Microsoft-szoftverek licencfeltételei

Microsoft Easy Assist – Szolgáltatási szerződés

Utolsó frissítés dátuma: 2008. április

Microsoft Easy Assist – Szolgáltatási szerződés – Utolsó frissítés dátuma: 2008. április Ez egy szerződés Ön (mint természetes vagy jogi személy) és a Microsoft Corporation között. Ez a szerződés vonatkozik a Szolgáltatás és a szoftver Ön általi használatára, beleértve a Szolgáltatáshoz kapcsolódó összes frissítést, javítást, támogatást és tartalmat is. Ezek együttes megnevezése a jelen szerződésben „Szolgáltatás”.

Ön kijelenti, hogy már betöltötte 18. életévét, illetve hogy az Ön lakóhelyén már nagykorúnak számít, továbbá hogy az Ön által megadott minden adat helyes és megfelel a valóságnak.

Ön csak akkor jogosult a Szolgáltatás használatára, ha elfogadja ezeket a feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, úgy ne használja a Szolgáltatást. A jelen szerződés a jog által megengedett legnagyobb mértékben korlátozza a Microsoft felelősségét, és kizárja a Szolgáltatásért vállalt garanciát. Kérjük, alaposan olvassa el a szerződés erre vonatkozó részeit.

1. Mikor használhatja a Szolgáltatást

Az elfogadási, telepítési és csatlakozási folyamat befejezése után azonnal elkezdheti használni a Szolgáltatást. A Szolgáltatás egyes részei esetleg nem állnak azonnal rendelkezésére, amíg a Microsoft nem állítja be azokat az Ön általi használatra.

2. A szerződés érvényessége

A jelen szerződés érvényessége azon a napon kezdődik, amikor Ön elfogadja a szerződést, és akkor ér véget, amikor megjelenik a Szolgáltatás frissített verziója, illetve amikor a Microsoft a jelen szerződés 8. bekezdésében foglaltaknak megfelelően megszünteti vagy felmondja a Szolgáltatás nyújtását.

3. Hogyan használhatja a Szolgáltatást

A Szolgáltatás használata során Ön köteles:

• betartani az összes törvényi előírást;

• betartani az általunk közzétett viselkedési szabályokat és egyéb előírásokat;

• betartani a Microsoft kéretlen üzenetekre vonatkozó szabályzatát;

• titokban tartani jelszavát; továbbá

• azonnal értesíteni minket, ha tudomást szerez a Szolgáltatás biztonságának megsértéséről vagy a Szolgáltatás jogosulatlan használatáról.

4. Hogyan nem használhatja a Szolgáltatást

A Szolgáltatás használata során Önnek nem áll jogában:

• bármilyen olyan módon használnia a Szolgáltatást, amely törvényellenes, illetve amely kárt okozhat a Microsoft vállalatnak, a Microsoft társvállalatainak, viszonteladóinak, disztribútorainak, ügyfeleinek és/vagy eladóinak/értékesítőinek (összefoglaló néven a „Microsoft-feleknek”), illetve egy Microsoft-fél bármely ügyfelének;

• károsítania, elérhetetlenné tennie, túlterhelnie vagy működésében korlátoznia a Szolgáltatást (vagy a hozzá kapcsolódó hálózatokat), illetve bárkit megzavarnia a Szolgáltatás használatában;

• a Szolgáltatást vagy annak bármely részét továbbértékesítenie vagy továbbterjesztenie, kivéve ha olyan viszonteladói szerződést kötött a Microsoft vállalattal, amely engedélyezi ezt;

• a Szolgáltatás bármely részét hivatkozás céljaként felhasználnia bármilyen kéretlen tömeges üzenetben vagy kéretlen kereskedelmi célú levélben, ideértve a „levélszemetet” és a kéretlen azonnali üzeneteket is;

• harmadik féltől származó szoftvert vagy szolgáltatást használnia a Szolgáltatás eléréséhez;

• bármilyen automatikus folyamatot vagy szolgáltatást használnia a Szolgáltatás eléréséhez és/vagy használatához, ideértve például a „BOT” és a „spider” jellegű programokat, továbbá tilos a Microsoft által tárolt adatok rendszeres gyorsítótárazása és „meta-keresés” végzése;

• bármely olyan nem engedélyezett módszert használnia, amely módosítja, átirányítja, illetve megkísérli átirányítani a Szolgáltatást.

