Microsoft Office Access 2007 – Áttekintés

Az Office Access 2007 nem igényel alapos adatbázis-ismereteket. A Microsoft Office Fluent felhasználói felületével és interaktív tervezési funkcióival lehetővé teszi az adatok gyors és egyszerű nyilvántartását, illetve jelentések készítését. Az előre kidolgozott adatbázis-megoldásokkal gyorsan el lehet kezdeni a munkát: ezek módosíthatók és az üzleti igényekhez igazíthatók. Az adatokat űrlapokból, üzenetekből vagy külső alkalmazásokból lehet összegyűjteni. Lehetőség van részletes részletes kimutatások oly módon való elkészítésére és szerkesztésére, amely a döntéshozatal szempontjait szolgálja azzal, hogy az adatokat rendezett, szűrt és csoportosított formában jelenítik meg. Az adatok megosztását szolgálja, hogy az Office Access 2007-fájlok áthelyezhetők a Microsoft Windows SharePoint Services-webhelyekre: ott ellenőrizhetők az adatok múltbeli változásai, a törölt adatok visszanyerhetők, beállíthatók az adat-hozzáférési engedélyek, és rendszeres időközönként biztonsági másolatot is lehet készíteni.

Üdvözöljük!

Az Office Access 2007 egész könyvtárat kínál előre kidolgozott adatbázisokból, hogy az érdemi munkát gyorsan el lehessen kezdeni.

Kapcsolódó műveletek

Az adatok nyilvántartásának gyors megkezdése

Nagy információtartalmú jelentések létrehozása és adaptálása

A nyilvántartott adatok megosztása másokkal

A bizalmas adatok kezelése és ellenőrzése

Az adatok nyilvántartásának gyors megkezdése

Lásson azonnal munkához az Office Access 2007 eredményközpontú funkcióival!

 • Előre kidolgozott megoldások:    Az új Első lépések képernyő sokféle előre kidolgozott adatbázis-megoldást kínál. Ezek azonnal használatba vehetők a címek, az események, az ügyek, a tárgyi eszközök stb. nyilvántartására, de alkalmazhatók további fejlesztésre és finomításra váró sablonként is: hozzáigazíthatók a nyilvántartani kívánt adatokhoz, illetve testreszabhatók a nyilvántartás módjának megfelelően. A Microsoft Office Online webhelyen idővel további alkalmazássablonok jelennek majd meg, és az Első lépések ablak is tájékoztatást ad róluk.

 • Office Fluent felhasználói felület:    Az Office Access 2007 külseje is megújult: így egyszerűbben lehet adatnyilvántartó alkalmazásokat (Access adatbázis-megoldásokat) létrehozni, módosítani, illetve dolgozni velük. Az új Office Fluent felhasználói felület környezetérzékeny, és leginkább a hatékonyságra, illetve az adatok könnyű áttekintésére összpontosít. A programnak csaknem 1000 parancsa van, az új Fluent felhasználói felület azonban csak azokat jeleníti meg, amelyek lényegesek az aktuális feladat elvégzésében. A lapfülekkel tagolt ablakos nézet, az állapotsor, a gördítősávok és a címsor pedig korszerű külsőt kölcsönöz az Office Access 2007 programra épülő alkalmazásoknak.

 • Továbbfejlesztett navigáció:    Az új navigációs ablak teljes képet ad a táblákról, az űrlapokról, a lekérdezésekről és a kimutatásokról. Az adott táblához tartozó összes űrlap és kimutatás rendszerezése és megtekintése végett egyéni csoportok is létrehozhatók.

 • Táblák gyors létrehozása:    Az Office Access 2007 megkönnyíti a táblák adatlapon való létrehozását és testreszabását. Az adatokat adatcellákba írhatja – csakúgy, mint a Microsoft Office Excel programban. Amikor új értéket ír be, az Office Access 2007 automatikusan új mezőt vesz fel, és meghatározza az adattípust (dátum, szám, szöveg stb.) is. Az új adatlapra egész Excel-táblákat is beilleszthet: az Office Access 2007 automatikusan felépíti az összes mezőt, és felismeri az adattípusokat.

