Mit kell tudni a levelezés Office 365-be történő szakaszos áttelepítéséről?

Az Office 365-telepítés részeként áttelepítheti a felhasználói postaládák tartalmát egy forrás levelezési rendszerből az Office 365-be. Ha ezt nem egy időben végzi el, akkor szakaszos áttelepítésről beszélhetünk. Szakaszos áttelepítés az alábbi esetekben ajánlott:

 • A forrás levelezőrendszer a Microsoft Exchange Server 2003 vagy a Microsoft Exchange Server 2007.

  Megjegyzés: Az Exchange 2013- vagy Exchange Server 2010-postaládák nem telepíthetők át szakaszos áttelepítéssel az Office 365-be. Ehelyett fontolja meg az átállásos vagy a hibrid e-mail áttelepítés használatát.

 • 2000-nél több postaládája van.

Ha valamiért nem működik Önnél a szakaszos áttelepítés, további lehetőségekért tanulmányozza A levelezés Office 365-be történő áttelepítésének módszerei című témakört.

Megfontolandó szempontok

Íme néhány dolog, amelyet érdemes szem előtt tartania:

 • Ahhoz, hogy működjön a szakaszos áttelepítés, szinkronizálnia kell a fiókokat helyszíni Active Directory-tartománya és az Office 365 között az Azure Active Directory szinkronizáló eszközzel.

 • A helyszíni Exchange-szervezetéhez használt elsődleges tartománynévnek Ön által ellenőrzött tartománynak kell lennie Office 365-ös szervezetében.

 • Csak felhasználói és erőforrás-postaládák telepíthetők át. Az ettől eltérő címzett-típusok (például terjesztési csoportok, névjegyek és levelezési felhasználók) Office 365-be történő áttelepítése a címtár-szinkronizálási folyamaton keresztül történik.

 • A „házon kívül” üzenetek nem települnek át a felhasználói postaládákkal. Ha egy felhasználó az áttelepítés előtt bekapcsolja a Házon kívül funkciót, az engedélyezve marad az áttelepített postaládában, a „házon kívül” üzenet azonban üres. A postaládába üzeneteket küldő személyek nem kapnak „házon kívül” értesítést. A „házon kívül” értesítések elküldésének engedélyezéséhez a felhasználónak ismét létre kell hoznia a „házon kívül” üzenetet a postaláda áttelepítése után.

 • Ha a kapcsolatokat a forrás levelezőrendszerre korlátozta, a kapcsolatok számának növelésével javíthatja az áttelepítés teljesítményét. A gyakori kapcsolati korlátozások közé tartozik az ügyfelek/kiszolgálók összes kapcsolatának, a felhasználónkénti kapcsolatoknak és az IP-címkapcsolatoknak a korlátozása a kiszolgálón vagy a tűzfalon. Ha nem korlátozta ezeket a kapcsolatokat, kihagyhatja ezt a lépést.

Az áttelepítés hatása a felhasználókra

 • A rendszergazdák elérhetik a levelezést:        A levelezés áttelepítéséhez hozzáféréssel kell rendelkeznie a felhasználói postaládákhoz a forrás levelezőrendszerben.

 • A felhasználóknak új Outlook-profilokat kell létrehozniuk:        A postaládák áttelepítése és a helyszíni fiókok levelezési fiókokká való átalakítása után a felhasználóknak új Office 365-profilt kell létrehozniuk az Outlookban, aminek a hatására az Outlook automatikusan kapcsolódik az Office 365-höz.

Hogyan működik a szakaszos áttelepítés?

Az alábbi ábrában megtalálja a szakaszos áttelepítés fő lépéseit, valamint annak eredményét a felhasználóknál.

Levelezés szakaszos áttelepítése az Exchange-ből az Office 365-be

Az alábbiakban megtalálja a képen ábrázolt szakaszos áttelepítés ismertetését.

 1. A rendszergazda szinkronizálja a felhasználók listáját a helyszíni környezet és az Office 365 között.

  Ennek lépéseit a Felkészülés a szakaszos áttelepítésre című témakörben találja.