5. A szolgáltatási fiókja

A Szolgáltatás használatához létre kell hoznia egy szolgáltatási fiókot és egy jelszót a Szolgáltatásnál. Ön felelős a jelszaváért, valamint minden olyan tevékenységért, amely a fiókjával kapcsolatos.

6. Hogyan módosíthatjuk a Szerződést

A Microsoft bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja a szerződés feltételeit. Amennyiben a Microsoft jelentős módosítást hajt végre a szerződésen, a módosítások érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal értesíti Önt a regisztráció során megadott e-mail címen. Ha Ön nem fogadja el a módosításokat, úgy a módosítások életbe lépése előtt le kell mondania a Szolgáltatást, és be kell fejeznie annak használatát. Ha eddig az időpontig nem hagy fel a Szolgáltatás használatával, akkor a további használatra már a módosított Szerződés rendelkezései vonatkoznak.

7. Ön felelős az adatainak biztonsági mentéséért

Ön felelős a Szolgáltatással létrehozott, használt, illetve a Szolgáltatásban tárolt adatainak karbantartásáért és biztonsági mentéséért. A Szolgáltatás Ön vagy a Microsoft általi felmondása vagy megszüntetése esetén a Microsoft véglegesen törölheti az adatokat a kiszolgálóiról. Ön felelős a megfelelő lépések megtételéért az adatok biztonsági mentése érdekében, illetve elsődleges munkaeszközének karbantartása érdekében.

8. A Szolgáltatás módosítása, megszüntetése vagy felmondása

• A Microsoft részéről. A Microsoft bármikor és bármilyen okból, előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja a Szolgáltatást. A Microsoft bármikor és bármilyen okból, előzetes figyelmeztetés nélkül felmondhatja vagy megszüntetheti a Szolgáltatás Önnek való nyújtását, beleértve azt az esetet is, ha Ön megsérti a jelen szerződés feltételeit. Ilyen esetben Ön azonnal elveszíti a Szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó bármely szoftver használatára vonatkozó jogát.

• Az Ön részéről. Ön bármikor, bármilyen okból felhagyhat a Szolgáltatás használatával.

• Adatok. A Szolgáltatás Ön vagy a Microsoft általi felmondása vagy megszüntetése esetén a Microsoft véglegesen törölheti az adatokat a kiszolgálóiról. Ön felelős a megfelelő lépések megtételéért az adatok biztonsági mentése érdekében, illetve elsődleges munkaeszközének karbantartása érdekében.

• Lemondás a jogokról és a kötelezettségekről. A jelen szerződés megszüntetésének végrehajtásához szükséges mértékben, a hatályos jogszabályoknak vagy szabályzatoknak megfelelően, mindkét fél lemond arról a jogáról, hogy a szerződés megszűnésének kimondását bíróságtól kérje vagy szerezze meg.

9. A Szolgáltatás korlátozásai

A Microsoft fenntartja a jogot a Szolgáltatásra vonatkozó korlátozások bevezetésére. Például korlátozhatja ennek a Szolgáltatásnak az elérhetőségét, a Szolgáltatásra sikeresen regisztráló felhasználók számát, illetve a munkamenetek során átvihető fájlok számát és méretét.

