Megjegyzések hozzáadása, felolvasása és törlése a Wordben képernyőolvasó segítségével

Megjegyzések hozzáadása, felolvasása és törlése a Wordben képernyőolvasó segítségével

A Felolvasás szimbólum a képernyőolvasóknak szánt tartalom felirattal. Ez a témakör az Office képernyővel történő használatát mutatja be

Ez a cikk az Office-akadálymentesítés tartalomcsomag részeként az Office-termékeket képernyőolvasó program segítségével használó felhasználóink számára készült. Általános segítségért keresse fel az Office-támogatás kezdőlapját.

A Word 2016-ban a billentyűzet és a Windows beépített képernyőolvasója, a Narrátor segítségével megjegyzéseket adhat hozzá a Word 2016-dokumentumokban. A megjegyzésekkel módosításokat javasolhat, és megjelölhet problémákat nyomon követésre. Egyszerűen törölheti a megjegyzéseket olvasás után, vagy válaszolhat rájuk.

Megjegyzések: 

 • Az Office 365 új funkcióit fokozatosan tesszük elérhetővé az Office 365 előfizetői számára, ezért előfordulhat, hogy az Ön által használt appban még nem találhatók meg. Az új funkciók gyorsabb beszerzéséről további információt a Mikor kapom meg a legújabb funkciókat az Office 365-höz készült Office 2016-ban? című témakörben talál.

 • A billentyűparancsokról további információt A Windows rendszeren futó Microsoft Word billentyűparancsai című témakörben talál.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy Ön a Windows beépített Narrátor képernyőolvasóját használja. A Narrátor használatáról A Narrátor használatbavétele című témakörben olvashat bővebben.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy ezt az appot PC-vel használja. Bizonyos navigációs elemek és kézmozdulatok Windows Phone-telefonon és -táblagépen eltérők lehetnek.

Tartalom

Megjegyzés hozzáadása

Hozzáadhat megjegyzést Word 2016-dokumentumokhoz például mások munkájának ellenőrzésekor, saját munkában való jegyzeteléshez vagy ha egy problémát kíván megjelölni nyomon követésre.

 1. A Caps Lock+M billentyűkombináció lenyomásával az aktuális pozíciótól indulva kezdheti meg a dokumentum folyamatos felolvasását.

 2. Ha leállítaná a Narrátort egy olyan helyen, ahova megjegyzést szeretne beszúrni, nyomja le a Ctrl billentyűt.

  Tipp: Ha több szót szeretne kiemelni az adott megjegyzéshez, nyomja le a Ctrl+Shift+Jobbra nyíl billentyűkombinációt. A kijelölt szavak lesznek hallhatók

 3. Új megjegyzést a Ctrl+Alt+M billentyűkombináció lenyomásával adhat hozzá. Ez az üzenet lesz hallható: „<Felhasználónév>, megjegyzés, szerkesztés.” A JAWS-ban ezt fogja hallani: „Megjegyzés beszúrása (sorszám: <megjegyzés száma>), szerző: <felhasználó neve>.”

 4. Írja be a megjegyzést. Ha szeretne kilépni a Megjegyzések munkaablakból, és visszatérni a korábbi szövegpozícióhoz, nyomja le a Caps Lock+Shift+Insert vagy Esc billentyűkombinációt.

Megjegyzések megjelenítése dokumentumokban

A Minden korrektúra nézetben a megjegyzések beszúrási pontja kiemelve látható a szövegtörzsben.

 1. A Minden korrektúra nézetre az Alt+Ú, X billentyűkombinációval válthat. Ezt fogja hallani: „<az éppen használt korrektúrajelölés neve>”. A JAWS-ban ezt fogja hallani: „Alsó menüszalag, Nyomon követés csoportpanel, <az éppen használt korrektúrajelölés neve>.” Négy nézettípust tartalmazó lista jelenik meg.

 2. A listában használja a nyílbillentyűket, amíg el nem hangzik ez a szöveg: „Minden korrektúra.” Ekkor nyomja le az Entert. A fókusz ezután visszakerül a szövegtörzsre.

