Migrálási kötegek kezelése az Office 365-ben

Az Office 365 Exchange Felügyeleti központ (EAC) Áttelepítési irányítópultjával kezelheti az Office 365-ra történő migrálást átállásos vagy szakaszos Exchange-migrálással. Az Áttelepítési irányítópulttal emellett a felhasználók postaládájának tartalmát is migrálhatja helyszíni IMAP-kiszolgálókról létező Office 365-postaládákba. Az Áttelepítési irányítópult a konkrét migrálási kötegek statisztikái mellett összesített migrálási statisztikákat is megjelenít. Létrehozhat, elindíthat, leállíthat, szüneteltethet és szerkeszthet migrálási kötegeket.

Tartalom   

Az Áttelepítési irányítópult

Az Áttelepítési irányítópult megnyitásához az Exchange Felügyeleti központban válassza a Címzettek > Áttelepítés lehetőséget. Az alábbi képernyőképen megtekintheti az Áttelepítési irányítópult különböző területeit, amelyekkel migrálási adatokat gyűjthet, és migrálási kötegeket kezelhet.

Áttelepítési irányítópult

Összesített migrálási statisztikák

Az összes létrehozott migrálási köteg összesített statisztikáinak megjelenítéséhez kattintson Az összes köteg állapota lehetőségre. Az alábbi mezők az összes migrálási köteg halmozott adatait jelenítik meg.

Mező

Leírás

Az összes postaláda

Az összes jelenlegi migrálási köteghez tartozó postaládák száma.

Szinkronizált postaládák

Az összes sikeresen migrált migrálási köteghez tartozó postaládák száma.

Véglegesített postaládák

Az összes véglegesített migrálási köteghez tartozó postaládák száma. A véglegesítés csak akkor történik, amikor távoli áthelyezéses migrálással migrál postaládákat a helyszíni Exchange-et használó szervezet és az Office 365 között egy hibrid Exchange-telepítésben. A postaládákat a kezdet szinkronizálás befejezése után véglegesítheti. A távoli áthelyezéses migrálás véglegesítéséről további információt a Complete-MigrationBatch parancsmagról szóló cikkben találhat.

Hibás postaládák

Az összes sikertelen migrálású migrálási köteghez tartozó postaládák száma.

Migrálási kötegek

A létrehozott migrálási kötegek a migrálási várólistán tekinthetők meg. Az alábbi oszlopok az egyes migrálási kötegek adatait jelenítik meg.

Oszlop

Leírás

Név

A migrálási köteg létrehozásakor megadott név.

Állapot

A migrálási köteg állapota. Az alábbi listában megtekintheti a migrálási kötegek különböző állapotait, valamint a migrálási kötegekkel az egyes állapotokban elvégezhető műveleteket:

 • Leállítva:    A migrálási köteg létrejött, azonban nem lett elindítva. Ebben az állapotban elindíthatja, szerkesztheti, vagy törölheti.

 • Szinkronizálás alatt:    A migrálási köteg elindult, a postaládái pedig migrálás alatt vannak. Ha egy migrálási köteg ebben az állapotban van, bármikor leállíthatja.

 • Leáll:   A Stop-MigrationBatch parancsmag futtatása után.

 • Leállítva:    Az áttelepítési köteg leállt, és a köteg további postaládái nem lesznek migrálva. Ha egy migrálási köteg ebben az állapotban van, bármikor újraindíthatja.

 • Indul:   A Start-MigrationBatch parancsmag futtatása után.

 • Befejezés:   A Complete-MigrationBatch parancsmag futtatása után.

 • Eltávolítás:   A Remove-MigrationBatch parancsmag futtatása után.

 • Szinkronizálva:    A migrálási köteg elkészült, és nincs migrálandó postaláda. Az ebben az állapotban lévő migrálási kötegek hibásak lehetnek, ha a postaládákat nem migrálta. Átállásos Exchange-migrálások, valamint ebben az állapotban lévő IMAP-migrálások esetében a program a helyszíni postaládákat és a megfelelő Office 365-postaládákat mindennap szinkronizálja a növekményes szinkronizálási időszakban.

