Microsoft Szolgáltatási Szerződés

Utolsó frissítés dátuma: 2007. szeptember

A jelen dokumentum szerződés Ön és a szerződés 22. szakaszában feltüntetett Microsoft vállalat között. A jelen szerződés a Microsoft vállalatra a „mi” szóval, illetve annak ragozott formáival hivatkozik. A jelen szerződés valamennyi Microsoft Office Online és Microsoft Office Live webhelyre (vagy az ezek helyébe lépő webhelyre), szolgáltatásra (beleértve a kibocsátás előtti szolgáltatásokat) és szoftverre (beleértve valamennyi frissítést, támogatást és tartalmat is) vonatkozik. Ezek együttes megnevezése a jelen szerződésben: „szolgáltatás”. A jelen szerződés továbbá az összes további olyan Microsoft szolgáltatásra vonatkozik, amelyre a jelen szerződés érvényességének időtartama alatt regisztrál, kivéve, ha ezen szolgáltatásokat más feltételek kísérik. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek. Ön kijelenti, hogy már elmúlt 18 éves, és hogy az Ön lakóhelyén már nagykorúnak számít, és hogy az Ön által megadott minden információ igaz és helyes. A szolgáltatásokhoz egyéb közzétett feltételek és viselkedési szabályzatok is tartozhatnak. Az összes ilyen feltétel és viselkedési szabályzat hivatkozás útján a jelen szerződés részét képezi.

A szolgáltatás használatára csak akkor jogosult, ha elfogadja ezeket a feltételeket. Amennyiben Ön nem fogadja el a feltételeket, úgy ne használja a szolgáltatást. A jelen szerződés a jog által megengedett legteljesebb mértékben korlátozza a Microsoft felelősségét és kizárja a szolgáltatásért vállalt garanciát. Kérjük, alaposan olvassa el a szerződés erre vonatkozó részeit.

Ezen az oldalon

Mikor használható a szolgáltatás

A szolgáltatás használatának megengedett módja

A szolgáltatás használatának tiltott módja

Az Ön fiókja a szolgáltatásnál

Kapcsolódó felhasználói fiókok

A szerződés Microsoft általi módosításának lehetőségei

Díjak és számlázás

A szolgáltatás módosítása; megszüntetése vagy felmondása

A szolgáltatás korlátozásai

Előfordulhat, hogy egy adott szolgáltatás kibocsátás előtti változatú

A Microsoft nem rendelkezik szerkesztői felügyelettel

Adatvédelem

Szoftver

Anyagok, amelyeket a Microsoft licencbe ad Önnek

Windows Live™ ID

Külső felekkel való kapcsolatai

Visszajelzések

A Microsoft által Önnek küldött értesítések; Az Ön által a Microsoftnak küldött értesítések

A garancia kizárása

A felelősség korlátozása

Az igényeket egy éven belül be kell jelenteni

A Microsoft vállalat, az alkalmazandó jog és a jogviták rendezési helye

A szerződés értelmezése

Átruházás

Vis major

Figyelmeztetések

Tartománynév-szolgáltatás

Vissza a lap tetejére

1.   Mikor használható a szolgáltatás
Ha Ön fiókot hoz létre a szolgáltatás használatához, a szolgáltatás használatát a regisztráció lépéseinek befejezése után azonnal elkezdheti. A telepítési folyamat során feltüntetett módon előfordulhat, hogy a szolgáltatás némely részei nem állnak azonnal rendelkezésre, amíg a Microsoft nem biztosítja azok használatát az Ön számára. Ha nem hoz létre felhasználói fiókot a szolgáltatáshoz, az elérhető szolgáltatásokat azonnal igénybe veheti.

Vissza a lap tetejére

2.   A szolgáltatás használatának megengedett módja
A szolgáltatás használata esetén Ön kötelezi magát, hogy

 1. eleget tesz valamennyi jogszabálynak,

 2. betartja az összes közölt viselkedési szabályzatban és egyéb közleményben előírtakat,

 3. eleget tesz a Microsoft kéretlen üzenetekre vonatkozó irányelveinek,

 4. az Ön jelszavát titokban tartja, és

 5. azonnal értesíti a Microsoft vállalatot, ha tudomást szerez a szolgáltatással kapcsolatos bármilyen biztonsági résről vagy visszaélésről.

Vissza a lap tetejére

3.   A szolgáltatás használatának tiltott módja
A szolgáltatás használata esetén elfogadja, hogy

 • tilos a szolgáltatást oly módon használni, amely kárt okozhat a Microsoftnak, társvállalatainak, viszonteladóinak, forgalmazóinak és gyártóinak (összefoglaló néven a „Microsoft-feleknek”) vagy egy Microsoft-fél bármely ügyfelének,

 • tilos a jogellenes magatartásban való részvétel, annak elősegítése vagy megkönnyítése,

 • tilos a szolgáltatás (vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatok) károsítása, megbénítása, túlterhelése vagy működésben való korlátozása, illetve a szolgáltatás mások által történő használatának és élvezetének megzavarása,

 • tilos a szolgáltatás vagy a szolgáltatás bármely részének további értékesítése és további terjesztése, kivéve abban az esetben, ha Ön a Microsoft vállalattal viszonteladói szerződést kötött, amely szerződés erre feljogosítja,

 • tilos a szolgáltatás bármely részét hivatkozási célpontként használni kéretlen tömeges vagy kereskedelmi célú e-mail üzenetben,

 • tilos bármilyen, felhatalmazással nem rendelkező harmadik féltől származó szoftver vagy szolgáltatás használata a Microsoft azonnali üzenetküldő szolgáltatásához való hozzáféréshez (amely jelenleg .NET Messenger szolgáltatás néven ismert),

 • tilos bármilyen automatizált művelet vagy szolgáltatás alkalmazása a szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez (például BOT, pók vagy a Microsoft által tárolt információ időszakos gyorsítótárazása vagy „meta-keresése”), továbbá

 • tilos bármilyen felhatalmazás nélküli módszer használata a szolgáltatás módosítására, átirányítására, illetve módosításának vagy átirányításának megkísérlésére.

Vissza a lap tetejére

4.   Az Ön fiókja a szolgáltatásnál
A szolgáltatáshoz egy azonosítót és egy jelszót hozhat létre. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásnál mások is létrehozzanak az Ön fiókjához kapcsolódó fiókot és jelszavakat. Ezek a „kapcsolódó fiókok”. Ön felelős a fiókja, a kapcsolódó fiókok és jelszavak segítségével történő valamennyi tevékenységért.

Vissza a lap tetejére

5.   Kapcsolódó felhasználói fiókok
Ha Ön egy kapcsolódó fiók felhasználója, a szolgáltatáshoz tartozó fiók tulajdonosa teljes ellenőrzést birtokol az Ön kapcsolódó fiókja felett. Ez az ellenőrzés kiterjed a szolgáltatás megszüntetésének jogára, a kapcsolódó fiók bármikor történő bezárásának és módosításának lehetőségére, továbbá némely esetben a kapcsolódó fiókhoz tartozó, a számítógép és a szolgáltatás használatáról szóló információk kérésére és fogadására. Bármely, a kapcsolódó fiókra vonatkozó adat a fiók tulajdonosához és a Microsoft vállalathoz kerül.

