Munkalap (csoportosított) adatainak tagolása

Ha van egy listája, amelyet szeretne csoportosítani és összegezni, létrehozhat legfeljebb nyolc szintből álló tagolást (ahol minden csoporthoz egy-egy szint tartozik). A nagyobb számú tagoló szimbólumok jelölt, egyre beljebb elhelyezkedő szintek a felettük álló, külső szint részletadatok jelenítik meg, amely szintet a tagoló szimbólumok kisebb száma jelöli. A tagolást összesítő sorok vagy oszlopok gyors megjelenítésére vagy az egyes csoportok részletadatainak megjelenítésére használhatja. Létrehozhat csoportosított sorokat (ez látható az alábbi példán), csoportosított oszlopokat vagy mind sorokat, mind oszlopokat tartalmazó tagolást.

Tagolt lista

1.  Egy adott szint sorainak megjelenítéséhez kattintson a megfelelő egy kettő három tagoló szimbólumokra.

2.  Az 1. szint az összes részletsor összes eladását tartalmazza.

3.  A 2. szint az egyes régiók és hónapok összes eladását tartalmazza.

4.  A 3. szint részletsorokat tartalmaz (ebben az esetben a 11-13. sort).

5. a vázlatban lévő adatsorok kibontásához vagy összecsukásához kattintson az plusz és mínusz tagoló szimbólumokra.

 1. Ügyeljen arra, hogy a tagolni kívánt adatok minden oszlopának első sorában szerepeljen fejléc, az egyes oszlopok azonos adatokat tartalmazzanak, és hogy a tartományban ne legyen üres sor vagy oszlop.

 2. Gondoskodjon róla, hogy a részletsorhoz legyen összesítő sor – vagyis egy részösszeg. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  Összesítő sorok beszúrása a Részösszeg paranccsal:    

  • Használja a Részösszeg parancsot, amely beszúrja a RÉSZÖSSZEG függvényt közvetlenül az egyes részletsorcsoportok alá vagy fölé, és automatikusan létrehozza a tagolást. A RÉSZÖSSZEG függvénnyel kapcsolatos további tudnivalók a RÉSZÖSSZEG függvény leírásában találhatók.

   Saját összesítő sorok beszúrása:    

  • A függvényeket tartalmazó saját összesítő sorokat közvetlenül az egyes részletsorcsoportok alá vagy fölé szúrja be. A márciusi és áprilisi értékesítési adatsorok részösszegét kiszámító sort például az adott sorok alatt (vagy fölött) is létrehozhatja a SZUM függvénnyel. A témakör további részében látható táblázat példákat mutat erre.

 3. Adja meg, hogy az összesítő sorok a részletsorok alatt vagy fölött helyezkedjenek-e el. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Tagolás párbeszédpanelt megnyitó ikonra.
  A Tagolás csoport párbeszédpanel-megnyitó ikonja

 4. Ha az összesítő sorokat a részletsorok fölé szeretné helyezni, akkor törölje a jelet az Összesítő sorok a részletsorok alatt jelölőnégyzetből. Ha nem, akkor hagyja bejelölve a jelölőnégyzetet.

 5. Tagolja az adatokat. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Az adatok automatikus tagolása

  1. Ha szükséges, jelöljön ki egy cellát a tagolni kívánt cellatartományban.

  2. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Csoportosítás gomb alatti nyílra, majd az Automatikus tagolás pontra.

   A Csoportosítás gombmenü Automatikus tagolás parancsa

  Az adatok manuális tagolása

  Fontos: Ha manuálisan szeretne tagolási szinteket csoportosítani, célszerű az összes adatot láthatóvá tenni, hogy elkerülje a sorok helytelen csoportosítását.

