Ha egy cellába beírt első pár karakter megegyezik az adott oszlop valamelyik bejegyzésének kezdetével, akkor az Excel automatikusan beírja a bejegyzés többi karakterét. Az Excel csak azokat a bejegyzéseket egészíti ki automatikusan, amelyek szövegből vagy szöveg és szám kombinációjából állnak. A csak számokból, dátumból vagy időpontból álló bejegyzések nincsenek automatikusan kiegészítve.

Ha az Excel kiegészítette az elkezdett bejegyzést, az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • A javasolt bejegyzés elfogadásához nyomja le az ENTER billentyűt.

  A kiegészített bejegyzésben pontosan ugyanott vannak kis- és nagybetűk, mint az eredeti bejegyzésben.

 • Az automatikusan beírt karakterek felülírásához folytassa a beírást.

 • Az automatikusan beírt karakterek törléséhez nyomja le a BACKSPACE billentyűt.

Megjegyzések: 

 • Az Excel csak akkor egészíti ki a bejegyzést, ha a kurzor a cella tartalmának végén áll.

 • Az Excel az aktív cella oszlopában meglévő bejegyzésekből állítja az automatikusan kiegészíthető bejegyzések listáját. Azok a bejegyzések, amelyek egy soron belül ismétlődnek, nem kerülnek bele ebbe a listába.

Cellaértékek automatikus kiegészítésének be- és kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy az Excel automatikusan kiegészítse a cellaértékeket, akkor kikapcsolhatja ezt a szolgáltatást.

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Az Excel csoportban kattintson a Beállítások gombra.

 3. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a Szerkesztés területen a cellaértékek automatikus kiegészítésének bekapcsolásához jelölje be, illetve a kikapcsolásához törölje a jelet a Cellaértékek automatikus kiegészítése jelölőnégyzetből.

Adatok kitöltése a kitöltőjellel

A cellákat gyorsan kitöltheti többféle adatsorral úgy, hogy az első pár cella kijelölése után lehúzza a kitöltőjel Kitöltőjel . A kitöltőjel használatához ki kell jelölnie a további cellák kitöltését meghatározó cellákat, majd végig kell húznia a kitöltőjelet a kitölteni kívánt cellákon.

A kitöltőjel elrejtése vagy megjelenítése

A kitöltőjel alapértelmezés szerint megjelenik, de elrejthető, illetve ha rejtve van, akkor megjeleníthető.

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Az Excel csoportban kattintson a Beállítások gombra.

 3. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a Szerkesztés területen jelölje be A kitöltőjel használatának és a cellák egérrel húzásának engedélyezése jelölőnégyzetet a kitöltőjel megjelenítéséhez, illetve törölje a jelölését a kitöltőjel elrejtéséhez.

 4. Ha a kitöltőjel használatakor el szeretné kerülni a meglévő adatok felülírását, akkor győződjön meg róla, hogy be van jelölve a Felülírás előtt figyelmeztet jelölőnégyzet. Ha nem szeretné, hogy megjelenjen a nem üres cellák felülírására figyelmeztető üzenet, akkor törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből.

A kijelölés kitöltésének módosítása az Automatikus kitöltési lehetőségek gombbal

A kitöltőjel húzását követően megjelenik az Automatikus kitöltési lehetőségek gomb Gombkép , így megváltoztathatja a kijelölés kitöltésének módját. A Kitöltés csak a formátummal lehetőséget választva például csak a cellaformátumokkal tölti ki a kijelölést, a Kitöltés a formátum nélkül lehetőséggel pedig csak a tartalommal.

Az automatikus kitöltési lehetőségek gomb be- és kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy a kitöltőjel húzásakor mindig megjelenjen az Automatikus kitöltési lehetőségek gomb, akkor kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ugyanígy, ha az Automatikus kitöltési lehetőségek gomb nem jelenik meg a kitöltőjel húzásakor, akkor bekapcsolhatja a funkciót.

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Az Excel csoportban kattintson a Beállítások gombra.

 3. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a Kivágás, másolás és beillesztés csoportban jelölje be A Beillesztés beállításai gomb megjelenítése tartalom beillesztésekor jelölőnégyzetet.

Szomszédos cellák kitöltése a Kitöltés paranccsal

A Kitöltés parancsot használva kitöltheti az aktív cellát vagy egy kijelölt tartományt egy szomszédos cella vagy tartomány tartalmával, illetve a kitöltőjel Kitöltőjel húzásával gyorsan kitölthet szomszédos cellákat.