Vissza a lap tetejére

6.   A szerződés Microsoft általi módosításának lehetőségei
A Microsoft bármikor megváltoztathatja ezt a szerződést anélkül, hogy ezt Önnek előre jelezné. Amennyiben a Microsoft jelentős módosítást hajt végre a szerződésen, a módosítások érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal értesíti Önt. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosításokat, úgy a módosítások életbe lépése előtt le kell mondania a szolgáltatást, és be kell fejeznie annak használatát. Ha eddig az időpontig nem hagy fel a szolgáltatás használatával, akkor a további használatra már a módosított szerződés rendelkezései vonatkoznak.

Vissza a lap tetejére

7.   Díjak és számlázás
A jelen szakasz minden olyan helyzetre vonatkozik, amelynek során Ön közvetlenül a Microsoft vállalatnak fizet egy szolgáltatás igénybevételéért. Ha nem a Microsoft, hanem egy másik vállalat részére fizet egy adott szolgáltatásért, a díjakat és a számlázási feltételeket az adott vállalat határozza meg. Még abban az esetben is, ha nem fizet a szolgáltatásért, a szolgáltatás használatának járulékos költségei is Önt terhelik; például a telefon- vagy az internet-hozzáférés díja, a mobiltelefonos szöveges üzenetek díja, a vezeték nélküli szolgáltatás és egyéb adatátviteli díjak.

 • Fizetés. A szolgáltatásra történő regisztráció során meg kell adnia egy fizetési módot. Jóvá kell hagynia, hogy Ön jogosult a fizetési mód használatára. Ön feljogosítja a Microsoft vállalatot, hogy a szerződés érvényességi időtartama alatt a Microsoft a megadott fizetési mód használatával díjat számoljon fel Önnek a szolgáltatás használatáért, továbbá a szolgáltatás bármilyen fizetős funkciójáért, amelyre Ön regisztrál vagy amelyet igénybe vesz. Ha a felszámított összeg magasabb, mint a fizetési módja által megengedett összeg, a Microsoft a díjak számlázása előtt legalább 10 nappal értesíti Önt erről.

 • Díjak. A szolgáltatási díjakat előre kell megfizetni. A Microsoft egyszerre több, a tárgyhót megelőző számlázási időszakra vonatkozóan is felszámolhatja a díjat. Ha a Microsoft közölte, hogy az Ön számára a szolgáltatást határozatlan időre vagy automatikus megújítással biztosítja, a Microsoft a szolgáltatást automatikusan megújíthatja, és minden megújítási időszak után számláz.

 • Az Ön számlázási fiókjának frissítése. Ön köteles biztosítani a számlázási fiókban megadott valamennyi információ pontosságát és naprakészségét, beleértve a számlázási címét és az Ön által használt fizetési mód lejárati dátumát. Számlázási fiókját a https://billing.microsoft.com webhelyen érheti el és módosíthatja. Ön bármikor módosíthatja az Ön által használt fizetési módot. Amennyiben Ön kijelenti, hogy nem kívánja, hogy a Microsoft a továbbiakban az Ön által megadott fizetési módot használja, ám nem ad meg másik fizetési módot, úgy a szolgáltatás teljesítését megszakítjuk. Az Ön által küldött értesítés nem befolyásolja a számlázási fiókjára érkező azon díjakat, amelyeket a Microsoft a kérés ésszerű teljesítési ideje előtt számlázott.

 • Próbaidőszak-ajánlatok. Lehetősége van a szolgáltatás korlátozott idejű ingyenes használatára, vagy egyéb próbaidőszak-ajánlat igénybevételére. Hacsak a Microsoft máshogy nem értesíti, amennyiben részt vesz bármilyen próbaidőszak-ajánlatban, a szolgáltatást a próbaidőszak vége előtt fel kell mondania, a díjak felmerülésének elkerülése, vagy az Ön által igénybevett szolgáltatás előfizetési díj nélküli szolgáltatássá történő korlátozásának elkerülése érdekében. Amennyiben Ön nem szakítja meg a szolgáltatást, és a Microsoft értesíti, hogy a szolgáltatás a próbaidőszak végén automatikusan átalakul fizetős előfizetésre, úgy Ön feljogosítja a Microsoft vállalatot, hogy a megadott fizetési mód használatával díjat számoljon fel a szolgáltatásért. Ha a Microsoft átalakítja a szolgáltatást egy olyan szolgáltatássá, amely esetén nem kell előfizetési díjat fizetnie, előfordulhat, hogy az Ön adatainak egy része elérhetetlenné válik, és a Microsoft ezeket az adatokat véglegesen törölheti kiszolgálóiról. Ön felelős a saját adatairól biztonsági másolatot készíteni, továbbá biztosítani az elsődleges fontosságú anyagainak kezelését.

 • Árak és áremelések.

  • A szolgáltatás díjába nem tartoznak bele az adók, a telefon- és az internet-hozzáférés költségei, a mobiltelefonos szöveges üzenet díja, a vezeték nélküli szolgáltatás és egyéb adatátviteli megoldások költségei. Ezen adókért és díjakért Ön felelős. A valuta-átváltási árfolyamok az Ön által használt fizetési mód szolgáltatójával való megegyezésén alapulnak.

  • Ha az Ön által igénybevett szolgáltatáshoz rögzített időtartam és díj tartozik, a díj az adott időtartamig érvényben marad. A próbaidőszak leteltével a Microsoft a szolgáltatásért új díjat számol fel.

  • A szolgáltatás díját a Microsoft időről időre módosíthatja, ám Ön erről az új díjak érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal értesítést kap. Ha Ön nem fogadja el az új díjakat, úgy az új díjak életbe lépése előtt le kell mondania a szolgáltatást, és be kell fejeznie annak használatát. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése időszakos alapon történik (például havi vagy évenkénti alapon), az új díjazás a Microsoft által megadott dátumon lép érvénybe.

 • A szolgáltatás átalakítása. A szolgáltatás másik szolgáltatásra váltható. Ha a szolgáltatást másik szolgáltatásra váltja, úgy feljogosítja a Microsoft vállalatot, hogy megadott fizetési mód használatával díjat számoljon fel az új szolgáltatásért. Ha olyan szolgáltatásra vált, amelyért a Microsoft nem számol fel előfizetési díjat, vagy amelynek díja alacsonyabb, úgy a Microsoft visszatérítheti a korábbi előfizetés szolgáltatási díjának felhasználatlan részét, vagy a szolgáltatási díjak közötti árkülönbözetet, erre azonban nem köteles. Más szolgáltatások esetén Ön nem igényelhet semmiféle visszatérítést.

 • Visszatérítések. Valamennyi díj vissza nem téríthető jellegű, kivéve ha a Microsoft vagy a jogszabályok erről kifejezetten eltérően rendelkeznek. Valamennyi visszatérítés költsége Önt terheli, kivéve ha az érvényes jogszabályok erről eltérően rendelkeznek.

 • Kifizetések Önnek. Az Ön számára történő kifizetések teljesítése érdekében Ön haladéktalanul köteles ellátni a Microsoft vállalatot a kifizetés teljesítéséhez szükséges összes információval (például a kifizetés fogadásához szükséges bankszámlaadatokkal). Ön köteles megadni a kért információkat a Microsoft vállalatnak, mielőtt jogosulttá válna a kifizetésre. Az Ön által megadott információ pontosságáért és a kifizetés eredményeként felmerülő adókért Ön felelős. Ha olyan kifizetésben részesül, amely nem Önt érinti, a Microsoft visszairányíthatja a kifizetést vagy a kifizetés visszatérítését követelheti, és Ön beleegyezik, hogy együttműködik a Microsoft vállalattal.