  1. Tagolja a külső csoportot.

   A külső csoport tagolása

   1. Jelölje ki az összes alárendelt összesítő sorokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó részletsorokat.

    Az alábbi adatokban például a 6-os sor tartalmazza a 2 – 5 sorok részösszegét, a 10-es sor pedig a 7 – 9-es sorok részösszegét tartalmazza, a 11-es sor pedig a végösszeget tartalmazza. Ha a 11-es sor összes részletét szeretné csoportosítani, jelölje be a 2 – 10 sor jelölőnégyzetet.

     

    A

    B

    C

    1

    Régió

    Hónap

    Értékesítés

    2

    Kelet

    március

    964 700

    3

    Kelet

    március

    410 100

    4

    Kelet

    március

    711 500

    5

    Kelet

    március

    295 700

    6

    Kelet

    Március összesen

    2 382 000

    7

    Kelet

    április

    425 700

    8

    Kelet

    április

    182 900

    9

    Kelet

    április

    655 000

    10

    Kelet

    Április összesen

    1 263 600

    11

    Keleti oldal összesen

    $36,456

    Fontos: A kijelölésbe ne kerüljön bele az összesítő sor (11. sor).

   2. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Csoportosítás gombra, jelölje be a Sorokat választógombot, és kattintson az OK gombra.

    A Sorokat választógomb és az OK gomb

    Ekkor a tagoló szimbólumok megjelennek a képernyőn a csoport mellett.

  2. Tetszés szerint kijelölhet egy belső, beágyazott csoportot – az adatok adott szakaszának részletsorait.

   A belső, beágyazott csoportok (részletsor-csoportok) tagolása

   1. Minden belső, beágyazott csoporthoz jelölje ki az összesítő sort tartalmazó sorral szomszédos részletsort.

    Az alábbi példában a 2 – 5 közötti sorok csoportosítása, amely egy összefoglaló sort tartalmaz, jelölje ki a 2 – 5 közötti sorokat. Ha a 7 – 9 közötti sorokat szeretné csoportosítani, a 10-es összesítési sorral, jelölje ki a 7 – 9 sorokat.

     

    A

    B

    C

    1

    Régió

    Hónap

    Értékesítés

    2

    Kelet

    március

    964 700

    3

    Kelet

    március

    410 100

    4

    Kelet

    március

    711 500

    5

    Kelet

    március

    295 700

    6

    Kelet

    Március összesen

    2 382 000

    7

    Kelet

    április

    425 700

    8

    Kelet

    április

    182 900

    9

    Kelet

    április

    655 000

    10

    Kelet

    Április összesen

    1 263 600

    11

    Keleti oldal összesen

    $36,456

    Fontos: A kijelölésbe ne kerüljön bele az összesítő sor.

   2. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjának Csoportosítás gombjára.

    Az Adatok lap Csoportosítás gombja

    Ekkor a tagoló szimbólumok megjelennek a képernyőn a csoport mellett.

   3. Folytassa a belső sorok kijelölését és csoportosítását, amíg a tagolás összes szintjét el nem készíti.

   4. Sorok csoportosításának megszüntetéséhez jelölje ki a kívánt sorokat, és kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Csoportbontás gombra.

    A tagolás egyes részein a teljes tagolás eltávolítása nélkül is felbonthatja a csoportot. Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és kattintson a csoport Plusz doboz vagy Mínusz doboz , majd az adatlap Tagolás csoportjában a Csoportbontásgombra.

    Fontos: Ha a tagolás szétbontásakor a részletadatok el vannak rejtve, előfordulhat, hogy a részletsorok továbbra is rejtve maradnak. Az adatok megjelenítéséhez húzza végig az egérmutatót a rejtett sorokkal szomszédos látható sorok számain. Kattintson a Kezdőlap lap Cellák csoportjában a Formátum menügombra, mutasson az Elrejtés és felfedés pontra, és kattintson a Sorok felfedése parancsra.

 1. Ügyeljen arra, hogy minden sor első oszlopában szerepeljen fejléc, az egyes sorok azonos adatokat tartalmazzanak, és hogy a tartományban ne legyen üres sor vagy oszlop.