10. FIGYELMEZTETÉS AZ ADATRÖGZÍTÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. EZ A SZOFTVER ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS LEHETŐVÉ TEHETI TALÁLKOZÓK RÖGZÍTÉSÉT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS RÉSZTVEVŐINEK AZONOSÍTÁSÁRA ALKALMAS INFORMÁCIÓ GYŰJTÉSÉT ÉS FELHASZNÁLÁSÁT, beleértve nem korlátozó jelleggel a találkozó vagy találkozóról készült felvétel során megjelenített, továbbított, feldolgozott vagy tárolt neveket. EGYES JOGRENDSZEREK TÖRVÉNYEI MEGKÖVETELIK, HOGY MÁS SZEMÉLYEK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK ELKAPÁSA, FIGYELÉSE ÉS/VAGY RÖGZÍTÉSE ELŐTT FIGYELMEZTESSE AZ ADOTT SZEMÉLYEKET, VAGY SZEREZZE MEG HOZZÁJÁRULÁSUKAT, ILLETVE KORLÁTOZZÁK A KOMMUNIKÁCIÓ RÉSZTVEVŐINEK SZEMÉLYES AZONOSÍTÁSÁRA ALKALMAS ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSÉT, TÁROLÁSÁT ÉS FELHASZNÁLÁSÁT. Ön beleegyezik abba, hogy a szoftver, illetve a Szolgáltatás vagy annak ilyen rögzítési funkciójának használatakor betart minden vonatkozó törvényi előírást, és előzetesen beszerez minden szükséges hozzájárulást, és megtesz minden szükséges bejelentést.

11. Támogatási szolgáltatások. A Microsoft nem nyújt támogatási szolgáltatásokat a Szolgáltatáshoz.

12. A Microsoft nem rendelkezik szerkesztői felügyelettel

• Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok. A Microsoft nem hagyja jóvá és nem helyesli a szerzői jog és egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok által védett tartalom jogosulatlan felhasználását. Ön tudomásul veszi, hogy a mások szerzői jogait és egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogait sértő tartalom megosztásával Ön megsérti a jelen szerződés feltételeit. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Ön és mások által felhasznált és közzétett tartalom nem sérti semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonra vonatkozó jogait. Ön tudomásul veszi, hogy a Microsoft bármikor, előzetes értesítés nélkül eltávolíthat minden olyan tartalmat, amely megsérti a jelen szerződést vagy egy vonatkozó viselkedési szabályzatot, illetve ha a Microsoft meggyőződése szerint a tartalom eltávolítása szükséges.

• Harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozások. A Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. A harmadik felek ezen webhelyei nem állnak a Microsoft ellenőrzése alatt. Amennyiben a Microsoft a Szolgáltatásban közzéteszi ezeket a hivatkozásokat, ezt pusztán az Ön kényelméért teszi. Bármely, harmadik fél webhelyére mutató hivatkozás feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Microsoft jóváhagyólag minősíti a harmadik fél webhelyét, szolgáltatását vagy termékét.

13. Adatvédelem

A http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 címen található Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti adatai összegyűjtésének és felhasználásának módját. A Szolgáltatás használatával Ön hozzájárul az alábbi gyakorlati eljárásokhoz:

• Az Ön általi használat figyelemmel kísérése. A Microsoft magánjellegűnek tekinti a Szolgáltatás Ön általi használatát. Azonban hozzáférhetünk az Önre, a fiókjára és/vagy az Ön által folytatott kommunikáció tartalmára vonatkozó adatokhoz, illetve kiadhatjuk azokat abból a célból, hogy (1.) megfeleljünk valamely vonatkozó törvénynek vagy jogszabálynak, illetve velünk szemben indított jogi eljárásnak; (2.) betartassuk a jelen szerződést, és megvizsgáljuk a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges szerződésszegéseket (beleértve a Szolgáltatás olyan használatát, amely törvénysértő tevékenységben való részvételre vagy ilyen tevékenység elősegítésére irányul); vagy (3.) megvédjük a Microsoft, alkalmazottai, ügyfelei vagy a szélesebb értelemben vett nyilvánosság jogait, tulajdonát vagy biztonságát. Ön hozzájárulását adja adatainak a jelen bekezdésben leírtak szerinti eléréséhez és kiadásához.

• A személyes adatok átvitele. A Szolgáltatás segítségével gyűjtött személyes adatok tárolása és feldolgozása történhet az Egyesült Államokban vagy bármely más országban, amelyben a Microsoft vagy társvállalatai, leányvállalatai, illetve képviselői létesítményeket üzemeltetnek. A Szolgáltatás használatával Ön hozzájárul az adatoknak az Ön országán kívülre történő átviteléhez. Az ilyen adatátvitelről a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 címen található Adatvédelmi nyilatkozatban olvashat bővebben.