 • Online nyilatkozat; hibák. A Microsoft Önt csak egy online számlázási nyilatkozattal látja el. A nyilatkozatot a https://billing.microsoft.com tekintheti meg, nyomtathatja ki, vagy kérheti a nyilatkozat papírra nyomtatott változatát. A másolat postázásáért a Microsoft térítési díjat számol fel. A Microsoft csak olyan papírra nyomtatott példányt tud biztosítani, amely a kérését megelőző 120 napra vonatkozik. Ha hibát vétünk a számlázásban, azonnal korrigáljuk azt, miután Ön jelezte nekünk a hibát, és megvizsgáltuk a számlázást. Önnek a hibát az első előfordulását követő 120 napon belül jelentenie kell. Ha Ön nem jelzi a hibát a fent említett időtartamon belül, a Microsoft nem köteles a hiba korrigálására. Amennyiben Ön az online nyilatkozaton való első megjelenése után 120 napon belül nem jelzi a hibát a Microsoft vállalatnak, Ön mentesíti a Microsoft vállalatot mindennemű felelősség és kártérítési kötelezettség alól. Ha Ön nem jelzi a hibát a fent említett időtartamon belül, a Microsoft nem köteles a hiba kijavítására.

 • Késedelmi díjak. A jogszabályok által megengedett mértékben a Microsoft késői fizetés esetén késedelmi díjat számolhat fel, függetlenül mindennemű követeléstől, amelyet Ön a számlával kapcsolatban támaszt. Ezen késedelmi díjak kifizetésére Ön a számlázást követően köteles. A késedelmi díj értéke a fennmaradó havidíj 1%-a vagy a jogszabályok által lehetővé tett legmagasabb érték közül a kisebb összeg. Az esedékes fennmaradó összegek rendezésére a Microsoft igénybe veheti egy harmadik fél segítségét. Önnek kell kifizetni mindennemű indokolt költséget, amelyet a Microsoft az esedékes fennmaradó összegek rendezésére fordít. Ezekbe a költségekbe beletartoznak a szokásost meg nem haladó mértékű perköltségek és egyéb jogi költségek és díjak is. Amennyiben nem fizeti ki időben a szolgáltatás teljes díját, a Microsoft felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatás teljesítését.

Vissza a lap tetejére

8.   A szolgáltatás módosítása; megszüntetése vagy felmondása

 • A Microsoft részéről. A Microsoft bármikor és bármilyen okból, előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja a szolgáltatást. A Microsoft bármikor és bármilyen okból, előzetes figyelmeztetés nélkül felmondhatja vagy megszüntetheti a szolgáltatást, beleértve azt az esetet is, ha Ön megsérti a jelen szerződés feltételeit. Ha a szolgáltatást ténylegesen megszüntetjük, az Ön jogai a szolgáltatás használatára azonnal megszűnnek. A szolgáltatás felmondása nem befolyásolja az Ön számlázási fiókjára érkező valamennyi díj kifizetésének kötelezettségét. Ha a szolgáltatást a Microsoft ok nélkül mondja fel, a szolgáltatási díjnak az adott időszakra vonatkozó felhasználatlan részét arányosan visszatérítjük.

 • Az Ön részéről. Ön bármikor, bármilyen okból felhagyhat a szolgáltatás használatával. A szolgáltatás felmondásáról szóló tudnivalók a https://billing.microsoft.com webhelyen találhatók. Egyes szolgáltatási ajánlatok felmondási díjjal rendelkeznek, így Ön köteles valamennyi, az adott ajánlatot bemutató anyagokban meghatározott felmondási díj kifizetésére. A szolgáltatás felmondása nem befolyásolja az Ön számlázási fiókjára érkező valamennyi díj kifizetésének kötelezettségét.

 • Adatok. A szolgáltatás bármilyen okból (akár az Ön, akár a Microsoft részéről) történő felmondása vagy megszüntetése során a Microsoft véglegesen törölheti az Ön adatait a Microsoft kiszolgálóiról. Ön felelős a saját adatairól biztonsági másolatot készíteni, továbbá biztosítani az elsődleges fontosságú anyagainak kezelését.

 • Lemondás a jogokról és kötelezettségekről. A szerződés megszüntetésének végrehajtásához szükséges mértékben mindegyik fél lemond minden jogról és kötelezettségről bármilyen jogszabály vagy szabályzat hatálya alatt, a bíróság intézkedésének igénylése és elnyerése érdekében a szerződés megszüntetéséhez.

Vissza a lap tetejére

9.   A szolgáltatás korlátozásai
A Microsoft korlátozhatja a szolgáltatást. Például az alábbiakat korlátozhatjuk:

 • azon napok számát, ameddig a szolgáltatás megőrzi az e-mail üzeneteket, az üzenőfal közleményeit és egyéb olyan tartalmat, amelyet a Microsoft, Ön vagy más felhasználók küldenek vagy biztosítanak,

 • azon e-mail üzenetek méretét és számát, amelyeket a szolgáltatás segítségével küld vagy kap,

 • az Ön számára a Microsoft kiszolgálóin rendelkezésre álló tárhelyet,

 • az Ön számára a Microsoft által tárolt webhely eléréséhez szükséges sávszélesség mértékét,

 • az Ön felhasználói fiókját és kapcsolódó felhasználói fiókjait igénybe vevő felhasználók számát,

 • az egy hitelkártyával előfizethető szolgáltatási fiókok számát,

 • az inaktív szolgáltatási fiók fenntartásának idejét (az inaktív fiók az, amellyel hosszabb ideig nem jelentkezik be a szolgáltatásba), valamint

 • a szolgáltatás segítségével lebonyolítható tranzakciók számát.

Amennyiben Ön túllépi a szolgáltatás közzétett korlátozásait, a Microsoft fenntartja a jogot a szolgáltatás felmondására.

Vissza a lap tetejére

10.   Előfordulhat, hogy egy adott szolgáltatás kibocsátás előtti változatú
Előfordulhat, hogy egy adott szolgáltatás kibocsátás előtti változatú. Előfordulhat, hogy az nem úgy működik, ahogy a szolgáltatás vagy funkció végleges verziója fog működni. Előfordulhat, hogy a Microsoft a végleges, kereskedelmi verzió elkészítéséhez módosításokat végez rajta. Az is előfordulhat, hogy nem jelenik meg kereskedelmi verzió. A Microsoft fenntartja továbbá a jogot a kibocsátás előtti változatú szolgáltatás bármikori, előzetes értesítés nélküli módosítására.

Vissza a lap tetejére

11.   A Microsoft nem rendelkezik szerkesztői felügyelettel

 • Tartalom. A Microsoft, Ön, az Ön kapcsolódó fiókjainak felhasználói és harmadik felek is küldhetnek vagy tárolhatnak anyagokat a szolgáltatás segítségével, beleértve adatokat, dokumentumokat, információkat, hirdetéseket, közléseket, üzeneteket, valamint hivatkozásokat harmadik fél webhelyeire (összefoglaló néven „tartalom”). A szolgáltatás a nyilvánosság számára hozzáférhető területeket (például az Ön nyilvános webhelyét, amelyet a Microsoft tart fenn), egy közösségi üzenőfal-szolgáltatást, megosztott naplót, valamint egyéb olyan nyilvános területeket tartalmaz, amelyek segítségével másokkal kommunikálhat („a szolgáltatás nyilvános területei”). Ide tartoznak továbbá a szolgáltatás azon területei, amelyeknél korlátozhatja a mások által történő hozzáférést, ilyenek például a Microsoft-kiszolgálók megosztott munkaterületei („a szolgáltatás magánterületei”).