Az aktív cella kitöltése egy szomszédos cella tartalmával

 1. Jelöljön ki egy üres cellát a kitöltéséhez használandó adatot tartalmazó cella felett vagy alatt, illetve tőle jobbra vagy balra.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjának Kitöltés gombjára, majd kattintson a Fel, Jobbra, Lefelé vagy Balra lehetőségre.

Az Excel menüszalagja

Tipp: Ha egy cellát gyorsan ki szeretne tölteni a szomszédos cella tartalmával, a fölötte lévő cella tartalmának használatához nyomja le a CTRL+D, a balra eső cella tartalmának használatához pedig a CTRL+R billentyűkombinációt. Egy cella kitöltéséhez az alatta lévő cella tartalmával (vagyis felfelé kitöltéshez) a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd a Fel lehetőségre. Egy cella kitöltéséhez a tőle jobbra lévő cella tartalmával (vagyis balra kitöltéshez) a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd a Balra lehetőségre.

Szomszédos cellák kitöltése a kitöltőjel húzásával

 1. Jelölje ki azokat a cellákat, amelyek a szomszédos cellák kitöltéséhez használandó adatokat tartalmazzák.

 2. Tartsa nyomva az egérgombot a kitöltőjelen, és húzza végig a kitöltendő cellákon.

 3. Ha módosítani szeretné a kijelölt cellák kitöltésének módját, akkor kattintson az Automatikus kitöltési lehetőségek Gombkép gombra, majd kattintson a kívánt lehetőségre.

Megjegyzés: Ha a kitöltőjelet a kijelölésen belül felfelé vagy balra húzza, és a kitöltésen belül, a kijelölés első oszlopát vagy a legfelső sorát túl nem lépve elengedi, akkor az Excel törli a kijelölésen belüli adatokat. Az egérgomb felengedése előtt ki kell húznia a kitöltőjelet a kijelölt területen kívülre.

Szomszédos cellák kitöltése képletekkel

 1. Jelölje ki azt a cellát, amelynek képletét a szomszédos cellákba szeretné másolni.

 2. Húzza végig a kitöltőjelet Kitöltőjel a kitöltendő cellákon.

 3. Ha meg szeretné választani a kijelölt cellák kitöltésének módját, akkor kattintson az Automatikus kitöltési lehetőségek Gombkép gombra, majd kattintson a kívánt lehetőségre.

  Megjegyzés: Ha nincs engedélyezve a munkafüzet automatikus újraszámítása, akkor a program nem számítja újra a képletek értékét a cellák kitöltésekor. A munkafüzet számítási beállításainak ellenőrzéséhez tegye a következőket:

 4. Kattintson a Fájl fülre.

 5. Az Excel területén kattintson a Beállítások, majd a Képletek kategóriára.

 6. A Számítási beállítások csoportban vizsgálja meg a Munkafüzet kiszámítása terület beállításait.

  • Automatikus:    A program automatikusan újraszámítja a képleteket.

  • Adattáblák kivételével automatikus:    A program csak azokat a képleteket számítja újra automatikusan, amelyek nem egy adattábla részei.

  • Csak kérésre:    A program soha nem számítja újra automatikusan a képleteket.

  • Munkafüzet értékeinek újraszámítása mentés előtt:    Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Munkafüzet kiszámítása csoportban a Csak kérésre választógomb van bejelölve. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a program a munkafüzet mentésekor, de csak akkor automatikusan újraszámítja a képleteket. Fontos, hogy a munkafüzet mentését számos egyéb művelet, többek között a Küldés parancs is kiválthatja.

Tippek

 • Az aktív cella a Kitöltés paranccsal (Kezdőlap lap, Szerkesztés csoport) is kitölthető a szomszédos cellában szereplő képlettel. A képlet alatt lévő cellába a CTRL+D billentyűkombinációval, míg a tőle jobbra lévő cellába a CTRL+R billentyűkombinációval is beírható a képlet.

 • A képlet alatti cellákat úgy is kitöltheti automatikusan, hogy a képletet tartalmazó cellában duplán a kitöltőjelre kattint. Ha például az A1:A15 és a B1:B15 tartomány számokat tartalmaz, és a C1 cellába beírja az =A1+B1 képletet, akkor a C1 cellában a kitöltőjelre duplán kattintva kitölti a képlettel a C2:C15 tartományt.