 • Névjegyrekordok importálása a Microsoft Office Outlook 2007 programból:    Az Office Access 2007 lehetővé teszi, hogy az Access és az Office Outlook 2007 névjegyrekordokat adjon át egymásnak. Az Outlook programból névjegyrekordok importálhatók az Office Access 2007 programba. Az Office Access 2007 programból pedig lehetőség van névjegyrekordok exportálására, majd az Office Outlook 2007 programban névjegyként való mentésükre.

Outlook címzettlista

Az Office Access 2007 megújult Office Fluent felhasználói felülettel rendelkezik, és szorosan integrálható az Outlook alkalmazásban nyilvántartott névjegyekkel.

 • Adatok szűrése és rendezése:    Az Office Access 2007 programban egyszerűbb az adatok szűrése, ez pedig segíti az üzleti kérdésekben való tisztánlátást. A szöveges, numerikus és dátumadatokhoz különböző szűrési lehetőségek állnak rendelkezésre. Megkönnyítik például a dátumoszlopok szűrését: mai, tegnapi, múlt heti, következő havi, jövőbeli, múltbeli stb. A szűrés az Office Excel 2007 és az Office Access 2007 programokban egységesen történik, ezért a szükséges adatok megkereséséhez nem kell új módszereket megtanulni.

Access

Az Office Access 2007 megkönnyíti az adatok szűrését, amivel egyértelműbbé válik a válasz az üzleti kérdésekre.

 • Munka többértékű mezőkkel:    Az Office Access 2007 program összetett adattípusokat is támogat. Olyan oszlopokat is meg lehet adni, amelyek egy cellában egynél több értéket is elfogadnak. Ha egy feladatot több személynek osztunk ki, az összes nevet beírhatjuk az adott cellába. A Windows SharePoint Services technológia kompatibilis az ilyen összetett adattípusokkal, amely biztosítja, hogy ugyanazok az adatok a helyi és a webes adattárakban egyformán felhasználhatók.

 • Dokumentumok és fájlok csatolása az adatbázishoz:    Az alkalmazások a korábbiakhoz képest érdekesebb és hasznosabb adatokat tartalmazhatnak. Az adattár egy adott rekordjához több fájlt– képeket, dokumentumokat vagy számolótáblákat– is lehet csatolni: ezek könnyen kezelhető hivatkozások formájában jelennek meg. Ha a fájl nincs tömörítve, az Office Access 2007 program automatikusan tömöríti a merevlemez-terület jobb kihasználása érdekében.

 • Interaktív űrlapok tervezése:    Az Office Access 2007 alakhű (WYSIWYG) űrlapszerkesztési felülettel rendelkezik. A képernyőn valós időben tervezheti meg és módosíthatja az űrlapok elrendezését, az űrlapot pedig a fejlesztés alatt is megtekintheti működés közben. Az alakhű tervezőfelülettel igen gyorsan lehet űrlapokat felépíteni, így több időt tölthet érdemi munkával, és kevesebbet kell törődnie tervezési és formázási problémákkal.

 • Rich text formátum.    Félkövér szöveg? Dőlt betűk? Semmi probléma. Az Office Access 2007 támogatja a formázott szöveg használatát a táblák adataiban.

Űrlapszerkesztés az Office Access 2007 alkalmazásban

Az űrlapok szerkesztése az Office Access 2007 interaktív tervezési üzemmódjában valódi alakhű munkát tesz lehetővé.

Vissza a lap tetejére

Nagy információtartalmú jelentések létrehozása és adaptálása

Az Office Access 2007 segítségével a káosznak értelmet lehet adni. Az adatokat nagy információtartalmú kimutatásokban egyesíthetők, ami lehetővé teszi megalapozottabb döntések meghozatalát.

 • Interaktív jelentésszerkesztő üzemmód:    Az Office Access 2007 újdonsága az is, hogy a kimutatás létrehozása közben figyelni lehet, hogyan fognak megjelenni benne az adatok. Az új, alakhű (WYSIWYG) felület segítségével közvetlenül alakíthatja a kimutatás elrendezését, miközben a kimutatástervezőben az adatok között böngész. A kimutatást nem szükséges végigfuttatni, hogy kiderüljön, hogyan jelennek meg az adatok az adott oldalon. Ez megkönnyíti a tetszetős kimutatások létrehozását, és időt is megtakarít.