• A Szolgáltatás teljesítményére és használatára vonatkozó adatok. A Szolgáltatás nyújtása érdekében a Microsoft bizonyos adatokat gyűjthet a Szolgáltatás teljesítményéről, az Ön számítógépéről, valamint a Szolgáltatás Ön általi használatáról. Ezeket az adatokat jogunkban áll automatikusan feltölteni az Ön számítógépéről. Erről az adatgyűjtésről a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 címen található Adatvédelmi nyilatkozatban olvashat részletesebben.

• Szűrési technológia. A Szolgáltatás és ügyfeleink védelme, illetve a szerződés megsértésének megakadályozása érdekében bizonyos technológiákat és egyéb módszereket alkalmazhatunk. Ilyenek például a kéretlen üzenetek és vírusok terjedésének megakadályozására és a biztonság növelésére szolgáló szűrők. Ezek az eszközök akadályozhatják a Szolgáltatás Ön általi használatát. Bár a Microsoft folyamatosan vizsgálja és fejleszti az új technológiákat, egyelőre nincs lehetőség a kéretlen üzenetek teljes mértékű kiszűrésére, küldésük és fogadásuk megakadályozására. Ez a bekezdés nem tekintendő kötelezettségvállalásnak a Microsoft részéről a kéretlen tömeges vagy kereskedelmi célú üzenetek megakadályozására a Szolgáltatásban, és a Szolgáltatás felhasználói nem tarthatják majd felelősnek a Microsoftot bármilyen kéretlen kommunikációért. A Microsoft e területre vonatkozó irányelveiről a Microsoft kéretlen üzenetekre vonatkozó szabályzatában olvashat bővebben.

14. Szoftverek

• Használat. Ha a Microsoft a Szolgáltatás részeként szoftvert bocsát az Ön rendelkezésére, akkor az ilyen szoftver használatára a szoftver által elfogadásra felkínált licencszerződés feltételei vonatkoznak. Ha nem jelenik meg külön licencszerződés, akkor a szoftvert csak a Szolgáltatásnak a jelen szerződésben engedélyezett módon történő igénybe vételéhez használhatja, és kizárólag annyi számítógépen telepítheti, amennyi a Szolgáltatási ajánlatban szerepel. A szoftverre vonatkozóan minden egyéb jogot fenntartunk. Eltérő értesítés hiányában a szoftver használatára vonatkozó joga véget ér, amikor megszűnik vagy lejár a Szolgáltatás használatára való joga, és ekkor azonnal el kell távolítania a szoftvert a számítógépéről. A Szolgáltatás megszűnését követően a Microsoft előzetes értesítés nélkül letilthatja a szoftver működését.

• Dokumentáció. Saját, belső tájékoztatási célra másolhatja és használhatja a szoftverhez mellékelt bármely dokumentációt.

• Frissítés. A Microsoft automatikusan ellenőrizheti az Ön által használt szoftver verzióját, továbbá automatikusan letölthet frissítéseket a szoftverhez az Ön számítógépére a Szolgáltatás frissítése, bővítése vagy továbbfejlesztése céljából.

• A licenc terjedelme. A szoftvert szerzői jog, valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jogszabályok és egyezmények védik. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán meghatározott jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy a vonatkozó jogszabályok ezen korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során Önnek be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely a szoftvernek csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Önnek be kell tartania az alábbi korlátozásokat:

o A Microsoft előzetes írásbeli engedélye nélkül a szoftverre vonatkozó teljesítményvizsgálat eredményeit nem adhatja át harmadik félnek.

o Nem kerülheti meg a szoftver bármely technikai korlátozását.

o A Szolgáltatáshoz tartozó bármely szoftvert tilos visszafordítani, visszafejteni, illetve a szoftver belső felépítését elemezni, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy a vonatkozó jogszabályok az ilyen tevékenységet kifejezetten engedélyezik.

o Nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából.

o A szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe.

o Nem ruházhatja át a szoftvert vagy a jelen szerződést harmadik félre. o Kereskedelmi szoftverüzemeltetési (hosting) szolgáltatást sem nyújthat a szoftverrel.