Keresés és navigálás a megjegyzések között

A szövegtörzs olvasásakor a Narrátor jelzi a megjegyzéseket. A megjegyzések szövege és részletei a dokumentum margóján található megjegyzésmezőben vannak. A szövegtörzs olvasásakor a JAWS felolvassa a megjegyzés szövegét, és tájékoztat a megjegyzés szerzőjéről is. A következő hangzik el: „Megjegyzés, <a megjegyzés szövege>, szerző: <a megjegyzés szerzője>.”

Navigálás megjegyzésekhez és vissza a szövegtörzshöz

 1. Győződjön meg róla, hogy a Minden korrektúra nézetet választotta a Megjegyzések megjelenítése dokumentumokban című szakaszban leírtak szerint.

 2. A folyamatos olvasást a Caps Lock+M billentyűkombináció lenyomásával indíthatja el. Hallgassa a felolvasást, amíg a képernyőolvasó egy megjegyzést be nem jelent.

 3. A megjegyzésekhez a képernyőolvasótól függően az alábbi műveletek egyikével léphet:

  • A Narrátorban a Caps Lock+Insert billentyűkombináció szolgál erre. A fókusz a megjegyzésekre kerül a margón. Ha vissza szeretne térni a dokumentumszerkesztő terület korábbi pozíciójához, nyomja le az Esc vagy Caps Lock+Shift+Insert billentyűkombinációt.

  • A JAWS alkalmazásban a Shift+Ctrl+aposztróf (‘) kombinációt használja. A következő hangzik el: „Várjon, <megjegyzések száma> elem feldolgozása, véleményezők megjegyzéseinek párbeszédpanelje.” A Véleményezők megjegyzései párbeszédpanelen nyomja le a Felfelé vagy a Lefelé nyilat a megjegyzések meghallgatásához, és a megjegyzés szerzőjének és időpontjának megismeréséhez. Ha végzett, nyomja le a Tab billentyűt, amíg ezt nem hallja: „OK gomb.” Ekkor nyomja le az Entert. Miután meghallgatja a megjegyzést, a fókusz visszakerül a szövegtörzsre.

Navigálás a megjegyzések között

 1. A dokumentumban szereplő összes megjegyzés áttekintéséhez végezze el a következő műveletek egyikét:

  • Ha végig szeretne menni az összes megjegyzésen, nyomja le az Alt+Ú, Ő billentyűkombinációt. A fókusz ezután a következő megjegyzésre kerül. Az előző megjegyzéshez az Alt+Ú, E billentyűkombinációval léphet. Mindkét műveletet addig ismételje, míg körbe nem ért, vagy meg nem találta a keresett megjegyzést.

  • Ha végig szeretne menni az összes korrektúrán és megjegyzésen, nyomja le az Alt+Ú, ÖÖ billentyűket. A fókusz ezután a következő módosításra kerül. Az előző módosításhoz az Alt+Ú, L billentyűkombinációval léphet. Mindkét műveletet addig ismételje, míg körbe nem ért, vagy meg nem találta a keresett módosítást vagy megjegyzést.

 2. A megjegyzés szövegének, szerzőjének és időpontjának felolvasásához használja a képernyőolvasó elemnavigációs parancsait. A Narrátorban használt parancsok listáját A Narrátorban használható billentyűparancsok és érintéses kézmozdulatok című függelékben találja. A JAWS.parancsokat a JAWS-billentyűleütések című forrásban találja.

Megjegyzések törlése

A dokumentumban szereplő megjegyzéseket egyesével vagy egyszerre is törölheti.

Egyetlen megjegyzés törlése vagy megválaszolása

 1. A törölni vagy megválaszolni kívánt megjegyzéshez a Keresés és navigálás a megjegyzések között című szakaszban leírtak szerint léphet.

 2. Nyomja le a Shift+F10 billentyűkombinációt. Megnyílik a helyi menü.

 3. Tegye a következők valamelyikét:

  • Megjegyzés törléséhez nyomja le a nyílbillentyűket a helyi menüben, amíg a „Megjegyzés törlése” szöveget nem hallja, majd nyomja le az Entert. Az aktuális megjegyzés törlődik. Ezután a következő megjegyzésre ugorhat.