Kitöltés szám-, dátum- és egyéb beépített adatsorok elemeivel

A kitöltőjel használatával gyorsan kitöltheti a cellákat számok és dátumok sorozatával, illetve beépített adatsorokkal, például a hét napjaival, munkanapokkal, hónapokkal vagy évekkel.

 1. Jelölje ki a kitölteni kívánt tartomány első celláját.

 2. Írja be a számsorozat kezdő értékét.

 3. Írjon be egy értéket a következő cellába, amellyel meghatározza a sorozat mintáját.

  Ha például az 1, 2, 3, 4, 5... sorszámokat szeretné használni, az első cellába írja az 1, a másodikba a 2 értéket. Ha a 2, 4, 6, 8... számsorozatot szeretné előállítani, akkor írja be a 2 és a 4 értéket. Ha a 2, 2, 2, 2... adatsort szeretné előállítani, akkor hagyja üresen a második cellát.

A kitöltés során választható adatsorok

Adatsorokkal való kitöltés során a választási lehetőségek az alábbi táblázatban látható elemekkel bővülnek. A táblázatban vesszők választják el az elemeket, amelyek a munkalap egymás utáni celláiba kerülnek.

Kezdő kijelölés

További adatsorok

1, 2, 3

4, 5, 6...

9:00

10:00, 11:00, 12:00...

H

K, Sze, Cs...

hétfő

kedd, szerda, csütörtök...

jan.

feb., már., ápr...

jan., ápr.

júl., okt., jan...

2007. január, 2007. április

2007. július, 2007. október, 2008. január...

január 15, április 15

július 15, október 15...

2007, 2008

2009, 2010, 2011...

január 1, március 1

május 1, július 1, szeptember 1...

3. negyedév

4. negyedév, 1. negyedév, 2. negyedév...

szöveg1, szövegA

szöveg2, szövegA, szöveg3, szövegA...

1. időszak

2. időszak, 3. időszak...

1. termék

2. termék, 3. termék...

 1. Jelölje ki a kezdő értékeket tartalmazó cellákat.

 2. Húzza végig a kitöltőjelet Kitöltőjel a kitöltendő tartományon.

  A növekvő sorrendű sorszámozáshoz lefelé vagy jobbra, míg a csökkenő sorszámozáshoz felfelé vagy balra húzza a kitöltőjelet.

Tippek

 • Ha a kitöltőjelet a jobb gombbal húzza végig a kitöltendő tartományon, akkor a gomb felengedésekor a helyi menü megfelelő parancsai közül kiválaszthatja, hogy milyen típusú adatsorral szeretné kitölteni a tartományt. Ha például a kezdő érték a JAN-2007 dátum, akkor a Kitöltés hónapokkal parancsot választva a FEB-2007, MAR-2007 stb. adatsorral töltheti ki a tartományt, míg a Kitöltés évekkel paranccsal a JAN-2007, JAN-2008 stb. adatsort állíthatja elő.

 • Ha a kijelölés számokat tartalmaz, akkor meghatározhatja, hogy milyen típusú adatsort hozzon létre a program.

Cellák kitöltése számsorral

 1. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd válassza az Adatsor parancsot.

  Az Excel menüszalagja

 2. Válasszon a Típus csoport alábbi lehetőségei közül:

  • Lineáris:    Úgy állít elő adatsort, hogy mindig a Lépésköz mezőben megadott értékkel növeli a következő cella értékét.

  • Exponenciális:    Úgy állít elő adatsort, hogy mindig a Lépésköz mezőben megadott értékkel szorozza a következő cella értékét.

  • Dátum:    Olyan adatsort állít elő, amelyben a dátumok a Lépésköz mezőben megadott értékből és a Dátumegység területen kiválasztott dátumegységből meghatározott értékkel nőnek.

  • Autokitöltés:    Ugyanazt az adatsort hozza létre, amelyet a kitöltőjel húzásával állítana elő.

 3. Az adatsorral való automatikus kitöltés megakadályozásához tartsa nyomva a CTRL billentyűt, miközben két vagy több kijelölt cella kitöltőjelét húzza. Ebben az esetben az Excel nem adatsorokat hoz létre, hanem a kijelölt értékeket másolja a szomszédos cellákba.