 2. Szúrja be a képleteket tartalmazó saját összesítő oszlopokat közvetlenül a részletező oszlopok minden csoportjának jobb vagy bal oldalára. Az alábbi 4 lépésben látható táblázat példát mutat be.

  Megjegyzés: Az adatok oszlopok szerinti tagolásához az összesítő oszlopokban szereplő képleteknek az érintett csoport minden részletoszlopára hivatkozniuk kell.

 3. Adja meg, hogy az összesítő oszlop a részletoszlopoktól jobbra vagy balra helyezkedik el. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Tagolás párbeszédpanelt megnyitó ikonra.

  Az összegző oszlop helyének megadása

  1. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Tagolás párbeszédpanelt megnyitó ikonra.

   A Tagolás csoport párbeszédpanel-megnyitó ikonja

  2. Ha azt szeretné, hogy egy összesítő oszlop a részletoszloptól balra helyezkedjen el, törölje a jelölést az Összesítő oszlopok a részletektől jobbra jelölőnégyzetből. Ha egy összesítő oszlopot a részletoszloptól jobbra szeretné elhelyezni, jelölje be az Összesítő oszlopok a részletektől jobbra jelölőnégyzetet.

  3. Kattintson az OK gombra.

 4. Az adatok tagolásához az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Az adatok automatikus tagolása

  1. Ha szükséges, jelöljön ki egy cellát a tartományban.

  2. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Csoportosítás gomb alatti nyílra, majd az Automatikus tagolás pontra.

  Az adatok manuális tagolása

  Fontos: Ha manuálisan szeretne tagolási szinteket csoportosítani, célszerű az összes adatot láthatóvá tenni, hogy elkerülje az oszlopok helytelen csoportosítását.

  1. Tagolja a külső csoportot.

   A külső csoport (a végösszegen kívüli oszlopok) tagolása

   1. Jelölje ki az összes alárendelt összesítő oszlopot, valamint a hozzájuk kapcsolódó részletadatokat.

    Az alábbi példában az E oszlop tartalmazza a B-D, az I oszlop pedig az F-H oszlopok részösszegét, illetve a J oszlop a teljes összegeket. Ha csoportosítani szeretné a J oszlophoz tartozó összes részadatot, a B és az I közötti oszlopokat jelölje ki.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Cs

    H

    I

    J

    1

    Régió

    jan.

    feb.

    márc.

    1. negyedév

    ápr.

    máj.

    jún.

    2. negyedév

    1. félév

    2

    Kelet

    371

    504

    880

    1755

    186

    653

    229

    1068

    2823

    3

    Nyugat

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1557

    2077

    4

    Észak

    447

    469

    429

    1345

    579

    180

    367

    1126

    2471

    5

    Dél

    281

    511

    410

    1202

    124

    750

    200

    1074

    2276

    Fontos: A kijelölésbe ne kerüljön bele a J oszlop (a végösszegek oszlopa).

   2. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjának Csoportosítás gombjára.

    Az Adatok lap Csoportosítás gombja

    Ekkor a tagoló szimbólumok megjelennek a képernyőn a csoport mellett.

  2. Tetszés szerint kiemelhet egy belső, beágyazott csoportot (részletoszlopok különálló csoportjait).

   A belső, beágyazott csoportok (részletoszlopcsoportok) tagolása

   1. Minden belső, beágyazott csoporthoz jelölje ki az összesítő oszlopot tartalmazó oszloppal szomszédos részletoszlopot.

    Az alábbi példában, ha csoportosítani szeretné a B-D oszlopokat úgy, hogy az összegző oszlop az E oszlopban szerepel, a B-D oszlopokat kell kijelölni. Ha csoportosítani szeretné az F-H oszlopokat úgy, hogy az összegző oszlop az I oszlopban szerepel, az F-H oszlopokat kell kijelölni.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Cs

    H

    I

    J

    1

    Régió

    jan.

    feb.

    márc.