 • Kész:   A migrálási köteg elkészült.

 • Hibásan szinkronizálva:    A migrálási köteg elkészült, azonban egyes postaládákat nem sikerült migrálni. A hibás migrálási kötegekhez tartozó sikeresen migrált postaládák

Összes

A migrálási köteghez tartozó postaládák száma.

Szinkronizálva

A sikeresen migrált postaládák száma.

Véglegesítve

A migrálási köteghez tartozó véglegesített postaládák száma. A program a véglegesítést csak a hibrid Exchange-telepítésben lévő, távoli áthelyezéses migrálású migrálási kötegeken végzi el. További információt a véglegesítési folyamatról a Complete-MigrationBatch parancsmagról szóló cikkben találhat.

Nem sikerült

A sikertelen migrálású migrálási köteghez tartozó postaládák száma. Megjelenítheti a migrálási hibás postaládák adatait. További információ: Migration users status report (Migrálási felhasználói állapotjelentés).

Fontos: Az olyan Szinkronizált    állapotú migrálási köteteket, amelyeken az elmúlt 90 napban nem végzett még műveletet egy rendszergazda (például nem állította le és indította újra, vagy szerkesztette a migrálási kötetet), a rendszer leállítja, majd 30 nap múlva törli, ha a rendszergazda nem végez rajtuk további műveleteket.

Az Áttelepítési irányítópult parancsaival kezelheti a migrálási kötegeket. A migrálási köteg létrehozása után kijelölheti, majd az alábbi parancsok egyikére kattinthat. Ha egy migrálási köteg olyan állapotban van, amelyet nem támogat egy parancs sem, a parancs halványan, vagy egyáltalán nem jelenik meg, mert nem alkalmazható.

Parancs

Leírás

Új Hozzáadás ikon

Új migrálási köteg létrehozása. Ezzel a paranccsal migrálhatja a helyszíni postaládákat az Office 365-ra (ezt bevezetésnek is nevezzük), vagy az Office 365 postaládáit migrálhatja vissza a helyszíni Exchange-szervezetbe egy hibrid telepítésben.

Szerkesztés  Szerkesztés ikon

Egy meglévő migrálási köteg szerkesztése. A szakaszos Exchange-migrálásokhoz és az IMAP-migrálásokhoz másik CSV-fájlt is megadhat. Emellett a migrálási köteghez használt migrálási végpontot is módosíthatja. Csak a Létrehozva    állapotú migrálási kötegeket szerkesztheti.

Indítás Indítás ikon

Egy létrehozott migrálási köteg elindítása. A köteg elindítsa után az állapota Szinkronizálás alattra    változik.

Folytatás  Indítás ikon

Egy szüneteltetett, Leállítva    állapotú migrálási köteg futtatásának folytatása. Ha egy migrálási köteg hibát észlel, ezzel a paranccsal újraindíthatja, az Office 365 pedig megpróbálja migrálni a hibás postaládákat.

Szünet Megállítás ikon

Egy futó, vagy egy elindított, de jelenleg Várólistán    állapotú migrálási köteg leállítása. Az átállásos Exchange-migrálási kötegeket és a kezdeti szinkronizáláson átesett, Szinkronizált állapotú IMAP-migrálási kötegeket is leállíthatja. Ezzel a növekményes szinkronizálás is leáll. A növekményes szinkronizálást a migrálási köteg kijelölésével, majd a Folytatás lehetőségre kattintással folytathatja.

Törlés  Törlés ikon

Ha meggyőződött róla, hogy a migrálási köteg összes postaládáját sikeresen migrálta, törölheti a köteget. Ellenőrizze azt is, hogy a levelek közvetlenül a felhőalapú postaládákba érkeznek-e meg, miután az MX rekordot úgy konfigurálta, hogy az Office 365-re mutasson. A migrálási kötegek törlésekor az Office 365 megtisztítja a kötegekhez tartozó rekordokat, valamint eltávolítja azokat a listából.

Egyebek További beállítások ikon

Új migrálási végpontok létrehozásához, valamint a meglévő végpontok megtekintéséhez és szerkesztéséhez kattintson erre a parancsra, majd a Migrálási végpontok lehetőségre.