 • A szellemi tulajdonra vonatkozó jogok. A Microsoft nem korlátozza, ám nem is hagyja jóvá a szerzői jogok és egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok által védett tartalmak jogosulatlan felhasználását. Ön tudomásul veszi, hogy a mások szerzői jogait és egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogait sértő tartalom megosztásával megsérti a jelen szerződés feltételeit. Ön kijelenti és vállalja, hogy az Ön és mások által felhasznált és közzétett tartalom nem sérti semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonra vonatkozó jogait. Ön tudomásul veszi, hogy a Microsoft bármikor, előzetes értesítés nélkül távolíthat el olyan tartalmat, amely megsérti a jelen szerződést vagy egy alkalmazandó viselkedési szabályzatot, illetve ha a Microsoft meggyőződése szerint a tartalom eltávolítása szükséges.

 • Tartalom közzététele. Ön tudomásul veszi, hogy a Microsoft nem felügyeli és nem hagyja jóvá az Ön és mások által a szolgáltatáson keresztül közzé- vagy elérhetővé tett tartalmakat. Az Ön vagy mások által a szolgáltatással kapcsolatosan küldött vagy közzétett anyagok nem válnak a Microsoft tulajdonává. A tartalom közzététele vagy elérhetővé tétele által Ön felhatalmazza a Microsoftot és a nyilvánosságot (a szolgáltatás nyilvános területeire történő közzététel esetén), vagy a nyilvánosságnak azon tagjait, akik számára hozzáférést engedélyezett (a szolgáltatás magánterületein közzétett tartalom esetében) a következő tevékenységek ingyenes, világszerte korlátlan és végleges lehetőségére:

  • a szolgáltatással kapcsolatos tartalom felhasználása, módosítása, másolása, terjesztése és megjelenítése, valamint

  • az Ön nevének közzététele az adott tartalommal együtt.

   Ön emellett feljogosítja a nyilvánosságot, illetve a nyilvánosság azon tagjait, akik számára hozzáférést engedélyezett, hogy ezeket a jogokat másoknak is biztosítsák. Ön kijelenti és vállalja, hogy rendelkezik a szükséges jogokkal ahhoz, hogy a jelen szakaszban leírt jogokat biztosíthassa, továbbá hogy az adott tartalom felhasználása és közzététele semmiféle jogszabályt nem sért. A Microsoft nem fizet Önnek azokért a tartalmakért, amelyet Ön a szolgáltatás nyilvános területeire küld. A jelen szakasz kizárólag a jogilag engedélyezett tartalomra vonatkozik, és csupán abban a mértéken, amennyiben a jogilag engedélyezett tartalom használata és közzététele nem sérti a törvényt.

 • A szolgáltatás magánterületei. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás magánterületein közzétett tartalom technikai feldolgozására lehet szükség a következőkhöz:

  • a tartalom tárolása és lehívása,

  • a kapcsolódó hálózatok technikai követelményeinek való megfelelés, valamint

  • a szolgáltatás korlátozásaihoz való alkalmazkodás.

 • Harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozások. A szolgáltatás tartalmazhat harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozásokat. A harmadik fél ezen webhelyei nem állnak a Microsoft ellenőrzése alatt. Amennyiben a Microsoft a szolgáltatásban közzéteszi ezeket a hivatkozásokat, ezt pusztán az Ön kényelméért teszi. Ezen hivatkozások feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Microsoft jóváhagyólag minősíti a harmadik fél webhelyét, szolgáltatását vagy termékét. A Microsoft fenntartja magának a jogot a harmadik fél webhelyére mutató azon hivatkozások letiltására, amelyeket Ön, vagy más ügyfelek tesznek közzé a szolgáltatásban.

Vissza a lap tetejére

12.   Adatvédelem

 • Az információk hozzáférhetősége és közlése. A szolgáltatás működtetése és teljesítése érdekében bizonyos adatokat gyűjtünk Önről. Ezeket az adatokat a Microsoft Online adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak szerint használjuk fel és védjük. Konkrétan az Önnel kapcsolatos információkhoz (beleértve közléseinek tartalmát is) hozzáférhetünk, illetve azokat közzétehetjük, amennyiben ez szükséges

  • a jogszabályok betartásához, illetve a törvényes kérésekre vagy jogi eljárásra reagálva,

  • a Microsoft vagy ügyfelei jogainak vagy tulajdonának védelmében, beleértve a szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozó megállapodásaink vagy szabályzataink betartatását is, vagy

  • az olyan eljáráshoz, amelyről jóhiszeműen úgy véljük, hogy a hozzáférés vagy közlés szükséges a Microsoft alkalmazottai, ügyfelei vagy a nyilvánosság személyes biztonságának védelme érdekében.

   Ön hozzájárul a jelen szakaszban ismertetett hozzáféréshez és információközléshez.

 • A személyes adatok továbbítása. A szolgáltatás segítségével gyűjtött személyes adatok tárolása és feldolgozása történhet az Egyesült Államokban vagy bármely más országban/térségben, amelyben a Microsoft vagy társvállalatai, leányvállalatai, illetve ügynökei létesítményeket üzemeltetnek. A szolgáltatás használatával Ön hozzájárul az adatok átviteléhez az Ön országán/térségén kívül. A Microsoft aláveti magát az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által hatályba léptetett Safe Harbor egyezménynek, amely az Európai Unióból származó adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozik. Ezen adatok átviteléről részletesebben az Adatvédelmi nyilatkozatban olvashat.

 • A teljesítményre és használatra vonatkozó adatok. A szolgáltatás teljesítése érdekében a Microsoft bizonyos adatokat gyűjthet a szolgáltatás teljesítményéről, az Ön számítógépéről, valamint a szolgáltatás Ön általi használatáról. Ezeket az adatokat jogunkban áll automatikusan feltölteni az Ön számítógépéről. Ezen adatok alapján az Ön személye nem azonosítható.

 • Szűrési technológiák. A szolgáltatás és ügyfeleink védelme, illetve a szerződés megszegésének elkerülése érdekében bizonyos technológiákat és egyéb módszereket is alkalmazhatunk. Ilyenek például a kéretlen üzenetek vagy vírusok megakadályozására és a biztonság növelésére szolgáló szűrők. Ezek az eszközök akadályozhatják a szolgáltatás használatát.

 • Az Ön adatkezelési gyakorlatai. A szolgáltatás használatakor Ön személyes adatokat gyűjthet harmadik felekről a harmadik felekkel való kapcsolatfelvétel során. Ha így tesz, elfogadja, hogy (a) Ön adatvédelmi nyilatkozatot tesz közzé a webhelyén, amely minimális követelményként közzéteszi a harmadik féltől gyűjtött információk valamennyi felhasználási módját, (b) közzétesz egy az adatvédelmi nyilatkozatára mutató hivatkozást a webhelye kezdőlapján, valamint minden olyan lapon, amely a harmadik féltől személyes adatokat gyűjt, beleértve a kijelentkezési lapokat is, továbbá (c) csak oly módon használja a személyes adatokat, amelyre saját adatvédelmi nyilatkozata kifejezetten feljogosítja.

