Munkafolyamat-kezdeményező űrlap létrehozása

Előfordulhatnak esetek, amikor a munkafolyamatát úgy szeretné beállítani, hogy az információkat gyűjtsön az azt indító személytől annak érdekében, hogy az adott információra a munkafolyamat későbbi részében hivatkozni lehessen. Tegyük fél például, hogy egy dokumentumkorrektúra-feladatot kiosztó munkafolyamatot tervez. Ezeknél a munkafolyamatoknál gyakran működik, ha a korrektúrafeladat mindig ugyanahhoz a személyhez van hozzárendelve automatikusan, és a határidő kiszámítása is mindig ugyanazzal a képlettel történik. De tegyük fel, hogy egy olyan munkafolyamaton dolgozik, amelyben azt szeretné, ha a munkafolyamatot manuálisan indító személy adná meg a korrektúrafeladat felelősét és határidejét. Ezt úgy valósíthatja meg, ha egyéni mezőket ad a munkafolyamat kezdeményező űrlapjához, és manuális indításúra korlátozza a munkafolyamatot.

Hogyan használja a munkafolyamat a kezdeményező űrlapon megadott adatokat

A kezdeményező űrlapon megadott paraméterekkel arra is utasíthatja a munkafolyamatot, hogy hagyjon ki vagy futtasson bizonyos műveleteket vagy lépéseket, vagy hogy válasszon alternatív ágak között. Vagy beállíthatja a munkafolyamatát úgy is, hogy az adatokat másoljon a kezdeményező űrlapról a jelenlegi listaelembe, ahol az adatokra hivatkozhat egy másodlagos munkafolyamat.

Ez a cikk bemutatja, hogy hogyan működnek a kezdeményező űrlapok, és példákat és útmutatást nyújt a kezdeményező űrlapok különféle célokra való használatához.

Tartalom

Mi a kezdeményező űrlap?

Milyen típusú mezői lehetnek a kezdeményező űrlapnak?

Mik az alapértékek, és mikor célszerű használni őket?

1. példa: Információ nyújtása az aktuális munkafolyamatnak

2. példa: Az aktuális munkafolyamat utasítása egy lépés vagy művelet kihagyására vagy futtatására

3. példa: Információ nyújtása egy másodlagos munkafolyamatnak

Hogyan tudom beállítani vagy frissíteni az aktuális listaelem más értékeit?

Hogyan tudok egy paramétert dinamikus munkafolyamat-változóként használni?

Mi a kezdeményező űrlap?

A kezdeményező űrlap az a lap, amelyet a rendszer megjelenít a felhasználónak a munkafolyamat manuális indításakor. Az alapértelmezett kezdeményező űrlap roppant egyszerű, és csak a munkafolyamat nevét tartalmazza, illetve két gombot: Indítás és Mégse.

Egyszerű, alapértelmezett munkafolyamat-kezdeményező űrlap

Ezt az egyszerű űrlapot bővítheti egy vagy több űrlapmező hozzáadásával. E mezőkkel a munkafolyamatot indító személy olyan információkat adhat meg a munkafolyamatnak, amelyre szükség van a feladat befejezéshez.

A kezdeményező űrlaphoz akárhány űrlapmezőt hozzáadhat. Az alábbi képen látható űrlap egy véleményező és egy határidő megadásához tartalmaz mezőket.

A Véleményező és a Határidő mezők a Kezdeményező űrlapon

Az Office SharePoint Designer 2007-ben a kezdeményező űrlap egy .aspx lapként jelenik a munkafolyamat mappájában. A kezdeményező űrlap fájlneve megegyezik a munkafolyamat nevével.

A munkafolyamat .aspx lapja a mappalistában

A kezdeményező űrlap a webhely alapértelmezett mesterlapjához van hozzárendelve, és tartalmaz egy Adatűrlap kijelzőt a munkafolyamattal való interakcióhoz. A kezdeményező űrlap elrendezése és megjelenése testre szabható – csatolhat például egy másik mesterlapot vagy módosíthatja a stílusokat. Az űrlapon megjelenő mezők módosításához, illetve a mezők formátumának vagy alapértelmezett értékeinek átállításához a Munkafolyamat-tervező Munkafolyamat-kezdeményezési paraméterek párbeszédpanelét kell használnia. Az űrlapmezőket nem tudja ilyen jelleggel módosítani az Adatűrlap kijelző közvetlen szerkesztésével.

