Munkafolyamat létrehozása

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Microsoft Office SharePoint Designer 2007 segítségével olyan munkafolyamatokat tervezhet, amelyek alkalmazási logikát adnak a saját webhelyekhez vagy alkalmazásokhoz külön kód megírása nélkül. A Munkafolyamat-tervező segítségével olyan szabályokat tervezhet, amelyek feltételeket és műveleteket társítanak Microsoft SharePoint-listák és tárak elemeihez, így a listák vagy tárak elemeinek megváltoztatása műveleteket idéz elő a munkafolyamatban.

Megtervezheti például a vállalati üzleti eljárások automatizálására szolgáló munkafolyamatokat – például dokumentumok felülvizsgálata, jóváhagyása vagy archiválása számára. Vagy akár könnyedén létrehozhat olyan munkafolyamatokat, melyek a csapat webhelyének mindennapi folyamatait segítik elő, mint például értesítések küldése vagy feladatok létrehozása.

Ez a témakör a kezdeti lépésekben segít azáltal, hogy elmagyarázza, miket kell elsősorban figyelembe venni tervezéskor, és leírja ennek a legalapvetőbb módjait. Az utolsó szakaszban további, munkafolyamatokat bemutató példákra mutató hivatkozásokat találhat.

Munkafolyamatok kapcsolatos további információért lásd: a SharePoint-munkafolyamat bemutatása.

Fontos: Ahhoz, hogy munkafolyamatot tudjon létrehozni, a webhelyének olyan kiszolgálón kell lennie, amelyen a Windows SharePoint Services 3.0 vagy a Microsoft Office SharePoint Server 2007 fut.

A cikk tartalma

Hogyan kiértékelésének eredménye a munkafolyamat lépések?

Első lépések

A munkafolyamat tervezése

További lépések a javasolt

Hogyan értékel ki a munkafolyamat lépéseket?

Egy munkafolyamat úgy is felfogható, mint a Munkafolyamat-tervező egy lapja, amely az egymással kapcsolatban álló feltételeket és műveleteket csoportosítja. A lapon szereplő minden feltétel és művelet kiértékelése és feldolgozása egyszerre történik meg. Tehát a munkafolyamat elindul (akár kézi, akár automatikus indítással), és kiértékeli minden egyes lépésnél a létrehozott feltételeket, majd elvégzi a Munkafolyamat-tervezőben meghatározott műveleteket. Egy munkafolyamat egy lépése tetszőleges számú műveletet végezhet el – küldhet e-mail üzenetet, illetve létrehozhat, másolhat, áthelyezhet vagy törölhet listaelemeket.

Ha többlépéses munkafolyamatot hoz létre, akkor fontos, hogyan csoportosítja a műveleteket és feltételeket a munkafolyamat különböző lépéseinél. Egy lépés szabályai befejezésig feldolgozásra kerülnek, még mielőtt a munkafolyamat továbblépne a következő lépésre, tehát azokat a szabályokat, amelyek egy kívánt művelet vagy műveletek eléréséhez szükségesek célszerű azonos lépésbe csoportosítani.

Ezen kívül meg kell terveznie a munkafolyamatot is, így minden lépés logikusan fogja követni a másikat. Ha a munkafolyamat például a munkafolyamat egy résztvevőjének a válaszától függ, a munkafolyamatnak rendelkeznie kell a szükséges feltételekkel és műveletekkel az összes lehetséges válasz kielégítéshez.

Munkafolyamat tervezésekor ismerni kell, hogy a munkafolyamat hogyan értékeli ki az egyes lépéseket. A következő állítások mindegyike igaz:

 • Ha egy lépés csak műveleteket tartalmaz, feltételek nélkül, akkor a munkafolyamat mindig elvégzi ezeket a műveleteket.

 • Ha egy lépés feltételes elágazásokat tartalmaz és minden elágazás tartalmaz feltételt, akkor a munkafolyamat csak akkor hajt végre egy műveletet, ha az egyik elágazás feltétele teljesül. Ha egy feltétel sem teljesül egyik elágazásban sem, akkor a munkafolyamat alapértelmezés szerint továbblép a következő lépésre.

 • Ha egy lépés feltételes elágazásokat tartalmaz és az utolsó elágazás kivételével minden elágazás tartalmaz feltételt, akkor a munkafolyamat csak akkor hajt végre egy műveletet, ha az egyik elágazás feltétele teljesül. Ha egy feltétel sem teljesül, akkor a munkafolyamat a legutolsó elágazásban meghatározott műveletet hajtja végre, ami nem kötődik feltételhez.