 • Interaktív tallózás a jelentések között:    Az új jelentéstallózó módban a felhasználói jelentések is könnyebben elérhetők. A CTRL+F billentyűkombinációval keresni lehet a rekordok között, illetve átmásolhatók más alkalmazásokba is, illetve maguk a rekordok is beolvashatók szerkesztésre. Az új szűrőfunkcióval jobban átláthatók a döntéshozatalt megalapozó adatok.

 • Adatok csoportosítása a jelentésekben:    A továbbfejlesztett Csoportosítás ablaktábla áttekinthető módon jeleníti meg az adatcsoportokat, így a változtatásokat menet közben is meg lehet tekinteni a kimutatásokban. A jelentésekhez könnyen hozzáadhatók az adatok elemzését segítő összegek, részösszegek, számlálók és más elemek. Az adatok egy vagy több rétegbe is csoportosíthatók, és részösszegek is rendelhetők hozzájuk.

Jelentések szerkesztése az Office Access 2007 programban

Az Office Access 2007 interaktív tervező módjában a jelentések szerkesztése közben könnyen kezelhető csoportosítási és szerkesztési lehetőségek állnak rendelkezésre.

Vissza a lap tetejére

A nyilvántartott adatok megosztása másokkal

Az Office Access 2007 programmal könnyű adatokat gyűjteni, megosztásuk pedig biztonságosabb és rugalmasabb.

 • Adatgyűjtés az Office Outlook 2007 programmal:    A Office Access 2007 egyszerűbbé teszi az adatok gyűjtését. Az adatgyűjtő űrlapot a Microsoft Office InfoPath 2007 vagy az e-mailek törzsében található HTML-tartalom alapján automatikusan építi fel. Az űrlapot a címzetteknek az Outlook-névjegyek között vagy magában az Access programban tárolt e-mail címekre lehet elküldeni. Az Office Outlook 2007 feldolgozza a beérkező űrlapokat, és az adatokat az Office Access 2007 adattárba menti– ezzel újragépelés nélkül frissíti az adatokat a nyilvántartó alkalmazásban.

Adatgyűjtés az InfoPath alkalmazással

Adatok gyűjtése e-mailen keresztül az Office Access 2007 által generált InfoPath- (vagy HTML-) űrlapokkal.

 • Közös munka a weben a Windows SharePoint Services segítségével:    A Windows SharePoint Services programra épülő webhelyek olyan helyet kínálnak, ahol a munkacsoport tagjai kommunikálhatnak egymással, megoszthatnak dokumentumokat, és együtt dolgozhatnak projekteken. Az Office Access 2007 programmal lehetőség van Access-fájlok könyvtárakban való közzétételére. Az alkalmazást át is lehet helyezni a Windows SharePoint Services rendszerbe, tehát az adatok és az előtér-adatbázis a kiszolgálóra helyezhető, hogy a munkacsoport könnyen, webböngésző programmal kapcsolódhasson hozzá. Az űrlapok, kimutatások és adatok a Windows SharePoint Services rendszerben közvetlenül megtekinthetők, frissíthetők és törölhetők is, a beállított engedélyeknek megfelelően.

 • Windows SharePoint Services-listák nyilvántartása az Office Access 2007 programmal:    A Windows SharePoint Services-listákban levő adatokat a számítógépre telepített Office Access 2007 ügyfélprogrammal is nyilván lehet tartani.

 • Hálózati kapcsolat nélküli munka a Windows SharePoint Services-listákkal:    Az Office Access 2007 segítségével hálózati kapcsolat nélkül is dolgozhat a Windows SharePoint Services rendszerrel. Amikor utazik, hordozható számítógépére mentheti az adott SharePoint-lista helyi példányát, és ott szerkesztheti vagy lekérdezheti – pontosan úgy, mint a szokásos Office Access 2007-táblákat. A SharePoint-listákat alkalmazó űrlapok és kimutatások teljesen interaktívak. Amikor hordozható számítógépét ismét a hálózatra csatlakoztatja, az Office Access 2007 szinkronizálja a helyi listát a hálózatban elérhető listával.