    1. negyedév

    ápr.

    máj.

    jún.

    2. negyedév

    1. félév

    2

    Kelet

    371

    504

    880

    1755

    186

    653

    229

    1068

    2823

    3

    Nyugat

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1557

    2077

    4

    Észak

    447

    469

    429

    1345

    579

    180

    367

    1126

    2471

    5

    Dél

    281

    511

    410

    1202

    124

    750

    200

    1074

    2276

    Fontos: A kijelölésbe ne kerüljön bele a csoporthoz tartozó összesítő oszlop.

   2. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjának Csoportosítás gombjára.

    Az Adatok lap Csoportosítás gombja

    Ekkor a tagoló szimbólumok megjelennek a képernyőn a csoport mellett.

 5. Folytassa a belső oszlopok kijelölését és csoportosítását, amíg a tagolás összes szintjét el nem készíti.

 6. Oszlopok csoportosításának megszüntetéséhez jelölje ki a kívánt oszlopokat, és kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Csoportbontás gombra.

Az Adatok lap Csoportbontás gombja

A tagolás egyes részein a teljes tagolás eltávolítása nélkül is felbonthatja a csoportot. Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és kattintson a csoport Plusz doboz vagy Mínusz doboz , majd az adatlap Tagolás csoportjában a Csoportbontásgombra.

Ha a tagolás szétbontásakor a részletadatok el vannak rejtve, előfordulhat, hogy a részletoszlopok továbbra is rejtve maradnak. Az adatok megjelenítéséhez húzza végig az egérmutatót a rejtett oszlopokkal szomszédos látható oszlopok betűin. Kattintson a Kezdőlap lap Cellák csoportjában a Formátum menügombra, mutasson az Elrejtés és felfedés pontra, és kattintson az Oszlopok felfedése parancsra.

 1. Ha nem láthatók a tagoló szimbólumok egy kettő három , a plusz és a mínusz , kattintson a Microsoft Office gombra Office-gomb képe majd az Excel beállításai (Excel 2007) elemre, vagy kattintson a fájl fülre (egyéb verziók), majd a beállítások elemre, és válassza a speciálislehetőséget. kategóriát, majd a megjelenítési beállítások ehhez a munkalaphoz csoportban jelölje ki a munkalapot, és jelölje be a tagoló szimbólumok megjelenítése tagolás alkalmazása esetén jelölőnégyzetet.

 2. Kattintson az OK gombra.

 3. Hajtsa végre a kívánt műveletet:

  Csoport részletadatainak megjelenítése és elrejtése:    

  • Egy csoport részleteinek megjelenítéséhez kattintson a csoport plusz .

  • Egy csoport részleteinek elrejtéséhez kattintson a csoport mínusz .

   Tagolás kiterjesztése vagy szűkítése egy bizonyos szintre:    

  • A egy kettő három tagoló szimbólumok közül válassza ki a kívánt szint számát. Ekkor az alsóbb szintek részletei rejtetté válnak.

   Ha például egy tagolás négyszintű, akkor a negyedik szint elrejtéséhez és a többi megjelenítéséhez a három szimbólumra kattintson.

   Az összes tagolt részlet megjelenítése vagy elrejtése:    

  • Az összes részletadat megjelenítéséhez kattintson az egy kettő három tagolási szimbólumok közül a legalacsonyabb szintet jelző számra. Ha például három szint van, akkor a három szimbólumra kell kattintani.

  • Az összes részlet elrejtéséhez kattintson az egy szimbólumra.

A körvonalazott sorok esetében a Microsoft Excel olyan stílusokat használ, mint a RowLevel_1 és a RowLevel_2. A körvonalas oszlopokban az Excel stílusok (például ColLevel_1 és ColLevel_2) használhatók. Ezek a stílusok félkövér, dőlt és más szövegformázásokat használnak az adatsorok vagy-oszlopok megkülönböztetéséhez. Ha módosítja az egyes stílusok definiálásának módját, a Tagolás megjelenésének testreszabásához különböző szöveg-és Cellaformázás használható. A Tagolás létrehozásakor vagy a létrehozásuk után stílust alkalmazhat a vázlatra.