• Exportjogszabályok. A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és -előírásai vonatkoznak. Önnek be kell tartania minden országos szintű és nemzetközi törvényi előírást és szabályozást, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a jogszabályok a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exporting webhelyen olvasható.

15. Anyagok, amelyeket a Microsoft licencbe ad Önnek

• Dokumentumok. Ön hozzáférhet bizonyos, a Szolgáltatásról szóló információkhoz, például tanulmányokhoz, tudásbázisbeli cikkekhez, adatlapokhoz és GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) dokumentumokhoz (együttesen „dokumentumok”). A dokumentumokat kizárólag belső célokra használhatja. Ön nem másolhatja, nem terjesztheti, nem módosíthatja a dokumentumokat, továbbá nem hozhat létre azok alapján származékos munkákat. A helyi jogszabályok által erre hivatalosan feljogosított oktatási intézmények letölthetik és lemásolhatják a dokumentumokat, kizárólag az osztályteremben történő terjesztésre.

• Korlátozások. A licenc által biztosított, a Szolgáltatás révén elérhetővé tett dokumentumok használatára vonatkozó jogosultság nem tartalmazza a Szolgáltatás vagy a Microsoft által birtokolt, működtetett, licencbe adott vagy felügyelt bármely webhely kialakításának és elrendezésének licencét. Tilos bármilyen, a Szolgáltatásból származó embléma, grafika, hang vagy kép másolása vagy ismételt továbbítása, kivéve ha a Microsoft erre kifejezetten engedélyt ad. A Microsoft és beszállítói nem garantálják a dokumentumok pontosságát és azt, hogy azok megfelelnek az Ön igényeinek. A dokumentumoknak a Szolgáltatáson keresztüli elérhetővé tétele nem jelent jóváhagyó minősítést a Microsoft részéről. A Szolgáltatásban elérhető semmiféle tartalom sem tekintendő szaktanácsadásnak, ideértve, nem korlátozó jelleggel, a befektetési, az adózással kapcsolatos és a jogi tanácsokat is.

16. A szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

A Microsoft a Szolgáltatás tekintetében fenntart magának minden jogot és jogcímet, beleértve valamennyi szerzői jogot, szabadalmat, üzleti titkot, védjegyet és egyéb szellemi tulajdonjogot. A Microsoft a kifejezetten át nem engedett összes jogot fenntartja. A jelen szerződés nem biztosít Önnek semmiféle jogot a Microsoft kereskedelmi és szolgáltatási védjegyeire, márkaneveire, valamint emblémáira vonatkozóan.

17. Hirdetések

A Microsoft hirdetéseket jeleníthet meg a Szolgáltatásban. A Microsoft fenntartja a Szolgáltatásban történő reklámozás módja módosításának jogát. Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen, az Ön és a Szolgáltatásban hirdető fél közötti ügylet Ön és a hirdető között zajlik, ennek a kapcsolatnak a Microsoft nem része.

18. Más felekkel való kapcsolatai

Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen harmadik féllel, amellyel ügyletet bonyolít, Ön és nem a Microsoft tart fenn közvetlen kapcsolatot, ideértve a hirdetőket, továbbá mindenkit, aki a Szolgáltatás segítségével termékeket és szolgáltatásokat vásárol vagy értékesít. Kizárólag Ön felelős a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan harmadik felekkel létrejövő mindennemű ügyletért, beleértve:

• az ilyen ügyletekhez kapcsolódó áru vagy szolgáltatás szállítását/teljesítését és az azért való fizetést is;

• az Ön ügyfelei által adott megrendelések feldolgozását, kifizetését és az egyéb tranzakciókat;

• az ügyfelek által adott megrendelések érvényességének ellenőrzését a megrendelés véglegesítése előtt;

• az ügyfelek tájékoztatását a megrendelések és tranzakciók állapotáról;

• a megrendelésekkel és a tranzakciókkal kapcsolatos valamennyi ügyféltámogatás biztosítását (például elveszett megrendelések, számlázási viták, kifizetések stb.);

• valamennyi, ezekből a megrendelésekből és tranzakciókból származó és azokkal kapcsolatos adó megállapítását (ha van ilyen), összegyűjtését és átutalását az illetékes hatóság részére, valamint

• bármilyen harmadik féltől származó termék vagy szolgáltatás megvásárlását vagy használatát Ön vagy a kapcsolódó fiókok felhasználói által.

