Makró létrehozása

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Egy adott műveletsor elindítására végrehajtásához makró hozhat létre, és létrehozhat egy makrócsoport kapcsolódó műveletsor végrehajtásához.

A Microsoft Office Access 2007 alkalmazásban a makrók megjelenhetnek makróobjektumként (ezeket önálló makróknak is nevezik), vagy beágyazva, űrlapok, jelentések vagy vezérlőelemek eseménytulajdonságaiként. A beágyazott makrók annak az objektumnak vagy vezérlőelemnek a részei, amelybe be vannak ágyazva. A makróobjektumok a navigációs ablak Makrók kategóriájában láthatók, a beágyazott makrók itt nem jelennek meg.

Kapcsolódó műveletek

A Makrószerkesztő bemutatása

Önálló makró létrehozása

Makrócsoport készítése

Beágyazott makró létrehozása

Makró szerkesztése

Feltételek használata makróműveletek szabályozására

További információ a makróműveletekről

A Makrószerkesztő bemutatása

A Makrószerkesztő a makrók létrehozására és módosítására használható. Ha meg szeretné nyitni a Makrószerkesztőt:

 • Kattintson a Létrehozás lap egyéb csoportjában a makró. Ha ez a parancs nem érhető el, kattintson a modul vagy a Osztálymodul gomb alatti nyílra, és válassza a makrót. Gombkép

  Megjelenik a Makrószerkesztő.

Makrószerkesztő

A Makrószerkesztő ablakban szerkesztheti meg azon műveletek listáját, amelyeket a makró futtatásakor végre szeretne hajtani. A Makrószerkesztő első megnyitásakor a Művelet, az Argumentumok és a Megjegyzés oszlop látható.

A Műveleti argumentumok terület bal oldalán adhatja meg és szerkesztheti az egyes makróműveletek argumentumainak listáját, ha szükséges. A jobb oldalon egy leírómező található, amely rövid leírást ad az egyes műveletekről vagy argumentumokról. Kattintson egy műveletre vagy annak egy argumentumára a leírás elolvasásához.

Makró létrehozására, tesztelésére és futtatására használhatja a Makrószerkesztő Tervezés lapjának parancsait.

A következő táblázat a Tervezés lapon található parancsokat írja le.

Csoport

Parancs

Leírás

Eszközök:

Futtatás:

A makróban felsorolt műveletek végrehajtása.

Egy lépés:

A lépésenkénti futtatás üzemmód engedélyezése. Ha ebben a módban futtatja a makrót, az egyes műveleteket egyenként hajtja végre. Mindegyik művelet befejezése után megjelenik a Makró lépésenkénti végrehajtása párbeszédpanel. A Lépés gombra kattintva léphet tovább a következő műveletre. A Makrók leállítása gombra kattintva megállíthatja az összes futó makrót, az aktuális makróval együtt. A Folytatás gombra kattintva kilép a lépésenkénti végrehajtás üzemmódból, és a makró a fennmaradó műveleteket megszakítás nélkül hajtja végre.

Szerkesztő

Ha egy kifejezés tartalmazó műveleti argumentumot ír be, ez a gomb jelenik meg. Ha a Szerkesztő gombra kattint, megjelenik a Kifejezésszerkesztő párbeszédpanel, amelynek segítségével megszerkesztheti a kifejezést.

Sorok:

Sor beszúrása:

Egy vagy több üres műveleti sort szúr be a kijelölt sor vagy sorok fölé.

Sorok törlése:

Törli a kijelölt sort vagy sorokat.

Megjelenítés/elrejtés:

Az összes művelet megjelenítése:

Több vagy kevesebb makróművelet megjelenítése a Művelet legördülő listában.

 • Ha több műveletet szeretne látni a makróműveletek listájában, kattintson Az összes művelet megjelenítése gombra. Amikor a hosszabb lista érhető el, Az összes művelet megjelenítése gomb kijelölve jelenik meg. Ha ebből a hosszabb makróművelet-listából választ egy műveletet, előfordulhat, hogy a művelet végrehajtásához az adatbázist megbízható állapotúnak kell minősíteni.