Hajtsa végre a kívánt műveletet:

Stílus automatikus alkalmazása összesítő sorra vagy oszlopra:    

 1. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Tagolás párbeszédpanelt megnyitó ikonra.

  A Tagolás csoport párbeszédpanel-megnyitó ikonja

 2. Jelölje be az Automatikus formázás jelölőnégyzetet.

Stílus alkalmazása korábban létrehozott összesítő sorra vagy oszlopra:    

 1. Jelölje ki azokat a cellákat, amelyekhez tagolási stílusokat szeretne rendelni.

 2. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Tagolás párbeszédpanelt megnyitó ikonra.

  A Tagolás csoport párbeszédpanel-megnyitó ikonja

 3. Jelölje be az Automatikus formázás négyzetet.

 4. Kattintson a Stílusok használata gombra.

A tagolt adatok formázását automatikus formázással is elvégezheti.

 1. Ha nem láthatók a tagoló szimbólumok egy kettő három , a plusz és a mínusz , kattintson a Microsoft Office gombra Office-gomb képe majd az Excel beállításai (Excel 2007) vagy a fájl lap (egyéb verziók) elemre, majd a Beállításokelemre, végül a speciális kategóriára, és Ezután a munkalap megjelenítési beállításai csoportban jelölje ki a munkalapot, és jelölje be a tagoló szimbólumok megjelenítése tagolás alkalmazása esetén jelölőnégyzetet.

 2. Az egy kettő három , mínusz és plusz tagoló szimbólumok segítségével rejtse el azokat a részletadatokat, amelyeket nem szeretne másolni.

  További tudnivalókat a Tagolt adatok megjelenítése és elrejtése című rész tartalmaz.

 3. Jelölje ki az összesítő sorok tartományát.

 4. Kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Keresés és kijelölés menügombra, majd az Ugrás parancsra.

  A Keresés és kijelölés gombmenü Ugrás parancsa

 5. Kattintson az Irányított kijelölés elemre.

 6. Kattintson a Csak a látható cellák lehetőségre.

 7. Kattintson az OK gombra, majd másolja át az adatokat.

Megjegyzés: Tagolás elrejtésekor, illetve eltávolításakor nem vesznek el adatok.

Tagolás elrejtése

 • (Excel 2007) Kattintson a Microsoft Office gombra Office-gomb képe majd az Excel beállításai vagy a fájl lap (egyéb verziók) elemre, majd a Beállításokelemre, kattintson a speciális kategóriára, majd az e munkalap megjelenítési beállításai csoportban szakaszban jelölje ki az elrejteni kívánt tagolást tartalmazó munkalapot, és törölje a tagoló szimbólumok megjelenítése tagolás alkalmazása esetén jelölőnégyzet jelölését.

Tagolás törlése

 1. Kattintson a munkalapra.

 2. Kattintson az Adatok lap Tagolás csoportjában a Csoportbontás gombra, majd kattintson a Tagolás eltávolítása pontra.

  A Csoportbontás gombmenü Tagolás eltávolítása parancsa

  Fontos: Ha tagolás eltávolításakor a részletadatok el vannak rejtve, előfordulhat, hogy a részletsorok- vagy oszlopok továbbra is rejtve maradnak. Az adatok megjelenítéséhez jelölje ki a rejtett sorok vagy oszlopok melletti látható sorokat vagy oszlopokat. Kattintson a Kezdőlap lap Cellák csoportjában a Formátum menügombra, vigye az egeret az Elrejtés és felfedés menüpont fölé, majd kattintson a Sorok felfedése vagy az Oszlopok felfedése parancsra.