Ön kijelenti és vállalja, hogy:

• az Ön áltat hirdetett, értékesített és terjesztett termékek és szolgáltatások értékesítése és terjesztése törvényes, és nem sérti a jelen szerződést;

• Ön rendelkezik valamennyi, az Ön által kínált termékek és szolgáltatások értékesítéséhez, terjesztéséhez és hirdetéséhez szükséges licenccel;

• valamennyi értékesítés és hirdetés megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá

• Ön betart minden vonatkozó törvényt és jogszabályt (beleértve az adatvédelemre vonatkozó törvényeket és jogszabályokat a harmadik felektől származó adatok Ön általi összegyűjtésével kapcsolatban).

19. Visszajelzés

Ha Ön visszajelzést küld a Microsoftnak a Szolgáltatásról, akkor azzal Ön díjmentesen jogot biztosít a Microsoftnak arra, hogy bármely módon vagy bármely célból felhasználja, megossza vagy hasznosítsa az Ön visszajelzését. Ezenkívül Ön a harmadik feleknek díjmentesen biztosítja azokat a szabadalmi jogokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy lehetővé tegyék saját termékeik, technológiáik vagy szolgáltatásaik számára az együttműködést egy – az Ön visszajelzését magában foglaló – Microsoft-szoftver vagy -szolgáltatás bármely alkotórészével, illetve az ilyen alkotórészek használatát. Ön nem küld olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó licencfeltételek értelmében a Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét vagy dokumentációját, mert a szoftver vagy dokumentáció magában foglalja az Ön visszajelzését. Ezek a rendelkezések a jelen szerződés érvényességének lejárata után is érvényben maradnak.

20. A Microsoft által Önnek küldött értesítések; az Ön által a Microsoftnak küldött értesítések

A jelen Szerződés elektronikus formában kerül elfogadásra. A Microsoft kötelezte magát, hogy bizonyos információkat biztosítson Önnek a Szolgáltatással kapcsolatban, továbbá a Microsoft jogában áll az ilyen jellegű információk küldése. Lehetnek törvényi kötelezettségeink, amelyek értelmében további információt kell küldenünk Önnek a Szolgáltatással kapcsolatban.

Ezt az információt eljuttathatjuk Önhöz elektronikus úton. A szükséges információt eljuttathatjuk Önnek a Szolgáltatásnál való regisztráció során Ön által megadott e-mail címre küldött e-mail üzenetben.

Az e-mail üzenetben küldött értesítések az e-mail küldésének napján tekintendők kézbesítettnek. Amíg eléri és használja a Szolgáltatást, Önnek rendelkeznie kell az ilyen értesítések fogadásához szükséges hardver- és szoftvereszközökkel. Amennyiben Ön nem járul hozzá az elektronikus értesítések fogadásához, úgy fel kell hagynia a Szolgáltatás használatával. Jelenleg nem tudunk fogadni e-mail üzenetben érkező értesítéseket.

21. A garancia kizárása

A Microsoft nem vállal garanciát a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáson keresztül elért eredmények megbízhatóságára és pontosságára vonatkozóan. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásban alkalmazott biztonsági mechanizmusok szükségszerű korlátozásokkal rendelkeznek, és hogy Ön felelős annak megállapításáért, hogy a Szolgáltatás megfelel-e az Ön igényeinek.

A Microsoft a Szolgáltatást „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „adott elérhetőség mellett” biztosítja. Ön a Szolgáltatást saját felelősségére használja. A Microsoft-felek nem nyújtanak semmiféle kifejezett garanciát, jótállást vagy feltételt. A helyi törvények szerint Ön további jogokkal is rendelkezhet, amelyeket ez a szerződés nem módosíthat. A Microsoft-felek a jogszabályok által engedélyezett mértékben elzárkóznak minden vélelmezett garanciavállalástól, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmazhatóságra, a szakszerűségre és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó garanciákat is.