 • Ha a hosszabb makróművelet-listáról a rövidebb listára szeretne váltani, amely csak azokat a makróműveleteket jeleníti meg, amelyek nem megbízható adatbázisban is használhatók, szüntesse meg Az összes művelet megjelenítése gomb kijelölését.

  Tipp: Ha Az összes művelet megjelenítése gomb ki van jelölve, kattintson egyszer Az összes művelet megjelenítése gombra a kijelölés megszüntetéséhez. Ha Az összes műveletet megjelenítése gomb nincs kijelölve, egy rövidebb lista érhető el, a megbízható makróműveletek listája.

Makrónevek:

Megjeleníti vagy elrejti a Makrónév oszlopot. A makrónevekre a makrócsoportokban szükség van az egyes makrók megkülönböztetéséhez, de ettől eltekintve a makróknak nem kötelező nevet adni. További információ a Makrócsoport készítése című szakaszban található.

Feltételek:

A Feltétel oszlop megjelenítése és elrejtése. Ebben az oszlopban megadhat egy kifejezést, amely eldönti, mikor menjen végbe az adott művelet.

Argumentumok:

Az Argumentumok oszlop megjelenítése és elrejtése. Ez a hasáb jeleníti meg az egyes makróműveletek argumentumait, így megkönnyíti a makró átolvasását. Ha az Argumentumok oszlop el van rejtve, egyenként kell rákattintani az egyes műveletekre, és elolvasni az argumentumokat az ablak Argumentumok területén. Az Argumentumok hasábban nem adhat meg argumentumokat.

Tipp: A Makrószerkesztő az Access 2010 alkalmazásban, hogy még jobban megkönnyíti létrehozása, módosítása és megosztása az Access-makrók megváltozott.

Vissza a lap tetejére

Önálló makró létrehozása

 1. Kattintson a Létrehozás lap egyéb csoportjában a makró. Ha ez a parancs nem érhető el, kattintson a modul vagy a Osztálymodul gomb alatti nyílra, és válassza a makrót. Gombkép

  Megjelenik a Makrószerkesztő.

 2. Művelet hozzáadása makróhoz:

  • Kattintson a Makrószerkesztőben a Művelet oszlop első üres mezőjére.

  • Írja be a használni kívánt művelet nevét, vagy a nyílra kattintva jelenítse meg az elérhető műveletek listáját, és ott kattintson a használni kívánt műveletre.

   Makróművelet választása

  • Az Argumentumok területen (a Makrószerkesztő alsó részén) adja meg a művelet argumentumait, ha szükséges.

   Az argumentumok megadása

   Megjegyzés: 

   • Ahogy megadja az argumentumokat az Argumentumok ablaktáblán, megjelennek a műveletek listája Argumentumok oszlopában. Az Argumentumok oszlop azonban csak megjelenítésre szolgál; ebben az oszlopban nem adhat meg argumentumokat.

   • Az egyes argumentumokról az Argumentumok ablaktáblán az argumentummezőkre kattintva rövid leírást olvashat a szomszédos mezőben.

    Tipp

    • Egy művelet argumentuma amelynek értéke az adatbázis-objektum nevét beállíthatja a argumentum húzásával az objektumra a navigációs ablakból a művelet Objektumnév argumentum mezőjébe.

    • Úgy is létrehozhat egy műveletet, hogy áthúz egy adatbázis-objektumot a navigációs ablakból a Makrószerkesztő egy üres műveleti sorába. Ha áthúz egy táblát, lekérdezést, űrlapot, jelentést vagy modult, az Access automatikusan létrehoz egy műveletet, amely megnyitja az adott táblát, lekérdezést, űrlapot vagy jelentést. Ha egy makrót húz át a Makrószerkesztőbe, az Access egy olyan műveletet hoz létre, amely futtatja a makrót.

  • Megjegyzést is fűzhet a művelethez a Megjegyzés oszlopban.

 3. Ha a makróhoz további műveleteket szeretne hozzáadni, lépjen egy újabb műveleti sorra, és ismételje meg a 2. lépést.

A makró futtatásakor a Microsoft Access a listában megjelenő sorrendben hajtja végre a műveleteket.