Vissza a lap tetejére

13.   Szoftver

 • Használat. A Microsoft által esetleg rendelkezésére bocsátott szoftver használatára az ilyen szoftver telepítése során elfogadásra felkínált licencszerződés feltételei vonatkoznak. A licencszerződés nélküli szoftverekre vonatkozóan a Microsoft (vagy az Ön lakóhelyétől függően valamelyik társvállalata) a szoftver használatára kizárólag a Szolgáltatás jogosult használata céljából ad engedélyt Önnek, és csak a szolgáltatási ajánlatban szereplő számú számítógépre. A szoftverrel kapcsolatban a Microsoft (vagy az Ön lakóhelyétől függően valamelyik társvállalata) minden egyéb jogot fenntart. Amennyiben ellentétes értelmű tájékoztatást nem adunk, amikor Önnek a szolgáltatás használatához való joga megszűnik vagy lejár, a szoftver használatára való joga is véget ér, és a szoftvert haladéktalanul el kell távolítania. A szolgáltatás leállásának időpontja után jogunkban áll a szoftver működését letiltani.

 • Frissítés. Jogunkban áll az Ön szoftverének verzióját automatikusan ellenőrizni. Továbbá automatikusan letölthetünk frissítéseket a szoftverhez az Ön számítógépére, hogy ezáltal naprakésszé, jobbá és teljesebbé tegyük a szolgáltatást.

 • A licenc terjedelme. A szoftvert szerzői jog, valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jogszabályok és egyezmények védik. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán meghatározott jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Ön nem elemezheti a szolgáltatáshoz tartozó szoftver belső felépítését, nem fejtheti és nem fordíthatja vissza, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy azt a jogszabályok kifejezetten megengedik.

 • Exportjogszabályok. A szoftver az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozásának hatálya alá tartozik. Ön köteles betartani a szoftverre vonatkozó összes nemzeti és nemzetközi exportjogszabályt és -előírást. Ezek a jogszabályok a végfelhasználóra, illetve a rendeltetési helyre és a felhasználás céljára vonatkozó korlátozásokat is tartalmaznak. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exporting webhelyen olvasható.

Vissza a lap tetejére

14.   Anyagok, amelyeket a Microsoft licencbe ad Önnek

 • Multimédiás elemek és sablonok. A szolgáltatás használatával Ön hozzáférhet fényképekhez, ClipArt-elemekhez, animációkhoz, hangokhoz, zenei felvételekhez, alakzatokhoz, videoklipekhez, sablonokhoz és a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb letölthető tartalmakhoz („multimédiás elemekhez”). Ebben az esetben a multimédiás elemeket másolhatja és felhasználhatja, valamint saját szoftvertermékének részeként, webhelyeit is beleértve, azokat módosításaival együtt licencbe adhatja, megjelenítheti vagy terjesztheti, de (i) nem értékesítheti, licencelheti vagy terjesztheti a multimédiás elemeket önmagukban vagy olyan gyűjtemény vagy termék részeként, amelyben a termék vagy gyűjtemény elsődleges értékét a multimédiás elemek adják; (ii) nem engedélyezheti termékének vásárlói számára a multimédiás elemek licencbe adását vagy terjesztését; (iii) nem adhatja licencbe és nem terjesztheti azokat a multimédiás elemeket, amelyek azonosítható személyek, hatóságok, jelképek, monogramok, emblémák, védjegyek vagy jogi személyek ábrázolását tartalmazzák, sem kereskedelmi céllal, sem azért, hogy ily módon valamely termék, szervezet vagy tevékenység támogatását vagy Önnel való kapcsolatát kifejezze, vagy arra utaljon; valamint (iv) nem alkothat a multimédiás elemek felhasználásával a létrehozás időpontjában érvényben levő törvények szerint szeméremsértőnek vagy megbotránkoztatónak minősülő műveket.

  Ha a Microsoft Office Online webhelyről (vagy az ennek helyébe lépő webhelyről) szerzi meg a multimédiás elemeket és sablonokat, csak abban az esetben használhatja fel azokat, ha érvényes licenccel rendelkezik a Microsoft Office programcsomaghoz, a csomag egyik programjához, vagy egy olyan Microsoft-szoftvertermékhez, amely tartalmazza a Microsoft ClipArt gyűjteményt vagy a Microsoft médiatárat (vagy a Microsoft médiatárat a Microsoft részéről felváltó szoftverterméket).

 • Dokumentumok. Ön hozzáférhet bizonyos, a szolgáltatásról szóló információkhoz, például tanulmányokhoz, tudásbázis-cikkekhez, adatlapokhoz és GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) dokumentumokhoz („dokumentumok”). A dokumentumokat csak tájékozódás céljából használhatja. Ön nem másolhatja, nem terjesztheti, nem módosíthatja a dokumentumokat, továbbá nem hozhat létre azok alapján származékos munkákat. A helyi jogszabályok által erre hivatalosan feljogosított oktatási intézmények letölthetik és lemásolhatják a dokumentumokat, kizárólag az osztályteremben történő terjesztésre.

 • Korlátozások. A licenc általi jogosultság a szolgáltatás által biztosított multimédiás elemek, sablonok és dokumentumok használatára nem tartalmazza a szolgáltatás és a Microsoft által birtokolt, működtetett, licencbe adott vagy felügyelt webhely kialakításának és elrendezésének licencét. Tilos a szolgáltatásból származó bármely embléma, grafika, hang vagy kép másolása vagy ismételt továbbítása, kivéve, ha a Microsoft erre kifejezetten engedélyt ad. A Microsoft és beszállítói nem garantálják a multimédiás elemek, sablonok és dokumentumok pontosságát, és hogy azok megfelelnek az Ön igényeinek. Ezek feltüntetése a szolgáltatásban nem jelent jóváhagyó minősítést a Microsoft részéről. A szolgáltatásban elérhető semmiféle tartalom sem tekintendő szaktanácsadásnak, ideértve, nem korlátozó jelleggel, a befektetési, az adózással kapcsolatos és a jogi tanácsokat is.

Vissza a lap tetejére

15.   Windows Live™ ID
A Microsoft Windows Live ID hitelesítő adatokat bocsáthat az Ön rendelkezésére a szolgáltatással való használatra. A Windows Live ID egy többcélú webes hitelesítési szolgáltatás, amely megkönnyíti a bejelentkezést egyes webhelyekre. Ön nem használhat olyan szoftvert vagy hardvert (úgynevezett „multiplexelő” vagy „készletező” szoftvert vagy hardvert), amelynek segítségével csökkenthető az adott időpontban a Windows Live ID rendszert közvetlenül elérő vagy használó felhasználók száma. Kizárólag Ön felelős a Windows Live ID rendszerben részt vevő harmadik felekkel (ideértve a hirdetőket is) létrejövő mindennemű ügyletért, beleértve az ilyen ügyletekhez kapcsolódó áru vagy szolgáltatás teljesítését és az azért való fizetést is. A jelen szerződés vonatkozik minden olyan esetre, amikor Ön eléri vagy használja a Windows Live ID hitelesítő adatokat. Amikor Ön a Windows Live ID használatával ér el valamely webhelyet vagy szolgáltatást, akkor az adott webhely, illetve szolgáltatás használati feltételei is vonatkozhatnak Önre. Kérjük, olvassa el a felkeresni kívánt összes webhely vagy szolgáltatás használati feltételeit.