Fontos : Ha személyre szabja az Adatűrlap kijelző elrendezését és megjelenését (tehát nem működésbeli, hanem megjelenésbeli módosításokat végez), akkor fontos észben tartani, hogy ezek a módosítások a munkafolyamat minden egyes újrafordításakor elvesznek. A .aspx lap többi részének elrendezési és megjelenési módosításait azonban megőrzi a rendszer.

Ha létrehoz egy űrlapmezőt a Munkafolyamat-kezdeményezési paraméterek párbeszédpanellel, majd később módosítja az adott mező formátumát, akkor megjelenhet az alábbi figyelmeztetés.

A létező mezők formázási típusainak módosításáról szóló figyelmeztetés

Ha módosításokat végez a kezdeményező űrlapon, majd újrafordítja a munkafolyamatot, akkor a munkafolyamat összes futó példánya tovább fut, de csak azokra az adatokra és adatformátumokra tudnak hivatkozni, amelyek elérhetők az új űrlapon. Ha töröl vagy módosít egy mezőt (például úgy, hogy átnevezi a mezőt vagy módosítja a formátumát), majd a munkafolyamat egy futó példánya megkísérel hivatkozni egy olyan adatra, amely a várttól eltérő formátumban érhető el, vagy nem érhető egyáltalán, akkor munkafolyamat-hiba történik. Emiatt lényeges, hogy ne töröljön, nevezzen át vagy módosítson más módon olyan űrlapmezőket, amelyekre a jelenleg futó munkafolyamat-példányok megkísérelhetnek hivatkozni.

Időnként előfordulhat, hogy azért szeretne munkafolyamatot beállítani, hogy a kezdeményező űrlap egyik mezőjének tartalmát átmásolja egy listaelem egyik mezőjébe. Ilyen eset például, ha az elsődleges munkafolyamatot indító személy megad a kezdeményező űrlapon egy határidőt egy dokumentumkorrektúra-munkafolyamathoz, és az elsődleges munkafolyamat átmásolhatja az adott dátumot az aktuális elem Határidő mezőjébe, ahol a dátumra később hivatkozhat egy másodlagos munkafolyamat, amely határidő-emlékeztetőket küld. Ilyen esetben fontos biztosítania, hogy a kezdeményező űrlapon megadott és a listaelemmezőbe másolt adat nem módosul, amíg a másodlagos munkafolyamatnak hivatkoznia kell rá. Különösen lényeges erre figyelmet fordítani, ha a másodlagos munkafolyamat bármennyi ideig is szünetel vagy vár.

Vissza a lap tetejére

Milyen típusú mezői lehetnek a kezdeményező űrlapnak?

Az alábbi ábra szemlélteti a kezdeményező űrlapon használható összes mezőtípust.

A kezdeményező űrlap mezőinek típusai

1. Egysoros szöveg

2. Többsoros szöveg

3. Szám

4. Igen/nem (jelölőnégyzet)

5. Választási lehetőség (menü) választógombokként

6. Dátum és idő

7. Választási lehetőség (menü) legördülő listaként

Az összes létrehozott paraméterhez ki kell választania a kívánt mezőtípust:

 • Egysoros szöveg:    Szabadon megadható, rövid szöveges válaszokhoz.

 • Többsoros szöveg:    Szabadon megadható, tetszőleges hosszúságú szöveges válaszokhoz.

 • Szám:    Csak numerikus értékekhez. Ügyeljen rá, hogy az alapérték ne tartalmazzon szóközt.

 • Dátum és idő:    E mezőtípus használatakor három alapértelmezett érték közül választhat: üres mező, az elem létrehozásának dátuma és ideje, illetve a megadott dátum és idő. Emellett választhat kétféle megjelenítési formátum közül: csak dátum, illetve dátum és idő.

 • Választási lehetőség (menü választható elemekkel):    Ezt a mezőt megjelenítheti az űrlapon legördülő menüként vagy választógombokként. Bármelyiket is használja, egyszerre csak egyet lehet választani a megadott elemek közül.