Adatok kitöltése egyéni kitöltési adatsorokkal

Egyéni kitöltési adatsorok megadásával megkönnyítheti meghatározott adatsorok (például névlisták és értékesítési régiók) bevitelét. Az egyéni kitöltési adatsorok létrehozhatók a munkalap meglévő elemeinek listájából, de beírható egyből a megfelelő lista is. A beépített kitöltési adatsorok (például a hónapok és napok kitöltési adatsorai) nem szerkeszthetők és törölhetők, az egyéni kitöltési adatsorok azonban igen.

Megjegyzés: Az egyéni listák csak szöveget vagy számokat és szöveget vegyesen tartalmazhatnak. A csak számokat (0–100) tartalmazó egyéni listák esetén először egy számokat tartalmazó, szövegként formázott listát kell létrehoznia.

Számok formázása szövegként

 1. Jelöljön ki elegendő cellát a szövegként formázni kívánt számok listájához.

 2. A Kezdőlap lap Szám csoportjában kattintson a Számformátum mező melletti nyílra, és válassza a Szöveg elemet.

Az Excel menüszalagjának képe

Tipp: Előfordulhat, hogy a További számformátumok elemre kattintva tekintheti meg a Szöveg formátumot a listában.

 1. A formázott cellában írja be a számok listáját.

Meglévő elemlistán alapuló egyéni kitöltési adatsor használata

 1. Jelölje ki a munkalapon azokat a listaelemeket, amelyeket kitöltési adatsorként szeretne használni.

 2. Kattintson a Fájl fülre.

 3. Az Excel csoportban kattintson a Beállítások gombra.

 4. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a kattintson az Általános rész Egyéni listák szerkesztése gombjára.

 5. Ellenőrizze, hogy megjelentek-e a kijelölt listaelemek cellahivatkozásai a Mely cellákból legyen a lista mezőben, majd kattintson a Beolvasás gombra.

  A program felveszi a kijelölt listaelemeket az Egyéni listák mezőbe.

 6. Kétszer kattintson az OK gombra.

 7. Kattintson a munkalap valamelyik cellájába, és írja be az egyéni listának azt az elemét, amellyel kezdeni szeretné a listát.

 8. Húzza végig a kitöltőjelet Kitöltőjel a kitöltendő cellákon.

Új elemlistán alapuló egyéni kitöltési adatsor használata

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Az Excel csoportban kattintson a Beállítások gombra.

 3. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a kattintson az Általános rész Egyéni listák szerkesztése gombjára.

 4. Kattintson az Egyéni listák mező ÚJ LISTA elemére, majd az első elemmel kezdve írja be a listalemeket a Listaelemek mezőbe.

 5. Mindegyik listaelem után nyomja le az ENTER billentyűt.

 6. Ha a lista kész, akkor kattintson a Hozzáadás, majd kétszer az OK gombra.

 7. Kattintson a munkalap valamelyik cellájába, és írja be az egyéni listának azt az elemét, amellyel kezdeni szeretné a listát.

 8. Húzza végig a kitöltőjelet Kitöltőjel a kitöltendő cellákon.

Egyéni kitöltési adatsor szerkesztése és törlése

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Az Excel csoportban kattintson a Beállítások gombra.

 3. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a kattintson az Általános rész Egyéni listák szerkesztése gombjára.

 4. Válassza ki az Egyéni listák mezőben a szerkeszteni vagy törölni kívánt listát, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • A kitöltési adatsor szerkesztéséhez végezze el a kívánt módosításokat a Listaelemek mezőben, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

  • A kitöltési adatsor törléséhez kattintson a Törlés gombra.

Vissza a lap tetejére

Az automatikus kitöltés funkció sok esetben feleslegessé teszi az adatok kézi bevitelét a munkalapokra. Ezzel a funkcióval főleg olyan adatok adhatók meg, amelyek valamilyen mintát követnek, vagy más cellák adatain alapulnak. Ez a cikk nem részletezi, hogy miként írhat be kézzel adatokat a munkalapokra vagy párhuzamosan egyszerre több munkalapra. Az adatok kézi beviteléről az Adatok kézi bevitele a munkalapra című témakörben olvashat bővebben.