Vissza a lap tetejére

Mielőtt elkezdené:

Mielőtt megtervezné a munkafolyamatot, el kell végeznie a szükséges módosításokat, testreszabásokat a webhelyen, listán vagy táron, például az alábbiakat:

 • Egy munkafolyamat mindig csak egy SharePoint-listához vagy -tárhoz van társítva. A webhelyének legalább egy listával vagy tárral rendelkeznie kell, mielőtt létrehozna egy munkafolyamatot. Ha nincs lista a webhelyen, figyelmeztetést kap, hogy hozzon létre egyet, amikor létrehozza a munkafolyamatot.

 • Ha azt szeretné, hogy a munkafolyamat egyéni oszlopokat vagy beállításokat használjon, akkor ezeket a módosításokat a munkafolyamat létrehozása előtt el kell végeznie annak érdekében, hogy a Munkafolyamat-tervezőben ezek az oszlopok és beállítások elérhetők legyenek.

 • Ha azt szeretné, hogy a munkafolyamat olyan lista- vagy társzolgáltatásokat használjon, amelyek alapértelmezés szerint nincsenek bekapcsolva, mint például a tartalom-jóváhagyás, akkor ezeket a szolgáltatásokat be kell kapcsolnia még a munkafolyamat tervezése előtt.

Megjegyzés: A munkafolyamat-szolgáltatások a Microsoft Windows folyamatkövető alaprendszerre épülnek, amely a Microsoft Windows operációs rendszer összetevője. Az ön számítógépén és a kiszolgálón a folyamatkövető alaprendszer azonos verziójának kell rajta lennie. Amikor először készít munkafolyamatot, figyelmeztetést kaphat, hogy telepítse a folyamatkövető alaprendszer összetevőt.

Vissza a lap tetejére

Munkafolyamat tervezése

A munkafolyamat létrehozásának alapvető lépései mindig ugyanazok: először meg kell határozni a munkafolyamatot, ezután létre kell hozni a szabályokat a feltételek és műveletek megadásával.

 1. Kattintson a Fájl menü Webhely megnyitása parancsára.

 2. A Webhely megnyitása párbeszédpanelen keresse meg, és jelölje ki azt a SharePoint-webhelyet, ahol a munkafolyamatot létre szeretné hozni, majd kattintson a Megnyitás gombra.

 3. Mutasson a Fájl menü Új parancsára, majd kattintson a Munkafolyamat elemre.

  Megnyílik a Munkafolyamat-tervező lap.

  A Munkafolyamat-tervező első lapja

 4. Írja be a munkafolyamat nevét az Adjon nevet a munkafolyamatnak mezőbe.

  A webhely látogatói ezt a nevet fogják látni, amikor a böngészőben megtekintik a Munkafolyamat-állapotot és a Munkafolyamatok lapokat. Alapértelmezés szerint a munkafolyamatok a Munkafolyamat 1, Munkafolyamat 2 stb. neveket kapják.

 5. Válasszon egyet a Melyik SharePoint-listához kapcsolódjon a munkafolyamat lista lehetőségei közül.

  Munkafolyamat-tervező, mely éppen azokat az elérhető listákat jeleníti meg, melyhez kapcsolódhat

  A munkafolyamatot egy SharePoint-listához vagy dokumentumtárhoz kell kapcsolni. Az, hogy a munkafolyamatot melyik listához kapcsolja fogja meghatározni, hogy a munkafolyamat résztvevői hol kezdik a munkafolyamatot. Ha például azt szeretné, hogy a munkafolyamat akkor induljon, amikor egy elem létrejön vagy módosul a megosztott dokumentumokban, akkor azt a dokumentumtárat adja meg. A mellékelt lista tartalmazza, hogy hol ellenőrizheti a munkafolyamat állapotát és előzményeit, vagy hogy hol kell kézi indítással indítani a munkafolyamatot.

  Megjegyzés: Azok a munkafolyamatok, amelyek egy elem létrehozásakor vagy módosításakor automatikusan indulnak, végtelen ciklusba is kerülhetnek - ezt jobb elkerülni. Egy olyan munkafolyamatnak például, ami egy elem módosulásakor indul, nem szabad olyan elemet módosítania, ami abban a listában található, amihez a munkafolyamat kapcsolódik. Egy olyan munkafolyamatnak, ami egy elem létrehozásakor indul, nem szabad elemet létrehoznia abban a listában, amihez a munkafolyamat kapcsolódik. Ez a helyzet több munkafolyamat esetén is felléphet. Ha például az A munkafolyamat az A listához kapcsolódik és a B munkafolyamat a B listához kapcsolódik, akkor mindkét munkafolyamat automatikusan elindul egy új elem létrehozásakor. Az A munkafolyamat létrehoz egy elemet a B listában és a B munkafolyamat létrehoz egy elemet az A listában. Ebben az esetben is végtelen ciklus jön létre. Legjobb, ha tisztában van vele, hogy mik azok a munkafolyamatok, amelyek már futnak azokon a listákon és tárakon, ahol a munkafolyamat elemeket fog létrehozni vagy módosítani.