 • Igen/Nem (jelölőnégyzet):    Ha nem ad meg alapértéket az ilyen típusú mezőnek, akkor az Igen értéket használja alapértékként a rendszer.

Minden mezőtípus esetén adhat meg alapértéket, melyet a rendszer megjelenít az űrlapon.

A kezdeményező űrlapok használatakor az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni:

 • Adatérvényesítés:    A kezdeményező űrlapon jelenleg használható mezőtípusok többsége alig vagy egyáltalán nem nyújt lehetőséget az adatok érvényesítésére. Nem tud például olyan Dátum és idő mezőt létrehozni, amely ellenőrzi, hogy a megadott dátum az aktuális napnál későbbi-e. (Természetesen adhat hozzá egy olyan munkafolyamat-lépést, amely ellenőrzi, hogy a megadott adat bizonyos tartományba esik-e – és ha nem, akkor e-mail üzenetet küld a problémáról a munkafolyamatot indító személynek, majd leállítja a munkafolyamatot.) A leggyengébb adatérvényesítést az Egysoros szöveg, a Többsoros szöveg és a Szám mezőtípus nyújtja, mivel ezek bármilyen érték megadását lehetővé teszik a maximális karakterhosszon belül. (A Szám típusú mező csak numerikus értéket fogad el alapértékként, a munkafolyamatot indító és a kezdeményező űrlapot kitöltő személytől azonban numerikus és szöveges értéket egyaránt elfogad.) A legerősebb adatérvényesítést a Választási lehetőség (menü választható elemekkel) mezőtípus nyújtja, mivel ez esetében a munkafolyamatot indító személynek az űrlap által előre megadott lehetőségek közül kell választania egyet.

 • Mezőleírások és -utasítások:    A kezdeményező űrlap egyes mezőihez nem tud hozzáadni mezőleírást vagy az adatok megadására vonatkozó utasításokat. Magához a kezdeményező űrlaphoz azonban adhat hozzá leírásokat és utasításokat a .aspx lap szerkesztésével, így tudathatja például a felhasználókkal, hogy mely mezőket kötelező, illetve nem kötelező kitölteni. Mindenképp figyeljen azonban arra, hogy a leírásokat és az utasításokat az Adatűrlap kijelzőn kívülre adja hozzá, nehogy azok elvesszenek a munkafolyamat újrafordításakor.

 • Elérhető mezőtípusok:    Mivel a kezdeményező űrlap nincs listaelemhez társítva – ellentétben az egyéni feladatűrlappal, mely egy feladatlista egyik eleméhez van társítva –, a kezdeményező űrlap nem nyújt annyi fajta űrlapmezőt, mint az egyéni feladatűrlap.

Vissza a lap tetejére

Mik az alapértékek, és mikor célszerű használni őket?

A kezdeményező űrlap tervezésekor eldöntheti, hogy ad-e meg alapértéket az Ön által definiált egyes paraméterekhez. Ha ad meg alapértéket egy paraméterhez, és a munkafolyamatot indító személy nem cseréli az alapértéket másik értékre, akkor a munkafolyamat az alapértékkel fog elindulni.

Emiatt, ha egy munkafolyamat sikeres futásához mindenképp szükséges értéket megadni egy paraméterhez, jó ötlet az alapérték megadása. A példaként használt Dokumentumkorrektúra munkafolyamatban például adhat meg egy alapértelmezett felelőst és egy alapértelmezett fontossági szintet a kezdeményező űrlapon.

Ha a munkafolyamatnak értéket kell tartalmaznia egy olyan mezőben, amelyhez nincsen biztonságos vagy megfelelő alapértelmezett érték, célszerű beállítani a munkafolyamat első lépését úgy, hogy tesztelje, ki van-e töltve a kötelező mező. Ha üres, akkor a munkafolyamat leállhat – miután e-mailt küldött az indító személynek, melyben felkéri, hogy indítson egy új munkafolyamat-példányt ugyanazon az elemen, és ezúttal töltse ki a kötelező mezőt.