 2. A rendszergazda létrehoz egy olyan CSV-fájlt, amelyben minden olyan felhasználónak van egy sora, akinek a helyszíni postaládája áttelepítendőként szerepel az áttelepítési kötegben.

  Ennek lépéseit az Áttelepítendő postaládák listájának létrehozása című témakörben találja.

 3. A rendszergazda az Exchange Felügyeleti központ áttelepítési irányítópultja használatával hozhat létre és futtathat szakaszos áttelepítést.

  Ennek lépéseit Az Office 365 csatlakoztatása a levelezési rendszerhez, A postaládák áttelepítése és A szakaszos áttelepítési köteg elindítása című témakörben találja.

  Miután a rendszergazda elindította az áttelepítési köteget, az Exchange Online az alábbiakat teszi:

  • Ellenőrzi, hogy engedélyezve van-e a címtár-szinkronizálás.

  • Ellenőrzi, hogy az Office 365-ös szervezetben a CSV-fájlban felsorolt minden felhasználóhoz tartozik-e levelezési felhasználó. A levelezési felhasználók az Office 365-ben a címtár-szinkronizálási folyamat eredményeképpen jönnek létre.

  • Az Office 365-ös levelezési felhasználót Exchange Online-postaládává alakítja át az áttelepítési kötegben szereplő minden egyes felhasználó esetében.

  • Megkezdi a kezdeti szinkronizálást. Az Exchange Online egyszerre legfeljebb N áttelepítési kérés feldolgozására képes. Az N a párhuzamos áttelepítések maximális számát jelenti. Ezt az értéket a rendszergazda adta meg az áttelepítési köteghez használt áttelepítési végpont létrehozásakor. A kezdeti szinkronizálást a rendszer alapértelmezés szerint egyszerre 20 postaládán hajtja végre mindaddig, amíg meg nem történik az áttelepítési kötegben szereplő összes postaláda áttelepítése.

  • Konfigurálja az e-mailek átirányítását. A helyszíni postaláda TargetAddress tulajdonságának konfigurálása az Exchange Online-postaláda e-mail címével történik. Ez a folyamat azt jelenti, hogy a rendszer a helyszíni postaládába küldött leveleket a megfelelő Exchange Online-postaládába irányítja át.

 4. Miután létrehozta az Exchange Online-postaládát és konfigurálta a CSV-fájlban szereplő felhasználókhoz a levelek átirányítását, az Exchange Online e-mailben állapotjelentést küld a rendszergazdának. Az állapotjelentésben többek között szerepel a sikeresen áttelepített postaládák száma, valamint azon postaládák száma, amelyek áttelepítése sikertelen volt. Az üzenet továbbá az áttelepítés statisztikai adataira és részletesebb információkat tartalmazó hibajelentésekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A felhasználók ezen a ponton megkezdetik Exchange Online-postaládájuk használatát.

 5. A kezdeti szinkronizálás részeként ezután az Exchange Online az összes e-mail üzenetet, névjegyet és naptárelemet áttelepíti a helyszíni postaládákból az Exchange Online-postaládákba. Amikor befejeződik az adatok áttelepítése, az Exchange Online végső áttelepítési jelentést küld.

 6. Miután befejeződött egy áttelepítési köteg, és a rendszergazda meggyőződött arról, hogy a köteg minden postaládája sikeresen áttelepült, a rendszergazda átalakíthatja a helyszíni postaládákat levelezési felhasználókká.

  Ennek lépéseit a Helyszíni postaládák átalakítása levelezési felhasználókká című témakörben találja.

 7. Ha egy felhasználó megnyitja a postaládáját az Outlook segítségével, az Automatikus észlelés szolgáltatás megkísérel kapcsolódni a helyszíni postaládához. Miután megtörtént a helyszíni postaládák levelezési felhasználókká való átalakítása, az Automatikus észlelés szolgáltatás a levelezési felhasználók használatával csatlakoztatja az Outlookot az Exchange Online-postaládához azt követően, hogy a felhasználó létrehozott egy új Outlook-profilt.