 6. Csoportban Jelölje be a listán szereplő elemek munkafolyamat-indítási beállításokataz alábbi műveleteket hajthatja végre:

  • Jelölje be ezt a munkafolyamatot indítható el kézzel az egyes elemekről jelölőnégyzet jelölését.
   Ezt a lehetőséget a munkafolyamatok parancs lista elem hozzáadása, hogy a felhasználók parancsra kattintva elindíthatja a munkafolyamatot az elemhez.

  • Jelölje be A munkafolyamat automatikus indítása új elem létrehozásakor jelölőnégyzetet.

  • Jelölje be A munkafolyamat automatikus indítása bármely elem módosításakor jelölőnégyzetet.

   Megjegyzés: Kiválaszthat két vagy három beállítást is, de egyet mindenképpen ki kell választania ahhoz, hogy a munkafolyamatot futtatni tudja. Ha egy beállítást sem választ ki, akkor megtervezheti a munkafolyamatot és a Befejezés gombra kattinthat, de a munkafolyamat nem indítható. Később megnyithatja a munkafolyamatot (a Fájl menü, Munkafolyamat megnyitása paranccsal), megadhat egy indítási beállítást és a Befejezés gombra kattinthat. Ez hasznos lehet, ha tervezés alatt álló munkafolyamatot szeretne elmenteni.

 7. Kattintson a Tovább gombra.

 8. A Lépés neve mezőben adja meg a munkafolyamat első lépésének nevét.

  A Munkafolyamat-tervező második oldala

  A végrehajtandó műveletek kiválasztásával és a feltételek megadásával (amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy a műveletek végrehajtása megtörténjen) hozhatja létre a munkafolyamat szabályait.

  Megjegyzés: Nem kell minden lépésnek feltételt tartalmaznia; lehetnek például olyan lépések, amelyek egyszerűen elvégzendő műveletek. Ugyanakkor minden lépés maximum egy olyan feltételes ágat tartalmazhat, amelyben hozzárendelt feltétel nélküli művelet szerepel. Ez azért van így, mert a feltételes ág feltétel nélkül úgy működik, mint az „Else” ág egy „Else if” feltételes elágazás esetében. Ha az A feltétel igaz, akkor végezze el a B műveletet; egyéb esetben - else - végezze el a C műveletet. Ebből eredően nincs értelme egynél több „Else” ág beépítésének, mivel az utolsó ághoz soha nem ér el a folyamat.

 9. Minden feltétel megadásakor kattintson a Feltételek gombra, majd a listában a megfelelő feltételre. Ezt a műveletet ismételje mindaddig, amíg az összes használni kívánt feltételt be nem írta.

  Megjegyzés: Több feltételt is megadhat. Ebben az esetben a feltételek és viszonyban állnak egymással, ami azt jelenti, hogy minden feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy a munkafolyamat végrehajtsa a hozzárendelt műveleteket. Több feltétel megadásával progresszív szűrőt hozhat létre, amelyben a sorrend is fontos, mivel először az első feltétel vizsgálta történik meg. Ha egy feltételt feljebb vagy lejjebb szeretne helyezni a feltételek listáján, kattintson a feltételre, majd a megjelenő lefelé mutató nyílra, ezután pedig a Feltétel feljebb vagy a Feltétel lejjebb beállításra.

  A Office SharePoint Designer 2007 számos előre meghatározott feltételt felajánl. Ezeken kívül létrehozhat speciális és egyedi feltételeket is. Az egyedi feltételek segítségével az aktuális lista egy mezőjét összevetheti egy értékkel. A speciális feltételek segítségével értéket hasonlíthat egy másik értékhez. Ezek lehetővé teszik, hogy bármely lista bármelyik mezőjét az adatforrások széles köréből származó értékekkel hasonlítsa össze.

  Feltételek listája

 10. Miután beszúrt egy feltételt, kattintson rá minden hivatkozásra és adjon értéket a szükséges paramétereknek.

  Egy feltétel például tartalmazhat hivatkozást mezőválasztásra, összehasonlításra és egy értékre.

