Mezők és vezérlőelemek alapértelmezett értékének beállítása

Mezők és vezérlőelemek alapértelmezett értékének beállítása

Ez a témakör azt ismerteti, hogy hogyan állíthatja be egy Microsoft Office Access 2007-adatbázisban a táblamezők vagy űrlapok vezérlőelemeinek alapértelmezett értékét. A beállított alapértelmezett értékek akkor jelennek meg a mezőben vagy vezérlőelemben, amikor új rekordot hoz létre az adatbázisban.

Tartalom

Az alapértelmezett értékekről

Táblamező alapértelmezett értékének beállítása

Vezérlőelem alapértelmezett értékének beállítása

Lista vagy kombinált lista alapértelmezett sorának beállítása

Példák alapértelmezett értékekre

Az alapértelmezett értékekről

Alapértelmezett értéket akkor vesz fel táblamezőben vagy vezérlőelemben, ha azt szeretné, hogy az új rekordokban automatikusan megjelenjen egy érték; tehát például azt szeretné, hogy az Access automatikusan megadja az aktuális dátumot az új rendelések felvétele során.

Általában a táblamezőknek ad alapértelmezett értéket. Ehhez meg kell nyitnia a táblát Tervező nézetben, majd meg kell adnia egy értéket a mező Alapértelmezett érték tulajdonságában. Ha egy táblamezőben alapértelmezett értéket állít be, az Access ezt az értéket használja a mező alapján létrehozott mezőkre is. Ha egy mezőt nem köt táblamezőhöz, vagy más táblákban lévő adatokra hivatkozik, az alapértelmezett értéket magára az űrlap vezérlőelemére alkalmazza.

Alapértelmezett értéket Szöveg, Feljegyzés, Szám, Dátum/Idő, Pénznem, Igen/Nem és Hiperhivatkozás típusú táblamezőkre alkalmazhat. Ha nem ad meg értéket, a mező null (üres) marad mindaddig, amíg nem ad meg benne értéket. Az alapértelmezett érték meghatározása után az Access minden újonnan felvett rekordra alkalmazza ezt az értéket. Ha szükséges, tetszőlegesen módosíthatja a mezőben megjelenő alapértelmezett értéket, kivéve, ha ezt egy adatérvényesítési szabály megakadályozza.

Vissza a lap tetejére

Táblamező alapértelmezett értékének beállítása

Ha alapértelmezett értéket állít be egy táblamezőnek, a mezőhöz kötött vezérlőelemek is megjelenítik az alapértelmezett értéket.

Alapértelmezett érték beállítása

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt táblára, majd kattintson a Tervező nézet parancsra.

 2. Jelölje ki a módosítani kívánt mezőt.

 3. Az Általános lapon adjon meg egy értéket az Alapértelmezett érték tulajdonságmezőben.

  A megadható értékek a mező adattípusától függenek. Egy Dátum/Idő mezőben például a =Date() kifejezéssel megadhatja, hogy az Access az aktuális dátumot szúrja be. Az alapértelmezett értékekre további példákat láthat majd a jelen témakör Példák alapértelmezett értékekre című szakaszában.

 4. Mentse a módosításokat.

Vissza a lap tetejére

Vezérlőelem alapértelmezett értékének beállítása

Általában csak akkor ad alapértelmezett értéket vezérlőelemnek, ha nem kötötte táblamezőhöz az adott vezérlőelemet, vagy ha egy másik táblában található adatokra hivatkozik.

Alapértelmezett érték beállítása

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt űrlapra, majd kattintson a Tervező nézet parancsra.

 2. Kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt vezérlőelemre, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra, vagy nyomja le az F4 billentyűt.

 3. Kattintson a tulajdonságlap Összes fülére, keresse meg az Alapértelmezett érték tulajdonságot, majd adja meg a kívánt alapértelmezett értéket.

 4. A módosítások mentéséhez nyomja le a CTRL+S billentyűkombinációt.

Vissza a lap tetejére

Lista vagy kombinált lista alapértelmezett sorának beállítása

A listák és a kombinált listák alapértelmezés szerint kétféle listát tudnak megjeleníteni: értéklistákat és keresőlistákat. Az értéklista előre meghatározott listaelemeket használ, amelyek a lista vagy kombinált lista Sorforrás tulajdonságában találhatók. Ezzel szemben a kombinált listák egy keresőmezőből (egy lekérdezéssel más táblák adatait lehívó mezőből) nyerik az adatokat, majd ezeket az adatokat jelenítik meg egy kombinált lista vezérlőelemben.