Az egyetlen paraméter, amelynek mindig van alapértelmezett értéke, az Igen/Nem (jelölőnégyzet) paraméter, mely mindig vagy Igen vagy Nem értékű.

Fontos : Ha a munkafolyamatát automatikus indulásúként állítja be, és nem ad meg alapértelmezett értéket egy vagy több paraméternek, akkor a következő üzenetet fogja látni, mely emlékezteti, hogy az üres értékek egyes paramétereknél meggátolhatják a munkafolyamat megfelelő futását.

Figyelmeztetés: Alapértelmezett értékek megadás az automatikus indításhoz

Vissza a lap tetejére

1. példa: Információ nyújtása az aktuális munkafolyamatnak

Ha a munkafolyamatokat arra használja, hogy feladatot (a jelen példában dokumentumkorrektúrát) rendeljen hozzá egy személyhez, és azt szeretné, hogy a munkafolyamatot indító személy képes legyen kiválasztani a feladathoz rendelendő személyt, akkor ezt úgy érheti el, ha egy paramétert ad a kezdeményező űrlaphoz.

Véleményező mező hozzáadása a kezdeményező űrlaphoz

A Véleményező paraméter hozzáadásához:

 1. A Munkafolyamat-tervezőben győződjön meg róla, hogy a munkafolyamatot csak manuálisan lehet elindítani, és nem indul el automatikusan, majd kattintson a Kezdeményező elemre.

  Új munkafolyamat beállítása a Munkafolyamat-tervezőben

 2. A Munkafolyamat-kezdeményezési paraméterek párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. A Mező hozzáadása párbeszédpanelen adja a Véleményező nevet az új mezőnek, majd az Információ típusa listában válassza a Választási lehetőség (menü választható elemekkel) lehetőséget.

  A Mező hozzáadása párbeszédpanel az elérhető lehetőségekkel

 4. Kattintson a Tovább gombra, majd írja be a Választási lehetőségek (írja az elemeket külön sorokba) mezőbe azoknak a véleményezőknek az e-mail címét, akiket fel szeretne kínálni lehetőségként a paraméterhez.

  Megjegyzés : A munkafolyamat az e-mailek küldésekor használhatja a tartomány\felhasználónév formátumot és a személy teljes e-mail címét is. Vagyis például a NORTHWINDTRADERS\Ilona és az Ilona@Northwindtraders.com cím is működik a munkafolyamat e-mail üzeneteinek „Címzett” és „Másolatot kap” mezőjében.

 5. Az Alapértelmezett érték mezőbe írja be annak a véleményezőnek a nevét, akit szeretne alapértelmezettként beállítani, ha a kezdeményező űrlapot kitöltő személy nem módosítja a paraméter értékét.

  Fontos : Ha nem ad meg alapértelmezett értéket a munkafolyamat egy kötelezően kitöltendő mezőjéhez, és ha a munkafolyamatot indító személy sem ír be értéket az adott mezőbe, akkor a munkafolyamat hibával leáll.

 6. A Megjelenítés listában kattintson a Legördülő menü vagy a Választógombok lehetőségre. (Az alábbi példában a Választógombok lehetőséget választottuk.)

  A Mező hozzáadása párbeszédpanel az elérhető lehetőségekkel

 7. Kattintson a Befejezés gombra, majd kattintson a Munkafolyamat-kezdeményezési paraméterek párbeszédpanelen az OK gombra.

Munkafolyamat-művelet beállítása a kezdeményező űrlap paraméterének használatára

Ha szeretné a munkafolyamatot úgy beállítani, hogy hozzárendelje a dokumentumvéleményezési feladatot a kezdeményező űrlapon megadott résztvevőkhöz:

 1. Kattintson a Munkafolyamat-tervező feladatkeresési lépésének lapján a Műveletek elemre, majd a kívánt műveletre.

  Ennél a példánál a Teendő hozzáadása műveletet kell választania.

 2. A műveletben kattintson a Teendő elemre, majd az Egyéni feladat varázslóban kattintson a Tovább gombra, és adja a Dokumentumkorrektúra nevet a feladatnak.

 3. Írja be a Leírás mezőbe a feladatba belefoglalni kívánt utasításokat, majd kattintson a Befejezés gombra.