  Első lépés az egyedi feltételeket megjelenítő Munkafolyamat-tervezőben

 11. Minden művelet megadásakor kattintson a Műveletek gombra, majd a listában a megfelelő műveletekre. Ezt a műveletet ismételje mindaddig, amíg az összes használni kívánt feltételt be nem írta.

  Ha a művelet nem jelenik meg a listán, kattintson a További műveletek elemre, majd a kívánt műveletre, végül a Hozzáadás gombra.

  Műveletlista

  Megjegyzés: Egy feltételhez egynél több műveletet is megadhat. Ebben az esetben ezek futhatnak egymás után ("akkor" kapcsolattal) vagy egyszerre ("és" kapcsolattal). Ha át szeretne váltani egymást követő futtatásról párhuzamos futtatásra vagy fordítva, kattintson a szabály jobb felső sarkában lévő nyílra és válassza Az összes művelet futtatása egymást követően vagy Az összes művelet párhuzamos futtatása parancsot.

 12. Miután beszúrt egy műveletet, kattintson rá minden hivatkozásra és adjon értéket a szükséges paramétereknek.

  Egy művelet például tartalmazhat hivatkozást e-mail üzenet létrehozására.

  Első lépés a feltételeket és műveleteket megjelenítő Munkafolyamat-tervezőben

 13. Ha feltételes elágazást szeretne hozzáadni a munkafolyamathoz, kattintson az „Else If” feltételes elágazás felvétele parancsra, majd ismételje meg a 9–12. lépéseket egy újabb szabály létrehozásához.

  Egy szabály egymással összefüggő feltételek és műveletek halmaza, ahogyan azt az előző illusztráció mutatja. Ha a feltétel igaz, akkor a munkafolyamat elvégzi hozzárendelt műveleteket. De mi történik akkor, amikor a feltétel nem igaz? Feltételes elágazások hozzáadásával további feltételek adhatók meg. Létrehozhat például három különböző feltételt azokra az esetekre, amikor egy dokumentum Jóváhagyva, Elutasítva vagy Függő állapotúra változik. „Else” feltételt is létrehozhat, amikor a munkafolyamat csak akkor végzi el a műveletet, ha a korábbi feltételek közül egyik sem teljesült. Ahhoz, hogy „Else” feltételt tudjon létrehozni, a lépés utolsó szabályának feltétel nélküli műveletnek kell lennie. A munkafolyamat értékeli az összes feltételt és ha egyik sem teljesül, akkor a munkafolyamat bármelyik feltétel nélküli műveletet végrehajtja az utolsó elágazásból.

 14. A munkafolyamat e lépésének befejezése után, kattintson a Tovább gombra.

 15. A munkafolyamat minden egyes lépésénél, ismételje meg a 8–14 lépéseket további feltételek és műveletek létrehozásához.

  Minden lépés tartalmazhat egy csoport „Else If” feltételes elágazást, ahol az egyes elágazások műveletei csak akkor zajlanak le, ha a hozzárendelt feltétel teljesül. Ebben az esetben további lépések akkor szükségesek, ha:

  • Több „Else If” feltételes elágazás csoportot kell értékelni.

  • El kell választani az elágazó utasításokat a nem elágazó utasításoktól.

 16. A Munkafolyamat tervező elhagyása előtt ellenőrizheti, hogy a munkafolyamat nem tartalmaz-e hibákat a Munkafolyamat ellenőrzése gombra kattintva.

  Ha a munkafolyamat hibát tartalmaz, a hivatkozás színe megváltozik és csillagok jelennek meg az érvénytelen paraméter előtt, illetve utána. Ezen kívül a Munkafolyamat lépései csoportban a hibát tartalmazó lépések mellett egy szimbólum is megjelenik. Minden hibát ellenőrizzen és győződjön meg róla, hogy a bevitt paraméterek érvényesek.

 17. Kattintson a Befejezés gombra. A munkafolyamat mentésre kerül és hozzácsatolódik a megadott listához.

  Megjegyzés: A munkafolyamat mentése után az, hogy a munkafolyamat melyik listához kapcsolódik, nem módosítható. Ehelyett új munkafolyamatot kell létrehozni és csatolni ahhoz a listához, amelyikhez szeretné.

Vissza a lap tetejére

Javasolt további lépések

Az alapvető fogalmak és tervezési tanácsok áttekintése után, szüksége lehet még olyan munkafolyamat tervezésére, melynek alkalmazása ennél egyedibb. A Lásd még szakaszban találhat még hivatkozásokat olyan témakörökhöz, melyek teljes munkafolyamat-példákat tartalmaznak.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×