Vissza a lap tetejére

Makrócsoport készítése

Ha több, egymáshoz kapcsolódó makrót kíván egy makróobjektumban tárolni, létrehozhat egy makrócsoportot.

 1. Kattintson a Létrehozás lap egyéb csoportjában a makró. Ha ez a parancs nem érhető el, kattintson a modul vagy a Osztálymodul gomb alatti nyílra, és válassza a makrót. Gombkép

  Megjelenik a Makrószerkesztő.

 2. Kattintson a Tervezés lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson Makrónév Gombkép , ha még nincs bejelölve.

  A Makrószerkesztőben megjelenik a Makrónév oszlop.

  Megjegyzés: A makrók nevét meg kell adni a makrócsoportokban, hogy az egyes makrókat megkülönböztesse egymástól. A makrónév a makró első műveletével egy sorban jelenik meg. A makró többi műveleti sorában a makrónév oszlop üresen marad. A makró a következő, makrónevet tartalmazó sor előtt ér véget.

 3. A Makrónév oszlopba írja be a makrócsoport első makrójának nevét.

 4. Adja hozzá az első makróval végrehajtani kívánt műveleteket:

  • A Művelet oszlopban kattintson a műveletlistát megjelenítő nyílra.

  • Kattintson a használni kívánt műveletre.

  • Az Argumentumok területen adja meg a művelet argumentumait, ha szükséges.

   Az egyes argumentumok beviteli mezőire kattintva az ablaktábla jobb oldalán rövid leírást olvashat az adott argumentumról.

   Tipp

   • Azoknak a műveleti argumentumoknak az esetében, amelyeknek egy adatbázis-objektum neve az értékük, az argumentumot beállíthatja úgy is, hogy a navigációs ablakból áthúzza az objektumot a művelet Objektumnév argumentumának beviteli mezőjébe.

   • Úgy is létrehozhat egy műveletet, hogy áthúz egy adatbázis-objektumot a navigációs ablakból a Makrószerkesztő egy üres műveleti sorába. Ha áthúz egy táblát, lekérdezést, űrlapot, jelentést vagy modult, az Access automatikusan létrehoz egy műveletet, amely megnyitja az adott táblát, lekérdezést, űrlapot vagy jelentést. Ha egy makrót húz át a Makrószerkesztőbe, az Access egy olyan műveletet hoz létre, amely lefuttatja a makrót.

  • Megjegyzést is fűzhet a művelethez.

 5. A következő üres sorban adja meg a következő makró nevét a Makrónév oszlopban.

 6. Adja hozzá a makróval végrehajtani kívánt műveleteket.

 7. Ismételje meg az 5-6. lépést a makrócsoport minden makrója esetében.

Az alábbi ábra egy kis makrócsoportot mutat. A makrócsoport két makrót tartalmaz, amelyek neve látható a Makrónév oszlopban. Mindkét makró két műveletből áll.

Példa makrócsoportra

Megjegyzés: 

 • Ha egy makrócsoportot ment, az a név, amelyet megad, a makrócsoport neve lesz. Az előző példában a makrócsoport neve Makró3. Ez a név jelenik meg a navigációs ablak Makrók kategóriájában. A makrócsoport egyes makróira a következő szintaxissal hivatkozhat:

  makrócsoport.makró

  Az előző ábrán például Makró3.FoundMsg utal a makrócsoport második makrójára.

 • Ha egy makrócsoport vagy dupla kattintással, a navigációs ablakban, vagy kattintson a Futtatás Gombkép kattintson a Tervezés lap eszközök csoportjának, az Access csak az első makró leáll, amikor a második makrónév eléri csoportjában hajt végre.

Vissza a lap tetejére

Beágyazott makró létrehozása

A beágyazott makrók abban különböznek az önálló makróktól, hogy tárolásuk űrlapok, jelentések vagy vezérlőelemek eseménytulajdonságaiként történik. Nem jelennek meg objektumként a navigációs ablak Makrók kategóriájában. Így könnyebb kezelni az adatbázist, mivel nem kell számon tartani az egy bizonyos űrlap vagy jelentés makróit tartalmazó makróobjektumokat. A beágyazott makrókat továbbá tartalmazza az űrlap vagy a jelentés, amikor másolja, importálja vagy exportálja.