 4. Kattintson a műveletben a felhasználók hivatkozásra.

 5. A Felhasználók kiválasztása párbeszédpanel Vagy válasszon a meglévő felhasználók és csoportok közül listájában kattintson a Keresés a munkafolyamatban elemre, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

 6. A Munkafolyamatban való keresés definiálása párbeszédpanelen válassza az alábbi lehetőségeket:

  • Forrás: Munkafolyamat adatai

  • Mező: Kezdeményező: Véleményező

 7. Kattintson az OK gombra, majd kattintson ismét az OK gombra a Felhasználók kiválasztása párbeszédpanel bezárásához.

A műveletnek most az alábbiak szerint kell kinéznie.

A művelethez megadott mindkét paraméter

A munkafolyamatot indító személy mostantól a kezdeményező űrlap Véleményező mezőjével megadhatja a munkafolyamatnak, hogy kihez rendelje a feladatot.

A következő szakaszban megtudhatja, hogy hogyan használhatja a kezdeményező űrlapot arra, hogy segítsen a munkafolyamatnak eldönteni, végrehajtson-e egy adott feladatot vagy feladatcsoportot.

Vissza a lap tetejére

2. példa: Az aktuális munkafolyamat utasítása egy lépés vagy művelet kihagyására vagy futtatására

Időnként szükség lehet olyan lépést létrehozni a munkafolyamatában, amely attól függően fut vagy nem fut egy adott listaelemen, hogy az elem rendelkezik-e bizonyos információval. Előfordulhat például, hogy van egy „Új dokumentum” nevű munkafolyamata, amely a Megosztott dokumentumok tár minden egyes dokumentumán lefut, és szeretne egy Dokumentumkorrektúra feladatot is belefoglalni a munkafolyamatba, amely csak bizonyos dokumentumokon fut le.

Küldés véleményezésre mező hozzáadása a kezdeményező űrlaphoz

A Küldés véleményezésre paraméter hozzáadásához:

 1. A Munkafolyamat-tervezőben győződjön meg róla, hogy a munkafolyamatot csak manuálisan lehet elindítani, és nem indul el automatikusan, majd kattintson a Kezdeményező elemre.

  Új munkafolyamat beállítása a Munkafolyamat-tervezőben

 2. A Munkafolyamat-kezdeményezési paraméterek párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. A Mező hozzáadása párbeszédpanelen adja a Küldés Véleményezésre nevet az új mezőnek, majd az Információ típusa listában kattintson az Igen/Nem (jelölőnégyzet) lehetőségre.

 4. Kattintson a Tovább gombra, majd adja meg az alapértelmezett értéket (ha nem ad meg alapértelmezett értéket, a mező alapértelmezett értéke Igen lesz).

  A Mező hozzáadása párbeszédpanel az elérhető lehetőségekkel

 5. Kattintson a Befejezés gombra, majd kattintson a Munkafolyamat-kezdeményezési paraméterek párbeszédpanelen az OK gombra.

Feltétel hozzáadása a munkafolyamathoz

Annak beállításához, hogy a munkafolyamat a „Küldés véleményezésre” érték alapján döntse el, futtassa-e az aktuális munkafolyamat-lépést (a jelen példában ez a Dokumentumkorrektúra feladat hozzárendelésének lépése):

 1. Kattintson a Munkafolyamat-tervezőben a jelölőnégyzethez hozzárendelendő lépés megadására szolgáló lap Feltételek elemére, majd a Bármely adatforrás összevetése elemre.

 2. Kattintson a feltételben az első érték elemre, majd kattintson az Adatkötések megjelenítése Gombkép elemre.

 3. A Munkafolyamatban való keresés definiálása párbeszédpanelen válassza az alábbi lehetőségeket:

  • Forrás: Munkafolyamat adatai

  • Mező: Kezdeményező: Küldés véleményezésre

 4. Kattintson az OK gombra.

 5. Kattintson a feltételben a második érték elemre, majd kattintson a listában az Igen lehetőségre.

A feltétele ezután az alábbi képen láthatóhoz hasonlóan fog kinézni.