Az oszlopban már szereplő értékek automatikus ismétlése

Ha egy cellába beírt első pár karakter megegyezik az adott oszlop valamelyik bejegyzésének kezdetével, akkor az Excel automatikusan beírja a bejegyzés többi karakterét. Az Excel csak azokat a bejegyzéseket egészíti ki automatikusan, amelyek szövegből vagy szöveg és szám kombinációjából állnak. A csak számokból, dátumból vagy időpontból álló bejegyzések nincsenek automatikusan kiegészítve.

Ha az Excel kiegészítette az elkezdett bejegyzést, az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • A javasolt bejegyzés elfogadásához nyomja le az ENTER billentyűt.

  A kiegészített bejegyzésben pontosan ugyanott vannak kis- és nagybetűk, mint az eredeti bejegyzésben.

 • Az automatikusan beírt karakterek felülírásához folytassa a beírást.

 • Az automatikusan beírt karakterek törléséhez nyomja le a BACKSPACE billentyűt.

Megjegyzések: 

 • Az Excel csak akkor egészíti ki a bejegyzést, ha a kurzor a cella tartalmának végén áll.

 • Az Excel az aktív cella oszlopában meglévő bejegyzésekből állítja az automatikusan kiegészíthető bejegyzések listáját. Azok a bejegyzések, amelyek egy soron belül ismétlődnek, nem kerülnek bele ebbe a listába.

Cellaértékek automatikus kiegészítésének be- és kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy az Excel automatikusan kiegészítse a cellaértékeket, akkor kikapcsolhatja ezt a szolgáltatást.

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd Az Excel beállításai elemre.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a Szerkesztés területen a cellaértékek automatikus kiegészítésének bekapcsolásához jelölje be, illetve a kikapcsolásához törölje a jelet a Cellaértékek automatikus kiegészítése jelölőnégyzetből.

Adatok kitöltése a kitöltőjellel

A cellákat gyorsan kitöltheti többféle adatsorral úgy, hogy az első pár cella kijelölése után lehúzza a kitöltőjel Kitöltőjel . A kitöltőjel használatához ki kell jelölnie a további cellák kitöltését meghatározó cellákat, majd végig kell húznia a kitöltőjelet a kitölteni kívánt cellákon.

A kitöltőjel elrejtése vagy megjelenítése

A kitöltőjel alapértelmezés szerint megjelenik, de elrejthető, illetve ha rejtve van, akkor megjeleníthető.

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd Az Excel beállításai elemre.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a Szerkesztés területen jelölje be A kitöltőjel használatának és a cellák egérrel húzásának engedélyezése jelölőnégyzetet a kitöltőjel megjelenítéséhez, illetve törölje a jelölését a kitöltőjel elrejtéséhez.

 3. Ha a kitöltőjel használatakor el szeretné kerülni a meglévő adatok felülírását, akkor győződjön meg róla, hogy be van jelölve a Felülírás előtt figyelmeztet jelölőnégyzet. Ha nem szeretné, hogy megjelenjen a nem üres cellák felülírására figyelmeztető üzenet, akkor törölje a jelet ebből a jelölőnégyzetből.

A kijelölés kitöltésének módosítása az Automatikus kitöltési lehetőségek gombbal

A kitöltőjel húzását követően megjelenik az Automatikus kitöltési lehetőségek gomb Gombkép , így megváltoztathatja a kijelölés kitöltésének módját. A Kitöltés csak a formátummal lehetőséget választva például csak a cellaformátumokkal tölti ki a kijelölést, a Kitöltés a formátum nélkül lehetőséggel pedig csak a tartalommal.

Az automatikus kitöltési lehetőségek gomb be- és kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy a kitöltőjel húzásakor mindig megjelenjen az Automatikus kitöltési lehetőségek gomb, akkor kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ugyanígy, ha az Automatikus kitöltési lehetőségek gomb nem jelenik meg a kitöltőjel húzásakor, akkor bekapcsolhatja a funkciót.

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd Az Excel beállításai elemre.

 2. Kattintson a Speciális kategóriára, majd a Kivágás, másolás és beillesztés csoportban jelölje be a Beillesztési lehetőségek megjelenítése jelölőnégyzetet.

Szomszédos cellák kitöltése a Kitöltés paranccsal

A Kitöltés parancsot használva kitöltheti az aktív cellát vagy egy kijelölt tartományt egy szomszédos cella vagy tartomány tartalmával, illetve a kitöltőjel Kitöltőjel húzásával gyorsan kitölthet szomszédos cellákat.