Vissza a lap tetejére

16.   Külső felekkel való kapcsolatai
Ha a szolgáltatáson keresztül bármit harmadik féltől (beleértve a harmadik fél által kínált szolgáltatásokat is) megszerez, tudomásul veszi, hogy ezekre a dolgokra vonatkozóan Ön közvetlenül a harmadik féllel áll kapcsolatban, nem a Microsofttal. Amennyiben Ön olyan igénnyel lép fel, amely harmadik féllel való viszonyához kapcsolódik vagy arra utal, igényével csak a harmadik féllel szemben léphet fel, a Microsofttal szemben ilyen igénnyel nem léphet fel még abban az esetben sem, ha a Microsoft a harmadik fél kínálatának számlázásában közreműködött. Kizárólag Ön felelős a szolgáltatáshoz kapcsolódóan harmadik felekkel létrejövő mindennemű ügyletért, beleértve

 • az ilyen ügyletekhez kapcsolódó áru vagy szolgáltatás szállítását/teljesítését és az azért való fizetést is,

 • a megrendelések feldolgozását és ellenőrzését, a megrendelés kifizetését és az egyéb tranzakciókat,

 • a megrendelésekkel és a tranzakciókkal kapcsolatos ügyféltámogatást (például elveszett megrendelések, számlázási jogviták, kifizetések stb.),

 • valamennyi, ezekből a megrendelésekből és tranzakciókból származó és azokkal kapcsolatos adó megállapítását, összegyűjtését és átutalását az illetékes hatóság részére

 • bármilyen harmadik féltől származó termék vagy szolgáltatás megvásárlását vagy használatát Ön vagy a kapcsolódó fiókok felhasználói által.

Ön kijelenti és vállalja, hogy:

 • az Ön áltat hirdetett, értékesített és terjesztett termékek és szolgáltatások értékesítése és terjesztése törvényes, és nem sérti a jelen szerződést,

 • Ön rendelkezik valamennyi, az Ön által kínált termékek és szolgáltatások értékesítéséhez, terjesztéséhez és hirdetéséhez szükséges licenccel,

 • valamennyi értékesítés és hirdetés megfelel az alkalmazandó jognak és

 • Ön betart minden alkalmazandó jogszabályt és szabályzatot (beleértve az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat és a harmadik felektől származó adatok gyűjtésére vonatkozó szabályozásokat).

Vissza a lap tetejére

17.   Visszajelzések
Amennyiben Ön a Microsoft részére visszajelzést küld a szolgáltatásról, Ön díjmentesen biztosítja a Microsoft részére a visszajelzés bármilyen módon és bármilyen célból történő felhasználásának, megosztásának és hasznosításának jogát. Ezenkívül Ön a harmadik feleknek díjmentesen biztosítja azokat a szabadalmi jogokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy lehetővé tegyék saját termékeik, technológiáik vagy szolgáltatásaik számára az együttműködést egy – az Ön visszajelzését magában foglaló – Microsoft-termék vagy -szolgáltatás bármely alkotórészével, illetve az ilyen alkotórészek használatát. Ön nem küld olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó licencfeltételek értelmében a Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét vagy dokumentációját, mert a szoftver vagy dokumentáció magában foglalja az Ön visszajelzését. Ezek a rendelkezések a jelen szerződés érvényességének lejárata után is érvényben maradnak.

Vissza a lap tetejére

18.   A Microsoft által Önnek küldött értesítések; Az Ön által a Microsoftnak küldött értesítések.
A jelen szerződés elektronikus formában kerül elfogadásra. A Microsoft kötelezte magát, hogy a szolgáltatással kapcsolatban bizonyos információkat biztosítson Önnek, a Microsoftnak jogában áll az ilyen jellegű információkat elektronikus úton eljuttatni Önnek. Lehetnek törvényi kötelezettségeink, amelyek értelmében további információt kell küldenünk Önnek a szolgáltatással kapcsolatban. Ezt az információt eljuttathatjuk Önhöz elektronikus úton.

A Microsoft a következő módokon juttathatja el Önhöz a szükséges adatokat:

 • a szolgáltatásnál való regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail üzenetben, vagy

 • az Ön honlapján; ez esetben a Microsoft először e-mail értesítést küld Önnek, hogy felhívja a figyelmét a honlapon található értesítésre.

Az értesítéseket a Microsoft az adott üzenet elküldésének napjától számítva megérkezettnek tekinti. Amíg Ön eléri és használja a szolgáltatást, Önnek rendelkeznie kell az ilyen értesítések fogadásához szükséges hardver- és szoftvereszközökkel. Amennyiben Ön nem járul hozzá az elektronikus értesítések fogadásához, úgy fel kell hagynia a szolgáltatás használatával.

Ön a honlapján, vagy a https://billing.microsoft.com webhelyen megadott módon küldhet értesítéseket a Microsoft részére.

Vissza a lap tetejére

19.   A garancia kizárása
A Microsoft nem vállal garanciát a szolgáltatás vagy a szolgáltatás által elért eredmények megbízhatóságára, pontosságára és időbeliségére vonatkozóan. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásban alkalmazott biztonsági mechanizmusok szükségszerű korlátozásokkal rendelkeznek, és hogy Ön felelős annak megállapításáért, hogy a szolgáltatás megfelel-e az Ön igényeinek.

A Microsoft a szolgáltatást „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „adott elérhetőség mellett” biztosítja. Ön a szoftvert saját felelősségére használja. A jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben a Microsoft-felek nem nyújtanak semmiféle kifejezett garanciát, jótállást vagy feltételt. A helyi törvények szerint Ön további jogokkal is rendelkezhet, amelyeket ez a szerződés nem módosíthat. A vonatkozó jogszabályok keretei között elzárkózunk minden egyéb vélelmezett garanciavállalástól és feltételtől a forgalomképességre, az adott célra való alkalmazhatóságra, a szakszerűségre, a jogbitorlás-mentességre és a kielégítő minőségre vonatkozóan is.

Vissza a lap tetejére

20.   A felelősség korlátozása
A Microsoft-felektől csak közvetlen kár esetén, a szolgáltatás egyhavi előfizetési díjának, vagy 5 USD összegnek megfelelő mértékben kaphat kártérítést (a magasabb összeg alkalmazandó). A törvény által megengedett maximális mértékig érvényes korlátozás, hogy Ön nem kaphat kártérítést semmilyen egyéb kárért a Microsoft-felektől, ideértve a következményi, az üzleti haszon elmaradásából eredő, a különleges, a közvetett és a járulékos károkat is.

Ez a korlátozás mindenre vonatkozik, amely kapcsolatos a következőkkel:

 • a szolgáltatás,

 • harmadik fél webhelyén, harmadik fél programjában található tartalom (a kódot is beleértve), valamint harmadik fél magatartása,

 • a szolgáltatás elérését vagy használatát akadályozó körülmények vagy vírusok,

 • a szolgáltatás és más szolgáltatások, szoftverek és hardverek inkompatibilitása,

 • a szolgáltatással összefüggésben végzett adatátviteli műveletek vagy tranzakciók pontos vagy időben történő kezdeményezése, lebonyolítása vagy végrehajtása okán bekövetkező késés vagy mulasztás, és

 • szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megszegésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos igény.

A korlátozás akkor is érvényes, ha:

 • ez a jogorvoslat nem kártalanítja Önt teljes mértékben a veszteségeiért, vagy nem tudja betölteni alapvető rendeltetését, vagy

 • a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.