Frissítés Frissítés ikon

Az Áttelepítési irányítópult frissítésével frissítheti az összesített migrálási statisztikák megjelenített adatait, a migrálási kötegek listáját, valamint a kijelölt migrálási köteg statisztikáit.

Migrálási kötegek statisztikái

Az Áttelepítési irányítópult részletek panele az alábbi adatokat jeleníti meg a kijelölt migrálási kötegről.

Mező

Leírás

Típus

A kijelölt migrálási köteg típusát jelöli. A mező értéke a migrálási köteghez tartozó migrálási végpont típusát is jelzi.

 • Exchange Outlook bárhol:    A migrálási köteg vagy átállásos, vagy szakaszos Exchange-migrálás.

 • IMAP:    A migrálási köteg IMAP-migrálás.

 • Távol áthelyezéses migrálás:    A migrálási köteg bevezetési vagy kivezetési távoli áthelyezéses migrálás egy hibrid Exchange-telepítésben.

Irány

Azt jelzi, hogy a postaládákat az Office 365-ra, vagy a helyszíni Exchange-szervezetéhez migrálja-e a rendszer.

 • A Bevezetés    azt jelzi, hogy a postaládákat a rendszer az Office 365-ra migrálja. A bevezetési migrálás típusai a szakaszos, az átállásos, az IMAP- és a bevezetési távoli áthelyezéses migrálás.

 • A Kivezetés    azt jelzi, hogy az Office 365-postaládákat a helyszíni Exchange-szervezetéhez migrálja a rendszer. A kivezetéses migrálás egyetlen fajtája a kivezetéses távoli áthelyezéses migrálás.

Állapot

A kijelölt migrálási köteg jelenlegi állapota.

 • Leállítva

 • Szinkronizálás alatt

 • Leállítva

 • Szinkronizálva

 • Hibásan szinkronizálva

Fent megtekintheti ezeknek az állapotoknak a leírását.

Kért

A migrálási köteghez tartozó migrálandó postaládák száma. Ez a szám megegyezik az IMAP-, a szakaszos és a távoli áthelyezéses migrálási CSV-fájl sorainak számával, vagy az átállásos Exchange-migrálás helyszíni postaládáinak számával.

Szinkronizált postaládák

A migrálási köteg összes postaládája közül a kezdeti szinkronizáláson sikeresen átesett postaládák száma. Ez a mező a migrálás során frissül.

Véglegesítve

A migrálási köteg összes postaládája közül a véglegesített postaládák száma. A véglegesítés csak a bevezetési és a kivezetési távoli áthelyezéses migrálás során valósul meg.

Hibás postaládák

A kezdeti szinkronizáláson sikertelenül átesett postaládák száma.

Részletek megtekintése

A Részletek megtekintése lehetőségre kattintva megtekintheti a migrálási köteg egyes postaládáinak állapotadatait. További információ: Migration users status report (Migrálási felhasználói állapotjelentés).

Létrehozta

A migrálási köteget létrehozó Office 365-rendszergazda e-mail-címe.

Létrehozás ideje

A migrálási köteg létrehozásának dátuma és ideje.

Kezdés időpontja

A migrálási köteg kezdésének dátuma és ideje.

Kezdeti szinkronizálás ideje

A migrálási köteg kezdeti szinkronizálásának záró dátuma és ideje.

Kezdeti szinkronizálás időtartama

A migrálási köteg összes postaládájának kezdeti szinkronizálásához szükséges idő.

Legutóbbi szinkronizálás

A migrálási köteg legutóbbi újraindításának, vagy a legutóbbi növekményes szinkronizálás ideje. Ahogyan korábban írtuk, a növekményes szinkronizálásra mindennap sor kerül az IMAP- és az átállásos Exchange-migrálások esetében.

Kapcsolódó végpont

A migrálási köteg által használt migrálási végpont neve. A Részletek megtekintése lehetőségre kattintva megtekintheti a migrálási végpont beállításait. A beállításokat akkor is szerkesztheti, ha jelenleg a végpontot használó migrálási kötegek egyike sem fut.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×