Az aktív cella kitöltése egy szomszédos cella tartalmával

 1. Jelöljön ki egy üres cellát a kitöltéséhez használandó adatot tartalmazó cella felett vagy alatt, illetve tőle jobbra vagy balra.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjának Kitöltés gombjára, majd kattintson a Fel, Jobbra, Lefelé vagy Balra lehetőségre.

  Az Excel menüszalagja

Tipp: Ha egy cellát gyorsan ki szeretne tölteni a szomszédos cella tartalmával, a fölötte lévő cella tartalmának használatához nyomja le a CTRL+D, a balra eső cella tartalmának használatához pedig a CTRL+R billentyűkombinációt. Egy cella kitöltéséhez az alatta lévő cella tartalmával (vagyis felfelé kitöltéshez) a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd a Fel lehetőségre. Egy cella kitöltéséhez a tőle jobbra lévő cella tartalmával (vagyis balra kitöltéshez) a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd a Balra lehetőségre.

Szomszédos cellák kitöltése a kitöltőjel húzásával

 1. Jelölje ki azokat a cellákat, amelyek a szomszédos cellák kitöltéséhez használandó adatokat tartalmazzák.

 2. Tartsa nyomva az egérgombot a kitöltőjelen, és húzza végig a kitöltendő cellákon.

 3. Ha módosítani szeretné a kijelölt cellák kitöltésének módját, akkor kattintson az Automatikus kitöltési lehetőségek Gombkép gombra, majd kattintson a kívánt lehetőségre.

Megjegyzés: Ha a kitöltőjelet a kijelölésen belül felfelé vagy balra húzza, és a kitöltésen belül, a kijelölés első oszlopát vagy a legfelső sorát túl nem lépve elengedi, akkor az Excel törli a kijelölésen belüli adatokat. Az egérgomb felengedése előtt ki kell húznia a kitöltőjelet a kijelölt területen kívülre.

Szomszédos cellák kitöltése képletekkel

 1. Jelölje ki azt a cellát, amelynek képletét a szomszédos cellákba szeretné másolni.

 2. Húzza végig a kitöltőjelet Kitöltőjel a kitöltendő cellákon.

 3. Ha meg szeretné választani a kijelölt cellák kitöltésének módját, akkor kattintson az Automatikus kitöltési lehetőségek Gombkép gombra, majd kattintson a kívánt lehetőségre.

Megjegyzés: Ha nincs engedélyezve a munkafüzet automatikus újraszámítása, akkor a program nem számítja újra a képletek értékét a cellák kitöltésekor. A munkafüzet számítási beállításainak ellenőrzéséhez tegye a következőket:

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , kattintson Az Excel beállításai gombra, majd válassza a Képletek kategóriát.

 2. Tekintse meg a Számítási beállítások csoport Munkafüzet kiszámítása csoportjában szereplő beállításokat.

  • Automatikus:    A program automatikusan újraszámítja a képleteket.

  • Adattáblák kivételével automatikus:    A program csak azokat a képleteket számítja újra automatikusan, amelyek nem egy adattábla részei.

  • Csak kérésre:    A program soha nem számítja újra automatikusan a képleteket.

  • Munkafüzet értékeinek újraszámítása mentés előtt:    Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Munkafüzet kiszámítása csoportban a Csak kérésre választógomb van bejelölve. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a program a munkafüzet mentésekor, de csak akkor automatikusan újraszámítja a képleteket. Fontos, hogy a munkafüzet mentését számos egyéb művelet, többek között a Küldés parancs is kiválthatja.

Tippek

 • Az aktív cella a Kitöltés paranccsal (Kezdőlap lap, Szerkesztés csoport) is kitölthető a szomszédos cellában szereplő képlettel. A képlet alatt lévő cellába a CTRL+D billentyűkombinációval, míg a tőle jobbra lévő cellába a CTRL+R billentyűkombinációval is beírható a képlet.

 • A képlet alatti cellákat úgy is kitöltheti automatikusan, hogy a képletet tartalmazó cellában duplán a kitöltőjelre kattint. Ha például az A1:A15 és a B1:B15 tartomány számokat tartalmaz, és a C1 cellába beírja az =A1+B1 képletet, akkor a C1 cellában a kitöltőjelre duplán kattintva kitölti a képlettel a C2:C15 tartományt.