  • Megjegyzés megválaszolásához nyomja le a nyílbillentyűket, amíg a „Megjegyzés megválaszolása” üzenet nem hallható. Írja meg a választ, majd lépjen a következő megjegyzésre.

  Tipp: Megjegyzést úgy is megválaszolhat, ha lenyomja a Ctrl+Alt+M billentyűkombinációt, miközben aktív a megjegyzés.

Az összes megjegyzés törlése

 1. Nyomja le az Alt+Ú, TK billentyűkombinációt.

Megjegyzések megoldása

Megjegyzéseket úgy oldhat meg, ha megjelöli őket készként. A megoldott megjegyzés szürkén jelenik meg a margón, és több válasz már nem adható hozzá. A megoldott megjegyzések törölhetők és újranyithatók. A megjegyzések megoldásával nem törli őket.

 1. A megoldani kívánt megjegyzéshez a Keresés és navigálás a megjegyzések között című szakaszban leírtak szerint léphet.

 2. Nyomja le a Shift+F10 billentyűkombinációt. Megnyílik a helyi menü.

 3. Nyomja le a Fel vagy a Le nyílbillentyűt, amíg a „Megjegyzés megoldása” szöveget nem hallja, majd nyomja le az Entert. Az aktuális megjegyzés szürkére vált

 4. Megoldott megjegyzés újranyitásához lépjen a megjegyzéshez, majd nyomja le a Shift+F10 billentyűkombinációt. A helyi menüben nyomja le a Fel vagy a Le nyilat, amíg a következőt nem hallja: „Megjegyzés újranyitása.” A megjegyzés ismét szerkeszthető.

Lásd még

Szöveg beszúrása és módosítása képernyőolvasóval a Wordben

A Windows Microsoft Word billentyűparancsai

Alapműveletek képernyőolvasóval a Wordben

A készüléke beállítása az Office 365 akadálymentességi funkciókkal való használatához

Navigálás a Wordben akadálymentességi funkciókkal

A Word Mobile-ban a Windows beépített képernyőolvasója, a Narrátor segítségével megjegyzéseket adhat hozzá a Word Mobile-dokumentumokban. A megjegyzésekkel módosításokat javasolhat, és megjelölhet problémákat nyomon követésre. Egyszerűen törölheti a megjegyzéseket olvasás után, vagy válaszolhat rájuk.

Megjegyzések: 

 • Az Office 365 új funkcióit fokozatosan tesszük elérhetővé az Office 365 előfizetői számára, ezért előfordulhat, hogy az Ön által használt appban még nem találhatók meg. Az új funkciók gyorsabb beszerzéséről további információt a Mikor kapom meg a legújabb funkciókat az Office 365-höz készült Office 2016-ban? című témakörben talál.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy Ön a Windows beépített Narrátor képernyőolvasóját használja. A Narrátor használatáról A Narrátor használatbavétele című témakörben olvashat bővebben.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy ezt az appot Windows Phone-telefonnal használja. Bizonyos navigációs elemek és kézmozdulatok táblagépen vagy PC-n eltérők lehetnek.

Tartalom

Navigálás a Véleményezés lapra

Ebben a témakörben a Véleményezés lapon található megjegyzésfunkciókról talál tájékoztatást.

 1. Pöccintsen felfelé vagy lefelé a képernyőn egy ujjal a Word Mobile-dokumentumban, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Elemek.”

 2. Pöccintsen jobbra egy ujjal, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „További beállítások gomb, össze van csukva; dupla koppintással kibontható.” Koppintson duplán a képernyőre. Kibomlik a További beállítások menü.

 3. Pöccintsen balra egy ujjal, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Kezdőlap gomb, összecsukva.” Dupla koppintással kibontható.” Koppintson duplán a képernyőre. A következő hangzik el: „Kezdőlap, <rendelkezésre álló lapok száma, és az aktív lap elhelyezkedése a menülistán>, kiválasztva.” A főmenü most ki van bontva.

 4. Pöccintsen jobbra egy ujjal a menüben, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Véleményezés, <rendelkezésre álló lapok száma, és az aktív lap elhelyezkedése a menülistán>, dupla koppintással kibontható.” Koppintson duplán a képernyőre. A következő hangzik el: „Word-ablak.” A Véleményezés lap lehetőségei elérhetővé váltak.