22. A felelősség korlátozása; az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége

A törvény által megengedett maximális mértékig érvényes korlátozás, hogy Ön nem kaphat kártérítést semmilyen kárért a Microsoft-felektől, ideértve a közvetlen, a következményi, az üzleti haszon elmaradásából eredő, a különleges, a közvetett és a járulékos károkat is.

Ez a korlátozás minden olyan kárra vonatkozik, amely:

• a Szolgáltatással;

• harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is), harmadik fél programjával vagy harmadik fél magatartásával;

• a Szolgáltatás, illetve az Ön szoftverének és/vagy hardverének elérését vagy használatát befolyásoló vírusokkal vagy egyéb akadályozó körülményekkel;

• a Szolgáltatás és egyéb szolgáltatások, illetve szoftverek és hardverek inkompatibilitásával;

• a Szolgáltatással összefüggésben pontosan és időben végzett adatátviteli műveletek vagy tranzakciók kezdeményezésekor, lebonyolításakor vagy befejezésekor esetleg bekövetkező késéssel vagy mulasztással; valamint

• szerződésszegéssel, a szavatosság megsértésével, jótállással vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos igénnyel összefüggésben keletkezik.

A korlátozás akkor is érvényes, ha:

• ez a jogorvoslat nem kártalanítja Önt teljes mértékben a veszteségeiért, vagy nem tudja betölteni alapvető rendeltetését, illetve

• a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.

Egyes államok nem teszik lehetővé a járulékos vagy következményi károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért elképzelhető, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre. Ezenkívül előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás azért nem vonatkozik Önre, mert tartózkodási helyének országa vagy területe nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

A jelen 22. bekezdésben megfogalmazott, a károk korlátozására vonatkozó rendelkezések függetlenek az Önt megillető kizárólagos jogorvoslati lehetőségektől, és akkor is érvényben maradnak, ha a jogorvoslat az adott esetben nem tudja betölteni alapvető rendeltetését, vagy más módon végrehajthatatlannak bizonyul. Ezek a korlátozások és a felelősség kizárására vonatkozó feltételek akkor is érvényesíthetők, ha a károk oka (1.) szerződésszegés, (2.) a garancia megszegése, (3.) gondatlanság vagy (4.) bármely egyéb jogcím, amennyiben ezeket a korlátozásokat és kizárásokat a vonatkozó törvények nem tiltják.

Amennyiben Ön elégedetlen a Szolgáltatással, vagy nem fogadja el a jelen szerződésben található feltételek bármelyikét, illetve a jelen szerződéshez vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan jogvitája vagy követelése van valamelyik Microsoft-féllel szemben, úgy az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége, hogy felhagy a Szolgáltatás használatával.

23. Az igényeket egy éven belül be kell jelenteni

A vonatkozó jogszabályok keretei között a jelen szerződéssel vagy a Szolgáltatással kapcsolatos igényeket egy éven belül be kell jelenteni. Az egy év számítása attól a naptól kezdődik, amikor az igényt először be lehetett volna jelenteni. Amennyiben az igény bejelentésére ezen időn belül nem kerül sor, úgy az igény véglegesen elévül. Ez egyaránt vonatkozik Önre és jogutódaira, csakúgy, mint a Microsoft vállalatra, jogutódaira és arra a félre, amelyre a Microsoft a szerződést esetleg átruházta.

24. Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti a Microsoft-feleket minden olyan panasztól, veszteségtől, felelősségtől, költségtől és kiadástól (az ügyvédi költségeket is beleértve), amely a Szolgáltatás Ön általi használatából, a jelen szerződés megszegéséből vagy bármely harmadik fél jogainak megsértéséből adódik.