Kitöltés szám-, dátum- és egyéb beépített adatsorok elemeivel

A kitöltőjel használatával gyorsan kitöltheti a cellákat számok és dátumok sorozatával, illetve beépített adatsorokkal, például a hét napjaival, munkanapokkal, hónapokkal vagy évekkel.

 1. Jelölje ki a kitölteni kívánt tartomány első celláját.

 2. Írja be a számsorozat kezdő értékét.

 3. Írjon be egy értéket a következő cellába, amellyel meghatározza a sorozat mintáját.

  Ha például az 1, 2, 3, 4, 5... sorszámokat szeretné használni, az első cellába írja az 1, a másodikba a 2 értéket. Ha a 2, 4, 6, 8... számsorozatot szeretné előállítani, akkor írja be a 2 és a 4 értéket. Ha a 2, 2, 2, 2... adatsort szeretné előállítani, akkor hagyja üresen a második cellát.

  A kitöltés során választható adatsorok

  Adatsorokkal való kitöltés során a választási lehetőségek az alábbi táblázatban látható elemekkel bővülnek. A táblázatban vesszők választják el az elemeket, amelyek a munkalap egymás utáni celláiba kerülnek.

Kezdő kijelölés

További adatsorok

1, 2, 3

4, 5, 6...

9:00

10:00, 11:00, 12:00...

H

K, Sze, Cs...

hétfő

kedd, szerda, csütörtök...

jan.

feb., már., ápr...

jan., ápr.

júl., okt., jan...

2007. január, 2007. április

2007. július, 2007. október, 2008. január...

január 15, április 15

július 15, október 15...

2007, 2008

2009, 2010, 2011...

január 1, március 1

május 1, július 1, szeptember 1...

3. negyedév

4. negyedév, 1. negyedév, 2. negyedév...

szöveg1, szövegA

szöveg2, szövegA, szöveg3, szövegA...

1. időszak

2. időszak, 3. időszak...

1. termék

2. termék, 3. termék...

 1. Jelölje ki a kezdő értékeket tartalmazó cellákat.

 2. Húzza végig a kitöltőjelet Kitöltőjel a kitöltendő tartományon.

  A növekvő sorrendű sorszámozáshoz lefelé vagy jobbra, míg a csökkenő sorszámozáshoz felfelé vagy balra húzza a kitöltőjelet.

Tippek

 • Ha a kitöltőjelet a jobb gombbal húzza végig a kitöltendő tartományon, akkor a gomb felengedésekor a helyi menü megfelelő parancsai közül kiválaszthatja, hogy milyen típusú adatsorral szeretné kitölteni a tartományt. Ha például a kezdő érték a JAN-2007 dátum, akkor a Kitöltés hónapokkal parancsot választva a FEB-2007, MAR-2007 stb. adatsorral töltheti ki a tartományt, míg a Kitöltés évekkel paranccsal a JAN-2007, JAN-2008 stb. adatsort állíthatja elő.

 • Ha a kijelölés számokat tartalmaz, akkor meghatározhatja, hogy milyen típusú adatsort hozzon létre a program.

  Cellák kitöltése számsorral

  1. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd válassza az Adatsor parancsot.

   Az Excel menüszalagja

  2. Válasszon a Típus csoport alábbi lehetőségei közül:

   • Lineáris:    Úgy állít elő adatsort, hogy mindig a Lépésköz mezőben megadott értékkel növeli a következő cella értékét.

   • Exponenciális:    Úgy állít elő adatsort, hogy mindig a Lépésköz mezőben megadott értékkel szorozza a következő cella értékét.

   • Dátum:    Olyan adatsort állít elő, amelyben a dátumok a Lépésköz mezőben megadott értékből és a Dátumegység területen kiválasztott dátumegységből meghatározott értékkel nőnek.

   • Autokitöltés:    Ugyanazt az adatsort hozza létre, amelyet a kitöltőjel húzásával állítana elő.

 • Az adatsorral való automatikus kitöltés megakadályozásához tartsa nyomva a CTRL billentyűt, miközben két vagy több kijelölt cella kitöltőjelét húzza. Ebben az esetben az Excel nem adatsorokat hoz létre, hanem a kijelölt értékeket másolja a szomszédos cellákba.