 8. A rendszergazda további áttelepítési kötegeket is létrehozhat úgy, hogy minden egyes köteghez elküld egy CSV-fájlt.

 9. A rendszergazda futtatja a további áttelepítési kötegeket.

 10. A rendszergazda megoldja az esetleges problémákat. Miután sikeresen megtörtént egy köteg összes helyszíni postaládájának áttelepítése, a rendszergazda törli az áttelepítési köteget.

  Ennek lépéseit A szakaszos áttelepítési köteg törlése című témakörben találja.

 11. A felhasználók használatba vehetik Exchange Online-postaládájukat.

 12. A rendszergazda az Exchange Online-ra és az Office 365-re való átállás befejező lépéseként végrehajtja a szükséges, konfigurálás utáni feladatokat, például:

  • Licenceket rendel az Office 365 felhasználóihoz.

  • Úgy konfigurálja az MX rekordot, hogy az az Office 365-ös szervezetre mutasson, és így a rendszer az e-maileket közvetlenül az Exchange Online postaládáiba kézbesítse.

  • Létrehoz egy automatikus észlelési DNS-rekordot az Office 365-ös szervezethez.

  Ennek lépéseit A levelezés átirányítása közvetlenül az Office 365-be és Az áttelepítés utáni műveletek elvégzése című témakörben találja.

  A rendszergazda leszerelheti a helyszíni Exchange Server-kiszolgálókat (nem kötelező).

  Megjegyzés: Egyszeri bejelentkezéses megoldás alkalmazása esetén ajánlott legalább egy Exchange Server-kiszolgálót fenntartani, hogy az Exchange rendszerkezelő (Exchange 2003 esetén) vagy az Exchange felügyeleti konzol/Exchange Management Shell (Exchange 2007 esetén) segítségével kezelni lehessen a levelezéshez kapcsolódó attribútumokat a helyszíni levelezési felhasználókon. Exchange 2007 esetén a fenntartott Exchange Server-kiszolgálón telepítve kell lennie az elosztó továbbítókiszolgálói, az ügyfélelérési kiszolgálói és a postaláda-kiszolgálói szerepkörnek.

Készen áll a kezdésre?

Ha már készen áll arra, hogy beállítsa az Office 365-be való áttelepítést, az alábbi feladatokat kell végrehajtania.

 • A Azure Active Directory szinkronizáló eszköz vagy a Microsoft Azure Active Directory szinkronizálási szolgáltatások segítségével szinkronizálja és hozza létre helyszíni felhasználóit az Office 365-ben.

 • Konfigurálja az Exchange Server-kiszolgálót az Exchange Felügyeleti központ használatával.

 • Amikor befejeződött az áttelepítés, módosítsa szervezete MX rekordjait úgy, hogy az Office 365-re mutassanak. Más levelezőrendszerek az MX rekordok segítségével határozzák meg az Ön levelezőrendszerének a helyét. Az MX rekord módosításával lehetővé teheti a többi levelezőrendszernek, hogy megkezdjék az e-mailek küldését közvetlenül az Office 365-beli új postaládákba.

A levelezés szakaszos áttelepítésének sikere érdekében az alábbi feladatok végrehajtása javasolt:

 • Konfigurálja a címtár-szinkronizálást, illetve ellenőrizze annak működését.

 • Konfigurálja a Outlook bárhol szolgáltatást, illetve ellenőrizze annak működését.

 • Hozzon létre egy vagy több listát az Excelbe áttelepítendő postaládákról.

 • A Office 365-ben a lépéseken végigvezető varázslók segítségével konfigurálhatja és megkezdheti az áttelepítési folyamatot.

 • Hozzáadhatja vagy módosíthatja szervezete DNS-rekordjait, például az automatikus észlelési és az MX rekordokat.

 • Engedélyezheti a levelezést a helyszíni postaládákban.

Ha készen áll a levelezés szakaszos áttelepítésének megkezdésére, hajtsa végre A levelezés szakaszos áttelepítése az Office 365-be című témakör lépéseit.

Lásd még

A levelezés Office 365-be történő áttelepítésének módszerei

A levelezés szakaszos áttelepítése az Office 365-be a PowerShell használatával

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×