Megjegyzés hozzáadása

Hozzáadhat megjegyzést Word Mobile-dokumentumokban például mások munkájának ellenőrzésekor, saját munkában való jegyzeteléshez vagy ha egy problémát kíván megjelölni nyomon követésre.

 1. Három ujjal lefelé pöccintve az aktuális pozíciótól indulva kezdheti meg a dokumentum folyamatos felolvasását.

 2. Ha leállítaná a Narrátort egy olyan helyen, ahova megjegyzést szeretne beszúrni, koppintson a képernyőre.

 3. Navigáljon a Véleményezés lapra a Navigálás a Véleményezés lapra című szakasz utasításai szerint.

 4. A Véleményezés lapon koppintson a képernyőre, majd pöccintsen jobbra vagy balra, míg a következőhöz hasonló szöveg nem hangzik el: „Új megjegyzés gomb, dupla koppintással aktiválható.” Koppintson duplán a képernyőre. A következő hangzik el: „Megjegyzés előugró panel, szerkesztés.” Felugrik a képernyő-billentyűzet.

 5. Írja be a megjegyzést, majd zárja be a megjegyzés előugró panelt jobbra vagy balra pöccintéssel, amíg a következőt nem hallja: „Bezárás gomb, dupla koppintással aktiválható.” Koppintson duplán a képernyőre. A fókusz a fő tartalom területére kerül. A következő szöveg hallható: „<dokumentum neve>.docx szerkesztése.”

Navigálás megjegyzésekhez

A megjegyzéseket elérheti egyrészt a szövegtörzsből, miközben a Narrátor felolvassa a dokumentumot, másrészt a Véleményezés menüszalag Következő és Előző gombjával is lépkedhet a megjegyzések között.

Navigálás megjegyzéshez a szövegtörzsből

A Narrátor a szövegtörzzsel együtt a beszúrt megjegyzésekről is beszámol. Amikor folyamatos olvasásmódban egy megjegyzési tereptárgyhoz ér, leállíthatja a felolvasást, és a megjegyzésre ugorhat.

 1. Három ujjal lefelé pöccintve az aktuális pozíciótól indulva kezdheti meg a dokumentum folyamatos felolvasását. Amikor a Narrátor egy megjegyzéshez ér, a következő hallható: „Megjegyzés, <megjegyzésbeszúrási pont a szövegben>. Megjegyzés vége.”

 2. Ha szeretné leállítani a felolvasást a megjegyzésnél, koppintson két ujjal a képernyőre.

 3. A megjegyzésre ugráshoz pöccintsen egy ujjal balra vagy jobbra, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Megjegyzésmutató, <megjegyzések száma> elem, dupla koppintással aktiválható.” Ezután koppintson rá duplán. A megjegyzések kötésmargója megnyílik.

 4. Pöccintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal, amíg a „Tereptárgyak és tárolók” kifejezést nem hallja, majd koppintson egy ujjal a kijelöléshez. Ezután pöccintsen balra vagy jobbra egy ujjal, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Megjegyzések kötésmargója. <megjegyzések száma> elemet tartalmaz.” A kijelöléshez koppintson egyszer egy ujjal.

 5. Pöccintsen felfelé vagy lefelé, amíg a következő el nem hangzik: „Elemek.” A kijelöléshez koppintson egyszer egy ujjal. Ezután pöccintsen balra, amíg a következőhöz hasonló szöveg el nem hangzik: „Megjegyzés csoport, megjegyzés ennyiből: <megjegyzések száma>.” A kijelöléshez koppintson egyszer.

 6. Jobbra pöccintéssel olvastathatja fel a Narrátorral a megjegyzésmező tartalmát.

 7. Pöccintsen balra, amíg a következő szöveghez hasonló nem hangzik el: „Következő gomb, dupla koppintással aktiválható.” Ezután dupla koppintással a következő megjegyzéshez léphet.