Ha például azt szeretné, hogy egy jelentés ne jelenjen meg, ha nincs megfelelő adat, beágyazhat egy makrót a jelentés Ha nincs adat tulajdonságába. Az Üzenetpanel művelettel megjeleníthet egy üzenetet, majd az EseményMegszakítása művelettel megszakíthatja a jelentést, így nem jelenik meg az üres oldal.

 1. A navigációs ablakban kattintson jobb gombbal az űrlapra vagy jelentésre, amely tartalmazni fogja a makrót, kattintson a Tervező nézet Gombkép vagy Elrendezés nézetben Gombkép .

 2. Ha a tulajdonságlap még nem látható, jelenítse meg az F4 billentyű lenyomásával.

 3. Kattintson arra a vezérlőelemre vagy területre, amely azt az eseménytulajdonságot tartalmazza, amelybe a makrót be szeretné ágyazni. A vezérlőelemet vagy a területet (vagy az egész űrlapot illetve jelentést) kijelölheti a tulajdonságlap tetején található A kijelölés típusacímke alatti legördülő listával is.

 4. A tulajdonságlapon kattintson az Esemény fülre.

 5. Kattintson arra az eseménytulajdonságra, amelybe be szeretné ágyazni a makrót, majd a A csapatépítő gomb Szerkesztés gombra.

 6. A Szerkesztő kiválasztása párbeszédpanelen jelölje be a Makrószerkesztő elemet, és kattintson az OK gombra.

 7. A Makrószerkesztőben kattintson a Művelet oszlop első sorára.

 8. Válassza ki a kívánt műveletet a Művelet listából.

 9. Az Argumentumok területen adja meg a szükséges argumentumokat.

 10. Ha további műveleteket szeretne hozzáadni, kattintson a Művelet oszlop következő sorára, majd ismételje meg a 8–9. lépéseket.

 11. Ha a makró készen van, kattintson a Mentés, majd a Bezárás gombra.

A makró akkor fut, ha a megadott eseménytulajdonságot valami kiváltja.

Megjegyzés: Access lehetővé teszi a összeállítása beágyazott makró makró csoportot. Azonban csak az első makró csoportjában található lefut, amikor az esemény. A függvény figyelmen kívül hagyja a későbbi makrók csoportjában található.

Vissza a lap tetejére

Makró szerkesztése

 • Új műveleti sor beszúrása:    Kattintson a jobb gombbal arra a sorra, amely fölé az új műveleti sort be szeretné szúrni, majd kattintson a Sorok beszúrása Gomb képe parancsra.

 • Műveleti sor törlése:    Kattintson a jobb gombbal arra a műveleti sorra, amelyet törölni szeretne, majd kattintson a Sorok törlése Gombkép parancsra.

 • Műveleti sor áthelyezése:    Az adott művelettől balra található sorfejlécre kattintva jelölje ki a kívánt műveleti sort, majd húzza át az új helyére.

Több sort úgy illeszthet be, törölhet vagy helyezhet át, hogy először kijelöli a sorok csoportját, majd végrehajtja a kívánt műveletet. Sorcsoport kijelöléséhez kattintson az első kijelölni kívánt sor fejlécére, tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd kattintson az utolsó kijelölni kívánt sor fejlécére. (A sorfejléc az egyes műveleti soroktól balra található árnyékolt mező.)

Úgy is kijelölhet egyszerre több sort, hogy az első kijelölni kívánt sor fejlécére viszi az egérmutatót, rákattint a sorra, és a mutatót le- vagy felfelé húzva kijelöli a további sorokat.

Megjegyzés: Ha kijelöléssel és egérhúzással szeretné kijelölni sorokat, az első kijelölni kívánt sor ne legyen kijelölve. Ha ki van jelölve, az Access azt hiszi, hogy egy másik helyre szeretné áthelyezni a sort.