 • Integráció a Windows SharePoint Services rendszer munkafolyamataival:    Az Office Access 2007 programot használó tartalomfejlesztők kihasználhatják a Windows SharePoint Services rendszer munkafolyamat-kezelési szolgáltatásainak üzleti logikáját. Ezzel interaktív munkacsoport-alkalmazások hozhatók létre. A munkafolyamat felhasználható feladatok automatikus kiosztására más felhasználóknak, projektek állapotának kimutatására, valamint annak biztosítására, hogy a feladatokat időben elvégezzék. A Windows SharePoint Services rendszerben létrehozott feladatok az Office Access 2007 és az Office Outlook 2007 programban is megtekinthetők, saját munkastílusának megfelelően.

 • E-mail- és RSS-értesítések:    A felhasználók e-mailben értesítést kérhetnek a rekordok hozzáadásáról, törléséről vagy módosításáról. Az RSS (Really Simple Syndication) szolgáltatásra feliratkozott felhasználók pedig hírcsatorna-listákra is előfizethetnek az Office Outlook 2007 programban.

 • Mobil csatlakozás:    A Windows SharePoint Services-listák mobiltelefonról is elérhetők, így a távoli felhasználók is friss értesüléseket szerezhetnek az üzleti adatok változásairól.

 • A PDF és az XPS formátum támogatása:    Az Office Access 2007 programban készített kimutatások menthetők PDF- (Portable Document Format) vagy XPS- (XML Paper Specification) fájlokba, későbbi nyomtatásra, postázásra vagy e-mailben való kiküldésre. Ha egy kimutatást PDF- vagy XPS-fájlba ment, a kimutatás adatait olyan könnyen terjeszthető formában rögzíti, amely megtart minden formázási jellemzőt, ugyanakkor a kimutatás kinyomtatásához vagy áttekintéséhez nincs szükség az Office Access 2007 programra.

PDF vagy XPS formátumban csak egy bővítmény telepítése után lehet fájlokat menteni a 2007-es Microsoft Office rendszer alkalmazásaiból. További információt a PDF és XPS fájlformátumú fájlok nyomtatása, megosztása és védelme című témakörben talál.

Problémakövetés

Az Office Access 2007-alkalmazások áthelyezhetők a Windows SharePoint Services rendszerbe. Ez lehetővé teszi, hogy az adatokat webböngészőn keresztül is el lehessen érni.

Vissza a lap tetejére

A bizalmas adatok kezelése és ellenőrzése

Az Office Access 2007 segítségével könnyebb kiszolgálni az adatkezelési szükségleteket, és az adatok áttekinthetősége is növekszik, méghozzá jól kezelhető környezetben.

 • Fokozott biztonság:    Hogy az Office Access 2007 még biztonságosabb legyen, és még egységesebbé váljon a Microsoft Office 2007 csomag többi programjával, új és továbbfejlesztett biztonsági funkciókat tartalmaz. A bizalmi döntések egy helyen, a Microsoft Office Adatvédelmi központban hozhatók meg. A megbízható helyek megadásával könnyen megbízhatóként lehet kezelni a megnövelt biztonságú mappákban levő adatbázisokat. Az Access program ugyanakkor elindítható a kódok és makrók letiltásával, ami tovább növeli a program használatának biztonságát.

Problémák listája

Az Office Access 2007 program ezen újdonsága lehetővé teszi a rekordok változásainak követését és annak megtekintését, hogy azokat ki hozta létre, ki módosította, illetve ki törölte.

 • Adatok naplózása:    A helyi adatbázisfájlból az adatok informatikus segítsége nélkül is könnyen áttelepíthetők olyan kiszolgálókra, amelyeken a Windows SharePoint Services rendszer működik. Az ilyen kiszolgálókat a szervezet informatikusai felügyelik, ők teszik biztonságossá, illetve végzik el biztonsági mentését a szervezet házirendje szerint.

 • Változatelőzmények:    Ez az újdonság lehetővé teszi a rekordok változásainak követését, és annak megtekintését, hogy ki hozta létre, ki módosította, illetve ki törölte őket. Az is kiderül, hogy mikor történt az adatok módosítása, sőt szükség esetén az adatok korábbi állapota is visszaállítható.

 • Engedélybeállítások:    A Windows SharePoint Services rendszerben azt is meg lehet adni, hogy mely felhasználók férhessenek hozzá az adatokhoz, továbbá lehetőség van korlátozott olvasási vagy akár teljes körű szerkesztési engedélyek megadására.

 • Lomtár:    A Windows SharePoint Services lomtár funkciójával helyreállíthatók a véletlenül törölt adatok.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×