Adatok kitöltése egyéni kitöltési adatsorokkal

Egyéni kitöltési adatsorok megadásával megkönnyítheti meghatározott adatsorok (például névlisták és értékesítési régiók) bevitelét. Az egyéni kitöltési adatsorok létrehozhatók a munkalap meglévő elemeinek listájából, de beírható egyből a megfelelő lista is. A beépített kitöltési adatsorok (például a hónapok és napok kitöltési adatsorai) nem szerkeszthetők és törölhetők, az egyéni kitöltési adatsorok azonban igen.

Megjegyzés: Az egyéni listák csak szöveget vagy számokat és szöveget vegyesen tartalmazhatnak. A csak számokat (0–100) tartalmazó egyéni listák esetén először egy számokat tartalmazó, szövegként formázott listát kell létrehoznia.

Számok formázása szövegként

 1. Jelöljön ki elegendő cellát a szövegként formázni kívánt számok listájához.

 2. A Kezdőlap lap Szám csoportjában kattintson a Számformátum mező melletti nyílra, és válassza a Szöveg elemet.

  Az Excel menüszalagja

  Tipp: Előfordulhat, hogy a listában a További számformátumok elemre kattintva tekintheti meg a Szöveg formátumot.

 3. A formázott cellában írja be a számok listáját.

Meglévő elemlistán alapuló egyéni kitöltési adatsor használata

 1. Jelölje ki a munkalapon azokat a listaelemeket, amelyeket kitöltési adatsorként szeretne használni.

 2. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd Az Excel beállításai elemre.

 3. Kattintson a Népszerű elemek kategóriára, majd az Alapvető beállítások az Excel használatához csoportban kattintson az Egyéni listák szerkesztése lehetőségre.

 4. Ellenőrizze, hogy megjelentek-e a kijelölt listaelemek cellahivatkozásai a Mely cellákból legyen a lista mezőben, majd kattintson a Beolvasás gombra.

  A program felveszi a kijelölt listaelemeket az Egyéni listák mezőbe.

 5. Kétszer kattintson az OK gombra.

 6. Kattintson a munkalap valamelyik cellájába, és írja be az egyéni listának azt az elemét, amellyel kezdeni szeretné a listát.

 7. Húzza végig a kitöltőjelet Kitöltőjel a kitöltendő cellákon.

Új elemlistán alapuló egyéni kitöltési adatsor használata

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd Az Excel beállításai elemre.

 2. Kattintson a Népszerű elemek kategóriára, majd az Alapvető beállítások az Excel használatához csoportban kattintson az Egyéni listák szerkesztése lehetőségre.

 3. Kattintson az Egyéni listák mező ÚJ LISTA elemére, majd az első elemmel kezdve írja be a listalemeket a Listaelemek mezőbe.

  Mindegyik listaelem után nyomja le az ENTER billentyűt.

 4. Ha a lista kész, akkor kattintson a Hozzáadás, majd kétszer az OK gombra.

 5. Kattintson a munkalap valamelyik cellájába, és írja be az egyéni listának azt az elemét, amellyel kezdeni szeretné a listát.

 6. Húzza végig a kitöltőjelet Kitöltőjel a kitöltendő cellákon.

Egyéni kitöltési adatsor szerkesztése és törlése

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd Az Excel beállításai elemre.

 2. Kattintson a Népszerű elemek kategóriára, majd az Alapvető beállítások az Excel használatához csoportban kattintson az Egyéni listák szerkesztése lehetőségre.

 3. Válassza ki az Egyéni listák mezőben a szerkeszteni vagy törölni kívánt listát, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • A kitöltési adatsor szerkesztéséhez végezze el a kívánt módosításokat a Listaelemek mezőben, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

  • A kitöltési adatsor törléséhez kattintson a Törlés gombra.

Vissza a lap tetejére

Tudta?

Ha nem rendelkezik Office 365-előfizetéssel vagy az Office legújabb verziójával, most kipróbálhatja:

Az Office 365 vagy az Excel legújabb verziójának kipróbálása

Kérdése van egy adott függvénnyel kapcsolatban?

Kérdezzen az Excel közösségi fórumon

Segítsen az Excel továbbfejlesztésében

Vannak javaslatai azzal kapcsolatban, hogy hogyan javíthatjuk az Excel következő verzióját? Ha igen, kérjük, tekintse át a témákat az Excel User Voice webhelyen.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×