Vissza a lap tetejére

Feltételek használata makróműveletek szabályozására

feltétel tetszőleges olyan kifejezés használható, amely kiértékelésekor Igaz/Hamis vagy Igen/Nem eredményt ad. A makróművelet végrehajtására akkor kerül sor, ha a feltétel kiértékelésének eredménye Igaz (vagy Igen).

A makróműveletek feltételének megadásához először meg kell jeleníteni a Feltétel oszlopot a Makrószerkesztőben:

 • Kattintson a Tervezés lap Megjelenítés/elrejtés csoportjának Feltételek Gombkép gombjára.

Írjon be egy kifejezést a Feltétel oszlopba. A kifejezést ne előzze meg egyenlőségjel (=). Ha egy feltételt egyszerre több makróműveletre szeretne alkalmazni, írja be a ... karakterláncot a további sorokba. Példa:

Több makróműveletben alkalmazott feltétel

Tipp: Ha azt szeretné, hogy az Access ideiglenesen figyelmen kívül hagyjon egy műveletet, a feltételbe írja be a Hamis értéket. Ez akkor lehet hasznos, amikor hibát keres a makróban.

Példák makrófeltételekre

Kifejezés

A művelet végrehajtásának feltétele

[Város]="Párizs"

A makró akkor fut, ha a Város értéke az űrlap mezőjében Párizs.

DCount("[Rendeléskód]"; "Rendelések")>35

Több mint 35 tétel szerepel a Rendelések tábla Rendeléskód mezőjében.

DCount("*"; " RendelésiRészletek"; "[Rendeléskód]= Forms![Példaűrlap![Rendeléskód]")>3

Háromnál több tétel szerepel a RendelésiRészletek táblában, ahol a tábla Rendeléskód mezője a Példaűrlap Rendeléskód mezőjével egyezik.

[SzállításiDátum] Between #2007.febr.2.# And #2007.márc.2.#

A SzállításiDátum mező értéke azon az űrlapon, ahonnan a makró fut, 2007. február 2. és 2007. március 2. közé esik.

Forms![Termékek]![RaktáronLévő]<5

A Termékek űrlap RaktáronLévő mezőjének értéke kisebb, mint 5.

IsNull([Utónév])

Az űrlapon, amelyhez a makrót futtat Utónév értéke Null (nem tartalmaz értéket). Ez a kifejezés [egyenértékűUtónév] van Null.

[Ország]="USA" And Forms![ÖsszesEladás]![ÖsszesRendelés]>100

A makrót futtató űrlapon az Ország mező értéke USA, és az ÖsszesEladás űrlap ÖsszesRendelés mezőjének értéke nagyobb 100-nál.

[Ország] In ("Franciaország"; "Olaszország"; "Spanyolország") And Len([Irányítószám])<>5

A makrót futtató űrlapon az Ország mező értéke Franciaország, Olaszország vagy Spanyolország, és az irányítószám nem öt karakter hosszú.

MsgBox("Változás jóváhagyva?";1)=1

Az OK gombra kattint az MsgBox függvény által megjelenített Változás jóváhagyva?panelen. Ha a Mégse gombra kattint, az Access figyelmen kívül hagyja a műveletet.

[TempVars]![Valtozo]=43

Az ideiglenes változó változó értékét (használatával létrehozott a Ideiglenesváltozóbeállítása makróművelet) 43 eredménye.

[MacroError]<>0

Az MacroError objektum szám tulajdonságának értéke nem 0, ami azt jelenti, hiba történt a makró egyenlő. Ez a feltétel is használható együtt a Makróhibatörlése és hibára makróműveletek szabályozhatja, hogy mi történik, ha hiba történik.

A kifejezések létrehozásával kapcsolatban további tájékoztatás olvasható a Kifejezés létrehozása című témakörben.

Vissza a lap tetejére

További információ a makróműveletekről

Amikor a Makrószerkesztőben dolgozik, egy műveletről vagy argumentumról többet megtudhat, ha rákattint, és elolvassa a Makrószerkesztő ablak jobb alsó területén látható leírást. Ezenkívül minden makróművelethez tartozik egy súgótémakör. Ha egy műveletről többet szeretne megtudni, válassza ki a műveletlistából, majd nyomja meg az F1 billentyűt.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×