Feltételek az összes megadott paraméterrel

Ezután a kezdeményező űrlapon lévő jelölőnégyzet használatával a munkafolyamatot kezdeményező személy megadhatja a munkafolyamatnak, hogy végrehajtsa-e az aktuális lépéshez tartozó műveleteket.

A következő szakaszban megtudhatja, hogy hogyan másolhat információt a kezdeményező űrlapból az aktuális listaelembe annak érdekében, hogy egy másodlagos munkafolyamat hivatkozni tudjon az információra.

Vissza a lap tetejére

3. példa: Információ nyújtása egy másodlagos munkafolyamatnak

Ha a Feladatok listán egy másodlagos munkafolyamat futtatásával állítja be a határidőket olyan feladatokhoz, amelyeket egy elsődleges munkafolyamat hozott létre egy másik listában (például a Megosztott dokumentumok tárban), akkor az elsődleges munkafolyamat kezdeményező űrlapjával adhat meg határidőt a feladathoz. A másodlagos munkafolyamatokról a Másodlagos munkafolyamat létrehozása című témakörben olvashat bővebben.

Folyamatábra határidő adatairól az elsődleges és másodlagos munkafolyamat során

1. Az elsődleges munkafolyamatot indító személy megad egy határidőt.

2. A kezdeményező űrlap átadja a határidőt az elsődleges munkafolyamatnak.

3. Az elsődleges munkafolyamat átmásolja a határidőt az aktuális listaelem Határidő mezőjébe.

4. A másodlagos munkafolyamat beszerzi a határidőt a listaelem lekérdezésével.

5. A másodlagos munkafolyamat átmásolja a határidőt egy feladatba.

Megjegyzések: 

 • Ahhoz, hogy a másodlagos munkafolyamat hivatkozni tudjon arra az eredeti listaelemre, amelyen az elsődleges munkafolyamat fut, a másodlagos munkafolyamatnak tudnia kell az eredeti elem listaelem-azonosítóját. Csak a munkafolyamat feladatműveleteinek egyike által automatikusan létrehozott feladatok tudják ezt a listaelem-azonosítót, mely a feladatlista „Munkafolyamat-elem azonosítója” oszlopában van tárolva. Ha a másodlagos munkafolyamat egy olyan listán fut, amely nem feladatlista, de hivatkoznia kell az eredeti elemre, akkor az elsődleges munkafolyamatnak tárolnia kell az őt futtató elem listaelem-azonosítóját abban az elemben, amelyet létrehoz, és amelyen a másodlagos munkafolyamat futni fog. Ezt úgy állíthatja be, hogy keresőoszlopot ad hozzá ahhoz a listához, amelyen a másodlagos munkafolyamat fut, ahol ez a keresőoszlop hivatkozik annak a listának vagy tárnak az azonosítóoszlopára, amelyen az elsődleges munkafolyamat fut. Ezután, amikor konfigurálja az elsődleges munkafolyamatot egy elem létrehozására abban a listában, amelyben a másodlagos munkafolyamat fut, leképezi az elsődleges munkafolyamat jelenlegi elemének listaelem-azonosítóját a másik listában lévő keresőmezőbe.

 • Ha még nem adta hozzá a Határidő oszlopot a „Megosztott dokumentumok” tárhoz, akkor ezt meg kell tennie, mielőtt végrehajtaná a jelen szakasz lépéseit. Ha ebben az oszlopban mind a dátumot, mind pedig az időt szerepeltetni szeretné, győződjön meg róla, hogy a megfelelő beállítást választotta az „Oszlopok hozzáadása” lap További oszlopbeállítások szakaszában.

  Ha nem szeretné, hogy a Határidő mező megjelenjen bizonyos űrlapokon, mint például az EditForm.aspx, ahol a felhasználók módosíthatják a mező értékét, akkor elrejtheti ezt a mezőt az űrlapok elől. Ehhez elsőként meg kell győződnie arról, hogy a tartalomtípusok kezelése engedélyezve van a listában vagy a tárban (a lista Beállítások lapján kattintson a Speciális beállítások lehetőségre). Ezután rejtse el a Határidő mezőt külön-külön minden egyes tartalomtípusnál (a lista Beállítások lapján kattintson a tartalomtípusra, majd kattintson a Határidő oszlopra, és válassza a Rejtett (nem jelenik meg az űrlapokon) beállítást. Ne feledje, hogy az oszlopokat csak tartalomtípusonként tudja elrejteni; nem rejtheti el őket egyszerre egy teljes listánál vagy tárnál.