Egyes államok nem teszik lehetővé a járulékos vagy következményi károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre. Ezenkívül előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás azért nem vonatkozik Önre, mert tartózkodási helyének országa/térsége vagy területe nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

Vissza a lap tetejére

21.   Az igényeket egy éven belül be kell jelenteni
Az alkalmazandó jog keretei között a jelen szerződéssel vagy a szolgáltatással kapcsolatos igényeket egy éven belül kell bejelenteni. Az egy év számítása attól a naptól kezdődik, amikor az igényt először be lehetett volna jelenteni. Amennyiben az igény bejelentésére ezen időn belül nem kerül sor, úgy az igény véglegesen elévül. Ez egyaránt vonatkozik Önre és jogutódaira. Hasonló módon vonatkozik a Microsoft vállalatra, jogutódaira és arra a félre, amelyre a Microsoft a szerződést esetleg átruházta.

Vissza a lap tetejére

22.   A Microsoft vállalat, az alkalmazandó jog és a jogviták rendezésének helye

A jelen szerződés Ön és az országának vagy térségének megfelelő Microsoft vállalat között jött létre. Az alábbi táblázatból válassza ki az Ön lakhely szerinti országát/térségét (ha a szolgáltatásra önálló természetes személyként regisztrál), vagy cégének székhelye szerinti országot/térséget (ha a szolgáltatásra a cége nevében regisztrál). Mellette megjelenik az Önnel szerződést kötő Microsoft vállalat, az alkalmazandó jog és a Microsoft vállalattal történő jogviták rendezésének helye.

Válassza ki a lakóhelyének vagy a cége székhelyének megfelelő országot vagy térséget

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

A jelen szerződés értelmezésére és az annak megszegésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel, illetve a károkozással kapcsolatos bármely igényt is, az Ön lakóhelye államának törvényei irányadók az Amerikai Egyesült Államokban, illetve amennyiben Ön nem az Amerikai Egyesült Államokban lakik, úgy annak az országnak/térségnek a törvényei az irányadók, amelyben Ön igénybe veszi az általunk nyújtott szolgáltatást. Ön és a Microsoft a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvita esetére ezúton visszavonhatatlanul aláveti magát az Amerikai Egyesült Államok Washington államának King megyei állami vagy szövetségi bíróságai kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

Microsoft Luxembourg S.a.r.l.
20 Rue Eugene Ruppert
Immeuble Laccolith, 1st Floor
Luxembourg 2543

A jelen szerződés értelmezésére és az annak megszegésével kapcsolatos igények tekintetében Luxemburg jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel, illetve a károkozással kapcsolatos bármely igényt is, annak az országnak/térségnek a törvényei az irányadók, amelyben Ön igénybe veszi az általunk nyújtott szolgáltatást. Ön és a Microsoft a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvita esetére ezúton visszavonhatatlanul aláveti magát Luxemburg bíróságai kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

Microsoft Company Ltd (MSKK)
Odakyu Southern Tower,
2-2-1 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo 151-8583
Japan

A jelen szerződést, valamint a jelen szerződésből származó vagy a jelen szerződéssel kapcsolatos ügyeket illetően Japán törvényei az irányadók. Ön és a Microsoft ezúton visszavonhatatlanul aláveti magát Tokió körzeti bírósága kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

Microsoft Operations, Pte Ltd
1 Marina Boulevard
#22-01 One Marina Blvd
Singapore 01898

A jelen szerződést illetően Szingapúr törvényei az irányadók. A jelen szerződésből eredően vagy annak kapcsán felmerülő bármely vitában, beleértve a szerződés létezését, érvényességét vagy megszüntetését, a szingapúri választottbírósági testület illetékes az eljárásra és a végleges döntéshozatalra a szingapúri Nemzetközi Választottbírósági Központ (Singapore International Arbitration Center) egyeztetési szabályainak megfelelően, amelyek hivatkozás útján a jelen pont részét képezik. A döntőbíróság a SIAC elnöke által kinevezett egy választottbíróból áll. A választottbírósági eljárás nyelve az angol. A választottbíró döntése végleges, kötelező érvényű és vitathatatlan, bármely országban vagy térségben felhasználható ítélet alapjaként.

Microsoft Regional Sales Corporation, az Egyesült Államok Nevada államának jogszabályai szerint alapított vállalat, amely Szingapúrban fiókszervezettel rendelkezik, üzleti tevékenységének elsődleges helyszíne:
438B Alexandra Road,
#04-09/12, Block B,
Alexandra Technopark
Singapore, 119968

A jelen szerződést illetően Washington állam törvényei az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. A jelen szerződésből eredően vagy annak kapcsán felmerülő bármely vitában, beleértve a szerződés létezését, érvényességét vagy megszüntetését, a szingapúri választottbírósági testület illetékes az eljárásra és a végleges döntéshozatalra a szingapúri Nemzetközi Választottbírósági Központ (Singapore International Arbitration Center) egyeztetési szabályainak megfelelően, amelyek hivatkozás útján a jelen pont részét képezik. A döntőbíróság a SIAC elnöke által kinevezett egy választottbíróból áll. A választottbírósági eljárás nyelve az angol. A választottbíró döntése végleges, kötelező érvényű és vitathatatlan, bármely országban vagy térségben felhasználható ítélet alapjaként.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

A jelen szerződést illetően Washington állam törvényei az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Az Amerikai Egyesült Államok Washington államának King megyéjében működő állami és szövetségi bíróságok hatásköre nem kizárólagos.

Microsoft Korea, Inc.
POSCO Bldg
8th Floor
892 Daechi 4-Dong
Kangnam-Gu
Seoul, Korea 135-777

A jelen szerződést illetően a Koreai Köztársaság törvényei az irányadók. Ön és a Microsoft ezúton visszavonhatatlanul aláveti magát Szöul körzeti bírósága kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

Microsoft Taiwan Corporation
8F, No 7 Sungren Road
Shinyi Chiu, Taipei
Taiwan 110

A jelen szerződést illetően Tajvan törvényei az irányadók. Ön és a Microsoft a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvita esetére ezúton visszavonhatatlanul Tajpej körzeti bíróságát jelöli ki elsőfokú bíróságként.

Vissza a lap tetejére

23.   A szerződés értelmezése
A jelen szerződés feltételei a vonatkozó törvények keretei között a legteljesebb mértékben alkalmazandók. Valamely bíróság rendelkezhet úgy, hogy a jelen szerződés egyes részei az itt rögzített formában nem érvényesíthetők. Ebben az esetben a végrehajthatatlan rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely a legközelebb áll az eredeti rendelkezés céljához. A szerződés többi része továbbra is változatlanul hatályban marad. A jelen szerződés, a Microsoft által közzétett valamennyi viselkedési szabályzattal és egyéb közleménnyel együtt képezi az Ön és a Microsoft között létrejövő teljes megállapodást a szolgáltatást illetően. A jelen szerződés hatályon kívül helyez minden más, a szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozó szerződést és nyilatkozatot. Amennyiben Önnek bármiféle titoktartási kötelezettsége van a szolgáltatással kapcsolatban, úgy azok a kötelezettségei továbbra is érvényben maradnak (például ha Ön egy szolgáltatás kibocsátás előtti változatának tesztelője volt). A szerződésben szereplő szakaszcímek nem korlátozzák a szerződés egyéb rendelkezéseit.