Értéklisták és keresőlisták esetében is megadhatja, hogy a lista melyik eleme jelenjen meg alapértelmezettként, de a követendő eljárás különbözik. Az alábbiak leírják, hogyan lehet beállítani az alapértelmezett értéket értéklista és keresőlista esetén.

Alapértelmezett érték megadása értéklista esetében

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt űrlapra, majd kattintson a Tervező nézet parancsra.

 2. Kattintson a jobb gombbal a listapanel vagy kombinált lista vezérlőelemre, majd kattintson a Tulajdonságok elemre, vagy nyomja le az F4 billentyűt.

 3. Győződjön meg arról, hogy a Sorforrás tulajdonság tartalmaz egy értéklistát. Az értéklista elemeit dupla idézőjelek fogják közre, és pontosvesszők választják el. Egy értéklista például ilyen lehet: "Jó";"Közepes";"Rossz".

 4. Ha a Sorforrás tulajdonság egy lekérdezést tartalmaz (egy SELECT utasítást tartalmazó karakterláncot), ugorjon a következő lépésekre.

 5. Az Alapértelmezett érték párbeszédpanelen írja be a következőt:

  [vezérlőelem_neve].ItemData(n)

  Ebben az esetben a vezérlőelem_neve a lista vagy kombinált lista vezérlőelem neve, és az n az alapértelmezettként megjeleníteni kívánt listaelem sorszáma. Ha nem tudja a vezérlőelem nevét, nézze meg a Név tulajdonság értékét, amely a tulajdonságlap tetején található

  Tegyük fel például, hogy van egy Tulajdonos nevű kombinált lista vezérlőeleme, és a listában a harmadik értéket szeretné alapértelmezett értékként megjeleníteni. Ekkor a következőt kell beírnia az Alapértelmezett érték tulajdonságmezőbe:

  [Tulajdonos].ItemData(2)

  Azért kell a 2, és nem a 3 értéket megadni, mert az ItemData függvény nulla alapú, azaz nem eggyel, hanem nullával kezdi a sorszámozást.

 6. Mentse a változásokat, majd váltson vissza Űrlap nézetbe. Amikor új rekordot vesz fel az adatbázisban, a kijelölt alapértelmezett érték jelenik meg a listában vagy kombinált listában.

Keresőlista alapértelmezett értékének beállítása

 1. Nyissa meg a keresőmező adatforrásaként szolgáló táblát Adatlap nézetben.

 2. Jegyezze meg a kívánt alapértelmezett értékhez társuló kulcsértéket.

  Megjegyzés: Az Office Access 2007 alapértelmezés szerint elrejti az elsődleges- és idegenkulcs-mezőket. Ha nem látja a kulcsmezőt, kattintson a jobb gombbal a tábla fejlécének valamelyik mezőjébe, kattintson az Oszlopok felfedése parancsra, majd az Oszlop megjelenítése párbeszédpanelen jelölje ki a kulcsmezőt, és kattintson a Bezárás gombra.

 3. Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablakban a keresőmezőt tartalmazó táblára, majd kattintson a Tervező nézet parancsra.

 4. Jelölje ki a keresőmezőt, majd az Általános lap Alapértelmezett érték tulajdonságmezőjében adja meg az 1. és 2. lépésben megjegyzett kulcsértéket. Ez az érték felel meg az alapértelmezettként megjeleníteni kívánt listaelemnek.

  Tegyük fel például, hogy 10 beszállítója van, és szeretné a legtöbbet használt beszállító nevét megjeleníteni alapértelmezettként. Ehhez keresse meg a szállítót egyedileg azonosító kulcsértéket, majd adja meg ezt a kulcsértéket az idegenkulcs-mező Alapértelmezett érték tulajdonságában.

 5. Mentse a módosításokat, váltson Adatlap nézetre, és vegyen fel egy új rekordot. A keresőmezőben azonnal megjelenik az alapértelmezett érték.

Vissza a lap tetejére

Példák alapértelmezett értékekre

Az alábbi táblázat felsorol néhány alapértelmezett értéket, és leírást ad róluk. Ezeket a példákat a saját adataira is alkalmazhatja.

Kifejezés

Alapértelmezett mezőérték

1

1

"Pécs"

Pécs

"Budapest, XI."

Budapest, XI. (figyelje meg, hogy az értéket idézőjelbe kell tenni, ha az írásjeleket tartalmaz)

""

nulla hosszúságú karaktersorozat

Date( )

A napi dátum

=Yes

A „Yes” érték a számítógépen beállított helyi nyelven, „Igen” formában jelenik meg.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×