Tegyük fel, hogy szeretne az adatokról olyan összesítő jelentést létrehozni, amely csak a diagrammal jelölt összesítéseket jeleníti meg. Általában az alábbi beállításokra van lehetőség:

 1. Összesítő jelentés készítése

  1. Tagolja az adatokat.

   További tudnivalók a Sorok csoportba foglalása és az Oszlopok csoportba foglalása című szakaszban találhatók.

  2. A részletek elrejtéséhez kattintson a tagolási szimbólumokra egy kettő három , a plusz és a mínusz , ha csak az összegeket szeretné megjeleníteni, az alábbi példában látható módon:

   Tagolt lista csak az összegekkel

  3. További tudnivalókat a Tagolt adatok megjelenítése és elrejtése című rész tartalmaz.

 2. Az összegző jelentés diagramja

  1. Jelölje ki azokat az adatokat, amelyekről szeretne diagramot készíteni.

   Ha például csak Harmath és Bedecs összesítéséről szeretne diagramot készítni, a fenti példán bemutatottak szerint az A1-es és a C11-es cellák közötti tartományt kell kijelölnie.

  2. Hozza létre a diagramot. Kattintson például a Beszúrás lap Diagramok csoportjában az Ajánlott diagramok gombra, és válasszon egy másik diagramtípust.

   Ha a diagramot például a Diagram varázsló segítségével hozza létre, ez az alábbiak szerint fog történni.

   Részösszegekből készített diagram

   A tagolt lista adatainak megjelenítésével vagy elrejtésével a kapcsolódó diagram is megfelelően frissül.

A Webes Excel sorait és oszlopait csoportosíthatja (vagy tagolhatja).

Megjegyzés: Noha az adatokhoz összesítő sorok vagy oszlopok is hozzáadhatók (például a SZUM vagy a részösszeg függvénnyel), nem alkalmazhat stílusokat, illetve nem állíthat be pozíciót az összesítő sorokhoz és oszlopokhoz a Webes Excel ban.

Sorok csoportba foglalása

 1. Ügyeljen arra, hogy a tagolni kívánt adatok minden oszlopának első sorában szerepeljen fejléc, az egyes oszlopok azonos adatokat tartalmazzanak, és hogy a tartományban ne legyen üres sor vagy oszlop.

 2. Jelölje ki az adatot (az összesítő sorokkal együtt).

 3. Kattintson az adatlap Tagolás csoportjában a Csoportosítás > csoport soraigombra.

 4. Ha egy belső, beágyazott csoportot szeretne kijelölni, akkor jelölje ki a tagolt adattartományon belüli sorokat.

 5. Ismételje meg a 3 lépést.

  Folytassa a belső sorok kijelölését és csoportosítását, amíg a tagolás összes szintjét el nem készíti.

Oszlopok csoportba foglalása

 1. Ügyeljen arra, hogy a tagolni kívánt adatok minden oszlopának első sorában szerepeljen fejléc, az egyes oszlopok azonos adatokat tartalmazzanak, és hogy a tartományban ne legyen üres sor vagy oszlop.

 2. Jelölje ki az adatot (az összesítő oszlopokat is beleszámítva).

 3. Kattintson az adatlap Tagolás csoportjában a Csoportosítás > csoportosítási oszlopokgombra.

 4. Ha egy belső, beágyazott csoportot szeretne kijelölni, jelölje ki az oszlopokat a tagolt adattartományon belül.

 5. Ismételje meg a 3 lépést.

  Folytassa a belső oszlopok kijelölését és csoportosítását, amíg a tagolás összes szintjét el nem készíti.

Sorok vagy oszlopok csoportosításának megszüntetése

 • A Csoportbontás beállításhoz jelölje ki a sorokat vagy oszlopokat, majd kattintson az adat lap Tagolás csoportjában a Csoportbontás gombra, és válassza ki a megfelelő beállítást.

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Lásd még

Kimutatás adatainak csoportba foglalása és a csoport bontása

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×