Határidő mező hozzáadása a kezdeményező űrlaphoz

A Határidő paraméter hozzáadásához:

 1. A Munkafolyamat-kezdeményezési paraméterek párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 2. A Mező hozzáadása párbeszédpanelen adja a Határidő nevet az új mezőnek, majd az Információ típusa listában válassza a Dátum és idő lehetőséget.

 3. Kattintson a Tovább gombra, majd győződjön meg róla, hogy az Alapértelmezés szerint nincs megadott érték választógomb van kijelölve, és hogy a Csak dátum lehetőséget választotta a Megjelenítési forma mezőben.

  A Mező hozzáadása párbeszédpanel az elérhető lehetőségekkel

 4. Kattintson a Befejezés gombra, majd kattintson a Munkafolyamat-kezdeményezési paraméterek párbeszédpanelen az OK gombra.

Ekkor ez a mező is megjelenik a kezdeményező űrlapon.

A Véleményező és a Határidő mezők a Kezdeményező űrlapon

Az aktuális elem határidejének beállítása az elsődleges munkafolyamattal

Annak beállításához, hogy a munkafolyamat átmásolja a határidő értékét a kezdeményező űrlapról az aktuális listaelem Határidő mezőjébe:

 1. Kattintson a Munkafolyamat-tervezőben a Műveletek elemre, majd kattintson a Mező beállítása az aktuális elemben elemre.

  Ha ez a művelet nem látható a listában, kattintson a További műveletek elemre a teljes lista megtekintéséhez.

 2. Kattintson a műveletben a mező elemre, majd kattintson a listában a Határidő elemre.

 3. Kattintson a műveletben az érték elemre, majd kattintson az Adatkötések megjelenítése Gombkép elemre.

 4. A Munkafolyamatban való keresés definiálása párbeszédpanelen válassza az alábbi lehetőségeket:

  • Forrás: Munkafolyamat adatai

  • Mező: Kezdeményező: Határidő

 5. Kattintson az OK gombra.

Mostantól, amikor a munkafolyamatot indító személy megadja a határidőt a kezdeményező űrlapon, az értéket a munkafolyamat átmásolja a listaelem Határidő oszlopába.

Megjegyzés : Az elsődleges munkafolyamatnak végre kell hajtania ezt a műveletet a feladat hozzárendelése előtt, mert az elsődleges munkafolyamat a feladat hozzárendelése után azonnal szüneteltetve lesz, a másodlagos munkafolyamat pedig lekérdezi a határidőadatot, miközben az elsődleges munkafolyamat szünetel.

A határidő átmásolása a feladatba a másodlagos munkafolyamattal

Annak beállításához, hogy a másodlagos munkafolyamat átmásolja a Határidő értéket a „Megosztott dokumentumok” listaelemből a Feladatok listaelembe:

 1. Nyissa meg a másodlagos munkafolyamatot a Munkafolyamat-tervezőben, majd azon a lapon, amely a Határidő érték feladatban való beállításáért felelős, kattintson a Műveletek elemre, majd kattintson a Mező beállítása az aktuális elemben elemre.

 2. Kattintson a műveletben a mező elemre, majd kattintson a listában a Határidő elemre.

 3. Kattintson a műveletben az érték elemre, majd kattintson az Adatkötések megjelenítése Gombkép elemre.

 4. A Munkafolyamatban való keresés definiálása párbeszédpanelen válassza az alábbi lehetőségeket:

  • Forrás: Megosztott dokumentumok

  • Mező: Határidő

  • Mező: Megosztott dokumentumok: Azonosító

  • Érték: Kattintson az Adatkötések megjelenítése Gombkép elemre.

   Ekkor megjelenik egy második Munkafolyamatban való keresés definiálása párbeszédpanel. Adja meg a következő beállításokat:

  • Forrás: Jelenlegi elem

  • Mező: Munkafolyamat-elem azonosítója

 5. Kattintson az OK gombra.

  Az első Munkafolyamatban való keresés definiálása párbeszédpanelnek most az alábbihoz hasonlóan kell kinéznie.