Navigálás megjegyzéshez a Véleményezés menüszalagból

 1. Pöccintsen jobbra egy ujjal a Véleményezés lapon, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Megjegyzések csoport.” A Megjegyzések csoportban addig pöccintsen, amíg a következőt nem hallja: „Következő gomb, dupla koppintással aktiválható.” Ezután koppintson duplán egy ujjal az elemre.

 2. Pöccintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Tereptárgyak és tárolók.” A kijelöléshez koppintson egyszer egy ujjal.

 3. Ezután pöccintsen balra, amíg a következőhöz hasonló szöveg el nem hangzik: „Megjegyzés kötésmargó, <elemek száma> elemet tartalmaz.” A fókusz a megjegyzésmezőre kerül. Megjelenik a megjegyzésmenü.

 4. Pöccintsen felfelé vagy lefelé, amíg a következő el nem hangzik: „Elemek.” A kijelöléshez koppintson egyszer egy ujjal. Ezután pöccintsen balra, amíg a következőhöz hasonló szöveg el nem hangzik: „Megjegyzés csoport, megjegyzés ennyiből: <megjegyzések száma>.” Ezután egyszer koppintva jelölje ki a megjegyzést.

 5. Jobbra pöccintéssel olvastathatja fel a Narrátorral a megjegyzésmező tartalmát.

 6. Pöccintsen balra, amíg a következő szöveghez hasonló nem hangzik el: „Következő gomb, dupla koppintással aktiválható.” Ezután a képernyőre duplán koppintva a következő megjegyzéshez léphet.

Megjegyzés megválaszolása

Válaszolhat mások megjegyzéseire, így könnyebben követhető lesz a teljes beszélgetés.

 1. A megválaszolni kívánt megjegyzéshez a Navigálás megjegyzésekhez című szakaszban leírtak szerint léphet.

 2. Pöccintsen balra egy ujjal, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Új megjegyzés gomb, dupla koppintással aktiválható.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ez az üzenet lesz hallható: „<Felhasználónév>, megjegyzés, szerkesztés.” Felugrik a képernyő-billentyűzet.

 3. Írja be a megjegyzést, majd zárja be azt jobbra vagy balra pöccintve, amíg a következőt nem hallja: „Bezárás gomb, dupla koppintással aktiválható.” Koppintson duplán a képernyőre. A fókusz a fő tartalom területére kerül. A következő szöveg hallható: „<dokumentum neve>.docx szerkesztése.”

Megjegyzések törlése

A dokumentumban szereplő megjegyzéseket egyesével vagy egyszerre is törölheti.

Egyetlen megjegyzés törlése

 1. A törölni kívánt megjegyzéshez a Navigálás megjegyzésekhez című szakaszban leírtak szerint léphet.

 2. Pöccintsen balra egy ujjal, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Törlés gomb, dupla koppintással aktiválható.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Az aktuális megjegyzés törlődik, a fókusz pedig a következő megjegyzésre kerül.

Az összes megjegyzés törlése

 1. Pöccintsen jobbra egy ujjal a Véleményezés lapon, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Törlés. Összecsukva, osztott gomb, dupla koppintással aktiválható, tripla koppintással kibontható.” Koppintson háromszor a képernyőre. Pöccintsen lefelé egy ujjal, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „Elemek.” Ezután koppintson a képernyőre. A következő hangzik el: „Törlés gomb, dupla koppintással aktiválható.”

 2. Pöccintsen jobbra, amíg a következő szöveghez hasonló nem hangzik el: „A dokumentum minden megjegyzésének törlése gomb, dupla koppintással aktiválható.” Koppintson duplán a képernyőre.

Lásd még

Szöveg beszúrása és módosítása képernyőolvasóval a Wordben

Dokumentum helyesírásának ellenőrzése a Wordben képernyőolvasó használatával

Alapműveletek képernyőolvasóval a Wordben

Navigálás a Wordben akadálymentességi funkciókkal

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékos, vagy az akadálymentességi lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, technikai segítségért keresse fel a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyet. A fogyatékosokat támogató Answer Desk akadálymentességi módszerekben képzett ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Kérjük, látogasson el a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyre, ahol megtalálhatja az Ön régiójának ügyfélszolgálati elérhetőségeit.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×