25. A Microsoft vállalat, a vonatkozó jogszabályok és a jogviták rendezésének helye

Az Önnel szerződő Microsoft vállalat:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

Amerikai Egyesült Államok

Irányadó jog és a jogviták rendezésének helye

A jelen szerződés értelmezésére és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel, illetve a károkozással kapcsolatos bármely igényt is, az Ön lakóhelye államának törvényei irányadók az Amerikai Egyesült Államokban. Ön és a Microsoft a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvita esetére ezúton visszavonhatatlanul aláveti magát az Amerikai Egyesült Államok Washington államának King megyei állami vagy szövetségi bíróságai kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

26. A szerződés értelmezése

A jelen szerződés feltételei a vonatkozó törvények keretei között a legteljesebb mértékben alkalmazandók. Valamely bíróság rendelkezhet úgy, hogy a jelen szerződés egyes részei az itt rögzített formában nem érvényesíthetők. Ebben az esetben a végrehajthatatlan rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely a legközelebb áll az eredeti rendelkezés céljához. A szerződés többi része továbbra is változatlanul hatályban marad. A jelen szerződés a Microsoft által közzétett valamennyi viselkedési szabályzattal és egyéb közleménnyel együtt képezi az Ön és a Microsoft között létrejövő teljes megállapodást a Szolgáltatást illetően, és hatályon kívül helyez minden más, a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatos szerződést és nyilatkozatot. Amennyiben Önnek bármiféle titoktartási kötelezettsége van a Szolgáltatással kapcsolatban, úgy azok a kötelezettségei továbbra is érvényben maradnak. A szerződésben szereplő alcímek nem korlátozzák a szerződés egyéb rendelkezéseit.

27. Engedményezés

A Microsoft ezt a szerződést részben vagy egészében bármikor átruházhatja, anélkül, hogy ezt Önnek előre jelezné. Ön nem jogosult másik félre átruházni a szerződést vagy annak bármely részét. Minden erre vonatkozó próbálkozás érvénytelennek minősül. Ehelyett dönthet azonban úgy, hogy felhagy a Szolgáltatás használatával. Ezt követően a másik fél létrehozhat saját fiókot a Szolgáltatáshoz, és szerződést köthet a Microsoft vállalattal.

28. Vis major

A Microsoft nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy a jelen szerződés megsértéséért, amely a Microsoft ésszerű felelősségén kívül történő eseményből adódik, ideértve a háborút, megszállást, áramszüneteket, terroristatámadásokat, földrengéseket és vis major eseteket.

29. Értesítések

Szerzői jogi figyelmeztetés

A Szolgáltatás teljes tartalmára vonatkozóan a szerzői jog tulajdonosa a Microsoft Corporation és/vagy beszállítói. Copyright © 2008 Microsoft Corporation és/vagy beszállítói, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Amerikai Egyesült Államok. Minden jog fenntartva. A Szolgáltatás részeként biztosított bármely szoftver vagy tartalom a szerzői jog, valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jogszabályok és egyezmények védelme alatt áll.

A szerzői jogok tiszteletben tartása

Tartsa tiszteletben a művészek és alkotók jogait. A tartalom, például zene, képek és videofelvételek a szerzői jog védelme alatt állhatnak. A tartalomban látható személyek esetleg különböző jogokkal rendelkezhetnek a róluk készült képek használatára vonatkozóan. Ön nem oszthatja meg nyilvánosan a más személyek által létrehozott tartalmat, kivéve, ha rendelkezik a megfelelő jogokkal vagy a tulajdonos engedélyével, illetve ha az ilyen megosztás egyébként jogszerűnek minősül.

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések

Az Egyesült Államok Törvénykönyve 17. Cím, 512. Szakasz (c) pont (2) bekezdése szerint a szerzői jogsértéssel kapcsolatos igények bejelentését a szolgáltató kijelölt ügynökének kell továbbítani. AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK NEM MEGFELELŐ MEGKERESÉSEKRE NEM FOGUNK VÁLASZOLNI. Lásd „A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések” című tájékoztatót a következő címen:http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Védjegyekkel kapcsolatos értesítések

A Microsoft név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A védjegyekre vonatkozó további információ a következő címen érhető el:

http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×