  A Munkafolyamatban való keresés definiálása párbeszédpanel minden megadott adattal

  Ennek a keresésnek a jelentése a következő: „Ugrás a Megosztott dokumentumok tárban a Határidő oszlophoz, majd ugrás a tárban ahhoz a sorhoz, amelynek az azonosítója megfelel a Feladatok lista jelenlegi elemében tárolt munkafolyamatelem-azonosítónak, és a Határidő visszaadása az adott sorból.”

 6. Kattintson az OK gombra.

A műveletnek most az alábbihoz hasonlóan kell kinéznie.

A művelethez megadott mindkét paraméter

Ezután, ha az elsődleges munkafolyamatot elindító személy a kezdeményező űrlappal beállítja a határidő értékét a „Megosztott dokumentumok” tár aktuális eleméhez, a Feladatok listán futó másodlagos munkafolyamat lekérdezheti az adott határidőt, és felhasználhatja arra, hogy határidő-emlékeztetőket küldjön és egyéb műveleteket végezzen.

A jelen szakaszban ismertetett eljárással más értékeket is állíthat be vagy frissíthet az aktuális elemben és feladatban.

Vissza a lap tetejére

Hogyan tudom beállítani vagy frissíteni az aktuális listaelem más értékeit?

Ha a jelenlegi listaelem más értékeit is szeretné beállítani vagy frissíteni a kezdeményező űrlapon megadott információk alapján, ugyanazt az általános eljárást kell követnie, amelyet a jelen cikk 3. példa: Információ nyújtása egy másodlagos munkafolyamatnak című szakaszában ismertettünk:

 1. Adjon hozzá egy paramétert a kezdeményező űrlaphoz a kívánt információ számára.

 2. Állítsa be a munkafolyamatot, hogy másolja a kezdeményező űrlap mezőjében megadott értéket a jelenlegi listaelem megfelelő mezőjébe.

Feltételek megadásával azt is beállíthatja, hogy a munkafolyamat csak bizonyos esetekben másoljon egy értéket, illetve a kezdeményező űrlap értékein futtatott ellenőrzés eredménye alapján módosíthatja is a jelenlegi elem egy mezőjét ahelyett, hogy egyszerűen csak átmásolná a kezdeményező űrlap értékét.

A munkafolyamat ellenőrizheti például a kezdeményező űrlap „Tervezett költség” mezőjébe beírt értéket, és a beírt tervezett költség szinte alapján beállíthatja a jelenlegi elem „Tervezett költség” mezőjének értékét Magas vagy Alacsony értékre.

Művelet, amelyben a „Máskülönben ha” elágazás megadja az Előrejelzett költségvetés értékét

A következő szakaszból megtudhatja, hogy hogyan állíthatja alaphelyzetbe a munkafolyamat a kezdeményező űrlapon eredetileg megadott értékeket a kezdeményező űrlap paramétereinek helyi munkafolyamat-változóként való használatával.

Vissza a lap tetejére

Hogyan tudok egy paramétert dinamikus munkafolyamat-változóként használni?

A munkafolyamatot indító személy által a kezdeményező űrlap paraméteréhez megadott értékeket más értékre cserélheti a munkafolyamat futása alatt, vagyis ezek helyi változóként használhatók a munkafolyamaton belül.

Ha van olyan paraméter, amelynek az értéke változhat a munkafolyamat egyes lépései között – vagy azért, mert a munkafolyamat számításokat végez magán, vagy pedig azért, mert értéket ad meg a munkafolyamatban részt vevő személyek egyike –, akkor a munkafolyamat szükség esetén alaphelyzetbe állíthatja az adott értéket a Munkafolyamat-változó beállítása művelettel.

Az alábbi képen például egy munkafolyamat-lépés egy olyan műveletét láthatja, amely úgy lett beállítva, hogy dinamikusan módosítsa a kezdeményező űrlaptól származó értéket.

A kezdeményező űrlap Határidő értékének módosítása a Munkafolyamat-érték beállítása művelettel

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×