Vissza a lap tetejére

24.   Átruházás
A Microsoft ezt a szerződést részben vagy egészében bármikor átruházhatja anélkül, hogy ezt Önnek előre jelezné. Ön nem jogosult másik félre átruházni a szerződést vagy annak bármely részét. Minden erre vonatkozó próbálkozás érvénytelennek minősül. Dönthet viszont úgy, hogy felhagy a szolgáltatás használatával. Ezt követően a másik fél létrehozhat saját fiókot a szolgáltatáshoz, és szerződést köthet a Microsoft vállalattal.

Vissza a lap tetejére

25.   Vis major
A Microsoft nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy a jelen szerződés megszegéséért, amely a Microsoft ésszerű felelősségén kívül történő eseményből adódik, ideértve a háborút, megszállást, áramszüneteket, terroristatámadásokat, földrengéseket és vis major eseteket.

Vissza a lap tetejére

26.   Figyelmeztetések
Tőzsdei árfolyamadatok
A szolgáltatáson megjelenő árfolyam-információk szolgáltatója az S&P ComStock, Inc. Ahol ez nincs ettől eltérően feltüntetve, az árfolyamadatok legalább 20 perccel késleltetve jelennek meg (a NASDAQ árfolyamadatok legalább 15 percet késnek). A „valós idejűként” („real-time”) megjelölt árfolyamok az S&P ComStock, Inc. vállalattól való megérkezésüket követően azonnal hozzáférhetők. A valós idejű árfolyamok Ön általi tényleges fogadásának idejét befolyásolhatják az internetes adattovábbítás késedelmei vagy más okok is. Minden részvényárfolyam mellett fel van tüntetve az utolsó kötés időpontja („time of last trade”), amely az adat időszerűségét mutatja.

Az S&P ComStock, Inc. („ComStock”) és partnerei által nyújtott minden információ (a továbbiakban: „ComStock információ”) tulajdonosa vagy licencjogosultja a ComStock és annak partnerei, és a felhasználóknak kizárólag személyes felhasználás céljára engedélyezett a ComStock információ tárolása, kezelése, elemzése, újraformázása, kinyomtatása vagy megjelenítése. A felhasználók számára minden esetben tilos a ComStock információ bármilyen formában, bárki számára történő közzététele, ismételt továbbítása, további terjesztése vagy más formában történő többszörözése, és a felhasználók számára tilos a ComStock információ használata bárminemű üzleti vagy kereskedelmi vállalkozásban vagy azzal összefüggésben, ideértve korlátozás nélkül az értékpapír-forgalmazó, befektetési, könyvviteli, banki, jogi vagy médiavállalkozásokat vagy cégeket is. Javasoljuk, hogy mielőtt a ComStock információ alapján értékpapír-ügyletet hajtana végre, az árinformáció ellenőrzéséhez forduljon brókeréhez vagy más pénzügyi képviselőjéhez. A ComStock és társvállalatai ezúton kizárnak a ComStock információra vonatkozó mindennemű kifejezett vagy vélelmezett garanciavállalást és szavatosságot (ideértve korlátozás nélkül az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó összes garanciát). A ComStock információ a felhasználóknak „adott állapotban” kerül szolgáltatásra. A ComStock és partnerei minden felhasználóval és bárki mással szemben az októl függetlenül kizárnak mindennemű felelősséget a ComStock információ folytonosságának hiányáért, az információ pontatlanságáért, hibájáért vagy hiányosságáért, illetve az ezekből eredő (közvetlen, közvetett, következményes, büntethető vagy feltűnően jogellenes) károkozásért.

Szerzői jogi figyelmeztetés
A szolgáltatás teljes tartalmára vonatkozóan a szerzői jog tulajdonosa a Microsoft Corporation és/vagy beszállítói. Copyright © 2007 Microsoft Corporation és/vagy beszállítói, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Amerikai Egyesült Államok. Minden jog fenntartva.

A szerzői jogok tiszteletben tartása
Tartsa tiszteletben a művészek és alkotók jogait. A zenei, fényképes és videotartalmak a szerzői jog által védettek lehetnek. A tartalomban megjelenő személyek jogosultak lehetnek a megjelenésük szabályozására. Mások tartalmait nem oszthatja meg, kizárólag abban az esetben, ha Ön rendelkezik a jogokkal, a tulajdonos engedélyével, vagy ha a megosztás egyéb módon jogszerű.

Védjegyek
A Microsoft név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A védjegyekről további információt a következő webhelyen talál: http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések
Az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkének 512(c)(2) szakasza értelmében az állítólagos szerzői jogsértéssel kapcsolatos bejelentéseket a Microsoft Kijelölt Ügynökének kell továbbítani. Az ismertetett eljárási rendnek nem megfelelő kérdésekre nem fogunk válaszolni. Lásd a Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement (A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések) című (angol nyelvű) ismertetőt.

Vissza a lap tetejére

27.   Tartománynév-szolgáltatás

 • Szolgáltatás. Amennyiben Ön a szolgáltatás segítségével tartománynevet jegyez be, újít meg vagy visz át, a Microsoft egy hivatalos regisztrációs szervvel, a Melbourne IT Limited céggel lépteti Önt kapcsolatba. A Melbourne IT vagy egy másik hivatalos regisztrációs szerv köteles a tartománynév bejegyzésére, megújítására, illetve átvitelére. Az általános felső szintű tartományokkal („gTLD”) és az országkód szerinti felső szintű tartományokkal („ccTLD”) kapcsolatos tartományszolgáltatási szerződések („Tartományszolgáltatási szerződések”) Ön és a Melbourne IT vagy egy másik hivatalos regisztrációs szerv között jönnek létre, nem pedig Ön és a Microsoft között. A Tartományszolgáltatási szerződések a tartománynév bejegyzésére, megújítására és átvitelére vonatkoznak. Az Ön általi tartománynév-használatra emellett az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Kijelölt Nevek és Számok Internetes Társasága – „ICANN”) társaság irányelvei is vonatkoznak. Ezek az irányelvek tartalmazzák az ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (A tartománynevekkel kapcsolatos egységes vitarendezési irányelvek) irányelveit, amelyek a http://www.icann.org/udrp/#udrp webhelyen találhatók.

 • A Microsoft nem felügyeli az Ön által bejegyezni vagy megújítani kívánt tartománynevek elérhetőségét. Ön kijelenti és vállalja, hogy az Ön által a szolgáltatás és a Melbourne IT cég segítségével bejegyzett, megújított vagy átvitt tartománynevek nem sértik harmadik fél jogait.

 • Nyilvános adattár. Ön tudomásul veszi, hogy a Melbourne IT összegyűjti és egy nyilvános adattárban elhelyezi az Ön kapcsolatfelvételi adatait, tehát az Ön nevét, postacímét, telefonszámát és e-mail címét.

 • A szolgáltatás felmondása. A szolgáltatásra való regisztráció első 5 napja kivételével, abban az esetben, ha Ön vagy a Microsoft felmondja a szolgáltatást, a tartománynév bejegyzett marad az adott évre. Ennek ellenére a tartománynév nem működik tovább a szolgáltatással. Nem működik továbbá az e-mail szolgáltatással sem, és nem mutat az Ön webhelyére. Miután a Microsoft vagy Ön felmondta a szolgáltatást, Ön felelős a tartománynév megújításáért és a szükséges megújítási díj kifizetéséért. A szolgáltatás felmondásával felmondási díj is járhat, és Ön köteles valamennyi, az adott ajánlatot bemutató anyagokban meghatározott felmondási díj kifizetésére. A szolgáltatás felmondása nem befolyásolja az Ön számlázási fiókjára érkező valamennyi díj és felmondási díj kifizetésének kötelezettségét.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×